Про виконання програми соціально- економічного та культурного розвитку області за 2016 рік і програму соціально-економічного та культурного розвитку області на 2017 рік


 УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання
(Тринадцята сесія)

РІШЕННЯ

 

від 10.03.2017. № 434-13/2017
м. Івано-Франківськ

 

Про виконання програми соціально-
економічного та культурного розвитку
області за 2016 рік і програму
соціально-економічного та культурного
розвитку області на 2017 рік

 

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та Закону України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України” обласна рада

 

вирішила:

 

 1. Звіт обласної державної адміністрації про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку області за 2016 рік взяти до відома.
 2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення обласної ради від 18.03.2016. № 117-4/2016 “Про виконання програми соціально-економіч­ного та культурного розвитку області за 2015 рік і програму соціально-економічного та культурного розвитку області на 2016 рік”.
 3. Затвердити програму соціально-економічного та культурного розвитку області на 2017 рік (додається).
 4. Керівникам структурних підрозділів обласної державної адміні­страції, головам районних державних адміністрацій, спільно з територіаль­ними підрозділами центральних органів виконавчої влади забезпечити виконання завдань, визначених програмою соціально-економічного та культурного розвитку області на 2017 рік.
 5. Рекомендувати міським головам міст обласного значення, головам об’єднаних територіальних громад області вжити заходів для забезпечення виконання завдань, визначених програмою соціально-економічного та культурного розвитку області на 2017 рік.
 6. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу (О. Дзеса).

 

Голова обласної ради                                                                 Олександр Сич


 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                           Рішення обласної ради

від 10.03.2017. № 434-13/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

соціально-економічного ТА КУЛЬТУРНОГО розвитку ОБЛАСТІ НА 2017 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківськ – 2017

 

 


Зміст

Вступ.. 4

І. Аналітична частина.. 6

 1. Соціально-економічний розвиток області у 2016 році 6
 2. Проблеми розвитку економіки і соціальної сфери області 31
 3. Хід виконання регіональних цільових програм у відповідних галузях і сферах діяльності 33

ІІ. Цілі та завдання на 2017 рік.. 34

ІІІ. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЕКОНОМІЧНОЇ І СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ОБЛАСТІ У 2017 РОЦІ 36

 1. Податково-бюджетна політика. 36
 2. Розвиток реального сектору економіки.. 37

2.1. Промисловий комплекс. 37

2.2. Паливно-енергетичний комплекс. 38

2.3. Енергоефективність та енергозбереження. 40

2.4. Агропромисловий комплекс. Земельні відносини.
Лісове господарство. 42

Агропромисловий комплекс. 42

Земельні відносини.. 43

Лісове господарство. 43

2.5. Дорожнє господарство, транспорт та зв’язок. 44

Дорожнє господарство. 44

Транспорт та зв’язок. 45

2.6. Будівельна діяльність. 46

Розвиток будівельної галузі 46

Містобудування та архітектура. 47

2.7. Житлово-комунальне господарство, житлова політика. 49

Якість води.. 49

Водовідведення. 50

Поводження з побутовими відходами.. 50

Житлова політика. 51

 1. Забезпечення умов для соціально-економічного зростання. 52

3.1. Інвестиційна діяльність. 52

3.2. Науково-технічна та інноваційна діяльність. 54

3.3. Споживчий ринок. Цінова політика. 55

3.4. Розвиток підприємництва. 57

3.5. Розвиток туристичної галузі 58

3.6. Зовнішньоекономічна діяльність. 59

3.7. Розвиток міжнародного співробітництва. 60

3.8. Управління об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області 62

3.9. Підвищення ефективності діяльності органів виконавчої влади.. 62

 1. Розвиток гуманітарної та соціальної сфери.. 63

4.1. Охорона здоров’я. 63

4.2. Освіта. 65

4.3. Демографічний розвиток. Молодіжна та сімейна політика. 67

4.4. Культура. 69

4.5. Фізична культура і спорт. 69

4.6. Ринок праці та зайнятість населення. 70

4.7. Оплата праці 72

4.8. Соціальний захист населення. 72

4.9. Пенсійне забезпечення. 74

4.10. Розбудова громадянського суспільства. 74

4.11. Розвиток інформаційного простору. 75

 1. Охорона навколишнього природного середовища та екологічна безпека.. 76
 2. Територіальний розвиток.. 78

6.1. Соціально-економічний розвиток територій області 78

6.2. Розвиток об’єднаних територіальних громад. 80

6.3. Розвиток гірських територій.. 81

6.4. Розвиток місцевого самоврядування в області 82

Додатки.. 84

Додаток 1   Заходи щодо здійснення у 2017 році аналітичних досліджень, прогнозування, програмування  та моніторингу реалізації основних завдань програми  соціально-економічного та культурного розвитку області  на 2017 рік. 84

Додаток 2. 85

Таблиця 1  Основні показники соціально-економічного розвитку
  Івано-Франківської області на 2017 рік. 85

Таблиця 2 Показники розвитку промисловості 89

Таблиця 3  Виробництво основних видів сільськогосподарської
 продукції (всіма категоріями господарств) 90

Таблиця 4  Показники розвитку транспорту і зв’язку. 90

Таблиця 5  Основні показники розвитку дорожньої галузі 91

Таблиця 6  Показники діяльності малих підприємств. 91

Таблиця 7 Інноваційний розвиток. 92

Таблиця 8 Основні фінансові показники. 92

Таблиця 9  Основні показники розвитку охорони здоров’я області 93

Таблиця 10 Розвиток освіти. 93

Таблиця 11 Основні показники розвитку культури. 94

Таблиця 12 Основні показники розвитку фізичної культури і спорту. 95

Таблиця 13 Розвиток туристично-рекреаційного комплексу. 95

Таблиця 14 Оплата праці 96

Таблиця 15  Основні показники соціального захисту населення. 96

Таблиця 16  Основні показники ринку праці 97

Таблиця 17  Основні екологічні показники. 98

Додаток 3  Перелік регіональних цільових програм з питань соціально-економічного розвитку області у відповідних галузях та сферах діяльності, які діятимуть у 2017 році 99

Вступ

Програму соціально-економічного та культурного розвитку Івано-Франківської області на 2017 рік (далі – Програма) розроблено департаментом економічного розвитку, промисловості та інфраструктури спільно з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, територіальними підрозділами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, районними державними адміністраціями, виконавчими комітетами міських рад міст обласного значення за участю органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.

Законодавчою основою для розроблення Програми є Закон України від 23.03.2000 року № 1602-ІІІ “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України” та постанов Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 року № 621 “Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету” і від 01.07.2016 року № 399 “Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2017 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2018 і 2019 роки”.

В основу Програми покладені ключові положення:

– Закону України від 05.02.2015 року № 156-VIII “Про засади державної регіональної політики”;

– Закону України від 05.02.2015 року № 157-VIII “Про добровільне об’єднання територіальних громад”;

– Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 року № 385;

– Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року, затвердженої рішенням обласної ради від 17 жовтня 2014 року № 1401-32/2014;

– Плану заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року, затвердженого рішенням обласної ради від 26 червня 2015 року №1680-37/2015;

– регіональних цільових програм з питань соціально-економічного розвитку області.

Програма підготовлена на основі аналізу розвитку області за попередній період та визначає цілі, пріоритети соціально-економічного розвитку та прогнозні показники на 2017 рік, а також заходи, спрямовані на забезпечення необхідних умов для стабілізації економіки та запобігання економічному спаду. Реалізацію намічених заходів та досягнення прогнозних показників передбачається здійснювати через економічні важелі державного регулювання та шляхом виконання регіональних цільових програм. Фінансування заходів цих програм здійснюватиметься з урахуванням реальних можливостей обласного бюджету.

Прогнозні показники соціально-економічного розвитку області на 2017 рік сформовано за розрахунками структурних підрозділів обласної державної адміністрації, терито­ріальних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, райдержадміністрацій і виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення.

З метою забезпечення балансу інтересів держави, найманих працівників та роботодавців визначені Програмою завдання і заходи реалізовуватимуться шляхом співпраці органів державної влади та місцевого самоврядування, профспілок і роботодавців.

Організацію виконання Програми в межах повноважень здійснює обласна державна адміністрація (її структурні підрозділи) спільно з обласною радою, територіальними підрозділами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, районними державними адміністраціями, виконавчими комітетами міських рад міст обласного значення, органами місцевого самоврядування.

 

І. Аналітична частина

1. Соціально-економічний розвиток області у 2016 році

Упродовж 2016 року зусилля місцевих органів влади спрямовувались на забезпечення виконання пріоритетних і першочергових завдань та заходів, визначених програмою соціально-економічного та культурного розвитку області на 2016 рік.

Розвиток реального сектору економіки

Промисловий комплекс. Промислові підприємства області працюють над пошуком ринків збуту продукції до країн Європейського Союзу та на внутрішній ринок. У 2016 році ними реалізовано промислової продукції на суму 35,0 млрд. грн., що на 7,2 відс. більше, ніж у 2015 році; обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу склав 25,3 тис. гривень.

Позитивну динаміку зростання випуску продукції забезпечено у: машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин та устаткування (+56,1 відс.); металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів (+26,6 відс.); виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (+8,7 відс.); виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (+3,3 відс.).

Ріст обсягів реалізації продукції переробної промисловості відбувся за рахунок освоєння виробництва продукції з високим ступенем доданої вартості.

На ТОВ “Електролюкс Україна” у 2016 році виготовлено 283,1 тис. штук побутових автоматичних пральних машин сучасного рівня, що на 20,7 відс. більше, ніж у минулому році (продукцію, в основному, експортовано до країн Європейського Союзу).

На ДП ВО “Карпати” у вересні 2016 року введено в дію нову лінію з випуску електрокабельної продукції для автомобілів “Оpel”. У звітному році у 4 рази збільшено випуск продукції та реалізовано її на суму 346,8 млн. грн., створено майже 2,1 тис. додаткових робочих місць.

На модернізацію і розвиток виробництва за січень-грудень 2016 року промисловими підприємствами області освоєно 2192,9 млн. грн. капітальних інвестицій, що на 25,6 відс. більше, ніж у 2015 році.

Залучення 4,1 млн. грн. капітальних інвестицій для придбання спеціа­ль­ного обладнання дозволило ТОВ “Тенмарк” розширити виробництво зовнішніх тентів для легкових автомобілів та створити 30 нових робочих місць.

На ТОВ “Мірам” у Городенківському районі введено в дію структурний виробничий підрозділ з виготовлення заготовок до лижного взуття чисельністю 30 осіб та освоєно 1,2 млн. грн. для придбання обладнання.

В м. Долина відкрито філію ТОВ “Гроклін Карпати” з виго­товлення верху сидінь для автомобілів, на якій працевлаштовано 150 осіб.

З метою випуску конкурентоздатної продукції та зниження її собівартості на ТОВ “Таркетт Вінісін” придбано обладнання для виготовлення пакувальних матеріалів з поліпропіленових відходів.

Структурним підрозділом ТОВ “СВІСС КРОНО” (раніше – Брошнів­ська філія ТОВ “Кроно-Україна”) введено в дію першу чергу цеху з виготовлення декоративного паперу (плівки) для ламінування потужністю 700 тонн в місяць.

У 2016 році реалізовано заходи з модернізації виробництва на ТОВ “Калуський трубний завод” вартістю 2,2 млн. грн. – придбано обладнання для виробництва труб з ПВХ діаметром 250-400 мм, що забезпечило ріст обсягів виробництва на 30,0 відсотків.

У жовтні 2016 року закладено пам’ятну капсулу у фундамент майбутнього заводу з виготовлення електрокабельної продукції для легкових автомобілів європейського типу німецького концерну “LEONI”.

У 2016 році промисловими підприємствами області сплачено платежів до бюджетів усіх рівнів на суму 2744,0 млн. грн., що на 12,8 відс. більше, ніж у відповідному періоді минулого року, у тому числі до місцевого – 951,1 млн. грн., що на 51,0 відс. більше ніж у 2015 році.

Станом на 01.10.2016 року в промисловість області залучено 640,5 млн. дол. США прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), що становить 75,6 відс. від внесених в економіку області.

Разом з тим, індекс виробництва промислової продукції в області за 2016 рік склав 95,5 відсотка.

Спад промислового виробництва допущено у добувній промисловості на 9,7 відс. (через зменшення видобування сирої нафти та природного газу на НГВУ “Долинанафтогаз”, НГВУ “Надвірнанафтогаз”); постачанні електроенергії, газу, пари – на 6,6 відс. (через скорочення виробництва електроенергії на Бурштинській ТЕС ПАТ “ДТЕК Західенерго”, яке спричинене кон’юнктурним зниженням експорту електроенергії та зменшенням її споживання на території України); виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – на 15,6 відс. (через зменшення випуску карбамідо-формальдегідних смол на ТОВ “КарпатСмоли”, а також засобів мийних та засобів для чищення на ТОВ “Голд-Дроп-Україна”); виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 33,2 відс. (через скорочення поголів’я великої рогатої худоби, свиней, птиці та виробництва яєць; реструктуризація у спиртовій галузі); текстильному виробництві, виробництві одягу – на 30,9 відс. (через скорочення замовлень на виробничо-торговельному швейному підприємстві ПАТ “Галичина”, УТОГ, ТОВ “Тисінвест”, що працюють на давальницькій сировині).

 

Паливно-енергетичний комплекс. У 2016 році ВП “Бурштинська ТЕС” ПАТ “ДТЕК Західенерго” вироблено 8499,1 млн. кВт. год. електроенергії, що на 12,6 відс. менше, ніж у відповідному періоді 2015 року та 72,5 тис. Гкал теплоенергії − на 0,3 відс. менше, ніж у січні-грудні 2015 року. При цьому спожито 4291,1 тис. тонн вугілля, що на 11,39 відс. менше, ніж у відповідному періоді минулого року.

ВП “Бурштинська ТЕС” ПАТ “ДТЕК Західенерго” відремонтовано всі 12 енергоблоків. Проведено поточні ремонти енергоблоків №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11 і 12, середні ремонти енергоблоків № № 5 і 8, а також капітальний ремонт енергоблоку № 9.

У 2016 році ВФ ДПЗД “Укрінтеренерго” “Калуська ТЕЦ” вироблено 371,5 млн. кВт. год. електроенергії, що на 32,9 відс. більше, ніж у відповідному періоді 2015 року та 102,9 тис. Гкал теплоенергії – на 8,3 відс. більше, ніж у січні-грудні 2015 року. При цьому спожито 250,5 тис. тонн вугілля (на 41,9 відс. більше, ніж у січні-грудні 2015 року).

ВФ ДПЗД “Укрінтеренерго” “Калуська ТЕЦ” виконано всі ремонті роботи щодо підготовки до осінньо-зимового періоду 2016-2017 року. Проведено поточні ремонти котлів №№ 1 і 3, середній ремонт котла № 4 та капітальний ремонт котла № 2. Здійснено поточний ремонт турбогенератора № 1 і капітальний ремонт турбогенератора № 2.

Для покращення якості електро­постачання у гірських районах ПАТ “Прикарпаттяобленерго” завершено будівництво лінії електро­передач напругою 110 кВ “Яворів-Ільці”. З початку будівництва, від загаль­ної вартості 112,2 млн. грн. (без ПДВ) (враховуючи зміни до інвестиційної програми, що затверджені постановою НКРЕКП від 27.09.2016 року № 1660), об’єкт профінансовано на 100 відсотків.

Також, враховуючи зміни до інвестиційної програми, стовідсотково виконано реконструкцію лінії електро­передач напругою 0,4 кВ в селищі Делятин Надвір­нянського району: першу чергу (14,0 км) профінансовано на 7,719 млн. грн. (без ПДВ) та другу чергу (9,4 км) – на 5,184 млн. грн. (без ПДВ).

Здійснено технічне переоснащення 15,42 км електричних мереж 0,4-6 кВ у селі Пасічна Надвірнянського району. Об’єкт профінансовано на 8,5 млн. грн. (без ПДВ), що складає 100 відсотків від вартості робіт.

Разом з цим, ПАТ “Прикарпаттяобленерго” замінено 3,5 тис. аварійних опор і 45 перевантажених трансформатори 6-10/0,4 кВ. Замінено 4 та виконано капітальний ремонт 2 силових трансформаторів 35 кВ. Розчищено 17,89 км трас ПЛ 35-110 кВ.

 

Енергоефективність та енергозбереження. Головними напрямками у сфері енергозбереження є скорочення або заміщення споживання природного газу, його ефективне використання, підвищення енергонезалежності конкретних об’єктів і регіону загалом.

Малими ГЕС, загальна потужність яких складає 2,504 МВт, у 2016 році вироблено 5,99 млн. кВт/год. електроенергії, з них: Снятинською – 3,04 млн. кВт/год., Золотолипською – 0,55 млн. кВт/год., Пробійнівською № 1 та № 2 – 2,4 млн. кВт/год.

Сонячними електростанціями, загальна потужність яких складає 6,5 МВт, у 2016 році вироблено 7,2 млн. кВт/год. електроенергії, зокрема у с. Старі Богородчани Богородчанського району – 2,9 млн. кВт/год. та у с. Радча Тисменицький району – 4,3 млн. кВт/год.

Біогазовим заводом на базі свинокомплексу ТОВ “Даноша” в с. Копанки Калуського району, потужність якого складає 1,1 МВт, у 2016 році вироблено 2,5 млн. кВт/год. електроенергії та 5,7 тис. Гкал теплової енергії.

У Снятинському районі завершено будівництво мережевої сонячної електростанції потужністю 4,126 МВт та запущено її у тестовому режимі. “Зелена” річна генерація цієї станції становить 4 200 000 кВт годин, що дозволить скоротити кількість шкідливих викидів в атмосферу на 2154 тонн на рік.

На сьогодні у бюджетній сфері із 1111 котелень 284 – працюють на біопаливі, 72 – використовують комбіновані види палива та 96 – опалюються електроенергією (40,6 відс. від загальної кількості, що на 12,1 відс. більше, ніж у 2014 році); із 65 котелень комунальної теплоенергетики 24 котельні загальною потужністю 25,5 Гкал/год. переведено на альтернативні види палива. Кількість котелень, переведених на альтернативні види палива, в порівнянні з 2015 роком, зросла на 33,3 відсотка.

Станом на 01.01.2017 року в Івано-Франківській області 3686 житлових будинків комунальної власності ОСББ та ЖБК; термомодерні­зовано 241 житловий будинок. Кількість житлових будинків в яких проведено термомодернізацію, в порівнянні з 2015 роком зросла на 43‚5 відс.

Станом на 01.01.2017 року в Івано-Франківській області 3686 житлових будинків комунальної власності ОСББ та ЖБК; термомодерні­зовано 241 житловий будинок. Кількість житлових будинків в яких проведено термомодернізацію, в порівнянні з 2015 роком зросла на 43‚5 відсотків.

В рамках реалізації Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2016 роки за 11 місяців цього року укладено 3872 “теплих кредитів” на суму 76,4 млн. грн., що на 38,7 відс. більше, ніж у відповідному періоді минулого року.

На сьогодні в області розроблені та затверджені дві програми, спрямовані на впровадження заходів з раціонального використання енергетичних ресурсів, а саме: програма енергозбереження для населення Івано-Франківської області на 2015-2018 роки (рішення обласної ради від 16.10.2015 року №1836-39/2015), цільова програма енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії Івано-Франківської області на 2016-2020 роки (рішення обласної ради від 10.06.2016 року №230-5/2016).

 

Агропромисловий комплекс. У галузі сільського господарства Прикарпаття здійснюють діяльність 759 агроформувань, з яких 518 – фермерські господарства. Крім того, сільськогосподарським виробництвом також займаються 260,0 тисяч особистих селянських господарств, які залишаються основним виробником сільськогосподарської продукції.

За підсумками 2016 року аграрним сектором економіки області вироблено сільськогосподарської продукції на 1,5 відс. більше, ніж у 2015 році, у тому числі сільськогосподарськими підприємствами – на 2,2 відс., господар­ствами населення – на 1,2 відсотка.

У галузі тваринництва за останні три роки спостерігається тенденція до зменшення виробництва м’яса, молока і яєць. У 2016 році вироблено 123,8 тис. тонн м’яса, 466,7 тис. тонн молока, 414,7 млн. штук яєць. Поряд з цим, нарощується виробництво м’яса і молока у сільськогосподарських підприємствах.

В усіх категоріях господарств відбувається зменшення поголів’я великої рогатої худоби, у тому числі корів, що є характерне для держави в цілому. В той же час, збільшується поголів’я свиней, а поголів’я овець та кіз залишається на рівні. Станом на 01.01.2017 року всіма категоріями господарств утримується 151,7 тис. голів великої рогатої худоби, в тому числі 97,9 тис. – корів, 317,3 тис. – свиней, 29,2 тис. – овець та кіз та 4,2 млн. – птиці.

Спад поголів’я допущено, в основному, господарствами населення. Основними причинами цього процесу є демографічна ситуація населення, здорожчання кормів, низький рівень закупівельних цін на молоко та м’ясо, а також відсутність за останні три роки державної фінансової підтримки особистих селянських господарств.

Надається консультативна та технічна допомога щодо розвитку молочарських обслуговуючих кооперативів, в рамках реалізації Меморан­думу про взаєморозуміння між обласною державною адміністрацією та Канадською неурядовою організацією “SOCODEVI”.

В цілому область за рахунок власних ресурсів забезпечує потреби внутрішнього ринку у тваринницькій продукції.

У галузі рослинництва три роки поспіль збирають найбільші урожаї зернових культур за всю історію області. У 2016 році зернові та зернобобові культури зібрано з площі 151,4 тис. га, намолочено майже 772,0 тис. тонн зерна, що на 12,1 відс. більше, ніж у попередньому році, при урожайності 51,0 ц/га (на 4,4 ц/га більше 2015 року), у тому числі: пшениці озимої та ярої зібрано 288,6 тис. тонн при урожайності 47,5 ц/га (на 3,4 ц/га більше 2015 року), ячменю озимого та ярого зібрано 131,3 тис. тонн (на 9,1 відс. більше) при урожайності 44,0 ц/га, жита зібрано 11,1 тис. тонн (в 1,4 раза більше) при урожайності 40,4 ц/га (на 13,7 ц/га більше), кукурудзи на зерно зібрано 309,4 тис. тонн (в 1,4 раза більше) при урожайності 69,4 ц/га (на 12,1 ц/га більше).

Досягнуто суттєвого зростання валового збору інших сільськогосподарських культур, зокрема, картоплі – 975,0 тис. тонн, що на 32,5 тис. тонн більше попереднього року, овочів – 172,0 тис. тонн (на 2,2 тис. тонн більше), плодів та ягід – 48,7 тис. тонн (на 1,5 тис. тонн більше), соняшнику – 53,0 тис. тонн (на 25,7 тис. тонн або в 1,9 раза більше).

Закладено добру основу під урожай 2017 року. Посіяно понад 92,0 тис. га озимих культур, що на 4,6 відс. більше, ніж у попередньому році.

Для надання селянам послуг з обробітку землі, збирання врожаю, заготівлі овочів, плодів, м’яса та молока в регіоні функціонують 78 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

У розвиток агропромислового комплексу за 9 місяців минулого року (на останню звітну дату) залучено 985,1 млн. грн. капітальних інвестицій, в тому числі у сільське господарство – 358,8 млн. грн. (на 64,6 млн. грн. більше, ніж за аналогічний період 2015 року), в харчову промисловість – 626,3 млн. грн. (на 594,8 млн. грн. більше).

Найбільшими агропромисловими підприємствами Прикарпаття, які мають значну частку у загальному обсязі валового виробництва продукції сільського господарства, є: ТОВ “Даноша” (здійснює діяльність у галузі свинарства, вирощування зернових і технічних культур та сфері відновлювальних джерел енергії), ТОВ “Росан-Агро” (у галузі свинарства), ДП “Ямниця” ПАТ “Івано-Франківськцемент” та ПСП “Рідна земля” (у галузі молочного скотарства та виробництва молочних продуктів), ФГ “Тиблевича”, “Торо” та “Поточище” (у галузі м’ясного скотарства), ПСП “Оскар”, Філія “Перспектив” ПрАТ “Зернопродукт МХП”, ПП “Галицькі Аграрні Інвестиції” та “ТОВ “Штерн Агро” (займаються вирощуванням зернових та технічних культур), ПП “Аронія” та “Степан Мельничук” (здійснюють діяльність у галузі садівництва) та багато інших.

 

Земельні відносини. У 2016 році в області із 427,7 тис. га загальної площі земель населених пунктів проведено інвентаризацію 239,81 тис. га (56,2 відс.), із земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів – 102,4 тис. га (17,0 відс.). Впродовж 2016 року укладено три договори на проведення інвентаризації земель на загальну площу 109,85 га, що складає 0,03 відсотка.

В області 100-відсотково проведено первинну нормативну грошову оцінку у всіх 804 населених пунктах. У 2016 році проведено коректуру (поновлення) нормативної грошової оцінки земель 78 населених пунктів, у тому числі за кошти обласного бюджету – 25, як субвенції місцевим бюджетам в сумі 200,0 тис. гривень. За рахунок проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів та її поновлення збільшено надходження коштів від плати за землю до місцевих бюджетів. У 2016 році від плати за землю надійшло 418,6 млн. грн., що на 36,0 відс. більше у порівнянні із аналогічним періодом 2015 року (268,9 млн. грн.).

У 2016 році фізичні та юридичні особи викупили 215 га раніше орендованих земель несільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, а бюджети різних рівнів поповнились ще на 33,8 млн. гривень. На земельних торгах продано у власність та оренду 59 земельних ділянок загальною площею 177,39 га на суму 10,9 млн. грн., що на 3,8 млн. грн. або на 35,0 відс., більше в порівнянні з 215 роком.

 

Лісове господарство. У 2016 році державними лісогосподарськими підприємствами відтворено лісів на загальній площі 3164 га або 112,3 відс. річного завдання.

З початку року підприємствами від усіх видів рубок заготовлено 991,1 тис. куб. метрів деревини, що на 3,9 тис. куб. метрів менше, ніж в аналогічному періоді минулого року. Реалізовано 949 тис. куб. метрів деревини, з яких 99,0 відс. – на внутрішній ринок.

 За 2016 рік державними лісогосподарськими підприємствами реалізовано продукції на загальну суму 600,9 млн. грн., що на 24,9 млн. грн. або 4 відс. більше порівняно з відповідним періодом минулого року.

Збудовано 36 км та капітально відремонтовано 27 км лісових автомобіль­них доріг; на 108 км проведено поточний ремонт.

З початку року державними лісогосподарськими підприємствами сплачено 227,5 млн. грн. податків та обов’язкових платежів, що на 54,8 млн. грн. або 32 відс. більше, ніж у 2015 році.

Продовжується робота із сертифікації лісів державних лісогосподарських підприємств на відповідність міжнародним вимогам сталого лісовпорядкування. На сьогодні сертифікати отримали 10 лісогосподарських підприємств, що становить 58,8 відс. від усіх підприємств.

 

Дорожнє господарство. 2016 рік став роком масштабних ремонтно-будівельних робіт на автомобільних доріг Івано-Франківщини, їх об’єми зросли до 859,8 млн. гривень, що в 1,4 рази більше, ніж у 2015 році та перевищує показник дорожніх робіт за 2010-2014 роки разом узятих, тому є абсолютним рекордом на теренах Прикарпаття за роки незалежності України. За цей період протяжність відремонтованого асфальтного покриття (81,5 км) досягнуло найбільшого значення в порівнянні з кожним роком функціонування нашої самостійної держави.

На розвиток дорожнього господарства області впродовж 2016 року спрямовано 1082,9 млн. грн., в тому числі:

– кошти держбюджету – 677,8 млн. грн.:

– поточний середній ремонт доріг – 510,8 млн. грн.;

– поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання – 167,0 млн. грн.;

– кошти, залучені Укравтодором у попередні роки (кредитні кошти) – 81,5 млн. грн.;

– кошти Державного фонду регіонального розвитку – 83,6 млн. грн.;

– кошти місцевого бюджету – 240,0 млн. гривень.

У 2016 році влаштовано 81,5 км нового асфальтобетонного покриття (без врахування ділянок автомобільних доріг, де влаштовано нижній шар дорожнього покриття і забезпечено проїзд). Ремонтні роботи проводилися із застосуванням новітніх технологій, методом холодного ресайклінгу. Збільшились обсяги робіт з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання по ремонту покриття у фізичних показниках. Відремонтовано покриття на всіх ділянках доріг міжнародного, національного та регіонального значення, що проходять територією області (не охоплених поточним середнім ремонтом), при цьому, якщо в попередні роки ремонт струменевим методом майже не проводився, то в 2016 році в області працювало 6 струменевих машин.

Ремонтні роботи проводились на основних маршрутах автомобільних доріг, які проходять по території області та мають важливе значення для місцевих жителів та забезпечення транзитного потенціалу області:

– Н-09 Мукачеве – Львів – на  ділянці  від Яблуницького перевалу, об’їзній м. Надвірна (введено в експлуатацію 2 км покриття), в м. Рогатин;

– Н-10 Стрий – Мамалига – основні роботи проводились на ділянці від міста Івано-Франківська в напрямку межі з Чернівецькою областю (введено 43,3 км), в м. Долина (7,29 км);

– Р-24 Татарів – Кам’янець-Подільський – роботи велись у гірських районах Івано-Франківщини, зокрема, у Верховинському, Косівському районах (26,95 км), в селищі Гвіздець Коломийського району (1 км), м. Городенка;

– Т-14-19 Миколаїв – Жидачів – Калуш (1 км);

– відремонтовано мости, загальною протяжністю 276 пог. м: на км 8+475 автомобільної дороги Лука – Коломия (с. Лука Городенківського району), на км 218+872 автомобільної дороги Н-09 Мукачеве – Львів, на км 15+952 автомобільної дороги Р-38 Богородчани – Гута, розпочато роботи з будівництва мостового переходу на км 103+555 автомобільної дороги Н-10 Стрий – Мамалига (с. Старий Лисець Тисменицького району).

