Про звіт голови обласної державної адміністрації щодо здійснення повноважень, делегованих обласною радою обласній державній адміністрації


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання

(Дванадцята сесія)

РІШЕННЯ

від 23.12.2016. № 387-12/2016
м. Івано-Франківськ

 

Про звіт голови обласної
державної адміністрації
щодо здійснення повноважень,
делегованих обласною радою
обласній державній адміністрації

 

Заслухавши та обговоривши звіт голови обласної державної адміністрації про здійснення облдержадміністрацією делегованих їй обласною радою повноважень, відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” обласна рада

вирішила:

Звіт голови обласної державної адміністрації про здійснення облдержадміністрацією делегованих їй обласною радою повноважень взяти до відома.

 

 

 

Голова обласної ради                                                                   Олександр Сич

 


Звіт голови обласної державної адміністрації
 про здійснення облдержадміністрацією делегованих їй обласною радою повноважень

Згідно з частинами 1 і 2 статті 44 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” облдержадміністрації делеговані  відповідні повноваження обласної ради. Враховуючи це, облдержадміністрацією підготовлено інформацію щодо виконання повноважень, делегованих їй обласною радою, за звітний період 2016 року.

 1. Підготовка і внесення на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку області, цільових програм з інших питань, а в місцях компактного проживання національних меншин – також програм їх національно-культурного розвитку, проектів рішень, інших матеріалів з питань, передбачених цією статтею; забезпечення виконання рішень ради.

Обласною державною адміністрацією щороку розробляється Програма соціально-економічного та культурного розвитку області в рамках реалізації Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року.

На 2016 рік така Програма затверджена рішенням обласної ради від 18.02.2016 р. №117-4/2016.

Упродовж січня – вересня 2016 року структурними підрозділами облдержадміністрації, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади підготовлено 7 проектів обласних цільових програм. Станом на 01.09.2016 року в регіоні діє 77 обласних цільових програм, для яких у 2016 році в обласному бюджеті передбачено фінансування на суму 439,1 млн. грн., що на 172 млн. грн. більше проти 2015 року.

На реалізацію цих програм у 2016 році із затверджених 439,1 млн. грн. станом на 01.11.2016 року профінансовано 317,8 млн. гривень (або 72,4 відсотка).

Станом на 01.11.2016 року у повному обсязі профінансовано такі обласні програми: Регіональна програма підтримки малого і середнього підприємництва в області на 2015-2016 роки; Регіональна цільова програма паспортизації пам’яток містобудування та архітектури місцевого значення Івано-Франківської області на 2016-2020 роки; Обласна програма “Теплий заклад культури Прикарпаття” на 2016-2020 роки; Регіональна цільова програма зовнішнього освітлення селищних та сільських населених пунктів області до 2020 року; Регіональна цільова програма впровадження в області ІІІ фази проекту ЄС/ПРООН “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду” на 2015-2018 роки; Регіональна цільова програма впровадження в області ІІІ фази Швейцарсько-Українського проекту “Підтримка децентралізації в Україні” DESPRO на 2014-2017 роки; Регіональна цільова програма “Питна вода на 2012-2020 роки”; Регіональна цільова програма соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, захисту їх житлових прав, попередження дитячої бездоглядності та безпритульності на 2016-2020 роки.

З метою забезпечення економного, ефективного та раціонального використання бюджетних коштів в області проводиться моніторинг регіональних, обласних, цільових програм стосовно їх виконання та необхідності продовження фінансування.

Від початку роботи обласної ради сьомого демократичного скликання до обласної державної адміністрації надійшло 77 рішень обласної ради про депутатські запити.

Станом на 01.12.2016 року обласною державною адміністрацією забезпечено виконання 61 рішення обласної ради про депутатські запити. На контролі для подальшого виконання залишено 16 таких рішень.

 

 1. Підготовка пропозицій до програм соціально-економічного та культурного розвитку області та загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального та культурного розвитку України

Упродовж 9 місяців 2016 року зусилля всіх місцевих органів влади спрямовувались на забезпечення виконання пріоритетних і першочергових завдань, визначених Програмою соціально-економічного та культурного розвитку області на 2016 рік, затвердженої рішенням обласної ради від 18.02.2016 р. №117-4/2016, та Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період до           2020 року.

У 2016 році завдяки активній роботі обласної державної адміністрації та народних депутатів України, які представляють область, та за підтримки депутатського корпусу обласної ради вдалося залучити з Державного бюджету України кошти у сумі майже        1272,7 млн. грн. для соціально-економічного розвитку області.

Зокрема:

 • на розвиток дорожнього господарства області із державного бюджету у 2016 році передбачено 983,6 млн. гривень;
 • для виконання робіт з будівництва, реконструкції, капітального ремонту 190 об’єктів соціальної сфери та розвитку інфраструктури за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у 2016 році передбачено 105,5 млн. гривень;
 • для реалізації 25 інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку для області передбачено 121,4 млн. гривень;

– на виконання природоохоронних заходів в області з державного фонду охорони навколишнього природного середовища передбачено кошти в сумі 33,6 млн. гривень;

– на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад у 2016 році трьом ОТГ (Печеніжинській, Старобогородчанській, Верхнянській) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від               16.03.2016 № 200 передбачені кошти субвенції в розмірі майже 21,9 млн. гривень. За ці кошти громадами реалізовується 41 проект. Основне спрямування проектів – ремонт доріг, адмінприміщень, закладів освіти, медицини, культури тощо;

– на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів І-ІІ групи з числа військовослужбовців, які брали безпосередню участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов, на 2016 рік, згідно з розподілом субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.10.2016№ 773-р, області виділено кошти у сумі 6,7 млн. гривень.

