Протокол № 34


 засідання постійної комісії обласної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій

 

 

від 14.07.2022 року
м. Івано-Франківськ

 

Всього членів комісії: 10 осіб.

Присутні: Н.Іванів, Д.Грицюк, О.Качур, М.Королик, О.Мельниченко, Д.Сіреджук, Р.Ткач

 

 

Запрошені:

О.Сич – голова обласної ради;

В.Гладій – перший заступник голови обласної ради;

М.Палійчук – заступник голови обласної ради;

Г.Качур – заступник директора департаменту фінансів облдержадміністрації;

І.Дмитренко – директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації;

У.Миронюк – в.о. директора департаменту соціальної політики облдержадміністрації.

 

 

Брали участь у роботі комісії:

Н.Косаревич – начальник відділу з питань бюджету управління з питань бюджету та контролю за виконанням делегованих повноважень виконавчого апарату обласної ради;

Р.Микитин – заступник начальника відділу з питань бюджету управління з питань бюджету та контролю за виконанням делегованих повноважень виконавчого апарату обласної ради;

О.Моргулець – заступник начальника відділу електронного забезпечення виконавчого апарату обласної ради;

Н.Федорчук – заступник начальника відділу з питань делегованих повноважень та обласних програм управління з питань бюджету та контролю за виконанням делегованих повноважень виконавчого апарату обласної ради;

М.Гринечко – начальник відділу патронатної служби голови обласної ради;

Представники засобів масової інформації.

 

Голова постійної комісії: Н.Іванів

 

 

Порядок денний:

 

 1. Про внесення змін до обласного бюджету на 2022 рік.
 2. Про збільшення обсягу доходів та розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я.
 3. Про перерозподіл бюджетних призначень по департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації.
 4. Про перерозподіл бюджетних призначень по департаменту соціальної політики облдержадміністрації.
 5. Про календарний план заходів на 2022 рік програми удосконалення системи соціального захисту населення в Івано-Франківській області на 2022 рік.
 6. Різне.

 

 1. Слухали: Г.Качур про внесення змін до обласного бюджету на 2022 рік.

Виступили: О.Сич, Р,Ткач, В.Гладій, М.Палійчук, Н.Іванів.

 

Г.Качур з пропозицією внести зміни до рішення обласної ради від 06.07.2022 № 472-15/2022 “Про внесення змін до обласного бюджету на 2022 рік”, а саме:

у пункті 5 код бюджетної програми 0117330 “Будівництво інших об`єктів комунальної власності” замінити на 0117370 “Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій”.

Голосували за пропозицію Г.Качур:

“за” – 7

“утримались” – 0

“проти” – 0

Рішення прийнято.

 

Н.Іванів з пропозицією внести зміни до рішення обласної ради від 06.07.2022 № 472-15/2022 “Про внесення змін до обласного бюджету на 2022 рік”, а саме:

у додатку 3 по Бюджету Тлумацької міської територіальної громади назву об’єкта “Благоустрій пішохідної доріжки (тротуар) по вул. Винниченка в м. Тлумач Івано-Франківського району Івано-Франківської області” замінити на “Ремонт міського укриття, яке знаходиться у підвальних приміщеннях гуртожитку ЛНАУ, за адресою: м. Тлумач, вул. 1 Травня, 4”.

 

Голосували за пропозицію Н.Іваніва:

“за” – 7

“утримались” – 0

“проти” – 0

Рішення прийнято.

 

Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації від 12.07.2022 № 644/0/2-22/01-132, пропозицій Г.Качур та Н.Іваніва:

 1. Здійснити передачу бюджетних призначень на 2022 рік, а саме:

зменшити бюджетні призначення департаменту фінансів Івано-Франківської облдержадміністрації по загальному фонду (видатки споживання) за кодом бюджетної програми 3719150 “Інші дотації з місцевого бюджету” за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам для надання компенсації закладам комунальної форми власності, закладам освіти державної форми власності, що передані на фінансування з місцевих бюджетів, закладам спільної власності територіальних громад області, що перебувають в управлінні обласних рад на суму 5 803 362 (п’ять мільйонів вісімсот три тисячі триста шістдесят дві) гривні та відповідно збільшити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів обласного бюджету на оплату комунальних послуг та енергоносіїв:

