Про виконання обласного бюджету за І півріччя 2016 року


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання

(Дев’ята сесія)

РІШЕННЯ

від 23.09.2016. № 271-9/2016
м. Івано-Франківськ

 

Про виконання обласного
бюджету за І півріччя 2016 року

 

За І півріччя 2016 року до обласного бюджету надійшло доходів загального та спеціального фондів з урахуванням трансфертів в сумі 782 001,8 тис. гривень, що складає 44,7 відс. до затвердженого річного плану з урахуванням змін і на 37 443,3 тис. гривень або на 5,0 відс. більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року (у співставних умовах).

Із загальної суми надходжень міжбюджетні трансферти склали 469 376,0 тис. гривень (субвенції з державного бюджету – 412 413,3 тис. гривень, базова дотація – 50 502,5 тис. гривень, стабілізаційна дотація – 1 221,3 тис. гривень та інші субвенції – 5 238,9 тис. гривень).

Доходів загального фонду (без урахування трансфертів) надійшло 211 121,4 тис. гривень, що становить 107,8 відс. до затвердженого плану з урахуванням змін на цей період та 54,3 відс. до уточненого плану на рік. Понадпланові надходження за звітний період склали 15 217,1 тис. гривень.

Надходження податку на доходи фізичних осіб (питома вага у доходах загального фонду становить 71,4 відс.) склали 150 725,2 тис. гривень і зросли проти І півріччя 2015 року на 51 576,2 тис. гривень або на 52,0 відс. Затверджені планові показники з урахуванням змін на цей період виконано на 103,8 відсотка.

До спеціального фонду надійшло доходів (без урахування трансфертів) у сумі 101 504,4 тис. гривень, що більше затверджених планових показників з урахуванням змін на цей період на 33 319,6 тис. гривень або на 48,9 відсотка.

Видатків загального та спеціального фондів проведено в сумі 709 082,9 тис. гривень, у тому числі по загальному фонду – 599 862,5 тис. гривень, по спеціальному – 109 220,4 тис. гривень.

Видатки соціального спрямування у видатках загального фонду складають 93,5 відс. (560 622,2 тис. гривень), з них: на утримання закладів охорони здоров’я – 57,6 відс. (345 676,2 тис. гривень), освіти – 23,6 відс. (141 802,4 тис. гривень), соціального захисту та соціального забезпечення населення – 5,4 відс. (32 409,1 тис. гривень).

Із обсягу видатків загального фонду видатки по захищених статтях склали 516 897,5 тис. гривень або 86,2 відс., з яких: на виплату заробітної плати спрямовано 350 776,5 тис. гривень або 67,9 відс., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 38 839,3 тис. гривень (7,5 відс.), на інші захищені статті – 127 281,7 тис. гривень (24,6 відс.).

Впродовж І півріччя 2016 року розподілено кошти резервного фонду обласного бюджету в сумі 287,14 тис. гривень.

Керуючись статтями 24 та 80 Бюджетного кодексу України, статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та враховуючи наведене, обласна рада

вирішила:

  1. Інформацію департаменту фінансів обласної державної адміністрації щодо виконання обласного бюджету за І півріччя 2016 року взяти до відома.
  2. Затвердити:

– звіт про виконання обласного бюджету за І півріччя 2016 року згідно з додатком 1;

– розподіл резервного фонду обласного бюджету за І півріччя 2016 року згідно з додатком 2.

 

  

Голова обласної ради                                                                             Олександр С

 

Додаток 1
до рішення обласної ради
від 23.09.2016. № 271-9/2016

ЗВІТ
про виконання обласного бюджету за І півріччя 2016 року

(тис.грн.)

