Про виконання обласного бюджету за 9 місяців 2015 року


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання
(Друга сесія)
РІШЕННЯ

 

від 25.12.2015. № 35-2/2015

м. Івано-Франківськ

 

Про виконання обласного
бюджету за 9 місяців 2015 року

 

За січень-вересень 2015 року до обласного бюджету надійшло доходів загального та спеціального фондів (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) в сумі 1260415,5 тис. гривень, що на 327167,7 тис. гривень або на 35,1 відс. більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Із загальної суми надходжень міжбюджетні трансферти склали 832282,0 тис. гривень (базова дотація – 68155,2 тис. гривень, стабілізаційна дотація – 10605,3 тис. гривень, субвенції з державного бюджету – 736517,5 тис. гривень та інші субвенції – 17004,0 тис. гривень).

Доходів загального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів) надійшло 322981,4 тис. гривень, що становить 105,1 відс. до затвердженого плану з урахуванням змін на цей період.

Надходження податку на доходи фізичних осіб (питома вага у доходах загального фонду яких становить 47,7 відс.) склали 154133,1 тис. гривень і зросли проти січня-вересня 2014 року (у співставних умовах) на 21483,2 тис. гривень або на 16,2 відс. Планові показники на цей період виконано на 108,4 відсотка.

Екологічного податку (питома вага 33,7 відс.) надійшло 108986,7 тис. гривень, і більше, ніж за 9 місяців минулого року на 24586,5 тис. гривень або на 29,1 відсотка. Планові показники виконано на 102,4 відсотка.

До спеціального фонду надійшло доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) у сумі 105152,1 тис. гривень, що більше проти відповідного періоду 2014 року на 35544,5 тис. гривень або на 51,1 відсотка.

Видатків загального та спеціального фондів проведено в сумі 1140743,9 тис. гривень, у тому числі по загальному фонду – 910141,5 тис. гривень, по спеціальному – 230602,4 тис. гривень.

Видатки соціального спрямування у видатках загального фонду складають 92,5 відс. (841449,1 тис. гривень), з них: на утримання закладів охорони здоров’я – 49,8 відс. (453467,6 тис. гривень), освіти – 31,2 відс. (284367,2 тис. гривень), соціального захисту та соціального забезпечення населення – 5,1 відс. (46198,7 тис. гривень).

Із обсягу видатків загального фонду видатки по захищених статтях склали 783068,0 тис. гривень або 86,0 відс., з яких: на виплату заробітної плати спрямовано 546497,4 тис. гривень або 60,0 відс., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 53840,6 тис. гривень (6,0 відс.), на інші захищені статті – 182730,0 тис. гривень (20,1 відс.).

Впродовж 9 місяців 2015 року розподілено коштів резервного фонду обласного бюджету в сумі 2375,29733 тис. гривень.

Керуючись статтями 24 та 80 Бюджетного кодексу України, статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та враховуючи наведене, обласна рада

вирішила:

  1. Інформацію про виконання обласного бюджету за 9 місяців 2015 року взяти до уваги.
  2. Затвердити:

– звіт про виконання обласного бюджету за 9 місяців 2015 року згідно з додатком 1;

– розподіл резервного фонду обласного бюджету за 9 місяців 2015 року згідно з додатком 2.

 

 

Голова обласної ради                                                    Олександр Сич

 

 

 

 

Додаток 1
до рішення обласної ради
від 25.12.2015. № 35-2/2015

 

ЗВІТ
про виконання обласного бюджету за 9 місяців 2015 року

(тис.грн.)

