Про внесення змін до рішення обласної ради від 23.04.2021. № 148-6/2021 «Про затвердження  регіональної програми розвитку земельних відносин в Івано-Франківській області на 2021-2025 роки»


Про внесення змін до рішення

обласної ради від 23.04.2021.

№ 148-6/2021 «Про затвердження 

регіональної програми розвитку

земельних відносин в

Івано-Франківській області

на 2021-2025 роки»

 

 

 

З метою забезпечення реалізації основних заходів регіональної програми розвитку земельних відносин в Івано-Франківській області на 2021-2025 роки, відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» обласна рада

вирішила:

 1. Внести зміни до рішення обласної ради від 23.04.2021. № 148-6/2021 «Про затвердженнярегіональної програми розвитку земельних відносин в Івано-Франківській області на 2021-2025 роки» (далі – Рішення), виклавши пункти 3 та 4 в новій редакції, а саме:

«3. Районним державним адміністраціям, районним радам, міським, селищним, сільським радам області, Головному управлінню Держгеокадастру в Івано-Франківській області, департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації забезпечити виконання завдань, передбачених Програмою.

 1. Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації (А. Хамчич) звітувати перед обласною радою про хід виконання Програми».
 2. Паспорт регіональної програми розвитку земельних відносин в Івано-Франківській області на 2021-2025 роки та додатки до неї викласти в новій редакції (додаються).
 3. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації
  (І. Мацькевич) передбачати кошти на виконання Програми на 2023 і наступні роки з урахуванням внесених змін.
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови обласної ради М. Палійчука і постійну комісію обласної ради з питань аграрної політики, земельних відносин та розвитку гірських територій (О. Книшук).

 

 

Голова обласної ради                                                    Олександр СИЧ


Паспорт

регіональної програми розвитку земельних відносин
в Івано-Франківській області на 2021-2025 роки

 

 1. Ініціатор розроблення Програми (замовник): Департамент агропромислового розвитку Івано-Франківської облдержадміністрації; Головне управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області.
 2. Розробник Програми: Головне управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області.
 3. Термін реалізації програми: 2021-2025 роки.
 4. Етапи фінансування Програми: 2021-2025 роки
 5. Обсяги фінансування Програми (тис. грн.):
Основні обсяги фінансування (тис. гривень)
  

 

Всього

в тому числі. за джерелами фінансування
Роки державний бюджетобласний бюджетмісцевий бюджетінші         джерела
2021-2025,206825,6457931,479659,68115050,9424183,55
в т.ч.
202166816,8711075,152330,9748579,474831,28
202234522,1611586,291912,1416916,884106,85
202336564,5812097,442004,2617290,705172,18
202434315,3111330,721663,6216296,875024,10
202534606,7211841,871748,6915967,025049,14
6.             Очікувані результати виконання Програми: вдосконалення земельних відносин, створення сприятливих умов для забезпечення охорони земель як основного національного багатства Українського народу; пріоритет вимог екологічної безпеки у використанні землі як просторового базису, природного ресурсу і основного засобу виробництва; нормування і планомірне обмеження впливу господарської діяльності на земельні ресурси; поєднання заходів економічного стимулювання та юридичної відповідальності в галузі охорони земель.

7.             Термін проведення звітності: відповідно до мети та завдань, визначених Програмою, департамент агропромислового розвитку Івано-Франківської обласної державної адміністрації подає до Івано-Франківської обласної ради

–         звіт про результати  виконання Програми за підсумками року – до 10 лютого наступного за звітним року;

–         інформацію про хід виконання Програми – щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

Замовники програми:  

 

Директор департаменту агропромислового

розвитку облдержадміністрації                                                                      Алла ХАМЧИЧ

 

Начальник головного управління

Держгеокадастру

в Івано-Франківській  в області                                                          Михайло КАПУСНЯК

 

Керівник програми: 

Заступник голови

облдержадміністрації                                                                             Віталій ІЛЬЧИШИН


Обґрунтування необхідності внесення змін до

регіональної програми розвитку земельних відносин

в Івано-Франківській області на 2021-2025 роки

 

Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів області відповідно до вимог статті 13 Закону України «Про оцінку земель» проведена у 804 населених пунктах області, що становить 100% від їх загальної кількості.
Наразі робота в області спрямовується на своєчасне оновлення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, яка відповідно до вимог статті 18 Закону України «Про оцінку земель» потребує актуалізації не рідше одного разу на 5-7 років.
Підтримування актуального стану нормативної грошової оцінки земель є основним джерелом забезпечення сталих бюджетних надходжень від плати за землю. Грошова оцінка земель дає можливість органам місцевого самоврядування реалізовувати свої регулятивні повноваження на підставі створення економічних умов і стимулів раціонального використання земель і водночас є фактором надійного захисту інтересів землекористувачів та власників землі, оскільки за її допомогою кожен з них повинен сплачувати визначену плату за фактичне використання землі.
Із запланованих на 2021-2022 роки 674 населених пунктів проведено поновлення нормативної грошової оцінки земель 145 населених пунктів на загальну суму 5270,8 тис. гривень, в тому числі за рахунок обласного бюджету повторно проведено нормативну грошову оцінку земель 30 населених пунктів на загальну суму 1284,398 тис. гривень.
На виконання регіональної програми розвитку земельних відносин в Івано-Франківській області на 2021-2025 роки (далі – Програма) в 2021 році рішенням Івано-Франківської обласної ради восьмого скликання дев’ятої сесії від 10.09.2021 № 223-9/2021 затверджено розпорядження обласної державної адміністрації та обласної ради від 31.08.2021 № 332/633-р «Про спрямування залишку коштів», відповідно до якого залишки коштів спеціального фонду обласного бюджету, які надійшли від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва в сумі 1244,202 тис. грн., спрямовано для надання субвенцій місцевим бюджетам на проведення робіт з поновлення нормативної грошової оцінки 28 населених пунктів.
В 2022 році рішенням Івано-Франківської обласної ради 19-ої сесії 8-го демократичного скликання від 23.12.2022 року затверджено розпорядження обласної державної адміністрації та обласної ради від 16.12.2022 року № 657-р/508 «Про спрямування залишку коштів», відповідно до якого залишки коштів спеціального фонду обласного бюджету, які надійшли від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва в сумі 40,196 тис. грн., спрямовано для надання субвенцій місцевим бюджетам на проведення робіт з поновлення нормативної грошової оцінки 2 населених пунктів.
Загальний обсяг населених пунктів що потребують оновлення на період
з 2023 по 2025 роки збільшиться, в зв’язку з перенесенням 529 населених пунктів нормативна грошова оцінка яких не була оновлена, як було заплановано у 2021-2022 роках. Тому в додатку 7 в графі «Загальний обсяг на період до 2025 року» буде становити 1296 населених пунктів.
У 2023-2025 роках поновлення нормативної грошової оцінки потребують 622 населених пункти.

Методикою нормативної грошової оцінки земельних ділянок, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2021 року № 1147, визначена можливість розробки технічної документації з нормативної грошової оцінки таких об’єктів:
– території територіальної громади (на всю територію, включаючи землі за межами населених пунктів);
– окремого населеного пункту, або декількох населених пунктів загалом.
При цьому, органи місцевого самоврядування не завжди мають фінансову можливість своєчасно оновити нормативну грошову оцінку земель через відсутність необхідних коштів у бюджетах місцевих рад.
Відповідно до інформації про наявність та використання коштів, які надходять в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва по області станом на 01.01.2023, залишок коштів в обласному бюджеті складає 5264,64 тис. гривень.
Водночас, видатки з обласного бюджету залишаться незмінні, оскільки проєктом рішення планується змінити обсяги фінансування видів робіт на 2023-2025 роки, а саме: 3000,0 тис. грн. з проведення інвентаризації земель перенаправити на поновлення грошової оцінки земель населених пунктів в рамках Паспорта регіональної програми розвитку земельних відносин в Івано-Франківській області на 2021-2025 роки.
Великий обсяг робіт з інвентаризації земель у 2023 році заплановано здійснити за кошти державного бюджету.
Збільшення обсягів та джерел фінансування регіональної програми на суму 9583,2 тис. грн. в частині оновлення нормативної грошової оцінки земель та проведення інвентаризації земель на 2023-2025 роки планується здійснювати за рахунок місцевих бюджетів та інших джерел фінансування.
Тому, з метою забезпечення проведення вчасного поновлення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів та відповідно збільшення дохідної частини місцевих бюджетів області, у Програму на 2021-2025 роки необхідно внести відповідні зміни.
В проєкті рішення обласної ради (додатки 1, 2, 3, 7) планується передбачити виділення у 2023-2025 роках на проведення нормативної грошової оцінки земель 622 населених пунктів 14200,7 тис. грн., в тому числі за рахунок коштів обласного бюджету 3212,6 тис. гривень.

