Про затвердження у новій редакції статутів спеціалізованих агролісгоспів та агролісництва Івано-Франківської обласної ради


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання
(______________)

РІШЕННЯ

____________                    м. Івано-Франківськ                  №____________

Про затвердження у новій редакції
статутів спеціалізованих агролісгоспів
та агролісництва Івано-Франківської
обласної ради

 

 

Відповідно до статті 142 Конституції України, статті 63 Господарського кодексу України, статей 16, 43, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою приведення установчих документів у відповідність до діючих нормативно-правових актів і законодавства України, внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, враховуючи висновки та рекомендації постійних комісій обласної ради з питань аграрної політики, земельних відносин та розвитку гірських територій і з питань комунального майна та житлово-комунального господарства, обласна рада

вирішила:

  1. Затвердити Статут комунального підприємства “Богородчанський спеціалізований агролісгосп Івано-Франківської обласної ради” у новій редакції (додається).
  2. Затвердити Статут комунального підприємства “Долинський спеціалізований агролісгосп Івано-Франківської обласної ради” у новій редакції (додається).
  3. Затвердити Статут комунального підприємства “Коломийський спеціалізований агролісгосп Івано-Франківської обласної ради” у новій редакції (додається).
  4. Затвердити Статут комунального підприємства “Снятинське спеціалізоване агролісництво Івано-Франківської обласної ради” у новій редакції (додається).
  5. Визнати такими, що втратили чинність, пункти 3, 8, 13, 18 рішення обласної ради від 19.04.2024 № 891-30/2024 “Про реформування комунального лісового господарства Івано-Франківської області шляхом зміни засновника спеціалізованих комунальних агролісогосподарських підприємств, перейменування їх, затвердження статутів у нових редакціях, положень про наглядові ради та складу наглядових рад”.
  6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови обласної ради М. Палійчука, постійні комісії обласної ради з питань аграрної політики, земельних відносин та розвитку гірських територій (О. Книшук) і з питань комунального майна та житлово-комунального господарства (І. Очкур).

Голова обласної ради                                                        Олександр Сич


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від __________ № __________

СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
“БОГОРОДЧАНСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ АГРОЛІСГОСП ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ”
(нова редакція)

м. Івано-Франківськ
2024 рік


1. Загальні положення
1.1. Комунальне підприємство “Богородчанський спеціалізований агролісгосп Івано-Франківської обласної ради” (далі – комунальне підприємство) є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.
1.2. Комунальне підприємство діє відповідно до рішення Івано- Франківської обласної ради від 19.04.2024 № 891-30/2024
“Про реформування комунального лісового господарства Івано-Франківської області шляхом зміни засновника спеціалізованих комунальних агролісогосподарських підприємств, перейменування їх, затвердження статутів у нових редакціях, положень про наглядові ради та складу наглядових рад”.
Власником комунального підприємства є територіальні громади сіл, селищ, міст області в особі Івано-Франківської обласної ради
(далі – Власник).
1.3. Уповноваженим органом управління комунального підприємства є наглядова рада (далі – Уповноважений орган управління).
1.4. Уповноважений орган управління комунального підприємства створюється з числа депутатів обласної ради.
1.5. Персональний склад Уповноваженого органу управління затверджується Власником.
1.6. Уповноважений орган управління діє на підставі положення, яке затверджується Власником.
1.7. Координаційним органом комунального підприємства відповідно до Статуту є Івано-Франківське обласне комунальне агролісогосподарське підприємство “Івано-Франківськоблагроліс”.
1.8. Комунальне підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також актами Уповноваженого органу управління, іншими нормативно-правовими актами і цим Статутом.
1.9. Комунальне підприємство здійснює свою діяльність на земельних ділянках лісового фонду, які надані йому в постійне користування із земель запасу обласної ради відповідно до рішення Івано-Франківської обласної ради від 18.10.2001 № 537-22/2001 “Про надання в постійне користування земель лісового фонду”.
1.10. Комунальне підприємство зберігає за собою всі права та обов’язки, у тому числі права постійного користування земельними ділянками лісогосподарського призначення, затверджених матеріалів лісовпорядкування, таксаційних описів, картографічних матеріалів, затверджених розрахункових лісосік, затверджених поділів лісів на категорії, виділених особливо захисних лісових ділянок, дозвільних документів на спеціальне використання лісових ресурсів та інших документів дозвільного характеру, договорів довгострокового тимчасового користування лісами, лісових сервітутів, ліцензій на провадження господарської діяльності до закінчення строку їх дії, Богородчанського спеціалізованого агролісгоспу ОКП “Івано-Франківськоблагроліс”
(код ЄДРПОУ 05442352).
2. Найменування
2.1. Найменування повне українською мовою: комунальне підприємство “Богородчанський спеціалізований агролісгосп Івано-Франківської обласної ради”;
– скорочене українською мовою: КП “БСА ІФ ОР”.

3. Мета та предмет діяльності
3.1. Метою діяльності комунального підприємства є реалізація державної політики розвитку лісового господарства і раціонального використання лісових ресурсів, охорона і захист лісів на землях лісового фонду, задоволення ринкових потреб юридичних та фізичних осіб, населення у продукції та послугах на основі ефективного використання виробничого та фінансового потенціалу, а також одержання прибутку.
Комунальне підприємство здійснює всі види спеціального використання лісових ресурсів.
Комунальне підприємство може використовувати передані землі для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей.
На власних або орендованих потужностях комунальне підприємство здійснює переробку заготовленої та придбаної лісопродукції, реалізує продукцію суб’єктам господарювання і населенню.
Комунальне підприємство має право займатися іншими видами діяльності, які не заборонені чинним законодавством України та передбачені цим Статутом.
3.2. Предметом діяльності комунального підприємства є:
3.2.1. Ведення лісового та мисливського господарства, збереження, охорона та відтворення лісових ресурсів на землях лісового фонду.
3.2.2. Лісовідновлення (посів лісу та посадка лісових культур, сприяння природному поновленню), вирощування посадкового матеріалу, заготівля насіння лісових і декоративних порід, вирощування інших багаторічних культур.
3.2.3. Лісорозведення, створення захисних лісових насаджень і полезахисних лісових смуг.
3.2.4. Лісовирощування, здійснення лісогосподарських заходів з поліпшення якісного складу лісів шляхом проведення рубок, формування і оздоровлення лісів.
3.2.5. Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві, охорона і захист лісів від самовільних рубок, лісових пожеж, боротьба з шкідниками та хворобами лісу.
3.2.6. Будівництво лісових доріг, лісозаготівлі, одержання необробленої деревини (ділової деревини, технічної сировини, технологічної тріски, дров для опалення та хмизу).

 

3.2.7. Охорона навколишнього природного середовища, збереження біорізноманіття лісів, посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій лісу, збереження природно-заповідного фонду.
3.2.8. Спеціальне використання лісових ресурсів, заготівля деревини під час рубок головного користування, рубок формування і оздоровлення лісів, інших господарських рубок, заготівля живиці, заготівля другорядних лісових матеріалів, побічні лісові користування, в тому числі збір лісових грибів, дикорослих фруктів і ягід, лісових горіхів, соків та інших продуктів лісу. Збирання дикорослих недеревних продуктів лісу.
3.2.9. Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві, матеріально-технічної допомоги та посередницьких послуг іншим юридичним і фізичним особам, діяльність вантажного автомобільного транспорту.
3.2.10. Розвиток підсобного сільського господарства, переробка
сільськогосподарської продукції, виробництво товарів широкого вжитку,
розвиток інших підсобних промислів.
3.2.11. Лісопильне та стругальне виробництво, виробництво шпал і паркету, стружки, борошна з деревини, тирси, технологічної тріски, сушіння деревини, просочування деревини консервантами чи іншими хімічними речовинами, виробництво паливних пелетів, брикетів.
3.2.12. Виробництво дерев’яних панелей, лущеного шпону, клейної фанери, ламінованих і деревостружкових плит, інших панелей і плит.
3.2.13. Виробництво дерев’яної тари, ящиків, стелажів, піддонів, бочок та інших боднарних виробів, барабанів для кабелів та канатів.
3.2.14. Виготовлення різних виробів з деревини: ручок і держаків для
інструментів, щіток, мітел, колодок для взуття, форм для розтягування
взуття, плічок для одягу, предметів домашнього вжитку та кухонного посуду, вішалок для пальт та капелюхів, статуеток та декоративних виробів, шкатулок, скриньок, футлярів для зберігання біжутерії, котушок, шпульок для ниток та інших виробів з точеної деревини, сірників.
3.2.15. Виробництво декоративних та плетених виробів з верби, очерету тощо, виробів з корка, соломки та плетениці.
3.2.16. Виробництво теслярських та столярних виробів. Виробництво та встановлення дерев’яних виробів, призначених головним чином для використання у будівництві балок, стропил, ферм, для покрівель, вікон, дверей, фасонних виробів з деревини (плінтусів, багетів), ґонтів, паркетних блоків. Виробництво збірних будинків або дерев’яних деталей до них.
3.2.17. Виробництво будівельних матеріалів, виконання будівельних та ремонтно-будівельних робіт.
3.2.18. Оптова та роздрібна торгівля деревиною, товарами власного виробництва, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, комерційна (фірмова) та комісійна торгівля.
3.2.19. Реалізація будівельних матеріалів, столярних виробів та інших товарно-матеріальних цінностей.
3.3. Усі види діяльності, які відповідно до законодавства України потребують спеціальних дозволів чи ліцензій, здійснюються комунальним підприємством тільки після їх отримання.

4. Юридичний статус
4.1. Комунальне підприємство є юридичною особою.
4.2. Комунальне підприємство є госпрозрахунковою організацією зі змішаною формою фінансування.
4.3. Комунальне підприємство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, рішення Власника, Уповноваженого органу управління, Статуту Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського підприємства “Івано-Франківськоблагроліс”.
4.4. Комунальне підприємство користується закріпленим за ним майном на праві господарського відання.
4.5. Комунальне підприємство здійснює господарську діяльність в межах положень, передбачених Статутом.
4.6. Для здійснення господарської діяльності комунальне підприємство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.
4.7. Комунальне підприємство має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, установах банків, у тому числі в іноземній валюті, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.
4.8. Держава, Власник та Уповноважений орган управління не відповідають за зобов’язаннями комунального підприємства, а комунальне підприємство не відповідає за зобов’язаннями держави, Власника та Уповноваженого органу управління.
4.9. Комунальне підприємство має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справах, що розглядаються в судах України, міжнародних та третейських судах.
Орендувати нерухоме та рухоме майно, вирішувати питання відчуження майна у встановленому законодавством порядку, а також здійснювати зовнішньоекономічні операції, необхідні для його діяльності, комунальне підприємство може тільки за погодженням із Власником та відповідно до чинного законодавства.
4.10. Комунальне підприємство відповідно до законодавства України несе відповідальність за дотримання вимог і норм щодо охорони та раціонального використання лісів, інших природних ресурсів, а також відновлення їх до рівня встановлених нормативів.
4.11. Комунальне підприємство має право вступати в договірні зобов’язання з різними юридичними і фізичними особами, вчиняти юридичні акти, угоди, контракти, купівлю-продаж, підряд, обмін, позику, оренду, страхування, доручення, комісію, зберігання, перевезення, а також інші дії, які відповідають меті його діяльності, інтересам та
статутним завданням.
4.12. Комунальне підприємство має право створювати за погодженням із Власником відособлені структурні підрозділи. Діяльність відособлених структурних підрозділів комунального підприємства регулюється чинним законодавством України, цим Статутом та положеннями про відособлені структурні підрозділи, що затверджуються Уповноваженим органом управління.
Погодження з відповідними місцевими радами питання про розміщення таких відособлених структурних підрозділів комунальне підприємство проводить у встановленому порядку.
4.13. Спеціальне використання лісових ресурсів комунальне підприємство здійснює в межах земельних ділянок лісового фонду, переданих йому в постійне користування.
4.14. Комунальне підприємство здійснює контроль за виконанням умов договору оренди, тимчасового користування фізичними і юридичними особами земельними ділянками лісового фонду, які надані йому в постійне користування відповідно до чинного законодавства.
4.15. Комунальне підприємство співпрацює з Івано-Франківським обласним комунальним агролісогосподарським підприємством
“Івано-Франківськоблагроліс” в частині проведення єдиної політики ведення лісового господарства, контролю за використанням бюджетних коштів, проведення атестації працівників лісової охорони, а також в частині, визначеній установчими документами.
4.16. Працівники лісової охорони комунального підприємства здійснюють охорону та захист лісу відповідно до вимог діючого законодавства на землях лісового фонду із земель запасу
Івано-Франківської обласної ради, що перебувають у постійному користуванні комунального підприємства відповідно до рішення Івано-Франківської обласної ради від 18.10.2001 № 537-22/2001 “Про надання в постійне користування земель лісового фонду”.
4.17. До компетенції Власника належить:
– прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію комунального підприємства;
– прийняття рішення про призначення на посаду та звільнення з посади директора;
– затвердження граничної чисельності працівників комунального підприємства та фонду оплати праці (штатного розпису), кошторису доходів і видатків, а також лімітів фінансування видатків з місцевих бюджетів;
– прийняття рішення про затвердження Статуту та внесення змін до нього;
– затвердження річних фінансових та інвестиційних планів (кошторисів) на середньострокову перспективу (3-5 років);
– перевірка фінансово-господарської діяльності комунального підприємства з метою визначення ефективності використання фінансового та ресурсного потенціалу;
– прийняття рішення про відрахування до обласного бюджету частини чистого прибутку (доходу);
– призначення планових, позапланових ревізій та перевірок фінансово-господарської діяльності;
– заслуховування звітів директора про роботу комунального підприємства;
– укладення та продовження терміну дії контракту з директором на підставі рішення обласної ради.
4.18. До компетенції Уповноваженого органу управління належить:
– розроблення стратегії розвитку комунального підприємства;
– проведення моніторингу фінансової діяльності, зокрема виконання показників фінансових планів;
– забезпечення проведення аудиторських перевірок, інвентаризації майна, екологічного аудиту;
– внесення пропозицій Власнику щодо призначення на посаду (звільнення з посади) виконувача обов’язків директора, директора комунального підприємства чи продовження строку дії контракту;
– надання рекомендацій Власнику щодо звільнення директора комунального підприємства у разі прийняття Уповноваженим органом управління рішення про невиконання або неналежне виконання ним трудових обов’язків чи умов контракту.
4.19. До компетенції Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського підприємства “Івано-Франківськоблагроліс” належить:
– здійснення функції центру координації та розвитку комунального підприємства;
– проведення виробничо-технічних зустрічей працівників лісової охорони;
– аналіз фінансово-господарських показників діяльності комунального підприємства та подання пропозицій Власнику та Уповноваженому органу управління щодо їх покращення.
5. Права та обов’язки
5.1. Комунальне підприємство має право:
5.1.1. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування з метою отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на комунальне підприємство завдань та статутних обов’язків.
5.1.2. Доводити, формувати та затверджувати плани щодо лісогосподарської та виробничої діяльності комунального підприємства.
5.1.3. Створювати у встановленому порядку фонди і мобілізувати кошти для здійснення виробничих програм.
5.1.4. Укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства.
5.1.5. Здійснювати співробітництво з міжнародними організаціями відповідно до законодавства.
5.1.6. Здійснювати власне будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт основних фондів у визначеному законодавством порядку за погодженням з Власником.
5.1.7. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку.
5.1.8. Одержувати кредити банківських установ за погодженням з Власником, надавати безповоротну допомогу та отримувати таку допомогу від юридичних і фізичних осіб.
5.1.9. Рекламувати свою діяльність у засобах масової інформації та іншими способами.
5.1.10. Здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству.
5.2. Комунальне підприємство зобов’язане:
5.2.1. Дотримуватись Лісового кодексу України та чинних у лісовому господарстві нормативних документів, рішень обласної ради.
5.2.2. Формувати і розміщувати у встановленому порядку замовлення на лісовпорядкування, виконання лісогосподарських робіт і використання лісових ресурсів.
5.2.3. Нести відповідальність за планування робіт згідно з матеріалами лісовпорядкування, вдосконалення і достовірність обліку, звітності та цільове використання бюджетних коштів.
5.2.4. Здійснювати своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством.
5.2.5. Забезпечувати належні умови для високопродуктивної праці, дотримуватися вимог законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування тощо.
5.2.6. Вживати заходи для вдосконалення механізмів оплати праці з метою посилення матеріальної зацікавленості працівників як у результатах особистої праці, так і за загальними підсумками роботи.
5.2.7. Забезпечувати економне і раціональне використання фонду споживання та своєчасні розрахунки з працівниками.
5.2.8. Здійснювати бухгалтерський, податковий облік, складати та подавати фінансову і статистичну звітність згідно з чинним законодавством.
5.2.9. Проводити інвентаризацію належного йому майна, коштів і фінансових зобов’язань для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку, фінансової звітності та статистичної інформації згідно з чинним законодавством
5.2.10. Дотримуватись положень Статуту Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського підприємства
“Івано-Франківськоблагроліс”.
5.2.11. Здійснювати підбір кадрів, вести роботу щодо забезпечення комунального підприємства спеціалістами та висококваліфікованими працівниками, організацію підготовки, підвищення кваліфікації та професійного навчання працівників.
5.2.12. Виконувати норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.
5.2.13. Забезпечити оформлення прав на будівлі, споруди, транспорт, земельні ділянки (у разі відсутності необхідних документів) та уточнення меж земельних ділянок.