департаменту освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації по загальному фонду (видатки споживання) на суму 5 299 162 (п’ять мільйонів двісті дев’яносто дев’ять тисяч сто шістдесят дві) гривні за:

кодом бюджетної програми 0611022 “Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку” на суму 329 024 (триста двадцять дев’ять тисяч двадцять чотири) гривні;

кодом бюджетної програми 0611023 “Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти” на суму 594 600 (п’ятсот дев’яносто чотири тисячі шістсот) гривень;

кодом бюджетної програми 0611025 “Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку” на суму 574 515 (п’ятсот сімдесят чотири тисячі п’ятсот п’ятнадцять) гривень;

кодом бюджетної програми 0611070 “Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми” на суму 160 743 (сто шістдесят тисяч сімсот сорок три) гривні;

кодом бюджетної програми 0611120 “Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти” на суму
186 937 (сто вісімдесят шість тисяч дев’ятсот тридцять сім) гривень;

кодом бюджетної програми 0611091 “Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету” на суму 3 020 198 (три мільйони двадцять тисяч сто дев’яносто вісім) гривень;

кодом бюджетної програми 0611101 “Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету” на суму 433 145 (чотириста тридцять три тисячі сто сорок п’ять) гривень;

департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації по загальному фонду (видатки споживання) на суму 471 716 (чотириста сімдесят одна тисяча сімсот шістнадцять) гривень за:

кодом бюджетної програми 07112040 “Санаторно-курортна допомога населенню” на суму 372 624 (триста сімдесят дві тисячі шістсот двадцять чотири) гривні;

кодом бюджетної програми 07112050 “Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування” на суму
99 092 (дев’яносто дев’ять тисяч дев’яносто дві ) гривні;

департаменту соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації по загальному фонду (видатки споживання) на суму 32 484 (тридцять дві тисячі чотириста вісімдесят чотири ) гривні за:

кодом бюджетної програми 0813101 “Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку” на суму 13 702 (тринадцять тисяч сімсот дві) гривні;

 кодом бюджетної програми 0813241 “Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення” на суму 18 782 (вісімнадцять тисяч сімсот вісімдесят одну) гривню.

 1. Здійснити перерозподіл бюджетних призначень, передбачених департаменту соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації на 2022 рік, а саме:

зменшити їх по загальному фонду (видатки споживання) за кодом бюджетної програми 0813242 “Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення” на суму 80 000 (вісімдесят тисяч) гривень;

збільшити їх по загальному фонду (видатки споживання) за кодом бюджетної програми 0813111 “Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей” в сумі 80 000 (вісімдесят тисяч) гривень (в т. ч. на оплату праці – 63 300 гривень).

 1. Погодити внесення змін до рішення обласної ради від 06.07.2022 № 472-15/2022 “Про внесення змін до обласного бюджету на 2022 рік”, а саме:

1) у пункті 5 код бюджетної програми 0117330 “Будівництво інших об`єктів комунальної власності” замінити на 0117370 “Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій”;

2) у додатку 3 по Бюджету Тлумацької міської територіальної громади назву об’єкта “Благоустрій пішохідної доріжки (тротуар) по вул. Винниченка в м. Тлумач Івано-Франківського району Івано-Франківської області” замінити на “Ремонт міського укриття, яке знаходиться у підвальних приміщеннях гуртожитку ЛНАУ, за адресою: м. Тлумач, вул. 1 Травня, 4”.

 

Голосували:

“за” – 7

“утримались” – 0

“проти” – 0

Рішення прийнято.

 

 1. Слухали: І.Дмитренка про збільшення обсягу доходів та розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я.

Виступили: О.Сич, В.Гладій Н.Іванів.

Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації від 04.07.2022 № 624/0/2-22/01-132 врахувати в доходах загального фонду обласного бюджету збільшення обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за кодом 41033000 на суму 27 426 900 (двадцять сім мільйонів чотириста двадцять шість тисяч дев’ятсот) гривень та відповідно збільшити бюджетні призначення департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації по загальному фонду (видатки споживання) за кодами бюджетних програм:

0712020 “Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню” – на суму 4 106 400 (чотири мільйони сто шість тисяч чотириста) гривень, а саме на:

оплату поточних видатків спеціальних закладів з надання психіатричної допомоги, що визначені у затвердженому МОЗ переліку спеціальних закладів з надання психіатричної допомоги, на застосування примусових заходів медичного характеру (КНП “Івано-Франківський спеціальний заклад надання психіатричної допомоги Івано-Франківської обласної ради”) – 3 050 400 (три мільйони п’ятдесят тисяч чотириста гривень);

фінансування оглядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції (КНП “Прикарпатський наркологічний центр Івано-Франківської обласної ради”) – 1 056 000 (один мільйон п’ятдесят шість тисяч) гривень;

0712050 “Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування” (КНП “Івано-Франківський обласний спеціалізований будинок дитини Івано-Франківської обласної ради”) – на суму 2 139 800 (два мільйони сто тридцять дев’ять тисяч вісімсот) гривень;

0712060 “Створення банків крові та її компонентів” (КНП “Прикарпатський обласний центр служби крові Івано-Франківської обласної ради”) – на суму 10 155 000 (десять мільйонів сто п’ятдесят п’ять тисяч) гривень;

0712130 “Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)” (Обласне бюро медико-соціальної експертизи) – на суму 8 757 100 (вісім мільйонів сімсот п’ятдесят сім тисяч сто) гривень;

0712151 “Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я” – на суму 2 268 600 (два мільйони двісті шістдесят вісім тисяч шістсот) гривень, а саме для:

обласного бюро судово-медичної експертизи – 1 743 600 (один мільйон сімсот сорок три тисячі шістсот) гривень;

Івано-Франківської обласної бази спеціального медичного постачання – 525 000 (п’ятсот двадцять п’ять тисяч) гривень.

 

Голосували:

“за” – 7

“утримались” – 0

“проти” – 0

Рішення прийнято.

 

 1. Слухали: І.Дмитренка про перерозподіл бюджетних призначень по департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації.

Виступив: Н.Іванів.

Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації від 04.07.2022 № 623/0/2-22/01-132:

 1. Здійснити перерозподіл бюджетних призначень, передбачених департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації по загальному фонду (видатки споживання), а саме:

зменшити бюджетні призначення за кодом бюджетної програми 0712152 “Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я” на виконання заходів комплексної програми “Здоров’я населення Прикарпаття на 2021-2025 роки” на суму 100 000 (сто тисяч) гривень;

збільшити бюджетні призначення за кодом бюджетної програми 0712151 “Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я” (обласне бюро судово-медичної експертизи) на суму 100 000 (сто тисяч) гривень.

 1. Внести зміни до календарного плану заходів на 2022 рік по комплексній програмі “Здоров’я населення Прикарпаття на 2021-2025 роки”, згідно з додатком 1.

 

Голосували:

“за” – 7

“утримались” – 0

“проти” – 0

Рішення прийнято.

 

 1. Слухали: У.Миронюк про перерозподіл бюджетних призначень по департаменту соціальної політики облдержадміністрації.

Виступив: Н.Іванів.

Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації від 01.07.2022 № 618/0/2-22/01-132 погодити перерозподіл бюджетних призначень, передбачених департаменту соціальної політики облдержадміністрації на 2022 рік, а саме:

 1. Зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) за кодом бюджетної програми 0813241 “Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення” на суму 250 000,00 (двісті п’ятдесят тисяч) гривень (в т. ч. на оплату праці – 110 000 (сто десять тисяч) гривень) та відповідно збільшити їх по загальному фонду (видатки споживання) на суму 250 000,00 (двісті п’ятдесят тисяч) гривень на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.
 2. Зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) за кодом бюджетної програми 0819770 “Інші субвенції з місцевого бюджету” на поховання померлих (загиблих) учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни бюджету Івано-Франківської міської територіальної громади на суму 20 000,00 (двадцять тисяч) гривень та відповідно збільшити їх бюджету Бурштинської міської територіальної громади.