 

 

Департамент агропромислового

розвитку облдержадміністрації                                           Алла ХАМЧИЧ

 

Головне управління

Держгеокадастру

в Івано-Франківській області                                  Михайло КАПУСНЯК


Порівняльна таблиця до рішення
 “Про внесення змін до регіональної  програми  розвитку земельних
відносин в Івано-Франківській області на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Івано-Франківської обласної ради
від 23.04.2021  № 148-6/2021 “
№ п/пНазва заходу Одиниця обсягуЗаплановано виконати у 2023 році
обсяг вартість, тис. грн.Джерела фінансування, тис. грн.
державний бюджетобласний бюджетміський, селищний, сільський бюджетиінші джерела
нова редакціядіюча редакціянова редакціядіюча редакціянова редакціядіюча редакціянова редакціядіюча редакціянова редакціядіюча редакціянова редакціядіюча редакціядіюча редакція
1Обсяги витрат на проведення інвентаризації земельга89450,8589450,8517890,1717890,1710734,1010734,10789,021789,023578,033578,032789,021789,02
5Обсяги фінансування з поновлення нормативної грошової оцінки земель населених пунктівшт.216,086,05400,504250,500,000,001212,60212,604187,904037,900,000,00
№ п/пНазва заходу Одиниця обсягуЗаплановано виконати у 2024 році
обсяг вартість, тис. грн.Джерела фінансування, тис. грн.
державний бюджетобласний бюджетміський, селищний, сільський бюджетиінші джерела
нова редакціядіюча редакціянова редакціядіюча редакціянова редакціядіюча редакціянова редакціядіюча редакціянова редакціядіюча редакціянова редакціядіюча редакціядіюча редакція
1Обсяги витрат на проведення інвентаризації земельга83061,5083061,5016612,3016612,309967,389967,38661,231661,233322,463322,462661,231661,23
5Обсяги фінансування з поновлення нормативної грошової оцінки земель населених пунктівшт.208,02,04530,10127,000,000,001000,000,003530,10127,000,000,00
№ п/пНазва заходу Одиниця обсягуЗаплановано виконати у 2025 році
обсяг вартість, тис. грн.Джерела фінансування, тис. грн.
державний бюджетобласний бюджетміський, селищний, сільський бюджетиінші джерела
нова редакціядіюча редакціянова редакціядіюча редакціянова редакціядіюча редакціянова редакціядіюча редакціянова редакціядіюча редакціянова редакціядіюча редакціядіюча редакція
1Обсяги витрат на проведення інвентаризації земельга87321,0687321,0617464,2117464,2110478,5310478,53746,421746,423492,843492,842746,421746,42
5Обсяги фінансування з поновлення нормативної грошової оцінки земель населених пунктівшт.198,05,04270,10240,000,000,001000,000,003270,10240,000,000,00
Начальник головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській областіМихайло КАПУСНЯК

 


Додаток 1
до регіональної програми
розвитку земельних відносин
в Івано-Франківській області
на 2021-2025 роки

 

Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування регіональної програми розвитку земельних відносин в Івано-Франківській області на 2021-2025 роки

№ з/пНайменування заходуВиконавецьТермін виконання, рокиОрієнтовані обсяги фінансування, тис. грн.Очікувані результати
рокивсьогов т. ч. за джерелами фінансування
державний бюджетобласний бюджетмісцевий бюджетінші
1234567891011
1.Обсяги витрат на проведення інвентаризації земельДепартамент агропромислового розвитку Івано-Франківської облдержадміністрації,

Головне управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області, районні державні адміністрації, районні ради, міські, селищні, сільські територіальні громади області

2021-20252021-2025,
в т. ч.:
85191,2851114,773900,4917847,5712328,45Відбудеться встановлення місця розташування об’єктів землеустрою, їх меж, розмірів, правового статусу, виявлення земель, що не використовуються, використовуються нераціонально або не за цільовим призначенням, виявлення і консервації деградованих сільськогосподарських угідь і забруднених земель, встановлення кількісних та якісних характеристик земель, необхідних для ведення Державного земельного кадастру.
2021202116186,359711,810,004046,582427,96
2022202217038,2510222,951703,823407,651703,83
2023202317890,1710734,10789,023578,042789,01
2024202416612,309967,38661,233322,462661,23
2025202517464,2110478,53746,423492,842746,42

 

 

продовження додатка 1

1234567891011
2.Обсяги витрат на перетворення в електронний (цифровий) вид документації із землеустрою, яка знаходиться в місцевому фонді документаціїДепартамент агропромислового розвитку Івано-Франківської облдержадміністрації, Головне управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області, районні державні адміністрації, районні ради, міські, селищні, сільські територіальні громади області2021-20252021-2025,

в т. ч.:

6816,706816,700,000,000,00Здійснюється з метою створення ефективного механізму надання адміністративних послуг  в галузі земельних відносин в електронній формі, у тому числі  видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою, накопичення та збереження цих відомостей,  знеособлення персональних даних, створення електронної бібліотеки «Державний фонд документації із землеустрою».
202120211363,341363,340,000,000,00
202220221363,341363,340,000,000,00
202320231363,341363,340,000,000,00
202420241363,341363,340,000,000,00
202520251363,341363,340,000,000,00