6. Статутний капітал
6.1. Розмір та порядок формування статутного капіталу визначається Власником.
6.2. Статутний капітал комунального підприємства становить
147166 (сто сорок сім тисяч сто шістдесят шість) гривень, який на момент державної реєстрації цього Статуту сформований повністю.
6.3. Використання статутного капіталу проводиться виключно за погодженням з Уповноваженим органом управління.
7. Управління
7.1. Управління комунальним підприємством здійснюється відповідно до цього Статуту на основі поєднання прав Власника, Уповноваженого органу управління та участі в управлінні трудового колективу.
7.2. Поточне керівництво діяльності комунального підприємства здійснює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади на пленарному засіданні обласної ради на умовах контракту. Строк найму, права, обов’язки і відповідальність директора, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.
7.3. Директор може бути звільнений достроково на передбачених контрактом підставах відповідно до законодавства. У такому випадку обов’язки директора покладаються на відповідного заступника директора.
7.4. Власник в межах чинного законодавства України має право приймати рішення з будь-яких питань діяльності комунального підприємства.
7.5. Директор:
7.5.1. Діє без довіреності від імені комунального підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, судах, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, формує адміністрацію і вирішує питання діяльності у межах та у визначеному законодавством і Статутом порядку.
7.5.2. Розпоряджається коштами та майном відповідно до законодавства і цього Статуту.
7.5.3. Укладає договори, видає довіреності, відкриває рахунки в органах Державної казначейської служби України, в установах банків у встановленому порядку.
7.5.4. Подає на затвердження обласної ради проєкти Статуту та змін до нього.
7.5.5. Встановлює працівникам розміри премій, винагород, надбавок і доплат на передбачених колективним договором та законодавством умовах.
7.5.6. Укладає колективний договір з працівниками від імені Уповноваженого органу управління.
7.5.7. Вирішує інші питання діяльності комунального підприємства відповідно до чинного законодавства.
7.5.8. Скликає і проводить технічні наради з питань, що належать до компетенції комунального підприємства.
7.6. Головний лісничий, лісничі комунального підприємства призначаються і звільняються з роботи директором комунального підприємства.
7.7. Головний бухгалтер призначається і звільняється з роботи директором комунального підприємства.
7.8. Директор та головний бухгалтер є офіційними представниками комунального підприємства, діють в межах своїх повноважень та представляють його інтереси в місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, установах і організаціях, а також взаємодіють з організаціями, у тому числі міжнародними, та фізичними особами відповідно до наданих їм повноважень.
7.9. Директор та головний бухгалтер комунального підприємства несуть персональну відповідальність за дотримання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством порядку.

8. Майно та фінансування

8.1. Майно комунального підприємства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі.
8.2. Майно комунального підприємства належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та перебуває у нього на праві господарського відання.
8.3. Комунальне підприємство володіє, користується та розпоряджається майном, вчиняючи щодо нього дії, які не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту.
8.4. Джерелами формування майна комунального підприємства є:
– доходи, одержані від реалізації продукції, майна, а також від інших видів господарської діяльності;
– кредити банків та інших кредиторів за погодженням з Власником;
– капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
– придбання майна інших юридичних осіб;
– безоплатні або благодійні внески, безповоротна допомога підприємств, організацій, установ і пожертвування громадян, гранти, внески від меценатів;
– інші джерела, не заборонені законодавчими актами України.
8.5. Списання матеріальних цінностей, інших необоротних матеріальних активів, запасів здійснюється комунальним підприємством виключно відповідно до чинного законодавства.
8.6. Комунальне підприємство може продавати або обмінювати цінне майно лише за погодженням з Власником.
8.7. Комунальне підприємство може брати в оренду основні фонди в інших юридичних і фізичних осіб.
8.8. Прибуток, що залишається в розпорядженні комунального підприємства після сплати усіх обов’язкових платежів (податків, зборів тощо), використовується на розширене відтворення основного виду діяльності, розвиток виробничої бази, придбання обладнання, техніки і технологій, створення нових виробництв тощо.
8.9. Комунальне підприємство зобов’язане своєчасно відраховувати у централізований фонд розвитку Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського підприємства “Івано-Франківськоблагроліс” 5% від суми реалізованої ним продукції.
8.10. Усі питання, що стосуються будь-якої відмови від права на земельні ділянки (користування, оренди, сервітути тощо), які знаходяться у фактичному користуванні комунального підприємства, вирішуються виключно Власником.
9. Господарська діяльність
9.1. Комунальне підприємство виконує весь комплекс лісогосподарських і лісокультурних робіт, роботи зі створення захисних лісових насаджень, охороняє ліси від шкідників і хвороб, лісових пожеж, самовільних рубок та інших лісопорушень.
9.2. Комунальне підприємство здійснює усі види спеціального використання лісових ресурсів згідно з діючим законодавством.
9.3. Комунальне підприємство здійснює матеріально-технічне забезпечення власного виробництва і капітального будівництва, реалізацію (оптову та роздрібну торгівлю) товарів і продукції, вироблених комунальним підприємством, інших матеріальних цінностей через систему прямих контрактів або через товарні біржі чи інші посередницькі організації.
9.4. Комунальне підприємство здійснює свою діяльність в порядку, встановленому перспективним планом розвитку лісового господарства та виробничо-фінансовим планом.
9.5. Комунальне підприємство здійснює заготівлю і переробку деревини як власного виробництва, так і придбаної в інших юридичних чи фізичних осіб, переробляє давальницьку сировину тощо, самостійно визначає напрями діяльності, а також структуру й обсяги виробництва.
9.6. Комунальне підприємство реалізовує свою продукцію відповідно до затверджених директором підприємства за рекомендаціями
Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського підприємства “Івано-Франківськоблагроліс” цін, сформованих на основі вивчення й узагальнення попиту, а у випадках, передбачених законодавчими актами України, – за державними цінами і тарифами.
9.7. Комунальне підприємство виконує роботи і поставки для державних потреб та потреб адміністративно-територіальних одиниць на договірній основі в порядку, що визначається законодавством України.
9.8. Джерелом формування фінансових ресурсів комунального підприємства є прибуток, амортизаційні відрахування, кредитні ресурси, кошти державного і місцевого бюджетів та інші, не заборонені законодавством України, надходження.
9.9. Комунальне підприємство за рахунок фінансово-господарської діяльності проводить щомісячні відрахування коштів у розмірі 10% від суми реалізованої продукції Івано-Франківському обласному комунальному агролісогосподарському підприємству “Івано-Франківськоблагроліс” на статтю “Адмінвитрати”. Ці адмінвитрати враховуються у фінансово-господарському плані комунального підприємства на відповідний бюджетний рік.

10. Зовнішньоекономічна діяльність комунального підприємства

10.1. Зовнішньоекономічна діяльність комунального підприємства регулюється законодавством України. Комунальне підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність за погодженням із Власником.
10.2. Зовнішньоекономічна діяльність здійснюється на основі самоокупності і самофінансування.
10.3. Комунальне підприємство може експортувати власну продукцію (роботи, послуги), в тому числі створену внаслідок спільної діяльності з іншими комунальними підприємствами й організаціями.
10.4. Комунальне підприємство має право одержувати кредити за погодженням із Власником від своїх зарубіжних партнерів.
10.5. Комунальне підприємство може здійснювати імпорт сучасної лісозаготівельної техніки і деревообробного обладнання за рахунок експорту лісоматеріалів і продукції деревообробки з метою освоєння сучасних технологій, забезпечення виробництва якісної і конкурентоздатної продукції та розширення асортименту.
10.6. Комунальне підприємство на договірній основі здійснює операції з експорту та імпорту товарів (робіт, послуг). Копії відповідних договорів обов’язково надаються Івано-Франківському обласному комунальному агролісогосподарському підприємству “Івано-Франківськоблагроліс”.

11. Облік і звітність, контроль за фінансово-
господарською діяльністю комунального підприємства

11.1. Івано-Франківське обласне комунальне агролісогосподарське підприємство “Івано-Франківськоблагроліс” може рекомендувати додаткові форми та терміни здачі звітності з питань лісогосподарської і виробничо-фінансової діяльності комунального підприємства.
11.2. Керівництво комунального підприємства несе відповідальність перед Власником та іншими органами за достовірність та своєчасність подання фінансової, статистичної та іншої звітності.
11.3. Контроль за окремими видами діяльності комунального підприємства здійснюють фіскальні органи, органи державної екологічної інспекції та охорони навколишнього природного середовища, а також інші контролюючі органи відповідно до законодавства України.

 

12. Повноваження трудового колективу
12.1. Працівники комунального підприємства мають право брати участь в управлінні комунальним підприємством через загальні збори (конференції), ради трудових колективів, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.
Представники первинної профспілкової організації, а у разі їх відсутності вільно обрані працівниками представники, представляють інтереси працівників в органах управління комунальним підприємством відповідно до законодавства.
12.2. Трудовий колектив комунального підприємства складається з усіх осіб, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з комунальним підприємством.
12.3. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією комунального підприємства регулюються колективним договором.
12.4. Право укладання колективного договору від імені Уповноваженого органу управління надається директору комунального підприємства, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу. Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менше ніж один раз на рік.
12.5. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантій обов’язкового медичного страхування працівників комунального підприємства та членів їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.
12.6. Джерелом коштів на оплату праці комунального підприємства є власні надходження від господарської або виробничої діяльності, а також кошти місцевих бюджетів.
12.7. Розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством та галузевою угодою.
Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.
Умови оплати праці та матеріального забезпечення директора комунального підприємства визначаються контрактом, укладеним із Власником в особі голови обласної ради.
12.8. Оплата праці працівників комунального підприємства здійснюється у першочерговому порядку. Усі інші платежі здійснюються після виконання зобов’язань щодо оплати праці.
12.9. Працівники комунального підприємства провадять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно із законодавством.