 

Транспорт та зв’язок. У 2016 році підприємствами залізничного та автомобільного транспорту області (включаючи автоперевезення фізичними особами-підприємцями) перевезено 11,3 млн. тонн вантажів, що на 0,8 відс. менше, ніж у 2015 році. Вантажооборот автомобільного транспорту становив 1352,4 млн. ткм або на 7,5 відс. більше, ніж у 2015 році.

В області забезпечено стабільне функціонування транспорту загального користування, збережено мережу автобусного та приміського залізничного сполучення. Завдяки співпраці з “Укрзалізницею” вдосконалюється мережа сполучення з центральними та східними областями. Зокрема, з грудня змінено на більш зручний для пасажирів розклад руху швидкого пасажирського поїзда підвищеної комфортності №№ 115/116 “Харків–Чернівці” (“Нічний Експрес”). Крім того, періодично, на вихідні дні та періоди свят, призначаються додаткові поїзди сполученням Івано-Франківська з Дніпром, Миколаївом, Запоріжжям, Генічеськом.

Позитивно зарекомендував себе та користується попитом серед мешканців та гостей області новий швидкісний регіональний експрес, який курсує за маршрутом “Чернівці–Івано-Франківськ–Львів”, – перший вітчизняний приміський дизель-поїзд Крюківського вагонобудівного заводу ДПКр-2, вартість якого складає понад 110,0 млн. грн., поїзд розвиває швидкість до 140 км/год.

Збільшено кількість міжнародних автобусних ліній, зокрема, територією області зараз курсують автобуси 35 маршрутів до Італії, Польщі, Чехії, Іспанії, Латвії, Молдови.

З Міжнародного аеропорту “Івано-Франківськ” здійснюються щоденні рейси регулярного маршруту “Івано-Франківськ–Київ”, а також сезонні рейси до міст Туреччини, Італії, Іспанії та Польщі.

На регулярних приміських та міських автобусних маршрутах працює понад 70 автобусів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізич­ними можливостями, що в понад два рази перевищує показник 2014 року.

У 2016 році розширено географію охоплення території області мобільним зв’язком 3 покоління 3G, що забезпечує користувачам високошвидкісний доступ до мережі Інтернет та високу якість послуг зв’язку.

 

Розвиток будівельної галузі. Упродовж 2016 року підприємствами будівельного комплексу області виконано будівельних робіт на суму 1510,7 млн. гривень. Індекс будівельної продукції порівняно з 2015 роком становив 104,4 відс.; за цим показником область зайняла 13 місце серед регіонів України.

Обсяг виконаних будівельних робіт у розрахунку на одну особу наявного населення склав 1095,0 грн. порівняно з 948,0 грн. – у 2015 році.

На темп росту вплинуло зростання обсягів будівництва нежитлових будівель (на 29,2 відс.).

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 79,7 відс. загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти, відповідно, – 14,5 та 5,8 відсотка.

У 2016 року в області введено в експлуатацію 480,8 тис. кв. м загальної площі житла. У порівнянні з попередніми роками спостерігається зниження обсягів прийняття в експлуатацію житла, у 2016 року – на 43,8 відс. менше в порівнянні з 2015 роком. Зменшення обсягів введення житла в експлуатацію зумовлено такими чинниками: зниження купівельної спроможності населення та, як наслідок, зменшення інвестицій громадян у будівництво житла, яке здійснюється виключно приватними забудовниками та фізичними особами; припинення 31 січня 2015 року дії тимчасового порядку прийняття в експлуатацію будинків, споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт; відсутність фінансування державних житлових програм з державного бюджету для придбання житла пільговим категоріям населення.

У 2016 році за програмою розвитку молодіжного житлового будівництва надано 19 пільгових кредитів для придбання 1222,8 кв. м житла за кошти місцевих бюджетів на загальну суму 7,8 млн. грн. З них 11 кредитів отримали сім’ї учасників АТО. В той же час у 2014-2015 роках було надано лише 4 та 5 пільгових кредитів відповідно. Збільшення кількості наданих кредитів у 2016 році відбулося завдяки виділенню додаткових коштів з обласного бюджету та розробці окремого напрямку програми для забезпечення житлом учасників АТО.

Водночас треба зауважити, що реалізація програми розвитку молодіжного житлового будівництва здійснюється виключно за кошти місцевих бюджетів, фінансування програми з державного бюджету відсутнє.

За програмою “Власний дім” у 2016 році фактично освоєно 2682,0 тис. грн., за які введено в експлуатацію 17 житлових будинків загальною площею 3070,6 кв. метрів. Фінансування програми із загального фонду державного бюджету відсутнє, що є проблемним з огляду на значний позитивний ефект програми. У зв’язку з відсутністю коштів загального фонду державного бюджету обласною держаною адміністрацією прийнято розпорядження від 29.11.2016 року № 809 “Про внесення змін до регіональної цільової програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення “Власний дім” на 2016-2020 роки” щодо збільшення коштів загального фонду обласного бюджету на 1,0 млн. гривень.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 травня 2016 року № 362 (зі змінами) у 2016 році в Івано-Франківській області із залученням коштів державного фонду регіонального розвитку реалізову­валося 26 проектів. Обсяг коштів Фонду на їх реалізацію становив 121,4 млн. грн., обсяг коштів місцевих бюджетів, передбачених для співфінансування проектів становив 16,0 млн. гривень. Усі передбачені кошти ДФРР до кінця 2016 року були фактично профінансовані, з них освоєно 115131,155 тис. грн. (95,0 відс.).

До переліку проектів, що фінансувалися у 2016 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, було включено 7 проектів, спрямованих на розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури; 11 – на розвиток  освітньої  галузі; 5 – на  розвиток медичної галузі, 3 – інші. Реалізацію 8-ми проектів завершено повністю.

За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій здійснювались будівельні та ремонтні роботи на 312 об’єктах області.

Завдяки концентрації бюджетних коштів всіх рівнів упродовж 2016 року проведено реконструкцію будівлі технічної майстерні під спортивний зал у місті Тлумачі та котельні пульмонологічного корпусу санаторію “Смерічка” у селищі Ворохта Яремчанської міської ради, реконструкцію з розширенням терапевтичного відділення з влаштуванням кардіологічних палат ЦРЛ у місті Долині, завершено  будівництво  І черги загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в с. Княжолука Долинського району потужністю 400 учнівських місць, проведено капітальні ремонти з переобладнанням приміщень колишньої будівлі дільничної лікарні у с. Спас Рожнятівського району під дитячий садок, даху головного корпусу районної лікарні в селищі Рожнятів, системи опалення в Рогатинській спеціалізованій ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 у м. Рогатині, виконано значний обсяг будівельних та ремонтних робіт на багатьох вкрай важливих для області об’єктах соціально-культурного призначення.

 

Містобудування та архітектура. Упродовж 2016 року завершено розробку Схеми планування території Івано-Франківської області та отримано позитивний висновок експертизи проекту.

У порівнянні з попередніми періодами у сторону збільшення змінилася динаміка росту оновлення містобудівної документації на обласному та місцевому рівнях. Станом на 01.01.2017 року для комплексного оновлення містобудівної документації, видатки передбачені у бюджетах всіх рівнів становлять 4037,7 тис. грн., із яких освоєно 2277,6 тис. грн. та 206,4 тис. грн. кошти із інших джерел (інвестор).

На виконання регіональної цільової Програми паспортизації пам’яток містобудування та архітектури місцевого значення Івано-Франківської області на 2016-2020 роки виготовлено 74 паспорти пам’яток містобудування та архітектури місцевого значення, з обласного бюджету освоєно 367,4 тис. гривень.

Відповідно до моніторингу ефективності ведення містобудівної діяльності, що здійснюється місцевими органами з питань містобудування та архітектури, на безоплатній основі суб’єктам містобудування області за 2016 року видано 2834 будівельні паспорти, 843 містобудівні умови і обмеження забудови земельних ділянок, 180 паспортів прив’язки розміщення тимчасових споруд.

Розроблено 1031 детальний план територій, які визначають планувальну організацію та розвиток підвідомчих територій, та 13 планів зонування територій.

На сьогодні на території області в розрізі районів створено 13 служб містобудівного кадастру, а в розрізі міст обласного значення – 6. Відсутня служба містобудівного кадастру у складі уповноваженого органу містобудування та архітектури Косівської райдержадміністрації. У розрізі районів затверджено 13 цільових програм містобудівного кадастру, а у розрізі міст обласного значення – 4. Відсутні програми містобудівного кадастру у Надвірнянському районі та у містах Івано-Франківську і Калуші.

 

Житлово-комунальне господарство. З метою забезпечення населення та інших споживачів комунальними послугами належної якості та в достатній кількості проводилась відповідна робота щодо реформування житлово-комунального господарства.

Вживалися заходи щодо зменшення споживання природного газу підприємствами теплоенергетики, це за 12 місяців 2016 року (станом на 26.01.2017 року) уможливило скорочення на 3,8 млн. куб. м або 6 відс. споживання природного газу порівняно з відповідним періодом 2015 року (з 62,7 до 58,9 млн. куб. метрів).

Підготовка до опалювального сезону 2016-2017 років в області проходила відповідно до затверджених планів.

За 2016 рік підприємствами водопостачання та водовідведення надано послуг на суму 230,3 млн. грн., оплачено 244,2 млн. грн. Рівень розрахунків всіх категорій споживачів за отримані послуги склав – 106,1відс. від спожитого). Станом на 01.01.2017 року загальна сума заборгованості споживачів за послуги водопостачання та водовідведення становить 22,2 млн. грн., у тому числі: населення із врахуванням пільг та субсидій – 9,6 млн. грн., бюджетні установи та організації – 0,2 млн. грн., інші споживачі – 12,4 млн. грн.

Підприємствами теплоенергетики надано послуг на суму 377,4 млн. грн., оплачено 355,5 млн. гривень. Рівень розрахунків всіх категорій споживачів за послуги з теплопостачання склав 94,1 відс. до спожитого. Станом на 01.01.2017 року загальна сума заборгованості споживачів за послуги з теплопостачання становить 160,5 млн. грн., у тому числі населення із врахуванням пільг і субсидій – 119,1 млн. грн., бюджетних установ та організацій – 19,6 млн. грн., інших споживачів – 21,8 млн. гривень.

Станом на 01.01.2017 року в Івано-Франківській області зареєстровано 660 ОСББ. Кількість багатоквартирних житлових будинків, які обслуговують ОСББ, складає 662 будинки. Кількість ОСББ в порівнянні з 2015 роком зросла на 51,7 відсотка. Окрім того, зареєстровано 24 управителі, які обрані співвласниками самостійно та обслуговують 865 будинків.

У 46 населених пунктах (5,7 відс. від усіх) частково здійснювався роздільний збір твердих побутових відходів. Зібрана вторинна сировина направлялася на переробку через заготівельні підприємства.

У 2016 році встановлено та введено в експлуатацію 59 індивідуальних теплових пунктів (6 – у закладах бюджетної сфери та 53 – у житлових будинках).

Станом на 01.01.2017 року з 1147 житлових будинків, де є централізоване опалення, побудинковими приладами обліку оснащено 739 будинків. В порівнянні з 2015 роком кількість лічильників зросла на 41,6 відсотка.

Загальна кількість світлоточок мережі зовнішнього освітлення населених пунктів області становить 41668 одиниць, з них енергозберігаючих – 34620 одиниць або 83,1 відсотка. Прогнозований економічний ефект складає близько 28,9 млн. гривень.

В області діє Програма зовнішнього освітлення селищних та сільських населених пунктів області до 2020 року. На реалізацію цієї Програми у 2016 році спрямовано 1011,91 тис. гривень. За ці кошти придбано та встановлено 325 світильників вуличного освітлення, 5 опор, 7 лічильників електроенергії, 29 кронштейнів, 135 ламп, 2 таймери та інші комплектуючі, прокладено 1,8 км кабелю та здійснено монтажні роботи. Загалом стан зовнішнього освітлення покращено у 29 населених пунктах області.

Крім цього, діє регіональна цільова програма “Питна вода” на 2012-2020 роки, на яку виділено в 2016 році 800 тис. гривень. За ці кошти споруджено водопровідну насосну станцію в с. Комарів Галицького району, проведено будівництво   водопровідних     мереж     на      вул.   І. Скульського – Артема   в с. Верховина та с. Олеша Тлумацького району. Пробурено та облаштовано свердловини для забезпечення питною водою жителів с. Вікно Городенківського району. Проведено заміну насосного обладнання в с. Отинія.

Забезпечення умов для соціально-економічного зростання

Інвестиційна діяльність. Підприємствами та організаціями області у січні-грудні 2016 року освоєно 6563,5 млн. грн. капітальних інвестицій. Індекс капітальних інвестицій порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 65,3 відсотка. Серед регіонів України за обсягом освоєння капітальних інвестицій Івано-Франківщина зайняла 13 місце.

У розрахунку на одну особу обсяг капітальних інвестицій склав 4757,1 грн., що відповідає другому місцю серед сусідніх областей та 16 місцю – серед регіонів України.

Значні частки капітальних інвестицій спрямовано у розвиток підприємств будівництва (32,7 відс. від загального обсягу) та промислової діяльності (33,4 відс.). Питома вага коштів, освоєних підприєм­ствами сільського, лісового та рибного господарства, склала 7,8 відсотка.

Обсяг капітальних інвестицій у будівництво за січень-грудень 2016 року склав 2143,6 млн. грн., в т.ч. у житлові будівлі – 2059,4 млн. грн, що на 24,5 відс. менше, ніж у січні-грудні 2015 року.

У промисловості обсяг капітальних інвестицій за 9 місяців 2016 року збільшився удвічі, сільському господарстві – на 22,0 відс. у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року.

Зниження загального обсягу освоєння капітальних інвестицій області спричинене зменшенням обсягу вкладень у будівництво житлових будівель, що відбулось на фоні їх значних обсягів впродовж 2014-2015 років.

 Обсяг залучених з початку інвестування в економіку області прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) на 31 грудня 2016 року (на останню звітну дату) склав 818,2 млн. дол. США, що у розрахунку на одну особу – 593,1 дол. США. Упродовж 9 місяців минулого року в економіку області інвестовано 9,4 млн. дол. США та вилучено 11,6 млн. дол. США. Сукупний обсяг іноземного капіталу порівняно з обсягом інвестицій на початок 2016 року зменшився на 18,4 млн. дол. США.

Інвесторами виступили нерезиденти з 52 країн світу. До п’ятірки основних країн-інвесторів, на які припадає 85,8 відс. загального обсягу прямих інвестицій, входять Кіпр, Нідерланди, Польща, Сербія, Данія.

У розвиток промисловості спрямовано 603,6 млн. дол. США, з них найбільше у підприємства переробної промисловості – 593,2 млн. доларів. Частка інвестицій, що вкладені у підприємства оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів, склала 13,3 відс., сільського, лісового та рибного господарства – 7,8 відс., будівельної діяльності – 2,9 відсотка.

Найбільші обсяги прямих іноземних інвестицій зосереджені на підприємствах міст Івано-Франківська (466,6 млн. дол. США або 55,1 відс. загальнообласного обсягу інвестицій) та Калуша (246,0 млн. дол. або 29,0 відс.), Калуського (3,2 відс.), Рогатинського (3,1 відс.) та Тисменицького (2,7 відс.) районів.

У результаті проведеної роботи у квітні 2016 року Рада Правління німецького холдингового акціонерного товариства “Leoni AG” ухвалила рішення про будівництво в місті Коломиї заводу із виробництва кабельних мереж для автомобілів. Будівництво заводу планується завершити до серпня 2017 року. Кількість працівників на першому етапі становитиме 800 осіб, а у перспективі – до 5,0 тисяч. У жовтні минулого року відбулися урочистості з нагоди закладення пам’ятної капсули у фундамент майбутнього заводу. Це є найбільшою інвестицією за всі роки незалежності.

Економіч­ний та інвестиційний потенціал Прикарпаття було презентовано у вересні 2016 року під час роботи 26 Економічного форуму у місті Криниця-Здруй (Республіка Польща), поширено серед учасників форуму інформаційні та презентаційні видання і матеріали про економічний потенціал та інвестиційні пропозиції регіону.

У жовтні 2016 року в місті Івано-Франківську проведено ІІ Міжнарод­ний інвестиційний форум “Партнерство і перспектива”, в рамках якого здійснено презентацію області для потенційних інвесторів.

З метою розвитку позитивних тенденцій нарощування обсягів зовнішньоекономічної діяльності області здійснюються заходи, спрямовані на розширення зовнішніх ринків збуту товарів виробників області.

В області функціонує 420 підприємств з іноземними інвестиціями. У 2016 році збільшили обсяг залучених іноземних інвестицій такі підприєм­ства: ДП “Івано-Франківські ковбаси” ВАТ “Івано-Франків­сь­­­кий м’ясоком­бінат”, товариства з обмеженою відповідальністю “ТаркетВінісін”, “Гроклін Долина”, “Ектос І-Ф”, “Нордкалк Україна”, “Зернопереробна ком­па­нія “Юмас”, “Гер-Холдинг”, “СоларЕнерджі”, “Геліос ІФ”, “Вудгофф” тощо. Обсяг реалізованої продукції на підприємствах з іноземними інвестиціями складає понад 50,0 відс. обсягу реалізації у переробній промисловості області. Щороку цими підприємствами забезпечується позитивне сальдо у зовнішній торгівлі товарами.

Співпраця з діючими інвесторами здійснюється шляхом сприяння створенню належних умов для реінвестування у нові проекти, відвідування підприємств з метою ознайомлення з їх діяльністю та проблематикою, надання допомоги у вирішенні проблем в їхній роботі. Здійснюється постійний супровід та комунікація з підприємствами з іноземним капіталом “Електролюкс Україна”, “Тайко Електронікс Юкрейн Лімітед”, “Даноша”. Зокрема, з метою розширення виробництва ТОВ “Данова” підприємству надано допомогу щодо пошуку земельної ділянки для будівництва м’ясопереробного заводу. Вирішено питання щодо збільшення потужностей Брошнівського підрозділу ТОВ “CвіссКроно”.

Інвестиційний паспорт області оновлюється щорічно і розміщується на веб-сторінці облдержадміністрації www.if.gov.ua.

У 2016 році створено інвестиційний сайт investif.in.ua.

 

Споживчий ринок. На споживчому ринку області у 2016 році оборот роздрібної торгівлі склав 37,8 млрд. грн., що у фактичних цінах на 10,8 відс. більше, ніж у 2015 році; у порівнянних цінах (враховуючи індекс споживчих цін) – на 3,4 відс. більше. За темпом зростання обороту роздрібної торгівлі область посіла 11 місце серед регіонів України, за обсягом обороту на одну особу – 9 місце.

За даними Головного управління статистики в Івано-Франківській області станом на 1 січня 2016 року в області налічувалося 1430 об’єктів роздрібної торгівлі, які належать підприємствам (юридичним особам), що здійснюють діяльність у сфері роздрібної торгівлі, із них – 1117 магазинів та 313 напівстаціонарних об’єктів.

В області функціонує 92 ринки, з них: з продажу продовольчих товарів – 9, непродовольчих – 28, змішаного типу – 55. На ринках облаштовано 19,3 тис. торгових місць.

Місцеві виробники широко залучаються до участі у ярмарках, виставках-продажах, які проводяться в обласному і районних центрах та великих населених пунктах області. Під час таких заходів виробники звільняються від сплати за оренду торгових місць на ринках. Всього з початку року в області проведено 2944 ярмарки, де населенню реалізовано сільськогосподарської продукції і продуктів її переробки на суму 113,5 млн. гривень.

За даними Держстату індекс споживчих цін в області у 2016 році склав 110,9 відс. і є нижчим за індекс цін в цілому по Україні (112,4 відс.). У загальнодержавному рейтингу щодо індексів споживчих цін область посідає 3 місце.

 

Розвиток підприємництва. З метою підтримки підприємництва реалізується Регіональна цільова програма розвитку малого та середнього підприємництва області на 2015-2016 роки. У 2016 році за рахунок коштів обласного бюджету профінансовано 10 проектів суб’єктів підприємницької діяльності на суму 1,2 млн. грн., в результаті реалізації яких створено 54 нових робочих місця, збережено 56 існуючих та забезпечено надходження до бюджетів різних рівнів 540,76 тис. грн. податків та інших обов’язкових платежів.

Принципово важливим фактором для розвитку підприємницької діяльності є формування розгалуженої інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва, яка станом на 27.12.2016 року нараховувала 226 інституцій: 18 біз­нес-центрів, 3 бізнес-інкубатори, Регіональний фонд підтримки підприєм­ництва та 5 його відокремлених підрозділів, 46 ін­фор­маційно-консуль­татив­них установ, 21 кредитну спілку тощо. Також упродовж року здій­сню­вали діяльність 53 громадські об’єднання суб’єктів підприємництва. Для налагодження тісної співпраці між суб’єктами підпри­єм­ницької діяльності та органами виконавчої влади на засадах партнерства, відкритості та прозорості в області діють 19 координаційних рад з питань підприємництва, створених на місцевому рівні, та регіональна рада підприємців в області, склад якої оновлено у 2016 році (розпорядження облдержадміністрації від 17.10.2016 року № 496 “Про регіональну раду підприємців в області”).

Завдяки співпраці з Фундацією “Сід Форум Норвегія” і Міжнародним благодійним фондом “Сід Форум Україна” та за підтримки МЗС Норвегії в рамках підписаного Меморандуму про співпрацю в місті Івано-Франківську здійснювалися відповідні заходи щодо створення центру підтримки інновацій та підприємництва іHUB Івано-Франківськ, в якому підприємці-інноватори матимуть змогу комерціалізу­вати свої ідеї.

Крім того, упродовж 2016 року проводилася робота щодо відкриття в місті Івано-Франківську центру підтримки бізнесу в рамках Ініціативи EU4Business. Ця структура в майбутньому відповідатиме за покращення обізнаності МСП щодо можливостей, які існують у рамках Ініціативи, та виконуватиме функцію головного контактного пункту для малого бізнесу зі всієї країни. Громадська організація “Клуб ділових людей” (м. Івано-Франківськ) обрана партнером зазначеного проекту.

Для забезпечення виконання вимог Закону України “Про адміністративні послуги” в області у 2016 році діяв 21 центр надання адміністративних послуг (ЦНАП), зокрема, 14 – районних, 6 – у містах обласного значення та 1 – в Печеніжинській об’єднаній територіальній громаді (ЦНАП Печеніжинської селищної ради). Це – на одиницю більше, ніж у 2015 році. Таке збільшення відбулося за рахунок отримання у 2015 році містом Бурштином статусу міста обласного значення, а також утворення у 2016 році Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної громади. У минулому році ЦНАПами надано 275,0 тис. адміністративних послуг.

Для забезпечення надання адміністративних послуг через ЦНАПи адміністраторами постійно надаються консультації суб’єктам звернень. Кількість осіб, які скористалися консультаційними послугами ЦНАПів, як і кількість наданих адміністративних послуг, упродовж аналізованого періоду постійно зростала. У 2016 році адміністраторами ЦНАПів надано понад 275,0 тис. консультацій, що на 22,0 тис. більше, ніж у 2015 році.

В області вживаються відповідні заходи, спрямовані на інтеграцію у ЦНАПи найбільш важливих для громадян адміністративних послуг. З цією метою центром надання адміністративних послуг міста Івано-Франківська проведено тендер та закуплено спеціалізоване обладнання для облаштування чотирьох робочих місць з метою надання адміністративних послуг з видачі паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Забезпечення надання цих послуг через ЦНАП міста Івано-Франківська заплановано у 2017 році.

Адміністративні послуги щодо державної реєстрації земельних ділянок та отримання інформації з Державного земельного кадастру включені у переліки адміністративних послуг та надаються через центри надання адміністративних послуг області. Адміністратори центрів надання адміністративних послуг Коломийської міської ради, Калуської, Надвір­нянсь­кої та Тисменицької райдержадміністрацій пройшли стажування та очікують на підключення до Державного земельного кадастру.

 

Розвиток туристичної галузі. За оперативними даними Прикарпаття у 2016 році відвідало понад 2,5 млн. осіб (у 2014 році – 1,6 млн. осіб, у 2015 році – 1,9 млн. осіб).

У 2016 році суб’єктами господарювання області сплачено до місцевих бюджетів понад 2,2 млн. грн. туристичного збору, що на 0,6 млн. грн. більше, ніж у 2015 році (у 2014 році – 0,95 млн. грн., у 2015 році – 1,6 млн.).

Упродовж 2015-2016 років відбулося значне покращення логістич­ного сполучення. Проведено капітальний ремонт автошляхів Львів – Івано-Франківськ, Івано-Франківськ – Чернівці. Потяг “Гуцульщина” Київ – Рахів (через Коломию, Ворохту, Яремче) став цілорічним, запущено експреси Харків – Івано-Франківськ (з грудня 2016 року продовжено до Чернівців), Львів–Чернівці (через Івано-Франківськ), потяг Миколаїв – Херсон – Івано-Франківськ. Маршрут одного з поїздів з Києва продовжено (до 25 березня 2017 року) до Ворохти. В області активно працюють авіакомпанії МАУ, Дніпроавіа, Windrose, які відкрили прямі рейси з Івано-Франківська до Києва, Валенсії, Аліканте, Венеції, Брешії.

З метою розвитку в’їзного туризму, популяризації туристичного потенціалу організовано ознайомлювальні тури для туроператорів і представників ЗМІ з Ізраїлю та Республіки Польща; розміщено інформаційні та фотоматеріали в липневому номері журналу “Український туризм” (“Івано-Франківщина: край туристичного розмаїття”, №4), створено туристичний портал discover.if.ua спільно з компанією Google Україна, виготовлено 18 туристичних стендів з інформацією про цікаві туристичні об’єкти, видано буклет “Зима на Івано-Франківщині”.

За кошти комплексної регіональної цільової програми розвитку туризму в області у 2016 році проведено облаштування криниці Івана Франка у с. Криворівня Верховинського району, старовинного джерела в урочищі “Монастирик” в с. Нижнів Тлумацького району, відпочинкової зони “Верби” і наметового містечка у рекреаційному комплексі “Підгірки” Галицького національного природного парку; виготовлено і встановлено туристично-інформаційний стенд “Старе місто Калуш”. Проводяться роботи з облаштування криївки в с. Рудники Снятинського району, пам’ятки природи загальнодержавного значення “Скелі Довбуша” Болехівської міської ради, притулку для пішохідних туристів на полонині Плісце у Рожнятівському районі.

У квітні минулого року відкрито Центр спадщини Вигодської вузькоколійки – унікальний в Україні інтерактивний музей у селищі Вигода Долинського району. На Прикарпатті продовжують відкриватися нові музеї. У травні цього року у селі Криворівня Верховинського району відкрився Етнографічний музей старожитно­стей Гуцульщини, у місті Косові з’явився ще один приватний музей сакрального мистецтва, у Верховині розпочав свою роботу музей сироваріння і народних промислів Гуцульщини “Хата-стая”.

У травні 2016 року в Івано-Франківську з нагоди святкування 354 річниці заснування міста у Ратуші відкрито Туристично-інвестиційний центр.

Наймасштабнішими промоційними заходами у 2016 році були: І Міжнародний мистецький фестиваль “Карпатський простір”, Міжнародний ковальський фестиваль “Свято ковалів”, Всеукраїнський фольклорний фестиваль “Писанка”, гуцульське народне дійство “Полонинське літо”, міжнародний фестиваль “PORTO FRANKO ГогольFEST”, Фестиваль автентичного одягу і традицій “Лудинє”, етнофестиваль “БерезівБандерФест”, еко-етнофестиваль “Карпатське коло”, міжнародний фольклорний фестиваль “РОДОСЛАВ” тощо.

У рамках реалізації заходів проекту ЄС “Івано-Франківська область – край для туризму” туристичний потенціал Прикарпаття представлено на туристичних виставках у містах Києві, Одесі, Чернігові, Запоріжжі, Чернівцях, Ужгороді, Львові.

 

Зовнішньоекономічна діяльність. У 2016 році (оперативні дані) обсяги експорту й імпорту товарів області збільшилися, відповідно, на 46,3 і 33,4 відс. у порівнянні з 2015 роком та склали 545,6 і 392,8 млн. дол. США. В балансі зовнішньої торгівлі області досягнуто позитивне сальдо – 152,8 млн. дол. США.

У 2016 році продовжувалась переорієнтація зовнішньої торгівлі області на європейський напрям. Частка країн Європи в загальному обсязі експорту товарів склала 59,3 відс. (у 2015 році – 59,2 відс.).

Провідну позицію в товарній структурі експорту області займали: зернові культури (34,3 відс. до загального обсягу експорту товарів області, збільшення у 17, разів порівняно з 2015 роком); електричні машини (16,6 відс., збільшення у 2,5 раза); деревина і вироби з деревини (13,0 відс., зменшення на 3,6 відс.); котли, машини (5,8 відс., збільшення на 3,5 відс.).

 

Розвиток міжнародного співробітництва. Івано-Франківська область бере участь у проектах міжрегіонального і транскордонного співробітництва, спільних операційних програмах прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства 2014–2020: “Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна”, “Румунія-Україна”, “Польща-Україна-Білорусь”).

Продовжується співпраця в рамках реалізації проектів щодо створення Міжнародного центру зустрічей української і польської студентської молоді у с. Микуличин (Івано-Франківська область) та щодо відновлення колишньої астрономічної обсерваторії на горі Піп Іван (Чорногірський хребет). В рамках співпраці з Підкарпатським воєводством (Республіка Польща) у вересні 2016 року відбувся заключний етап реалізації проекту “Підвищення компетентності і оперативного потенціалу служб кризового реагування Івано-Франківської області у сфері запобігання та усування наслідків паводків та гірського рятівництва”.