КодНайменування доходів згідно із бюджетною класифікацієюПлан на 2016 рікВиконаноВідсоток виконання
 Загальний фонд   
11010000Податок та збір на доходи фізичних осіб303 957,6150 725,249,6
11020000Податок на прибуток підприємств (крім підприємств державної та комунальної власності)25 140,022 570,889,8
11020200Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності250,0242,196,8
13010100Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування8 790,09 156,6104,2
13020000Рентна плата за спеціальне використання води9 094,04 071,944,8
13030100Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення3 294,02 402,172,9
21010300Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету105,0106,1101,0
21050000Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів3 300,03 339,9101,2
21080500Інші надходження450,0186,441,4
22010500Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів8,65,563,5
22010700Плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольними напоями та тютюновими виробами2,3  
22010900Плата за державну реєстрацію (крім реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців)7,50,00,6
22011000Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами7 504,74 005,553,4
22011100Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами19 640,010 195,451,9
22011800Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності480,0301,462,8
22080400Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності5 000,02 883,657,7
22130000Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами20,00,42,1

 

КодНайменування доходів згідно із бюджетною класифікацієюПлан на 2016 рікВиконаноВідсоток виконання
24060300Інші надходження 917,0140,615,3
24160100Концесійні платежі щодо об`єктів комунальної власності (крім тих, які мають цільове спрямування згідно із законом)1 100,0787,871,6
 Разом доходів загального фонду (без трансфертів)389 060,7211 121,454,3
41000000Міжбюджетні трансферти загального фонду1 204 183,5464 675,038,6
41020000Дотації102 226,351 723,850,6
41020100Базова дотація101 005,050 502,550,0
41020600Стабілізаційна дотація1 221,31 221,3100,0
41030000Субвенції загального фонду   
41030600Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психологічного розладу8 576,16 169,971,9
41030800Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот271 156,2 0,0
41032600Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги4 415,12 051,246,5
41033700Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров`я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії611,0283,646,4
41033900Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам135 634,776 825,856,6
41034200Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам670 414,1325 982,848,6
41035000Інша субвенція250,0537,9215,1
41035200Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду10 900,01 100,010,1
 ВСЬОГО ДОХОДІВ загального фонду   
 Спеціальний фонд   
12020000Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів 0,8 
19010000Екологічний податок80 000,049 237,361,5
19050000Збір за забруднення навколишнього природного середовища 3,4 
21110000Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва500,0166,633,3
24062100Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності250,0209,683,8

 

КодНайменування доходів згідно із бюджетною класифікацієюПлан на 2016 рікВиконаноВідсоток виконання
24110900Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла20,04,020,0
25000000Власні надходження бюджетних установ54 723,751 293,093,7
31030000Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності3 000,0589,719,7
 Разом доходів спеціального фонду (без трансфертів)138 493,7101 504,473,3
41000000Міжбюджетні трансферти спеціального фонду18 715,04 701,025,1
41035000Інша субвенція18 715,04 701,025,1
 ВСЬОГО ДОХОДІВ спеціального фонду157 208,7106 205,467,6
 Разом доходів загального та спеціального фондів1 750 452,9782 001,844,7

 

КодНайменування видатківЗатверджено на 2016 рік з урахуванням змінВиконаноВідсоток виконання
 Загальний фонд   
010000Державне управління6483,52952,645,5
070000Освіта283640,7141802,450,0
080000Охорона здоров’я734433,3345676,247,1
090000Соціальний захист та соціальне забезпечення77160,732409,142,0
110000Культура і мистецтво56674,527786,649,0
120000Засоби масової інформації7151,22837,039,7
130000Фізична культура і спорт26818,412947,948,3
160000Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство22693,310245,645,1
180000Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю2072,00,00,0
210000Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха1915,5935,948,9
250000Видатки, не віднесені до основних груп32154,911220,734,9
250323Субвенція на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування2140,0723,933,8
250326Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психологічного розладу8576,10,00,0
250328Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот271156,20,00,0
250352Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворилась на початок бюджетного періоду957,4853,789,2
250353Субвенція за рахунок залишку коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворилась на початок бюджетного періоду3576,03576,0100,0
250380Інші субвенції8672,04939,357,0
 Разом видатків загального фонду1546275,7598906,838,7
 Кредитування 6040,0955,715,8
250908Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла5840,0861,314,7
250911Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам200,094,447,2
 ВСЬОГО ВИДАТКІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ1552315,7599862,538,6