 

 

 

продовження додатка 1

1234567891011
3.Обсяги витрат з розробки проєктів землеустрою з консервації деградованих та малопродуктивних  земель шляхом залуження і залісненняДепартамент агропромислового розвитку Івано-Франківської облдержадміністрації,  Головне управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області, районні державні адміністрації, районні ради, міські, селищні, сільські територіальні громади області2021-20252021-2025,

в т. ч.:

50,360,0012,5922,6715,10Проведення таких робіт дасть можливість визначити деградовані, порушені землі та провести  рекультивацію, заліснення і залуження деградованих та малопродуктивних земель, консервацію порушених земель, що забезпечить захист земель від виснаження, засмічення та буде запобігати негативному і еколого-небезпечному впливу на земельні ділянки, ліквідує наслідки такого впливу.
2021202111,080,002,774,993,32
2022202210,070,002,524,533,02
2023202310,570,002,644,763,17
202420249,570,002,394,312,87
202520259,070,002,274,082,72

 

 

продовження додатка 1

1234567891011
4.Обсяги витрат на розробку проєктів землеустрою щодо встановлення і зміни меж адміністративно- територіальних утворень  та  внесення відомостей про межі адміністративно-територіальних одиницьДепартамент агропромислового розвитку Івано-Франківської облдержадміністрації,  Головне управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області, районні державні адміністрації, районні ради, міські, селищні, сільські територіальні громади області2021-20252021-2025,

в т. ч.:

59200,000,000,0047360,0011840,00Внесення відомостей про об’єкти до ДЗК. Встановлення чітких меж повноважень при розпорядженні територіями та можливість планування і розбудови. Інвестиційна привабливість регіону.
2021202112000,000,000,009600,002400,00
2022202212000,000,000,009600,002400,00
2023202311900,000,000,009520,002380,00
2024202411800,000,000,009440,002360,00
2025202511500,000,000,009200,002300,00

 

 

 

 

 

 

 

 

продовження додатка 1

1234567891011
5.Обсяги фінансування з поновлення нормативної грошової оцінки земель населених пунктівДепартамент агропромислового розвитку Івано-Франківської облдержадміністрації,

Головне управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області, районні державні адміністрації, районні ради, міські, селищні, сільські територіальні громади області

2021-20252021-2025,

в т. ч.:

55567,300,005746,6049820,700,00За результатами проведеної нормативної грошової оцінки буде забезпечено виконання вимог Закону України  «Про оцінку земель» та зростання надходжень до місцевих бюджетів від плати за землю.
2021202137256,100,002328,2034927,900,00
202220224110,500,00205,803904,700,00
202320235400,500,001212,604187,900,00
202420244530,100,001000,003530,100,00
202520254270,100,001000,003270,100,00
Замовники Програми

 

Департамент агропромислового розвитку

облдержадміністрації                                                                                                                                                                                                         Алла ХАМЧИЧ

 

Головне управління Держгеокадастру

в Івано-Франківській області                                                                                                                                                                              Михайло КАПУСНЯК

 

 

Керівник Програми

 

Заступник голови облдержадміністрації                                                                                                                                                              Віталій ІЛЬЧИШИН


Додаток 2

до регіональної програми

розвитку земельних відносин

в Івано-Франківській області

на 2021-2025 роки

 

Показники заходів по роках, які передбачені регіональною цільовою програмою заходів та робіт
у галузі розвитку земельних відносин в області до 2025 року

№ з/пНазва заходу 

 

Загальний обсяг на період до 2025 року, га/шт.

 

 

Загальна вартість, тис. грн.

2021 рік
обсяг,      га/шт. вартість, тис. грн.Джерела фінансування, тис. грн.
державний бюджетобласний бюджетміський, селищний, сільський бюджетиінші
12345678910
1.Обсяги витрат на проведення інвентаризації земель425956,4185191,2880931,7216186,359711,810,004046,582427,96
2.Обсяги витрат на перетворення в електронний (цифровий) вид документації із землеустрою, яка знаходиться в місцевому фонді документації68167,006816,70136331363,341363,340,000,000,00
3.Обсяги витрат з розробки проєктів землеустрою з консервації деградованих та малопродуктивних  земель шляхом залуження і заліснення4319,0250,36950,1811,080,002,774,993,32
4.Обсяги витрат на розробку проєктів землеустрою щодо встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних утворень  та  внесення відомостей про межі адміністративно-територіальних одиниць592,0059200,00120,0012000,000,000,009600,002400,00
5.Обсяги фінансування з поновлення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів129655567,3060637256,100,002328,2034927,900,00
 РАЗОМ206825,64 66816,8711075,152330,9748579,474831,28

 

продовження додатка 2

2022 рік2023 рік
 

обсяг,      га/шт.