КодНайменування доходів згідно із бюджетною класифікацієюПлан на 2015 рікВиконаноВідсоток виконання
 Загальний фонд   
11010000Податок та збір на доходи фізичних осіб188451,0154133,181,8
11020000Податок на прибуток підприємств (крім підприємств державної та комунальної власності)16 466,016 824,7102,2
11020200Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності246,0218,688,8
13010100Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування9698,78578,588,5
13020000Рентна плата за спеціальне використання води8035,55859,272,9
13030100Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення2378,92362,799,3
19010000Екологічний податок127627,7108986,785,4
21010300Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету102,497,695,3
21050000Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів2000,0353,317,7
21080500Інші надходження464,7468,7
22010500Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів0,87,0877,5
22010700Плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольними напоями та тютюновими виробами1,60,0
22010900Плата за державну реєстрацію (крім реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців)12,07,461,6
22011000Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами6002,05509,191,8
22011100Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами18435,714192,677,0
22011800Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності864,0370,742,9
22080400Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності4415,83617,281,9
22130000Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами70,015,321,9
24060300Інші надходження917,0394,443,0
24160100Концесійні платежі щодо об`єктів комунальної власності (крім тих, які мають цільове спрямування згідно із законом)997,0984,898,8
 Разом доходів загального фонду (без трансфертів)387186,8322981,483,4
41000000Міжбюджетні трансферти загального фонду1083245,9815926,275,3
41020000Дотації101479,178760,577,6
41020100Базова дотація90873,868155,275,0
41020600Стабілізаційна дотація10605,310605,3100,0
41030000Субвенції загального фонду981766,8737165,775,1
41030800Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електорое­нергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартир­ної плати (утримання будинків та спорудта прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот2 625,7
41032600Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги4304,02152,050,0
41033500Субвенція на підготовку робітничих кадрів з державного бюджету місцевим бюджетам186283,8143653,977,1
41033700Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров`я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії608,8304,450,0
41033900Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам140660,2105921,775,3
41034200Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам594413,5451682,576,0
41034500Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій42490,024212,057,0
41036100Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в атитерористичній операції, а також для інвалідів І-ІІ групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов9478,74739,350,0
4103700Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів1164,6200,417,2
41039700Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на часткове фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які до 2015 року отримували підтримку з Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності1649,21025,662,2
41035000Інша субвенція714,1648,290,8
 ВСЬОГО ДОХОДІВ загального фонду1470432,71138907,677,5
Спеціальний фонд
12020000Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів35,2
19050000Збір за забруднення навколишнього природного середовища0,8
21090000Кошти від використання (реалізації) частини виробленої продукції, що залишається у власності держави відповідно до угод про розподіл продукції, та/або кошти у вигляді грошового еквівалента такої державної частини продукції-14,5
21110000Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва810,11 215,1150,0
24062100Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності198,6197,299,3
24110900Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла1,320,21 551,4
25000000Власні надходження бюджетних установ110986,0101882,491,8
50110000Цільові фонди, утворені Верховною Радою автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади19,1
31030000Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності2500,01796,771,9
 Разом доходів спеціального фонду (без трансфертів)114496,0105152,191,8
41000000Міжбюджетні трансферти спеціального фонду124986,516355,813,1
41036600Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування88045,0
41035000Інша субвенція36941,516355,844,3
 ВСЬОГО ДОХОДІВ спеціального фонду239482,5121507,950,7
 Разом доходів загального та спеціального фондів1709915,31260415,573,7

 

 