13. Припинення діяльності
13.1. Припинення діяльності комунального підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням Власника, а у випадках, передбачених законодавством України, – за рішенням суду.
13.2. У разі реорганізації комунального підприємства вся сукупність його прав та обов’язків переходить до його правонаступників.
13.3. Ліквідація комунального підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Власником, або за рішенням суду.
13.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим ніж два місяці з дня публікації рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію комунального підприємства.
13.5. Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів повідомляє особисто в письмовій формі у визначені законодавством строки.
Одночасно ліквідаційна комісія вживає усі необхідні заходи зі стягнення дебіторської заборгованості комунального підприємства та виявлення кредиторів з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію комунального підприємства.
13.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління комунальним підприємством. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно комунального підприємства (крім переданого в господарське відання, яке повертається Власнику) і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його Уповноваженому органу управління або органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені у встановленому законодавством порядку. Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені комунального підприємства, що ліквідується.
13.7. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства.
13.8. Комунальне підприємство є таким, що припинило свою діяльність, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від __________ № __________

 

 

 

СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА “ДОЛИНСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ АГРОЛІСГОСП ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ”
(нова редакція)

 

 

м. Івано-Франківськ
2024 рік


1. Загальні положення
1.1. Комунальне підприємство “Долинський спеціалізований агролісгосп Івано-Франківської обласної ради” (далі – комунальне підприємство) є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.
1.2. Комунальне підприємство діє відповідно до рішення Івано- Франківської обласної ради від 19.04.2024 № 891-30/2024
“Про реформування комунального лісового господарства Івано-Франківської області шляхом зміни засновника спеціалізованих комунальних агролісогосподарських підприємств, перейменування їх, затвердження статутів у нових редакціях, положень про наглядові ради та складу наглядових рад”.
Власником комунального підприємства є територіальні громади сіл, селищ, міст області в особі Івано-Франківської обласної ради (далі – Власник).
1.3. Уповноваженим органом управління комунального підприємства є наглядова рада (далі – Уповноважений орган управління).
1.4. Уповноважений орган управління комунального підприємства створюється з числа депутатів обласної ради.
1.5. Персональний склад Уповноваженого органу управління затверджується Власником.
1.6. Уповноважений орган управління діє на підставі положення, яке затверджується Власником.
1.7. Координаційним органом комунального підприємства відповідно до Статуту є Івано-Франківське обласне комунальне агролісогосподарське підприємство “Івано-Франківськоблагроліс”.
1.8. Комунальне підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також актами Уповноваженого органу управління, іншими нормативно-правовими актами і цим Статутом.
1.9. Комунальне підприємство здійснює свою діяльність на земельних ділянках лісового фонду, які надані йому в постійне користування із земель запасу обласної ради відповідно до рішення Івано-Франківської обласної ради від 18.10.2001 № 537-22/2001 “Про надання в постійне користування земель лісового фонду”.
1.10. Комунальне підприємство зберігає за собою всі права та обов’язки, у тому числі права постійного користування земельними ділянками лісогосподарського призначення, затверджених матеріалів лісовпорядкування, таксаційних описів, картографічних матеріалів, затверджених розрахункових лісосік, затверджених поділів лісів на категорії, виділених особливо захисних лісових ділянок, дозвільних документів на спеціальне використання лісових ресурсів та інших документів дозвільного характеру, договорів довгострокового тимчасового користування лісами, лісових сервітутів, ліцензій на провадження господарської діяльності до закінчення строку їх дії, Долинського спеціалізованого агролісгоспу ОКП “Івано-Франківськоблагроліс”
(код ЄДРПОУ 03105975).
2. Найменування
2.1. Найменування повне українською мовою: комунальне підприємство “Долинський спеціалізований агролісгосп
Івано-Франківської обласної ради”;
– скорочене українською мовою: КП “ДСА ІФ ОР”.

3. Мета та предмет діяльності
3.1. Метою діяльності комунального підприємства є реалізація державної політики розвитку лісового господарства і раціонального використання лісових ресурсів, охорона і захист лісів на землях лісового фонду, задоволення ринкових потреб юридичних та фізичних осіб, населення у продукції та послугах на основі ефективного використання виробничого та фінансового потенціалу, а також одержання прибутку.
Комунальне підприємство здійснює всі види спеціального використання лісових ресурсів.
Комунальне підприємство може використовувати передані землі для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей.
На власних або орендованих потужностях комунальне підприємство здійснює переробку заготовленої та придбаної лісопродукції, реалізує продукцію суб’єктам господарювання і населенню.
Комунальне підприємство має право займатися іншими видами діяльності, які не заборонені чинним законодавством України та передбачені цим Статутом.
3.2. Предметом діяльності комунального підприємства є:
3.2.1. Ведення лісового та мисливського господарства, збереження, охорона та відтворення лісових ресурсів на землях лісового фонду.
3.2.2. Лісовідновлення (посів лісу та посадка лісових культур, сприяння природному поновленню), вирощування посадкового матеріалу, заготівля насіння лісових і декоративних порід, вирощування інших багаторічних культур.
3.2.3. Лісорозведення, створення захисних лісових насаджень і полезахисних лісових смуг.
3.2.4. Лісовирощування, здійснення лісогосподарських заходів з поліпшення якісного складу лісів шляхом проведення рубок, формування і оздоровлення лісів.
3.2.5. Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві, охорона і захист лісів від самовільних рубок, лісових пожеж, боротьба з шкідниками та хворобами лісу.
3.2.6. Будівництво лісових доріг, лісозаготівлі, одержання необробленої деревини (ділової деревини, технічної сировини, технологічної тріски, дров для опалення та хмизу).

3.2.7. Охорона навколишнього природного середовища, збереження біорізноманіття лісів, посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій лісу, збереження природно-заповідного фонду.
3.2.8. Спеціальне використання лісових ресурсів, заготівля деревини під час рубок головного користування, рубок формування і оздоровлення лісів, інших господарських рубок, заготівля живиці, заготівля другорядних лісових матеріалів, побічні лісові користування, в тому числі збір лісових грибів, дикорослих фруктів і ягід, лісових горіхів, соків та інших продуктів лісу. Збирання дикорослих недеревних продуктів лісу.
3.2.9. Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві, матеріально-технічної допомоги та посередницьких послуг іншим юридичним і фізичним особам, діяльність вантажного автомобільного транспорту.
3.2.10. Розвиток підсобного сільського господарства, переробка
сільськогосподарської продукції, виробництво товарів широкого вжитку,
розвиток інших підсобних промислів.
3.2.11. Лісопильне та стругальне виробництво, виробництво шпал і паркету, стружки, борошна з деревини, тирси, технологічної тріски, сушіння деревини, просочування деревини консервантами чи іншими хімічними речовинами, виробництво паливних пелетів, брикетів.
3.2.12. Виробництво дерев’яних панелей, лущеного шпону, клейної фанери, ламінованих і деревостружкових плит, інших панелей і плит.
3.2.13. Виробництво дерев’яної тари, ящиків, стелажів, піддонів, бочок та інших боднарних виробів, барабанів для кабелів та канатів.
3.2.14. Виготовлення різних виробів з деревини: ручок і держаків для
інструментів, щіток, мітел, колодок для взуття, форм для розтягування
взуття, плічок для одягу, предметів домашнього вжитку та кухонного посуду, вішалок для пальт та капелюхів, статуеток та декоративних виробів, шкатулок, скриньок, футлярів для зберігання біжутерії, котушок, шпульок для ниток та інших виробів з точеної деревини, сірників.
3.2.15. Виробництво декоративних та плетених виробів з верби, очерету тощо, виробів з корка, соломки та плетениці.
3.2.16. Виробництво теслярських та столярних виробів. Виробництво та встановлення дерев’яних виробів, призначених головним чином для використання у будівництві балок, стропил, ферм, для покрівель, вікон, дверей, фасонних виробів з деревини (плінтусів, багетів), ґонтів, паркетних блоків. Виробництво збірних будинків або дерев’яних деталей до них.
3.2.17. Виробництво будівельних матеріалів, виконання будівельних та ремонтно-будівельних робіт.
3.2.18. Оптова та роздрібна торгівля деревиною, товарами власного виробництва, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, комерційна (фірмова) та комісійна торгівля.
3.2.19. Реалізація будівельних матеріалів, столярних виробів та інших товарно-матеріальних цінностей.
3.3. Усі види діяльності, які відповідно до законодавства України потребують спеціальних дозволів чи ліцензій, здійснюються комунальним підприємством тільки після їх отримання.

4. Юридичний статус
4.1. Комунальне підприємство є юридичною особою.
4.2. Комунальне підприємство є госпрозрахунковою організацією зі змішаною формою фінансування.
4.3. Комунальне підприємство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, рішення Власника, Уповноваженого органу управління, Статуту Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського підприємства “Івано-Франківськоблагроліс”.
4.4. Комунальне підприємство користується закріпленим за ним майном на праві господарського відання.
4.5. Комунальне підприємство здійснює господарську діяльність в межах положень, передбачених Статутом.
4.6. Для здійснення господарської діяльності комунальне підприємство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.
4.7. Комунальне підприємство має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, установах банків, у тому числі в іноземній валюті, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.
4.8. Держава, Власник та Уповноважений орган управління не відповідають за зобов’язаннями комунального підприємства, а комунальне підприємство не відповідає за зобов’язаннями держави, Власника та Уповноваженого органу управління.
4.9. Комунальне підприємство має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справах, що розглядаються в судах України, міжнародних та третейських судах.
Орендувати нерухоме та рухоме майно, вирішувати питання відчуження майна у встановленому законодавством порядку, а також здійснювати зовнішньоекономічні операції, необхідні для його діяльності, комунальне підприємство може тільки за погодженням із Власником та відповідно до чинного законодавства.
4.10. Комунальне підприємство відповідно до законодавства України несе відповідальність за дотримання вимог і норм щодо охорони та раціонального використання лісів, інших природних ресурсів, а також відновлення їх до рівня встановлених нормативів.
4.11. Комунальне підприємство має право вступати в договірні зобов’язання з різними юридичними і фізичними особами, вчиняти юридичні акти, угоди, контракти, купівлю-продаж, підряд, обмін, позику, оренду, страхування, доручення, комісію, зберігання, перевезення, а також інші дії, які відповідають меті його діяльності, інтересам та
статутним завданням.
4.12. Комунальне підприємство має право створювати за погодженням із Власником відособлені структурні підрозділи. Діяльність відособлених структурних підрозділів комунального підприємства регулюється чинним законодавством України, цим Статутом та положеннями про відособлені структурні підрозділи, що затверджуються Уповноваженим органом управління.
Погодження з відповідними місцевими радами питання про розміщення таких відособлених структурних підрозділів комунальне підприємство проводить у встановленому порядку.
4.13. Спеціальне використання лісових ресурсів комунальне підприємство здійснює в межах земельних ділянок лісового фонду, переданих йому в постійне користування.
4.14. Комунальне підприємство здійснює контроль за виконанням умов договору оренди, тимчасового користування фізичними і юридичними особами земельними ділянками лісового фонду, які надані йому в постійне користування відповідно до чинного законодавства.
4.15. Комунальне підприємство співпрацює з Івано-Франківським обласним комунальним агролісогосподарським підприємством
“Івано-Франківськоблагроліс” в частині проведення єдиної політики ведення лісового господарства, контролю за використанням бюджетних коштів, проведення атестації працівників лісової охорони, а також в частині, визначеній установчими документами.
4.16. Працівники лісової охорони комунального підприємства здійснюють охорону та захист лісу відповідно до вимог діючого законодавства на землях лісового фонду із земель запасу
Івано-Франківської обласної ради, що перебувають у постійному користуванні комунального підприємства відповідно до рішення Івано-Франківської обласної ради від 18.10.2001 № 537-22/2001 “Про надання в постійне користування земель лісового фонду”.
4.17. До компетенції Власника належить:
– прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію комунального підприємства;
– прийняття рішення про призначення на посаду та звільнення з посади директора;
– затвердження граничної чисельності працівників комунального підприємства та фонду оплати праці (штатного розпису), кошторису доходів і видатків, а також лімітів фінансування видатків з місцевих бюджетів;
– прийняття рішення про затвердження Статуту та внесення змін до нього;
– затвердження річних фінансових та інвестиційних планів (кошторисів) на середньострокову перспективу (3-5 років);
– перевірка фінансово-господарської діяльності комунального підприємства з метою визначення ефективності використання фінансового та ресурсного потенціалу;
– прийняття рішення про відрахування до обласного бюджету частини чистого прибутку (доходу);
– призначення планових, позапланових ревізій та перевірок фінансово-господарської діяльності;
– заслуховування звітів директора про роботу комунального підприємства;
– укладення та продовження терміну дії контракту з директором на підставі рішення обласної ради.
4.18. До компетенції Уповноваженого органу управління належить:
– розроблення стратегії розвитку комунального підприємства;
– проведення моніторингу фінансової діяльності, зокрема виконання показників фінансових планів;
– забезпечення проведення аудиторських перевірок, інвентаризації майна, екологічного аудиту;
– внесення пропозицій Власнику щодо призначення на посаду (звільнення з посади) виконувача обов’язків директора, директора комунального підприємства чи продовження строку дії контракту;
– надання рекомендацій Власнику щодо звільнення директора комунального підприємства у разі прийняття Уповноваженим органом управління рішення про невиконання або неналежне виконання ним трудових обов’язків чи умов контракту.
4.19. До компетенції Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського підприємства “Івано-Франківськоблагроліс” належить:
– здійснення функції центру координації та розвитку комунального підприємства;
– проведення виробничо-технічних зустрічей працівників лісової охорони;
– аналіз фінансово-господарських показників діяльності комунального підприємства та подання пропозицій Власнику та Уповноваженому органу управління щодо їх покращення.
5. Права та обов’язки
5.1. Комунальне підприємство має право:
5.1.1. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування з метою отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на комунальне підприємство завдань та статутних обов’язків.
5.1.2. Доводити, формувати та затверджувати плани щодо лісогосподарської та виробничої діяльності комунального підприємства.
5.1.3. Створювати у встановленому порядку фонди і мобілізувати кошти для здійснення виробничих програм.
5.1.4. Укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства.
5.1.5. Здійснювати співробітництво з міжнародними організаціями відповідно до законодавства.
5.1.6. Здійснювати власне будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт основних фондів у визначеному законодавством порядку за погодженням з Власником.
5.1.7. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку.
5.1.8. Одержувати кредити банківських установ за погодженням з Власником, надавати безповоротну допомогу та отримувати таку допомогу від юридичних і фізичних осіб.
5.1.9. Рекламувати свою діяльність у засобах масової інформації та іншими способами.
5.1.10. Здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству.
5.2. Комунальне підприємство зобов’язане:
5.2.1. Дотримуватись Лісового кодексу України та чинних у лісовому господарстві нормативних документів, рішень обласної ради.
5.2.2. Формувати і розміщувати у встановленому порядку замовлення на лісовпорядкування, виконання лісогосподарських робіт і використання лісових ресурсів.
5.2.3. Нести відповідальність за планування робіт згідно з матеріалами лісовпорядкування, вдосконалення і достовірність обліку, звітності та цільове використання бюджетних коштів.
5.2.4. Здійснювати своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством.
5.2.5. Забезпечувати належні умови для високопродуктивної праці, дотримуватися вимог законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування тощо.
5.2.6. Вживати заходи для вдосконалення механізмів оплати праці з метою посилення матеріальної зацікавленості працівників як у результатах особистої праці, так і за загальними підсумками роботи.
5.2.7. Забезпечувати економне і раціональне використання фонду споживання та своєчасні розрахунки з працівниками.
5.2.8. Здійснювати бухгалтерський, податковий облік, складати та подавати фінансову і статистичну звітність згідно з чинним законодавством.
5.2.9. Проводити інвентаризацію належного йому майна, коштів і фінансових зобов’язань для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку, фінансової звітності та статистичної інформації згідно з чинним законодавством
5.2.10. Дотримуватись положень Статуту Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського підприємства
“Івано-Франківськоблагроліс”.
5.2.11. Здійснювати підбір кадрів, вести роботу щодо забезпечення комунального підприємства спеціалістами та висококваліфікованими працівниками, організацію підготовки, підвищення кваліфікації та професійного навчання працівників.
5.2.12. Виконувати норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.
5.2.13. Забезпечити оформлення прав на будівлі, споруди, транспорт, земельні ділянки (у разі відсутності необхідних документів) та уточнення меж земельних ділянок.