У рамках програми “Румунія-Україна” облдержадміністрацією забезпечено супровід великих інфраструктурних проектів, які увійшли до переліку тих, що фінансуватимуться поза конкурсом: “Поліпшення безпеки населення та рівня безпеки в прикордонній зоні шляхом підвищення спільної підготовки та співробітництва у сфері ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій” та “Регіональне співробітництво щодо запобігання та боротьби з транскордонною злочинністю між Румунією і Україною”.

У 2016 році в області тривала реалізація 9 проектів міжнародної технічної допомоги, в яких бенефіціаром є облдержадміністрація. За рахунок цих проектів впроваджено низку заходів та досягнуто покращень у сферах: малого та середнього підприємництва, інвестиційної діяльності, туристичної галузі, правосуддя, охорони здоров`я, органічного виробництва, екології, теплопостачання, енергоефективності. Загальна вартість проектів становить понад 8,0 млн. євро.

 

Крім того, в області завершується:

– впровадження III фази проекту ЄС/ПРООН “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду” на 2015-2018 роки”. На початок 2017 року абсолютна більшість мікропроектів, пов’язаних з переоснащенням систем водопостачання та водовідведення, енергопостачання, енергозбереження у населених пунктах області, успішно реалізовані;

– реалізація ІІІ фази швейцарсько-українського проекту “Підтримка децентралізації в Україні” DESPRO. Упродовж 2016 року реалізовувалися проекти з будівництва нових систем водопостачання та утримання наявного водопровідно-каналізаційного господарства у Долинському, Калуському, Коломийському і Тлумацькому районах.

Підприємства області успішно співпрацюють з міжнародними фінансовими організаціями. ДМП “Івано-Франківськтеплокомуненерго” в рамках проекту “Реконструкція та модернізація централізованого теплопостачання міста Івано-Франківська”, яка реалізується спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку, у 2016 році розпочато впровадження проектів щодо реконструкції та модернізації котелень на вул. Медичній та вул. Військових Ветеранів.

В рамках проекту “Розвиток міської інфраструктури”, який фінансується Міжнародним банком реконструкції та розвитку:

– КП “Івано-Франківськводоекотехпром” завершено реалізацію проекту в рамках І етапу проекту, розпочато підготовку до участі у ІІ етапі для реалізації проекту “Будівництво лінії обробки мулу для м. Івано-Франківська”;

– КП “Коломияводоканал” розпочато підготовчі роботи для реалізації проекту “Реконструкція водопровідних мереж м. Коломия із впровадженням сучасних технологій. Енергозбереження у багатоквартирних будинках”.

У місті Коломиї впроваджено проект “Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення в м. Коломия шляхом технічного переоснащення світильників на основі LED технологій” відповідно до кредитної угоди, укладеної з Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО). В рамках реалізації проекту здійснено заміну 1640 світлоточок на LED-освітлення.

Станом на 1 січня 2017 року між областю та іноземними партнерами укладено 10 угод про міжрегіональне співробітництво, які сприяють розвитку економічних зв’язків, реалізації спільних освітніх, культурних, науково-технічних проектів тощо. Планується пролонгація Меморандуму про співробітництво з провінцією Альберта (Канада) та укладення відповідної угоди про міжрегіональну співпрацю з Малопольським воєводством (Республіка Польща).

Успішним прикладом роботи з потенційними інвесторами було залу­чення в область компанії LEONI. В результаті ефективної взаємодії органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, окремих суб’єктів господарсь­кої діяльності область взяла на себе низку зобов’язань, в тому числі щодо підведення інженерних комунікацій до земельної ділянки, запропонованої інвестору. В результаті у квітні 2016 року компанією було прийнято рішення про будівництво заводу з виготовлення електрокабельної продукції для легкових автомобілів, а 20 жовтня 2016 року у м. Коломия відбулось урочисте закладення пам’ятної капсули у фундамент майбутнього підприєм­ства. Будівництво заводу планується завершити у червні 2017 року. Під час виходу на розрахункову потужність виробництва на підприємстві працюва­тиме 5,0 тис. осіб.

Робота із залучення інвестицій базується на новій платформі “Єврокарпатська ініціатива”, яка передбачає поєднання потенціалу області з можливостями інвесторів. В рамках ініціативи створено відеоролик (на польській, українській, англійській мовах), видано брошуру про Івано-Франківську область (на українській та англійській мовах), підготовлено ряд інших презентаційних матеріалів. З метою цілеспрямованого формування привабливого інвестиційного іміджу області ці матеріали поширені серед міжнародних ділових кіл, дипломатичних установ іноземних країн в Україні та дипломатичних установ України в країнах перебування, відомих ауди­торсь­ких компаній PricewaterhouseCoopers, EY, Deloitte, KPMG.

З метою налагодження ділових зв’язків інформація про інвестиційний клімат в області поширюється також під час міжнародних заходів. Економіч­ний та інвестиційний потенціал Прикарпаття було презентовано у вересні 2016 року під час роботи 26 Економічного форуму у місті Криниця-Здруй (Республіка Польща), поширено серед учасників форуму інформаційні та презентаційні видання і матеріали про економічний потенціал та інвестиційні пропозиції регіону.

У жовтні 2016 року в місті Івано-Франківську проведено ІІ Міжнарод­ний інвестиційний форум “Партнерство і перспектива”, в рамках якого здійснено презентацію області для потенційних інвесторів.

Розвиток гуманітарної та соціальної сфери

Охорона здоров’я. На реалізацію в області 9 програм у сфері охорони здоров’я у 2016 році використано 180,9 млн. грн., що на 64,1 млн. грн. (54,9 відс.) більше, ніж у 2015 році. Повністю забезпечено імунодепресантами хворих з пересадженими органами, препаратами інсуліну – хворих на цукровий діабет, розхідними матеріалами для гемодіалізу та перитонеального діалізу – хворих на хронічну хворобу нирок. Знаковим стало введення в дію госпіталю для ветеранів війни на 75 ліжок на базі вузлової лікарні Львівської залізниці в м. Коломия. На його створення було виділено 600 тис. грн. з обласного бюджету. Благодійний фонд “Україна Інкогніто” шляхом проведення мистецької акції забезпечив госпіталь реабілітаційною кабіною і апаратом ударно-хвильової терапії (550 тис. грн.). За кошти обласного бюджету госпіталь отримав сучасний ультразвуковий апарат.

Медичного обладнання придбано на загальну суму 77228,3 тис. грн., з яких за кошти обласного бюджету – 21851,1 тис. грн., місцевого бюджету – 25578,4 тис. грн., за рахунок медичної субвенції – 28369,7 тис. грн., в порядку благодійної допомоги – 1429,1 тис. гривень.

Вживалися заходи щодо покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я області. У Богородчанській ЦРЛ відбулося відкриття відділення дезінфекції та фтизіатричного кабінету, Городенківській ЦРЛ – відділення трансфузіології, Долинській ЦРЛ – реконструйо­ваного терапевтичного відділення, Калуській ЦРЛ – рентгенологічного відділення, Коломийській ЦРЛ – урологічного відділення, Рогатинській ЦРЛ – кардіологіч­ного відділення, Тлумацькій ЦРЛ – терапевтичного відділення.

Повністю реконструйоване і дооснащене приміщення Торговицької амбула­торії загальної практики сімейної медицини (далі – АЗПСМ) у Городенківському районі. У Дзвиняцькій АЗПСМ Богородчанського району відкрито кабінет відновного лікування з тренажерним залом та кабінетом водолікування. У с. Микуличин Яремчанської міської ради при АЗПСМ відкрито пункт базування бригади екстреної та швидкої медичної допомоги обласного центру екстреної медичної допомоги і медичних катастроф.

У 2016 році створено 2 амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Микитинці Івано-Франківської міськради та Коломийському міському центрі ПМСД, а також ФАП у с. Яблунів Галицького району.

В Івано-Франківській центральній міській клінічній лікарні придбано апарат штучного кровообігу та започатковано операції на відкритому серці, успішно проведено 2 операції аорто-коронарного шунтування.

В обласному клінічному онкологічному диспансері реконструйовано клінічний мамологічний центр з сучасною операційною та кабінетом психологічної і фізичної реабілітації онкохворих, відкрито лапароскопічний кабінет і проведені перші малоінвазивні втручання у пацієнтів з онкопатологією.

Функціонують 5 центрів первинної медико-санітарної допомоги: Городенків­сь­кий та Коломийський районні, Калуський, Коломийський та Снятинський міські. Створено нову амбулаторію загальної практики сімейної медицини №7 Коломийського міського центру ПМСД.

На виконання заходів комплексної програми “Здоров’я населення Прикарпаття 2013-2020” закуплено апарат штучної вентиляції легень з повітряним компресором для обласного перинатального центру, комплект відеоендоскопічної системи з відеогастроскопом та відеоконопоскопом і 2 наркозні станції для обласної дитячої клінічної лікарні.

 

Освіта. Збережено позитивні тенденції розвитку освіти в області. Відповідно до завдань Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки забезпечено розширення мережі дошкільних навчальних закладів, зокрема, відкрито 4 дошкільні заклади у пристосованих приміщеннях Верховинського, Косівського та Снятинського районів; відновлено роботу 1 дошкільного закладу у Снятинському районі; відкрито 1 новозбудований дошкільний заклад у місті Івано-Франківську; реорганізовано 13 загальноосвітніх навчальних закладів у навчально-виховні комплекси (Галицький, Долинський, Коломийський, Косівський, Тисменицький, Тлумацький райони, Верхнянська об’єднана територіальна громада); відкрито 6 груп у діючих дошкільних закладах (Богородчанський, Верховинський, Рожнятівський райони, м. Івано-Франківськ). Додатково створено близько 1000 місць для дітей дошкільного віку.

На 1.01.2017 року функціонувало 417 дошкільних навчальних закладів (понад 33,6 тис. дітей). Крім того, організовано роботу 326 груп для дітей дошкільного віку при загальноосвітніх навчальних закладах (4,8 тис. дітей), соціально-педагогічним патронатом охоплено 24 дитини дошкільного віку.

Впродовж останніх трьох років збільшилася частка дітей віком від 3 до 6 років, охоплених дошкільними навчальними закладами, з 57,0 відс. у 2014 до 71,0 відс. у 2016 році. Однак, проблемою залишається перевантаження груп у діючих ДНЗ – на 100 місцях виховується 131 дитина.

Продовжується робота з оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів. Упродовж 2016 року реорганізовано 16 навчальних закладів (понижено ступінь, перетворено у філії), призупинено діяльність 1 закладу.

Створено три опорні школи, зокрема у селищах Більшівці Галицького району, Войнилів Калуського району та м. Рогатині, яким передано по три шкільні автобуси, що забезпечило стовідсоткову потребу у підвезенні учасників навчально-виховного процесу. Для забезпечення належних умов навчання за рахунок державних коштів було проведено капітальні ремонти зазначених шкіл на суму 8,2 млн. гривень.

Створюються умови для навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами. У 2016-2017 навчальному році організовано інклюзивне навчання у 57 класах 46 загальноосвітніх шкіл (охоплено 59 дітей з особливими освітніми потребами). У цих школах введено по 0,5 посадового окладу асистента вчителя.

Позитивно вирішується питання безкоштовного підвезення до місця навчання (роботи) і додому учнів та педагогічних працівників сільської місцевості, які проживають за межею пішохідної доступності. У 2016-2017 навчальному році безкош­тов­ним підвезенням забезпечено 12802 учні (96,3 відс.) та 1571 педагогічного працівника (64,2 відс.). Для забезпечення належного підвозу учнів та педагогів у 2016 році за кошти освітньої субвенції з державного бюджету із залученням коштів місцевих бюджетів закуплено 29 шкільних автобусів на суму 40,92 млн. гривень.

На проведення ремонтних робіт у закладах освіти місцевими бюджетами та іншими формами фінансування профінансовано 47,3 млн. гривень. За ці кошти проводились роботи щодо заміни дерев`яних віконних блоків на металопластикові та водопровідних і каналізаційних мереж, ремонту покрівель, облаштування внутрішніх санвузлів, ремонту внутрішніх систем опалення, заміни теплових мереж та опалювальних котлів, переведення закладів на альтернативні види палива тощо. На завершення реконструкції навчального корпусу Солотвинської ЗОШ (Богородчан­ський район) у 2016 році виділено та освоєно 700,0 тис. гривень.

В області оптимізовано і сформовано достатньо розвинену за територіальною та галузевою ознаками мережу професійно-технічних навчальних закладів. 19 навчальних закладів забезпечують необхідні умови для підвищення рівня підготовки робітничих кадрів та сприяють поглибленню орієнтації на регіональні потреби.

Збережено мережу дитячих стаціонарних закладів відпочинку та оздоровлення (влітку 2016 року функціонували 374 заклади). Впродовж літньої оздоровчої кампанії відпочинком та оздоровленням забезпечено понад 40,5 тис. дітей або27,0 відс. від загальної кількості. За кошти обласного бюджету оздоровлено 135 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 14 дітей-інвалідів, 200 – з багатодітних та малозабезпе­чених сімей; 399 – обдарованих дітей; 223 – учасників АТО; 27 – внутрішньо переміщених осіб; 54 – тих, що перебувають на диспансерному обліку; по 5 дітей – з АПК та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

З метою формування у молодого покоління високої патріотичної свідомості, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, впродовж 2016 року проведено 48 обласних заходів патріотичного напряму серед учнів загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів та студентів вищих навчальних закладів, у яких взяли участь понад 24 тис. осіб.

 

Молодіжна та сімейна політика. Станом на 31.12.2016 року на обліку служб у справах дітей області перебувало 1435 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, функціонують 10 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховується 54 дитини, 81 прийомна сім’я (121 дитина), 1139 дітей влаштовані в сім’ї опікунів та піклувальників. У сім’ї громадян влаштовано під опіку, піклування 163 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, створено 6 прийомних сімей (влаштовано 17 дітей), 2 дитячі будинки сімейного типу (влаштовано 15 дітей), усиновлено 26 дітей. Загалом, сімейними формами виховання дітей охоплено 90,5 відс. дітей.

На території області проживають 9 вихованців двох дитячих будинків сімейного типу, 4 прийомні сім’ї (7 дітей) та 4 дитини з сімей піклувальників, які прибули з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції.

У 2016 році 189 дітям надано статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування; з них 13 – усиновлено, 127 – влаштовано під опіку, піклування, 5 – у прийомну сім’ю, 9 – у дитячий будинок сімейного типу, 6 – тимчасово влаштовано у сім’ї громадян, 29 – у державні заклади (15 – у центри соціально-психологічної реабілітації дітей, по 3 – у Надвірнянський будинок дитини, та лікувальні заклади, 4 – у ПТУ, 4 – у спеціальну школу-інтернат).

З метою захисту прав та інтересів дітей рішенням сесії обласної ради від 25.12.2015 року № 49-2/2015 затверджено регіональну цільову програму соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, захисту їх житлових прав, попередження дитячої бездоглядності та безпритульності на 2016-2020 роки. У 2016 році на придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа з обласного бюджету виділено кошти в сумі 2 970,0 тисяч гривень. Придбано житло 13 дітям-сиротам та 13 дітям, позбавлених батьківського піклування, проведено ремонт житла (шляхом співфінансування з районними, сільськими, міськими бюджетами) 2 та 4 особам відповідно вищезазначених категорій.

 

Культура. Станом на 01.01.2017 року на державному обліку в області перебуває 3944 об’єкти культурної спадщини, з них: 107 національного значення та 3837 місцевого значення, до Державного реєстру нерухомих пам’яток України занесено 64 пам’ятки культурної спадщини, національного значення – 31, місцевого значення – 33. Дві пам’ятки сакральної архітектури внесено до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Впродовж 2016 року в області реалізовувались 5 регіональних цільових та обласних програм у сфері культури: “Теплий заклад культури Прикарпаття” на 2016-2020 роки, “Культура Івано-Франківщини” на 2016-2020 роки, “Просвіта: ХХІ століття” на 2013-2016 роки”, “Духовне життя” на 2016-2020 роки, “Регіональна цільова програма підтримки книговидання” на 2016-2020 роки. На їх реалізацію спрямовано у звітному році 5,1 млн. гривень.

Впродовж 2016 року проведено капітальні ремонтні роботи у 214 закладах культури на суму 22, 11 млн. гривень.

З метою збереження, розвитку та популяризації автентичної культури Прикарпаття, його етнографічних особливостей було проведено ряд культурно-мистецьких заходів та масштабних міжнародних мистецьких проектів. Серед найвизначніших: Міжнародний Різдвяний фестиваль “Коляда на Майзлях”, Міжнародний фольклорний фестиваль етнографічних регіонів України “Род ослав”, Міжнародний етнокультурний фестиваль країн карпатського єврорегіону СARPATHIAN SPACE (Карпатський простір) за участю митців та творчих колективів з 8 країн, обласний фестиваль народного танцю “Арканове коло”, обласне свято “Полонинське літо”, обласний фестиваль аматорського мистецтва “Покутські джерела”, фестиваль “Великдень у Космачі” тощо. Під час проведення фестивалів традиційно працюють етно-ярмарки, на яких представлені всі види виробів декоративно-ужиткового мистецтва Прикарпаття.

 

Фізична культура і спорт. Упродовж 2016 року в області проведено 292 спортивні заходи серед різних вікових груп. Загалом у заходах регіонального рівня взяли участь 12509 учасників. 3040 спортсменів області взяли участь у 307 Всеукраїнських та міжнародних змаганнях і навчально-тренувальних зборах з різних видів спорту.

На змаганнях міжнародного та Всеукраїнського рівнів спортсменами області здобуто 522 нагороду різного ґатунку, з яких 188 – золотих, 170 – срібних та 164 – бронзові нагороди.

На ХХХІ літніх Олімпійських іграх нашу область представляли 4 учасники з різних видів спорту.

У 2016 року обласним, районними та міськими центрами з фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх” проведено серед усіх верств населення 381 заходів, у яких взяли участь 38420 учасників.

Серед осіб з особливими потребами проведено 24 обласні змагання, у яких взяли участь 830 спортсмени-інваліди різних нозологій, та 69 навчально-тренувальні збори (246 спортсменів). 206 спортсменів-інвалідів представляли нашу область на 47 національ­них та міжнародних змаганнях (здобули 36 – золотих, 38 – срібних та 47 – бронзову нагороди). Троє спортсменів представляли нашу область на ХV Параолімпійських іграх.

Вживалися заходи щодо розвитку фізичної культури та спорту серед сільського населення, де традиційно проводяться фізкультурно-спортивні заходи обласного рівня серед дітей та підлітків сільської місцевості, у тому числі і сільські спортивні ігри, в яких упродовж 2016 року взяли участь 5462 учасники. 11 вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивного товариства “Колос” стали призерами Всеукраїнських змагань з вільної боротьби, боксу та пауерліфтингу.

У рамках реалізації завдань регіональної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури та спорту і регіональної цільової програми “Спортивний майданчик” на 2012-2016 роки за звітний період в області облаштовано 12 майданчиків для ігрових видів спорту із синтетичним покриттям розміром 42х22 м та 24х15 м. Встановлено 12 антивандальних тренажерних майданчиків для загальної фізичної підготовки.

 

Ринок праці та зайнятість населення. Чисельність незайнятого населення на кінець 2016 року склала 63,7 тис. осіб та зменшилась у порівнянні з аналогічним періодом 2015 року на 4,8 тис. осіб.

Рівень безробіття населення у віці 15-70 років (за методологією МОП) за дев’ять місяців 2016 року (на останню звітну дату) становив 8,5 відс. економічно активного населення зазначеного віку при 9,2 відс. в Україні. За цим показником область зайняла 7 місце серед областей держави. Рівень безробіття в області найнижчий серед регіонів Західної України.

Рівень зайнятості населення у віці 15-70 років за січень-вересень 2016 року зменшився на 0,2 відс. порівнюючи з аналогічним періодом 2015 року і склав 54,7 відс. (по Україні – 56,5).

Чисельність громадян, працевлаштованих за сприяння служби зайнятості у 2016 році, складає 35,7 тис. осіб, з них 135 особи – шляхом одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності.

У звітному періоді службою зайнятості області працевлаштовано 675 безробітних громадян на нові робочі місця зі здійсненням компенсації витрат роботодавцю відповідно до статті 26 та частини другої статті 27 Закону України “Про зайнятість населення”.

Упродовж 2016 року в області створено 11244 нових робочих місця, що, відповідно, на 952 робочих місця більше, ніж упродовж 2015 року.

Співвідношення між створеними та ліквідованими робочими місцями у  2016 році склало 1,6.

 

Оплата праці. Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника, зайнятого в економіці області, у 2016 році склала 4202,0 грн., що на 23,5 відс. більше у порівнянні з 2015 роком.

Індекс реальної заробітної плати по області у січні-грудні 2016 року до січня-грудня 2015 року склав 109,7 відсотка. За цим показником у 2016 році спостерігалася позитивна тенденція розвитку області. Серед факторів, які суттєво вплинули на підвищення рівня заробітної плати працівників, є підвищення розміру мінімальної заробітної плати, а також розмірів оплати праці працівників бюджетних установ та державних службовців.

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати в цілому по економіці області (включаючи підприємства-банкрути та економічно неактивні підприємства) станом на 1 січня 2017 року склала 5,5 млн. гривень. Обсяг невиплаченої заробітної плати області на 1 січня 2017 року становив 0,5 відс. (по Україні – 3,4 відс.) фонду оплати праці, нарахованого за грудень 2016 року. За цим показником серед інших регіонів держави Івано-Франківщина зайняла 4 місце.

Станом на 1 січня 2017 року у структурі загальної суми боргу 86,3 відс. (4,8 млн. грн.) складає заборгованість підприємств, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, 4,7 відс. (259,0 тис. грн.) – економічно активних підприємств, 9,0 відс. (495,9 тис. грн.) – економічно неактивних підприємств.

По економічно активних підприємствах комунальної форми власності станом на 1 січня 2017 року заборгованість із виплати заробітної плати відсутня (у грудні 2016 року повністю погашена Косівським районним підприємством “Райагроліс” в сумі 132,8 тис. грн.).

На початок 2017 року заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах комунальної форми власності залишається по підприємству- банкруту “Дирекції теплопостачання” (м. Тлумач) в сумі 36,1 тис. гривень.

 

Соціальний захист населення. На 1 січня 2017 року державні соціальні допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, особам, які проживають разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, отримували 114,5 тис. осіб, профінансовано 2291,1 млн. гривень.

На сьогодні в області функціонують 7 центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів (у Коломийському, Косівському, Тлумацькому, Рожнятівському та Снятин­сь­кому районах, містах Коломиї та Калуші). Упродовж 2016 року реабілітацію у зазначених установах пройшли 212 дітей-інвалідів.

На початок січня 2017 року 271,4 тис. сімей отримували житлову субсидію. Кількість сімей, які вперше звернулися за субсидією за новим порядком, складає 88,0 тисяч. Сума нарахованих субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг становить 2236,1 млн. грн., перераховано організа­ціям-надавачам послуг 1749,5 млн. гривень.

Упродовж звітного року 21 інвалід забезпечений автомобілями.

У рамках реалізації обласної програми підтримки учасників бойових дій у 2016 році профінансовано 7542,3 тис. грн., з яких проведено виплат: матеріальної допомоги на покращення житлових умов 155 учасникам АТО на суму 3827,5 тис. грн.; 377 постраждалим учасникам АТО одноразових матеріальних допомог (1129,0 тис. грн.); 18 сім’ям у зв’язку з втратою члена сім’ї, смерть якого пов’язана з участю в АТО (875,0 тис. грн.; 33 сім’ям до роковин трагедії загиблих під час проведення АТО (990,0 тис. грн.); 8 сім’ям зниклих безвісти (120,0 тис. грн.).

Упродовж 2016 року санаторно-курортним лікуванням забезпечено 166 учасників антитерористичної операції, для 271 – організовано сімейний відпочинок.

У 2016 році по державній Програмі підтримки учасників АТО забезпечено 100-відсоткове задоволення звернень. Зокрема, двом учасникам АТО, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, придбано житло на суму 1102,97 тис. грн., для 22 сімей загиблих військовослужбовців та інвалідів І-ІІ групи з числа військовослужбовців перераховано кошти у сумі 12641,04 тис. грн., надано одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, які загинули (померли) та особам, які отримали інвалідність під час участі в антитерористичній операції, або інвалідності волонтера на суму 3734,0 тис. гривень.

Із заявами до органів місцевого самоврядування та Головного управління Держгеокадастру у області на отримання земельних ділянок звернулися 5479 учасників антитерористичної операції. Надано 2416 дозволів на розроблення документації із землеустрою на загальну площу 536,9 га. Вже 898 учасників АТО оформили правовстановлюючі документи на земельні ділянки загальною площею 139,9 га.

Зарезервовано земельні ділянки загальною площею 1273,3 га, які можуть бути передані учасникам АТО на території області, які відображені в альбомах атласах, що розміщені на офіційному сайті Головного управління Держгеокадастру в області (ivano-frankivska.land.gov.ua).

 

Пенсійне забезпечення. Станом на 01.01.2017 року в області на обліку перебувало 362,6 тис. одержувачів пенсій. У звітному періоді забезпечено своєчасне призначення, перерахунок та виплату пенсій. Середній розмір пенсії становить 1686,53 грн. і зріс у порівнянні в відповідним періодом минулого року на 9,7 відсотка.

Постійно проводилася робота із залучення пенсіонерів до виплати пенсій через банківські установи. На 1 січня 2017 року загальна їх кількість склала 202,2 тис. осіб або 55,8 відс. від загальної чисельності пенсіонерів в області, що дозволило зекономити на послугах пошти 39,1 млн. гривень.

За 12 місяців 2016 року органами Пенсійного фонду України в області забезпечено виконання планових показників за платежами, адміністрування яких здійснюють органи Пенсійного фонду, на 102,8 відс., фактично надійшло 89,2 млн. гривень.

З врахуванням коштів, які надійшли від розщеплення єдиного соціального внеску, надходження до бюджету Пенсійного фонду України в області склали 2085,5 млн. грн. (116,2 відс. доведеного завдання).

Недоїмка за страховими внесками зменшилась у порівнянні з початком року на 0,8 млн. гривень. Загальна суму боргу за платежами до бюджету Пенсійного фонду України в області станом на 01.01.2017 року становила 247,3 млн. грн.

Борги підприємств житлово-комунальної сфери зменшилися майже на 1,0 млн. грн. і на 1 січня 2017 року склали 3,1 млн. гривень. Понад 188,8 млн. грн. (76,3 відс.) боргують 46 підприємств-банкрутів.

Бюджетними установами, що фінансуються з місцевих бюджетів, не відшкодовано витрати на виплату пільгових пенсій на суму 132,3 тис. гривень.

Охорона навколишнього природного середовища та екологічна безпека

Облдержадміністрацією здійснювались заходи з охорони навколишнього природного середовища. Рішенням обласної ради від 25.12.2015. № 59-2/2015 затверджено програму охорони навколишнього природного середовища до 2020 року, на виконання заходів якої у 2016 році профінансовано 100031,7 млн. грн. (2015 рік – 52267,4 млн.грн.), зокрема, на:

– охорону і раціональне використання водних ресурсів – 42,7 млн. грн. (на 27,5 відс. більше), зокрема, завершено будівництво очисних споруд та каналізаційних мереж у селищі Рожнятів (1134,94 тис. грн.);

– раціональне використання та утилізацію відходів виробництва і побутових відходів – майже 20,6 млн. грн. (в 13,7 раза більше), за які придбано 10 спецмашин для збору та перевезення побутових відходів.

Щорічно на території області утворюється приблизно 1500-2000 тис. тонн твердих побутових відходів, які вивозяться на захоронення на 17 діючих полігонів. Полігони займають площу 77,4 га; в них накопичено приблизно 42,6 млн. тонн твердих побутових відходів, що становить 80,0 відс. наповне­ності. Більша частина полігонів експлуатується з порушенням санітарних норм, для восьми полігонів розроблено та затверджено паспорти МВВ.

З метою забезпечення виявлення та ліквідації стихійних сміттєзвалищ на території області районними державними адміністраціями та міськими радами міст обласного значення упродовж 2016 року виявлено 370 та ліквідовано 331 несанкціоноване стихійне сміттєзвалище. Інформацію щодо неліквідованих сміттєзвалищ надано за належністю до Державної екологічної інспекції в області для вжиття заходів реагування.

В області забезпечено своєчасне реагування на електронні звернення громадян через сервіс “Інтерактивна мапа сміттєзвалищ” щодо виявлених місць стихійних сміттєзвалищ.

– охорону і раціональне використання земель – понад 30,4 млн. грн., (на 92,0 відс. більше), за які виконано будівництво 31 берегозакріплювальної споруди на річках області, що дало змогу частково захистити від шкідливої дії паводкових вод 40 населених пунктів, 375,0 га сільськогосподарських угідь та 207 садиб;

– охорону і раціональне використання природних рослинних ресурсів – 558,7 тис. грн. (114 відс. більше);

– збереження природно-заповідного фонду, на який у 2015 році зовсім не виділялись кошти, у 2016 році профінансовано понад 2,0 млн. грн. для проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об`єктів природно-заповідного фонду на території області.

Мережа природно-заповідного фонду Івано-Франківської області нараховує 474 території та об’єкти загальною площею 218,8 тис. га, що складає 15,7 відс. від загальної площі регіону, у тому числі:

 – 33 об’єкти загальнодержавного значення площею 131,6 тис. га;

 – 441 об’єкт місцевого значення площею 87,2 тис. га.