 

 1. Забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку відповідної території, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів

Реалізацію делегованих повноважень щодо забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку області, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів здійснюють структурні підрозділи обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

Головним програмним документом, що визначає основні напрями та прогнозні характеристики розвитку господарського комплексу, соціальної та гуманітарної сфер області, є щорічна програма соціально-економічного та культурного розвитку в рамках реалізації Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року.

Промисловий комплекс

Промислові підприємства області працюють над пошуком ринків збуту продукції до країн Європейського Союзу та на внутрішній ринок.

У січні-вересні 2016 року ними реалізовано промислової продукції на 23,7 млрд. грн., що на 5,6  відс. більше, ніж у аналогічному періоді минулого року; на 5,9 відс. зріс обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу і становив 17170,8 гривень.

На 26,6 відс. збільшилась середньомісячна заробітна плата у промисловості та становить 5307 гривень.

За 9 місяців 2016 року промисловими підприємствами області сплачено платежів до бюджетів усіх рівнів на суму 1921,0 млн. грн., що на 18,2 відс. більше, ніж у відповідному періоді 2015 року;                     703,6 млн. грн. – до місцевого бюджету (приріст становить                     48 відсотків).

Позитивну динаміку зростання випуску продукції забезпечено у:  машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин та устаткування                   (+62,2 відс.); металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів (+22,1 відс.); виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (+11,0, відс.); виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (+1,3 відс.).

Ріст обсягів реалізації продукції переробної промисловості відбувся за рахунок освоєння виробництва продукції з високим ступенем доданої вартості.

Зокрема, на ПАТ «Івано-Франківськцемент» завершено реалізацію інноваційно-інвестиційного проекту будівництва заводу з виробництва цементу сухим способом на основі нових енергоефективних та екологічно безпечних технологій. 

Реалізація проекту дозволила збільшити річний обсяг виробництва цементу ще на 1 млн. тонн; знизити собівартість виробництва цементу; значно розширити асортимент; створити  додатково 300  нових робочих місць.

 Підприємство постійно нарощує обсяги виробництва цементу.  Так, у 2015 році проти 2014 року виробництво цементу зросло на         141,0 відс., у 2016 році заплановано випустити 2 350 тис. тонн цементу, за 11 місяців поточного року вже вироблено 2 220 тис. тонн.

На ТОВ «Електролюкс Україна» у січні-вересні звітного року виготовлено 210,8 тис. штук побутових автоматичних пральних машин сучасного рівня, що на 50,5 відс. більше відповідного періоду минулого року (вироблену продукцію, в основному, експортовано до країн Європейського Союзу).

На ДП ВО «Карпати» у вересні 2016 року введено в дію нову лінію з випуску електрокабельної продукції для автомобілів «Оpel». У січні-вересні звітного року у 4 рази збільшено випуск продукції та реалізовано її на суму 227,5 млн. грн., створено близько 1,8 тис. додаткових робочих місць.

З метою випуску конкурентоздатної продукції, зниження її собівартості відбулось приєднання ТОВ «Синтелон УА» до                 ТзОВ «Таркетт Вінісін». Придбано обладнання з переробки поліпропіленових відходів для виготовлення пакувальних матеріалів для готової продукції.

Разом з тим, індекс виробництва промислової продукції в області за  9 місяців 2016 року склав 92,4 відс. (по Україні – 102,0 відсотка).

Спад промислового виробництва спостерігається у добувній промисловості на 12,7 відс. (через зменшення видобування сирої нафти та природного газу на НГВУ «Долинанафтогаз»,                        НГВУ «Надвірнанафтогаз»); виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 34,9 відс.; текстильному виробництві, виробництві одягу – на 23,9 відс. (через скорочення замовлень на виробничо-торгівельному швейному підприємстві    ПАТ «Галичина», УТОГ, ТОВ «Тисінвест», що працюють на давальницькій сировині); виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – на 17,2 відс. (через зменшення випуску карбамідо-формальдегідних смол на                         ТОВ «КарпатСмоли», а також засобів мийних та засобів для чищення на  ТОВ «Голд-Дроп-Україна»); постачанні електроенергії, газу, пари – на 11,2 відсотка.

Паливно-енергетичний комплекс

За 9 місяців 2016 року ВП «Бурштинська ТЕС»                               ПАТ «ДТЕК Західенерго» вироблено 6063,6 млн. кВт/год. електроенергії (на 16,8 відс. менше, ніж у аналогічному періоді 2015 року) та 43,4 тис. Гкал теплоенергії (+2,9 відсотка).

Спад виробництва електроенергії ВП «Бурштинська ТЕС»             ПАТ «ДТЕК Західенерго» у 2016 році у порівнянні з попереднім роком зумовлений  кон’юнктурним зниженням експорту електроенергії (у  2015 році обсяг експорту складав 2656,0 млн. кВт/год., у 2016 році –                                      2050 млн. кВт/год.) та зменшенням роботи енергоблоків №№ 8 і 9 в Об’єднаній енергетичній системі України (у 2015 році –                           710,3 млн. кВт/год., у 2016 році – 339,2 млн. кВт/год.).