 

КодНайменування видатківЗатверджено на 2016 рік з урахуванням змінВиконаноВідсоток виконання
 Фінансування   
 Дефіцит (-) /профіцит (+)40928,5  
200000Внутрішнє фінансування-40928,5  
208000Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів109767,9  
208400Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -150696,5  
 Спеціальний фонд   
010000Державне управління56,045,581,3
070000Освіта42647,0762,21,8
080000Охорона здоров’я20747,0355,11,7
090000Соціальний захист та соціальне забезпечення899,7113,512,6
100000Житлово-комунальне господарство800,00,00,0
110000Культура і мистецтво1578,1554,435,1
120000Засоби масової інформації300,00,00,0
130000Фізична культура і спорт2925,0112,33,8
150000Будівництво51043,911147,221,8
170000Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика13224,01000,07,6
200000Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека800,00,00,0
210000Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха150,00,00,0
240000Цільові фонди10442,02230,921,4
250000Видатки, не віднесені до основних груп6452,11004,615,6
250344Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів6808,23107,245,6
250353Субвенція за рахунок залишку коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворилась на початок бюджетного періоду170,2170,2100,0
250380Інші субвенції103826,838783,937,4
 Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ та організацій84316,650195,959,5
 Разом видатків спеціального фонду347186,6109583,231,6
 Кредитування 20,0-362,8 
180404Підтримка малого і середнього підприємництва0,0-264,7 
 надання внутрішніх кредитів1500,0154,810,3
 повернення внутрішніх кредитів-1500,0-419,628,0
250908Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла160,00,00,0
250909Повернення кредитів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла-140,0-98,170,0
250911Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам385,050,013,0

 

КодНайменування видатківЗатверджено на 2016 рік з урахуванням змінВиконаноВідсоток виконання
250912Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників-385,0-50,013,0
 ВСЬОГО ВИДАТКІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ347206,6109220,431,5
 Фінансування    
 Дефіцит (-) /профіцит (+)-160405,0  
200000Внутрішнє фінансування160405,0  
208000Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів9708,5  
208400Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 150696,5  
 ВСЬОГО ВИДАТКІВ ЗАГАЛЬНОГО І СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДІВ1899522,3709082,937,3

 

 

Керуючий справами
обласної ради                                                                              Василь Скрипничук

 

 

 

Додаток 2
до рішення обласної ради
від 23.09.2016. № 271-9/2016

Розподіл резервного фонду обласного бюджету
за І півріччя 2016 року

(грн.)

