Про затвердження антикорупційної програми на 2017- 2020 роки 


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання
(Дванадцята сесія)

РІШЕННЯ

 від 23.12.2016. № 400-12/2016
м. Івано-Франківськ

 

Про затвердження антикорупційної програми на 2017- 2020 роки  

 

Відповідно до законів України “Про запобігання корупції”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою створення ефективної системи запобігання та протидії корупційним проявам на основі нових засад формування та реалізації антикорупційної політики, а також розроблення та здійснення комплексу заходів, спрямованих на усунення причин і умов вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень, обласна рада

вирішила:

 Затвердити антикорупційну програму на 2017-2020 роки (далі – Програма) (додається).

 1. 2. Рекомендувати районним державним адміністраціям, територіальним органам міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органам місцевого самоврядування забезпечити виконання заходів Програми.
 2. Департаменту фінансів облдержадміністрації (І. Мацькевич) при складанні проекту обласного бюджету щороку передбачати кошти для виконання заходів Програми, виходячи з можливостей дохідної частини обласного бюджету.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови обласної ради С. Басараба і постійну комісію обласної ради з питань захисту прав людини, законності, правопорядку, антикорупційної політики, люстрації та очищення влади (Т. Виноградник).

 

 

Голова обласної ради                                                                    Олександр Сич


 

 ЗАТВЕРДЖЕНОРішення обласної радивід 23.12.2016. № 400-12/2016

 

  Антикорупційна програма

на 2017- 2020 роки

 

Замовник Програми : Юридичний відділ облдержадміністрації           Т. Боринський  
Керівник Програми : Перший заступник голови облдержадміністрації              М. Савка

 

  

ПАСПОРТ

антикорупційної програми на 2017- 2020 роки

 

 1. Ініціатор розроблення Програми (замовник): юридичний відділ облдержадміністрації.
 2. 2. Розробник Програми: юридичний відділ облдержадміністрації.
 3. Термін реалізації Програми: 2017-2020 роки.
 4. Етапи фінансування Програми: 2017-2020 роки.
 5. Обсяги фінансування Програми (тис.грн.): 80,0 тис.грн.

 

 РікОрієнтовний обсяг фінансування, грн.
Всьогов т.ч. за джерелами фінансування
Обласний бюджетМісцевий бюджетІнші джерела
2017-2020в т.ч.:80 000,080 000,000
201720 000,020 000,000
201820 000,020 000,000
201920 000,020 000,000
202020 000,020 000,000

 

 1. Очікувані результати виконання Програми:

підвищення ефективності системи запобігання та протидії корупції;

недопущення корупційних проявів в органах місцевої виконавчої влади та місцевого самоврядування, обласних установах та організаціях спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області ;

створення ефективного механізму запобігання корупції та конфлікту інтересів;

забезпечення реалізації державної антикорупційної політики із залученням представників громадянського суспільства;

зменшення впливу корупціогенних ризиків на діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, посилення громадського контролю за їх діяльністю;

зменшення можливості для корупційних проявів під час адміністративних процедур, здійснення публічних закупівель;

розширення можливості для доступу до суспільно важливої інформації;

підвищення рівня довіри громадян до органів влади.

 

 1. Терміни проведення звітності: звіт про хід виконання Програми подається обласній раді щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом, відповідно до поставлених мети та завдань.

 

Замовник Програми :

 Начальник юридичного відділу
облдержадміністрації                                                                    Тарас Боринський

 

Керівник Програми :

 

Перший заступник голови
облдержадміністрації                                                                               Марія Савка

 


Обгрунтування доцільності розроблення

антикорупційної програми

на 2017- 2020 роки

І. Мета Програми

 

Метою Програми є створення ефективної системи запобігання та протидії корупційним проявам на основі нових засад формування та реалізації антикорупційної політики, а також розроблення та здійснення комплексу заходів, спрямованих на усунення причин і умов вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень.