 вартість, тис. грн. Джерела фінансування, тис. грн. 

обсяг,      га/шт.

 

вартість, тис. грн.

Джерела фінансування, тис. грн.
державний бюджетобласний бюджетміський, селищний, сільський бюджетиіншідержавний бюджетобласний бюджетміський, селищний, сільський бюджетиінші
111213141516171819202122
85191,2817038,2510222,951703,823407,651703,8389450,8517890,1710734,10789,023578,042789,01
136341363,341363,340,000,000,00136341363,341363,340,000,000,00
863,8010,070,002,524,533,02906,9910,570,002,644,763,17
120,0012000,000,000,009600,002400,0011911900,000,000,009520,002380,00
684110,500,00205,803904,700,002165400,500,001212,604187,900,00
 34522,1611586,291912,1416916,884106,8536564,5812097,442004,2617290,705172,18

 

 

продовження додатка 2

2024 рік2025 рік
 

обсяг,      га/шт.

 вартість, тис. грн. Джерела фінансування, тис. грн. 

обсяг,      га/шт.

 

вартість, тис. грн.

Джерела фінансування, тис. грн.
державний бюджетобласний бюджетміський, селищний, сільський бюджетиіншідержавний бюджетобласний бюджетміський, селищний, сільський бюджетиінші
111213141516171819202122
83061,5016612,309967,38661,233322,462661,2387321,0617464,2110478,53746,423492,842746,42
136331363,341363,340,000,000,00136331363,341363,340,000,000,00
820,619,570,002,394,312,87777,429,070,002,274,082,72
11811800,000,000,009440,002360,0011511500,000,000,009200,002300,00
2084530,100,001000,003530,100,001984270,100,001000,003270,100,00
34315,3111330,721663,6216296,875024,1034606,7211841,871748,6915967,025049,14
Департамент агропромислового розвитку

облдержадміністрації                                                                                                                                                                                                                        Алла ХАМЧИЧ

 

 

Головне управління

Держгеокадастру в Івано-Франківській області                                                                                                                                                             Михайло КАПУСНЯК

Наталія ГАВРИЩУК

 


Додаток 3                                                                               до регіональної програми

розвитку земельних відносин

в Івано-Франківській області

на 2021-2025 роки

 

Обсяги витрат на проведення інвентаризації земель

№ з/п 

 

Назва адміністративно-територіальної одиниці, район

 

 

 

 Загальний

обсяг на період

 до 2025 року

Загальна вартість, тис. грн.  2021 рік
    Джерела фінансування, тис. грн.
  обсяг, гавартість
тис. грн.
державний бюджетобласний бюджетміський, селищний, сільський бюджетиінші
1234  5678910
1.Верховинський57346,711469,3410895,92179,201307,500,00544,80326,90
2.Івано-Франківський68809,4213761,9313073,82614,801568,900,00653,70392,20
3.Калуський186524,6437304,9435439,77087,954252,810,001771,981063,16
4.Коломийський20935,104186,973977,7795,50477,300,00198,90119,30
5.Косівський23540,604708,064472,7894,50536,700,00223,60134,20
6.Надвірнянський68800,0013760,0413072,02614,401568,600,00653,60392,20
Всього425956,4185191,28  80931,7216186,359711,810,004046,582427,96

 

 

 

 

продовження додатка 3

2022 рік2023 рік
 

 

обсяг, га

 

 

вартість, тис. грн.

Джерела фінансування, тис. грн. 

 

обсяг, га

 

 

вартість, тис. грн.

Джерела фінансування, тис. грн.
державний бюджетобласний бюджетміський, селищний, сільський бюджетиіншідержавний бюджетобласний бюджетміський, селищний, сільський бюджетиінші
111213141516171819202122
11469,32293,871376,33229,40458,74229,4012042,82408,571445,10100,83481,78380,86
13761,882752,371651,42275,22550,51275,2214450,02890,001734,00109,00578,00469,00
37304,937460,994476,60746,101492,20746,0939170,27833,994700,40283,421566,761283,41
4187,02837,40502,4583,75167,5083,704396,4879,31527,6087,90175,9187,90
4708,12941,62564,9594,15188,3094,224943,5988,71593,2098,87197,7598,89
13760,002752,001651,20275,20550,40275,2014448,02889,591733,80109,00577,84468,95
85191,2817038,2510222,951703,823407,651703,8389450,8517890,1710734,10789,023578,042789,01

 

 

 

 

 

продовження додатка 3

2024 рік2025 рік
 

 

обсяг, га

 

 

вартість, тис. грн.

