Про виконання обласного бюджету за І квартал 2017 року


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання
(Шістнадцята сесія)

РІШЕННЯ

 

від 30.06.2017. № 530-16/2017
м. Івано-Франківськ

 

Про виконання обласного
бюджету за І квартал 2017 року

За І квартал 2017 року до обласного бюджету надійшло доходів загального та спеціального фондів з урахуванням трансфертів в сумі 536 051,2 тис. гривень, що складає 26,8 відс. до затвердженого річного плану і на 182 664,9 тис. гривень або на 51,7 відс. більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Із загальної суми надходжень міжбюджетні трансферти склали 327 458,6 тис. гривень (базова дотація – 28 876,2 тис. гривень, додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 44 285,5 тис. гривень, субвенції з державного бюджету – 250 318,4 тис. гривень та інші субвенції – 3 978,5 тис. гривень).

Доходів загального фонду (без урахування трансфертів) надійшло 132 496,2 тис. гривень, що становить 113,9 відс. до затвердженого плану на цей період та 25,8 відс. до плану на рік.

Надходження податку на доходи фізичних осіб (питома вага у доходах загального фонду становить 81,1 відс.) склали 107 390,5 тис. гривень і зросли проти відповідного періоду минулого року на 39 730,9 тис. гривень або на 58,7 відс. Затверджені планові показники на цей період виконано на 121,6 відсотка.

До спеціального фонду надійшло доходів (без урахування трансфертів) у сумі 76 096,5 тис. гривень, що більше проти минулого року у 2 рази або на 38 322,8 тис. гривень. Найбільший обсяг поступлень (питома вага – 62,4 відс.) досягнуто по екологічному податку – 47 512,9 тис. гривень, що становить 190,0 відс. до затвердженого планового показника на цей період.

Видатків загального та спеціального фондів проведено в сумі 416 194,3 тис. гривень, у тому числі по загальному фонду – 375 851,7 тис. гривень, по спеціальному – 40 342,6 тис. гривень.

Видатки соціального спрямування у видатках загального фонду складають 94,4 відс. (354 895,0 тис. гривень), з них: на утримання закладів охорони здоров’я – 54,1 відс. (203 310,3 тис. гривень), освіти – 27,7 відс. (104 100,2 тис. гривень), соціального захисту та соціального забезпечення населення – 5,4 відс. (20 331,7 тис. гривень).

Із обсягу видатків загального фонду видатки по захищених статтях склали 353 120,3 тис. гривень або 93,9 відс., з яких: на виплату заробітної плати спрямовано 259 077,4 тис. гривень або 73,4 відс., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 28 500,6 тис. гривень (8,1 відс.), на інші захищені статті – 65 542,3 тис. гривень (18,5 відс.).

Впродовж І кварталу 2017 року розподілено коштів резервного фонду обласного бюджету в сумі 35,0 тис. гривень..

Керуючись статтями 24 та 80 Бюджетного кодексу України, статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та враховуючи наведене, обласна рада

вирішила:

  1. Інформацію департаменту фінансів обласної державної адміністрації щодо виконання обласного бюджету за І квартал 2017 року взяти до відома.
  2. Затвердити:

– звіт про виконання обласного бюджету за І квартал 2017 року згідно з додатком 1;

– розподіл резервного фонду обласного бюджету за І квартал 2017 року згідно з додатком 2.

  

Голова обласної ради                                                                        Олександр Сич


Додаток 1
до рішення обласної ради
від 30.06.2017. № 530-16/2017

 

ЗВІТ
про виконання обласного бюджету за І квартал 2017 року
 (тис.грн.)