Указом Президента України від 27 липня 2016 року №312/2016 створено гідрологічну пам’ятку природи загальнодержавного значення “Манявський водоспад” та змінено площу лісового заказника загальнодержав­ного значення “Урочище “Скит Манявський”.

Крім того, в області реалізовувались природоохоронні заходи за рахунок коштів державного фонду ОНПС, а саме:

– завершено будівництво каналізаційних мереж і споруд в місті Надвірній (6,3 млн. грн.);

– виділено 10,0 млн. грн. на розширення та реконструкцію споруд для складування побутових та сільськогосподарських відходів на полігоні ТПВ в місті Снятині.

Територіальний розвиток

Розвиток добровільно об’єднаних територіальних громад (ОТГ).

Станом на 01.01.2017 році в області утворено 12 об’єднаних територіальних громад.

 4 ОТГ утворено у 2015 році, а саме: Печеніжинська, Верхнянська, Старобогородчанська та Білоберізька, які об’єднали 19 місцевих рад з чисельністю населення 37,3 тис. осіб.

З 2016 року Печеніжинська, Верхнянська, Старобогородчанська громади перейшли на прямі міжбюджетні відносини з Міністерством фінансів України. У результаті бюджетної децентралізації ОТГ отримали додатковий фінансовий ресурс, завдяки чому загальний обсяг бюджетів зріс відповідно: Старобогородчанської ОТГ – у 10,5 раза, Верхнянської – у 9,2 раза, Печеніжинської – у 11,6 раза. Усі ОТГ мають перевиконання своїх бюджетів.

У 2016 році 3 ОТГ отримали також з державного бюджету кошти субвенції на розвиток своєї інфраструктури у сумі 21, 9 млн. грн., які спрямували на реалізацію 41 проекту, а саме: ремонт комунальних доріг, облаштування навчально–виховних комплексів, ЦНАПів, будинків культури, амбулаторій, будівництво дошкільних закладів, стадіонів, водогону тощо. За рахунок концентрації коштів бюджетів усіх рівнів вдалось значно покращити матеріально–технічну базу закладів соціально–культурної сфери ОТГ.

У результаті проведеної інформаційно–роз’яснювальної роботи у 2016 році в області утворено 8 ОТГ: Тлумацьку міську, Більшівцівську селищну, Витвицьку, Матеївецьку, Нижньовербізьку, П’ядицьку, Космацьку, Олешанську сільські об’єднані територіальні громади, які об’єднали 46 місцевих рад. 18.12.2016 року відбулися перші місцеві вибори у 7 ОТГ. Вищезазначеними ОТГ утворено виконавчі комітети місцевих рад, затверджено місцеві бюджети на 2017 рік, ради ОТГ зареєстровано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Проведення перших виборів в Олешанській ОТГ призначено ЦВК на 30 квітня 2017 року.

Відтак, у 2017 році на території Івано-Франківської області функціонуватиме з новими повноваженнями, можливостями та ресурсами 12 ОТГ.

 

 

2. Проблеми розвитку економіки і соціальної сфери області

До чинників, що гальмують економічний розвиток області, належать:

Неповна завантаженість виробничих потужностей промислових підприємств, низька конкурентоспроможність продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках, зокрема, внаслідок використання у виробничих процесах морально застарілого, технологічно зношеного та енергоємного обладнання, а також значна потреба у внутрішніх та зовнішніх інвестиціях для відновлення і розвитку виробництва тощо. Зокрема, на розвиток промислового сектора економіки області негативно впливають:

– зниження обсягів видобутку нафти та природного газу, недостатнє фінансування робіт із пошуку та розробки нових родовищ, буріння та введення в експлуатацію свердловин, що негативно позначається на фінансово-економічних показниках нафтогазовидобувних підприємств області, спричиняє виникнення соціальної напруги в трудових колективах, призводить до зменшення ресурсної бази вуглеводнів і не забезпечує передумов для відновлення роботи нафтогазопереробних підприємств;

– технологічний простій з січня 2014 року основних виробництв одного з найбільших хімічних підприємств України – ТОВ “Карпатнафтохім”, яке забезпечує понад 1,8 тис. робочих місць і є бюджетоутворюю­чим для області. На цей час залишається невирішеним питання підвищення ставки ввізного мита на полівінілхлорид, не змішаний з іншими речовинами, до гранично допустимого СОТ рівня – 6,5 відс. для забезпечення вітчизняного ринку продукцією українського виробництва, створення належних умов для конкуренції вітчизняних хімічних підприємств з аналогічними іноземними виробниками;

– незавантаженість енергогенеруючих потужностей та відповідної інфраструктури – ліній електропередач, газотранспортних та газорозподільних мереж;

– відсутність високотехнологічного обладнання для забезпечення глибинної переробки в деревообробній галузі, основною причиною якої є недосконалість механізму забезпечення сировиною.

 

Неналежний стан автомобільних доріг загального користування державного, місцевого значення та доріг комунальної власності.

Висока енергоємність об’єктів бюджетної сфери та житлового сектору.

Потребує покращення стан об’єктів соціальної сфери.

Відсутність забезпечення якісною питною водою окремих населених пунктів області.

Відсутність потужностей для сортування та переробки твердих побутових відходів.

Низька густота лісових доріг (у 6-7 разів нижча від оптимальної), що лімітує ефективне використання лісових ресурсів, стримує розвиток рекреаційного використання лісових територій.

 

Всихання ялинових насаджень в лісах Карпат набули масштабів стихійного лиха. Враховуючи важливе значення ялинових лісів, необхідність системного вирішення питання заміни всихаючих насаджень, розвиток лісової інфраструктури потребує системних управлінських рішень на рівні держави.

Наявність податкового боргу до державного та місцевих бюджетів та боргу із сплати єдиного соціального внеску. На 1 січня 2017 року величина податкового боргу за податковими зобов’язаннями (без врахування боргу підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство або судом прийнято рішення про призупинення стягнення) до зведеного бюджету становить 2918,6 млн. грн.; у тому числі до місцевих бюджетів – 141,6 млн. гривень. Заборгованість зі сплати ЄСВ – 47,3 млн. гривень.

Наявність заборгованості із виплати заробітної плати (на 1 січня 2017 року залишалися невиплаченими 5,5 млн. грн. заборгованої заробітної плати); у загальній сумі боргу 0,3 млн. грн. (4,7 відс.) складає заборгованість економічно активних підприємств.

Виділення земельних ділянок учасникам АТО, зокрема, у міських населених пунктах.

Недостатня робота щодо проведення заходів із створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Залишаються диспропорції соціально-економічного розвитку окремих територій, у тому числі гірських.

 

Зазначені проблеми негативно впливають на розвиток основних галузей економіки регіону та територій, створення робочих місць, зростання добробуту та комфортного життя населення області та є важливими для вирішення
у 2017 році.

 

3. Хід виконання регіональних цільових програм у відповідних галузях і сферах діяльності

У 2016 році в області діяли 64 регіональні обласні цільові програми у відповідних галузях і сферах діяльності. Із загальної кількості затверджених програм на 2016 рік з обласного бюджету передбачено фінансування 64 програм в сумі 459250,6 тис. грн., з яких на 1 січня 2017 року частково профінансовано 49 програм (10 заходів) на суму 432288,3 тис. грн. або 94,1 відсотка.

Кошти спрямовувались на виконання заходів програм щодо:

– підтримки малого підприємництва – 1201,2 тис. грн.,

– розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності – 15,0 тис. грн.;

– соціально-економічного та культурного розвитку області – 51,2 тис. грн.;

– агропромислового розвитку – 3982,4 тис. грн.,

– охорони здоров’я – 173918,4тис. грн.;

– освіти, науки та молодіжної політики – 49488,2 тис. грн.;

– у справах молоді та спорту – 3134,0 тис. грн.;

– культури, національностей та релігій – 4528,6 тис. грн.;

– соціального захисту населення – 15341,1 тис. грн.;

– цивільного захисту населення – 4225,6 тис. грн.;

– інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю – 1336,1 тис. грн.;

– будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури – 34551,4 тис. грн.;

– міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестиції – 1233,5 тис. грн.,

– розвитку місцевого самоврядування та забезпечення діяльності обласної ради – 23527,9 тис. грн.;

– господарського управління – 3562,0 тис. грн.;

– профілактики правопорушень – 121,0 тис.грн;

– субвенції з обласного бюджету райміськбюджетам – 112070,7 тис. гривень.

 

Увесь виділений на програми фінансовий ресурс був освоєний розпорядниками коштів у відповідності до визначених заходів та завдань програм.

 

ІІ. Цілі та завдання на 2017 рік

Цілі та завдання програми соціально-економічного та культурного розвитку області на 2017 рік спрямовані на реалізацію визначених Стратегією розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року пріоритетних стратегічних напрямків та створення умов для забезпечення:

Стійкого розвитку економіки шляхом:

– стимулювання залучення інвестицій, у тому числі:

– підготовка інвестиційних продуктів,

– формування позитивного інвестиційного іміджу регіону,

– підвищення якості інвестиційного супроводу;

 

– стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу, у тому числі:

– розвиток інфраструктури підтримки підприємництва,

– зміцнення інноваційного потенціалу виробників,

– підтримка конкурентоспроможності МСБ;

 

– забезпечення енергоефективності, зокрема:

– підвищення ефективності управління енергетичними ресурсами,

– підтримка альтернативної енергетики;

 

– удосконалення управління регіональним розвитком, у тому числі:

– формування ефективної системи управління регіоном,

– покращення інструментів взаємодії громад для спільного вирішення проблем,

– покращення інструментів просторового планування,

– підвищення ефективності діяльності підприємств та організацій водо­про­відно-каналізаційного господарства;

 

– забезпечення екологічної безпеки регіону, зокрема:

– запобігання та ліквідація наслідків надзвичайних екологічних ситуацій,

– зменшення негативного впливу на довкілля промислових та житлово-комунальних об’єктів,

– розвиток екомережі та збереження біорізноманіття,

– збереження навколишнього природного середовища.

 

Розвитку туристично-рекреаційної сфери шляхом:

– підвищення туристично-рекреаційного потенціалу, зокрема:

створення нових та підтримка наявних туристичних продуктів,

– розвитку курортно-рекреаційних територій,

– розвитку спортивно-туристичної інфраструктури,

– розвитку екологічних видів туризму, у тому числі сільського, зеленого туризму;

 

– маркетингу туристичного потенціалу, у тому числі:

– просування і реклама місцевих туристичних продуктів,

– підтримка регіонального туристичного маркетингу.

 

Розвитку сільських територій шляхом:

збільшення доданої вартості сільськогосподарської продукції, у тому числі:

– технологічне переоснащення діючих та створення високотехноло­гічних нових підприємств з виробництва та переробки сільськогосподарської продукції,

– розвиток органічного сільського господарства та виробництва продуктів харчування,

– покращення доступу агровиробників до ринків збуту;

 

розвитку сільських територій та периферії навколо малих міст, зокрема:

– розвиток сучасних форм кооперації в аграрному секторі,

– підтримка розвитку неаграрних видів бізнесу у сільських територіях,

– удосконалення підготовки фахівців для малого бізнесу в сільській місцевості,

– сприяння самозайнятості у селах, передусім – у гірській місцевості,

– розвиток системи первинної медицини сільських територій, зокрема, створення лікарських амбулаторій в населених пунктах області,

– забезпечення якісною питною водою сільських населених пунктів, що мають найгостріші проблеми водопостачання.

 

Розвитку людського капіталу шляхом:

– підвищення адаптивності населення до потреб ринку праці, зокрема:

– вдосконалення системи підготовки молоді до умов регіонального ринку праці,

– покращення підготовки кадрів для потреб регіональної економіки, у тому числі – розвиток системи освіти впродовж життя;

 

– підвищення обізнаності та соціальної активності жителів краю, у тому числі:

– розвиток лідерських та підприємницьких якостей молоді,

– створення дієвих механізмів мобілізації жителів краю до вирішення місцевих проблем,

– підвищення екологічної культури населення,

– забезпечення гострих потреб охорони здоров’я та формування здорового способу життя,

– збереження регіональних традицій та розвитку української культури,

– підвищення творчого потенціалу жителів краю.

 

ІІІ. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЕКОНОМІЧНОЇ І СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ОБЛАСТІ У 2017 РОЦІ

1. Податково-бюджетна політика

Формування прогнозних показників місцевих бюджетів області на 2017 рік здійснено з урахуванням Основних напрямків бюджетної політики на 2017 рік, схвалених  розпорядженням  Кабінету  Міністрів  України   від  24.06.2016 року № 478-р, показників Плану заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року та поточної динаміки розвитку економіки області.

При розрахунку фінансового ресурсу місцевих бюджетів враховано:

– норми чинного Бюджетного та Податкового кодексів України;

– підвищення мінімальних соціальних стандартів;

– проведення заходів щодо оптимізації видатків місцевих бюджетів;

– дотримання жорсткої фінансової дисципліни.

Загальний фінансовий ресурс місцевих бюджетів області на 2017 рік складе 14678,9 млн. грн., що на 2516,9 млн. грн. більше, ніж фактичні надходження 2016 року.

Обсяг доходів місцевих бюджетів (без урахування трансфертів) складе 3945,5 млн. грн., з них податок на доходи фізичних осіб – 2009,3 млн. гривень.

 

Головні цілі на 2017 рік:

Забезпечення збалансування показників місцевих бюджетів, підвищення рівня їх фінансової забезпеченості шляхом вжиття заходів щодо збільшення дохідної частини, оптимізації видатків бюджетних установ та дотримання жорсткої бюджетної дисципліни.

 

Основні завдання на 2017 рік:

– вжиття комплексу заходів, спрямованих на виконання затверджених місцевими радами планових показників по доходах місцевих бюджетів та їх наповнюваності шляхом активізації роботи з детінізації економіки, легалізації заробітної плати та ліквідації податкового боргу;

Головне управління Державної фіскальної служби в області, департамент соціальної політики, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, органи місцевого самоврядування

 

– забезпечення неухильного дотримання вимог частини 4 статті 77 Бюджетного кодексу України;

Райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, органи місцевого самоврядування, головні розпорядники коштів

 

– ефективне проведення оптимізації витрат головних розпорядників коштів шляхом виключення непершочергових та неефективних витрат, насамперед витрат, що не забезпечують виконання основних функцій і завдань головного розпорядника коштів;

Головні розпорядники коштів, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, органи місцевого самоврядування

 

– вжиття заходів щодо економного та ефективного використання бюджетних коштів та дотримання жорсткої бюджетної дисципліни;

Головні розпорядники коштів, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, органи місцевого самоврядування, Державна аудиторська служба в Івано-Франківській області

Очікувані результати у 2017 році:

– забезпечення виконання затверджених місцевими радами планових показників;

– збалансування місцевих бюджетів видатками на оплату праці працівників бюджетних установ, теплоенергоносіїв і комунальних послуг та інших захищених статей бюджету;

– підвищення рівня фінансової забезпеченості місцевих бюджетів шляхом вжиття заходів щодо економного і раціонального використання бюджетних коштів.

 

2. Розвиток реального сектору економіки

2.1. Промисловий комплекс

Головні цілі на 2017 рік:

Створення умов для підвищення виробничої активності промислових підприємств області за рахунок реалізації заходів інноваційного розвитку, проведення модернізації, технічного переоснащення, перепрофілювання діючих та відкриття нових виробництв із створенням робочих місць, збереження інвестиційної привабливості, імпортозаміщення, впровадження енергозберігаючих технологій, підтримки регіонального виробника.

 

Основні заходи та завдання на 2017 рік:

– за участі німецького холдингу “Leoni AG” забезпечити сприяння в реалізації інвестиційного проекту з виробництва дроту і кабелю для різних галузей промисловості із створенням у 2017 році 800 нових робочих місць;

Виконавчий комітет Коломийської міської ради, управління міжна­род­ного співробітництва, євроінтеграції, туриз­му та інвес­ти­цій облдержадміністрації, департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадмі­ні­страції

 – збільшення виробництва електрокабельної продукції для сучасних автомобілів європейського типу на ДП ВО “Карпати”;

ДП ВО “Карпати”, департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації, виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради

– продаж пакету акцій ПрАТ “Івано-Франківський локомотиворемонтнмй завод” на конкурсних засадах;

ПрАТ “Івано-Франківський локомотиворемонтний завод”, департамент економічного розвитку, промисловості та інфра­структури облдержадміністрації, виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради

 

–  відновлення роботи ТОВ “Карпатнафтохім”;

ТОВ “Карпатнафтохім”, департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації

– розширення асортименту та збільшення виробництва товарів народного вжитку підприємствами хімічної промисловості;

ТОВ “Голд-Дроб Україна”, департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації

– розширення асортименту та освоєння виробництва нових видів продукції, конкурентоспроможної на внутрішньому та зовнішньому ринках;

ПАТ “ВТШП “Галичина”, ТОВ “Тикаферлюкс”, ТОВ “Тенмарк”, департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації

– модернізація технологічних процесів та створення нових робочих місць;

ТОВ “Таркетт-Вінісін”, ТОВ “Тенмарк”, ТОВ “Мірам” та інші, департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації

– нарощення випуску деревообробної продукції за рахунок модернізації виробництва, залучення інвестиційних та інноваційних ресурсів, виходу на нові ринки збуту;

ТОВ “Таркетт Вінісін”, ТОВ “Мілвуд”, ТОВ “Олпол” та інші, департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації

– ефективне використання деревних відходів як альтернативного виду палива для виробничих потреб, а також випуску продуктів переробки цих відходів (паливних брикетів, пелет).

ТОВ “Уніплит”, ТОВ “Солід Україна”, департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації

 

Очікувані результати у 2017 році:

– збільшення обсягів виробництва промислової продукції на 2,0 відсотки.

 

2.2. Паливно-енергетичний комплекс

Головні цілі на 2017 рік:

Забезпечення стабільного функціонування енергетичної системи шляхом покращення технічного стану енергогенеруючих станцій; забезпечення надійної та безаварійної роботи електричних і газових мереж для якісного постачання енергоресурсів споживачам області; забезпечення розвитку нафтогазової галузі шляхом нарощення ресурсної бази вуглеводнів за рахунок нових перспективних ділянок надр та збільшення обсягів видобування нафти і газу з родовищ, що розробляються..

 

Основні заходи та завдання на 2017 рік:

– забезпечення надійної роботи енергогенеруючих станцій, покращення їх технічного стану та зменшення шкідливого впливу на довкілля:

– реконструкція і технічне переоснащення електрофільтрів енергоблоку № 10 та капітальний ремонт електрофільтрів енергоблоку № 1, середній ремонт електрофільтрів енергоблоку № 11, поточні ремонти електрофільтрів енергоблоків № 2-9,12, переоснащення системи пневмозоловидалення другої черги на Бурштинській теплоелектростанції;

Відокремлений підрозділ “Бурштинська теплоелектростанція” публічного акціонерного товариства “ДТЕК “Західенерго”, департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації

– капітальний ремонт турбогенератора № 1, поточні ремонти котлів №№ 1, 2, турбогенератора № 2 і тепломережі Калуської теплоелектроцентралі;

Державне підприємство “Калуська теплоелектроцентраль – нова”, департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністра­ції

– підвищення надійності, якості та безпеки електропостачання і газопостачання споживачам області:

– завершення реконструкції підстанції 110/35/10 кВ “Ільці”, будівництво підстанції  110  кВ “Поляниця”,  технічне  переоснащення електричних мереж 0,4-6 кВ в селі Пасічна та 0,4-10 кВ у селищі Делятин Надвірнянського району, 0,4-10 кВ у селі Космач Косівського району, 10 кВ в селі Буркут Верховинського району,

добудова лінії електропередач 330 кВ “Бурштинська ТЕС – Богородчани” з її продовженням до підстанції 750 кВ “Західноукраїнська”;

Публічне акціонерне товариство “Прикарпаття­обленерго”, департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації

– реконструкція магістрального газопроводу “Пасічна−Тисмениця” (на ділянці км 0 − км 48,7) та капітальний ремонт магістрального газопроводу “Пасічна − Долина” (на ділянці км 1,6 – км 7,0), реконструкція газорозподільних станцій “Калуш-2”, “Угринів”, “Тисмениця”, “Старий Лисець”, “Стримба”;

Публічне акціонерне товариство “Магістральні газопроводи України”, департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдерж­адміністрації

 • реконструкція та капітальний ремонт газопроводів високого, середнього та низького тиску, будівель газорегуляторних пунктів, шафових регуляторних пунктів газу, установок електрохімічного захисту;

– завершення будівництва II черги підвідного газопроводу високого тиску “Надвірна-Ланчин” .

Публічні акціонерні товариства “Івано-Франківськгаз” і “Тисменицягаз”, департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації

– нарощення ресурсної бази вуглеводнів, збільшення обсягів видобутку нафти і газу:

– розробка концепції подальшого розвитку нафтогазовидобувної промисловості на Прикарпатті;

Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністра­ції, ІФНТУНГ

– проведення геологічного вивчення перспективних ділянок нафтогазоносних надр, виконання робіт з дорозвідки надр біля відпрацьованих родовищ, здійснення пошуково-розвідувального буріння глибоких свердловин (в інтервалі від 4000 до 6500 м), зокрема за рахунок залучення інвестицій;

Геологорозвідувальні та нафтогазовидобувні підприємства, департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдерж­адміністрації

– проведення експлуатаційного буріння, введення в дію нових свердловин, застосування прогресивних технологій для інтенсифікації видобутку вуглеводнів, зокрема, за рахунок спільної діяльності між власниками спеціальних дозволів на користування надрами та інвесторами.

Нафтогазовидобувні підприємства, департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдерж­адміністрації

 

Очікувані результати у 2017 році:

– зменшення кількості технологічних порушень на об’єктах електроенергетики на 1,0 відс.;

– зменшення кількості випадків витоків газу та аварійних ситуацій в газорозподільній системі на 0,5 відс.;

– збільшення обсягів видобування нафти на території області на 1,0 відс., газу – на 2,0 відсотка.

 

2.3. Енергоефективність та енергозбереження

Головні цілі та пріоритети розвитку галузі на 2017 рік:

Скорочення бюджетних видатків на використання паливно-енергетичних ресурсів в бюджетних установах за рахунок ефективного використання енергоносіїв, залучення альтернативних джерел енергії, зменшення енергоємності виробництва одиниці продукції, виконаних робіт, наданих послуг; формування світогляду населення щодо ефективного використання енергоресурсів за рахунок посилення регуляторних та інформаційно-освітніх функцій обласних та місцевих органів влади. Модернізація існуючого теплогенеруючого обладнання, заміна застарілих котлів і реконструкція малоефективних котлів, впровадження енергозберігаючих заходів на діючому обладнанні, впровадження новітніх технологій (когенераційних установок, теплових насосів, індивідуальних теплових пунктів), введення в енергобаланс місцевих та альтернативних видів палива, напрацювання нових технологічних схем і технічних рішень на пілотних об’єктах, термореновація будівель та споруд, поступовий перехід на попередньо ізольовані труби в теплових мережах.

 

Основні завдання та заходи на 2017 рік:

– реалізація заходів:

– цільової програми енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв  з відновлюваних джерел енергії Івано-Франківської області на 2016-2020 роки;

– програми енергозбереження для населення Івано-Франківської області на 2015-2018 роки;

Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

– переведення паливних господарств на використання альтернативних видів палива;

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, департамент будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури, департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації

– запровадження автономних систем електроопалення і водопідігріву акумуляційного типу у закладах бюджетної сфери;

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації

– модернізація систем освітлення об’єктів соціальної сфери із заміною джерел освітлення на більш енергоефективні (світлодіодні джерела), впровадження системи підтримки сталої освітленості в залежності від рівня природної освітленості, автоматичних вимикачів освітлення в приміщеннях із періодичним перебуванням людей та встановлення сонячних батарей із акумуляцією електроенергії;

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, департамент будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури, департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації

– створення дієвої системи регіонального управління у сфері енергоефективності;

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації

– стимулювання населення до впровадження енергозберігаючих заходів шляхом часткового відшкодування відсоткових ставок за залученими в кредитно-фінансових установах кредитами, що надаються фізичним особам, об’єднаним співвласникам багатоквартирних будинків та житлово-будівельним кооперативам.

 Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації, департамент будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації

 

Очікувані результати у 2017 році:

– скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів та збільшення використання відновлюваних джерел енергії, за умови безумовного дотримання екологічних норм та стандартів;

– зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів населенням через стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів;

– сприяння розвитку галузі енергоефективного будівництва і реконструкції, забезпечення умов щодо виявлення і залучення вітчизняних та іноземних інвестицій.

2.4. Агропромисловий комплекс. Земельні відносини. Лісове господарство

Агропромисловий комплекс

Головні цілі на 2017 рік:

Створення сприятливих умов для комплексного розв`язання соціальних проблем села та розвитку сільських територій, зростання доходів сільського населення, створення високоефективного конкурентоспроможного аграрного сектору, забезпечення продовольчої безпеки регіону.

 

Основні завдання і заходи на 2017 рік:

– реалізація заходів Комплексної програми розвитку агропромислового комплексу та сільських територій Івано-Франківської області на 2016-2020 роки;

Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації

– виробництво продукції рослинництва і тваринництва до рівня, який забезпечить мінімальні норми її споживання населенням регіону;

– виробництво насіння високоврожайних сортів і гібридів місцевими насінгоспами, своєчасне сортооновлення та сортозаміна;

– застосування інтенсивних та ресурсозберігаючих технологій вирощування сільськогосподарських культур;

– призупинення спаду чисельності поголів’я худоби і птиці та забезпечення його поступового нарощування;

– підвищення продуктивності худоби і птиці на основі зміцнення кормової бази та поліпшення якісного складу поголів’я;

– зберігання і нарощування чисельності породного генофонду поголів’я свиней та використання нових високопродуктивних спеціалізованих порід, типів і ліній;

– реконструкція існуючих та створення нових виробничих потужностей;

– більш повне охоплення селекційно-племінною роботою сільськогосподарських тварин особистих селянських та фермерських господарств;

– підвищення конкурентоспроможності та розширення ринків збуту продукції власного виробництва;

– поліпшення інвестиційного клімату, сприяння залученню інвестицій міжнародних фінансових установ та країн – стратегічних партнерів України для реалізації проектів в агропромисловому комплексі;

– залучення інвестицій у підприємства харчової і переробної промисловості для впровадження нових енерго- та ресурсозберігаючих технологій;

– проведення виставково-ярмаркової діяльності для підвищення конкурентоспроможності та виходу продукції сільськогосподарських товаровиробників області на зовнішні ринки збуту продукції;

– надання соціально спрямованих дорадчих послуг з питань роботи в ринкових умовах, господарювання в умовах обмежених ресурсів, технологічних, економічних та правових питань.

Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

 

Земельні відносини

Головні цілі на 2017 рік:

Інвентаризація земель населених пунктів та земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів, систематизація та упорядкування кадастрової інформації, встановлення і зміна меж адміністративно-територіальних утворень та винесення їх в натуру (на місцевість).

 

Основні завдання та заходи на 2017 рік:

Виконання заходів та їх фінансове забезпечення відповідно до регіональної цільової програми заходів та робіт у галузі розвитку земельних відносин в Івано-Франківській області до 2020 року;

Головне управління Держгеокадастру в області, райдерж­адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

 

Лісове господарство

Головні цілі на 2017 рік:

Збереження цілісності лісових масивів як середовищ існування рідкісних і цінних видів рослин і тварин; здійснення заходів, спрямованих на відтворення корінних лісових та рослинних груп високої якості з попереднім проведенням дослідних робіт; максимальне використання технологій, що сприяють збереженню і відновленню біологічного різноманіття; підтримка складу і вікової структури деревостанів з метою забезпечення збереження існуючих в них популяцій видів; організація і здійснення системи заходів з метою недопущення стихійних явищ.

 

Основні завдання та заходи на 2017 рік:

– проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів, територій та об’єктів природно-заповідного фонду (в частині встановлення на місцевості (в натурі) меж територій та об’єктів);

– збільшення частки лісового сектора в економіці області;

– покращення стану і густоти лісових доріг, розвиток лісової інфраструктури для цілей лісового господарства, рекреації та туризму;

– застосування економічних підходів у лісокористуванні;

– завершення сертифікації лісів з метою оцінювання відповідності системи ведення лісового господарства встановленим міжнародним вимогам щодо управління лісами та лісокористування на засадах сталого розвитку.

Обласне управління лісового та мисливського господарства

 

Очікувані результати у 2017 році:

– зростання обсягів виробництва валової продукції сільського господарства на 0,2 відс., у тому числі: рослинництва – на 0,3 відс., тваринництва – на 0,1 відс.;

– забезпечення валового збору зерна до 773,0 тис. тонн, цукрових буряків – до 63,8 тис. тонн, картоплі – до 977,0 тис. тонн та овочів – до 173,0 тис. тонн;

– забезпечення виробництва м’яса (у живій вазі) до 124,0 тис. тонн, молока – 467,0 тис. тонн, яєць – 415,0 млн. штук;

– зростання виробництва продукції харчової промисловості на 0,5 відс.;

– визначення кількісного складу земель, необхідних для ведення державного земельного кадастру;

– отримання достовірної інформації для здійснення справляння плати за земельні ділянки;

– встановлення місця розташування об’єктів землеустрою, їхніх меж, розмірів, правового статусу;

– виявлення та консервація деградованих сільськогосподарських угідь;

– обсяг чистого доходу від реалізації продукції лісового господарства (без ПДВ) на суму 592,5 млн. гривень;

– забезпечення заготівлі деревини в обсязі майже 970,0 тис. куб. метрів;

– забезпечення реалізації державними лісогосподарськими підприємствами 175,0 тис. куб. метрів дров, у тому числі для побутових потреб населення – 85,0 тис. куб. метрів;

– проведення лісорозведення та лісовідновлення на площі 2960 га.

