Івано-Франківська обласна рада
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ | Сайт працює в тестовому режимі | Стара версія сайту
MENUMENU

Про Порядок надання орендарю згоди орендодавця майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання

(_____________ сесія)

РІШЕННЯ

від __________ № _________
м. Івано-Франківськ

 

 Про Порядок надання орендарю
згоди орендодавця майна
спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст області на
здійснення невідємних поліпшень
орендованого майна

             

            Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, частини другої статті 18 Закону України “Про приватизацію державного і комунального майна”, Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” обласна рада

вирішила:

 1. Затвердити Порядок надання орендарю згоди орендодавця майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна (додається).
 1.  Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія та постійну комісію обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу (О. Дзеса). 

 

 

Голова обласної  ради                                                                  Олександр Сич


        ЗАТВЕРДЖЕНО
        Рішення обласної ради
        від ________ № __________         

 

 

Порядок
надання орендарю згоди орендодавця
майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області
на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна

 

 

 1.  Цей Порядок розроблено з метою визначення процедури надання орендарю згоди орендодавця майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна.
 1. Процедура надання орендарю згоди орендодавця майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна включає такі етапи:

1) подання заяви і пакета документів орендарем;

2) розгляд питання про надання орендарю згоди на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна;  

3) прийняття відповідного рішення.

 1. Для розгляду питання про надання орендарю згоди на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна орендар подає управлінню об’єктами спільної власності територіальних громад області (надалі – Управління) заяву і такий пакет документів:

1) дефектний акт підписаний орендарем і затверджений балансоутримувачем;

2) інформацію про доцільність здійснення поліпшень орендованого майна;

3) приписи органів пожежного нагляду, охорони праці (за їх наявності);

4) довідку балансоутримувача про вартість об’єкта оренди згідно з даними бухгалтерського обліку на початок поточного року;

5) завірену копію проектно-кошторисної документації, погодженої  балансоутримувачем майна;

6) звіт за результатами експертизи кошторисної частини проектної документації на здійснення невід’ємних поліпшень.

7) дозвіл органу охорони культурної спадщини обласної державної адміністрації на проведення робіт на об’єкті оренди (у разі належності об’єкта до об’єктів культурної спадщини).  

 1. Інформація про доцільність здійснення невід’ємних поліпшень надається обласною державною адміністрацією за поданням відповідного структурного підрозділу (надалі –Уповноважений орган управління) (за його наявності) та/або (за його відсутності) балансоутримувачем майна на підставі наданих орендарем документів.
 1. Управління готує та подає проект рішення обласної ради щодо надання орендарю згоди на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна голові обласної ради для організації розгляду його згідно з Регламентом обласної ради.

Постійні комісії обласної ради, до повноважень яких належить порушене у проекті рішення питання, за результатами його розгляду подають Управлінню висновки та рекомендації щодо згоди на здійснення орендарем невід’ємних поліпшень або відмови у їх здійсненні. У разі негативного висновку причина відмови зазначається у протоколі засідань постійних комісій обласної ради.

 1. З урахуванням висновків постійних комісій обласної ради та умов договору оренди згода на здійснення орендарем невід’ємних поліпшень орендованого майна надається рішенням обласної ради.
 1. Після отримання згоди орендар складає графік виконання робіт і подає його Управлінню.
 1. Після здійснення дозволених орендарю невід’ємних поліпшень орендар надає орендодавцеві інформацію про завершення виконання робіт з поданням копій, підписаних замовником і підрядником, актів приймання виконаних робіт, погоджених комунальним підприємством Івано-Франківської обласної ради “Про-Експерт”, та документів, що підтверджують оплату зазначених робіт.

  Аналіз регуляторного впливу
  до проекту рішення Івано-Франківської обласної ради
  “Про Порядок надання орендарю згоди орендодавця
  майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області
  на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна”

  1. Визначення проблеми

   Проект рішення Івано-Франківської обласної ради “Про Порядок надання орендарю згоди орендодавця майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна” (надалі – Проект рішення)  розроблено відповідно до вимог Закону України “Про оренду державного та комунального майна” та частини другої статті 18 Закону України “Про приватизацію державного і комунального майна” з метою визначення процедури надання орендарю згоди орендодавця майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна.Так, відповідно до статті 23 Закону України “Про оренду державного та комунального майна” орендар має право за погодженням з орендодавцем, якщо інше не передбачено договором оренди, за рахунок власних коштів здійснювати реконструкцію, технічне переоснащення, поліпшення орендованого майна.Водночас статтею 18 Закону України “Про приватизацію державного і комунального майна” (надалі – Закон) передбачено, що надання згоди орендодавця на здійснення невід’ємних поліпшень здійснюється в порядку, визначеному місцевою радою.
  Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