6. Статутний капітал
6.1. Розмір та порядок формування статутного капіталу визначається Власником.
6.2. Статутний капітал комунального підприємства становить
106800 (сто шість тисяч вісімсот) гривень, який на момент державної реєстрації цього Статуту сформований повністю.
6.3. Використання статутного капіталу проводиться виключно за погодженням з Уповноваженим органом управління.
7. Управління
7.1. Управління комунальним підприємством здійснюється відповідно до цього Статуту на основі поєднання прав Власника, Уповноваженого органу управління та участі в управлінні трудового колективу.
7.2. Поточне керівництво діяльності комунального підприємства здійснює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади на пленарному засіданні обласної ради на умовах контракту. Строк найму, права, обов’язки і відповідальність директора, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.
7.3. Директор може бути звільнений достроково на передбачених контрактом підставах відповідно до законодавства. У такому випадку обов’язки директора покладаються на відповідного заступника директора.
7.4. Власник в межах чинного законодавства України має право приймати рішення з будь-яких питань діяльності комунального підприємства.
7.5. Директор:
7.5.1. Діє без довіреності від імені комунального підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, судах, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, формує адміністрацію і вирішує питання діяльності у межах та у визначеному законодавством і Статутом порядку.
7.5.2. Розпоряджається коштами та майном відповідно до законодавства і цього Статуту.
7.5.3. Укладає договори, видає довіреності, відкриває рахунки в органах Державної казначейської служби України, в установах банків у встановленому порядку.
7.5.4. Подає на затвердження обласної ради проєкти Статуту та змін до нього.
7.5.5. Встановлює працівникам розміри премій, винагород, надбавок і доплат на передбачених колективним договором та законодавством умовах.
7.5.6. Укладає колективний договір з працівниками від імені Уповноваженого органу управління.
7.5.7. Вирішує інші питання діяльності комунального підприємства відповідно до чинного законодавства.
7.5.8. Скликає і проводить технічні наради з питань, що належать до компетенції комунального підприємства.
7.6. Головний лісничий, лісничі комунального підприємства призначаються і звільняються з роботи директором комунального підприємства.
7.7. Головний бухгалтер призначається і звільняється з роботи директором комунального підприємства.
7.8. Директор та головний бухгалтер є офіційними представниками комунального підприємства, діють в межах своїх повноважень та представляють його інтереси в місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, установах і організаціях, а також взаємодіють з організаціями, у тому числі міжнародними, та фізичними особами відповідно до наданих їм повноважень.
7.9. Директор та головний бухгалтер комунального підприємства несуть персональну відповідальність за дотримання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством порядку.

8. Майно та фінансування

8.1. Майно комунального підприємства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі.
8.2. Майно комунального підприємства належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та перебуває у нього на праві господарського відання.
8.3. Комунальне підприємство володіє, користується та розпоряджається майном, вчиняючи щодо нього дії, які не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту.
8.4. Джерелами формування майна комунального підприємства є:
– доходи, одержані від реалізації продукції, майна, а також від інших видів господарської діяльності;
– кредити банків та інших кредиторів за погодженням з Власником;
– капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
– придбання майна інших юридичних осіб;
– безоплатні або благодійні внески, безповоротна допомога підприємств, організацій, установ і пожертвування громадян, гранти, внески від меценатів;
– інші джерела, не заборонені законодавчими актами України.
8.5. Списання матеріальних цінностей, інших необоротних матеріальних активів, запасів здійснюється комунальним підприємством виключно відповідно до чинного законодавства.
8.6. Комунальне підприємство може продавати або обмінювати цінне майно лише за погодженням з Власником.
8.7. Комунальне підприємство може брати в оренду основні фонди в інших юридичних і фізичних осіб.
8.8. Прибуток, що залишається в розпорядженні комунального підприємства після сплати усіх обов’язкових платежів (податків, зборів тощо), використовується на розширене відтворення основного виду діяльності, розвиток виробничої бази, придбання обладнання, техніки і технологій, створення нових виробництв тощо.
8.9. Комунальне підприємство зобов’язане своєчасно відраховувати у централізований фонд розвитку Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського підприємства “Івано-Франківськоблагроліс” 5% від суми реалізованої ним продукції.
8.10. Усі питання, що стосуються будь-якої відмови від права на земельні ділянки (користування, оренди, сервітути тощо), які знаходяться у фактичному користуванні комунального підприємства, вирішуються виключно Власником.
9. Господарська діяльність
9.1. Комунальне підприємство виконує весь комплекс лісогосподарських і лісокультурних робіт, роботи зі створення захисних лісових насаджень, охороняє ліси від шкідників і хвороб, лісових пожеж, самовільних рубок та інших лісопорушень.
9.2. Комунальне підприємство здійснює усі види спеціального використання лісових ресурсів згідно з діючим законодавством.
9.3. Комунальне підприємство здійснює матеріально-технічне забезпечення власного виробництва і капітального будівництва, реалізацію (оптову та роздрібну торгівлю) товарів і продукції, вироблених комунальним підприємством, інших матеріальних цінностей через систему прямих контрактів або через товарні біржі чи інші посередницькі організації.
9.4. Комунальне підприємство здійснює свою діяльність в порядку, встановленому перспективним планом розвитку лісового господарства та виробничо-фінансовим планом.
9.5. Комунальне підприємство здійснює заготівлю і переробку деревини як власного виробництва, так і придбаної в інших юридичних чи фізичних осіб, переробляє давальницьку сировину тощо, самостійно визначає напрями діяльності, а також структуру й обсяги виробництва.
9.6. Комунальне підприємство реалізовує свою продукцію відповідно до затверджених директором підприємства за рекомендаціями
Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського підприємства “Івано-Франківськоблагроліс” цін, сформованих на основі вивчення й узагальнення попиту, а у випадках, передбачених законодавчими актами України, – за державними цінами і тарифами.
9.7. Комунальне підприємство виконує роботи і поставки для державних потреб та потреб адміністративно-територіальних одиниць на договірній основі в порядку, що визначається законодавством України.
9.8. Джерелом формування фінансових ресурсів комунального підприємства є прибуток, амортизаційні відрахування, кредитні ресурси, кошти державного і місцевого бюджетів та інші, не заборонені законодавством України, надходження.
9.9. Комунальне підприємство за рахунок фінансово-господарської діяльності проводить щомісячні відрахування коштів у розмірі 10% від суми реалізованої продукції Івано-Франківському обласному комунальному агролісогосподарському підприємству “Івано-Франківськоблагроліс” на статтю “Адмінвитрати”. Ці адмінвитрати враховуються у фінансово-господарському плані комунального підприємства на відповідний бюджетний рік.

10. Зовнішньоекономічна діяльність комунального підприємства

10.1. Зовнішньоекономічна діяльність комунального підприємства регулюється законодавством України. Комунальне підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність за погодженням із Власником.
10.2. Зовнішньоекономічна діяльність здійснюється на основі самоокупності і самофінансування.
10.3. Комунальне підприємство може експортувати власну продукцію (роботи, послуги), в тому числі створену внаслідок спільної діяльності з іншими комунальними підприємствами й організаціями.
10.4. Комунальне підприємство має право одержувати кредити за погодженням із Власником від своїх зарубіжних партнерів.
10.5. Комунальне підприємство може здійснювати імпорт сучасної лісозаготівельної техніки і деревообробного обладнання за рахунок експорту лісоматеріалів і продукції деревообробки з метою освоєння сучасних технологій, забезпечення виробництва якісної і конкурентоздатної продукції та розширення асортименту.
10.6. Комунальне підприємство на договірній основі здійснює операції з експорту та імпорту товарів (робіт, послуг). Копії відповідних договорів обов’язково надаються Івано-Франківському обласному комунальному агролісогосподарському підприємству “Івано-Франківськоблагроліс”.

11. Облік і звітність, контроль за фінансово-
господарською діяльністю комунального підприємства

11.1. Івано-Франківське обласне комунальне агролісогосподарське підприємство “Івано-Франківськоблагроліс” може рекомендувати додаткові форми та терміни здачі звітності з питань лісогосподарської і виробничо-фінансової діяльності комунального підприємства.
11.2. Керівництво комунального підприємства несе відповідальність перед Власником та іншими органами за достовірність та своєчасність подання фінансової, статистичної та іншої звітності.
11.3. Контроль за окремими видами діяльності комунального підприємства здійснюють фіскальні органи, органи державної екологічної інспекції та охорони навколишнього природного середовища, а також інші контролюючі органи відповідно до законодавства України.

 

12. Повноваження трудового колективу
12.1. Працівники комунального підприємства мають право брати участь в управлінні комунальним підприємством через загальні збори (конференції), ради трудових колективів, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.
Представники первинної профспілкової організації, а у разі їх відсутності вільно обрані працівниками представники, представляють інтереси працівників в органах управління комунальним підприємством відповідно до законодавства.
12.2. Трудовий колектив комунального підприємства складається з усіх осіб, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з комунальним підприємством.
12.3. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією комунального підприємства регулюються колективним договором.
12.4. Право укладання колективного договору від імені Уповноваженого органу управління надається директору комунального підприємства, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу. Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менше ніж один раз на рік.
12.5. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантій обов’язкового медичного страхування працівників комунального підприємства та членів їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.
12.6. Джерелом коштів на оплату праці комунального підприємства є власні надходження від господарської або виробничої діяльності, а також кошти місцевих бюджетів.
12.7. Розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством та галузевою угодою.
Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.
Умови оплати праці та матеріального забезпечення директора комунального підприємства визначаються контрактом, укладеним із Власником в особі голови обласної ради.
12.8. Оплата праці працівників комунального підприємства здійснюється у першочерговому порядку. Усі інші платежі здійснюються після виконання зобов’язань щодо оплати праці.
12.9. Працівники комунального підприємства провадять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно із законодавством.

13. Припинення діяльності
13.1. Припинення діяльності комунального підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням Власника, а у випадках, передбачених законодавством України, – за рішенням суду.
13.2. У разі реорганізації комунального підприємства вся сукупність його прав та обов’язків переходить до його правонаступників.
13.3. Ліквідація комунального підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Власником, або за рішенням суду.
13.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим ніж два місяці з дня публікації рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію комунального підприємства.
13.5. Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів повідомляє особисто в письмовій формі у визначені законодавством строки.
Одночасно ліквідаційна комісія вживає усі необхідні заходи зі стягнення дебіторської заборгованості комунального підприємства та виявлення кредиторів з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію комунального підприємства.
13.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління комунальним підприємством. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно комунального підприємства (крім переданого в господарське відання, яке повертається Власнику) і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його Уповноваженому органу управління або органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені у встановленому законодавством порядку. Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені комунального підприємства, що ліквідується.
13.7. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства.
13.8. Комунальне підприємство є таким, що припинило свою діяльність, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від __________ № __________

СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА “КОЛОМИЙСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ АГРОЛІСГОСП ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ”
(нова редакція)

м. Івано-Франківськ
2024 рік


1. Загальні положення
1.1. Комунальне підприємство “Коломийський спеціалізований агролісгосп Івано-Франківської обласної ради” (далі – комунальне підприємство) є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.
1.2. Комунальне підприємство діє відповідно до рішення Івано-Франківської обласної ради від 19.04.2024 № 891-30/2024 “Про реформування комунального лісового господарства Івано-Франківської області шляхом зміни засновника спеціалізованих комунальних агролісогосподарських підприємств, перейменування їх, затвердження статутів у нових редакціях, положень про наглядові ради та складу наглядових рад”.
Власником комунального підприємства є територіальні громади сіл, селищ, міст області в особі Івано-Франківської обласної ради (далі – Власник).
1.3. Уповноваженим органом управління комунального підприємства є наглядова рада (далі – Уповноважений орган управління).
1.4. Уповноважений орган управління комунального підприємства створюється з числа депутатів обласної ради.
1.5. Персональний склад Уповноваженого органу управління затверджується Власником.
1.6. Уповноважений орган управління діє на підставі положення, яке затверджується Власником.
1.7. Координаційним органом комунального підприємства відповідно до Статуту є Івано-Франківське обласне комунальне агролісогосподарське підприємство “Івано-Франківськоблагроліс”.
1.8. Комунальне підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також актами Уповноваженого органу управління, іншими нормативно-правовими актами і цим Статутом.
1.9. Комунальне підприємство здійснює свою діяльність на земельних ділянках лісового фонду, які надані йому в постійне користування із земель запасу обласної ради відповідно до рішення Івано-Франківської обласної ради від 18.10.2001 № 537-22/2001 “Про надання в постійне користування земель лісового фонду”.
1.10. Комунальне підприємство зберігає за собою всі права та обов’язки, у тому числі права постійного користування земельними ділянками лісогосподарського призначення, затверджених матеріалів лісовпорядкування, таксаційних описів, картографічних матеріалів, затверджених розрахункових лісосік, затверджених поділів лісів на категорії, виділених особливо захисних лісових ділянок, дозвільних документів на спеціальне використання лісових ресурсів та інших документів дозвільного характеру, договорів довгострокового тимчасового користування лісами, лісових сервітутів, ліцензій на провадження господарської діяльності до закінчення строку їх дії, Коломийського спеціалізованого агролісгоспу ОКП “Івано-Франківськоблагроліс”
(код ЄДРПОУ 31792419).
2. Найменування
2.1. Найменування повне українською мовою: комунальне підприємство “Коломийський спеціалізований агролісгосп
Івано-Франківської обласної ради”;
– скорочене українською мовою: КП “КСА ІФ ОР”.