КодНайменування доходів згідно із бюджетною класифікацієюЗатвер-джено на 2017 рік з урахуван-ням змінВиконаноВідсоток виконання
 Загальний фонд   
11010000Податок та збір на доходи фізичних осіб405 000,1107 390,526,5
11020000Податок на прибуток підприємств (крім підприємств державної та комунальної власності)39 516,010 138,425,7
11020200Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності260,4123,247,3
13010100Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування14 100,03 639,225,8
13020000Рентна плата за спеціальне використання води7 920,02 239,928,3
13030100Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення4 700,01 378,429,3
21010300Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету150,58,45,6
21050000Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів5 000,0 0,0
21080500Інші надходження300,038,112,7
22010500Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів8,60,89,1
22010700Плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольними напоями та тютюновими виробами2,5 0,0
22010900Плата за державну реєстрацію (крім реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців)3,51,234,0
22011000Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами8 006,292,31,2
22011100Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами20 850,05 138,324,6
22011800Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності650,0217,533,5
22080400Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності6 200,01 259,420,3

 

 

КодНайменування доходів згідно із бюджетною класифікацієюЗатвер-джено на 2017 рік з урахуван-ням змінВиконаноВідсоток виконання
22130000Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами0,50,235,1
24060300Інші надходження 300,0391,0130,3
24160100Концесійні платежі щодо об`єктів комунальної власності (крім тих, які мають цільове спрямування згідно із законом)1 100,0439,339,9
 Разом доходів загального фонду (без трансфертів)514 068,3132 496,225,8
41000000Міжбюджетні трансферти загального фонду1 333 042,3323 598,224,3
41020000Дотації292 639,873 161,725,0
41020100Базова дотація115 496,728 876,225,0
41020200Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я177 143,144 285,525,0
41030000Субвенції загального фонду1 040 402,5250 436,524,1
41032600Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги4 894,2889,818,2
41033500Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання ангіографічного обладнання5 320,1 0,0
41033600Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань17 733,5 0,0
41033700Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров`я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії672,9122,418,2
41033900Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам174 071,240 197,123,1
41034200Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам835 551,3208 825,525,0
41035000Інша субвенція600,0118,119,7
41035400Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами1 559,3283,618,2
 ВСЬОГО ДОХОДІВ загального фонду1 847 110,6456 094,324,7
 Спеціальний фонд   
12020000Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів 31,7 
19010000Екологічний податок80 000,047 512,959,4
19050000Збір за забруднення навколишнього природного середовища 15,6 
21110000Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва200,0167,183,6

 

 

КодНайменування доходів згідно із бюджетною класифікацієюЗатвер-джено на 2017 рік з урахуван-ням змінВиконаноВідсоток виконання
24062100Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності320,0119,537,3
24110900Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла20,013,467,2
25000000Власні надходження бюджетних установ67 149,128 236,242,0
 Разом доходів спеціального фонду (без трансфертів)147 689,176 096,551,5
41000000Міжбюджетні трансферти спеціального фонду4 410,43 860,487,5
41035000Інша субвенція4 410,43 860,487,5
 ВСЬОГО ДОХОДІВ спеціального фонду152 099,579 956,952,6
 Разом доходів загального та спеціального фондів1 999 210,1536 051,226,8

 