 

ІІ. Шляхи і способи розв’язання проблеми

 

Проблему передбачається розв’язати шляхом:

 

належного впровадження та ефективного застосування нового антикорупційного законодавства органами місцевої виконавчої влади та місцевого самоврядування, обласними установами та організаціями спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;

 

підвищення ефективності системи запобігання та протидії корупції в усіх сферах діяльності органів місцевої виконавчої влади та місцевого самоврядування, обласних установ та організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області ;

 

забезпечення відкритості та поінформованості громадськості про здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

 

формування у суспільстві нетерпимого, негативного ставлення до корупції як суспільно небезпечного явища;

 

посилення взаємодії об’єднань громадян з органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування у сфері формування і реалізації антикорупційної політики, забезпечення підтримки громадянським суспільством антикорупційних заходів;

 

забезпечення реалізації державної антикорупційної політики із залученням представників громадянського суспільства.

 

ІІІ. Очікувані результати, ефективність Програми

 

Виконання Програми дасть змогу:

 

підвищити ефективність системи запобігання та протидії корупції;

не допустити корупційних проявів в органах місцевої виконавчої влади та місцевого самоврядування, обласних установах та організаціях спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області ;

створити ефективні механізми запобігання корупції та конфлікту інтересів, порушенню етичних правил поведінки;

забезпечити реалізацію державної антикорупційної політики із залученням представників громадянського суспільства;

зменшити вплив корупціогенних ризиків на діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, посилити громадський контроль за їх діяльністю;

зменшити можливість для корупційних проявів під час адміністративних процедур, здійснення публічних закупівель;

розширити можливості для доступу до суспільно важливої інформації;

сформувати в суспільстві ідеї нетерпимості до корупції, підвищити рівень довіри населення до влади.

 

 1. IV. Завдання і заходи Програми

 

Завдання і заходи з виконання Програми, спрямовані на розв’язання проблеми та досягнення мети Програми, наведені у додатку.

 

 1. V. Обсяги та джерела фінансування Програми

 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Обсяг фінансування Програми з обласного бюджету визначається щорічно, виходячи з конкретних завдань та наявних коштів, і може уточнюватися під час формування проекту обласного бюджету на відповідний рік з урахуванням можливостей його дохідної частини.

 

Начальник юридичного відділу
облдержадміністрації                                                               Тарас Боринський

 

 Додаток до антикорупційної програмина 2017-2020 роки 

Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування антикорупційної програми на 2017-2020 роки

 

Назва замовника: юридичний відділ облдержадміністрації

 

Назва Програми: антикорупційна програма на 2017-2020 роки

 

 