3. Мета та предмет діяльності
3.1. Метою діяльності комунального підприємства є реалізація державної політики розвитку лісового господарства і раціонального використання лісових ресурсів, охорона і захист лісів на землях лісового фонду, задоволення ринкових потреб юридичних та фізичних осіб, населення у продукції та послугах на основі ефективного використання виробничого та фінансового потенціалу, а також одержання прибутку.
Комунальне підприємство здійснює всі види спеціального використання лісових ресурсів.
Комунальне підприємство може використовувати передані землі для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей.
На власних або орендованих потужностях комунальне підприємство здійснює переробку заготовленої та придбаної лісопродукції, реалізує продукцію суб’єктам господарювання і населенню.
Комунальне підприємство має право займатися іншими видами діяльності, які не заборонені чинним законодавством України та передбачені цим Статутом.
3.2. Предметом діяльності комунального підприємства є:
3.2.1. Ведення лісового та мисливського господарства, збереження, охорона та відтворення лісових ресурсів на землях лісового фонду.
3.2.2. Лісовідновлення (посів лісу та посадка лісових культур, сприяння природному поновленню), вирощування посадкового матеріалу, заготівля насіння лісових і декоративних порід, вирощування інших багаторічних культур.
3.2.3. Лісорозведення, створення захисних лісових насаджень і полезахисних лісових смуг.
3.2.4. Лісовирощування, здійснення лісогосподарських заходів з поліпшення якісного складу лісів шляхом проведення рубок, формування і оздоровлення лісів.
3.2.5. Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві, охорона і захист лісів від самовільних рубок, лісових пожеж, боротьба з шкідниками та хворобами лісу.
3.2.6. Будівництво лісових доріг, лісозаготівлі, одержання необробленої деревини (ділової деревини, технічної сировини, технологічної тріски, дров для опалення та хмизу).

 

3.2.7. Охорона навколишнього природного середовища, збереження біорізноманіття лісів, посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій лісу, збереження природно-заповідного фонду.
3.2.8. Спеціальне використання лісових ресурсів, заготівля деревини під час рубок головного користування, рубок формування і оздоровлення лісів, інших господарських рубок, заготівля живиці, заготівля другорядних лісових матеріалів, побічні лісові користування, в тому числі збір лісових грибів, дикорослих фруктів і ягід, лісових горіхів, соків та інших продуктів лісу. Збирання дикорослих недеревних продуктів лісу.
3.2.9. Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві, матеріально-технічної допомоги та посередницьких послуг іншим юридичним і фізичним особам, діяльність вантажного автомобільного транспорту.
3.2.10. Розвиток підсобного сільського господарства, переробка
сільськогосподарської продукції, виробництво товарів широкого вжитку,
розвиток інших підсобних промислів.
3.2.11. Лісопильне та стругальне виробництво, виробництво шпал і паркету, стружки, борошна з деревини, тирси, технологічної тріски, сушіння деревини, просочування деревини консервантами чи іншими хімічними речовинами, виробництво паливних пелетів, брикетів.
3.2.12. Виробництво дерев’яних панелей, лущеного шпону, клейної фанери, ламінованих і деревостружкових плит, інших панелей і плит.
3.2.13. Виробництво дерев’яної тари, ящиків, стелажів, піддонів, бочок та інших боднарних виробів, барабанів для кабелів та канатів.
3.2.14. Виготовлення різних виробів з деревини: ручок і держаків для
інструментів, щіток, мітел, колодок для взуття, форм для розтягування
взуття, плічок для одягу, предметів домашнього вжитку та кухонного посуду, вішалок для пальт та капелюхів, статуеток та декоративних виробів, шкатулок, скриньок, футлярів для зберігання біжутерії, котушок, шпульок для ниток та інших виробів з точеної деревини, сірників.
3.2.15. Виробництво декоративних та плетених виробів з верби, очерету тощо, виробів з корка, соломки та плетениці.
3.2.16. Виробництво теслярських та столярних виробів. Виробництво та встановлення дерев’яних виробів, призначених головним чином для використання у будівництві балок, стропил, ферм, для покрівель, вікон, дверей, фасонних виробів з деревини (плінтусів, багетів), ґонтів, паркетних блоків. Виробництво збірних будинків або дерев’яних деталей до них.
3.2.17. Виробництво будівельних матеріалів, виконання будівельних та ремонтно-будівельних робіт.
3.2.18. Оптова та роздрібна торгівля деревиною, товарами власного виробництва, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, комерційна (фірмова) та комісійна торгівля.
3.2.19. Реалізація будівельних матеріалів, столярних виробів та інших товарно-матеріальних цінностей.
3.3. Усі види діяльності, які відповідно до законодавства України потребують спеціальних дозволів чи ліцензій, здійснюються комунальним підприємством тільки після їх отримання.

4. Юридичний статус
4.1. Комунальне підприємство є юридичною особою.
4.2. Комунальне підприємство є госпрозрахунковою організацією зі змішаною формою фінансування.
4.3. Комунальне підприємство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, рішення Власника, Уповноваженого органу управління, Статуту Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського підприємства “Івано-Франківськоблагроліс”.
4.4. Комунальне підприємство користується закріпленим за ним майном на праві господарського відання.
4.5. Комунальне підприємство здійснює господарську діяльність в межах положень, передбачених Статутом.
4.6. Для здійснення господарської діяльності комунальне підприємство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.
4.7. Комунальне підприємство має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, установах банків, у тому числі в іноземній валюті, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.
4.8. Держава, Власник та Уповноважений орган управління не відповідають за зобов’язаннями комунального підприємства, а комунальне підприємство не відповідає за зобов’язаннями держави, Власника та Уповноваженого органу управління.
4.9. Комунальне підприємство має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справах, що розглядаються в судах України, міжнародних та третейських судах.
Орендувати нерухоме та рухоме майно, вирішувати питання відчуження майна у встановленому законодавством порядку, а також здійснювати зовнішньоекономічні операції, необхідні для його діяльності, комунальне підприємство може тільки за погодженням із Власником та відповідно до чинного законодавства.
4.10. Комунальне підприємство відповідно до законодавства України несе відповідальність за дотримання вимог і норм щодо охорони та раціонального використання лісів, інших природних ресурсів, а також відновлення їх до рівня встановлених нормативів.
4.11. Комунальне підприємство має право вступати в договірні зобов’язання з різними юридичними і фізичними особами, вчиняти юридичні акти, угоди, контракти, купівлю-продаж, підряд, обмін, позику, оренду, страхування, доручення, комісію, зберігання, перевезення, а також інші дії, які відповідають меті його діяльності, інтересам та
статутним завданням.
4.12. Комунальне підприємство має право створювати за погодженням із Власником відособлені структурні підрозділи. Діяльність відособлених структурних підрозділів комунального підприємства регулюється чинним законодавством України, цим Статутом та положеннями про відособлені структурні підрозділи, що затверджуються Уповноваженим органом управління.
Погодження з відповідними місцевими радами питання про розміщення таких відособлених структурних підрозділів комунальне підприємство проводить у встановленому порядку.
4.13. Спеціальне використання лісових ресурсів комунальне підприємство здійснює в межах земельних ділянок лісового фонду, переданих йому в постійне користування.
4.14. Комунальне підприємство здійснює контроль за виконанням умов договору оренди, тимчасового користування фізичними і юридичними особами земельними ділянками лісового фонду, які надані йому в постійне користування відповідно до чинного законодавства.
4.15. Комунальне підприємство співпрацює з Івано-Франківським обласним комунальним агролісогосподарським підприємством
“Івано-Франківськоблагроліс” в частині проведення єдиної політики ведення лісового господарства, контролю за використанням бюджетних коштів, проведення атестації працівників лісової охорони, а також в частині, визначеній установчими документами.
4.16. Працівники лісової охорони комунального підприємства здійснюють охорону та захист лісу відповідно до вимог діючого законодавства на землях лісового фонду із земель запасу
Івано-Франківської обласної ради, що перебувають у постійному користуванні комунального підприємства відповідно до рішення Івано-Франківської обласної ради від 18.10.2001 № 537-22/2001 “Про надання в постійне користування земель лісового фонду”.
4.17. До компетенції Власника належить:
– прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію комунального підприємства;
– прийняття рішення про призначення на посаду та звільнення з посади директора;
– затвердження граничної чисельності працівників комунального підприємства та фонду оплати праці (штатного розпису), кошторису доходів і видатків, а також лімітів фінансування видатків з місцевих бюджетів;
– прийняття рішення про затвердження Статуту та внесення змін до нього;
– затвердження річних фінансових та інвестиційних планів (кошторисів) на середньострокову перспективу (3-5 років);
– перевірка фінансово-господарської діяльності комунального підприємства з метою визначення ефективності використання фінансового та ресурсного потенціалу;
– прийняття рішення про відрахування до обласного бюджету частини чистого прибутку (доходу);
– призначення планових, позапланових ревізій та перевірок фінансово-господарської діяльності;
– заслуховування звітів директора про роботу комунального підприємства;
– укладення та продовження терміну дії контракту з директором на підставі рішення обласної ради.
4.18. До компетенції Уповноваженого органу управління належить:
– розроблення стратегії розвитку комунального підприємства;
– проведення моніторингу фінансової діяльності, зокрема виконання показників фінансових планів;
– забезпечення проведення аудиторських перевірок, інвентаризації майна, екологічного аудиту;
– внесення пропозицій Власнику щодо призначення на посаду (звільнення з посади) виконувача обов’язків директора, директора комунального підприємства чи продовження строку дії контракту;
– надання рекомендацій Власнику щодо звільнення директора комунального підприємства у разі прийняття Уповноваженим органом управління рішення про невиконання або неналежне виконання ним трудових обов’язків чи умов контракту.
4.19. До компетенції Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського підприємства “Івано-Франківськоблагроліс” належить:
– здійснення функції центру координації та розвитку комунального підприємства;
– проведення виробничо-технічних зустрічей працівників лісової охорони;
– аналіз фінансово-господарських показників діяльності комунального підприємства та подання пропозицій Власнику та Уповноваженому органу управління щодо їх покращення.
5. Права та обов’язки
5.1. Комунальне підприємство має право:
5.1.1. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування з метою отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на комунальне підприємство завдань та статутних обов’язків.
5.1.2. Доводити, формувати та затверджувати плани щодо лісогосподарської та виробничої діяльності комунального підприємства.
5.1.3. Створювати у встановленому порядку фонди і мобілізувати кошти для здійснення виробничих програм.
5.1.4. Укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства.
5.1.5. Здійснювати співробітництво з міжнародними організаціями відповідно до законодавства.
5.1.6. Здійснювати власне будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт основних фондів у визначеному законодавством порядку за погодженням з Власником.
5.1.7. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку.
5.1.8. Одержувати кредити банківських установ за погодженням з Власником, надавати безповоротну допомогу та отримувати таку допомогу від юридичних і фізичних осіб.
5.1.9. Рекламувати свою діяльність у засобах масової інформації та іншими способами.
5.1.10. Здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству.
5.2. Комунальне підприємство зобов’язане:
5.2.1. Дотримуватись Лісового кодексу України та чинних у лісовому господарстві нормативних документів, рішень обласної ради.
5.2.2. Формувати і розміщувати у встановленому порядку замовлення на лісовпорядкування, виконання лісогосподарських робіт і використання лісових ресурсів.
5.2.3. Нести відповідальність за планування робіт згідно з матеріалами лісовпорядкування, вдосконалення і достовірність обліку, звітності та цільове використання бюджетних коштів.
5.2.4. Здійснювати своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством.
5.2.5. Забезпечувати належні умови для високопродуктивної праці, дотримуватися вимог законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування тощо.
5.2.6. Вживати заходи для вдосконалення механізмів оплати праці з метою посилення матеріальної зацікавленості працівників як у результатах особистої праці, так і за загальними підсумками роботи.
5.2.7. Забезпечувати економне і раціональне використання фонду споживання та своєчасні розрахунки з працівниками.
5.2.8. Здійснювати бухгалтерський, податковий облік, складати та подавати фінансову і статистичну звітність згідно з чинним законодавством.
5.2.9. Проводити інвентаризацію належного йому майна, коштів і фінансових зобов’язань для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку, фінансової звітності та статистичної інформації згідно з чинним законодавством
5.2.10. Дотримуватись положень Статуту Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського підприємства
“Івано-Франківськоблагроліс”.
5.2.11. Здійснювати підбір кадрів, вести роботу щодо забезпечення комунального підприємства спеціалістами та висококваліфікованими працівниками, організацію підготовки, підвищення кваліфікації та професійного навчання працівників.
5.2.12. Виконувати норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.
5.2.13. Забезпечити оформлення прав на будівлі, споруди, транспорт, земельні ділянки (у разі відсутності необхідних документів) та уточнення меж земельних ділянок.

6. Статутний капітал
6.1. Розмір та порядок формування статутного капіталу визначається Власником.
6.2. Статутний капітал комунального підприємства становить
39770 (тридцять дев’ять тисяч сімсот сімдесят) гривень, який на момент державної реєстрації цього Статуту сформований повністю.
6.3. Використання статутного капіталу проводиться виключно за погодженням з Уповноваженим органом управління.
7. Управління
7.1. Управління комунальним підприємством здійснюється відповідно до цього Статуту на основі поєднання прав Власника, Уповноваженого органу управління та участі в управлінні трудового колективу.
7.2. Поточне керівництво діяльності комунального підприємства здійснює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади на пленарному засіданні обласної ради на умовах контракту. Строк найму, права, обов’язки і відповідальність директора, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.
7.3. Директор може бути звільнений достроково на передбачених контрактом підставах відповідно до законодавства. У такому випадку обов’язки директора покладаються на відповідного заступника директора.
7.4. Власник в межах чинного законодавства України має право приймати рішення з будь-яких питань діяльності комунального підприємства.
7.5. Директор:
7.5.1. Діє без довіреності від імені комунального підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, судах, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, формує адміністрацію і вирішує питання діяльності у межах та у визначеному законодавством і Статутом порядку.
7.5.2. Розпоряджається коштами та майном відповідно до законодавства і цього Статуту.
7.5.3. Укладає договори, видає довіреності, відкриває рахунки в органах Державної казначейської служби України, в установах банків у встановленому порядку.
7.5.4. Подає на затвердження обласної ради проєкти Статуту та змін до нього.
7.5.5. Встановлює працівникам розміри премій, винагород, надбавок і доплат на передбачених колективним договором та законодавством умовах.
7.5.6. Укладає колективний договір з працівниками від імені Уповноваженого органу управління.
7.5.7. Вирішує інші питання діяльності комунального підприємства відповідно до чинного законодавства.
7.5.8. Скликає і проводить технічні наради з питань, що належать до компетенції комунального підприємства.
7.6. Головний лісничий, лісничі комунального підприємства призначаються і звільняються з роботи директором комунального підприємства.
7.7. Головний бухгалтер призначається і звільняється з роботи директором комунального підприємства.
7.8. Директор та головний бухгалтер є офіційними представниками комунального підприємства, діють в межах своїх повноважень та представляють його інтереси в місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, установах і організаціях, а також взаємодіють з організаціями, у тому числі міжнародними, та фізичними особами відповідно до наданих їм повноважень.
7.9. Директор та головний бухгалтер комунального підприємства несуть персональну відповідальність за дотримання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством порядку.