ВФ «Калуська ТЕЦ» ДПЗД  «Укрінтеренерго» у січні-вересні 2016 року вироблено 220,6 млн. кВт/год. електроенергії (на 22,0 відс. більше, ніж у відповідному періоді 2015 року) та 54,7 тис. Гкал теплоенергії (-5,7 відсотка). Виконано всі ремонті роботи щодо підготовки до осінньо-зимового періоду 2016-2017 років.

Для покращення якості електропостачання у гірських районах ПАТ «Прикарпаттяобленерго» продовжувало будівництво лінії електро­передач напругою 110 кВ «Яворів-Ільці». З початку будівництва від загальної вартості 112,2 млн. грн. (без ПДВ) профінансовано 99,0 відсотків. Також, враховуючи зміни до інвестиційної програми, продовжено реконструкцію лінії електропередач напругою 0,4 кВ в селищі  Делятин Надвірнянського району.

У січні-вересні 2016 року газорозподільними підприємствами ПАТ «Івано-Франківськгаз» та ПАТ «Тисменицягаз» забезпечено транспортування 458,4 млн. куб. метрів природного газу, що на               3,0 відс. (13,2 млн. куб. м) більше, ніж у аналогічному періоді             2015 року. Це, в основному, спричинено збільшенням обсягів споживання газу у звітному році промисловими підприємствами на 46,7 відс. (24,4 млн. куб. м) у порівнянні з відповідним періодом попереднього року. При цьому підприємствами теплоенергетики зменшено споживання природного газу на 5,6 млн. куб. метрів                (-14,6 відс.), бюджетними установами – на 1,9 млн. куб. метрів             (-13,6 відсотка).

Енергоефективність та енергозбереження

Головними напрямками у сфері енергозбереження є скорочення або заміщення споживання природного газу, його ефективне використання, підвищення енергонезалежності конкретних об’єктів і цілого регіону.

Сонячними електростанціями у с. Старі Богородчани (Богородчанський район) та с. Радча (Тисменицький район), загальна потужність яких складає 6,5 МВт., за 9 місяців 2016 року вироблено   6,5 млн. кВт/год. електроенергії.

Біогазовим заводом на базі свинокомплексу ТОВ «Даноша» у                          с. Копанки Калуського району, потужність якого складає 1,1 МВт, у звітному періоді вироблено 0,75 млн. кВт/год. електроенергії та         4,3 Гкал теплової енергії.

Крім того, в с. Попельники Снятинського району введено в дію сонячну електростанцію потужністю 4 МВт, яка працює в тестовому режимі.

В області функціонують 250 котелень у бюджетній сфері на твердому паливі, що дозволяє скоротити споживання природного газу на понад 4 млн. куб. метрів у рік; чотири когенераційні установки загальною потужністю 3,8 МВт (щорічна економія – біля 4,0 млн. грн., а також 100 відс. забезпечення власних потреб в електроенергії); п’ять котелень ДМП «Івано-Франківськтеплокомун­енерго» – на альтернативних видах палива, що дає змогу зекономити приблизно   1,3 млн. куб. метрів природного газу та  2,1 млн. грн. у рік.

У рамках реалізації Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2016 роки за 9 місяців 2016 року надано 2976 «теплих кредитів» на суму 55,0 млн. грн. (за аналогічний період 2015 року надано 1101 «теплий кредит» на суму 23,9 млн. гривень).

В області розроблені та затверджені дві програми, спрямовані на впровадження заходів з раціонального використання енергетичних ресурсів, а саме: Програма енергозбереження для населення Івано-Франківської області на 2015-2018 роки (рішення обласної ради від 16.10.2015 р. № 1836-39/2015), Цільова програма енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії Івано-Франківської області на 2016-2020 роки (рішення обласної ради від 10.06.2016 р. № 230-5/2016).

1 грудня 2016 року департаментом економічного розвитку, промисловості та інфраструктури обласної державної адміністрації укладено Генеральний договір про співробітництво з ПАТ «Державний ощадний банк України» та ПАТ АБ «Укргазбанк», що дає змогу вже в наступному році активно долучитися до реалізації програми «теплих кредитів» та здійснювати компенсацію з обласного бюджету частини відсоткової ставки за кредитами, отриманими населенням та ОСББ на термомодернізацію житлових будинків.

Агропромисловий комплекс

У січні-вересні 2016 року індекс виробництва валової продукції сільського господарства у порівнянні з відповідним періодом минулого року склав 100,3 відс., у тому числі продукції рослинництва –              106,7 відс., тваринництва – 93,8 відсотка.

Станом на 01.11.2016 року зібрано більше 646,0 тис. тонн зернових і зернобобових культур (на 1,4 відс. більше проти відповідного періоду минулого року) при врожайності 48,1 ц/га (+3,5 ц/га). Валовий збір пшениці склав 300,7 тис. тонн, жита – 11,5 тис. тонн, ячменю – 135,9 тис. тонн, кукурудзи на зерно – 166,0 тис. тонн. Крім того, ріпаку зібрано 56,1 тис. тонн при врожайності 32,0 ц/га (+10,0 ц/га).

Валовий збір картоплі складає 974,9 тис. тонн, що на 3,4 відс. більше порівняно з минулим роком, овочів – 169,9 тис. тонн                 (+1,6 відс.), плодів та ягід – 46,7 тис. тонн (+4,8 відс.), соняшнику –  45,5 тис. тонн (у 1,6 раза більше), сої –  21,0 тис. тонн.

