Про обласну комплексну програму «Утвердження функціонування української мови як державної у всіх сферах суспільного життя Івано-Франківської області» на 2023-2026 роки


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання
(_______________ сесія)

РІШЕННЯ

_______________                 м. Івано-Франківськ                 № ___________

 

Про обласну комплексну програму «Утвердження функціонування української мови як державної у всіх сферах суспільного життя Івано-Франківської області» на 2023-2026 роки

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпоряджень Кабінету Міністрів України від 07.07.2019     № 596-р «Про схвалення Стратегії популяризації української мови до 2030 року «Сильна мова – успішна держава» та від 19.05.2021 № 474-р «Про схвалення Концепції Державної цільової національно-культурної програми забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на період до 2030 року», враховуючи рекомендації Уповноваженого із захисту державної мови від 25.07.2022 № 1920/02–Вих., обговоривши проєкт обласної комплексної програми «Утвердження функціонування української мови як державної у всіх сферах суспільного життя Івано-Франківської області» на 2023-2026 роки, обласна рада

вирішила:

 1. Затвердити обласну комплексну програму «Утвердження функціонування української мови як державної у всіх сферах суспільного життя Івано-Франківської області» на 2023-2026 роки (далі – Програма), (додається).
 2. Організацію виконання Програми покласти на управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської обласної державної адміністрації (Т. Лапка).
 3. Департаменту фінансів Івано-Франківської обласної державної адміністрації (І. Мацькевич) передбачати кошти для реалізації заходів Програми, виходячи з можливостей дохідної частини обласного бюджету.
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань культури, духовності та інформаційної політики (М. Гринечко).

 

Голова обласної ради                                                        Олександр Сич


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від __________. № __________

Обласна комплексна програма
«Утвердження функціонування української мови
 як державної у всіх сферах суспільного життя
Івано-Франківської області»
на 2023-2026 роки

Замовник Програми:

 управління культури,
національностей та релігій
Івано-Франківської обласної
державної адміністрації                                                       Тетяна ЛАПКА

Керівник Програми:

заступник голови Івано-Франківської
обласної державної адміністрації
з питань цифрового розвитку,
цифрових трансформацій і
цифровізації (CDTO)                                                       Богдан ФУТЕРКО


ПАСПОРТ
обласної комплексної програми
«Утвердження функціонування української мови як державної
у всіх сферах суспільного життя Івано-Франківської області»
на 2023-2026 роки

 

 1. Ініціатор розроблення Програми (замовник): управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської обласної державної адміністрації.
 2. Розробник Програми: управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської обласної державної адміністрації.
 3. Терміни реалізації Програми: 2023-2026 роки.
 4. Етапи фінансування Програми: 2024-2026 роки.
 5. Орієнтовні обсяги фінансування Програми: 9360,00 (дев’ять мільйонів триста шістдесят) тисяч гривень.

РокиОрієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.
Всьогов т. ч. за джерелами фінансування
обласний бюджетінші місцеві
бюджети
інші
джерела
2023-2026,

в т. ч.

9360,009360,00в межах кошторисних призначень
202300-//-
20243150,003150,00-//-
20253200,003200,00-//-
20263010,003010,00-//-
 1. Очікувані результати виконання Програми:

        – забезпечення мовних прав і законодавчої обізнаності з обов’язками щодо державної мови жителів Івано-Франківської області та тимчасово переміщених осіб;

        – інформування надавачів та споживачів послуг про нормативне регулювання функціонування української мови як державної у відповідних сферах суспільного життя;

– підтримка якісного україномовного культурного продукту, створеного фізичними та юридичними особами, зареєстрованими в Івано-Франківській області;

 • обізнаність громадян щодо порядку застосування норм законодавства про державну мову у всіх сферах суспільного життя області;
 • зміцнення державного статусу української мови, вироблення дієвого механізму її захисту, розвитку та популяризації;
 • підтримка бібліотечної та книговидавничої справи в області, зокрема видання і закупівля книг українською мовою, які сприятимуть підвищенню іміджу української мови в Україні та за її межами і можуть бути перекладені іноземними мовами;

– активність жителів територіальних громад Івано-Франківщини у справі захисту мовних прав та промоції державної мови.