  Групи (підгрупи)ТакНі
  Громадяни+
  Держава+
  Суб’єкти господарювання,+
  у тому числі суб’єкти малого підприємництва+
  1. II. Цілі державного регулювання

               Ціллю прийняття Проекту рішення є:– реалізація Закону;– запровадження додаткового механізму ефективного використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області під час здійснення орендарем його невід’ємних поліпшень. III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей 

  1. Визначення альтернативних способів

                                                                                                    

  Вид альтернативиОпис альтернативи
  Альтернатива 1Прийняття Проекту рішення необхідне оскільки Закон  передбачає визначення місцевою радою відповідного Порядку.
  Альтернатива 2Не приймати Проект рішення не вбачається можливим через необхідність дотримання вимог Закону.

   

  1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

              Оцінка впливу на сферу інтересів держави 

  Вид альтернативиВигодиВитрати
  Альтернатива 1Досягнення кінцевого результату поставленої цілі – унормування процедури надання орендарю згоди на здійснення поліпшень.Забезпечення збереження та оновлення орендованого майна.Підвищення якості ремонту орендованого майна.Створення умов для приватизації орендованого майна шляхом викупу орендарем.Відсутні
  Альтернатива 2ВідсутніПроведення неякісного ремонту орендованого майна.Відсутність дієвого механізму залучення ефективного приватного власника.

                Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання 

  ПоказникВеликіСередніМаліМікроРазом
  Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання,одиниць18189207
  Питома вага групи у загальній кількості, відсотків9,0091,00100

    

  Вид альтернативиВигодиВитрати
  Альтернатива 1Врегулювання процедури надання згоди на здійснення поліпшень.Надання можливості викупу орендованого майна.Витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації та її експертизу для отримання згоди на здійснення невід’ємних поліпшень.
  Альтернатива 2Відсутність витрат на виготовлення проектно-кошторисної документації та її експертизу для отримання згоди на здійснення невід’ємних поліпшень.Неможливість викупу орендованого майна.

   ВИТРАТИна одного субєкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта 

  Порядковий номерВитратиЗа першийрікЗа п’ятьроків
  1Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень:6 500*6 500**
  1.1виготовлення проектно-кошторисної документації3 5003 500
  1.2звіт за результатами експертизи кошторисної частини проектної документації на здійснення невід’ємних поліпшень3 0003 000
  2РАЗОМ, гривень6 5006 500
  3Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць1818
  4Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання), гривень117 000117 000

   * орієнтовна мінімальна вартість за даними з відкритих джерел (веб-сайти експертних компаній, ProZorro тощо).
  ** за припущення, що орендар здійснює ремонт об’єкта із невід’ємними поліпшеннями не частіше ніж раз на п’ять років. 

  1. IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу

  досягнення цілей             За результатами опрацювання альтернативних способів досягнення цілей державного регулювання здійснено вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей. 

  Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)Бал результативності(за чотирибальною системою оцінки)Коментарі щодо присвоєннявідповідного бала
  Альтернатива 14Найбільш оптимальний – забезпечить   максимальне досягнення цілей державного регулювання.
  Альтернатива 21Найменш оптимальний – визначена проблема продовжує існувати і не може бути розв’язана, неможливість досягнення цілей державного регулювання.

    

  Рейтинг результативностіВигоди (підсумок)Витрати (підсумок)Обгрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
  Альтернатива 1Забезпечується досягнення цілей державного регулювання.Передбачаються витрати орендарів.Розробка Проекту рішення є єдиним оптимальним способом у досягненні визначених цілей, оскільки такий спосіб дозволить дотриматись вимог Закону.
  Альтернатива 2Не забезпечується досягнення цілей державного регулювання.Не передбачаються.Не може бути застосований, оскільки визначення місцевою радою відповідного Порядку передбачено вимогами Закону.