Забезпечено посів озимих зернових культур під урожай наступного року на площі 57,9 тис. га (85,6 відс. до прогнозу).

Вдалося стабілізувати ситуацію в галузі тваринництва. Цьому сприяла фінансова підтримка дрібних та середніх фермерських господарств, надана за рахунок регіональної галузевої програми.

Усіма категоріями господарств у січні-вересні 2016 року вироблено 81,9 тис. тонн м’яса (у живій вазі), 355,4 тис. тонн молока, 345,8 млн. штук яєць.

У всіх категоріях господарств утримується 173,7 тис. голів великої рогатої худоби, у тому числі 99,7 тис. корів, 337,1 тис. свиней, 32,4 тис. овець та кіз, 4,3 млн. птиці.

Завдяки залученню капітальних інвестицій ПП «Агрофірма «Вільхівці» Городенківського району введено в експлуатацію ІІ чергу сучасного елеваторного комплексу загальною потужністю 75 тис. тонн.

Для надання селянам послуг з обробітку землі, збирання врожаю, заготівлі овочів, плодів, м’яса та молока в області функціонують              78 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

Будівельна галузь

У січні-вересні 2016 року підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 831,43 млн. гривень. Індекс будівельної продукції порівняно з відповідним періодом 2015 року становить           100,5 відсотка.

Зведення будівель зросло на 6,3 відс., у тому числі нежитлових – на 39,9 відс.; водночас скоротилося будівництво житлових будівель на 20,6 відс. та інженерних споруд на 7,5 відсотка.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення склали 80,0 відс. від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 13,9 відс. та 6,1 відс. відповідно.

Значні обсяги будівельних робіт забезпечили підприємства обласного центру (68,9 відс. від загального обсягу), Тлумацького           (4,3 відс.) і Калуського (4,4 відс.) районів та м. Калуш (4,9 відсотка).

У січні-вересні 2016 року введено в експлуатацію                    334,89 тис. кв. м загальної площі житла, що становить 74,4 відс. до відповідного періоду  2015 року.

У рамках реалізації програми молодіжного житлового будівництва станом на 01.10.2016 року з місцевих бюджетів профінансовано 4387,5 тис. грн., фактично використано 3300,2 тис. грн. (кошти обласного бюджету). За вказані кошти надано 8 пільгових кредитів на будівництво житла. Площа придбаного житла склала 511,5 кв. м, загальна вартість – 4932,714 тис. гривень. Серед сімей, що отримали кредити, 4 сім’ї – учасників антитерористичної операції, 4 – інші категорії незабезпечених житлом громадян.

За програмою «Власний дім» у січні-вересні 2016 року введено в експлуатацію 7 житлових будинків загальною площею                            1338,4 кв. метрів.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.05.2016 р.       № 362 (зі змінами) затверджено перелік інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися у              2016 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, до якого включено 25 проектів по Івано-Франківській області із загальним обсягом фінансування майже 121,4 млн. гривень. Станом на 01.11.2016 року профінансовано  84,95 млн. гривень.

Житлово-комунальне господарство

Вживаються заходи щодо зменшення споживання природного газу підприємствами теплоенергетики, що дало можливість скоротити споживання природного газу у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 5,9 млн. куб. метрів або на 15,5 відс. (з 38,3 до           32,4 млн. куб. м).

Підготовка до опалювального сезону 2016-2017 років в області проходила відповідно до затверджених планів.

У січні-липні 2016 року підприємствами водопостачання та водовідведення надано послуг на суму 128,7 млн. грн., оплачено   141,9 млн. грн. (110,2 відс. від спожитого). Підприємствами теплоенергетики за цей період надано послуг на суму 179,8 млн. грн., оплачено 191,8 млн. гривень. Рівень розрахунків усіх категорій споживачів за послуги з теплопостачання склав 106,6 відс. до спожитого.

У 2016 році на території області створено 170 ОСББ. Станом на             01.09.2016 року їх налічується 609.

У поточному році встановлено та підготовлено 59 індивідуальних теплових пунктів: 6 – у закладах бюджетної сфери та 53 – у житлових будинках.

На реалізацію заходів регіональної цільової програми зовнішнього освітлення селищних та сільських населених пунктів області до 2020 року з обласного бюджету у 2016 році спрямовано  500 тис. грн., регіональної цільової програми «Питна вода» на             2012-2020 роки – 800 тис. гривень.

Розвиток підприємництва

З метою підтримки підприємництва реалізується Регіональна цільова програма розвитку малого та середнього підприємництва області на 2015-2016 роки. На виконання заходів Регіональної та місцевих програм на 2016 рік передбачено 2371,6 тис. грн., у тому числі в обласному бюджеті – 1500,0 тис. грн., у районних та міських – 871,6 тис. гривень. Впродовж 9 місяців цього року з обласного бюджету використано 754,6 тис. гривень, з районних та міських          438,9 тис. грн., які спрямовані, в основному, на формування інфраструктури підтримки підприємництва.

Центри з надання адміністративних послуг діють в усіх районах, містах обласного значення та Печеніжинській об’єднаній територіальній громаді (всього 21 одиниця та 2 територіальних підрозділи, якими впродовж 9 місяців 2016 року надано 191,2 тис. адміністративних послуг). Здійснюється надання послуг в електронному вигляді через центр надання адміністративних послуг  м. Івано-Франківська в режимі он-лайн за технологією Bank-ID.