КодНайменування видатківЗатверджено на 2015 рік з урахуванням змінВиконаноВідсоток виконання
Загальний фонд 
010000Державне управління6076,94210,669,3
070000Освіта407135,8284367,269,8
080000Охорона здоров’я624998,0453467,672,6
090000Соціальний захист та соціальне забезпечення63598,846198,772,6
110000Культура і мистецтво54149,639822,173,5
120000Засоби масової інформації5659,74220,274,6
130000Фізична культура і спорт25215,617593,569,8
160000Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство25111,018513,373,7
180000Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю1137,0214,718,9
200000Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека390,065,016,7
210000Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха1822,01375,775,5
250000Видатки, не віднесені до основних груп39875,029089,373,0
250313Стабілізаційна дотація10605,30,00,0
250323Субвенція на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування2431,01273,052,4
250344Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів145,8145,8100,0
250380Інші субвенції10969,88828,280,5
250384Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпо­середню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів I-II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов9478,70,00,0
Разом видатків загального фонду1288800,0909384,970,6
Кредитування2360,5756,632,1
250908Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла2160,5656,630,4
250911Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам200,0100,050,0
ВСЬОГО ВИДАТКІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ1291160,5910141,570,5
Фінансування 
Дефіцит (-) /профіцит (+)179272,20,0
200000Внутрішнє фінансування-179272,20,0
208000Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів18007,20,0
208400Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)-197279,40,0
Спеціальний фонд 
010000Державне управління50,050,0100,0
070000Освіта11058,91672,315,1
080000Охорона здоров’я32865,05092,315,5
090000Соціальний захист та соціальне забезпечення1478,7663,544,9
100000Житлово-комунальне господарство800,08,01,0
110000Культура і мистецтво1616,1394,624,4
130000Фізична культура і спорт103,58,58,2
150000Будівництво82551,933110,240,1
170000Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика27489,32796,610,2
180000Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю1400,0400,028,6
200000Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека7164,01286,018,0
240000Цільові фонди2717,4714,626,3
250000Видатки, не віднесені до основних груп28759,618416,664,0
250380Інші субвенції67792,354162,679,9
250344Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів12380,612080,797,6
250383Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування88045,00,00,0
Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ та організацій119911,2099694,4083,1
Разом видатків спеціального фонду486183,5230550,947,4
Кредитування291,351,517,7
180404Підтримка малого і середнього підприємництва0,038,4
надання внутрішніх кредитів1500,0970,064,7
повернення внутрішніх кредитів-1500,0-931,662,1
250908Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла275,00,00,0
250909Повернення кредитів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла-158,7-161,9102,0
250911Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам555,0281,050,6
250912Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників-380,0-106,027,9
ВСЬОГО ВИДАТКІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ486474,8230602,447,4
Фінансування  
Дефіцит (-)/профіцит (+)-238067,1 0,0
200000Внутрішнє фінансування238067,1 0,0
208000Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів40787,7 0,0
208400Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)197279,4 0,0
 ВСЬОГО ВИДАТКІВ ЗАГАЛЬНОГО І СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДІВ1777635,31140743,964,2

 

 

Керуючий справами – заступник керівника

виконавчого апарату обласної ради                                            Іван Данів

 

 

 

Додаток 2
до рішення обласної ради
від 25.12.2015. № 35-2/2015

 

Розподіл резервного фонду обласного бюджету
за 9 місяців 2015 року

(грн.)

