Івано-Франківська обласна рада
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ | Сайт працює в тестовому режимі | Стара версія сайту
MENUMENU

ПРОТОКОЛ № 2


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

 

П Р О Т О К О Л
засідання постійної комісії обласної ради

з питань депутатської діяльності, етики та регламенту

 

 

2 від 13.01.2016.

м.Івано-Франківськ

 

Всього членів комісії – 4 особи

Були присутні на засіданні:

Торб’як
Михайло Петрович

– голова постійної комісії

Іваночко
Михайло Степанович

– заступник голови постійної комісії

Радиш
Сергій Васильович

– секретар постійної комісії

Яцишинець
Андрій Ярославович

– член постійної комісії

 

Брали участь у засіданні:
Галабала
Ольга Юріївна
– заступник голови обласної ради
Карп
Галина Василівна
– директор департаменту фінансів обласної державної адміністрації
Дейдей
Ігор Іванович
– начальник відділу правового та кадрового забезпечення виконавчого апарату обласної ради
Романів
Любов Василівна
– консультант відділу правового та кадрового забезпечення виконавчого апарату обласної ради

 

Представники засобів масової інформації.

Порядок денний:

1.СЛУХАЛИ: 

Про Положення про президію обласної ради.

 

Інформував:І. Дейдей – начальник відділу правового та кадрового забезпечення виконавчого апарату обласної ради.

 

Виступили:О. Галабала – заступник голови обласної ради;

М. Торб’як – голова постійної комісії;

М. Іваночко – заступник голови постійної комісії.

ВИРІШИЛИ:Рекомендувати внести проект рішення “Про Положення про президію обласної ради” на розгляд третьої сесії обласної ради сьомого демократичного скликання.

 

Голосували:

за – 4 (чотири)

проти – 0 (нуль)

утрималось – 0 (нуль)

Рішення прийнято.

2.СЛУХАЛИ: 

Про внесення змін до рішення обласної ради від 25.12.2015. № 62-2/2015 “Про обласний бюджет на 2016 рік”.

 

Інформувала:Г. Карп директор департаменту фінансів обласної державної адміністрації
Виступили:О. Галабала – заступник голови обласної ради;

М. Торб’як – голова постійної комісії;

М. Іваночко – заступник голови постійної комісії

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендувати внести проект рішення “Про внесення змін до рішення обласної ради від 25.12.2015.
№ 62-2/2015 “Про обласний бюджет на 2016 рік”
на розгляд третьої сесії обласної ради сьомого демократичного скликання.

 

Голосували:

за – 4 (чотири)

проти – 0 (нуль)

утрималось – 0 (нуль)

Рішення прийнято.

 

СЛУХАЛИ: 

Про Положення про постійні комісії обласної ради.

 

Інформувала:О. Галабала – заступник голови обласної ради
Виступили: 

М. Торб’як – голова постійної комісії;

М. Іваночко – заступник голови постійної комісії;

 

С. Радиш – секретар постійної комісії;

 

А. Яцишинець – член постійної комісії

 

ВИРІШИЛИ:І. Положення про постійні комісії обласної ради відправити на доопрацювання, врахувавши такі пропозиції комісії:

 

1. У статті 3:

– пункт 1 викласти у такій редакції:

1. Постійні комісії обласною радою на строк її повноважень у сладі голови, заступника голови секретаря та не менше 2 членів комісії”.

 

– вилучити пункти 3.12 – 3.16.

 

2. У статті 4:

 

– вилучити пункти 2.8, 2.9, 2.10, 2.12, 2.14, 2.15, 2.19, 2.26, 2.29, 2.29, 2.31.

 

3. У статті 5:

– прописати окремі норми зі статей 10, 13, 14, 16, 18.

 

4. Норми статей 6, 7 та 8 виписати в одну статтю.

 

5. Статтю 10 – вилучити.

 

6. Статтю 11 – вилучити.

 

7. Статтю 13 – вилучити (прописавши окремі норми
у статті 5).

 

8. Статтю 15 – вилучити.

 

9. Статтю 16 – вилучити (прописавши окремі норми
у статті 5).

 

10. Статтю 17 – вилучити.

 

11. Статтю 18 – вилучити (прописавши окремі норми
у статті 5. Зокрема: у п. 4 слова “не пізніше двох робочих днів” замінити словами “не пізніше п’яти робочих днів”).

 

12. Статтю 20 – вилучити.

 

13. Привести норми Положення текст до вимог чинного законодавства, вилучити некоректні формулювання, дублювання.

 

Голосували:

за – 4 (чотири)

проти – 0 (нуль)

утрималось – 0 (нуль)

Рішення прийнято.

 

 

ІІ. Погодити повноваження постійної комісії обласної ради з питань депутатської діяльності, етики та регламенту, внісши такі зміни:

1. Викласти абзац третій пункту 1) у такій редакції:

“– проект плану роботи обласної ради”.

 

2. Пункти 2 і 3 об’єднати та викласти у такій редакції:

“2) аналізує ефективність роботи обласної ради, участь депутатів у роботі сесій обласної ради, постійних комісій та інших комісій обласної ради, до складу яких їх обрано, подає свої пропозиції з цих питань обласній раді”.

 

Голосували:

за – 4 (чотири)

проти – 0 (нуль)

утрималось – 0 (нуль)

Рішення прийнято.

 

СЛУХАЛИ:Про депутатський запит В. Скрипничука від 25.12.2015. № 21-2/2015.

 

Інформував: 

М. Торб’як – голова постійної комісії

 

Виступили:О. Галабала – заступник голови обласної ради;

М. Торб’як – голова постійної комісії;

М. Іваночко – заступник голови постійної комісії;

 

С. Радиш – секретар постійної комісії;

 

А. Яцишинець – член постійної комісії

ВИРІШИЛИ:1. Взяти до уваги депутатський запит В. Скрипничука та пояснення О. Галабали.

2. З метою всебічного, неупередженого та об’єктивного вивчення питання, порушеного у депутатському запиті, запросити на наступне засідання комісії В. Скрипничука, а також інших депутатів обласної ради (за їх бажанням).

 

Голосували:

за – 4 (чотири)

проти – 0 (нуль)

утрималось – 0 (нуль)

Рішення прийнято.

 

 

Голова постійної комісії                                                  М. Торб’як

 

Секретар постійної комісії                                               С. Радиш

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу

Загальний опис необхідної інформації
Вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит

або

Прошу у встановлений Законом України "Про доступ до публічної
інформації" строк надати мені відповідь:
Дата