В області реалізовано проект міжнародної технічної допомоги «Підвищення якості та ефективності надання адміністративних послуг населенню Івано-Франківської області через співпрацю громад та органів влади» на умовах співфінансування за кошти Європейського Союзу і обласного бюджету. Розроблено програмне забезпечення для підвищення ефективності діяльності ЦНАПів, створено їх регіональну мережу, забезпечено функціонування веб-сайту мережі.

Окрім цього 16 центрів обслуговування платників податків надають послуги з видачі довідок та дозвільних документів, приймання звітності, вхідної кореспонденції, а також проводиться консультування громадян.

У рамках децентралізації та демонополізації адміністративних послуг в області своєчасно забезпечено передачу повноважень Міністерства юстиції України у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно та бізнесу райдержад­міністраціям, органам місцевого самоврядування, акредитованим суб’єктам, нотаріусам. Розширення кола суб’єктів реєстрації сприяє створенню конкурентного середовища в цій сфері та покращенню якості надання послуг.

Ринок праці та зайнятість населення

Чисельність безробітних у віці 15-70 років у І півріччі 2016 року (на останню звітну дату) склала 53,6 тис. осіб. Рівень безробіття цих категорій громадян становив 9,0 відс. економічно активного населення при 9,4 відс. – в цілому в Україні.

У січні-вересні 2016 року працевлаштовано 25,6 тис. осіб, з них           122 особи – шляхом одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності. Рівень працевлаштування незайнятих громадян зріс до 50,7 відс. (у січні-вересні 2015 року –  48,4 відсотка).

До участі в громадських та інших роботах тимчасового характеру залучено 8,5 тис. осіб, професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації проходили 5,1 тис. осіб з числа безробітних.

У звітному періоді службою зайнятості області працевлаштовано 478 безробітних громадян на нові робочі місця із здійсненням компенсації витрат роботодавцю відповідно до статті 26 та частини другої статті  27 Закону України «Про зайнятість населення».

Оплата праці

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників, зайнятих в економіці області, у січні-вересні 2016 року склала 4090 грн., що на 25,3 відс. більше ніж торік, рівень реальної заробітної плати з урахуванням росту споживчих цін зріс на 10,6 відсотка.

Серед факторів, які суттєво впливають на рівень заробітної плати працівників області, є значна галузева диференціація в оплаті праці та запровадження на підприємствах режиму неповного робочого часу. Так, найвищі рівні заробітної плати є у працівників добувної промисловості, фінансової галузі, зайнятих постачанням електроенергії та газу, де нарахування були у межах 6160 – 7723 грн., тобто у 1,5 – 1,9 раза перевищували середній показник по економіці області.

З метою вирішення проблем погашення заборгованості з виплати заробітної плати впродовж січня-вересня 2016 року проведено                  7 засідань обласної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат і 52 засідання міських і районних комісій, на яких заслухано звіти керівників підприємств-боржників, вжито ряд додаткових заходів. У результаті виплачено майже               4,1 млн. грн. заборгованої заробітної плати.

Одночасно, проблема і надалі є однією з актуальних, оскільки станом на 01.10.2016 року залишалися невиплаченими 6,1 млн. грн. заборгованої заробітної плати.

Більша частина заборгованості із заробітної плати припадає на підприємства-банкрути (4,4 млн. грн. або 71,8 відс.). Причиною ситуації, що склалась, є відсутність активів та майна на підприємствах цього кола.

Невирішеною залишається проблема погашення заборгованості із заробітної плати на ДП «Калійний завод» ВАТ «Оріана»                  (481,3 тис. грн.), яке призупинило свою діяльність у попередні роки.

Земельні відносини

Станом на 01.10.2016 року в області із загальної площі земель населених пунктів 426,3 тис. га проведено інвентаризацію            238,44 тис. га (55,8 відс.), із земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів – 102,2 тис. га                      (17 відсотків).

З початку 2016 року, відповідно до вимог чинного законодавства, зареєстровано 24056 земельних ділянок, надано 18431 витяг із Державного земельного кадастру, внесено 1362  зміни  до відомостей Державного земельного кадастру, надано 484 викопіювання з кадастрових карт. На розгляді станом на  01.11.2016 року залишилось 4286 заяв щодо реєстрації земельних ділянок, 284 заяви щодо надання витягів з Державного земельного кадастру, 68 заяв щодо внесення відомостей (змін до відомостей) про земельну ділянку до Державного земельного кадастру та 8 заяв щодо надання викопіювання з кадастрової карти.

Лісове господарство

За 9 місяців 2016 року державними лісогосподарськими  підприємствами відтворено лісів на загальній площі 2820 га, що становить  101,1 відс. від річного завдання.

З початку року підприємствами від усіх видів рубок заготовлено  723,3 тис. куб. метрів деревини (+0,6 тис. куб. метрів більше до      рівня 2015 року). Реалізовано 704,9 тис. куб. метрів деревини, з яких              99,0 відс. – на внутрішній ринок.

За 9 місяців 2016 року державними лісогосподарськими  підприємствами реалізовано продукції на загальну суму 441 млн. грн.,  її реалізація зросла порівняно з відповідним періодом минулого року на 4,2 млн. грн. (+1 відсоток).

Збудовано 33,4 км та капітально відремонтовано 26,5 км лісових  автомобільних доріг, на 167,9 км – проведено поточний ремонт. 