№ з/пДата і № розпоря­дженняКому виділено коштиСума
112.01.2015.
№ 4/1-р
Управлінню Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області – 41250,0 (сорок одна тисяча двісті п’ятдесят) гривень для придбання 2500 літрів дизельного палива для виконання завдань з надання допомоги населенню під час надзвичайних ситуацій в області та на Сході України.41250,0
Управлінню Міністерства внутрішніх справ України в області – 104500,0 (сто чотири тисячі п’ятсот) гривень на закупівлю пального для автомобільної техніки та здійснення перевезення особового складу управління в зону АТО.104500,0
Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації – 11325,0 (одинадцять тисяч триста двадцять п’ять) гривень на закупівлю матеріальних засобів для відділення інспекторів прикордонної служби з місцем дислокації населений пункт Івано-Франківськ для виконання завдань щодо упередження проявів диверсійних та терористичних актів.11325,0
222.01.2015.
№ 21/11-р
Управлінню облдержадміністрації з питань ресурсного забезпечення – 1684,0 (одна тисяча шістсот вісімдесят чотири) гривні з метою забезпечення придбання дизельного палива.1684,0
328.01.2015.
№ 27/17-р
Снятинському районному бюджету – 31620 (тридцять одна тисяча шістсот двадцять) гривень для надання одноразової допомоги мешканці с. Джурів Снятинського району Шкрібляк В. Г. на відбудову житлового будинку.31620,0
410.02.2015.
№ 50/65-р
Управлінню облдержадміністрації з питань ресурсного забезпечення – 4830 (чотири тисячі вісімсот тридцять) гривень з метою забезпечення придбання дизельного палива для перевезення дітей з м. Лисичанська Луганської області під час їх перебування на території області.4830,0
516.02.2015.
№ 65/82-р
Управлінню облдержадміністрації з питань ресурсного забезпечення – 152998,63 (сто п’ятдесят дві тисячі дев’ятсот дев’яносто вісім) гривень 63 коп., у тому числі:152998,63
98998,63 (дев’яносто вісім тисяч дев’ятсот дев’яносто вісім) гривень 63 коп. для закупівлі медикаментів та виробів медичного призначення для Артемівської центральної районної лікарні Донецької області з метою лікування постраждалих у зоні АТО.
54000,0 (п’ятдесят чотири тисячі) гривень для закупівлі комплектів постільної білизни в кількості 200 шт. і халатів хірургічних в кількості 100 шт. для Артемівської центральної районної лікарні Донецької області з метою забезпечення лікування постраждалих у зоні АТО.
618.02.2015.
№ 76/91-р
Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації – 70150,0 (сімдесят тисяч сто п’ятдесят) гривень для проведення заходів з інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо особливостей мобілізаційної підготовки та організації інформаційного супроводу заходів мобілізації та розміщення у зв’язку з цим соціальної реклами в населених пунктах області.70150,0
711.03.2015.
№ 124/179-р
Івано-Франківському міському бюджету – 2000,0 (дві тисячі) гривень для надання одноразової допомоги Мальцю Івану Васильовичу, жителю с. Вовчинець Івано-Франківської міської ради (вул. Вовчинецька, 50), на лікування.2000,0
Тисменицькому районному бюджету – 5000,0 (п’ять тисяч) гривень для надання одноразової допомоги Гаврилів Марії Іванівні, мешканці с. Чукалівка Тисменицького району, на лікування чоловіка.5000,0
811.03.2015.
№ 125/180-р
Косівському районному бюджету – 40000,0 (сорок тисяч) гривень для надання допомоги жителям селища Кути Косівського району на відбудову дев’ятиквартирного житлового будинку на вул. Павлика, 3, пошкодженого пожежею 5 вересня 2014 року.40000,0
912.03.2015.
№ 134/182-р
Управлінню облдержадміністрації з питань ресурсного забезпечення – 92925,0 (дев’яносто дві тисячі дев’ятсот двадцять п’ять) гривень:

– 52980,0 (п’ятдесят дві тисячі дев’ятсот вісімдесят) гривень для оплати транспортних послуг для перевезення військових вантажів за маршрутом з м. Сарни до селища Делятин;

– 3900,0 (три тисячі дев’ятсот) гривень на закупівлю бензину для забезпечення управлінням ДАІ УМВС України в області супроводу та охорони з перевезення вантажу за маршрутом з м. Сарни до селища Делятин;

– 36045,0 (тридцять шість тисяч сорок п’ять) гривень на оплату транспортних послуг з перевезення особового складу військовослужбовців 128-ої гірсько-піхотної бригади Міністерства оборони України з м. Артемівська Донецької області до м. Івано-Франківська.

92925,0
1024.03.2015.
№ 171/232-р
Управлінню облдержадміністрації з питань ресурсного забезпечення – 106000,0 (сто шість тисяч) гривень:

– 16000,0 (шістнадцять тисяч) гривень для оплати транспортних послуг за перевезення співробітників управління МВС України в області в зону проведення АТО;

– 90000,0 (дев’яносто тисяч) гривень для придбання дизельного пального.