№ п/пНайменування заходуВиконавецьТер-мін вико-нанняОрієнтовні обсяги фінансування, тис.грн.Очікувані результати
рокиВсьо-гоВ т.ч. за джерелами фінансування
Облас-ний бюд-жетМісце-вий бюд-жетІнші джерела
I. Формування та реалізація антикорупційної політики
1Забезпечення ефективної реалізації та застосування нового антикорупційного законодавстваCтруктурні підрозділи облдержадмі-ністрації, райдержадмі-ністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значенняпостій-но2017-2020 рр.Неухильне додержання вимог антикорупційного законодавства з метою недопущення вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень, запобігання корупційним проявам в діяльності посадових та службових осіб місцевих органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування
2Проведення семінарів, лекцій, нарад, круглих столів на антикорупційну тематику дляуповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністра-цій, міських рад міст обласного значення, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, установ та організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області Івано-Франківський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій,юридичний відділ облдержадміні-страції,структурні підрозділиоблдержадмі-ністрації,головне територіальне управління юстиції в областіпостій-но2017-2020 рр.в ме-жах бюд-жет-них приз-на-ченьв межах бюд-жетних приз-наченьПідвищення ефективності застосування антикорупційного законодавства з метою вжиття заходів щодо запобігання корупції, недопущення вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень посадовими та службовими особами місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, установ та організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області 
3Організація проведення круглих столів, семінарів, нарад, колегій з розгляду питань щодо стану ефективності реалізації заходів, спрямованих на запобігання корупційним проявам  в  основних сферах  суспільного життяЮридичний відділ облдержадміні-страції,структурні підрозділи облдержадміні-страції, райдержадміні-страції, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення,головне територіальне управління юстиції в областіпостій-но2017-2020 рр.в ме-жах бюд-жет-них приз-на-ченьв межах бюд-жетних приз-наченьПідвищення ефективності заходів, спрямованих на запобігання корупції в  основних сферах  суспільного життя
4Організація надання структурним підрозділам облдержадміністра-ції та їх окремим працівникам, райдержадміністра-ціям, органам місцевого самоврядування, установам та організаціям спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області  методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавстваІвано-Франківський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій,юридичний відділ облдержадмі-ністрації,структурні підрозділи облдержадмі-ністрації,головне територіальне управління юстиції в областіпостій-но2017-2020 рр.Дотримання вимог антикорупційного законодавства, недопущення вчинення корупційних правопорушень, та інших правопорушень, пов’язаних з корупцією, працівниками облдержадміністрації, райдержадміністрацій, посадовими особами органів місцевого самоврядування, посадовими особами установ та організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області 
II. Запобігання корупції
1.Забезпечення ефективного застосування законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів у діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, установ та організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області  шляхом проведення інформаційних кампаній, в тому числі лекцій, семінарів, дискусій, круглих столів, конференцій, інтерв’ю тощо з метою роз’яснення інституту конфлікту інтересів та пов’язаних з ним наслідків при прийнятті рішень в умовах конфлікту інтересів, алгоритму дій керівників та працівників  у зв’язку з встановленням наявності конфлікту інтересів та способів його врегулювання  для осіб, уповноважених на виконання функцій держави і місцевого самоврядування, та прирівняних до них осібІвано-Франківський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій,юридичний відділ облдержадмі-ністрації,структурні підрозділи облдержадмі-ністрації,головне територіальне управління юстиції в областіпостій-но2017-2020 рр.в ме-жах бюд-жет-них приз-на-ченьв межах бюд-жетних приз-наченьРоз’яснення поняття конфлікту інтересів та пов’язаних з ним наслідків при прийнятті рішень в умовах конфлікту інтересів для осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та прирівняних до них осіб. Підвищення рівня правових знань задля недопущення реального чи потенційного конфлікту інтересів у процесі діяльності при прийнятті рішень в умовах конфлікту інтересів
2.Забезпечення вжиття заходів щодо запобігання та врегулювання, виявлення та усунення конфлікту інтересів в діях осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування і прирівняних до них осібСтруктурні підрозділи облдержадмі-ністрації, райдержадмі-ністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення,установи та організації спільної власності територіаль-них громад сіл, селищ, міст областіпості-йноДотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, вжиття заходів щодо усунення потенційного чи реального конфлікту інтересів, усунення наслідків вчинення дій, прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів
3Проведення експертизи проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушеньУповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції в райдержадмі-ністраціях, виконавчих комітетах міських рад міст обласного значення, територіаль-них органах міністерств, інших центральних органів виконавчої владипостій-но2017-2020 рр.Усунення корупціогенних чинників у діяльності місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування,виявлення та усунення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень
4Проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища та посад з підвищеним корупційним ризикомСтруктурні підрозділи облдержадмі-ністрації,  райдержадмі-ністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення,відділ правової та кадрової роботи виконавчого апарату обласної радипостій-но2017-2020 рр.Недопущення зайняття посад особами, щодо яких за результатами спеціальної перевірки встановлено обставини, які є підставою для відмови у призначенні (обранні) на посади, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища та посади з підвищеним корупційним ризиком
5Забезпечення ефективної реалізації та застосування Закону України “Про очищення влади”Структурні підрозділи облдержадмі-ністрації,  райдержадмі-ністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення,відділ правової та кадрової роботи виконавчого апарату обласної радипостій-но2017-2020 рр.Недопущення зайняття посад в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування особами, щодо яких застосовуються заборони, передбачені положеннями Закону України “Про очищення влади”
6Забезпечення ефективного фінансового контролюшляхом:
6.1Забезпечення подання у встановленому порядку декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, шляхом проведення інформаційної кампанії щодо порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до ст. 45-46 Закону України “Про запобігання корупції”Івано-Франківський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядуван-ня, державних підприємств, установ і організацій,юридичний відділ облдержадмі-ністрації, відділ кадрової роботи апарату облдержадміністрації,райдержадмі-ністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значенняпості-йно2017-2020 рр.Підвищення рівня правових знань осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, забезпечення вчасного та правильного заповнення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,забезпечення відкритості та прозорості діяльності суб’єктів декларування
6.2Організація проведення перевірок  фактів подання суб’єктами декларування, які працюють (працювали) в місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, установах та організаціях спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області  декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та повідомлення НАЗК про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій відповідно до ст. 49 Закону України “Про запобігання корупції”Структурні підрозділи облдержадмі-ністрації,відділ кадрової роботи апарату облдержадмі-ністрації,райдержадмі-ністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення,відділ правової та кадрової роботи обласної радипостій-но(відпо-відно до термі-нів визна-ченихпоряд-ком пере-вірки факту подан-ня суб’єк-тами декла-руван-ня декла-рацій відпо-відно до За-кону Украї-ни “Про запо-біган-ня коруп-ції” та пові-дом-лення Націо-наль-ного агент-ства з пита-нь запо-біган-ня коруп-ції про випад-ки непо-дання чи несво-єчас-ного подан-ня таких декла-рацій2017-2020 рр.Забезпечення контролю за додержанням суб’єктами декларування вимог ст. 45 Закону України “Про запобігання корупції” щодо обов’язку подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, та своєчасності її подання
6.3Забезпечення проведення інформаційної кампанії щодо порядку подання повідомлень про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування, передбачені частиною другою статті 52 Закону України “Про запобігання корупції”Івано-Франківський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядуван-ня, державних підприємств, установ і організацій,юридичний відділ облдержадмі-ністрації, відділ кадрової роботи апарату облдержадміністрації,райдержадмі-ністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення,відділ правової та кадрової роботи виконавчого апарату обласної радипостій-но2017-2020 рр.Підвищення рівня правових знань осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, забезпечення вчасного та правильного заповнення форми повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування, забезпечення відкритості та прозорості діяльності суб’єктів декларування
 ІІІ. Створення доброчесної публічної служби
1Створення ефективної системи виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та забезпечення ефективного застосування законодавства щодо його врегулювання у діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,  установ та організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст областіСтруктурні підрозділи облдержадмі-ністрації, райдержадмі-ністрації,виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, установи та організації спільної власності територіаль-них громад сіл, селищ, міст областіпостій-но2017-2020 рр.Дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його усунення, недопущення виникнення реального чи  потенційного конфлікту інтересів у діяльності місцевих органів виконавчої влади,  органів місцевого самоврядування, установ та організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області
2Створення механізму захисту осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачів), шляхом забезпечення можливості для внесення повідомлень (в тому числі анонімних) про факти, що можуть свідчити про корупційних чи інших, пов’язаних з корупцією, правопорушень, в тому числі працівниками облдержадміністра-ції, райдержадміністра-цій, органів місцевого самоврядування,  зокрема через спеціальні телефонні лінії, офіційні веб-сайти, засоби електронного зв’язку тощоГоловне  управління Національної поліції  в області(за згодою),облдержадмі-ністрація,райдержадмі-ністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласногопостій-но2017-2020 рр.Створення умов для повідомлень про порушення вимог Закону України “Про запобігання корупції”  та вжиття в межах повноважень заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків, притягнення винних осіб до відповідальності тощо.