 

 

2.5. Дорожнє господарство, транспорт та зв’язок

Дорожнє господарство

Головні цілі на 2017 рік:

Розбудова і модернізація транспортної інфраструктури, поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг загального користування.

 

Основні завдання та заходи на 2017 рік:

– будівництво та введення в дію мостового переходу на км 103+555 автомобільної дороги державного значення Н-10 Стрий – Івано-Франківськ – Чернівці – Мамалига;

– продовження робіт з поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення Карпатського єврорегіону (Н-09 Мукачеве – Львів, Н-10 Стрий – Мамалига, Р-24 Татарів – Кам’янець-Подільський);

– поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування мережі доріг області (ремонт земляного полотна, дорожнього одягу та покриття, штучних споруд, нанесення розмітки, озеленення, прибирання, зимове утримання, інженерно-технічне забезпечення тощо);

Служба автомобільних доріг в області

– забезпечення виконання заходів регіональної програми будівництва, реконструкції та модернізації об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури області на 2017 рік.

Департамент будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації, Служба автомобільних доріг в області

Очікувані результати у 2017 році:

– зменшення щорічних втрат внутрішнього валового продукту внаслідок незадовільного стану автомобільних доріг;

– зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод;

– збільшення обсягів дорожніх робіт;

– поліпшення транспортно-експлуатаційного стану існуючих автомобіль­них доріг і приведення його у відповідність з вимогами нормативних документів, створення належної інфраструктури;

– створення нових робочих місць у дорожній і суміжних галузях;

– забезпечення розвитку автомобільної дороги загального користування відповідно до темпів автомобілізації країни;

– підвищення рівня конкурентоспроможності Івано-Франківської області, подальший розвиток інфраструктури населених пунктів та сільської місцевості;

– підвищення соціально-економічного розвитку Івано-Франківської області, рівня її інноваційної, інвестиційної привабливості та спроможності;

– підвищення безпеки руху.

 

Транспорт та зв’язок

Головні цілі на 2017 рік:

Сприяння більш повному, безпечному, якісному задоволенню потреб населення та економіки області у послугах транспорту, зв’язку та інформації.

 

Основні завдання та заходи на 2017 рік:

– вдосконалення мережі автобусних маршрутів загального користування шляхом пріоритетного запровадження соціально значимих приміських маршрутів сполученням сільських населених пунктів з райцентрами;

Райдержадміністрації, департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації

– затвердження реєстру внутрішньообласних автобусних маршрутів загального користування;

Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації, райдержадміністрації

– підвищення рівня транспортного обслуговування населення:

– придбання тролейбусів та автобусів великої вмістимості вітчизняного виробництва, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими можливостями;

Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради, ДКП “Електроавтотранс”

– оновлення рухомого складу для обслуговування регулярних приміських та міжміських внутрішньо обласних автобусних маршрутів загального користування;

Автотранспортні підприємства області, департамент економіч­­ного розвитку, промисловості та інфраструктури облдерж­адміністрації, райдержадміністрації

– реконструкція та ремонт залізничної інфраструктури, підвищення рівня якості та доступності послуг залізничного транспорту;

ВП “Івано-Франківська дирекція залізничних перевезень” ДТГО “Львівська залізниця”, департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації

– розширення географії авіасполучення з “Міжнародного аеропорту “Івано-Франківськ” та прилеглої інфраструктури;

Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради, філія “Міжнародний аеропорт “Івано-Франківськ” ТзОВ “Скорзонера”, департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації

– розширення площі покриття території населених пунктів області зв’язком третього покоління 3G.

Оператори мобільного зв’язку, департамент економічного розви­т­­ку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації

Очікувані результати у 2017 році:

– оновлення рухомого складу пасажирського автотранспорту на 10,0 відс., пристосованого для перевезення осіб з обмеженими можливостями – на 15,0 відсотків;

– зростання обсягів перевезень вантажів всіма видами транспорту на 16,8 відсотка;

– зростання обсягів перевезень пасажирів всіма видами транспорту на 11,6 відсотка.

 

2.6. Будівельна діяльність

Розвиток будівельної галузі

Головні цілі на 2017 рік:

Сприяння розвитку соціальної інфраструктури населених пунктів області, шляхом підвищення ефективності капітальних вкладень та нарощення обсягів будівельних робіт.

 

Основні завдання та заходи на 2017 рік:

– виконання діючих в області програм будівництва із залученням різних джерел фінансування, зокрема:

– регіональної програми будівництва, реконструкції та модернізації об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури Івано-Франківської області до 2020 року;

– регіональної цільової програми розвитку молодіжного житлового будівництва в області на 2013-2017 роки;

– регіональної цільової програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення “Власний дім” на 2016-2020 роки;

– обласної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки;

– забезпечення потреб капітального будівництва та населення області будівельними матеріалами;

– сприяння акумулюванню коштів бюджетів усіх рівнів та їх спрямування на завершення будівництва соціально важливих об’єктів загальнообласного і місцевого значення, які мають високу будівельну готовність;

– підвищення технічного та технологічного рівнів підприємств будівельного комплексу шляхом подальшого впровадження механізації та автоматизації технологічних процесів у будівництві, застосування сучасних ресурсо- та енергозберігаючих технологій;

– збільшення потужності будівельної галузі та підвищення її конкурентоспроможності для закріплення на вітчизняному ринку будівельних послуг;

– розширення випуску нових будівельних матеріалів, ефективних збірних будівельних елементів;

Департамент будівництва, житлово-комуналь­но­го господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації, райдерж­адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі

– сприяння забезпеченню будівельних організацій та підприємств-виробників будівельних матеріалів кваліфікованими робітничими кадрами.

Департамент освіти, науки та молодіжної політики, департамент будівництва, житлово-комунального господар­ства, містобуду­вання та архітектури облдержадміністрації

 

Очікувані результати у 2017 році:

Добудова об’єктів незавершеного будівництва та забезпечення введення в експлуатацію:

– щонайменше 3 загальноосвітні навчальні заклади загальною потужністю 1200 учнівських місць;

– 3 дитячих садки на 284 місця;

– 1 заклад охорони здоров’я на 75 ліжок (м. Галич), 1 амбулаторно-поліклінічний заклад на 850 відвідувань в зміну (м. Коломия);

– понад 32 км газових мереж.

Містобудування та архітектура

Головні цілі на 2017 рік:

Оновлення та розробка містобудівної документації на місцевому рівні (схем планування територій, генеральних планів населених пунктів, детальних планів територій, розроблення проектів зонування територій); координація діяльності суб’єктів містобудування, ефективне управління та моніторинг містобудівної документації; паспортизація пам’яток містобудування та архітектури місцевого значення відповідно до регіональної цільової програми; дотримання законодавства у сфері містобудування, державних стандартів, норм і правил; впровадження містобудівного кадастру.

Основні завдання та заходи на 2017 рік:

– підготовка рішення щодо затвердження містобудівної документації регіонального рівня – Схеми планування території Івано-Франківської області;

– внесення пропозицій щодо розроблення, коригування показників і затвердження схем планування територій районів;

– здійснення моніторингу стану розроблення, оновлення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях (схем планування територій районів, генеральних планів населених пунктів, планів зонування територій, детальних планів територій);

– внесення пропозицій виконавчим органам місцевого самоврядування щодо необхідності розроблення, внесення змін до генеральних планів населених пунктів району, іншої містобудівної документації;

– сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території у межах своїх повноважень;

– організація робіт для проведення паспортизації пам’яток містобудування та архітектури місцевого значення в межах регіональної цільової програми;

– координація роботи місцевих органів містобудування та архітектури з питань містобудівного кадастру;

– розгляд проектів містобудівної документації архітектурно-містобудівною радою;

– забезпечення виконання:

– регіональної цільової програми містобудівного кадастру Івано-Франківської області на 2017-2019 роки;

– регіональної цільової програми паспортизації пам’яток містобудування та архітектури місцевого значення Івано-Франківської області на 2016-2020 роки.

Департамент будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

 

Очікувані результати у 2017 році:

– затвердження Схеми планування території Івано-Франківської області;

– продовження розробки схем планування територій Верховинського та Надвірнянського районів;

– затвердження схеми планування території Косівського району;

– формування базового інформаційного ресурсу системи містобудівного кадастру області;

– встановлення робочих станцій геоінформаційної системи та інших технічних пристроїв, необхідних для функціонування містобудівного кадастру;

– встановлення та налаштування спеціального програмного забезпечення робочих станцій. Формування інформаційних ресурсів містобудівного кадастру;

– паспортизація 75 пам’яток архітектури місцевого значення;

– зростання темпів розроблення містобудівної документації області.

 

2.7. Житлово-комунальне господарство, житлова політика

Головні цілі на 2017 рік:

Підвищення якості житлово-комунальних послуг та комфортності житла, забезпечення прозорості встановлення тарифів на всі послуги, збільшення джерел їх фінансування при забезпеченні гарантій для соціально незахищених верств населення.

 

Основні завдання та заходи на 2017 рік:

– створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;

– удосконалення системи управління галуззю, розвиток та запровадження різних форм власності підприємств житлово-комунального господарства;

– забезпечення виконання заходів:

– регіональної цільової програми зовнішнього освітлення селищних та сільських населених пунктів області на 2016-2020 роки;

– регіональної цільової програми “Питна вода” на 2012-2020 роки;

Департамент будівництва, житлово-комунального господар­ства, містобудування та архітектури облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

– приведення тарифів на житлово-комунальні послуги до рівня економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво і надання;

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, органи місцевого самоврядування

– перехід на конкурсне обслуговування житлового фонду та прибудинкових територій;

– заміна на попередньо-ізольовані 2 км тепломереж;

– перевід 4 котелень на альтернативні види палива.

Органи місцевого самоврядування

 

Очікувані результати у 2017 році:

– стабілізація цін і тарифів на житлово-комунальні послуги для населення, оптимізація їх собівартості через зменшення норм споживання, втрат і витрат, запровадження приладів обліку;

– зменшення взаємозаборгованості учасників ринку житлово-комунальних послуг, стабілізація фінансового стану підприємств галузі;

– підвищення якості та збільшення обсягів житлово-комунальних послуг.

Якість води

Головні цілі на 2017 рік:

Покращення якості і забезпечення питною водою населення області та зменшення її втрат.

 

Основні завдання та заходи на 2017 рік:

– забезпечення виконання заходів регіональної цільової програми “Питна вода” на 2012-2020 роки;

– реконструкція центрального водопроводу по вул. Грушевського – Мазепи м. Надвірна;

– завершення будівництва водопроводу в селищі Ланчин Надвірнянського району;

– будівництво водопровідних мереж житлового кварталу “Галич-Заріка”;

– заміна і реконструкція 9 км аварійних водопровідних мереж в інших населених пунктах.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, департамент будівництва, житлово-комунального господар­ства, містобудування та архітектури облдержадміністрації

 

Очікувані результати у 2017 році:

– зменшення затрат електроенергії в межах 3,0 відс. за рахунок заміни насосного обладнання на енергоощадне;

– заміна 2,0-4,0 відс. аварійних водопровідних мереж;

– покращення забезпечення населення питною водою.

 

Водовідведення

Головні цілі на 2017 рік:

Покращення технічного стану каналізаційних мереж та екологічного стану споруд.

 

Основні завдання та заходи на 2017 рік:

– влаштування водовідведення та водопостачання масиву житлової забудови в районі вулиць Комунальна-Мельничука м. Надвірна;

– реконструкцію очисних споруд в м. Городенка;

– продовження реконструкції очисних споруд і каналізаційних насосних станцій в місті Болехові;

– завершення реконструкції очисних споруд в містах Косові та Коломиї;

– проектування будівництва та реконструкції систем каналізації в інших населених пунктах.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, департамент будівництва, житлово-комунального господар­ства, містобудування та архітектури облдержадміністрації

 

Очікувані результати у 2017 році:

– зменшення затрат електроенергії в межах 2,0 відсотків;

– заміна близько 3,0 відсотків аварійних мереж;

– зменшення забруднення грунтових вод.

 

Поводження з побутовими відходами

Головні цілі на 2017 рік:

Організація роздільного збору сміття в населених пунктах області та покращення санітарного стану.

 

Основні завдання та заходи на 2017 рік:

– придбання спецтехніки для санітарної очистки населених пунктів області;

– покращення експлуатації полігонів твердих побутових відходів (ТПВ);

– придбання контейнерів для роздільного збору сміття в населених пунктах області;

– розробка концепції поводження з твердими побутовими відходами.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, департамент будівництва, житлово-комунального господар­ства, містобудування та архітектури облдержадміністрації

 

Очікувані результати у 2017 році:

Покращення санітарного стану населених пунктів, збільшення на
5,0-7,0 відс. об’єму відходів, які переробляються та утилізуються.

 

Житлова політика

Головні цілі на 2017 рік:

Створення сприятливих умов для інвестування у житлове будівництво з метою подальшого збільшення житлового фонду області та формування ринку доступного житла.

 

Основні завдання та заходи на 2017 рік:

– забезпечення введення в експлуатацію нового житла, реконструкція, розширення та капремонт існуючого житлового фонду;

– освоєння кредитних ресурсів на будівництво житла для молоді, сільських забудовників, розширення географії кредитування будівництва такого житла;

Департаменти будівництва, житлово-комуналь­ного господарства, містобудування та архітектури, агропромислового розвитку облдержадміністрації, регіональне управління державної спеціалізованої установи “Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву”, обласний фонд підтримки індивідуального будівництва на селі “Власний дім”

– запровадження прогресивних архітектурно-конструктивних і технічних рішень у розробленні та впровадженні економічних та енергозберігаючих проектів житлових будинків;

Райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, органи місцевого самоврядування

– забезпечення реалізації заходів:

– регіональної цільової програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення “Власний дім” на 2016-2020 роки;

Департаменти агропромислового розвитку, будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, обласний фонд підтримки індивідуального будівництва на селі “Власний дім”

– програми розвитку молодіжного житлового будівництва в Івано-Франківській області на 2013-2017 роки;

Департамент будівництва, житлово-комуналь­ного господарства, містобудування та архітек­тури облдержадміністрації, райдерж­адміністра­ції, виконкоми міських рад міст обласного значення, регіональне управління державної спеціалізованої установи “Держаний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву”

– обласної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки.

Департамент будівництва, житлово-комуналь­ного господарства, містобудування та архітек­тури облдержадміністрації, райдерж­адміністра­ції, виконкоми міських рад міст обласного значення

 

Очікувані результати:

– введення в експлуатацію за рахунок усіх джерел фінансування 520,0 тис. кв. м загальної площі житла;

– в рамках обласної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки введення в експлуатацію 130 кв. м загальної площі житла;

– в рамках програми розвитку молодіжного житлового будівництва в області на 2013-2017 роки введення в експлуатацію 22 квартири загальною площею 1488,0 кв. метрів;

– в рамках обласної цільової програми будівництва індивідуального житла на селі “Власний дім” на 2016-2020 роки введення 18 житлових будинків загальною площею 2250,0 кв. метрів, газифікація 10 та забезпечення водопоста­чанням 22 раніше збудованих осель.

 

3. Забезпечення умов для соціально-економічного зростання

3.1. Інвестиційна діяльність

Головні цілі на 2017 рік:

Впровадження ефективної регіональної політики у сфері інвестиційної діяльності шляхом формування сприятливого і стабільного інвестиційного клімату для надходжень інвестицій в економіку регіону та забезпечення економічного зростання; заходів для поліпшення іміджу області серед потенційних інвесторів, покращення умов для залучення стратегічних інвестицій, вдосконалення системи надання адміністративних послуг та супроводу інвесторів, підвищення рівня управління інвестиційною діяльністю, стимулювання розвитку об’єктів інноваційно-інвестиційної інфраструктури. Забезпечення спрямування інвестицій на виконання плану заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року та програми соціально-економічного та культурного розвитку області.

 

Основні завдання та заходи на 2017 рік:

– забезпечення реалізації заходів регіональної цільової програми сприяння залученню інвестицій в економіку Івано-Франківської області на 2016-2020 роки;

Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій облдержадміністрації

– поглиблення діючих та налагодження нових зв’язків з потенційними інвесторами економіки області;

Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій, департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації, райдержадміністрації та виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

– розвиток промоції області, поліпшення інвестиційного клімату шляхом функціонування сучасних веб-ресурсів з актуальною для інвесторів і постійно оновлюваною інформацією;

Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій облдержадміністрації, райдержадмі­ні­страції та виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

– участь в інвестиційних заходах (форуми, ділові зустрічі, конференції, “круглі столи”, презентації тощо) з метою налагодження і розвитку співпраці з інвесторами економіки області;

Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій, департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації, райдержадміністрації та виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

– проведення семінарів, тренінгів, навчань з питань інвестиційного забезпечення розвитку територій для фахівців райдержадміністрацій та міськвиконкомів;

Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій, департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації

– надання повного сприяння інвесторам, зокрема, в питаннях отримання необхідних дозволів і погоджень для початку реалізації інвестиційних проектів;

Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій, департамент будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури, департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури, департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації та виконавчі комітети міських рад

– сприяння розвитку індустріальних парків в області;

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації, управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій облдержадміністрації

– забезпечення ефективного використання коштів інвестиційних субвенцій з державного бюджету, що спрямовуються на соціально-економічний розвиток області;

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, департамент будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури, департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації

– забезпечення ефективного використання коштів державного фонду регіонального розвитку, що спрямовуються на фінансування інвестиційних програм;

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, департамент будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури, департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації

– сприяння залученню інвесторів на засадах державно-приватного партнерства до розвитку інженерно-транспортної, соціальної інфраструктури області та реалізації інвестиційних проектів використання нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії, розвитку та застосування екологічно чистих технологій з утилізації твердого та побутового сміття.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, департамент будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури, департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації

 

Очікувані результати у 2017 році:

– збільшення обсягів залучених суб’єктами господарювання області прямих іноземних інвестицій до 870,0 млн. дол. США, що на 2,7 відс. більше, ніж у 2016 році;

– обсяг іноземного капіталу на одного жителя області збільшиться до 630,5 дол. США;

– зростання обсягу капітальних інвестицій на 2,3 відс., капітальні інвестиції на одну особу становитимуть 6658,0 гривень.

 

3.2. Науково-технічна та інноваційна діяльність

Головні цілі на 2017 рік:

Запровадження програмно-цільового принципу управління інноваційною діяльністю в регіоні, створення умов для реалізації наявного потенціалу через посилення зв’язків між наукою та промисловістю, активізація інноваційного розвитку виробництва.

 

Основні завдання та заходи на 2017 рік:

– створення та розвиток елементів інноваційної інфраструктури шляхом покращення системи інформаційного забезпечення інноваційної діяльності;

Вищі навчальні заклади, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування

– просування інноваційної культури шляхом залучення максимально широкої аудиторії: проведення конкурсного відбору кандидатів на присудження обласної щорічної премії імені Герасима Терсенова; випуск та розповсюдження каталогу “Інтелектуальний продукт вчених, винахідників і раціоналізаторів Прикарпаття”; організація та проведення обласних науково-практичних конференцій до Дня винахідника і раціоналізатора України; наповнення розділу “Інноваційна діяльність” на офіційному сайті облдержадміністрації тощо;

Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації, обласна організація Товариства винахідників і раціоналізаторів України, вищі навчальні заклади

– фінансова та фінансово-кредитна підтримка наукових розробок та інвестиційних проектів інноваційного спрямування;

Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації, вищі навчальні заклади області

– забезпечення виконання заходів програми розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності області до 2020 року;

Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації, обласна організація Товариства винахідників і раціоналізаторів України, вищі навчальні заклади

– створення та підтримка розвитку індустріальних парків.

Виконавчі комітети міських рад, департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадмі­ністрації

 

Очікувані результати у 2017 році:

– створення ефективної системи взаємодії установ, підприємств та організацій у галузях науки, освіти, виробництва, підприємництва;

– цільова орієнтація розробок науковців вищих навчальних закладів на користь перспективних напрямів розвитку промисловості і соціальної сфери;

– концентрація фінансових та інтелектуальних ресурсів на здійсненні інноваційних заходів за визначеними державою пріоритетними напрямами інноваційного розвитку;

– збільшення кількості інноваційно-активних підприємств на 7,7 відс. – до 28 одиниць;

– збільшення обсягу реалізованої інноваційної продукції на 5,1 відсотка.

 

3.3. Споживчий ринок. Цінова політика

Головні цілі на 2017 рік:

Нарощування суб’єктами господарювання обсягів обороту роздрібної торгівлі, у тому числі і за рахунок легалізації сфери торгівлі; збільшення обсягів реалізації товарів вітчизняного виробництва шляхом ширшого залучення в товарооборот продукції місцевих товаровиробників; забезпечення належного захисту прав споживачів, контролю за якістю і безпекою продукції та послуг, що реалізуються населенню області; моніторинг цінової ситуації на соціально важливі групи продовольчих товарів з метою запобігання необґрунтованому зростанню цін на них.

 

Основні завдання та заходи на 2017 рік:

– забезпечення насиченості споживчого ринку області широким асортиментом якісних товарів, в першу чергу, місцевого виробництва з урахуванням попиту населення;

Департаменти агропромислового розвитку, економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміні­страції, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

– надання підтримки місцевим виробникам соціально важливих продовольчих товарів шляхом збільшення реалізації товарів місцевого виробництва через регіональну торгову мережу, сприяння їм у відкритті фірмових підприємств торгівлі для організації торгівлі продукцією власного виробництва, залучення їх до постачання продуктів харчування бюджетним установам області та до участі у ярмаркових заходах;

Департаменти агропромислового розвитку, економічного розвитку, промисловості та інфраструктури, соціальної політики, охорони здоров’я, освіти і науки та молодіжної політики облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

– забезпечення державного нагляду за якістю товарів і послуг та дотриманням правил торгівлі;

Головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

– вжиття комплексу заходів для недопущення необґрунтованого зростання цін на соціально важливі споживчі товари, зокрема:

– організація проведення постійного моніторингу рівня цін на основні групи продовольчих товарів;

Головне управління статистики в області, департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

– забезпечення контролю за дотриманням вимог чинного законодавства при формуванні цін на соціально важливі товари і послуги;

Головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області

– використання борошна з державних ресурсів для запобігання зростанню цін на хліб масового вжитку;

ПАТ “Аграрний фонд” в Івано-Франківській області, департаменти агропромислового розвитку та економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації

– координація дій контролюючих органів області щодо забезпечення дотримання державної дисципліни цін, недопущення монопольних зловживань, антиконкурентних узгоджених дій при формуванні цін товаровиробниками, посередниками та у торговельній мережі, а також проявів недобросовісної конкуренції між учасниками ринку.

Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації, обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України та інші контролюючі органи

 

Очікувані результати у 2017 році:

– забезпечення обсягів обороту роздрібної торгівлі на рівні 43,6 млрд. грн. або на 2,3 відс. більше, ніж у 2016 році, у порівняних цінах і на 15,3 відс. – у діючих;

– зростання обороту роздрібної торгівлі у розрахунку на 1 особу до 31,5 тис. грн. або на 15,3 відсотка.

 

3.4. Розвиток підприємництва

Головні цілі на 2017 рік:

Забезпечення належних умов для всебічного розвитку малого та середнього підприємництва шляхом створення нових та розвитку існуючих об’єктів інформаційної, інфраструктурної та кадрової мережі підтримки МСП, збільшення фінансово-кредитної підтримки, залучення суб’єктів підприємницької діяльності до участі у проектах міжнародної технічної допомоги.

 

Основні завдання та заходи на 2017 рік:

– реалізація заходів регіональної цільової програми розвитку малого та середнього підприємництва в Івано-Франківській області на 2017-2018 роки;

Структурні підрозділи облдержадміністрації, Регіональний фонд підтримки підприємництва по Івано-Франківській області, Головне управління Державної фіскальної служби в області, обласний центр зайнятості, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, об’єднані територіальні громади, громадські організації

– максимальна оптимізація та спрощення системи надання адміністративних послуг;

Структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміні­страції, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, органи місцевого самоврядування

– впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності у сфері регуляторної політики;

Структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадмі­ністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, органи місцевого самоврядування

– розширення можливостей доступу суб’єктів підприємницької діяльності до отримання кредитних ресурсів;

Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації, Регіональний фонд підтримки підприємництва по області, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

– проведення системної інформаційно-пропагандистської роботи з поширення інформації про підприємницьку діяльність для залучення до зайняття нею соціально незахищених верств населення;

Обласний, міські, районні, міські та районні центри зайнятості

– запровадження системи навчання основам ведення бізнесу, в тому числі для учнів старших класів та студентів, та підвищення кваліфікації підприємців;

Громадські організації, департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації, обласний центр зайнятості, суб’єкти підприємницької діяльності

– проведення обласного конкурсу “Лідер Прикарпаття”;

Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації

– сприяння розвитку інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва, в тому числі інноваційного;

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, Регіональний фонд підтримки підприємництва по області, Івано-Франківська торгово-промислова палата, департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації

– створення сприятливого середовища для розвитку малого та середнього бізнесу через впровадження ефективного демократичного управління (реалізація проекту “Партнерство для розвитку міст”).

Облдержадміністрація, обласна рада, виконавчі комітети Івано-Франківської, Коломийської, Долинської та Яремчанської міських рад

 

Очікувані результати у 2017 році:

– збільшення кількості малих підприємств на 10 тис. осіб – до 56 одиниць та збереження кількості середніх підприємств на рівні 2016 року (2 одиниці);

– збільшення частки надходжень від діяльності малих та середніх підприємств до бюджетів усіх рівнів, відповідно, на 10,0 та 24,0 відсотки;

– збільшення питомої ваги реалізованої продукції (робіт, послуг) малими підприємствами в загальнообласному обсязі реалізації до 31,0 відсотка.

 

3.5. Розвиток туристичної галузі

Головні цілі на 2017 рік:

Створення сприятливих умов для розвитку внутрішнього та в’їзного (іноземного) туризму; розвиток туристичної інфраструктури; створення нових та підтримка наявних туристичних продуктів; маркетинг туристичного потенціалу.

 

Основні завдання та заходи на 2017 рік:

– реалізація заходів комплексної регіональної цільової програми розвитку туризму в області на 2016-2020 роки;

– розвиток туристичної інфраструктури, у тому числі – в межах Дністровського каньйону;

– впорядкування територій рекреаційного призначення, туристських маршрутів, облаштування місць відпочинку туристів, оглядових майданчиків тощо;

– підтримка розвитку рекреаційної діяльності на територіях природно-заповідного фонду області;

– підтримка і просування туристсько-екскурсійного продукту області (участь у виставкових заходах, проведення ознайомлювальних турів, видання промоційної продукції, розширення мережі туристично-інформаційних центрів);

– реалізація проекту ЄС “Івано-Франківська область – край для туризму” (будівництво візит-центрів у місті Галичі та с. Ільці Верховинського району, інформаційна та адміністративна підтримка нового туристичного порталу області).

Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туриз­му та інвестицій облдержадміністрації, райдержадміні­стра­ції, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

 

Очікувані результати у 2017 році:

– збільшення обсягу надходжень туристичного збору до 2,5 млн. грн. або на 8,7 відс.;

– збільшення доходів від надання туристичних послуг суб’єктами туристичної діяльності до 280,0 млн. грн. або на 3,7 відс.;

– збільшення доходів від наданих послуг колективними засобами розміщення до 390,0 млн. грн. або на 2,6 відс.;

– збільшення загальної кількості туристів та екскурсантів до 2,5 млн. осіб.

 

3.6. Зовнішньоекономічна діяльність

Головні цілі та пріоритети розвитку на 2017 рік:

Нарощування обсягів експорту конкурентоспроможної продукції, оптимізація зовнішньої торгівлі шляхом удосконалення структури експорту та імпорту, збільшення випуску високоякісної продукції відповідно до стандартів ISO та розширення ринків збуту продукції.

 

Основні завдання та заходи, спрямовані на досягнення цілей:

– активізація двостороннього співробітництва з країнами – основними торговельними партнерами;

Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій облдержадміністрації, райдержад­міністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

– сприяння розвитку та модернізації виробничих потужностей, освоєнню нових видів продукції підприємствами господарського комплексу області, розширенню експортної бази промисловості та поглиблення її міжнародної спеціалізації;

Департамент економічного розвитку, промисловості та інфра­структури, управління міжнародного співробітництва, євроінте­грації, туризму та інвестицій облдержадміністрації, райдержад­мі­ні­страції, виконавчі комітети міст обласного значення

– активізація інформаційного обміну із зарубіжними країнами з використанням можливостей дипломатичних установ України в країнах перебування;

Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій облдержадміністрації, Івано-Франківська торгово-промислова палата

– надання інформаційної підтримки обласним підприємствам-експортерам у пошуку потенційних партнерів;

Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій облдержадміністрації, Івано-Франківська торгово-промислова палата

– залучення провідних виробників області до участі у міжнародних тендерах, бізнес-форумах, виставково-ярмаркових заходах країн-партнерів.

Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій облдержадміністрації, Івано-Франківська торгово-промислова палата

 

Очікувані результати у 2017 році:

– нарощення експорту товарів на 8,4 відс.;

– зростання позитивного сальдо зовнішньої торгівлі товарами на 42,2 відсотка.