КодНайменування видатківЗатверджено на 2017 рік з урахуванням змінВиконаноВідсоток виконання
 Загальний фонд   
0100Державне управління10109,21520,215,0
1000Освіта485700,6104100,221,4
2000Охорона здоров’я905933,4203310,322,4
3000Соціальний захист та соціальне забезпечення103646,920331,719,6
4000Культура і мистецтво82900,019181,823,1
5000Фізична культура і спорт38757,37971,020,6
7200Засоби масової інформації8876,71562,417,6
7300Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство35943,38395,223,4
7400Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю3100,01,80,1
7800Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха2680,1628,023,4
8000Видатки, не віднесені до основних груп1530,490,65,9
8290Субвенція на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування2140,087,14,1
8600Інші видатки31830,46029,418,9
8630Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами1559,30,00,0
8660Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань17733,50,00,0
8800Інші субвенції8320,42579,631,0
 Разом видатків загального фонду1740761,5375789,321,6
 Кредитування 8659,662,40,7
7450Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва100,00,00,0
8103Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла8309,60,00,0
8106Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам250,062,425,0
 ВСЬОГО ВИДАТКІВ загального фонду1749421,1375851,721,5
 Фінансування   
 Дефіцит (-) /профіцит (+)97689,5  
200000Внутрішнє фінансування-97689,5  
208100Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів на початок періоду22493,9  
208300Інші розрахунки (передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету)33100,0  
208400Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -153283,4  
 Спеціальний фонд   
0100Державне управління450,00,00,0
1000Освіта15500,00,00,0
2000Охорона здоров’я16523,130,00,2
3000Соціальний захист та соціальне забезпечення2310,00,00,0
4000Культура і мистецтво1120,061,95,5
5000Фізична культура і спорт254,50,00,0
6000Житлово-комунальне господарство1300,00,00,0
6300Будівництво62253,05950,29,6
6600Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика14537,0124,90,9
7200Засоби масової інформації150,00,00,0
7600Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека200,00,00,0
7800Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха100,00,00,0
8000Видатки, не віднесені до основних груп225,20,00,0
8370Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів1673,31673,3100,0
8600Інші видатки6371,411,40,2
8800Інші субвенції48099,67671,515,9
9100Цільові фонди84774,00,00,0
 Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ та організацій81911,425285,730,9
 Разом видатків спеціального фонду337752,540808,912,1
 Кредитування 20,0-466,3 
7450Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва0,0-285,0 
 надання внутрішніх кредитів1500,0 0,0
 повернення внутрішніх кредитів-1500,0-285,019,0
8103Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію)  та придбання житла160,00,00,0
8104Повернення коштів, наданих для кредитування громадянам  на будівництво (реконструкцію)  та придбання житла-140,0-181,3129,5
8106Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам385,064,016,6
8107Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників-385,0-64,016,6
 ВСЬОГО ВИДАТКІВ спеціального фонду337772,540342,611,9
 Фінансування    
 Дефіцит (-) /профіцит (+)-170910,7  
200000Внутрішнє фінансування170910,7  
208100Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів на початок періоду17627,3  
208400Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 153283,4  
 ВСЬОГО ВИДАТКІВ загального і спеціального фондів2087193,6416194,319,9

 

 

Начальник організаційного відділу
виконавчого апарату обласної
ради – заступник керуючого
справами обласної ради                                                                    Любов Романів

 


 

Додаток 2
до рішення обласної ради
від 30.06.2017. № 530-16/2017

 

Розподіл резервного фонду обласного бюджету
за І квартал 2017 року

(грн.)

№ з/пДата і № розпоря-дженняКому виділено коштиСума
117.03.2017.
№ 130/193-р
Надвірнянському районному бюджету для надання допомоги жительці села Лоєва Надвірнянського району Турчиняк Г. Д. на відновлення житлового будинку, пошкодженого пожежею 8 січня 2017 року.10 000,0
217.03.2017.
№ 131/194-р
Надвірнянському районному бюджету для надання допомоги жительці села Пасічна Надвірнянського району Цюрак Я. Я. на відновлення житлового будинку, пошкодженого стихією 4 січня 2017 року.10 000,0
317.03.2017.
№ 132/195-р
Департаменту соціальної політики обласної державної адміністрації для надання одноразової допомоги жительці м. Івано-Франківська (вул. Горбачевського, 9/8) Савці Любові Володимирівні на перевезення з Російської Федерації тіла померлого чоловіка Савки Василя Івановича.5 000,0
424.03.2017.
№ 153/233-р
Верховинському районному бюджету для надання допомоги жительці села Буковець Верховинського району Півнюк Г. М. на відновлення житлового будинку, пошкодженого стихією 4 січня 2017 року.10 000,0
ВСЬОГО:35 000,0

 

 

Начальник організаційного відділу
виконавчого апарату обласної
ради – заступник керуючого
справами обласної ради                                                                    Любов Романів

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]