З початку року державними лісогосподарськими підприємствами сплачено податків та обов’язкових платежів на суму 171,3 млн. грн., що на  41,4 млн. грн. більше, ніж у 2015 році (+31,9 відсотка).  

Продовжується сертифікація лісів державних лісогосподарських підприємств на відповідність міжнародним вимогам сталого лісовпорядкування. Сертифікати вже отримали 10 лісогосподарських підприємств.

Дорожнє господарство

У 2016 році Служба автомобільних доріг в області одна з перших в Україні розпочала ремонтні роботи на автошляхах. Обсяги виконаних ремонтних робіт на дорогах Прикарпаття стали найбільшими за останні 25 років.

За  9 місяців 2016 року на розвиток дорожнього господарства області з державного бюджету спрямовано 522,7 млн. грн., у тому числі 504,3 млн. грн. – за бюджетною програмою «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування».

На поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення використано 392,9 млн. грн.:          Н-10 Стрий – Мамалига (с. Черніїв Тисменицького району – об’їзна              м. Коломия – м. Снятин – границя Чернівецької області) –              353,0 млн. грн.; Р-24 Татарів – Кам’янець-Подільський (с. Ільці Верховинського району – селище Верховина – с. Верхній Ясенів –            м. Косів – с. Стопчатів Косівського району) – 38,9 млн. грн.;                  Т-14-19 Миколаїв – Жидачів – Калуш – 1,0 млн. гривень.

На поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення освоєно 111,4 млн. гривень.

За рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку проведено роботи з поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення Н-09 Мукачеве – Львів (с. Яблуниця Яремчанської міської ради) на суму 16,2 млн. гривень. Всього з державного фонду регіонального розвитку на поточний середній ремонт автомобільних доріг державного та місцевого значення виділено 91,5 млн. гривень.

За рахунок коштів Поляницької сільської ради проведено роботи з поточного середнього ремонту автомобільної дороги місцевого значення (автодорога Мукачеве – Львів – Поляниця (с. Поляниця Яремчанської міської ради) на суму 4,0 млн. гривень.

Разом з тим, кошти державного бюджету, передбачені у              2016 році, не забезпечують у повній мірі потребу для виконання всього комплексу робіт, відповідно до проектно-кошторисної документації з поточного середнього ремонту автомобільних доріг Н-09 Мукачеве-Львів, Н-10 Стрий-Мамалига, Р-24 Татарів – Кам’янець – Подільський. Тому є необхідним подальше затвердження фінансування цих об’єктів за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, з обсягом, достатнім для завершення розпочатих робіт та введення в експлуатацію всієї протяжності доріг, згідно з проектно-кошторисною документацією.

Залишається невирішеною проблема ліквідації наслідків стихійного лиха, яке сталося 23-27 липня 2008 року. Станом на 01.01.2016 року в стадії незавершеного будівництва знаходиться           26 об’єктів, по яких обсяг незавершених робіт складає 431,1 млн. грн. (у цінах 2008 року).

Соціальний захист населення

Станом на 01.10.2016 року державні соціальні допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, особам, які проживають разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, надано 111,2 тис. осіб, профінансовано 1687,7 млн. гривень.

На території області функціонують 7 центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів (у Коломийському, Косівському, Тлумацькому, Рожнятівському та Снятинському районах, містах Коломиї та Калуші). Впродовж 10 місяців 2016 року реабілітацію у цих установах пройшли 142 дитини-інваліди.

Станом на 01.10.2016 року 228,9 тис. сімей отримують житлову субсидію. Кількість сімей, які вперше звернулися за субсидією за новим порядком, складає 36,6 тисяч. Сума нарахованих субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг становить 1041,751 млн. грн., перераховано організаціям-надавачам послуг 974,7 млн. гривень.

Впродовж 9 місяців звітного року інвалідів забезпечено                         17077 технічними та іншими засобами реабілітації, 19 інвалідів – автомобілями.

На виконання заходів обласної програми підтримки сімей загиблих і постраждалих під час масових акцій громадського протесту в період з  21 листопада  2013 року по 21 лютого 2014 року, учасників бойових дій, осіб, які перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, що утворилися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, та інших громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення, затвердженої рішенням обласної ради від 06.06.2014 р. № 1259-28/2014, на 2016 рік в обласному бюджеті передбачено 8065,0 тис. грн., що на 1664,7 тис. грн. більше, ніж у 2015 році.

Станом на 01.11.2016 року за рахунок коштів обласного бюджету виплачено матеріальну допомогу 9 членам сімей загиблих учасників масових акцій громадського протесту, 25 сім’ям загиблих під час проведення антитерористичної операції, 104 постраждалим учасникам антитерористичної операції, на загальну суму 2325,0 тис. гривень.

Впродовж 9 місяців 2016 року санаторно-курортним лікуванням охоплений 261 учасник антитерористичної операції, для                      271 – організовано сімейний відпочинок у готельному комплексі «Резиденція «Cиньогора» та для 26 – лікування у ДП «Cанаторій «Черче». Впродовж січня-жовтня 2016 року у лікарні відновного лікування № 2 «Центр реабілітації ветеранів ОУН-УПА «Говерла»            м. Моршин пройшли лікування 6 учасників АТО.

Станом на 01.12.2016 року із заявами до органів місцевого самоврядування та головного управління Держгеокадастру в області на отримання земельних ділянок звернулися 5279 учасників АТО.  Надано 2323 дозволи на розроблення документації із землеустрою на загальну площу 487,98 га.