8. Майно та фінансування

8.1. Майно комунального підприємства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі.
8.2. Майно комунального підприємства належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та перебуває у нього на праві господарського відання.
8.3. Комунальне підприємство володіє, користується та розпоряджається майном, вчиняючи щодо нього дії, які не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту.
8.4. Джерелами формування майна комунального підприємства є:
– доходи, одержані від реалізації продукції, майна, а також від інших видів господарської діяльності;
– кредити банків та інших кредиторів за погодженням з Власником;
– капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
– придбання майна інших юридичних осіб;
– безоплатні або благодійні внески, безповоротна допомога підприємств, організацій, установ і пожертвування громадян, гранти, внески від меценатів;
– інші джерела, не заборонені законодавчими актами України.
8.5. Списання матеріальних цінностей, інших необоротних матеріальних активів, запасів здійснюється комунальним підприємством виключно відповідно до чинного законодавства.
8.6. Комунальне підприємство може продавати або обмінювати цінне майно лише за погодженням з Власником.
8.7. Комунальне підприємство може брати в оренду основні фонди в інших юридичних і фізичних осіб.
8.8. Прибуток, що залишається в розпорядженні комунального підприємства після сплати усіх обов’язкових платежів (податків, зборів тощо), використовується на розширене відтворення основного виду діяльності, розвиток виробничої бази, придбання обладнання, техніки і технологій, створення нових виробництв тощо.
8.9. Комунальне підприємство зобов’язане своєчасно відраховувати у централізований фонд розвитку Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського підприємства “Івано-Франківськоблагроліс” 5% від суми реалізованої ним продукції.
8.10. Усі питання, що стосуються будь-якої відмови від права на земельні ділянки (користування, оренди, сервітути тощо), які знаходяться у фактичному користуванні комунального підприємства, вирішуються виключно Власником.
9. Господарська діяльність
9.1. Комунальне підприємство виконує весь комплекс лісогосподарських і лісокультурних робіт, роботи зі створення захисних лісових насаджень, охороняє ліси від шкідників і хвороб, лісових пожеж, самовільних рубок та інших лісопорушень.
9.2. Комунальне підприємство здійснює усі види спеціального використання лісових ресурсів згідно з діючим законодавством.
9.3. Комунальне підприємство здійснює матеріально-технічне забезпечення власного виробництва і капітального будівництва, реалізацію (оптову та роздрібну торгівлю) товарів і продукції, вироблених комунальним підприємством, інших матеріальних цінностей через систему прямих контрактів або через товарні біржі чи інші посередницькі організації.
9.4. Комунальне підприємство здійснює свою діяльність в порядку, встановленому перспективним планом розвитку лісового господарства та виробничо-фінансовим планом.
9.5. Комунальне підприємство здійснює заготівлю і переробку деревини як власного виробництва, так і придбаної в інших юридичних чи фізичних осіб, переробляє давальницьку сировину тощо, самостійно визначає напрями діяльності, а також структуру й обсяги виробництва.
9.6. Комунальне підприємство реалізовує свою продукцію відповідно до затверджених директором підприємства за рекомендаціями
Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського підприємства “Івано-Франківськоблагроліс” цін, сформованих на основі вивчення й узагальнення попиту, а у випадках, передбачених законодавчими актами України, – за державними цінами і тарифами.
9.7. Комунальне підприємство виконує роботи і поставки для державних потреб та потреб адміністративно-територіальних одиниць на договірній основі в порядку, що визначається законодавством України.
9.8. Джерелом формування фінансових ресурсів комунального підприємства є прибуток, амортизаційні відрахування, кредитні ресурси, кошти державного і місцевого бюджетів та інші, не заборонені законодавством України, надходження.
9.9. Комунальне підприємство за рахунок фінансово-господарської діяльності проводить щомісячні відрахування коштів у розмірі 10% від суми реалізованої продукції Івано-Франківському обласному комунальному агролісогосподарському підприємству “Івано-Франківськоблагроліс” на статтю “Адмінвитрати”. Ці адмінвитрати враховуються у фінансово-господарському плані комунального підприємства на відповідний бюджетний рік.

10. Зовнішньоекономічна діяльність комунального підприємства

10.1. Зовнішньоекономічна діяльність комунального підприємства регулюється законодавством України. Комунальне підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність за погодженням із Власником.
10.2. Зовнішньоекономічна діяльність здійснюється на основі самоокупності і самофінансування.
10.3. Комунальне підприємство може експортувати власну продукцію (роботи, послуги), в тому числі створену внаслідок спільної діяльності з іншими комунальними підприємствами й організаціями.
10.4. Комунальне підприємство має право одержувати кредити за погодженням із Власником від своїх зарубіжних партнерів.
10.5. Комунальне підприємство може здійснювати імпорт сучасної лісозаготівельної техніки і деревообробного обладнання за рахунок експорту лісоматеріалів і продукції деревообробки з метою освоєння сучасних технологій, забезпечення виробництва якісної і конкурентоздатної продукції та розширення асортименту.
10.6. Комунальне підприємство на договірній основі здійснює операції з експорту та імпорту товарів (робіт, послуг). Копії відповідних договорів обов’язково надаються Івано-Франківському обласному комунальному агролісогосподарському підприємству “Івано-Франківськоблагроліс”.

11. Облік і звітність, контроль за фінансово-
господарською діяльністю комунального підприємства

11.1. Івано-Франківське обласне комунальне агролісогосподарське підприємство “Івано-Франківськоблагроліс” може рекомендувати додаткові форми та терміни здачі звітності з питань лісогосподарської і виробничо-фінансової діяльності комунального підприємства.
11.2. Керівництво комунального підприємства несе відповідальність перед Власником та іншими органами за достовірність та своєчасність подання фінансової, статистичної та іншої звітності.
11.3. Контроль за окремими видами діяльності комунального підприємства здійснюють фіскальні органи, органи державної екологічної інспекції та охорони навколишнього природного середовища, а також інші контролюючі органи відповідно до законодавства України.

 

12. Повноваження трудового колективу
12.1. Працівники комунального підприємства мають право брати участь в управлінні комунальним підприємством через загальні збори (конференції), ради трудових колективів, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.
Представники первинної профспілкової організації, а у разі їх відсутності вільно обрані працівниками представники, представляють інтереси працівників в органах управління комунальним підприємством відповідно до законодавства.
12.2. Трудовий колектив комунального підприємства складається з усіх осіб, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з комунальним підприємством.
12.3. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією комунального підприємства регулюються колективним договором.
12.4. Право укладання колективного договору від імені Уповноваженого органу управління надається директору комунального підприємства, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу. Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менше ніж один раз на рік.
12.5. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантій обов’язкового медичного страхування працівників комунального підприємства та членів їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.
12.6. Джерелом коштів на оплату праці комунального підприємства є власні надходження від господарської або виробничої діяльності, а також кошти місцевих бюджетів.
12.7. Розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством та галузевою угодою.
Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.
Умови оплати праці та матеріального забезпечення директора комунального підприємства визначаються контрактом, укладеним із Власником в особі голови обласної ради.
12.8. Оплата праці працівників комунального підприємства здійснюється у першочерговому порядку. Усі інші платежі здійснюються після виконання зобов’язань щодо оплати праці.
12.9. Працівники комунального підприємства провадять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно із законодавством.

13. Припинення діяльності
13.1. Припинення діяльності комунального підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням Власника, а у випадках, передбачених законодавством України, – за рішенням суду.
13.2. У разі реорганізації комунального підприємства вся сукупність його прав та обов’язків переходить до його правонаступників.
13.3. Ліквідація комунального підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Власником, або за рішенням суду.
13.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим ніж два місяці з дня публікації рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію комунального підприємства.
13.5. Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів повідомляє особисто в письмовій формі у визначені законодавством строки.
Одночасно ліквідаційна комісія вживає усі необхідні заходи зі стягнення дебіторської заборгованості комунального підприємства та виявлення кредиторів з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію комунального підприємства.
13.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління комунальним підприємством. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно комунального підприємства (крім переданого в господарське відання, яке повертається Власнику) і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його Уповноваженому органу управління або органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені у встановленому законодавством порядку. Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені комунального підприємства, що ліквідується.
13.7. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства.
13.8. Комунальне підприємство є таким, що припинило свою діяльність, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від __________ № __________

 

 

СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА “СНЯТИНСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АГРОЛІСНИЦТВО ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ”
(нова редакція)

 

м. Івано-Франківськ
2024 рік


1. Загальні положення
1.1. Комунальне підприємство “Снятинське спеціалізоване агролісництво Івано-Франківської обласної ради” (далі – комунальне підприємство) є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.
1.2. Комунальне підприємство діє відповідно до рішення Івано- Франківської обласної ради від 19.04.2024 № 891-30/2024 “Про реформування комунального лісового господарства Івано-Франківської області шляхом зміни засновника спеціалізованих комунальних агролісогосподарських підприємств, перейменування їх, затвердження статутів у нових редакціях, положень про наглядові ради та складу наглядових рад”.
Власником комунального підприємства є територіальні громади сіл, селищ, міст області в особі Івано-Франківської обласної ради (далі – Власник).
1.3. Уповноваженим органом управління комунального підприємства є наглядова рада (далі – Уповноважений орган управління).
1.4. Уповноважений орган управління комунального підприємства створюється з числа депутатів обласної ради.
1.5. Персональний склад Уповноваженого органу управління затверджується Власником.
1.6. Уповноважений орган управління діє на підставі положення, яке затверджується Власником.
1.7. Координаційним органом комунального підприємства відповідно до Статуту є Івано-Франківське обласне комунальне агролісогосподарське підприємство “Івано-Франківськоблагроліс”.
1.8. Комунальне підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також актами Уповноваженого органу управління, іншими нормативно-правовими актами і цим Статутом.
1.9. Комунальне підприємство здійснює свою діяльність на земельних ділянках лісового фонду, які надані йому в постійне користування із земель запасу обласної ради відповідно до рішення Івано-Франківської обласної ради від 18.10.2001 № 537-22/2001 “Про надання в постійне користування земель лісового фонду”.
1.10. Комунальне підприємство зберігає за собою всі права та обов’язки, у тому числі права постійного користування земельними ділянками лісогосподарського призначення, затверджених матеріалів лісовпорядкування, таксаційних описів, картографічних матеріалів, затверджених розрахункових лісосік, затверджених поділів лісів на категорії, виділених особливо захисних лісових ділянок, дозвільних документів на спеціальне використання лісових ресурсів та інших документів дозвільного характеру, договорів довгострокового тимчасового користування лісами, лісових сервітутів, ліцензій на провадження господарської діяльності до закінчення строку їх дії, Снятинського спеціалізованого агролісництва ОКП “Івано-Франківськоблагроліс”
(код ЄДРПОУ 22184058).
2. Найменування
2.1. Найменування повне українською мовою: комунальне підприємство “Снятинське спеціалізоване агролісництво Івано-Франківської обласної ради”;
– скорочене українською мовою: КП “ССА ІФ ОР”.

3. Мета та предмет діяльності
3.1. Метою діяльності комунального підприємства є реалізація державної політики розвитку лісового господарства і раціонального використання лісових ресурсів, охорона і захист лісів на землях лісового фонду, задоволення ринкових потреб юридичних та фізичних осіб, населення у продукції та послугах на основі ефективного використання виробничого та фінансового потенціалу, а також одержання прибутку.
Комунальне підприємство здійснює всі види спеціального використання лісових ресурсів.
Комунальне підприємство може використовувати передані землі для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей.
На власних або орендованих потужностях комунальне підприємство здійснює переробку заготовленої та придбаної лісопродукції, реалізує продукцію суб’єктам господарювання і населенню.
Комунальне підприємство має право займатися іншими видами діяльності, які не заборонені чинним законодавством України та передбачені цим Статутом.
3.2. Предметом діяльності комунального підприємства є:
3.2.1. Ведення лісового та мисливського господарства, збереження, охорона та відтворення лісових ресурсів на землях лісового фонду.
3.2.2. Лісовідновлення (посів лісу та посадка лісових культур, сприяння природному поновленню), вирощування посадкового матеріалу, заготівля насіння лісових і декоративних порід, вирощування інших багаторічних культур.
3.2.3. Лісорозведення, створення захисних лісових насаджень і полезахисних лісових смуг.
3.2.4. Лісовирощування, здійснення лісогосподарських заходів з поліпшення якісного складу лісів шляхом проведення рубок, формування і оздоровлення лісів.
3.2.5. Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві, охорона і захист лісів від самовільних рубок, лісових пожеж, боротьба з шкідниками та хворобами лісу.
3.2.6. Будівництво лісових доріг, лісозаготівлі, одержання необробленої деревини (ділової деревини, технічної сировини, технологічної тріски, дров для опалення та хмизу).