 IV. Запобігання корупції у сфері публічних закупівель
1Вжиття заходів щодо забезпечення належної реалізації Закону України “Про публічні закупівлі”, в тому числі щодо недопущення конфлікту інтересів у членів тендерних комітетів,  керівників замовника при
  організації та проведенні процедур закупівель
Структурні підрозділи облдержадмі-ністрації, райдержадмі-ністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення,установи та організації спільної власності територіаль-них громад сіл, селищ, міст областіпостій-но2017-2020 рр.Дотримання вимог чинного законодавства у сфері здійснення державних закупівель,забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель, створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель,
запобігання проявам корупції у цій сфері, розвиток добросовісної конкуренції
2Вжиття заходів щодо забезпечення реалізації Закону України “Про відкритість використання публічних коштів”, зокрема щодо оприлюднення достовірної, точної та повної інформації про використання публічних коштів на єдиному веб-порталі використання публічних коштівСтруктурні підрозділи облдержадмі-ністрації, райдержадмі-ністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, установи та організації спільної власності територіаль-них громад сіл, селищ, міст областіпостійно2017-2020 рр.Забезпечення доступу до інформації про використання публічних коштів розпорядниками та одержувачами коштів місцевих бюджетів
3Організація та проведення роз’яснювальної роботи щодо впровадження системи електронних публічних закупівель “ProZorro”Івано-Франківський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктур-ри облдержадмі-ністраціїпостійно2017-2020 рр.Забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель структурними підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністрація-ми, виконавчими комітетами міських рад міст обласного значення,  обласними установами та організаціями спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області 
V. Запобігання корупції у сфері надання адміністративних послуг
1Здійснення практичних заходів щодо усунення корупційних чинників у адміністративних процедурах, зокрема забезпечення розвитку та функціонування інтегрованих прозорих офісів – центрів надання адміністративних послугДепартамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміні-страції,райдержадмі-ністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значенняпостійноЗабезпечення створення, належного функціонування та подальшої діяльності мережі  інтегрованих прозорих офісів – центрів надання адміністративних послуг задля підвищення якості надання адміністративних послуг та зниження корупційних ризиків при їх наданні
2Забезпечення функціонування, ведення та своєчасного оновлення діючих веб-сторінок, інших електронних ресурсів органів (інституцій), залучених до надання адміністративних послуг, що містять інформацію, необхідну для отримання адміністративних послугДепартамент економічного розвитку, промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміні-страції,райдержадміні-страції,виконавчі комітети міських рад міст обласного значенняпостійно2017-2020 рр.Інформування громадськості  про порядок та умови надання адміністративних послуг, створення зручних та доступних умов для реалізації юридичними і фізичними особами права на одержання адміністративних послуг
VI. Запобігання корупції у діяльності установ та організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області
1Забезпечення розробки та вжиття антикорупційних  заходів, здійснення  оцінки корупційних ризиків у діяльності установ та організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області відповідно до ст. 61 Закону України “Про запобігання корупції” Установи та організації спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст областіпостійно2017-2020 рр.Визначення переліку та опису антикорупційних заходів, стандартів, процедур та порядок їх виконання (застосування), в т.ч. проведення періодичної оцінки корупційних ризиків у діяльності юридичних осіб – установ та організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області задля недопущення вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень
2Розробка та затвердження антикорупційних програм юридичних осіб відповідно до вимог ст. 62-63 Закону України “Про запобігання корупції”Установи та організації спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст областіПісля розробки НАЗК  типо-вої антикорупційної програми юридичної особи2017-2020 рр.Розроблення комплексу правил, стандартів і процедур, спрямованих на виявлення, протидію та запобігання корупції у діяльності юридичних осіб
VІI. Забезпечення участі громадськості в заходах щодо запобігання корупції
1Забезпечення доступу громадськості до ознайомлення з проектами актів, що видаються місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, проектами регіональних цільових програм шляхом їх оприлюднення на офіційних веб-сайтах, організації проведення їх громадського обговорення та врахування відповідних пропозицій за результатами проведених консультацій з громадськістю;забезпечення узагальнення результатів громадського обговорення проектів нормативно-правових актів, що передбачають надання пільг, переваг окремим суб’єктам господарювання, а також делегування повноважень державних органів або органів місцевого самоврядування, та їх оприлюднення на своїх офіційних веб-сайтах;створення умов для проведення громадської антикорупційної експертизи нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів, що видаються органами місцевої виконавчої влади та органами місцевого самоврядування та надання інститутам громадянського суспільства інформації про врахування поданих ними пропозиційСтруктурні підрозділи облдержадміні-страції,   управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістюоблдержадмі-ністрації, райдержадмі-ністрації,виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, обласна радапостійно2017-2020 рр.Підвищення рівня довіри громадян до органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, врахування думки громадськості щодо прийняття відповідних актів; виявлення в нормативно-правових актах, проектах нормативно-правових актів положень, які самостійно чи у поєднанні з іншими нормами можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією; формування широкої підтримки громадськістю проектів програм чи інших актів, що видаються місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування
2Створення умов для внесення повідомлень громадськими об’єднаннями, їх членами або уповноваженими представниками  про виявлені факти вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, реальний, потенційний конфлікт інтересів керівництву чи іншим представникам органу, підприємства, установи чи організації, в яких були вчинені ці правопорушення, або у працівників у яких наявний конфлікт інтересів, в тому числі через спеціальні телефонні лінії, засоби електронного та поштового зв’язку тощоОблдержадміні-страція,  райдержадмі-ністрації,виконавчі комітети міських рад міст обласного значення,установи та організації спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст областіпостійно2017-2020 рр.Створення умов для повідомлень про порушення вимог Закону України “Про запобігання корупції” з метою оперативного реагування на факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, та вжиття заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків, притягнення винних осіб до відповідальності тощо
VІІI. Забезпечення доступу до суспільно важливої інформації
1Забезпечення доступу до публічної інформації та її оприлюднення розпорядниками інформації відповідно до вимог Закону України “Про доступ до публічної інформації”Відділ роботи із зверненнями громадян апарату облдержадмі-ністрації, структурні підрозділи облдержадмі-ністрації, райдержадмі-ні страції,виконавчі комітети міських рад міст обласного значенняпостійно2017-2020 рр.Здійснення та забезпечення права фізичних, юридичних осіб та об’єднань громадян на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, розпорядників публічної інформації, визначених Законом України “Про доступ до публічної інформації”, та інформації, що становить суспільний інтерес.Забезпечення прозорості та відкритості суб’єктів владних повноважень
2Оприлюднення  інформації про заходи протидії корупції  та  осіб, притягнутих до відповідальності за  вчинення  корупційних та пов’язаних з корупцією  правопорушеньГоловнеуправління Національної поліції  в області(за згодою)постійно2017-2020 рр.Поінформованість населення про антикорупційні заходи, які проводяться правоохоронними органами
ІХ.Формування негативного ставлення до корупції
1.Постійне проведення інформаційних кампаній, спрямованих на формування у населення несприйняття корупції як способу розв’язання проблеми, роз’яснення найбільш важливих антикорупційних заходів, що здійснюються в державі, положень законодавства про запобігання та протидію корупції, поширення інформації про антикорупційне законодавство, практику його застосування серед громадськості шляхом висвітлення у засобах масової інформації, на офіційних веб-сайтах (публікації, телепередачі, радіовиступи, спеціальні регулярні інтерв’ю, прес-конференції, рекламні кампанії на радіо, телебаченні, у газетах тощо)Юридичний відділ облдержадміні-страції, райдержадміні-страції,головне територіальне управління юстиції в області постійно 2017-2020 рр. в ме-жах бюд-жет-них приз-на-чень в межах бюд-жетних приз-начень Виховання у населення правової свідомості про антисуспільну спрямованість корупційних явищ,формування несприйняття корупції як способу розв’язання проблем
2Проведення в навчальних закладах та закладах охорони здоров’я семінарів, лекцій, дискусій, круглих столів  з питань додержання антикорупційного законодавства для працівників цих закладівДепартаменти охорони здоров’я,освіти, науки та молодіжної політики облдержадміні-страції,Івано-Франківський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організаційпостійно2017-2020 рр.Формування негативного ставлення  працівників закладів охорони здоров’я  та навчальних закладів  до проявів корупції
3Проведення у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах області виховних годин, лекцій і занять  на антикорупційну тематику для учнів та студентів цих закладівДепартамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміні-страції,головне територіальне управління юстиції в області,Івано-Франківський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевогосамоврядуван-ня, державних підприємств, установ і організаційпостійно2017-2020 рр.Формування негативного ставлення  учнів та студентів до проявів корупції,зміна їх уявлень про корупцію та моделі поведінки, які є правильними в ситуації, коли виникають чи можуть виникнути ризики корупційних проявів
4Проведення в інших установах та організаціях спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області  семінарів, лекцій, дискусій, круглих столів з питань додержання антикорупційного законодавства для працівників цих установ та організацій Івано-Франківський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядуван-ня, державних підприємств, установ і організацій, структурні підрозділи облдержадміністраціїпостійно2017-2020 рр.Формування негативного ставлення  працівників установ та організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області  до проявів корупції, запобігання виникненню реального чи потенційного конфлікту інтересів у діяльності посадових та службових осіб цих установ.

 

Замовник програми:

Юридичний відділ облдержадміністрації                                                Т. Боринський

 

Керівник програми:

Перший заступник голови облдержадміністрації                                  М. Савка

 

 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]