 

3.7. Розвиток міжнародного співробітництва

Головні цілі на 2017 рік:

Сприяння поглибленню та розширенню міжрегіонального та транскордон­ного співробітництва, використанню можливостей суб’єктів і учасників транскордон­ного співробітництва у підготовці та реалізації проектів (програм) транскордонного співробітництва, створенню та підтримці позитивного іміджу області на міжнародній арені, залученню та ефективному використанню зовнішньої допомоги, активізації співпраці в рамках єврорегіонів “Карпатський” та “Верхній Прут”.

 

Основні завдання та заходи на 2017 рік:

Виконання завдань і заходів:

– регіональної цільової програми розвитку міжнародного співробітництва області на 2016-2020 роки;

Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій облдержадміністрації

– регіональної цільової програми впровадження в області ІІІ фази проекту Європейського Союзу та Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду” на 2015-2018 роки;

– регіональної цільової програми впровадження в області ІІІ фази Швейцарсько-Українського проекту “Підтримка децентралізації в Україні” DESPRO на 2014-2017 роки;

Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій облдержадміністрації, обласна рада

– програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства 2014-2020 “Польща-Білорусь-Україна”, “Румунія-Україна”, “Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна”;

– реалізація положень міжрегіональних угод, укладених з адміністративно-територіальними одиницями і органами влади країн-членів ЄС та інших держав, розширення географії міжнародного співробітництва;

– інтенсифікація участі області в реалізації Стратегії ЄС для Дунайського регіону;

– налагодження ефективної роботи з іноземними дипломатичними представництвами в Україні та українськими за кордоном через промоцію соціально-економічного потенціалу області;

Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій облдержадміністрації райдерж­адмі­ні­страції, виконавчі комітети міст обласного значення

– участь представників області у засіданнях міждержавних та міжрегіональних об’єднань і органів співробітництва, у тому числі в рамках єврорегіонів “Карпатський” та “Верхній Прут”;

Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій облдержадміністрації, обласна рада

– організація проведення днів Європи і ЄС, Європейського тижня місцевої демократії в Україні та інших заходів, пов’язаних із транскордонним співробітництвом і євроінтеграцією;

– організація проведення навчально-інформаційних заходів для потенційних аплікантів і представників місцевих органів влади щодо підготовки і реалізації проектів міжнародної технічної допомоги (МТД) та транскордонного співробітництва задля підвищення рівня їх знань і практичних навичок;

– моніторинг існуючих можливостей залучення МТД і забезпечення своєчасного інформування потенційних аплікантів про можливості різних програм і конкурсів;

– посилення інституційної спроможності громадського сектору, органів влади у визначенні пріоритетів транскордонного співробітництва області та налагодження ефективної взаємодії між ними задля підготовки проектів МТД відповідно до реальних суспільних потреб;

– підтримка потенційних учасників ППС ЄІС, у тому числі шляхом співфінансування пріоритетних для області проектів з місцевих бюджетів; налагодження діалогу із представниками громадських організацій – активними учасниками проектної діяльності, які мають значний досвід у цій сфері, на предмет співпраці з підготовки та реалізації пріоритетних для розвитку області проектів;

– координація, сприяння та моніторинг впровадження в області проектів транскордонного співробітництва та інших програм і проектів міжнародних організацій.

Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій облдержадміністрації, райдерж­адміністрації, виконавчі комітети міст обласного значення

 

Очікувані результати:

– інтенсифікація міжнародного співробітництва;

– встановлення і поглиблення економічних, соціальних, науково-технічних, екологічних, культурних та інших відносин між територіальними громадами, їх представницькими органами, місцевими органами виконавчої влади області та інших держав;

– підвищення рівня конкурентоспроможності області та підтримка її іміджу як надійного й стабільного партнера;

– збільшення кількості проектів і обсягів залучення МТД;

– підвищення ефективності використання зовнішньої допомоги;

– посилення спроможності представників громадського сектору та відповідних органів місцевої влади у сфері розроблення та управління проектами місцевого розвитку на основі принципів партнерства між громадою та владою.

 

3.8. Управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області

Головні цілі на 2017 рік:

Підвищення ефективності управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області; забезпечення надходження коштів від оренди та приватизації до обласного бюджету.

 

Основні завдання та заходи на 2017 рік:

– забезпечення прозорості процедури передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст області;

Управління об’єктами спільної власності територіальних громад області, постійна комісія обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу

– забезпечення прозорості процесу приватизації, недопущення незаконного відчуження майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ та міст області.

Прикарпатська універсальна товарна біржа

 

Очікувані результати у 2017 році:

– поповнення обласного бюджету, залучення коштів на розвиток та оновлення майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;

– забезпечення надходження до обласного бюджету від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що знаходиться у комунальній власності, коштів у сумі 5,0 млн. гривень.

 

3.9. Підвищення ефективності діяльності органів виконавчої влади

Головні цілі на 2017 рік:

Удосконалення роботи місцевих органів виконавчої влади для забезпечення виконання ними делегованих відповідно до закону повноважень органів місцевого самоврядування.

 

Основні завдання на 2017 рік:

– забезпечення прозорості та публічності у діяльності місцевих органів виконавчої влади області шляхом проведення зустрічей з громадськістю, засідань круглих столів, брифінгів, тощо стосовно роз’яснень рішень органів виконавчої влади вищого рівня та актуальних питань соціально-економічного і культурного розвитку області;

– надання практичної допомоги місцевим органам виконавчої влади нижчого рівня з питань виконання ними делегованих відповідно до закону повноважень органів місцевого самоврядування та забезпечення участі у роботі колегій райдержадміністрації, сесій районних рад та засідань виконкомів органів місцевого самоврядування;

– покращення матеріального та матеріально-технічного забезпечення місцевих органів виконавчої влади для забезпечення виконання ними функцій, покладених на місцеві державні адміністрації та здійснення делегованих відповідно до закону повноважень органів місцевого самоврядування;

– підвищення освітнього та кваліфікаційного рівня працівників органів виконавчої влади.

Апарат облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації

Заходи реалізуються за рахунок коштів обласного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

Орієнтовний обсяг фінансування з обласного бюджету на 2017 рік визначається виходячи із фінансових можливостей його дохідної частини з урахуванням вимог статті 85 Бюджетного кодексу України.

 

Очікувані результати у 2017 році:

– забезпечення прозорості та публічності у діяльності органів виконавчої влади області;

– створення належних умов роботи місцевих органів виконавчої влади області в частині виконання ними делегованих органами місцевого самоврядування повноважень;

– організація належної співпраці з місцевими органами виконавчої влади нижчого рівня, місцевого самоврядування, підприємствами, громадськими організаціями, населенням.

 

4. Розвиток гуманітарної та соціальної сфери

4.1. Охорона здоров’я

Головні цілі на 2017 рік:

Створення єдиного медичного простору шляхом злиття окремих структур служби екстреної медичної допомоги в єдину юридичну особу – комунальний заклад «Івано-Франківський центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»; удосконалення первинної медичної допомоги та створення центрів первинної медичної допомоги з урахуванням адміністративної реформи; надання ефективної медичної допомоги населенню області та підвищення її доступності, покращення здоров’я населення, зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я.

 

 Основні завдання та заходи на 2017 рік:

Здійснення заходів щодо реформування галузі охорони здоров’я:

– створення центрів первинної медико-санітарної допомоги на базі центральних районних лікарень;

– реорганізація фельдшерсько-акушерських пунктів в амбулаторії загальної практики-сімейної медицини: с. Голови – Верховинського, сс. Кінашів, Делієве – Галицького, с. Олієво-Королівка – Городенківського, с. Старий Мізунь – Долинського, сс. Боднарів, Пійло – Калуського, сс. Рунгури, Торговиця, Корнич – Коломийського, с. Гвізд – Надвірнянського, сс. Рудники, Вовчківці, Троїця, Підвисоке – Снятинського районів, с. Яблуниця – Яремчанської та с. Микитинці – Івано-Франківської міських рад;

– відкриття ФАПів у селах Пациків та Новичка Долинського та Клузів Тисменицького районів;

– злиття окремих структур служби екстреної медичної допомоги в єдину юридичну особу – комунальний заклад «Івано-Франківський центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», створення централізованої оперативно-диспетчерської служби;

– удосконалення первинної медико-санітарної допомоги:

– першочергове укомплектування кадрами закладів охорони здоров’я, розташованих у сільській місцевості;

– забезпечення амбулаторій обладнанням та автотранспортом;

– продовження будівництва та реконструкції об’єктів охорони здоров’я:

– хірургічного корпусу обласної клінічної лікарні (84,0 млн. грн.);

– обласного перинатального центру (орієнтовно 210,0 млн. грн.);

– хірургічного корпусу Галицької ЦРЛ (орієнтовно 13,3 млн. грн.);

– ремонт приміщення для централізованої диспетчерської служби (8,5 млн. грн.);

– реконструкція центрального корпусу Верховинської ЦРЛ;

реалізація завдань, передбачених заходами регіональних програм в галузі охорони здоров’я, зокрема:

– програми “Репродуктивне здоров’я населення Івано-Франківської області” на період до 2020 року: забезпечення акушерських стаціонарів медикаментами для надання невідкладної допомоги та лікування анемій, реорганізація акушерських та неонатологічних відділень для впровадження сучасних перинатальних технологій, придбання реанімобіля та сучасного обладнання для обласного перинатального центру та новітнього обладнання, проведення тренінгів, просвітницької роботи та соціальної реклами;

– програми запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань на 2016-2020 роки: закупівля медичного обладнання, створення електрофізіологічної лабораторії в обласному кардіодиспансері, впровадження операцій на відкритому серці, закупівля виробів медичного призначення для надання допомоги хворим із серцево-судинними захворюваннями та витратних матеріалів для ендоваскулярних втручань;

– комплексної програми “Здоров’я населення Прикарпаття 2013-2020” – придбання обладнання для рідинної цитології ОПЦ;

– програми розвитку донорства крові, її компонентів та виготовлення препаратів з них на 2015-2017 роки;

– програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до 2020 року: придбання обладнання для закладів первинного рівня, забезпечення їх автотранспортом;

– регіональної цільової програми створення системи екстреної медичної допомоги в області на 2013-2017 роки;

– обласної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015‑2018 роки;

– програми “Покращення діагностики, лікування та профілактики злоякісних новоутворів на 2017-2020 роки” – оснащення апаратурою обласного онкодиспансеру, забезпечення хіміопрепаратами, препаратами супроводу, реактивами для молекуляр­ної діагностики, удосконалення канцер-реєстру, запровадження телемедицини;

– програми протидії захворюванню на туберкульоз в області на 2017-2020 роки – забезпечення інфекційного контролю у протитуберкульозних закладах, проведення туберкулінодіагностики, функціонування лабораторій, забезпечення хірургічного лікування хворих на туберкульоз та харчування стаціонарних хворих.

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, райдерж­адміністрації, виконавчі комітети міст обласного значення

 

Очікувані результати у 2017 році:

– стабілізація рівня смертності дітей першого року життя до 6,7 проміле;

– зниження рівнів захворювання населення: загальної за всіма видами патології – на 0,5 відс., на туберкульоз до 55 випадків на 100 тис. населення (на 1,0 відс.) та онкопатологію до 220 випадків на 100 тис. населення (на 1,0 відс.);

– стабілізація показників первинного виходу населення на інвалідність;

– зниження рівня смертності онкологічних хворих, які помирають протягом року після встановлення діагнозу, на 1,0 відсоток.

 

4.2. Освіта

Головні цілі на 2017 рік:

Розвиток системи освіти, підвищення її якості та конкурентоспроможності; створення умов для надання громадянам якісної освіти; рівний доступ до якісної освіти; належна реалізація на території області державної політики з питань молоді і дітей; створення сприятливих соціально-економічних передумов для життєвого самовизначення та самореалізації молоді; забезпечення належного оздоровлення та відпочинку дітей

 

Основні завдання та заходи на 2017 рік:

У галузі дошкільної освіти:

– відкриття 5 дошкільних навчальних закладів (Верховинський, Коломийський, Надвірнянський райони та міста Івано-Франківськ, Яремче);

– відновлення роботи 3 дошкільних навчальних закладів (Богород­­чан­сь­кий, Надвірнянський, Тисменицький райони);

– реорганізація 6 загальноосвітніх навчальних закладів у навчально-виховні комплекси “дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад” (Богородчанський, Городенківський, Калуський, Надвірнянський, Рогатинський та Тлумацький райони);

– забезпечення функціонування дошкільних груп для дітей 5-річного віку при загальноосвітніх школах в населених пунктах, де дошкільні заклади відсутні.

Департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадмі­ністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, об’єднані територіальні громади

 

У галузі загальної середньої освіти:

– формування освітніх округів;

– створення і забезпечення функціонування опорних шкіл та їх філій;

– забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів шкільними меблями, довідковою літературою, технічними засобами навчання тощо;

– придбання автобусів за рахунок коштів обласного бюджету для регулярного підвезення до місця навчання і додому учнів і педагогічних працівників сільської місцевості, які проживають за межею пішохідної доступності;

– продовження реконструкції приміщення обласного ліцею-інтернату для обдарованих дітей із сільської місцевості;

– початок будівництва спортзалу Прикарпатського військово-спортивного ліцею-інтернату.

Департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадмі­ністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, об’єднані територіальні громади, департамент будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації

 

Освіта осіб з особливими потребами:

– продовження будівництва другої черги Черченського навчально-реабілітаційного центру для дітей з порушенням опорно-рухового апарату;

– продовження реконструкції приміщення Солотвинської спеціальної школи-інтернату;

Департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації, департамент будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації

– подальше впровадження інклюзивної освіти у загальноосвітніх навчальних закладах області.

Департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадмі­ністрації, обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, об’єднані територіальні громади

У галузі позашкільної освіти:

– збереження мережі позашкільних навчальних закладів, зміцнення їх матеріально-технічної бази.

Департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадмі­ністрації, райдерж­адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, об’єднані територіальні громади

Підвищення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу:

– підтримка педагогічних працівників шляхом надання стипендій голови облдержадміністрації та голови обласної ради ветеранам праці системи освіти та видатним діячам освіти Прикарпаття та премій молодим вченим.

Департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадмі­ністрації

У галузі професійно-технічної освіти:

– збереження мережі професійно-технічних навчальних закладів, зміцнення їх матеріально-технічної бази;

– оновлення переліку професій кваліфікованих робітників за результатами моніторингу потреб регіонального ринку праці;

Департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадмі­ністрації, райдерж­адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, обласний центр зайнятості

– забезпечення виконання заходів:

– Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки;

Департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадмі­ністрації, обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, райдерж­адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, об’єднані територіальні громади

– обласної цільової соціальної програми “Молодь Прикарпаття” на 2016-2020 роки;

Департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадмі­ністрації, райдерж­адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, об’єднані територіальні громади

– обласної цільової соціальної програми з оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2020 роки.

Департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадмі­ністрації, райдерж­адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, об’єднані територіальні громади

Очікувані результати у 2017 році:

– збільшення % охоплення дітей дошкільного віку дошкільною освітою;

– збільшення кількості дітей, охоплених інклюзивним навчанням;

– забезпечення підвозом до місця навчання і додому 99,0 відс. учнів сільської місцевості, які проживають за межею пішохідної доступності;

– стовідсоткове підключення комп’ютерів ЗОШ І-ІІІ ступеня до мережі Інтернет;

– забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня навчально-комп’ютерними комплексами;

– забезпечення учнів загальноосвітніх шкіл партами відповідно до санітарних вимог;

– облаштування спортивних майданчиків у навчальних закладах;

– зміцнення матеріально-технічної та методичної бази професійно-технічних навчальних закладів;

– забезпечення області кваліфікованими робітничими кадрами відповідно до потреб ринку праці;

– концентрація та ефективне використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб учнів, створення єдиного освітнього простору.

 

4.3. Демографічний розвиток. Молодіжна та сімейна політика

Головні цілі на 2017 рік:

Належна реалізація на території області державної політики з питань молоді і дітей, координація роботи щодо забезпечення повною мірою їх соціалізації, створення сприятливих соціально-економічних передумов для життєвого самовизначення та самореалізації молоді, забезпечення належного оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення захисту прав і законних інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, реалізації їх прав на гармонійний розвиток, забезпечення координації дій органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій у вирішенні питань захисту прав, свобод і законних інтересів дітей.

 

Основні завдання та заходи на 2017 рік:

– забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей у дитячих оздоровчих закладах, співпраця з громадськими, релігійними організаціями, благодійними фондами щодо оздоровлення дітей і молоді, організація наметових таборів;

– реалізація соціальних програм щодо підтримки молоді і дітей, які потребують особливої соціальної уваги, молодих людей з функціональними обмеженнями, творчої та обдарованої молоді;

Департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадмі­ністрації, райдерж­адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, об’єднані територіальні громади

– попередження соціального сирітства шляхом здійснення раннього виявлення дітей, які опинились в складних життєвих обставинах;

– забезпечення ведення справ та координація діяльності стосовно захисту прав дітей, зокрема дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

– забезпечення створення і ведення банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

– забезпечення створення і ведення банку даних про сім’ї потенційних усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів;

– забезпечення своєчасного встановлення правового статусу дітям, які залишилися без батьківського піклування, постановки їх на облік, влаштування на виховання та спільне проживання в сім’ї громадян, державні заклади;

– здійснення контролю за умовами утримання, навчання, виховання дитини, над якою встановлено опіку, піклування, яка влаштована у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, шляхом відвідування родини;

– забезпечення діяльності закладів соціального захисту дітей в області, зокрема, Обласного та Міжрегіонального центрів соціально-психологічної реабілітації дітей;

– забезпечення соціальної реабілітації дітей, які потрапили у складні життєві обставини;

– забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які його не мають, або втратили з незалежних від них причин (придбання, ремонт);

– проведення інформаційно-роз’яснювальних кампаній щодо попере­дження жорстокого поводження з дітьми, насилля над ними, організації роботи з захисту прав та інтересів дітей, розвитку сімейних форм виховання дітей;

Департамент освіти, науки та молодіжної політики, служба у справах дітей облдержадміністрації, ОЦСССДМ, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

– забезпечення виконання заходів:

– обласної комплексної програми “Молодь Прикарпаття” на 2016-2020 роки;

– обласної цільової соціальної програми з оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2020 роки;

– регіональної цільової програми соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, захисту їх житлових прав, попередження дитячої бездоглядності та безпритульності на 2016-2020 роки.

Департамент освіти, науки та молодіжної політики, департамент соціальної політики, служба у справах дітей облдерж­адміністрації, рай­держ­адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

 

4.4. Культура

Головні цілі на 2017 рік:

Збереження культурної спадщини в інтересах соціально-економічного, культурного та духовного розвитку Івано-Франківщини, створення належних умов для розвитку культури, підвищення культурного рівня та естетичного виховання громадян, забезпечення творчого розвитку особистості.

 

Основні завдання та заходи на 2017 рік:

– забезпечення свободи творчості, доступу до культурних надбань, активної участі громадян, особливо молоді, у художній творчості;

– підтримка високопрофесійної мистецької творчості;

– надання фінансової підтримки для гастрольної діяльності естрадно-фольклорного гурту “Горицвіт” (УТОС);

– збереження духовності і національного українського мистецтва;

– сприяння створенню та функціонуванню духовно-культурного центру в селі Крилос та місті Галичі з нагоди 650-річчя отримання Галичем Магдебурського права (2017 рік) та 1120-ої річниці від першої письмової згадки про Галич (2018 рік);

– підтримка народних художніх промислів;

– комплектування бібліотечних фондів бібліотек області літературою, що сприяє розвитку національної культури, української мови, краєзнавчими матеріалами з актуальних питань екології, економіки, права, етнографії;

– забезпечення доступності мистецтва для широких верств суспільства, надання культурних послуг усім верствам населення (зокрема у сільській місцевості);

– забезпечення ефективної системи навчання і виховання, духовного самовдосконалення особистості, формування фахового інтелектуального потенціалу учнів та студентів навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації;

– популяризація культурних надбань області шляхом проведення культурно-мистецьких заходів міжнародного та загальноукраїнського рівня;

– підтримка розвитку музейної справи в області.

Забезпечення реалізації заходів регіональних цільових програм:

– “Культура Івано-Франківщини” на 2016-2020 роки;

– “Теплий заклад культури Прикарпаття” на 2016-2020 роки;

– “Духовне життя” на 2016-2020 роки;

– “Просвіта ХХІ століття” на 2017-2021 роки.

Управління культури, національностей та релігій облдерж­адміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

Очікувані результати у 2017 році:

Збереження національної культурної спадщини, зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури області та колективів аматорської творчості.

 

4.5. Фізична культура і спорт

Головні цілі на 2017 рік:

Формування здорового способу життя, орієнтація громадян на поетапне формування ефективної моделі розвитку фізичної культури і спорту на демокра­тичних та гуманістичних засадах; створення умов для забезпечення оптимальної рухової активності кожної людини, досягнення нею достатнього рівня фізичної та функціональної підготовки, задоволення спортивних видовищних запитів населення; максимальне залучення дітей, підлітків, юнаків до занять спортом, створення обдарованим особам умов для реалізації їхніх здібностей у спорті вищих досягнень.

 

Основні завдання та заходи на 2017 рік:

– забезпечення реалізації заходів регіональної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2021 роки;

– удосконалення та впровадження ефективних форм залучення різних груп населення до регулярних занять фізичною культурою і спортом;

– підвищення якості роботи дитячо-юнацького спорту, системи відбору обдарованих осіб до резервного спорту, створення умов для розвитку індивідуальних здібностей спортсменів на етапах багаторічної підготовки;

– збереження існуючої мережі об’єктів та закладів фізичної культури і спорту, ефективне їх використання та будівництво сучасних спортивних споруд;

– підтримка та розвиток олімпійського, неолімпійського, паралімпійського та дефлімпійського руху шляхом проведення оптимальної кількості фізкультурно-спортивних заходів обласного рівня та участі спортсменів області у змаганнях національного та міжнародного рівнів.

Управління спорту облдерж­адміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

Очікувані результати у 2017 році:

– розвиток фізичної культури та спорту на основі нових економічних перетворень і ринкових відносин;

– залучення дітей, підлітків і молоді до регулярних занять фізичною культурою та спортом до 9,6 відс. від загальної кількості учнівської молоді;

– підвищення рівня залучення громадян до занять фізичною культурою та спортом до 15,0 відс. від загальної кількості населення області;

– покращення стану матеріально-технічної бази та створення належних умов для більш ефективної підготовки спортсменів високої майстерності;

– покращення результатів виступів спортсменів області в офіційних національних та міжнародних змаганнях.

 

 

4.6. Ринок праці та зайнятість населення

Головні цілі на 2017 рік:

Розширення сфери застосування праці шляхом стимулювання збереження та створення сучасних робочих місць і на цій основі – зростання зайнятості населення, сприяння переорієнтації ринку освітніх послуг на потреби ринку праці, покращення умов праці на підприємствах та підвищення рівня заробітної плати.

 

Основні завдання та заходи на 2017 рік:

– реалізація заходів програми зайнятості населення області на період до 2017 року шляхом активного соціального діалогу між всіма заінтересованими органами виконавчої влади та сторонами соціального партнерства;

Департамент соціальної політики облдержадміністрації, обласний, міські, районні та міськрайонні центри зайнятості, структурні підрозділи облдержадміністрації, обласні організації та установи, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

– підвищення рівня зайнятості, особливо в сільській місцевості, за рахунок створення нових та зменшення кількості ліквідованих робочих місць, створення умов для самозайнятості населення і підтримки підприємницької ініціативи;

Обласний, міські, районні та міськрайонні центри зайнятості, департаменти соціальної політики, економічного розвитку, промисловості та інфраструктури, управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

– здійснення системної професійної орієнтації молоді з метою формування професійних намірів та мотивації до вибору робітничих професій;

Департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації, обласний центр зайнятості

– посилення роботи щодо забезпечення кваліфікованими працівниками підприємств, зокрема малого та середнього бізнесу, шляхом навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації незайнятого населення, запровадження навчання безробітних інтегрованим (укрупненим) робітничим професіям;

Обласний, міські, районні та міськрайонні центри зайнятості, навчальні заклади області, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

– розширення співпраці з роботодавцями, зокрема, щодо:

– проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з ними з метою збереження та легалізації трудового потенціалу;

– вивчення та прогнозування в професійно-кваліфікаційному розрізі поточної та перспективної потреби підприємств, установ та організацій області в робітничих кадрах і фахівцях з вищою освітою;

– організація підвищення кваліфікації, навчання та перенавчання працівників підприємств, установ, організацій;

– подальший розвиток системи професійного навчання безробітних громадян безпосередньо на виробництві;

– стимулювання діяльності роботодавців, спрямованої на створення нових робочих місць та працевлаштування безробітних;

Обласний, міські, районні та міськрайонні центри зайнятості, департамент соціальної політики облдержадміністрації, райдерж­адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

– підвищення конкурентоспроможності молоді та інших вразливих верств населення:

– сприяння зайнятості громадян, що мають додаткові гарантії щодо працевлаштування, зокрема, стимулювання працевлаштування безробітних громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці, шляхом щомісячної компенсації протягом 1 року єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування роботодавцям, які працевлаштовують на нове робоче місце таких громадян за направленням служби зайнятості області, строком не менше ніж на два роки, зокрема на перше робоче місце, з числа молоді, яка здобула професійно-технічну або вищу освіту;

– cприяння працевлаштуванню внутрішньо переміщених осіб за направленням служби зайнятості, зокрема шляхом компенсації витрат роботодавцю на оплату праці, на перепідготовку та підвищення кваліфікації таких осіб, на переїзд до місця працевлаштування;

– одноразове надання ваучера незайнятим громадянам віком старше 45 років для перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями, що дають змогу займатись підприємницькою діяльністю;

Обласний, міські, районні та міськрайонні центри зайнятості, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

– забезпечення участі безробітних у громадських та інших роботах тимчасового характеру.

Обласний, міські, районні та міськрайонні центри зайнятості, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

Очікувані результати у 2017 році:

– працевлаштування за сприянням служби зайнятості області не менш, ніж 35,0 тис. незайнятих громадян;

– залучення до участі в громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру 12,5 тис. осіб; направлення на професійне навчання 7,5 тис. осіб;

– збереження рівня економічного безробіття, визначеного за методологією МОП, до 8,6 відсотка.

 

 

4.7. Оплата праці

Головні цілі на 2017 рік:

Тісна взаємодія місцевих органів виконавчої влади, профспілкових організацій та роботодавців щодо захисту прав працівників у сфері оплати праці; забезпечення першочерговості виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах та скорочення загальної суми боргу з оплати праці.

 

Основні завдання та заходи на 2017 рік:

– аналіз стану справ та причин виникнення проблем, пов’язаних з низьким рівнем заробітної плати та її легальною виплатою, підготовка пропозицій щодо підвищення рівня оплати праці та запобігання нелегальній її виплаті;

– повне погашення заборгованості з виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах області.

Головне управління ДФС в області, департамент соціальної політики облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

Очікувані результати:

– зростання рівня заробітної плати до 5610,0 грн. або на 33,5 відс.;

– погашення заборгованості із заробітної плати не менш, ніж на 47,1 відсотка.

 

4.8. Соціальний захист населення

Головні цілі на 2017 рік:

Створення умов для поліпшення соціального захисту населення області, зокрема, інвалідів, малозабезпечених, багатодітних сімей, ветеранів національно-визвольних змагань та інтеграції в суспільство громадян з обмеженими фізичними можливостями; соціальний супровід осіб, які переселилися з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції, а також поранених та членів сімей загиблих в ході антитерористичної операції на сході України, фінансова підтримка громадських організацій інвалідів та ветеранів; підвищення якості надання соціальних послуг.

 

Основні завдання та заходи на 2017 рік:

– забезпечення адресного та своєчасного надання усіх видів соціальної допомоги, житлових субсидій, пільг та компенсацій населенню області;

– поліпшення житлових умов сімей інвалідів І і ІІ груп, в яких проживають два і більше інвалідів, багатодітних, малозабезпечених сімей, сімей, чиє житло пошкоджене внаслідок надзвичайної ситуації, та інших категорій громадян, які відповідно до законодавства мають право на забезпечення житлом;

– надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів, ветеранів, іншим громадським об’єднанням, статутними завданнями яких є здійснення заходів соціального захисту вразливих верств населення;

– розвиток мережі соціальної інфраструктури за рахунок залучення бюджетних коштів, спонсорської та благодійної допомоги, участі в конкурсах проектів, розвитку державно-приватного партнерства;

– забезпечення систематичної інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення з питань соціального захисту населення та діяльності органів виконавчої влади у цьому напрямку;

– проведення ремонтних робіт в будинках-інтернатах (пансіонатах) системи соціального захисту населення, будівництво очисних споруд, поліпшення матеріально-технічної бази установ системи соціального захисту населення;

– забезпечення виконання заходів:

– обласної комплексної програми соціального захисту населення Івано-Франківської області у 2017-2021 роках;

– обласної програми соціальної підтримки та реабілітації інвалідів зору на 2015-2019 роки;

– регіональної цільової програми соціального захисту працівників, зайнятих на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, на 2015-2019 роки;

– обласної програми підтримки сімей загиблих і постраждалих під час масових акцій громадського протесту в період з 21 листопада 2013 року до 21 лютого 2014 року, учасників бойових дій, осіб, які перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, що утворилися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, та інших громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення.

Департамент соціальної політики облдержадміністрації, райдерж­адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

 

Очікувані результати:

– надання державної допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам тощо на суму майже 356,47 млн. гривень;

– надання пільг та житлових субсидій населенню області на суму понад 2892,9 млн. гривень;

– надання за рахунок коштів обласного бюджету фінансової підтримки громадським організаціям на суму 550,0 тис. гривень;

– відкриття центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів;

– покращення умов проживання підопічних та вихованців інтернатних установ системи соціального захисту населення;

– поліпшення якості надання соціальних послуг та залучення до їх надання недержавних організацій;

– створення для осіб з інвалідністю безбар’єрного середовища в усіх сферах їх життєдіяльності.