 

3.2.7. Охорона навколишнього природного середовища, збереження біорізноманіття лісів, посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій лісу, збереження природно-заповідного фонду.
3.2.8. Спеціальне використання лісових ресурсів, заготівля деревини під час рубок головного користування, рубок формування і оздоровлення лісів, інших господарських рубок, заготівля живиці, заготівля другорядних лісових матеріалів, побічні лісові користування, в тому числі збір лісових грибів, дикорослих фруктів і ягід, лісових горіхів, соків та інших продуктів лісу. Збирання дикорослих недеревних продуктів лісу.
3.2.9. Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві, матеріально-технічної допомоги та посередницьких послуг іншим юридичним і фізичним особам, діяльність вантажного автомобільного транспорту.
3.2.10. Розвиток підсобного сільського господарства, переробка
сільськогосподарської продукції, виробництво товарів широкого вжитку,
розвиток інших підсобних промислів.
3.2.11. Лісопильне та стругальне виробництво, виробництво шпал і паркету, стружки, борошна з деревини, тирси, технологічної тріски, сушіння деревини, просочування деревини консервантами чи іншими хімічними речовинами, виробництво паливних пелетів, брикетів.
3.2.12. Виробництво дерев’яних панелей, лущеного шпону, клейної фанери, ламінованих і деревостружкових плит, інших панелей і плит.
3.2.13. Виробництво дерев’яної тари, ящиків, стелажів, піддонів, бочок та інших боднарних виробів, барабанів для кабелів та канатів.
3.2.14. Виготовлення різних виробів з деревини: ручок і держаків для
інструментів, щіток, мітел, колодок для взуття, форм для розтягування
взуття, плічок для одягу, предметів домашнього вжитку та кухонного посуду, вішалок для пальт та капелюхів, статуеток та декоративних виробів, шкатулок, скриньок, футлярів для зберігання біжутерії, котушок, шпульок для ниток та інших виробів з точеної деревини, сірників.
3.2.15. Виробництво декоративних та плетених виробів з верби, очерету тощо, виробів з корка, соломки та плетениці.
3.2.16. Виробництво теслярських та столярних виробів. Виробництво та встановлення дерев’яних виробів, призначених головним чином для використання у будівництві балок, стропил, ферм, для покрівель, вікон, дверей, фасонних виробів з деревини (плінтусів, багетів), ґонтів, паркетних блоків. Виробництво збірних будинків або дерев’яних деталей до них.
3.2.17. Виробництво будівельних матеріалів, виконання будівельних та ремонтно-будівельних робіт.
3.2.18. Оптова та роздрібна торгівля деревиною, товарами власного виробництва, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, комерційна (фірмова) та комісійна торгівля.
3.2.19. Реалізація будівельних матеріалів, столярних виробів та інших товарно-матеріальних цінностей.
3.3. Усі види діяльності, які відповідно до законодавства України потребують спеціальних дозволів чи ліцензій, здійснюються комунальним підприємством тільки після їх отримання.

4. Юридичний статус
4.1. Комунальне підприємство є юридичною особою.
4.2. Комунальне підприємство є госпрозрахунковою організацією зі змішаною формою фінансування.
4.3. Комунальне підприємство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, рішення Власника, Уповноваженого органу управління, Статуту Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського підприємства “Івано-Франківськоблагроліс”.
4.4. Комунальне підприємство користується закріпленим за ним майном на праві господарського відання.
4.5. Комунальне підприємство здійснює господарську діяльність в межах положень, передбачених Статутом.
4.6. Для здійснення господарської діяльності комунальне підприємство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.
4.7. Комунальне підприємство має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, установах банків, у тому числі в іноземній валюті, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.
4.8. Держава, Власник та Уповноважений орган управління не відповідають за зобов’язаннями комунального підприємства, а комунальне підприємство не відповідає за зобов’язаннями держави, Власника та Уповноваженого органу управління.
4.9. Комунальне підприємство має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справах, що розглядаються в судах України, міжнародних та третейських судах.
Орендувати нерухоме та рухоме майно, вирішувати питання відчуження майна у встановленому законодавством порядку, а також здійснювати зовнішньоекономічні операції, необхідні для його діяльності, комунальне підприємство може тільки за погодженням із Власником та відповідно до чинного законодавства.
4.10. Комунальне підприємство відповідно до законодавства України несе відповідальність за дотримання вимог і норм щодо охорони та раціонального використання лісів, інших природних ресурсів, а також відновлення їх до рівня встановлених нормативів.
4.11. Комунальне підприємство має право вступати в договірні зобов’язання з різними юридичними і фізичними особами, вчиняти юридичні акти, угоди, контракти, купівлю-продаж, підряд, обмін, позику, оренду, страхування, доручення, комісію, зберігання, перевезення, а також інші дії, які відповідають меті його діяльності, інтересам та
статутним завданням.
4.12. Комунальне підприємство має право створювати за погодженням із Власником відособлені структурні підрозділи. Діяльність відособлених структурних підрозділів комунального підприємства регулюється чинним законодавством України, цим Статутом та положеннями про відособлені структурні підрозділи, що затверджуються Уповноваженим органом управління.
Погодження з відповідними місцевими радами питання про розміщення таких відособлених структурних підрозділів комунальне підприємство проводить у встановленому порядку.
4.13. Спеціальне використання лісових ресурсів комунальне підприємство здійснює в межах земельних ділянок лісового фонду, переданих йому в постійне користування.
4.14. Комунальне підприємство здійснює контроль за виконанням умов договору оренди, тимчасового користування фізичними і юридичними особами земельними ділянками лісового фонду, які надані йому в постійне користування відповідно до чинного законодавства.
4.15. Комунальне підприємство співпрацює з Івано-Франківським обласним комунальним агролісогосподарським підприємством
“Івано-Франківськоблагроліс” в частині проведення єдиної політики ведення лісового господарства, контролю за використанням бюджетних коштів, проведення атестації працівників лісової охорони, а також в частині, визначеній установчими документами.
4.16. Працівники лісової охорони комунального підприємства здійснюють охорону та захист лісу відповідно до вимог діючого законодавства на землях лісового фонду із земель запасу
Івано-Франківської обласної ради, що перебувають у постійному користуванні комунального підприємства відповідно до рішення Івано-Франківської обласної ради від 18.10.2001 № 537-22/2001 “Про надання в постійне користування земель лісового фонду”.
4.17. До компетенції Власника належить:
– прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію комунального підприємства;
– прийняття рішення про призначення на посаду та звільнення з посади директора;
– затвердження граничної чисельності працівників комунального підприємства та фонду оплати праці (штатного розпису), кошторису доходів і видатків, а також лімітів фінансування видатків з місцевих бюджетів;
– прийняття рішення про затвердження Статуту та внесення змін до нього;
– затвердження річних фінансових та інвестиційних планів (кошторисів) на середньострокову перспективу (3-5 років);
– перевірка фінансово-господарської діяльності комунального підприємства з метою визначення ефективності використання фінансового та ресурсного потенціалу;
– прийняття рішення про відрахування до обласного бюджету частини чистого прибутку (доходу);
– призначення планових, позапланових ревізій та перевірок фінансово-господарської діяльності;
– заслуховування звітів директора про роботу комунального підприємства;
– укладення та продовження терміну дії контракту з директором на підставі рішення обласної ради.
4.18. До компетенції Уповноваженого органу управління належить:
– розроблення стратегії розвитку комунального підприємства;
– проведення моніторингу фінансової діяльності, зокрема виконання показників фінансових планів;
– забезпечення проведення аудиторських перевірок, інвентаризації майна, екологічного аудиту;
– внесення пропозицій Власнику щодо призначення на посаду (звільнення з посади) виконувача обов’язків директора, директора комунального підприємства чи продовження строку дії контракту;
– надання рекомендацій Власнику щодо звільнення директора комунального підприємства у разі прийняття Уповноваженим органом управління рішення про невиконання або неналежне виконання ним трудових обов’язків чи умов контракту.
4.19. До компетенції Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського підприємства “Івано-Франківськоблагроліс” належить:
– здійснення функції центру координації та розвитку комунального підприємства;
– проведення виробничо-технічних зустрічей працівників лісової охорони;
– аналіз фінансово-господарських показників діяльності комунального підприємства та подання пропозицій Власнику та Уповноваженому органу управління щодо їх покращення.
5. Права та обов’язки
5.1. Комунальне підприємство має право:
5.1.1. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування з метою отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на комунальне підприємство завдань та статутних обов’язків.
5.1.2. Доводити, формувати та затверджувати плани щодо лісогосподарської та виробничої діяльності комунального підприємства.
5.1.3. Створювати у встановленому порядку фонди і мобілізувати кошти для здійснення виробничих програм.
5.1.4. Укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства.
5.1.5. Здійснювати співробітництво з міжнародними організаціями відповідно до законодавства.
5.1.6. Здійснювати власне будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт основних фондів у визначеному законодавством порядку за погодженням з Власником.
5.1.7. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку.
5.1.8. Одержувати кредити банківських установ за погодженням з Власником, надавати безповоротну допомогу та отримувати таку допомогу від юридичних і фізичних осіб.
5.1.9. Рекламувати свою діяльність у засобах масової інформації та іншими способами.
5.1.10. Здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству.
5.2. Комунальне підприємство зобов’язане:
5.2.1. Дотримуватись Лісового кодексу України та чинних у лісовому господарстві нормативних документів, рішень обласної ради.
5.2.2. Формувати і розміщувати у встановленому порядку замовлення на лісовпорядкування, виконання лісогосподарських робіт і використання лісових ресурсів.
5.2.3. Нести відповідальність за планування робіт згідно з матеріалами лісовпорядкування, вдосконалення і достовірність обліку, звітності та цільове використання бюджетних коштів.
5.2.4. Здійснювати своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством.
5.2.5. Забезпечувати належні умови для високопродуктивної праці, дотримуватися вимог законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування тощо.
5.2.6. Вживати заходи для вдосконалення механізмів оплати праці з метою посилення матеріальної зацікавленості працівників як у результатах особистої праці, так і за загальними підсумками роботи.
5.2.7. Забезпечувати економне і раціональне використання фонду споживання та своєчасні розрахунки з працівниками.
5.2.8. Здійснювати бухгалтерський, податковий облік, складати та подавати фінансову і статистичну звітність згідно з чинним законодавством.
5.2.9. Проводити інвентаризацію належного йому майна, коштів і фінансових зобов’язань для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку, фінансової звітності та статистичної інформації згідно з чинним законодавством
5.2.10. Дотримуватись положень Статуту Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського підприємства
“Івано-Франківськоблагроліс”.
5.2.11. Здійснювати підбір кадрів, вести роботу щодо забезпечення комунального підприємства спеціалістами та висококваліфікованими працівниками, організацію підготовки, підвищення кваліфікації та професійного навчання працівників.
5.2.12. Виконувати норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.
5.2.13. Забезпечити оформлення прав на будівлі, споруди, транспорт, земельні ділянки (у разі відсутності необхідних документів) та уточнення меж земельних ділянок.

6. Статутний капітал
6.1. Розмір та порядок формування статутного капіталу визначається Власником.
6.2. Статутний капітал комунального підприємства становить
4400 (чотири тисячі чотириста) гривень, який на момент державної реєстрації цього Статуту сформований повністю.
6.3. Використання статутного капіталу проводиться виключно за погодженням з Уповноваженим органом управління.
7. Управління
7.1. Управління комунальним підприємством здійснюється відповідно до цього Статуту на основі поєднання прав Власника, Уповноваженого органу управління та участі в управлінні трудового колективу.
7.2. Поточне керівництво діяльності комунального підприємства здійснює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади на пленарному засіданні обласної ради на умовах контракту. Строк найму, права, обов’язки і відповідальність директора, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.
7.3. Директор може бути звільнений достроково на передбачених контрактом підставах відповідно до законодавства. У такому випадку обов’язки директора покладаються на відповідного заступника директора.
7.4. Власник в межах чинного законодавства України має право приймати рішення з будь-яких питань діяльності комунального підприємства.
7.5. Директор:
7.5.1. Діє без довіреності від імені комунального підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, судах, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, формує адміністрацію і вирішує питання діяльності у межах та у визначеному законодавством і Статутом порядку.
7.5.2. Розпоряджається коштами та майном відповідно до законодавства і цього Статуту.
7.5.3. Укладає договори, видає довіреності, відкриває рахунки в органах Державної казначейської служби України, в установах банків у встановленому порядку.
7.5.4. Подає на затвердження обласної ради проєкти Статуту та змін до нього.
7.5.5. Встановлює працівникам розміри премій, винагород, надбавок і доплат на передбачених колективним договором та законодавством умовах.
7.5.6. Укладає колективний договір з працівниками від імені Уповноваженого органу управління.
7.5.7. Вирішує інші питання діяльності комунального підприємства відповідно до чинного законодавства.
7.5.8. Скликає і проводить технічні наради з питань, що належать до компетенції комунального підприємства.
7.6. Головний лісничий, лісничі комунального підприємства призначаються і звільняються з роботи директором комунального підприємства.
7.7. Головний бухгалтер призначається і звільняється з роботи директором комунального підприємства.
7.8. Директор та головний бухгалтер є офіційними представниками комунального підприємства, діють в межах своїх повноважень та представляють його інтереси в місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, установах і організаціях, а також взаємодіють з організаціями, у тому числі міжнародними, та фізичними особами відповідно до наданих їм повноважень.
7.9. Директор та головний бухгалтер комунального підприємства несуть персональну відповідальність за дотримання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством порядку.