    

  РейтингАргументи щодопереваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативиОцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
  Альтернатива 1Розроблення Проекту рішення є єдиним оптимальним способом у досягненні визначених цілей.   Оцінка можливостей запровадження акта та дотримання суб’єктами господарювання його положень висока, оскільки запровадження Порядку забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей.
  Альтернатива 2Не може бути застосований, оскільки не дасть змоги досягти визначених цілейВідсутні.

    

  1. V. Механізми та заходи, які забезпечать розвязання визначеної проблеми

              Проектом рішення передбачається:унормування процедури надання орендарю згоди орендодавця майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна;введення дієвого механізму для забезпечення звітності орендаря перед орендодавцем щодо виконаних робіт та здійснення їх оплати, що з одного боку, орендарю гарантує можливість викупу орендованого майна за певних умов, з іншого – обласній раді як власнику гарантує збереження та поліпшення належного їй майна.Для впровадження цього регуляторного акта необхідно забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом його оприлюднення в засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Івано-Франківської обласної ради.

  1. VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

               Реалізація Проекту рішення не передбачає фінансових витрат органу місцевого самоврядування.            Можливі витрати суб’єктів господарювання зазначені у розділі III.            Прийняття та оприлюднення запропонованого акта в установленому порядку забезпечить доведення його до відома усіх учасників орендних відносин, які підпадають під дію акта.            Досягнення цілей не передбачає додаткових організаційних заходів.            Прийняття Проекту рішення не призведе до неочікуваних результатів і не потребує додаткових витрат з обласного бюджету.
  ТЕСТмалого підприємництва (М-Тест) 

  1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання.

              Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва не проводилися через дію рішення обласної ради від 10.06.2016. № 207-5/2016 “Про передачу в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області”.

  1. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро та малі):

              кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 189 одиниць;            питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 91 відсоток.

  1. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання
  ПорядковийномерНайменування оцінкиУ перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)Періодичні (за наступний рік)Витрати за п’ять років
  Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання
  1Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень6 500*6 500**6 500**
  1.1виготовлення проектно-кошторисної документації3 5003 5003 500
  1.2звіт за результатами експертизи кошторисної частини проектної документації на здійснення невід’ємних поліпшень3 0003 0003 000
  2РАЗОМ, гривень6 5006 5006 500
  3Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць189189189
  4Сумарно, гривень1 228 5001 228 5001 228 500

  * орієнтовна мінімальна вартість за даними з відкритих джерел (веб-сайти експертних компаній, ProZorro тощо).
  ** за припущення, що орендар здійснює ремонт об’єкта із невід’ємними поліпшеннями не частіше ніж раз на п’ять років. VII. Обгрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта             Строк дії регуляторного акта є необмеженим у часі, оскільки Закон, на виконання вимог якого розроблено Проект рішення, має необмежений строк дії.            Зміна строку дії акта можлива у разі прийняття змін до нього, прийняття змін у нормативно-правових актах, що мають вищу юридичну силу, які стосуються зазначеної сфери регулювання, або визнання його таким, що втратив чинність.           VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта                        Показниками результативності дії запропонованого регуляторного акта є:             розмір надходжень до обласного бюджету пов’язаних з дією акта;            – кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія акта;            – розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта;            – рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта.            Додатковими показниками результативності акта є:            – кількість наданих орендодавцем майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області згод на здійснення невід’ємних поліпшень;            – кількість відмов орендарям щодо здійснення невід’ємних поліпшень;            – вартість здійснених орендарями невід’ємних поліпшень.

  1. IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

   Базове, повторне та періодичне відстеження результативності запропонованого акта здійснюватимуться у строки встановлені статтею 10 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено шляхом моніторингу кількості наданих орендодавцем майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області згод на здійснення невід’ємних поліпшень та вартості здійснених орендарями невід’ємних поліпшень.Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено після набрання чинності цим актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.            Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде проведено через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом.            Періодичні відстеження планується здійснювати раз на три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.           
  Начальник управління обєктами спільної
  власності територіальних громад області                                                   Василь Даниш      “_____” ____________ 2019 р.


Станом на 28.05.2019 р.
№ пп
Дата оприлюднення
Проект рішення
01
28.05.2019 р.
Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу

Загальний опис необхідної інформації
Вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит

або

Прошу у встановлений Законом України "Про доступ до публічної
інформації" строк надати мені відповідь:
Дата