Джерела фінансування, тис. грн. 

 

обсяг, га

 

 

вартість, тис. грн.

Джерела фінансування, тис. грн.
державний бюджетобласний бюджетміський, селищний, сільський бюджетиіншідержавний бюджетобласний бюджетміський, селищний, сільський бюджетиінші
111213141516171819202122
11182,62236,511341,9183,65447,25363,7011756,12351,191410,7395,12470,24375,10
13417,82683,601610,1088,36536,74448,4014105,92821,161692,70102,15564,20462,11
36372,37274,464364,70227,441454,901227,4238237,67647,554588,50264,751529,501264,80
4082,3816,46489,9081,58163,3781,614291,7858,30515,0085,80171,7085,80
4590,4918,07550,8791,80183,6091,804825,8965,16579,1096,50193,0096,56
13416,02683,201609,9088,40536,60448,3014104,02820,851692,50102,10564,20462,05
83061,5016612,309967,38661,233322,462661,2387321,0617464,2110478,53746,423492,842746,42

 

 Департамент агропромислового розвитку

 облдержадміністрації                                                                                                                                                                                                                Алла ХАМЧИЧ

 

Головне управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області           Михайло КАПУСНЯК Наталія ГАВРИЩУК

Додаток 4                                                                               до регіональної програми

розвитку земельних відносин

в Івано-Франківській області

на 2021-2025 роки

 

Обсяги витрат на перетворення в електронний (цифровий) вид документації із землеустрою,

яка знаходиться в місцевому фонді документації

 

 

 

 

№ з/п

 

 

 

Назва адміністративно-територіальної одиниці, район

 

 

 

Загальний обсяг на період до 2025 року, шт.

 

 

 

Загальна вартість,
тис. грн.

2021 рік
 
 

обсяг,

шт.

вартість,
тис. грн.
Джерела фінансування, тис. грн.
державний бюджетобласний бюджетміський, селищний, сільський бюджетиінші
12345678910
1.Верховинський45945,90929,189,180,000,000,00
2.Івано-Франківський321103211,006422642,20642,200,000,000,00
3.Калуський169541695,403391339,08339,080,000,000,00
4.Коломийський120051200,502401240,10240,100,000,000,00
5.Косівський5153515,301030103,06103,060,000,000,00
6.Надвірнянський1486148,6029729,7229,720,000,000,00
Всього681676816,70136331363,341363,340,000,000,00

 

 

 

 

 

продовження додатка 4

  2022 рік2023 рік
обсяг, шт. вартість, тис. грн. Джерела фінансування, тис. грн.обсяг, шт. вартість, тис. грн. Джерела фінансування, тис. грн.
державний бюджетобласний бюджетміський, селищний, сільський бюджетиіншідержавний бюджетобласний бюджетміський, селищний, сільський бюджетиінші
111213141516171819202122
929,189,180,000,000,00929,189,180,000,000,00
6422642,20642,200,000,000,006422642,20642,200,000,000,00
3391339,08339,080,000,000,003391339,08339,080,000,000,00
2401240,10240,100,000,000,002401240,10240,100,000,000,00
1031103,06103,060,000,000,001031103,06103,060,000,000,00
29729,7229,720,000,000,0029729,7229,720,000,000,00
136341363,341363,340,000,000,00136341363,341363,340,000,000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

продовження додатка 4

  2024 рік2025 рік
обсяг, шт. вартість, тис. грн. Джерела фінансування, тис. грн.обсяг, шт. вартість, тис. грн. Джерела фінансування, тис. грн.
державний бюджетобласний бюджетміський, селищний, сільський бюджетиіншідержавний бюджетобласний бюджетміський, селищний, сільський бюджетиінші
111213141516171819202122
929,189,180,000,000,00929,189,180,000,000,00
6422642,20642,200,000,000,006422642,20642,200,000,000,00
3391339,08339,080,000,000,003391339,08339,080,000,000,00
2401240,10240,100,000,000,002401240,10240,100,000,000,00
1030103,06103,060,000,000,001030103,06103,060,000,000,00
29729,7229,720,000,000,0029729,7229,720,000,000,00
136331363,341363,340,000,000,00136331363,341363,340,000,000,00

 

Департамент агропромислового розвитку

облдержадміністрації                                                                                                                                                                                                              Алла ХАМЧИЧ

 

 

Головне управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області                         Михайло КАПУСНЯКНаталія ГАВРИЩУК

Додаток 5                                                                          до регіональної програми

розвитку земельних відносин

в Івано-Франківській області

на 2021-2025 роки

 

Обсяги витрат з розробки проєктів землеустрою з консервації деградованих та малопродуктивних  земель

шляхом залуження і заліснення

 

№ з/пНазва адміністративно-територіальної одиниці, район  

 

 

Загальний обсяг на період до   2025 року

 

 

 

Загальна вартість,
тис. грн.