 1. Терміни проведення звітності: відповідно до мети та завдань, визначених Програмою, замовник подає обласній раді:

– звіт про результати виконання Програми за підсумками року – до
10 лютого наступного за звітним року;

– інформацію про хід виконання Програми – щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

Замовник Програми:

Управління культури, національностей

та релігій Івано-Франківської

обласної державної адміністрації                                                 Т. ЛАПКА

Керівник Програми:

Заступник голови Івано-Франківської

обласної державної адміністрації

з питань цифрового розвитку,

цифрових трансформацій і

цифровізації (CDTO)                                                                Б. ФУТЕРКО


 

Обґрунтування доцільності розроблення і прийняття
обласної комплексної програми
«Утвердження функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя Івано-Франківської області»
на 2023-2026 роки

 

Вступ

Відновлення національної державності та інституційний розвиток України як демократичної правової й соціальної держави, необхідність відстоювати національний суверенітет у повномасштабній, хоч і неоголошеній офіційно війні з Російською Федерацією, вимагають зміцнення української мови у статусі державної та її утвердження в усіх сферах суспільного життя українців як основи єдиного інформаційного та культурного простору нашої країни. Потребу діяти у вказаному напрямку зумовлює також низка рішень, ухвалених центральними органами влади в Україні впродовж останніх років.

Обласна комплексна програма «Утвердження функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя Івано-Франківської області» на 2023-2026 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до статей 10, 11, 53, 119 Конституції України, Указу Президента України від 24.02.2022 № 68/2022 «Про утворення військових адміністрацій», Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», указу Президента України від 31.05.2018 № 156/2018 «Про невідкладні заходи щодо зміцнення державного статусу української мови та сприяння створенню єдиного культурного простору України», розпоряджень Кабінету Міністрів України від 17.07.2019                 № 596-р «Про схвалення Стратегії популяризації української мови до 2030 року «Сильна мова – успішна держава», від 19.05.2021 № 474-р «Про схвалення Концепції Державної цільової національно-культурної програми забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на період до 2030 року», Європейської культурної конвенції 1954 року.

Мова – не просто засіб людського спілкування та інтелектуального розвитку особистості, мова є визначальною ознакою держави та ідентичності нації, ментальним інструментом єдності української громадськості. За рівнем розвитку, володіння, ставлення до мови в країні визначається рівень свідомості її громадян. Захист мови забезпечує також і національну безпеку та національні інтереси країни. Утвердження і розвиток української мови, яка згідно з Конституцією України є державною, – це та стратегічна мета, без реалізації якої неможлива подальша розбудова Української держави. Українська мова є невичерпним потенціалом для збереження культурного коду, самобутності та віковічних надбань українського народу, за які ми відповідальні на даному історичному етапі.

Потреба в розробленні та прийнятті Програми зумовлена насамперед необхідністю безумовного визнання державної мови загальнонаціональною цінністю як населенням області, так і тимчасово переміщеними на її терени особами. Обов’язковою умовою досягнення цієї цілі є функціонування публічної сфери життя Івано-Франківщини як терену загальнонаціонального дискурсу щодо викликів розвиткові та безпеці України. Пошук адекватних відповідей на ці виклики має здійснюватися державною мовою, щоб бути загальнонаціональним.

Ціннісний вимір державної мови залежить від якості культурного простору, у якому її вживають. Тож Програма покликана сприяти зростанню конкурентоспроможності та популярності україномовного культурного контенту, подоланню спричинених багатовіковою асиміляційною політикою колонізаторів і окупантів деформацій національного мовно-культурного і мовно-інформаційного простору. Лише забезпечення повноцінного функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя кожного регіону країни є гарантією збереження ідентичності української нації та зміцнення державної єдності України.

Програма створює належні умови для забезпечення і захисту мовних прав і потреб українців, зокрема можливості оволодіння державною мовою, використання її у всіх сферах суспільного життя, закупівлі комп’ютерних програм для органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій державної і комунальної форм власності, закладів та установ освіти, науки і культури з користувацьким інтерфейсом державною мовою, ведення державною мовою інтернет-представництва (в тому числі вебсайти, вебсторінки в соціальних мережах) органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій державної і комунальної форм власності, засобів масової інформації, суб’єктів господарювання, що реалізовують на Прикарпатті свої товари і послуги та зареєстровані в області тощо.