Станом на 01.12.2016 року 804 учасники АТО вже оформили правовстановлюючі документи на земельні ділянки загальною площею 108,24 га.

Зарезервовано земельні ділянки загальною площею 1275,7 га, які можуть бути передані учасникам АТО на території області, і які відображені в альбомах та атласах, що розміщені на офіційному веб-сайті головного управління Держгеокадастру в області (ivano-frankivska.land.gov.ua).

Також, згідно з розподілом субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів І-ІІ групи з числа військовослужбовців, які брали безпосередню участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов, на 2016 рік, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 р. № 773-р, області виділено кошти у сумі                         6748,5 тис. гривень. Це дасть можливість виплатити ще у цьому році грошову компенсацію за належні для отримання жилі приміщення            12 сім’ям вищезазначених категорій громадян.

Окрім цього, до Міністерства соціальної політики України надіслано додаткову потребу у коштах на виплату вищеназваної компенсації ще 10 сім’ям у сумі  5892,5 тис. гривень.

За рахунок коштів субвенції з державного бюджету у 2015 році придбано житло для 15 сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, та 5 інвалідів І-ІІ групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребували поліпшення житлових умов, на що було спрямовано 9478,6 тис. гривень.

Розвиток добровільно об’єднаних територіальних громад (ОТГ)

На території області функціонують 4 ОТГ: Печеніжинська, Верхнянська, Старобогородчанська та Білоберізька. У цих громадах пройшли перші вибори голів ОТГ та депутатів. У Печеніжинській, Верхнянській, Старобогородчанській ОТГ обрано старост. Ці громади перейшли на прямі міжбюджетні відносини з профільними міністерствами.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від               16.03.2016 р. № 200 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад» у 2016 році трьом ОТГ передбачені кошти субвенції в розмірі майже 21,9 млн. грн., які розподілені відповідно: Печеніжинська ОТГ – 9,4 млн. грн.; Старобогородчанська ОТГ – 4,6 млн. грн.; Верхнянська ОТГ –                   7,9 млн. гривень.

За ці кошти громадами реалізовується 41 проект: Печеніжинською ОТГ – 15; Старобородчанською ОТГ – 8; Верхнянською ОТГ – 18.

Станом на 01.10.2016 року на рахунки ОТГ надійшло                      14,58 млн. грн., з яких використано 8,47 млн. грн. (або 58,1 відсотка).

У результаті проведеної у рамках децентралізації роботи в області у  2016 році утворено 8 нових об’єднаних територіальних громад: Більшівцівську, Витвицьку, Космацьку, Матеївецьку, Нижньовербізьку, Олешанську, Тлумацьку, П’ядицьку.

На 18 грудня поточного року Центральною виборчою комісією в установленому порядку призначено перші вибори депутатів рад цих об’єднаних територіальних громад та їх голів (окрім Олешанської).

 

 1. Підготовка і подання до відповідних органів виконавчої влади фінансових показників і пропозицій до проекту Державного бюджету України

Департаментом фінансів облдержадміністрації опрацьовано проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», в тому числі обсяги міжбюджетних трансфертів на 2017 рік.

Міністерству фінансів України, народним депутатам України від області направлено відповідні пропозиції для врахування і відстоювання інтересів області при доопрацюванні проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік».

Зокрема, запропоновано:

– збільшити для області обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування          переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров’я в сумі 462,8 млн. гривень;

– збільшити обсяг медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам області у сумі 534,4 млн. гривень;

– збільшити для області обсяг цільових видатків на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабети у сумі 20,6 млн. гривень;

– призупинити на 2017 рік передачу видаткових повноважень з державного бюджету на фінансування з місцевих бюджетів закладів охорони здоров’я, що знаходяться у сфері управління Міністерства охорони здоров’я України (додаток № 10 до проекту Закону). У разі здійснення такої передачі передбачити додатковий фінансовий ресурс – 71,3 млн. гривень;

– передбачити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян;

– передбачити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток територій на рівні, не нижчому, ніж у 2016 році.

 

 1. Сприяння інвестиційній діяльності на території області

Обласною державною адміністрацією активно реалізується започаткований проект «Єврокарпатська ініціатива», який є майданчиком для здійснення популяризації області серед іноземних інвесторів.

У результаті проведеної роботи у квітні 2016 року Рада Правління німецького холдингового акціонерного товариства «Leoni AG» ухвалила рішення про будівництво в м. Коломиї заводу з виробництва кабельних мереж для автомобілів. Будівництво заводу планується завершити до серпня 2017 року. Кількість працівників на першому етапі становитиме 700 осіб, а у перспективі – до семи тисяч. Сума інвестицій складає близько 15 млн. євро. Зокрема, на спорудження промислового об’єкта спрямують 6,6 млн. євро, а на його устаткування – 8 млн. євро.

Для популяризації та просування бренду «Єврокарпатська ініціатива» розроблено логотип проекту; виготовлено інформаційно-промоційне обладнання для представлення області на міжнародних презентаційних та бізнесових заходах; створено відеоролик про Івано-Франківську область, тощо.

Обсяг залучених з початку інвестування в економіку області прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) на                01.10.2016 року становив 847,1 млн. дол. США, що у розрахунку на одну особу населення склало 614 дол. США. Впродовж 9 місяців звітного року в економіку області інвестовано 9,4 млн. дол. США. Сукупний обсяг іноземного капіталу порівняно з обсягом інвестицій на початок 2016 року збільшився на 1,3 відсотка.