106000,0
Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації – 99900,0 (дев’яносто дев’ять тисяч дев’ятсот) гривень для придбання піноутворювача.99900,0
1113.03.2015.
№ 137/184-р
Тлумацькому районному бюджету – 46530,0 (сорок шість тисяч п’ятсот тридцять) гривень на погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в УДКСУ в Тлумацькому районі станом на 01.01.2015 року, для проведення першочергових заходів із заміни аварійного водогону, пошкодженого внаслідок прориву на ділянці Нижнів-Попелів села Нижнів Тлумацького району.46530,0
1208.04.2015.
№ 227/317-р
Рожнятівському районному бюджету – 5000,0 (п’ять тисяч) гривень для надання допомоги багатодітній матері, мешканці села Небилів Рожнятівського району Країло С.Р. на відбудову житлового будинку, пошкодженого пожежею 11 лютого 2015 року.5000,0
1308.04.2015.
№ 228/318-р
Тлумацькому районному бюджету – 4000,0 (чотири тисячі) гривень для проведення першочергових заходів із ліквідації наслідків пожежі, яка виникла у житловому будинку на вул.О.Кобилянської, 30 у м. Тлумачі 14 лютого 2015 року.4000,0
1417.04.2015
№ 250/339-р
Богородчанському районному бюджету – 23200,0 (двадцять три тисячі двісті) гривень для надання допомоги мешканці села Підгір’я Богородчанського району Лиходій Галині Миколаївні на відбудову житлового будинку, пошкодженого пожежею 16 лютого 2015 року.23200,0
1528.04.2015.
№ 259/375-р
Снятинському районному бюджету – 5000,0 (п’ять тисяч) гривень для надання допомоги жителю села Тростянець Снятинського району Микитюку Ю.С. на відбудову житлового будинку, пошкодженого пожежею 26 лютого 2015 року.5000,0
1612.05.2015.
301/407-р
Верховинському районному бюджету – 10000,0 (десять тисяч) гривень для надання допомоги мешканці села Буковець Верховинського району Лесюк К.П. на відбудову житлового будинку, пошкодженого пожежею 24 березня 2015 року.10000,0
1712.05.2015.
№ 302/408-р
Рогатинському районному бюджету – 2000,0 (дві тисячі) гривень для надання допомоги мешканці села Помонята Рогатинського району Стахів Н.М. на відбудову житлового будинку, пошкодженого пожежею 7 січня 2015 року.2000,0
1812.05.2015.
№ 303/409-р
Управлінню облдержадміністрації з питань ресурсного забезпечення – 24184,7 (двадцять чотири тисячі сто вісімдесят чотири) гривні 70 копійок на оплату послуг з перевезення та поховання загиблих бійців Івано-Франківської області під Іловайськом.24184,7
1913.05.2015.
№ 309/423-р
Управлінню облдержадміністрації з питань ресурсного забезпечення  – 21852,0 (двадцять одну тисячу вісімсот п’ятдесят дві) гривні на придбання паливно-мастильних матеріалів для здійснення першочергових заходів щодо організації робіт із будівництва оборонних споруд у зоні проведення антитерористичної операції на Сході України.21852,0
2025.05.2015.
№ 333/450-р
Надвірнянському районному бюджету – 2000,0 (дві тисячі) гривень для надання допомоги мешканці селища Битків Надвірнянського району Ломпас Г.Ю. на відбудову житлового будинку, пошкодженого пожежею 8 березня 2015 року.2000,0
2127.05.2015.
№ 350/457-р
Департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації – 800000,0 (вісімсот тисяч) гривень для проведення найнеобхідніших першочергових робіт з укріплення підмостового русла на об’єкті “Відновлення зруйнованого металевого моста через р. Чечва на автомобільній дорозі Пійло-Довга Калуська після повені 23-27 липня 2008 року в с. Пійло Калуського району”, пошкодженого паводковими водами в травні 2015 року.800000,0
2228.05.2015.
№ 357/458-р
Управлінню облдержадміністрації з питань ресурсного забезпечення – 10000,0 (десять тисяч) гривень на придбання одноразового посуду для особового складу у зоні проведення антитерористичної операції на Сході України.10000,0
2311.06.2015.
№ 384/485-р
Калуському районному бюджету – 166100,0 (сто шістдесят шість тисяч сто) гривень для проведення першочергових заходів з ліквідації наслідків стихії, яка сталася на території Калуського району 6 травня 2015 року.166100,0
2416.06.2015.
№ 388/494-р
Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації – 40000,0 (сорок тисяч) гривень для закупівлі засобів індивідуального медичного захисту (медичних аптечок).40000,0
2519.06.2015.
№ 401/508-р
Управлінню облдержадміністрації з питань ресурсного забезпечення – 8000,0 (вісім тисяч) гривень на придбання одноразового посуду для особового складу військової частини 1241 у зоні проведення антитерористичної операції на Сході України.8000,0
2607.07.2015.
№ 436/530-р
Управлінню облдержадміністрації з питань ресурсного забезпечення – 83200,0 (вісімдесят три тисячі двісті) гривень для закупівлі паливно-мастильних матеріалів та оплати послуг з перевезення волонтерської допомоги у зону проведення антитерористичної операції на Сході України.83200,0
2713.07.2015.
№ 447/551-р
Управлінню облдержадміністрації з питань ресурсного забезпечення – 18320,0 (вісімнадцять тисяч триста двадцять) гривень для забезпечення оплати транспортних послуг з перевезення делегації у зв’язку із візитом Святішого Патріарха Київського і всієї Русі-України Філарета.18320,0
2814.07.2015.
№ 452/558-р
Галицькому районному бюджету – 2000,0 (дві тисячі) гривень для надання одноразової допомоги Середюк Ярославі Зеновіївні, мешканці м. Галича (вул. Черемшини, 3), на лікування дочки.2000,0
2917.07.2015.
№ 468/580-р
Управлінню облдержадміністрації з питань ресурсного забезпечення – 21000,0 (двадцять одна тисяча) гривень на придбання 1000 л дизельного палива для проведення невідкладних заходів щодо організації робіт із завершення будівництва інженерних споруд з метою зміцнення обороноздатності держави у зоні проведення антитерористичної операції.21000,0
3014.08.2015.
№ 519/619-р
Рожнятівському районному бюджету – 2000,0 (дві тисячі) гривень для надання допомоги жительці села Сваричів Рожнятівського району Брижатій Н. М. на відбудову господарських будівель, пошкоджених пожежею 9 квітня 2015 року.2000,0
3117.08.2015.
№ 524/624-р
Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації – 112200,0 (сто дванадцять тисяч двісті) гривень на придбання паливно-мастильних матеріалів та закладки їх до обласного матеріального резерву для виконання заходів з ліквідації пожеж на території області.112200,0
3231.08.2015.
№ 556/635-р
Калуському районному бюджету – 2000,0 (дві тисячі) гривень для надання допомоги мешканці села Старий Угринів Калуського району Іванковій О. Г. на відбудову житлового будинку, пошкодженого пожежею 20 травня 2015 року.2000,0
3301.09.2015.
№ 562/636-р
Управлінню облдержадміністрації з питань ресурсного забезпечення – 12528,0 (дванадцять тисяч п’ятсот двадцять вісім) гривень на оплату транспортних послуг для перевезення військових вантажів за маршрутом з м. Сарни до селища Делятин.12528,0
3408.09.2015.
№ 578/660-р
Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації – 114000,0 (сто чотирнадцять тисяч) гривень:

