Про приватизацію нежитлового приміщення першого поверху (літер А) площею 65,27 кв. м на вул. Січових Стрільців, 25 у м. Івано-Франківську


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання
(______________ сесія)

РІШЕННЯ

__________                           м. Івано-Франківськ                     № ___________

Про приватизацію нежитлового
приміщення першого поверху
(літер А) площею 65,27 кв. м
на вул. Січових Стрільців, 25
у м. Івано-Франківську

Відповідно до статей 43 та 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про приватизацію державного і комунального майна”, Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891, на  виконання  Програми приватизації майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2021-2025 роки в новій редакції, затвердженої  рішенням  обласної  ради   від 24.12.2021 № 367-11/2021, враховуючи рішення обласної ради від 19.04.2024 № 904-30/2024 “Про включення нового об’єкта до Переліку об’єктів малої приватизації спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, що підлягають приватизації на виконання Програми приватизації на 2021-2025 роки в новій редакції (площа 65,27 кв. м, вул. Січових Стрільців, 25, м. Івано-Франківськ)”, беручи до уваги заяву орендаря – громадської організації “Громадська трибуна “Бліц-Інфо” від 11.03.2024 № 11-2, лист управління з питань майна спільної власності територіальних громад області від 24.05.2024 № 83/08-04/001, звіт про незалежну оцінку нежитлового приміщення станом на 14.05.2024 р. та рецензію на звіт про незалежну оцінку від 22.05.2024 № 08, обласна рада

вирішила:

  1. Здійснити приватизацію нежитлового приміщення першого поверху (літер А) площею 65,27 кв. м на вул. Січових Стрільців, 25 у м. Івано-Франківську, що є новим об’єктом, включеним до Переліку об’єктів малої приватизації спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, що підлягають приватизації на виконання Програми приватизації на 2021-2025 роки в новій редакції згідно з рішенням обласної ради від 19.04.2024 № 904-30/2024, шляхом  викупу орендарем – громадською організацією “Громадська трибуна “Бліц-Інфо” відповідно до статті 18 Закону України “Про приватизацію державного і комунального майна”.
  2. Затвердити висновок про вартість нежитлового приміщення першого поверху (літер А) площею 65,27 кв. м на вул. Січових Стрільців, 25 у м. Івано-Франківську, що орендується громадською організацією “Громадська трибуна “Бліц-Інфо”.

Ринкова вартість нежитлового приміщення першого поверху (літер А) площею 65,27 кв. м на вул. Січових Стрільців, 25 у м. Івано-Франківську, що орендується громадською організацією “Громадська трибуна “Бліц-Інфо” та приватизується шляхом викупу, з врахуванням невід’ємних поліпшень, становить 1 582 164  (один мільйон п’ятсот вісімдесят дві тисячі сто шістдесят чотири) гривні 00 коп. з врахуванням ПДВ, з яких:

– 1 318 470 (один мільйон триста вісімнадцять тисяч чотириста сімдесят) гривень 00 коп. – ринкова вартість без врахування ПДВ; 

– 263 694  (двісті  шістдесят  три  тисячі  шістсот   дев’яносто   чотири) гривні 00 коп. – сума податку на додану вартість.

Частка орендаря – громадської організації “Громадська трибуна “Бліц-Інфо” (невід’ємні поліпшення) становить 274 770 (двісті сімдесят чотири тисячі сімсот сімдесят) гривень 00 коп. без врахування ПДВ.

Частка спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, що підлягає викупу, становить 1 252 440 (один мільйон двісті п’ятдесят дві тисячі чотириста сорок) гривень 00 коп. з врахуванням ПДВ, з яких:

– 1 043 700 (один мільйон сорок три тисячі сімсот) гривень 00 коп. – частка спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, що підлягає викупу, без врахування ПДВ; 

– 208 740 (двісті вісім тисяч сімсот сорок) гривень 00 коп. – сума податку на додану вартість.

  1. Управлінню з питань майна спільної власності територіальних громад області –органу приватизації спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області укласти з громадською організацією “Громадська трибуна “Бліц-Інфо” попередній договір купівлі-продажу нежитлового приміщення першого поверху (літер А) площею 65,27 кв. м на вул. Січових Стрільців, 25 у м. Івано-Франківську за ціною продажу 1 252 440  (один   мільйон  двісті   п’ятдесят   дві   тисячі   чотириста   сорок) гривень 00 коп. з врахуванням ПДВ, з яких:

– 1 043 700 (один мільйон сорок три тисячі сімсот) гривень 00 коп. –частка спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, що підлягає викупу, без врахування ПДВ; 

– 208 740 (двісті вісім тисяч сімсот сорок) гривень 00 коп. – сума податку на додану вартість.

  1. Після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта малої приватизації, зазначеної у пункті 3 цього рішення, не пізніше ніж протягом 30робочих днів з дня укладення попереднього договору управлінню з питань майна спільної власності територіальних громад області – органу приватизації спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області укласти з громадською організацією “Громадська трибуна “Бліц-Інфо” договір купівлі-продажу нежитлового приміщення першого поверху (літер А) площею 65,27 кв. м на вул. Січових Стрільців, 25 у м. Івано-Франківську.
  2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань комунального майна та житлово-комунального господарства (І. Очкур). 

Голова обласної  ради                                                           Олександр СИЧ

Станом на 28.05.2024
Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]