8. Майно та фінансування

8.1. Майно комунального підприємства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі.
8.2. Майно комунального підприємства належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та перебуває у нього на праві господарського відання.
8.3. Комунальне підприємство володіє, користується та розпоряджається майном, вчиняючи щодо нього дії, які не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту.
8.4. Джерелами формування майна комунального підприємства є:
– доходи, одержані від реалізації продукції, майна, а також від інших видів господарської діяльності;
– кредити банків та інших кредиторів за погодженням з Власником;
– капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
– придбання майна інших юридичних осіб;
– безоплатні або благодійні внески, безповоротна допомога підприємств, організацій, установ і пожертвування громадян, гранти, внески від меценатів;
– інші джерела, не заборонені законодавчими актами України.
8.5. Списання матеріальних цінностей, інших необоротних матеріальних активів, запасів здійснюється комунальним підприємством виключно відповідно до чинного законодавства.
8.6. Комунальне підприємство може продавати або обмінювати цінне майно лише за погодженням з Власником.
8.7. Комунальне підприємство може брати в оренду основні фонди в інших юридичних і фізичних осіб.
8.8. Прибуток, що залишається в розпорядженні комунального підприємства після сплати усіх обов’язкових платежів (податків, зборів тощо), використовується на розширене відтворення основного виду діяльності, розвиток виробничої бази, придбання обладнання, техніки і технологій, створення нових виробництв тощо.
8.9. Комунальне підприємство зобов’язане своєчасно відраховувати у централізований фонд розвитку Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського підприємства “Івано-Франківськоблагроліс” 5% від суми реалізованої ним продукції.
8.10. Усі питання, що стосуються будь-якої відмови від права на земельні ділянки (користування, оренди, сервітути тощо), які знаходяться у фактичному користуванні комунального підприємства, вирішуються виключно Власником.
9. Господарська діяльність
9.1. Комунальне підприємство виконує весь комплекс лісогосподарських і лісокультурних робіт, роботи зі створення захисних лісових насаджень, охороняє ліси від шкідників і хвороб, лісових пожеж, самовільних рубок та інших лісопорушень.
9.2. Комунальне підприємство здійснює усі види спеціального використання лісових ресурсів згідно з діючим законодавством.
9.3. Комунальне підприємство здійснює матеріально-технічне забезпечення власного виробництва і капітального будівництва, реалізацію (оптову та роздрібну торгівлю) товарів і продукції, вироблених комунальним підприємством, інших матеріальних цінностей через систему прямих контрактів або через товарні біржі чи інші посередницькі організації.
9.4. Комунальне підприємство здійснює свою діяльність в порядку, встановленому перспективним планом розвитку лісового господарства та виробничо-фінансовим планом.
9.5. Комунальне підприємство здійснює заготівлю і переробку деревини як власного виробництва, так і придбаної в інших юридичних чи фізичних осіб, переробляє давальницьку сировину тощо, самостійно визначає напрями діяльності, а також структуру й обсяги виробництва.
9.6. Комунальне підприємство реалізовує свою продукцію відповідно до затверджених директором підприємства за рекомендаціями
Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського підприємства “Івано-Франківськоблагроліс” цін, сформованих на основі вивчення й узагальнення попиту, а у випадках, передбачених законодавчими актами України, – за державними цінами і тарифами.
9.7. Комунальне підприємство виконує роботи і поставки для державних потреб та потреб адміністративно-територіальних одиниць на договірній основі в порядку, що визначається законодавством України.
9.8. Джерелом формування фінансових ресурсів комунального підприємства є прибуток, амортизаційні відрахування, кредитні ресурси, кошти державного і місцевого бюджетів та інші, не заборонені законодавством України, надходження.
9.9. Комунальне підприємство за рахунок фінансово-господарської діяльності проводить щомісячні відрахування коштів у розмірі 10% від суми реалізованої продукції Івано-Франківському обласному комунальному агролісогосподарському підприємству “Івано-Франківськоблагроліс” на статтю “Адмінвитрати”. Ці адмінвитрати враховуються у фінансово-господарському плані комунального підприємства на відповідний бюджетний рік.

10. Зовнішньоекономічна діяльність комунального підприємства

10.1. Зовнішньоекономічна діяльність комунального підприємства регулюється законодавством України. Комунальне підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність за погодженням із Власником.
10.2. Зовнішньоекономічна діяльність здійснюється на основі самоокупності і самофінансування.
10.3. Комунальне підприємство може експортувати власну продукцію (роботи, послуги), в тому числі створену внаслідок спільної діяльності з іншими комунальними підприємствами й організаціями.
10.4. Комунальне підприємство має право одержувати кредити за погодженням із Власником від своїх зарубіжних партнерів.
10.5. Комунальне підприємство може здійснювати імпорт сучасної лісозаготівельної техніки і деревообробного обладнання за рахунок експорту лісоматеріалів і продукції деревообробки з метою освоєння сучасних технологій, забезпечення виробництва якісної і конкурентоздатної продукції та розширення асортименту.
10.6. Комунальне підприємство на договірній основі здійснює операції з експорту та імпорту товарів (робіт, послуг). Копії відповідних договорів обов’язково надаються Івано-Франківському обласному комунальному агролісогосподарському підприємству “Івано-Франківськоблагроліс”.

11. Облік і звітність, контроль за фінансово-
господарською діяльністю комунального підприємства

11.1. Івано-Франківське обласне комунальне агролісогосподарське підприємство “Івано-Франківськоблагроліс” може рекомендувати додаткові форми та терміни здачі звітності з питань лісогосподарської і виробничо-фінансової діяльності комунального підприємства.
11.2. Керівництво комунального підприємства несе відповідальність перед Власником та іншими органами за достовірність та своєчасність подання фінансової, статистичної та іншої звітності.
11.3. Контроль за окремими видами діяльності комунального підприємства здійснюють фіскальні органи, органи державної екологічної інспекції та охорони навколишнього природного середовища, а також інші контролюючі органи відповідно до законодавства України.

 

12. Повноваження трудового колективу
12.1. Працівники комунального підприємства мають право брати участь в управлінні комунальним підприємством через загальні збори (конференції), ради трудових колективів, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.
Представники первинної профспілкової організації, а у разі їх відсутності вільно обрані працівниками представники, представляють інтереси працівників в органах управління комунальним підприємством відповідно до законодавства.
12.2. Трудовий колектив комунального підприємства складається з усіх осіб, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з комунальним підприємством.
12.3. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією комунального підприємства регулюються колективним договором.
12.4. Право укладання колективного договору від імені Уповноваженого органу управління надається директору комунального підприємства, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу. Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менше ніж один раз на рік.
12.5. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантій обов’язкового медичного страхування працівників комунального підприємства та членів їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.
12.6. Джерелом коштів на оплату праці комунального підприємства є власні надходження від господарської або виробничої діяльності, а також кошти місцевих бюджетів.
12.7. Розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством та галузевою угодою.
Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.
Умови оплати праці та матеріального забезпечення директора комунального підприємства визначаються контрактом, укладеним із Власником в особі голови обласної ради.
12.8. Оплата праці працівників комунального підприємства здійснюється у першочерговому порядку. Усі інші платежі здійснюються після виконання зобов’язань щодо оплати праці.
12.9. Працівники комунального підприємства провадять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно із законодавством.

13. Припинення діяльності
13.1. Припинення діяльності комунального підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням Власника, а у випадках, передбачених законодавством України, – за рішенням суду.
13.2. У разі реорганізації комунального підприємства вся сукупність його прав та обов’язків переходить до його правонаступників.
13.3. Ліквідація комунального підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Власником, або за рішенням суду.
13.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим ніж два місяці з дня публікації рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію комунального підприємства.
13.5. Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів повідомляє особисто в письмовій формі у визначені законодавством строки.
Одночасно ліквідаційна комісія вживає усі необхідні заходи зі стягнення дебіторської заборгованості комунального підприємства та виявлення кредиторів з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію комунального підприємства.
13.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління комунальним підприємством. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно комунального підприємства (крім переданого в господарське відання, яке повертається Власнику) і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його Уповноваженому органу управління або органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені у встановленому законодавством порядку. Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені комунального підприємства, що ліквідується.
13.7. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства.
13.8. Комунальне підприємство є таким, що припинило свою діяльність, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.


 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проєкту рішення обласної ради
Про затвердження статутів обласних спеціалізованих агролісгоспів Івано-Франківської обласної ради
у новій редакції

 

  1. Статут комунального підприємства “Богородчанський спеціалізований агролісгосп Івано-Франківської обласної ради”.

 

Діюча редакціяНова редакція
1. Загальні положення
Відсутня.

 

1.9. Комунальне підприємство здійснює свою діяльність на земельних ділянках лісового фонду, які надані йому в постійне користування відповідно до рішення Івано-Франківської обласної ради від 18.10.2001. № 537-22/2001 із земель запасу обласної ради.

1.10. Комунальне підприємство зберігає за собою всі права та обов’язки, у тому числі права постійного користування земельними ділянками лісогосподарського призначення, затверджених матеріалів лісовпорядкування, таксаційних описів, картографічних матеріалів, затверджених розрахункових лісосік, затверджених поділів лісів на категорії, виділених особливо захисних лісових ділянок, дозвільних документів на спеціальне використання лісових ресурсів та інших документів дозвільного характеру, договорів довгострокового тимчасового користування лісами, лісових сервітутів, ліцензій на провадження господарської діяльності до закінчення строку їх дії, Богородчанського спеціалізованого агролісгоспу ОКП “Івано-Франківськоблагроліс” (код ЄДРПОУ 05442352).

2. Найменування та місцезнаходження2. Найменування
2.2. Місцезнаходження комунального підприємства: Україна,
Івано-Франківська область, Богородчанський район, селище Богородчани,
вул. Петраша, 8А.
Відсутня.
5. Права та обов’язки
5.2.11. Дотримуватись Лісового кодексу України та чинних нормативних документів з питань лісового господарства та рішень Власника.Відсутня.

 

 

  1. Статут комунального підприємства Долинський спеціалізований агролісгосп Івано-Франківської обласної ради”.
Діюча редакціяНова редакція
1. Загальні положення
Відсутня.

 

1.9. Комунальне підприємство здійснює свою діяльність на земельних ділянках лісового фонду, які надані йому в постійне користування відповідно до рішення Івано-Франківської обласної ради від 18.10.2001. № 537-22/2001 із земель запасу обласної ради.

1.10. Комунальне підприємство зберігає за собою всі права та обов’язки, у тому числі права постійного користування земельними ділянками лісогосподарського призначення, затверджених матеріалів лісовпорядкування, таксаційних описів, картографічних матеріалів, затверджених розрахункових лісосік, затверджених поділів лісів на категорії, виділених особливо захисних лісових ділянок, дозвільних документів на спеціальне використання лісових ресурсів та інших документів дозвільного характеру, договорів довгострокового тимчасового користування лісами, лісових сервітутів, ліцензій на провадження господарської діяльності до закінчення строку їх дії, Долинського спеціалізованого агролісгоспу ОКП “Івано-Франківськоблагроліс”
(код ЄДРПОУ 03105975).

2. Найменування та місцезнаходження2. Найменування
2.2. Місцезнаходження комунального підприємства: Україна, Івано-Франківська область, Калуський район, місто Долина, вул. Міцкевича, 10.Відсутня.
5. Права та обов’язки
5.2.11. Дотримуватись Лісового кодексу України та чинних нормативних документів з питань лісового господарства та
рішень Власника.
Відсутня.
6. Статутний капітал
6.2. Статутний капітал комунального підприємства становить 147166 (сто сорок сім тисяч сто шістдесят шість) гривень.6.2. Статутний капітал комунального підприємства становить 106800 (сто шість тисяч вісімсот) гривень, який на момент державної реєстрації цього Статуту сформований повністю.

 

 

  1. Статут комунального підприємства Коломийський спеціалізований агролісгосп Івано-Франківської обласної ради”.

 

Діюча редакціяНова редакція
1. Загальні положення
Відсутня.

 

1.9. Комунальне підприємство здійснює свою діяльність на земельних ділянках лісового фонду, які надані йому в постійне користування відповідно до рішення Івано-Франківської обласної ради від 18.10.2001. № 537-22/2001 із земель запасу обласної ради.

1.10. Комунальне підприємство зберігає за собою всі права та обов’язки, у тому числі права постійного користування земельними ділянками лісогосподарського призначення, затверджених матеріалів лісовпорядкування, таксаційних описів, картографічних матеріалів, затверджених розрахункових лісосік, затверджених поділів лісів на категорії, виділених особливо захисних лісових ділянок, дозвільних документів на спеціальне використання лісових ресурсів та інших документів дозвільного характеру, договорів довгострокового тимчасового користування лісами, лісових сервітутів, ліцензій на провадження господарської діяльності до закінчення строку їх дії, Коломийського спеціалізованого агролісгоспу ОКП “Івано-Франківськоблагроліс” (код ЄДРПОУ 31792419).

2. Найменування та місцезнаходження2. Найменування
2.2. Місцезнаходження комунального підприємства: Україна, Івано-Франківська область, Коломийський район, село Воскресинці,
вул. Сагайдачного, 3.
Відсутня.
5. Права та обов’язки
5.2.11. Дотримуватись Лісового кодексу України та чинних нормативних документів з питань лісового господарства та
рішень Власника.
Відсутня.
6. Статутний капітал
6.2. Статутний капітал комунального підприємства становить 147166 (сто сорок сім тисяч сто шістдесят шість) гривень.6.2. Статутний капітал комунального підприємства становить 39770 (тридцять дев’ять тисяч сімсот сімдесят) гривень, який на момент державної реєстрації цього Статуту сформований повністю.

 

 

 

  1. Статут комунального підприємства “Снятинське спеціалізоване агролісництво Івано-Франківської обласної ради”.

 

Діюча редакціяНова редакція
1. Загальні положення
Відсутня.

 

1.9. Комунальне підприємство здійснює свою діяльність на земельних ділянках лісового фонду, які надані йому в постійне користування відповідно до рішення Івано-Франківської обласної ради від 18.10.2001. № 537-22/2001 із земель запасу обласної ради.

1.10. Комунальне підприємство зберігає за собою всі права та обов’язки, у тому числі права постійного користування земельними ділянками лісогосподарського призначення, затверджених матеріалів лісовпорядкування, таксаційних описів, картографічних матеріалів, затверджених розрахункових лісосік, затверджених поділів лісів на категорії, виділених особливо захисних лісових ділянок, дозвільних документів на спеціальне використання лісових ресурсів та інших документів дозвільного характеру, договорів довгострокового тимчасового користування лісами, лісових сервітутів, ліцензій на провадження господарської діяльності до закінчення строку їх дії, Снятинського спеціалізованого агролісництва ОКП “Івано-Франківськоблагроліс” (код ЄДРПОУ 22184058).

2. Найменування та місцезнаходження2. Найменування
2.2. Місцезнаходження комунального підприємства: Україна, Івано-Франківська область, Коломийський район, селище Заболотів,
вул. Грушевського, 43.
Відсутня.

 

5. Права та обов’язки
5.2.11. Дотримуватись Лісового кодексу України та чинних нормативних документів з питань лісового господарства та
рішень Власника.
Відсутня.

 

6. Статутний капітал
6.2. Статутний капітал комунального підприємства становить 147166 (сто сорок сім тисяч сто шістдесят шість) гривень.6.2. Статутний капітал комунального підприємства становить 4400 (чотири тисячі чотириста) гривень, який на момент державної реєстрації цього Статуту сформований повністю.

 

Станом на 29.05.2024
Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]