 

 

 

 

4.9. Пенсійне забезпечення

Головні цілі на 2017 рік:

Забезпечення своєчасності, правильності призначення та перерахунків і виплат пенсій, виконання планових показників по власних доходах, зменшення заборгованості платників області за платежами до Пенсійного фонду України.

 

Основні завдання та заходи на 2017 рік:

– обслуговування громадян за новітніми технологіями з використанням електронної пенсійної справи;

– залучення пенсіонерів до виплати пенсій через установи банків;

– скорочення заборгованості платників за платежами до фонду.

Головне управління Пенсійного фонду України в області

 

Очікувані результати у 2017 році:

– підвищення середнього розміру пенсії по області до 1789,25 гривні;

– дистанційний доступ пенсіонера до своєї пенсійної справи та зменшення термінів обробки пенсійної документації;

– економія коштів Фонду на доставку пенсій;

– збільшення надходжень до Пенсійного фонду України, виконання доведених планових показників.

 

 

4.10. Розбудова громадянського суспільства

Головні цілі на 2017 рік:

Налагодження ефективної співпраці органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства (далі – ІГС) в процесі реалізації комплексу заходів, передбачених Стратегією державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні, сприяння налагодженню конструктивного діалогу та партнерських відносин органів державної влади з інститутами громадянського суспільства, подальше розширення міри їх участі у процесі вироблення суспільно важливих управлінських рішень.

 

Основні завдання та заходи на 2017 рік:

– забезпечення виконання заходів регіональної цільової програми сприяння розвитку громадянського суспільства в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки;

– забезпечення максимальної відкритості, прозорості та підзвітності суспільству органів влади шляхом проведення публічних консультацій з громадськістю щодо проектів нормативно-правових актів з актуальних питань соціально-економічного та гуманітарного розвитку області;

– проведення публічних заходів (зустрічей з громадськістю; круглих столів, конференцій, форумів, громадських слухань), вшанування пам’ятних дат і подій суспільно-політичного життя;

– забезпечення участі інституцій громадянського суспільства у формуванні та реалізації державної, регіональної політики, зокрема, шляхом створення умов для забезпечення та функціонування консультативно-дорадчих органів при органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування;

– проведення соціологічних досліджень з метою вивчення громадської думки із суспільно-важливих питань у межах області;

– організація та проведення на конкурсних засадах програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями і творчими спілками, та відзначення переможців;

– створення інформаційного продукту щодо питань розвитку громадянського суспільства з метою підвищення рівня інституційної та професійної спроможності діяльності інститутів громадянського суспільства.

Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

Заходи Програми реалізуються за рахунок коштів обласного, районних, міських бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

Орієнтовний обсяг фінансування з обласного бюджету на 2017 рік складає 250 тис. гривень.

 

Очікувані результати у 2017 році:

– зростання рівня довіри мешканців області до місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

– розвиток громадянського суспільства, зростання міри участі інститутів громадянського суспільства та громадськості у формуванні та реалізації державної і регіональної політики;

– матеріально-технічна підтримка діяльності консультативно-дорадчих органів задля компетентного і послідовного виконання функцій відстоювання суспільних інтересів;

– підвищення якості нормативно-правових актів місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування шляхом врахування законних інтересів громадськості;

– створення системи інформаційної підтримки процесу розвитку громадянського суспільства, консультацій з громадськістю, сприяння проведенню громадської експертизи, доступу до публічної інформації, обміну інформацією тощо;

– підвищення ефективності використання бюджетних ресурсів, спрямованих на розвиток громадянського суспільства.

 

4.11. Розвиток інформаційного простору

Головні цілі на 2017 рік:

Сприяння максимальній відкритості, прозорості та підзвітності громаді місцевих органів влади, оперативному інформуванню громадян про суспільно-політичну та соціально-економічну ситуацію в області, актуальні питання державної політики, забезпечення умов для підтримки свободи слова в регіоні, інформаційного супроводу реалізації реформ, формування та підтримки позитивного іміджу Івано-Франківської області на шляху розбудови Української держави, реалізації Єврокарпатської ініціативи та інтеграції в ЄС.

 

Основні завдання та заходи на 2017 рік:

– забезпечення оперативного інформування мешканців області про діяльність органів влади з актуальних питань життєдіяльності області, роз’яснення рішень органів влади засобами масової інформації (преса, телебачення, радіо, інтернет-видання, веб-сайт ОДА);

– проведення інформаційних кампаній соціальної реклами з соціально значущих питань державної політики, формування та підтримки позитивного іміджу Івано-Франківської області (білборди, сіті-лайти, плакати, листівки);

– здійснення інформаційно-методичних заходів щодо тенденцій розвитку інформаційного простору, державної інформаційної політики, реформування комунальних засобів масової інформації та переходу місцевих телерадіоорганізацій на цифрове мовлення, організації, проведення та участі в семінарах, засіданнях круглого столу, нарадах, прес-конференціях, брифінгах, прес-турах та конкурсах журналістської майстерності.

Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

Заходи реалізуються за рахунок коштів обласного, районних, міських бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

Орієнтовний обсяг фінансування з обласного бюджету на 2017 рік складає 400,0 тис. гривень.

 

Очікувані результати у 2017 році:

– налагодження постійного, системного діалогу органів державної влади та громадськості, конструктивної співпраці між інституціями влади та засобами масової інформації;

– сприяння реформуванню комунальних медіа, додержанню свободи слова в регіоні;

– забезпечення інформаційного супроводу державної політики, доведення до громадськості рішень органів влади, позитивного позиціонування Івано-Франківської області в розрізі розвитку зовнішньоекономічних зв’язків та поглиблення євроінтеграційних процесів.

 

5. Охорона навколишнього природного середовища та екологічна безпека

 

Головними цілями та пріоритетами розвитку галузі на 2017 рік є:

– розвиток інфраструктури охорони навколишнього природного середовища, покращення умов життя населення, екологічної ситуації, зокрема:

– зменшення концентрації золи у викидах в атмосферне повітря Бурштинської ТЕС шляхом реконструкції електрофільтрів на блоці № 10 ВП “Бурштинська ТЕС” ПАТ ДТЕК “Західенерго” та впровадження інших заходів, які суттєво зменшать техногенний вплив на атмосферне повітря;

– проектування, будівництво, ремонт і реконструкція комунальних очисних споруд та каналізаційних мереж в населених пунктах області з метою зменшення обсягів скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти тощо;

– запобігання негативному впливу на довкілля стихійних явищ, аварій природного і техногенного походження, зокрема:

1) запобігання виникненню екологічної катастрофи на території Калуського гірничопромислового району, у тому числі:

– зменшення надходження засолених вод на територію Калуського гірничопромислового району, зокрема – у Домбровський кар’єр;

– зменшення водопритоку з підземних водоносних горизонтів та річки Сівка на північному борті Домбровського кар’єру;

 – будівництво установок з переробки розсолів в об’ємі, що забезпечить пониження рівня розсолів у Домбровському кар’єрі;

– розроблення та реалізація альтернативних способів пониження рівня розсолів у Домбровському кар’єрі;

– створення постійно діючої системи моніторингу на базі єдиної наукової установи, яка б містила гідрогеологічний моніторинг, спостереження за зсувом та просіданням земної поверхні (маркшейдерські вимірювання по геодезичних профі­лях), геохімічний та біогеохімічний моніторинг, геофізичні вимірювання на ділянках розташування гірничих і технологічних об’єктів та у сфері їх потенційного впливу для надання рекомендацій та контролю за виконанням природоохоронних робіт;

2) забезпечення захисту від шкідливої дії вод шляхом будівництва захисних дамб, берегоукріплень, регулювання гідрологічного режиму річок;

3) будівництво берегозакріплювальних, протизсувних, протиобвальних і протиселевих споруд, а також проведення заходів для запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів на території Івано-Франківської області.

– недопущення збіднення біологічного і ландшафтного різноманіття, покращення умов для охорони природно-заповідних територій та об’єктів.

На шляху інтеграції України до Європейського Союзу створення заповідних територій та об’єктів є одним із ключових завдань. Відповідно до Рекомендацій слухань у Комітеті з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Верховної Ради України на тему «Природно-заповідний фонд: проблеми та шляхи вирішення», схвалених Рішенням Комітету від 10.04.2014 р. №22/1, розроблено План заходів щодо створення нових територій та об’єктів природно-заповідного фонду на території Івано-Франківської області.

Відповідно до зазначеного Плану заходів на території області заплановано створити національні природні парки «Рожнятівський» та «Бойківщина», ландшафтний заказник загальнодержавного значення «Бистрець», заповідне урочище «Підлюте».

– забезпечення виконання заходів обласної програми охорони навколишнього природного середовища до 2020 року.

 

Завдання та заходи, спрямовані на досягнення цілей:

– забезпечення ліквідації негативних наслідків, стабілізації та покращення ситуації на території Калуського гірничопромислового району;

– охорона атмосферного повітря;

– оздоровлення басейнів рік Прута та Дністра;

– раціональне використання та утилізація відходів виробництва і побутових відходів;

– створення нових природно-заповідних об’єктів та організація території заповідних об’єктів;

– проведення робіт по боротьбі з шкідливою дією вод на території області.

Попередні очікувані прогнозні показники надходжень екологічного податку до обласного фонду охорони навколишнього природного середовища у 2017 році становлять понад 50 млн. грн., що дозволить покращити стан довкілля за рахунок реалізації природоохоронних заходів.

 

Основними завданнями та заходами на 2017 рік є:

– запобігання виникненню екологічної катастрофи на території Калуського гірничопромислового району;

Департамент будівництва, житлово-комунального господар­ства, містобудування та архітектури облдержадміністрації, управління екології та природних ресурсів, департамент економічного роз­ви­тку, промисловості та інфраструктури облдерж­адмі­ні­страції, ДП “Калійний завод” ВАТ “Оріана”, Калуська міська рада

– зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря шляхом будівництва електрофільтрів на енергоблоках ВП “Бурштинська ТЕС” ПАТ ДТЕК “Західенерго”;

ВП “Бурштинська ТЕС” ПАТ ДТЕК “Західенерго”, управління екології та природних ресурсів облдерж­адміністрації, Бурштинська міська рада

– проектування, будівництво, ремонт і реконструкція комунальних очисних споруд та каналізаційних мереж в населених пунктах області з метою зменшення обсягів скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти;

– раціональне використання ТПВ та запровадження сучасних технологій їх переробки;

Департамент будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації, управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

– забезпечення захисту від шкідливої дії вод шляхом будівництва захисних дамб, берегоукріплень, регулюванням гідрологічного режиму річок;

Обласне управління водних ресурсів, управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

– створення нових територій та об’єктів природно-заповідного фонду на території області, організація території заповідних об’єктів;

Райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації, головне управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області, обласне управління лісового та мисливського господарства

 

Очікувані результати у 2017 році:

– зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на 1,0 відс.;

– зменшення скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти на 0,3 відс.;

– зменшення кількості розміщених відходів в навколишньому середовищі на 0,2 відс.;

– збільшення площі територій та об’єктів природно-заповідного фонду на 0,3 відсотка.

 

6. Територіальний розвиток

6.1. Соціально-економічний розвиток територій області

Головні цілі на 2017 рік:

Забезпечення збалансованого розвитку територій і населених пунктів області.

 

Основні завдання та заходи на 2017 рік:

– створення умов для економічного зростання шляхом сприяння залученню інвестицій та впровадженню підприємствами інноваційних і інвестиційних проектів, спрямованих на виробництво конкурентоспроможної продукції із застосуванням ресурсозберігаючих технологій, надання їм всебічної підтримки (юридична, організаційна, презентаційна тощо);

– виконання завдань і заходів:

– регіональної цільової програми впровадження в області ІІІ фази проекту Європейського Союзу та Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду” на 2015-2018 роки;

– регіональної цільової програми впровадження в області ІІІ фази Швейцарсько-Українського проекту “Підтримка децентралізації в Україні” DESPRO на 2014-2017 роки;

– розвиток міжнародної співпраці та сприяння інтеграції товаровиробників області на світові ринки;

– забезпечення ефективного використання земельних ресурсів;

– всебічна підтримка підприємницької діяльності шляхом усунення адміністративних та організаційних перешкод, надання комплексу інформаційно-консультаційних послуг та розвитку інфраструктури підтримки малого і середнього бізнесу;

– створення сприятливих умов для задоволення законних потреб громадян в адміністративних послугах належної якості;

– забезпечення підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства;

– сприяння запровадженню енергозберігаючих заходів у комунальній і бюджетній сферах та стимулювання населення до їх впровадження;

– проведення реконструкції та капітального ремонту дорожньої інфраструктури;

– здійснення контролю за додержанням законодавства про оплату праці та активізація роботи щодо зменшення заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах області;

– сприяння вжиттю відповідними органами заходів з легалізації заробітної плати та забезпеченню зайнятості працездатного населення;

– реалізація механізмів фінансової та іншої підтримки малозабезпечених верств населення, демобілізованих учасників антитерористичної операції та сімей загиблих в антитерористичній операції;

– забезпечення якісних і доступних медичних послуг, запобігання росту захворювань;

– забезпечення сучасної і якісної освіти;

– підтримка культурної інфраструктури та розширення культурного простору;

– підтримка процесу об’єднання територіальних громад та забезпечення конструктивної взаємодії з громадами, що об’єдналися;

– залучення державних, інвестиційних коштів та ресурсів міжнародних фінансових організацій для реалізації проектів регіонального розвитку;

– забезпечення безпеки життєдіяльності та стабільної екологічної ситуації;

– зміцнення законності та правопорядку;

– забезпечення відкритості і прозорості, об’єктивного та всебічного інформування територіальної громади області про діяльність органів виконавчої влади.

– диверсифікація виробництва, розвиток альтернативних видів економічної діяльності у містах і районах області;

– проведення оцінки результатів діяльності районів і міст області, підготовка пропозицій щодо вирішення проблемних питань, що стримують розвиток територій;

– забезпечення збалансованого розвитку добровільно об’єднаних територіальних громад;

– реалізація плану заходів щодо пом’якшення значної внутрішньорегіо­нальної диференціації територій області;

– реалізація заходів щодо забезпечення своєчасної та у повному обсязі виплати заробітної плати;

– вжиття заходів щодо недопущення нарахування заробітної плати нижче її мінімального рівня;

– робота щодо залучення інвестицій в економіку районів та міст обласного значення;

– раціональне використання рекреаційних ресурсів територій та об’єктів природно-заповідного фонду для формування економічного середовища та розвитку сфери зайнятості населення в регіонах;

– створення умов для збереження самобутньої народної культури, звичаїв, традицій, обрядів, у тому числі національних меншин;

Структурні підрозділи облдержадміністрації, райдерж­адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

– забезпечення виконання:

– регіональної цільової програми профілактики правопорушень на 2016-2020 роки,

– антикорупційної програми на 2017-2020 роки.

Юридичний відділ, структурні підрозділи облдержадміні­страції, територіальні органи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

 

6.2. Розвиток об’єднаних територіальних громад

Головні цілі на 2017 рік:

Забезпечення збалансованого розвитку добровільно об’єднаних територіальних громад шляхом створення умов для їх сталого економічного розвитку та поліпшення якості життя населення.

 

Основні завдання та заходи на 2017 рік:

– створення територіальних громад області відповідно до перспективного плану формування територій громад Івано-Франківської області, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.10.2015 р. №1077-р;

– напрацювання механізмів подальшого забезпечення функціонування та розвитку об’єднаних територіальних громад;

– формування бази даних електронних паспортів територіальних громад;

– створення центрів надання адміністративних послуг у всіх територіальних громадах;

Об’єднані територіальні громади; відповідні структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

– надання практичної допомоги з підготовки планів соціально-економічного та культурного розвитку територіальних громад;

– залучення інвестиційних та фінансових ресурсів для соціально-економічного розвитку територіальних громад;

– запровадження енергозберігаючих, екологічних технологій виробництва, розвиток та впровадження альтернативної енергетики;

Об’єднані територіальні громади, структурні підрозділи обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, громадські організації

– проведення робіт з благоустрою територіальних громад.

Об’єднані територіальні громади, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, департамент будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації

 

Очікувані результати у 2017 році:

– високий рівень обізнаності жителів територіальних громад області, представників органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади щодо переваг добровільного об’єднання територіальних громад та децентралізації влади;

– забезпечення отримання якісних публічних послуг жителями ОТГ на місцевому рівні;

– забезпечення сталого розвитку територій об’єднаних територіальних громад шляхом реалізації розвиткових та інфраструктурних проектів за кошти різних джерел фінансування.

 

6.3. Розвиток гірських територій

Головні цілі на 2017 рік

Забезпечення сталого, екологічно збалансованого розвитку гірських територій, збереження етнокультурної спадщини, поліпшення якості життєдіяльності населення.

 

Основні завдання та заходи на 2017 рік:

– координація виконання Закону України “Про статус гірських населених пунктів в Україні”, зокрема, статті 3 щодо державних гарантій соціально-економічного розвитку гірських територій;

– сприяння створенню оптимальної структури адміністративно-територіального устрою з урахуванням ландшафтно-кліматичних, демографічних, соціальних та інших специфічних особливостей гірських територій області із збереженням гірських районів при проведенні адміністративно-територіальної реформи;

– координація роботи щодо розроблення проекту програми сталого розвитку Українських Карпат як складової частини програми Європейського Союзу “Карпатський простір”;

– сприяння залученню внутрішніх і зовнішніх інвестицій у соціально-економічний розвиток гірських територій;

– запровадження енергозберігаючих, екологічних технологій виробництва, розвиток та впровадження альтернативної енергетики;

– розвиток туризму та рекреації;

– відродження та розвиток традиційних промислів і ремесел, що сприятимуть самозайнятості населення;

– збереження та підтримка культурної спадщини та традиційних знань (обрядів) місцевого населення.

Структурні підрозділи облдержадміністрації, райдерж­адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

 

6.4. Розвиток місцевого самоврядування в області

Головні цілі на 2017 рік:

Зміцнення засад громадянського суспільства, розвиток демократії, удосконалення правових засад місцевого самоврядування, поліпшення умов для забезпечення життєдіяльності та соціального захисту населення, надання йому соціальних послуг на належному рівні, розвиток ініціативи населення у вирішенні питань місцевого значення, реалізація невідкладних і перспективних заходів щодо розвитку комунальних засобів масової інформації.

 

Основні завдання та заходи на 2017 рік:

– забезпечення реалізації заходів програми розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки;

– забезпечення реалізації проектів-переможців другого – сьомого обласних конкурсів проектів та програм розвитку місцевого самоврядування;

Органи місцевого самоврядування – переможці другого-сьомого обласних конкурсів проектів та програм розвитку місцевого самоврядування, виконавчий апарат обласної ради

– забезпечення проведення восьмого обласного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування та шостих конкурсів “Громада кращого довкілля”, “Краща спортивна громада”, “Краща етнокультурна громада”;

Виконавчий апарат обласної ради, відповідальні особи районних та міських (міст обласного значення) рад

– повне та оперативне висвітлення через засоби масової інформації питань внутрішньої та зовнішньої політики держави, всебічне інформування населення про події соціально-економічного, суспільно-політичного, культурного і духовного життя України та області, діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, політичних та громадських організацій;

Обласні та районні ЗМІ всіх форм власності, виконавчий апарат обласної ради

– проведення наукових досліджень з проблемних питань місцевого самовря­дування, надання науково-методичної допомоги та проведення навчань депутатів та представників органів місцевого самоврядування, забезпечення підготовки кадрів для цих органів.

Виконавчий апарат обласної ради спільно з вищими навчальними закладами області, районними та міськими (міст обласного значення) радами.

 

Очікувані результати у 2017 році:

– реалізація 133 проектів-переможців сьомого обласного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування, спрямованих на розв’язання актуальних проблем розвитку місцевого самоврядування та поширення позитивного досвіду, набутого у процесі їх реалізації;

– участь у восьмому обласному конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування та п’ятих конкурсах “Громада кращого довкілля”, “Краща спортивна громада”, “Краща етнокультурна громада” не менше 30,0 відс. сільських, селищних та міських (міст районного значення) рад;

– підвищення поінформованості населення області щодо діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, політичних та громадських організацій;

– підвищення професійного рівня посадових осіб органів місцевого самоврядування.

 


Додатки

 

Додаток 1

Заходи щодо здійснення у 2017 році
аналітичних досліджень, прогнозування, програмування
 та моніторингу реалізації основних завдань програми
соціально-економічного та культурного розвитку області
на 2017 рік

 

№ з/пЗаходи
1.Забезпечення статистичної інформації для здійснення аналізу виконання основних завдань соціально-економічного розвитку, яка не включена до плану державних статистичних спостережень
2.Розробка проекту програми соціально-економічного та культурного розвитку області на 2018 рік
3.Залучення наукового потенціалу, громадських організацій до розв’язання найбільш актуальних проблем соціально-економічного розвитку області
4.Розробка та видання презентаційних матеріалів за проектами з питань соціально-економічного розвитку, які реалізуються в області, зокрема, програми соціально-економічного та культурного розвитку області на 2017 рік
5.Надання методичної допомоги об’єднаним територіальним громадам (ОТГ) області з питань соціально-економічного розвитку територій; видання методичних рекомендацій щодо розроблення програм соціально-економіч­ного та культурного розвитку ОТГ; оцінка їх економічного потенціалу

 


Додаток 2

Таблиця 1

Основні показники соціально-економічного розвитку
Івано-Франківської області на 2017 рік

ПоказникиОдиниця виміру2015 рік,
факт
2016 рік, факт2017 рік, прогноз2017 рік у відс. до 2016 року
РОЗВИТОК РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ
Промисловість
Обсяг реалізованої промислової продукції у діючих цінахмлн. грн.32674,235034,839000,0111,3
Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одного жителягрн.23635,025342,528228,1111,4
Індекс обсягів виробництва промислової продукції в порівнянних цінахвідс.89,195,0102,0х
Сільське господарство (за 2016 рік – попередні дані)
Валова продукція у постійних цінах 2010 р. – всьогомлн. грн.5697,35783,55795,0100,2
у тому числі:
сільськогосподарські підприємствамлн. грн.1759,01798,31800,0100,1
господарства населеннямлн. грн.3938,33985,23995,0100,2
Валова продукція у % до попереднього рокувідс.95,5101,5100,2х
Обсяг валової продукції у розрахунку на одного жителягрн.412141864194100,2
із загального обсягу валової продукції:     
рослинництвомлн. грн.2709,42956,22965,0100,3
у % до попереднього рокувідс.93,8109,1100,3х
тваринництвомлн. грн.2987,92827,32830,0100,1
у % до попереднього рокувідс.97,194,6100,1х
Будівельна діяльність
Обсяги будівельно-монтажних робітмлн. грн.1307,81510,71568,5103,8
Приріст, зниження (-) обсягів будівельних робіт%4,74,43,8х
Введення в експлуатацію об’єктів соціально-культурного призначення:
– житлотис. кв. м856,2480,8520,0108,2
– школиуч. місць401200у 30,0 р.б.
– дитячі садкимісць380 242284117,4
– лікарніліжок 1001575у 5 р.б.
– ФАПи, амбулаторіївідв./ зміну9658850у 15,2 р.б.
– заклади культуримісць –х
– газопроводикм34,74,7332,36у 6,8 р.б.
Виробництво основних видів будівельних матеріалів:
– цеглимлн. шт. ум. цегли 137,3 130,1135,0103,8
– збірного залізобетонутис. м. куб. 80,0 68,5 70,5103,0
– цементутис. тонн 2014,0 2357,0 2400,0101,8
– шиферумлн. ум. плит 59,5 62,2 64,7104,0
– гіпсутис. тонн 23,4 28,4 30,0 105,6
– плитки керамічноїтис. кв. м 861,1 584,0 605,0103,6
– нерудних матеріалівтис. м. куб 418,3 487,6 510,0 104,6
Житлово-комунальне господарство
Обсяг боргу населення за житлово-комунальні послугимлн. грн.33,233,232,096,4
Темп зростання (зменшення) заборгованості населення з оплати житлово-комунальних послугвідс.77,3100,096,4х
Рівень оплати населенням житлово-комунальних послугвідс.81,1100,0101,2х
РОЗВИТОК ГУМАНІТАРНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ СФЕР
Гуманітарна сфера
Середньорічна чисель­ність наявного населеннятис. осіб1382,51380,01380,0100,0
Кількість лікарняних ліжок (обласний бюджет)одиниць1097810522828378,7
Кількість лікарняних ліжок на 10 тис. населенняодиниць79,576,260,078,7
Кількість ліжок денних стаціонаріводиниць238723842440102,3
Кількість ліжок денних стаціонарів на 10 тис. населенняодиниць17,317,3 17,7102,3
Кількість лікарських амбулаторно-поліклінічних закладів (самостійних) без стоматологічниходиниць169170180105,9
З них закладів загальної практики сімейної медициниодиниць160155 171110,3
Смертність дітей до одного року життяпроміле
(на 1000 живонаро-джених)
6,66,66,7101,5
Кількість дошкільних навчальних закладіводиниць403417433103,8
Кількість загальноосвітніх навчальних закладіводиниць73673672398,2
Кількість професійно-технічних навчальних закладіводиниць202020100,0
Кількість вищих навчальних закладіводиниць404040100,0
Кількість інтернатних закладів всіх типіводиниць212121100,0
Соціальна сфера
Кількість економічно активного населення у віці 15-70 років працездатного вікутис. осіб609,5596,6*605,1101,4
Кількість безробітного населення (за методологією МОП) у віці 15-70 роківтис. осіб51,253,6*52,197,2
Рівень безробіття за методологією МОПвідс.8,49,0*8,6х
Навантаження незайнятого населення на 10 вільних робочих місць (вакансій)осіб1918*1794,4
Надання державної соціальної допомоги сім’ям з дітьмимлн. грн.1048,331086,11280,98117,9
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’яммлн. грн.663,14852,161005,03117,9
Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідаммлн. грн.241,24286,05356,47124,6
Середньомісячна заробітна пла­та одного штатного працівникагрн.3402,04202,05610,0133,5
Темп росту середньомісячної заробітної плати до попереднього рокувідс.118,3123,5133,5х
Заборгованість із виплати заро­бітної плати (на кінець року), всьоготис. грн.4153,95509,82594,047,1
– у т.ч. на економічно активних підприємствахтис. грн.364,9259,00х
Темп зростання (зниження) заборго­ваності з виплати заробітної плати до початку звітного періодувідс.43,0132,647,1х
– у т. ч. на економічно активних підприємствахвідс.13,571,0хх
Середній розмір пенсій на кінець рокугрн.1537,181686,531789,25106,1
Розвиток споживчого ринку
Обсяги обороту роздрібної торгівлі у діючих цінахмлн. грн.33806,337787,543566,0115,3
Темп зростання обсягів обороту роздрібної торгівлі у порівнянних цінахвідс.86,7103,4102,3×
Обсяг обороту роздрібної торгівлі на одну особугрн.24455,027337,031515,0115,3
ІНСТРУМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ ТА АКТИВІЗАЦІЇ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
Фінансова діяльність
Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів)млн. грн.2565,83654,33945,5108,0
Податковий борг за податкови­ми зобов’язан­нями платників податків по обов’язкових платежах до зведеного бюджету на кінець рокумлн. грн.2326,02918,62873,598,5
Розвиток підприємництва
Кількість малих підприємств на 10 тис. населенняодиниць 5556*56 100,0
Кількість зайнятих працівників на малих підприємствахтис. осіб33,733,9* 34,5101,7
Обсяги фінансової підтримки малого підприємництва з обласного бюджетутис. грн. 1465,11500*1600106,7
Інвестиційна діяльність
Обсяг капітальних інвестицій в діючих цінах (без ПДВ)млн. грн.9609,36563,57100,0114,3
Обсяг капітальних інвестицій на одну особугрн.6964,64757,15200,0109,3
Обсяги прямих іноземних інвестицій (з наростаючим підсумком)млн. дол. США836,6818,2870,0106,3
Обсяги прямих іноземних інвестицій на одного жителядол. США606,3593,1630,5106,3
Зовнішньоекономічна діяльність
Обсяги зовнішньоторговель-ного обороту (товарами), всьогомлн. дол. США667,5938,41007,4107,4
у тому числі:
експортмлн. дол. США373,0545,6591,4108,4
обсяг експорту у відс. до попереднього рокувідс.76,5146,3108,4
імпортмлн. дол. США294,5392,8416,0105,9
обсяг імпорту у відс. до попереднього рокувідс.61,1133,4105,9

* Очікувані дані.