– 15000 (п’ятнадцять тисяч) гривень для оплати послуг Державному спеціалізованому підприємству “Львівський державний міжобласний спецкомбінат” за транспортування радіоактивного матеріалу на експертизу до Інституту ядерних досліджень НАН України в м. Києві;

– 99000 (дев’яносто дев’ять тисяч) гривень для придбання паливно-мастильних матеріалів та закладки їх до обласного матеріального резерву для виконання робіт з ліквідації пожеж на території області.

114000,0
3511.09.2015.
№ 580/662-р
Тисменицькому районному бюджету – 50000,0 (п’ятдесят тисяч) гривень на фінансування робіт із розчистки території в урочищі “Сад”, за межами населеного пункту м. Тисмениця Тисменицького району, для виділення земельних ділянок учасникам антитерористичної операції в східних областях України.50000,0
3614.09.2015.
№ 587/670-р
Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації – 25000,0 (двадцять п’ять тисяч) гривень для придбання пального з метою перевезення у зону АТО бронетранспортера БТР-60, придбаного та відремонтованого громадськістю області.25000,0
3728.09.2015.
№ 620/698-р
Долинському районному бюджету – 1000,0 (одна тисяча) для надання допомоги мешканці села Оболоня Долинського району Попович Я. М. на відбудову господарської будівлі, пошкодженої пожежею 29 липня 2015 року.1000,0
ВСЬОГО: 2375297,33

 

 

Керуючий справами – заступник керівника

виконавчого апарату обласної ради                                            Іван Данів

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]