 

Голосували:

“за” – 7

“утримались” – 0

“проти” – 0

Рішення прийнято.

 

 1. Слухали: У.Миронюк про календарний план заходів на 2022 рік програми удосконалення системи соціального захисту населення в Івано-Франківській області на 2022 рік.

Виступив: Н.Іванів.

Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації від 05.07.2022 № 4242/1/1-22/01-132 погодити календарний план заходів на 2022 рік програми удосконалення системи соціального захисту населення в Івано-Франківській області на 2022 рік (додаток 2).

 

Голосували:

“за” – 7

“утримались” – 0

“проти” – 0

Рішення прийнято.

 

 

 

Голова постійної комісії                                        Назарій Іванів

 

 

 

 

 

Додаток 1

до протоколу постійної комісії

обласної ради з питань

бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій

від 14.07.2022 № 34

 

Зміни до календарного плану заходів на 2022 рік

комплексної програми “Здоров’я населення Прикарпаття на 2021-2025 роки”

 

ВиконавецьНайменування заходуТермін виконанняСума, тис.грн.Зміни, що вносяться, тис.грн.Уточнений план, тис.грн.
Департамент охорони здоров’я облдержадміністраціїСлухопротезуваннявпродовж року800,0-400,0400,0
КНП “Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради”Закупівля предметів, матеріалів, лікарських засобів та виробів медичного призначення (для лікування осіб, постраждалих внаслідок повномасштабної агресії Російської Федерації)впродовж року0,0200,0200,0
КНП “Івано-Франківський обласний фтизіопульмонологічний центр Івано-Франківської обласної ради”впродовж року0,0100,0100,0

 

 

 

Додаток 2

до протоколу постійної комісії

обласної ради з питань

бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій

від 14.07.2022 № 34

 

Календарний план заходів на 2022 рік

програми удосконалення системи соціального захисту населення в Івано-Франківській області на 2022 рік

 

Найменування коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетівНазва заходів

Виконавець

Термін виконанняСума, тис.грн.
7791010Забезпечення безперебійної діяльності департаменту соціальної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації (далі – Департамент) з питань нарахування та виплат всіх видів соціальних допомог, компенсаційних виплат, пільг, субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, твердого палива, скрапленого газу, архівування документів, в тому числі придбання паперу, паперових та картонних виробів, офісного та канцелярського приладдя для забезпечення обробки інформації, придбання пристроїв для зберігання та зчитування даних, ремонт і технічне обслуговування, утилізація комп’ютерної техніки, послуги з моніторингу сигналів тривоги, що надходять з пристроїв охоронної сигналізації та послуги із страхування майна для збереження інформації, встановлення та закупівля лічильників, встановлення засобів дистанційної передачі даних, закупівля та перезаправка вогнегасниківДепартамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністраціїВпродовж року100,0

 

продовження додатка 2

 

Найменування коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетівНазва заходів

Виконавець

Термін виконанняСума, тис.грн.
7791010Підвищення ефективності управління бюджетними ресурсами при здійсненні Департаментом власних функцій, в тому числі придбання телекомунікаційного обладнання та послуг із супроводу програмного забезпечення, придбання палива, мастильних матеріалів, запчастин та комплектуючих, технічне обслуговування, ремонт та страхування легкового автомобіля ДепартаментуДепартамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністраціїВпродовж року150,0
7791010Проведення Департаментом інформаційно-роз’яснювальної роботи з актуальних питань законодавства у сфері соціальної політики серед розпорядників бюджетних коштів та одержувачів всіх видів державних соціальних допомог (придбання телекомунікаційних послуг, розміщення інформації на веб-вузлах, користування мережею Інтернет та місцевим телефонним зв’язком)Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністраціїВпродовж року50,0

Всього за КПКВКМБ 7791010

300,0

 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]