В Івано-Франківській області актуальною є цілеспрямована робота щодо забезпечення культури використання та чистоти державної мови в різних сферах суспільного життя: освіті, культурі, спорті та туризмі, рекламі, медицині, інформаційному просторі, особливо торгівлі, промисловості, транспорті та побуті. Системне національно-патріотичне виховання передбачає формування шанобливого ставлення до державної мови, навичок її використання в публічній сфері та розуміння необхідності досконалого володіння нею.

Пропоновані в Програмі культурні, інформаційні, наукові, науково-практичні та просвітницькі заходи дібрані з урахуванням неминучих в умовах повномасштабної війни обмежень у фінансових, інформаційних та трудових ресурсах, однак ці заходи забезпечать зростання ролі української мови в публічній сфері, промоцію української мови та культури, формування в області цілісного національного україномовного простору, популяризацію української мови та україномовного продукту за її межами, формування національно-патріотичного виховання серед учнівської та студентської молоді, в тому числі внутрішньо переміщених осіб. Заходи Програми сприятимуть обізнаності жителів Івано-Франківської області із питаннями мовної політики в Україні.  

Мета Програми

Метою Програми є забезпечення додержання конституційних гарантій щодо всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на території Івано-Франківської області, посилення її консолідуючої ролі, що сприятиме збереженню ідентичності української нації, державотворенню та забезпеченню територіальної цілісності й національної безпеки України.

Основні завдання Програми

 • зміцнення державного статусу української мови, вироблення дієвого механізму її захисту, розвитку та популяризації;
 • забезпечення дотримання посадовими і службовими особами органів державної влади та органів місцевого самоврядування, іншими посадовими та службовими особами вимог закону щодо обов’язковості використання державної мови під час виконання своїх посадових обов’язків, недопущення її дискримінації;
 • мотивування населення області до вивчення, навчання та спілкування українською мовою, запровадження та реалізації відповідних проєктів;
 • розроблення та відкриття мережі курсів з вивчення української мови (у тому числі дистанційних та онлайн-курсів) для різних категорій осіб, у тому числі на безоплатній основі, здійснення інших заходів щодо сприяння опануванню державної мови;
 • сприяння створенню інформаційної, у тому числі медійної, україномовної продукції;
 • сприяння запровадженню освітніх теле- та радіопрограм, відкритих онлайн-курсів з історії української мови та культури;
 • підтримка книговидавничої справи в Україні, зокрема видання книг українською мовою, які сприятимуть підвищенню іміджу української мови в Україні та за її межами і можуть бути перекладені іноземними мовами.

Фінансове забезпечення Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету, виходячи з можливостей дохідної частини, районних бюджетів, бюджетів міських, селищних та сільських територіальних громад, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством України.

Очікувані результати виконання Програми

Виконання завдань і заходів Програми дозволить:

 • забезпечити умови практичного виконання статті 10 Конституції України та Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» щодо всебічного розвитку і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя області;
 • покращити рівень функціонування української мови у всіх сферах суспільного життя області, зокрема, промисловості, торгівлі, транспорті та побуті;
 • зміцнити комунікативний потенціал української мови та покращити мовну культуру населення регіону;
 • підтримувати наукові розробки, предметом дослідження яких є українська мова, література та культура;
 • створити інформаційну, в тому числі медійну україномовну продукцію;
 • запровадити освітні теле- та радіопрограми, курси, відкриті онлайн-курси з історії, граматики, правопису, лексикології української мови та культури мовлення;
 • підтримати книговидання в області, зокрема видання або тиражування книг українською мовою, які сприятимуть підвищенню іміджу української мови в Україні та за її межами і можуть бути перекладені іноземними мовами.

Організація і контроль за виконанням Програми

Координація виконання Програми покладається на управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

Управлінням культури, національностей та релігій Івано-Франківської обласної державної адміністрації звітує Івано-Франківській обласній раді про хід виконання заходів Програми.


Додаток до Програми


Станом на 15.09.2023
Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]