2021 рік
 

обсяг, га

 

вартість, тис. грн.

Джерела фінансування, тис. грн.
державний бюджетобласний бюджетміський, селищний, сільський бюджетиінші
12345678910
1.Верховинський    0,000,000,000,000,000,000,000,00
2.Івано-Франківський1460,8117,03321,383,750,000,941,691,12
3.Калуський1486,51        17,33327,033,810,000,951,721,14
4.Коломийський27,190,325,980,070,000,020,030,02
5.Косівський0,000,000,000,000,000,000,000,00
6.Надвірнянський1344,5115,68295,793,450,000,861,551,04
 ВСЬОГО4319,0250,36950,1811,080,002,774,993,32

 

 

 

 

продовження додатка 5

     2022 рік2023 рік
 

обсяг, га

 вартість, тис. грн.Джерела фінансування, тис. грн. 

обсяг, га

 

вартість, тис. грн.

Джерела фінансування, тис. грн.
державний бюджетобласний бюджетміський, селищний, сільський бюджетиіншідержавний бюджетобласний бюджетміський, селищний, сільський бюджетиінші
111213141516171819202122
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
292,173,400,000,851,531,02306,773,570,000,891,611,07
297,303,470,000,871,561,04312,173,640,000,911,641,09
5,440,060,000,020,020,025,710,070,000,020,030,02
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
268,903,140,000,781,420,94282,353,290,000,821,480,99
863,8110,070,002,524,533,02907,0010,570,002,644,763,17

 

 

продовження додатка 5

     2024 рік2025 рік
 

обсяг, га

 вартість, тис. грн.Джерела фінансування, тис. грн. 

обсяг, га

 

вартість, тис. грн.

Джерела фінансування, тис. грн.
державний бюджетобласний бюджетміський, селищний, сільський бюджетиіншідержавний бюджетобласний бюджетміський, селищний, сільський бюджетиінші
111213141516171819202122
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
277,543,240,000,811,460,97262,953,070,000,771,380,92
282,443,290,000,821,480,99267,573,120,000,781,400,94
5,170,060,000,020,020,024,890,060,000,010,030,02
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
255,462,980,000,741,350,89242,012,820,000,711,270,84
820,619,570,002,394,312,87777,429,070,002,274,082,72

 

 Департамент агропромислового розвитку

 облдержадміністрації                                                                                                                                                                                                              Алла ХАМЧИЧ

 

Головне управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області              Михайло КАПУСНЯКНаталія ГАВРИЩУК

Додаток 6                                                                               до регіональної програми

розвитку земельних відносин

в Івано-Франківській області

на 2021-2025 роки

 

Обсяги витрат на розробку проєктів землеустрою щодо встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних утворень  та внесення відомостей про межі адміністративно-територіальних одиниць

№ з/пНазва адміністративно-територіальної одиниці, район  

 

 

Загальний обсяг на період до 2025 року, шт.

 

 

 

Загальна вартість, тис. грн

2021 рік
 
 

обсяг, шт.

 

вартість,
тис. грн.

Джерела фінансування, тис. грн.
державний бюджетобласний бюджетміський, селищний, сільський бюджетиінші
12345678910
1.Верховинський434300,009900,000,000,00720,00180,00
2.Івано-Франківський22522500,00454500,000,000,003600,00900,00
3.Калуський11711700,00242400,000,000,001920,00480,00
4.Коломийський12912900,00262600,000,000,002080,00520,00
5.Косівський444400,009900,000,000,00720,00180,00
6.Надвірнянський343400,007700,000,000,00560,00140,00
ВСЬОГО59259200,0012012000,000,000,009600,002400,00

 

 

 

продовження додатка 6

2022 рік2023 рік
 

обсяг, шт.

 

вартість, тис. грн.

Джерела фінансування, тис. грн. 

обсяг, шт.

 

вартість, тис. грн.

Джерела фінансування, тис. грн.
державний бюджетобласний бюджетміський, селищний, сільський бюджетиіншідержавний бюджетобласний бюджетміський, селищний, сільський бюджетиінші
111213141516171819202122
9900,000,000,00720,00180,009900,000,000,00720,00180,00
454500,000,000,003600,00900,00454500,000,000,003600,00900,00
242400,000,000,001920,00480,00232300,000,000,001840,00460,00
262600,000,000,002080,00520,00262600,000,000,002080,00520,00
9900,000,000,00720,00180,009900,000,000,00720,00180,00
7700,000,000,00560,00140,007700,000,000,00560,00140,00
12012000,000,000,009600,002400,0011911900,000,000,009520,002380,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

продовження додатка 6

2024 рік2025 рік
 

обсяг, шт.