№ з/пДата і № розпоря-дженняКому виділено коштиСума
104.02.2016.
№ 38/37-р
Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації для придбання 3000 (три тисячі) літрів бензину А-92 та закладення його до регіонального матеріального резерву з метою запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.59970,0
224.02.2016.
№ 85/113-р
Департаменту соціальної політики облдержадміністрації для надання одноразової допомоги мешканцю м. Івано-Франківська (вул. Коновальця, 144а кв. 83) Шведову Андрію Миколайовичу на лікування.20000,0
326.02.2016.
№ 92/120-р
Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації для придбання пального.93000,0
402.03.2016.
№ 100/143-р
Калуському районному бюджету для надання допомоги мешканці села Голинь Калуського району Ляхович Є. М.8170,0
528.03.2016.
№ 179/235-р
Верховинському районному бюджету для надання допомоги мешканці селища Верховина Верховинського району Кубайчук Г. І. на відбудову житлового будинку, пошкодженого пожежею 6 січня 2016 року.10000,0
628.03.2016.
№ 180/236-р
Верховинському районному бюджету для надання допомоги жителю села Топільче Верховинського району Сав’юку Ф. І. на відбудову житлового будинку, пошкодженого пожежею 31 січня 2016 року.10000,0
728.03.2016.
№ 181/237-р
Галицькому районному бюджету для надання допомоги мешканці м. Галич (вул. Святого Миколая, 8) Герулі О. В. на відбудову житлового будинку, пошкодженого пожежею 17 лютого 2016 року.5000,0
828.03.2016.
№ 182/238-р
Снятинському районному бюджету для надання допомоги мешканці села Задубрівці Снятинського району Пастух М. Д. на відбудову житлового будинку, пошкодженого пожежею 9 лютого 2016 року.3000,0
911.04.2016.
№ 220/305-р
Богородчанському районному бюджету для надання допомоги жителю селища Солотвин Богородчанського району Круку Н. І. на відбудову житлового будинку, пошкодженого пожежею 17 січня 2016 року.2 000,0
1013.04.2016.
№ 232/314-р
Департаменту соціальної політики облдержадміністрації  для надання одноразової допомоги мешканцю Снятинського району (вул. Л.Українки, 8, с.Тулова) Морозевичу Олегу Михайловичу на лікування.45 000,0
1119.04.2016.
№ 237/319-р
Рожнятівському районному бюджету для надання допомоги жительці села Липовиця Рожнятівського району Михайлишин У. Л. на відбудову житлового будинку, пошкодженого пожежею 7 лютого 2016 року.2 000,0
1226.04.2016.
№ 265/385-р
Департаменту соціальної політики облдержадміністрації для надання матеріальної допомоги жительці м. Івано-Франківська (вул. Миколайчука 9, кв.42) Пилипій Ірині Василівні для оплати витрат, пов’язаних з перевезенням тіла чоловіка, який трагічно загинув у м. Лондоні (Великобританія).5 000,0
1304.05.2016.
№ 281/409-р
Івано-Франківському міському бюджету для надання одноразової допомоги Костіву Павлові Васильовичу, жителю м. Івано-Франківська (вул. Миколайчука, 17Б/21) на лікування дочки.5 000,0
1412.05.2016.
№ 295/425-р
Департаменту соціальної політики облдержадміністрації для надання одноразової допомоги мешканці м. Івано-Франківська (вул. Симоненка, 30/117) Качорак Наталії Дмитрівні на перевезення з Великої Британії тіла померлого чоловіка Качорака Володимира Ярославовича.5 000,0
1516.05.2016.
№ 303/440-р
Калуському районному бюджету для надання допомоги жителю села Старий Угринів Калуського району Перегіняку Я. Б. на відбудову господарських будівель, пошкоджених пожежею 16 січня 2016 року.2 000,0
1617.05.2016.
№ 305/442-р
Департаменту соціальної політики облдержадміністрації для надання жителю с. Лоєва Надвірнянського району (вул. Грушевського, 4), інваліду війни І групи Улящуку Дмитру Васильовичу матеріальної допомоги на лікування у зв’язку з важкою хворобою.5 000,0
1723.05.2016.
№ 324/457-р
Снятинському районному бюджету для надання допомоги жителю села Прутівка Снятинського району Федоруку М. П. на відбудову господарських будівель, пошкоджених пожежею 24 березня 2016 року.2 000,0
1802.06.2016.
№ 357/493-р
Калуському районному бюджету для надання допомоги жительці села Середній Угринів Калуського району Стефанів М. А. на відбудову літньої кухні, пошкодженої пожежею 26 березня 2016 року.2 000,0
1913.06.2016.
№ 386/526-р
Галицькому районному бюджету для надання допомоги жителю села Межигірці Галицького району Засідьку А. І. на відбудову господарської будівлі, пошкодженої пожежею 7 квітня 2016 року.3 000,0
ВСЬОГО: 287140,0

 

 

 

Керуючий справами

обласної ради                                                                              Василь Скрипничук

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]