** Станом на 01.10.2016 року.

Таблиця 2
Показники розвитку промисловості

ПоказникиОдиниця виміру2015 рік, факт2016 рік, факт2017 рік, прогноз2017 рік у відс. до 2016 року
Обсяг реалізованої промислової продукції у діючих цінах – всьогомлн. грн.32674,235034,839000,0111,3
Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на 1 особугрн.23635,025342,528228,1111,4
Індекс промислового виробництвавідс.89,195,5102,0х
Добувна промисловість і розроблення кар’єріввідс.90,190,398,0х
Переробна промисловість:відс.80,7101,9103,0х
– виробництво хімічних речовин і хімічної продукціївідс.82,084,5105,0х
– виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукціївідс.103,6х
– металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткуваннявідс.99,2126,3102,0х
– машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткуваннявідс.92,0156,1110,0х
– текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріаліввідс.43,369,1101,0х
– виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльністьвідс.100,7103,3101,5х
– виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробіввідс.58,166,8100,5х
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітрявідс.98,193,4101,0х

 

 

Таблиця 3

Виробництво основних видів сільськогосподарської продукції
(всіма категоріями господарств)

ПоказникиОдиниця виміру2015 рік,
факт
2016 рік,
факт
2017 рік,
прогноз
2017 рік

у відс.
до 2016 року

 
Зернові культури (у вазі після доробки)тис. тонн688,5772,8773,0100,0 
Цукрові буряки (фабричні)тис. тонн33,463,863,8100,0 
Картоплятис. тонн942,5975,0977,0100,2 
Овочітис. тонн169,8172,2173,0100,5 
Плоди і ягодитис. тонн47,248,749,0100,6 
Реалізація худоби та птиці:
– у живій вазітис. тонн131,2123,8124,0100,2 
– у забійній вазітис. тонн85,680,880,9100,1 
молокотис. тонн474466,7467,0100,1 
яйцямлн. шт.593,4414,7415,0100,1 
вовна (у фізичній вазі)тонн2322,022,0100,0 

 

Таблиця 4

Показники розвитку транспорту і зв’язку

ПоказникиОдиниця виміру2015 рік,
факт
2016 рік,
факт
2017 рік,
прогноз
2017 рік

у відс.
до 2016 року

 
Перевезення вантажів всіма видами транспорту, всьоготис. тонн11370,211266,113160,0116,8 
у тому числі:
– залізничнимтис. тонн4311,54917,15400,0109,8 
– автомобільним транспортом (з врахуванням комерційних перевезень)тис. тонн7058,76349,08760,0137,9 
Перевезення пасажирів всіма видами транспорту всьоготис. осіб99784,376374,685240,0111,6 
у тому числі:
– залізничнимтис. осіб5376,65584,86140,0109,9 
– автомобільним транспортом (з врахуванням перевезень фізичними особами )тис. осіб79935,556521,1 

68500,0

 

121,1 
– тролейбуснимтис. осіб14472,214268,715000,0105,1 
Відправлено посилоктис. шт.276,7 300,8332,6110,5 

 

 

 

Таблиця 5

Основні показники розвитку дорожньої галузі

ПоказникиОдиниці виміру2015 рік, факт2016 рік, факт2017 рік, прогноз2017 рік у відс. до 2016 року

 

Будівництво та реконструкція автомобільних доріг загального користування
Обсяг робіттис. грн.0393,128970,8в 7,4 р.б.

 

Введення потужностейкм / пог. м –0,532/152,5 х

 

Капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування
Обсяг робіттис. грн.7 032363,853927,3в 14,8 р.б.

 

Введення потужностейкм / пог. м –– / –– / 18 х

 

Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування
Обсяг робіттис. грн.524 540691734,4374923,354,2

 

Введення потужностейкм / пог. м84,4/-78,6 / –60,4 / –76,8 / –

 

Поточний ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування
Обсяг робіттис. грн.115 551167300,792852,755,6

 

 

Таблиця 6

Показники діяльності малих підприємств

ПоказникиОдиниця виміру2015 рік, факт2016 рік, очік.2017 рік, прогноз2017 рік
у відс. до 2016 року
Кількість малих підприємств на 10 тис. населенняодиниць555656100,0
Кількість зайнятих працівників на малих підприємствахтис. осіб33,733,934,5101,7
Обсяг реалізованої продукції малими підприємствамимлрд. грн.13,816,017,5109,4
Фізичні особи – підприємцітис. осіб47,949,951,9104,0
Частка реалізованої продукції (робіт, послуг) малими підприємствами від загальнообласного обсягу реалізаціївідс.26,229,531,0х
Частка надходжень від діяль-ності малого підприємництва до бюджетів всіх рівніввідс.8910х

 

 

Таблиця 7
Інноваційний розвиток

ПоказникиОдиниця виміру2015 рік, факт2016 рік, очік.2017 рік, прогноз2017 рік
у відс.
до 2016 року
Кількість інноваційно-активних підприємстводиниць272628107,7
Частка інноваційно-активних підприємств у загальній кількості промислових підприємстввідс.21,620,822,0х
Обсяг реалізованої інноваційної продукціїмлн. грн.242,0234,0245,9105,1
у % до загального обсягу реалізованої промислової продукціївідс.1,31,31,4х
Впроваджено нових техно­логічних процесів, всьогоодиниць504446104,6
з них маловідходних, ресурсозберігаючиходиниць844100,0
Освоєно нових видів продукції, всьогоодиниць117112119106,3
з них нових видів технікиодиниць404143104,9

 

 

Таблиця 8
Основні фінансові показники

млн. грн.

Показники2015 рік, факт2016 рік, факт2017 рік, прогноз2017 рік
у відс. до 2016 року
Доходи до місцевих бюджетів (без трансфертів)2565,83654,33945,5108,0
в тому числі:    
– доходи загального фонду (без трансфертів)2019,93033,43554,7117,2
– доходи спеціального фонду545,9620,8390,863,0
Видатки місцевих бюджетів, всього9721,612162,014678,9120,7
у т.ч. трансферти з державного бюджету7214,18652,010733,4124,1
Податковий борг за податкови­ми зобов’язаннями до зведеного бюджету (станом на кінець року),
в т.ч.:
2326,02918,62873,598,5
– до державного бюджету2225,62777,02740,298,7
– до місцевих бюджетів100,4141,6133,394,2

 

 

Таблиця 9
Основні показники розвитку охорони здоров’я області

ПоказникиОдиниця виміру2015 рік, факт2016 рік, факт2017 рік, прогноз2017 рік
у відс. до 2016 року
Материнська смертністькількість випадків240
Смертність дітей до 1 року життяпроміле6,6 6,66,7101,5
Захворюваність на туберкульозвипадків на 100 тис. насел.61,2 52,0 55,0 105,8
Смертність від туберкульозувипадків на 100 тис. насел.8,66,4 6,5 –
Кількість ВІЛ-інфікованих, що перебувають на обліку у медзакладах на кінець рокуосіб892953 990103,9
Кількість хворих на СНІД, що перебувають на обліку у медзакладах на кінець рокуосіб359 385 395102,6
Кількість лікарняних ліжок (обл. бюджет)одиниць10978 10270828380,6
в т.ч. на 10 тис. населенняодиниць79,574,460,080,6
Кількість ліжок денних стаціонаріводиниць238724062440101,4
в т.ч. на 10 тис. населенняодиниць17,0 17,417,7101,7
Кількість лікарських амбулаторно-поліклінічних закладів (самостійних) без стоматологічниходиниць169170 180105,9
з них заклади ЗПСМодиниць160161 171 102,6

 

 

Таблиця 10
Розвиток освіти

ПоказникиОдиниця виміру2015 рік, факт2016 рік,
факт
2017 рік,
прогноз
2017 рік у відс. до 2016 року
Кількість дошкільних навчальних закладіводиниць403417433103,8
Кількість дітей у дошкільних навчальних закладахтис. осіб33,633,634,9103,9
Кількість загальноосвітніх навчальних закладіводиниць73673672398,2
Кількість учнів у загальноосвітніх навчальних закладахтис. осіб148,8149,3150,2100,6
Кількість професійно-технічних навчальних закладіводиниць202020100,0
Кількість учнів у професійно-технічних навчальних закладахтис. осіб9,18,68,6100,0
Кількість вищих навчальних закладіводиниць404040100,0
Кількість студентів у вищих навчальних закладахтис. осіб46,245,345,3100,0
Кількість інтернатних закладів всіх типіводиниць212121100,0
Кількість учнів в інтернатних закладахтис. осіб3,73,73,7100,0

 

Таблиця 11
Основні показники розвитку культури

ПоказникиОдиниця виміру2015 рік,
факт
2016 рік,
факт
2017 рік,
прогноз
2017 рік
у відс.
до 2016 року
Кількість масових та універсальних бібліотекодиниць747747747100,0
-у міських поселенняходиниць106106106100,0
-у сільські місцевостіодиниць641618618100,0
Книжковий фонд бібліотектис. прим.8617,08618,08620,0100,0
Кількість читачівтис. осіб560,0563,0565,0100,4
Кількість закладів культури клубного типуодиниць718718718100,0
-у міських поселенняходиниць595959100,0
-у сільські місцевостіодиниць659659659100,0
Музеїодиниць242525100,0
Кількість відвідувань музеївтис. осіб475000475010475015100,0
Кількість театріводиниць/
місць
4/14364/14364/1436100,0
100,0
Кількість концертних (філармонічних) заліводиниць/
місць
1/4021/4021/402100,0
100,0
Кількість шкіл початкової спеціалізованої мистецької освітиодиниць565656100,0
Кількість учнів у школах початкової спеціалізованої мистецької освітиосіб117291183611840100,0

 

Таблиця 12
Основні показники розвитку фізичної культури і спорту

ПоказникиОдиниця виміру2015 рік,
факт
2016 рік,
факт
2017 рік,
прогноз
2017 р.
у відс.
до
2016 р.
у відс.
Кількість проведених спортивно-масових заходів та кількість охопленого населеннякількість заходів638697700100,4
кількість учасників
(тис. осіб)
51,751,851,9100,2
Кількість дітей та молоді від 6 до 18 років, залучених до занять у дитячо-юнацьких спортивних школах, від кількості дітей та молоді цього віку, які проживають на відповідній територіїтис. осіб / %19,1/
9,6
18,8/
9,6
19,0/
 9,6
101,1/х
Стан забезпечення спортивними спорудами на 1 тисячу населенняодиниць2,32,42,4100,0

 

Таблиця 13
Розвиток туристично-рекреаційного комплексу

ПоказникиОдиниця
виміру
2015 рік, факт2016 рік, очікув.2017 рік, прогноз2017 рік.
у відс. до

2016 року

Туристичний збірмлн. грн.1,62,3 (факт)2,5108,7
Доход від надання туристичних послуг суб’єктами туристичної діяльностімлн. грн.262,9270,0280,0103,7
Доход від наданих послуг колективними засобами розміщеннямлн. грн.372,6380,0390,0102,6
Загальна кількість туристів і екскурсантівмлн. ос.1,82,22,5113,6

 

 

Таблиця 14
Оплата праці

ПоказникиОдиниця виміру2015 рік,
факт
2016 рік,
факт
2017 рік,
прогноз
2017 рік
у відс.
до 2016 року
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівникагрн.340242025610133,5
Темп зростання середньо-місячної заробітної плати до попереднього рокувідс.118,3123,5133,5х
Заборгованість із виплати заробітної плати (на кінець року), всьоготис. грн.4153,95509,82594,0 47,1
Темп зростання (зниження) заборгованості з виплати заробітної плати до початку звітного періодувідс.43,0132,647,1х
Заборгованість з виплати заробітної плати на економічно активних підприємствахтис. грн.364,9259,00х
Темп зростання (зниження) заборгованості з виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах до початку звітного періодувідс.13,5 71,0хх

 

Таблиця 15

Основні показники соціального захисту населення

ПоказникиОдиниця виміру2015 рік,
факт
2016 рік,
факт
2017 рік,
прогноз
2017 рік
у відс.
до 2016 року
 
Надання державної соціальної допомоги:
– сім’ям з дітьмимлн. грн.1048,331086,101280,98117,9 
– малозабезпеченим сім’яммлн. грн.663,14852,161005,03117,9 
– інвалідам з дитинства та дітям-інвалідаммлн. грн.241,24286,05356,47124,6 
Надання житлових субсидій:
– на житлово-комунальні послугимлн. грн.935,732191,302833,25129,3 
– на тверде та рідке пічне паливо і скраплений газмлн. грн.19,6944,8559,67133,1 
Фінансування за надані пільги:
– на житлово-комунальні послугимлн. грн.165,3267,23344,49126,0 
– на придбання твердого палива та скрапленого газумлн. грн.7,238,3811,57125,0 
– з послуг зв’язкумлн. грн.4,27 
– за санаторно-курортне лікування, капремонт, інші пільгимлн. грн.3,03 
– пільговий проїзд у міському та приміському громадському транспортімлн. грн.36,37 

 

Таблиця 16

Основні показники ринку праці

ПоказникиОдин. виміру2015 рік,
факт
2016 рік,
очікув.
2017 рік,
прогноз
2017 рік

у відс.
до 2016 року

Середньорічна чисельність наявного населеннятис. осіб1382,51381,51381,6100,0
Кількість економічно активного населення у віці 15-70 роківтис. осіб609,5596,6605,1101,4
в т.ч. працездатного вікутис. осіб578,1562,2570,2101,4
Зайняте населення у віці
15-70 років
тис. осіб558,3543,0553,0101,8
Кількість безробітного населення (за методологією МОП) у віці

15-70 років

тис. осіб51,253,652,197,2
Рівень безробіття (за методологією МОП)%8,49,08,6х
Навантаження незайнятого населення на 10 вільних робочих місць (вакансій)осіб19181794,4

 

 

Таблиця 17

Основні екологічні показники

ПоказникиОдиниця виміру2015 рік,
факт
2016 рік,
очік.
2017 рік,
прогноз
2017 рік
у відс. до 2016 року
Викиди шкідливих речовин в атмосферне повітрятис. тонн266,4246,0243,5499,0
Розміщення відходівтис. тонн2124,82050,932043,5599,8
Скиди зворотних вод у поверхневі водні об’єктимлн. м358,2657,7157,4999,7
Площа земель, територій та об’єктів природно-заповідного фондутис. га218,8218,8219,5100,3

 

 

Додаток 3

Перелік
регіональних цільових програм
з питань соціально-економічного розвитку області
у відповідних галузях та сферах діяльності,
які діятимуть у 2017 році

 


з/п
Назва програмиКоординатор
виконання програми
Документ, яким
затверджено
програму
Термін дії
програми
 
Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації
1.Програма розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності області до 2020 рокуДепартамент еконо­міч­ного розвитку, промисловості та інфраструктури облдерж­адміністраціїРішення обласної ради від 25.12.2015.
№ 56-2/2015
до 2020 року 
2.Регіональна цільова програма розвитку малого та середнього підприємництва в Івано-Франківській області на 2017-2018 рокиДепартамент еконо­мічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдерж­адміністраціїРішення обласної ради від 23.12.2016.
№ 401-12/2016
2017-2018
роки
 
3.Програма енергозбере­ження для населення Івано-Франківської області на 2015-2018 рокиДепартамент еконо­мічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдерж­адміністраціїРішення обласної ради від 16.10.2015.
№ 1836-39/2015
2015-2018 роки 
4.Цільова програма енергоефективності та розвитку сфери виробни­цтва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії Івано-Франківської області на 2016-2020 рокиДепартамент еконо­мічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдерж­адміністраціїРішення обласної ради від 10.06.2016.
№ 230-5/2016
2016-2020 роки 
Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації
5.Комплексна програма розвитку агропромисло­вого комплексу та сільських територій Івано-Франківської області на
2016-2020 роки
Департамент агропромислового
розвитку
Рішення обласної ради від 16.10.2015.
№ 1830-39/2015
2016-2020
роки
 
6.Програма формування регіональних ресурсів продовольчого зерна у Івано-Франківській області на період до 2020 рокуДепартамент агропромислового
розвитку
Рішення обласної ради від 16.09.2011.
№ 238-9/2011
до 2020 року 
7.Регіональна цільова програма розвитку овочівництва та переробної галузі на період до 2020 рокуДепартамент агропромислового
розвитку
Рішення обласної ради від 08.06.2012.
№ 546-15/2012
до 2020 року 
8.Регіональна цільова програма виробництва екологічно чистої продукції на період до 2020 рокуДепартамент агропромислового
розвитку
Рішення обласної ради від 20.08.2013.
№ 1029-23/2013
до 2020 року 
9.Регіональна цільова програма розвитку рибництва на період до 2020 рокуДепартамент агропромислового
розвитку
Рішення обласної ради від 18.04.2013.
№ 898-21/2013
до 2020 року 
10.Регіональна програма відтворення, поліпшення, раціонального використання та охорони лісових ресурсів Івано-Франківського обласного комунального агролісогос­подарського підприємства “Івано-Франківськоблагро­ліс” на 2016-2020 рокиДепартамент агропромислового
розвитку
Рішення обласної ради від 16.10.2015.
№ 1826-39/2015
2016-2020 роки 
11.Регіональна цільова програма проведення лабораторно-діагностичних та лікувально-профілактич­них робіт у сфері ветери­нарної медицини в Івано-Франківській області на 2017-2018 рокиДепартамент агропромислового
розвитку
Рішення обласної ради від 23.12.2016.
№ 406-12/2016
2017-2018 роки 
12.Програма фінансової підтримки Івано-Франківського обласного комунального агролісогоспо­дарського підприємства “Івано-Франківськобл­агроліс” на 2015-2019 рокиДепартамент агропромислового
розвитку
Рішення обласної ради від 05.12.2014.
№ 1491-33/2014
2015-2019
роки
 
Головне управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області
13.Регіональна цільова програма заходів та робіт у галузі розвитку земельних відносин в Івано-Франківській області до 2020 рокуГоловне управління Держгеокадастру в Івано-Франківській областіРішення обласної ради від 21.06.2011.
№ 202-7/2011
до 2020 року 
Обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі
14.Регіональна цільова програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення “Власний дім”
на 2016-2020 роки
Обласний фонд підтримки індивідуального
житлового будівництва на селі
Рішення обласної ради від 25.12.2015.
№ 54-2/2015
2016-2020
роки
 
Обласне управління водних ресурсів
15.Комплексна регіональна цільова програма розвитку водного господарства на період до 2021 року в областіОбласне управління водних ресурсівРішення обласної ради від 23.11.2012.
№ 723-19/2012
до 2021
року
Обласне управління лісового та мисливського господарства
16.Обласна цільова програма розвитку лісового та мисливського господарства Івано-Франківської області на 2017-2021 рокиОбласне управління лісового та мисливського господарстваРішення обласної ради від 21.10.2016.
№ 315-10/2016
2017-2021 роки 
Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації
17.Регіональна цільова програма “Репродуктивне здоров’я населення Івано-Франківської області” на період до 2020 рокуДепартамент охорони здоров’яРішення обласної ради від 16.10.2015.
№ 1824-39/2015
до 2020
року
 
18.Регіональна цільова програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до 2020 рокуДепартамент охорони здоров’яРішення обласної ради від 16.10.2015.
№ 1825-39/2015
до 2020
року
 
19.Регіональна цільова програма розвитку донорства крові, її компонентів та виготовлення препаратів з них на 2015-2017 рокиДепартамент охорони здоров’яРішення обласної ради від 29.12.2014.
№ 1529-34/2014
2015-2017
роки
 
20.Регіональна цільова програма запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захво­рювань на 2016-2020 рокиДепартамент охорони здоров’яРішення обласної ради від 16.10.2015.
№ 1822-39/2015
2016-2020 роки 
21.Комплексна програма “Здоров’я населення Прикарпаття

2013-2020”

Департамент охорони здоров’яРішення обласної
ради від 23.11.2012.
№ 717-19/2012
2013-2020
роки
 
22.Програма протидії захворюванню на туберкульоз в області на 2017-2020 рокиДепартамент охорони здоров’яРішення обласної ради від 23.09.2016.
№ 276-9/2016
2017-2020 роки 
23.Регіональна цільова програма створення системи екстреної медичної допомоги на 2013-2017 рокиДепартамент охорони здоров’яРішення обласної ради від 18.04.2013.
№ 909-21/2013
2013-2017 роки 
24.Обласна цільова соціальна програма протидії ВІЛ-інфекції/ СНІДу на 2015-2018 рокиДепартамент охорони здоров’яРішення обласної ради від 23.04.2015.
№ 1599-35/2015
2015-2018 роки 
25.Програма “Покращення діагностики, лікування та профілактики злоякісних новоутворів на 2017-2020 роки”Департамент охорони здоров’яРішення обласної ради від 23.09.2016.
№ 277-9/2016
2017-2020 роки 
Департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації
26.Програма розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 рокиДепартамент освіти, науки та молодіжної політики облдерж­адміністраціїРішення обласної ради від 25.12.2015.
№ 42-2/2015
2016-2023 роки 
27.Обласна цільова соціальна програма “Молодь Прикарпаття”
на 2016-2020 роки
Департамент освіти, науки та молодіжної політики облдерж­адміністраціїРішення обласної ради від 25.12.2015.
№ 47-2/2015
2016-2020 роки 
28.Обласна цільова соціальна програма з оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2020 рокиДепартамент освіти, науки та молодіжної політики облдерж­адміністраціїРішення обласної ради від 25.12.2015.
№ 48-2/2015
2016-2020 роки 
Управління спорту облдержадміністрації
29.Обласна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту на 2017-2021 рокиУправління спорту облдерж­адміністраціїРішення обласної ради від 23.12.2016.
№ 404-12/2016
2017-2021 роки 
Служба у справах дітей облдержадміністрації
30.Регіональна цільова програма соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, захисту їх житлових прав, попередження дитячої бездоглядності та безпритульності на
2016-2020 роки
Служба у справах дітейРішення обласної ради від 25.12.2015.
№ 49-2/2015
2016-2020 роки 
Управління культури, національностей та релігій
31.Обласна програма “Теплий заклад культури Прикарпаття” на 2016-2020 рокиУправління культури, національностей та релігійРішення обласної ради від 25.12.2015.
№ 46-2/2015
2016-2020 роки 
32.Регіональна цільова програма “Культура Івано-Франківщини” на 2016-2020 рокиУправління культури, національностей та релігійРішення обласної ради від 16.10.2015.
№ 1828-39/2015
2016-2020 роки 
33.Регіональна цільова програма “Духовне життя” на 2016-2020 рокиУправління культури, національностей та релігійРішення обласної ради від 16.10.2015.
№ 1827-39/2015
2016-2020 роки 
34.Регіональна цільова програма “Просвіта ХХІ століття” на 2017-2021 рокиУправління культури, національностей та релігійРішення обласної ради від 23.12.2016.
№ 403-12/2016
2017-2021 роки 
Департамент соціальної політики облдержадміністрації
35.Обласна комплексна програма соціального захисту населення Івано-Франківської області на
2017-2021 роки
Департамент соціальної політики облдерж­адміністраціїРішення обласної ради від 23.12.2016.
№ 402-12/2016
2017-2021
роки
 
36.Обласна програма підтримки сімей загиблих і постраждалих під час масових акцій громадського протесту в період з
21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, учасників бойових дій та інших громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення
Департамент соціальної політики облдерж­адміністраціїРішення обласної ради від 06.06.2014.
№ 1259-28/2014
постійно 
37.Регіональна цільова програма соціального захисту працівників, зайнятих на роботах із шкідливими і важкими умовами праці на
2015-2019 роки
Департамент соціальної політики облдерж­адміністраціїРішення обласної ради 05.12.2014.
№ 1468-33/2014
2015-2019 роки 
38.Обласна програма соціальної підтримки та реабілітації інвалідів зору на 2015-2019 рокиДепартамент соціальної політики облдерж­адміністраціїРішення обласної ради від 05.12.2014.
№ 1467-33/2014
2015-2019 роки 
39.Програма зайнятості населення Івано-Франківської області на період до 2017 рокуДепартамент соціальної політики облдерж­адміністраціїРозпорядження обл­держадміністрації
від 25.02.2013.

№ 102

до 2017 року 
Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
40.Регіональна цільова програма підтримки книговидання на
2016-2020 роки
Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістюРішення обласної ради від 16.10.2015.
№ 1829-39/2015
2016-2020
роки
 
Юридичний відділ облдержадміністрації
41.Антикорупційна програма на 2017- 2020 рокиЮридичний відділ
облдерж­адміністрації
Рішення обласної ради від 23.12.2016.
№ 400-12/2016
2017-2020 роки 
42.Регіональна цільова програма профілактики правопорушень на 2016-2020 рокиЮридичний відділ
облдерж­адміністрації
Рішення обласної ради від 10.06.2016.
№ 226-5/2016
2016-2020
роки
 
Головне територіальне управління юстиції в області
43.Обласна програма правової освіти населення на 2016-2020 рокиГоловне територіальне управління юстиції
в області
Розпорядження обл­держадміністрації
від 29.12.2015.
№ 923
2016-2020 роки 
Управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації
44.Комплексна цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту Івано-Франківської області на 2016-2020 рокиУправління з питань цивільного захисту облдерж­адміністраціїРішення обласної ради від 03.07.2015.
№ 1686-37/2015
2016-2020 роки 
45.Цільова програма запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного і техноген­ного характеру та підви­щення рівня готовності аварійно-рятувальної служби області до дій за призначенням на 2016-2020 рокиУправління з питань цивільного захисту облдерж­адміністраціїРішення обласної ради від 10.06.2016.
№ 228-5/2016
2016-2020 роки 
Департамент будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації
46.Обласна програма будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 рокиДепартамент будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектуриРішення обласної ради від 16.07.2010.
№ 1114-39/2010
2010-2017
роки
 
47.Регіональна цільова програма розвитку молодіжного житлового будівництва в області на 2013-2017 рокиДепартамент будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектуриРішення обласної ради від 18.04.2013.
№ 897-21/2013
2013-2017
роки
 
48.Регіональна цільова програма ведення містобудівного кадастру Івано-Франківської області на 2017-2019 рокиДепартамент будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектуриРішення обласної ради від 23.12.2016.
№ 405-12/2016
2017-2019 роки 
49.Регіональна цільова програма паспортизації пам’яток містобудування та архітектури місцевого значення Івано-Франківської області на 2016-2020 рокиДепартамент будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектуриРішення обласної ради від 25.12.2015.
№ 55-2/2015
2016-2020 роки 
50.Регіональна цільова програма “Питна вода” на
2012-2020 роки
Департамент будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектуриРішення обласної ради від 06.04.2012.
№ 467-13/2012
2012-2020
роки
 
51.Регіональна цільова програма зовнішнього освітлення селищних та сільських населених пунктів області до 2020 рокуДепартамент будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектуриРішення обласної ради від 25.12.2015.
№ 53-2/2015
2016-2020 роки 
52.Регіональна програма будівництва, реконструкції та модернізації об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури Івано-Франківської області до 2020 рокуДепартамент будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектуриРішення обласної ради від 25.12.2015.
№ 52-2/2015
до 2020 року 
Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій облдержадміністрації
53.Регіональна цільова програма сприяння залученню інвестицій в економіку Івано-Франківської області на 2016-2020 рокиУправління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій облдерж­адміністраціїРішення обласної ради 16.10.2015.
№ 1823-39/2015
2016-2020 роки 
54.Комплексна регіональна цільова програма розвитку туризму в області на 2016-2020 рокиУправління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій облдерж­адміністраціїРішення обласної ради від 16.10.2015.
№ 1820-39/2015
2016-2020 роки 
55.Регіональна цільова програма впровадження в області ІІІ фази проекту ЄС/ПРООН “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду” на 2015-2018 рокиУправління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій облдерж­адміністраціїРішення обласної ради від 23.04.2015.
№ 1598-35/2015
2015-2018 роки 
56.Регіональна цільова програма розвитку міжнародного співробітництва області
на 2016-2020 роки
Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій облдерж­адміністраціїРішення обласної ради від 16.10.2015.
№ 1821-39/2015
2016-2020
роки
 
57.Регіональна цільова програма впровадження в області III фази
Швейцарсько-Українського проекту “Підтримка децентралізації в Україні” DESPRO на 2014-2017 роки
Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій облдерж­адміністраціїРішення обласної ради від 03.02.2014.
№ 1178-27/2014
2014-2017
роки
 
Управління екології та природних ресурсів
58.Обласна програма охорони навколишнього природного середовища до 2020 рокуУправління екології та природних ресурсівРішення обласної ради від 25.12.2015.
№ 59-2/2015
2016-2020
роки
Обласна рада
59.Програма розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на 2016-2020 рокиОбласна радаРішення обласної ради від 09.10.2015.
№ 1773-39/2015
2016-2020
роки
60.Регіональна цільова програма фінансової підтримки комунального підприємства обласної ради з питань пошуку та перепоховання жертв воєн, депортації та репресій тоталітарних режимів “Пам’ять” на 2016-2018 рокиОбласна радаРішення обласної ради від 25.12.2015.
№ 50-2/2015
2016-2018
роки
61.Програма забезпечення діяльності Івано-Франківської обласної ради на 2016-2018 рокиОбласна радаРішення обласної ради від 25.12.2015.
№ 44-2/2015
2016-2018
роки
62.Регіональна цільова програма сприяння розвитку громадянського суспільства в Івано-Франківській області на 2016-2020 рокиОбласна радаРішення обласної ради від 25.12.2015.
№ 43-2/2015
2016-2020
роки
63.Регіональна цільова програма забезпечення діяльності комунального підприємства Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна на 2017-2019 рокиОбласна радаРішення обласної ради від 09.12.2016.
№ 346-11/2016
2017-2019
роки
64.Обласна програма пошуку та перепоховання жертв воєн, депортації та репресій тоталітарних режимів на 2016-2018 рокиОбласна радаРішення обласної ради від 25.12.2015.
№ 51-2/2015
2016-2018 роки
65.Програма розвитку Дністровського регіонального ландшафтного парку на 2017-2020 рокиОбласна радаРішення обласної ради від 23.09.2016.
№ 286-9/2016
2017-2020
роки
Господарське управління обласної державної адміністрації
66.Регіональна цільова програма діяльності господарського підрозділу господарського управління облдержадміністрації на 2017-2019 рокиГосподарське управління облдерж­адміністраціїРішення обласної ради від 09.12.2016.
№ 347-11/2016
2017-2019 роки
Державний архів Івано-Франківської області
67.Регіональна цільова програма забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду в Державному архіві Івано-Франківської області на
2016-2018 роки
Державний архів Івано-Франківської областіРішення обласної ради від 10.06.2016.
№ 229-5/2016
2016-2018 роки

 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]