Про внесення змін і доповнень До Порядку передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання

(Двадцять третя сесія)

РІШЕННЯ

 

від 21.09.2018. № 956-23/2018
м. Івано-Франківськ

  

Про внесення змін і доповнень
До Порядку передачі в оренду
майна спільної власності
територіальних громад
сіл, селищ, міст області

            Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 9 Закону України “Про оренду державного та комунального майна” та з метою підвищення ефективності управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області  обласна рада

вирішила:

  1. Внести такі зміни і доповнення до Порядку передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженого рішенням обласної ради від 10.06.2016. № 207-5/2016 “Про передачу в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області” (зі змінами):

1) у пункті 4.4. слова “висновок щодо згоди на оренду або відмови у передачі в оренду” замінити словами “висновки про умови договору оренди або відмову в укладенні договору оренди з обгрунтуванням її підстави”;

2) у другому абзаці пункту 5.2. слова “питання щодо такої” замінити словами “укладення договору”;

3) пункт  5.4. викласти у такій редакції:

“5.4. Постійна комісія обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу за результатами розгляду подає Управлінню висновки та рекомендації про умови договору оренди або відмову в укладенні договору оренди. У разі негативного висновку, його підстава зазначається у протоколі засідання постійної комісії обласної ради.

Якщо відмова органу, уповноваженого управляти майном, (за його наявності), в укладенні договору оренди є необгрунтованою, економічно неефективною, постійна комісія обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу готує висновки та рекомендації для прийняття орендодавцем рішення щодо раціонального та ефективного використання майна”;

4) другий абзац пункту 5.5. викласти у такій редакції:

“укладення договору оренди на новий термін”;

5) пункт 5.5. доповнити новим абзацом такого змісту:

“відмови в укладенні договору оренди”.

  1. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія та постійну комісію обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу (О. Дзеса).

 

Голова обласної  ради                                                                        Олександр Сич

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]