 

вартість, тис. грн.

Джерела фінансування, тис. грн. 

обсяг, шт.

 

вартість, тис. грн.

Джерела фінансування, тис. грн.
державний бюджетобласний бюджетміський, селищний, сільський бюджетиіншідержавний бюджетобласний бюджетміський, селищний, сільський бюджетиінші
111213141516171819202122
8800,000,000,00640,00160,008800,000,000,00640,00160,00
454500,000,000,003600,00900,00454500,000,000,003600,00900,00
232300,000,000,001840,00460,00232300,000,000,001840,00460,00
262600,000,000,002080,00520,00252500,000,000,002000,00500,00
9900,000,000,00720,00180,008800,000,000,00640,00160,00
7700,000,000,00560,00140,006600,000,000,00480,00120,00
11811800,000,000,009440,002360,0011511500,000,000,009200,002300,00

 

 Департамент агропромислового розвитку

 облдержадміністрації                                                                                                                                                                                                             Алла ХАМЧИЧ

 

Головне управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області         Михайло КАПУСНЯКНаталія ГАВРИЩУК

 


Додаток 7                                                                               до регіональної програми

розвитку земельних відносин

в Івано-Франківській області

на 2021-2025 роки

 

Обсяги витрат з поновлення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів

№ з/пНазва адміністративно-територіальної одиниці, район 

 

Загальний обсяг на період до 2025 року

 

 

Загальна вартість,
тис. грн.

2021 рік
  Джерела фінансування, тис. грн.
обсяг, шт.вартість
тис. грн.
державний бюджетобласний бюджетміський, селищний, сільський бюджетиінші
12345678910
1.Верховинський842731,40371538,000,000,001538,000,00
2.Івано-Франківський48519015,1020710667,100,001217,209449,900,00
3.Калуський26411366,001227944,700,00341,007603,700,00
4.Коломийський31012307,901659588,400,00532,509055,900,00
5.Косівський814178,00413043,000,0047,002996,000,00
6.Надвірнянський725968,90344474,900,00190,504284,400,00
ВСЬОГО129655567,3060637256,100,002328,2034927,900,00

 

 

 

 

 

 

 

продовження додатка 7

2022 рік2023рік
 

обсяг, шт.

вартість, тис. грн.Джерела фінансування, тис. грн. 

обсяг, шт.

 

вартість, тис. грн.

Джерела фінансування, тис. грн.
державний бюджетобласний бюджетміський, селищний, сільський бюджетиіншідержавний бюджетобласний бюджетміський, селищний, сільський бюджетиінші
111213141516171819202122
4195,000,009,80185,200,0015336,000,00149,80186,200,00
442409,000,00120,502288,500,00832349,000,00402,501946,500,00
10543,500,0027,20516,300,00461042,000,00204,10837,900,00
5469,000,0023,50445,500,0040638,500,00221,90416,600,00
3235,000,0011,80223,200,0010250,000,00100,00150,000,00
2259,000,0013,00246,000,0022785,000,00134,30650,700,00
684110,500,00205,803904,700,002165400,500,001212,604187,900,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

продовження додатка 7

2024 рік2025 рік
 

обсяг, шт.

вартість, тис. грн.Джерела фінансування, тис. грн. 

обсяг, шт.

 

вартість, тис. грн.

Джерела фінансування, тис. грн.
державний бюджетобласний бюджетміський, селищний, сільський бюджетиіншідержавний бюджетобласний бюджетміський, селищний, сільський бюджетиінші
111213141516171819202122
14331,200,00145,00186,200,0014331,200,00145,00186,200,00
771805,000,00305,001500,000,00741785,000,00305,001480,000,00
461017,900,00180,00837,900,0040817,900,00180,00637,900,00
50806,000,00190,00616,000,0050806,000,00190,00616,000,00
14340,000,00100,00240,000,0013310,000,00100,00210,000,00
7230,000,0080,00150,000,007220,000,0080,00140,000,00
2084530,100,001000,003530,100,001984270,100,001000,003270,100,00

 

 Департамент агропромислового розвитку

 облдержадміністрації                                                                                                                                                                                                         Алла ХАМЧИЧ

 

 

Головне управління Держгеокадастру в

Івано-Франківській області

     Михайло КАПУСНЯКНаталія ГАВРИЩУК

 

Станом на 25.05.2023
Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]