Інвесторами виступили нерезиденти з 52 країн світу. До п’ятірки основних країн-інвесторів, на які припадає 85,8 відс. загального обсягу прямих інвестицій, входять: Кіпр, Нідерланди, Польща, Сербія, Данія.

У розвиток промисловості спрямовано 640,5 млн. дол. США, з них найбільше у підприємства переробної промисловості –            630,7 млн. дол. Частка інвестицій, що вкладені у підприємства оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів, склала 11,4 відс., сільського, лісового та рибного господарства –               7,8 відс., будівельної діяльності – 2,9 відсотка.

Найбільші обсяги прямих іноземних інвестицій зосереджені на підприємствах міст Івано-Франківська (466,6 млн. дол. США або            55,1 відс. загально-обласного обсягу інвестицій) та Калуша (246 млн. дол. або 29,0 відс.), Калуського (3,2 відс.), Рогатинського (3,1 відс.) та Тисменицького (2,7 відс.) районів.

Підприємствами та організаціями області у січні-вересні               2016 року освоєно 4,5 млрд. грн. капітальних інвестицій. Індекс капітальних інвестицій порівняно з відповідним періодом попереднього року становив  90,3 відсотка.

Значні частки  капітальних інвестицій було спрямовано у розвиток підприємств будівництва (34,1 відс. від загального обсягу) та промислової  діяльності (33,9 відсотка). Питома вага коштів, освоєних підприєм­ствами  сільського, лісового та рибного господарства, склала 8,7 відсотка.

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні-вересні 2016 року обсяги експорту й імпорту товарів області збільшилися, відповідно, на 34,7 і 32,2 відс. у порівнянні з обсягами січня-вересня 2015 року та склали 367,9 і 289,8 млн. дол. США відповідно. Сальдо в балансі зовнішньої торгівлі області позитивне – 78,1 млн. дол. США. Коефіцієнт покриття експортом імпорту залишився на рівні минулого року і становив 1,27.

Відбувається переорієнтація товаровиробників області на ринки країн Європейського Союзу та країн Азії. До країн Європи було експортовано 62,5 відс. усіх товарів, Азії – 20,6 відсотка.

Вагомі експортні поставки товарів області здійснювались до Румунії – 16,4 відс. від загального обсягу експорту товарів області (збільшення у 2,1 раза порівняно з січнем-вереснем 2015 року), Італії – 9,6 відс. (+70,6 відс.), Польщі – 6,4 відс.(+15,4 відс.), Чехії – 5,5 відс. (+33,9 відс.), Бангладешу –  4,5 відс. (збільшення у 36,2 раза), Данії – 3,7 відс. (-15,8 відс.) та Індії – 3,7 відс. (збільшення у 36,4 раза).

Розвиток міжнародного співробітництва

В області триває реалізація 8 проектів міжнародної технічної допомоги. Івано-Франківська область бере участь у 3 спільних операційних програмах прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства на 2014-2020 роки: ППС ЄІС «Угорщина – Словаччина – Румунія – Україна» та ППС ЄІС «Україна – Румунія»            (в якості основного регіону), ППС ЄІС «Польща – Україна – Білорусь» (в якості додаткового регіону).

У ході підготовки ППС ЄІС «Румунія-Україна» проведено активну роботу щодо розробки великих інфраструктурних проектів, які б увійшли до переліку тих, що фінансуватимуться в рамках програми поза конкурсом. В результаті до ППС включено дві проектні пропозиції, що стосуються Івано-Франківської області: «Поліпшення безпеки населення та рівня безпеки в прикордонній зоні шляхом підвищення спільної підготовки та співробітництва у сфері ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій» (загальна вартість – 6,7 млн. євро) та «Регіональне співробітництво щодо запобігання та боротьби з транскордонною злочинністю між Румунією і Україною» (загальна вартість – 3,4 млн. євро).

У рамках реалізації заходів Регіональної цільової програми впровадження в області III фази Швейцарсько-Українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO в обласному бюджеті на 2016 рік на співфінансування проектів передбачено                           700 тис. гривень. З обласного бюджету було надано кошти Долинському районному бюджету – 150,0 тис. гривень (с. Тростянець); Коломийському районному бюджету – 50,0 тис. гривень (с. Велика Кам’янка); Тлумацькому районному бюджету – 350,0 тис. гривень            (м. Тлумач – 300,0 тис. гривень, с. Підвербці – 50,0 тис. гривень.); бюджету Верхнянської об’єднаної територіальної громади – 150,0 тис. гривень.

В обласному бюджеті на 2016 рік на співфінансування заходів Регіональної цільової програми впровадження в області ІІІ фази проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» виділено 710,0 тис. гривень. Підтримку на втілення ініціатив сталого місцевого розвитку отримали 32 громади з 8 районів області – Верховинського, Городенківського, Калуського, Коломийського, Косівського, Надвірнянського, Тисменицького і Тлумацького (по 4 в кожному), які за підсумками конкурсних відборів обрані до участі у його ІІІ фазі. Результатами 32 мікропроектів громад стало: впровадження енергоефективних заходів у 23 закладах освіти (у 18 школах та 5 дошкільних навчальних закладах, у 4 з яких – з використанням відновлювальних джерел енергії), реконструкція 1 ФАПу, встановлення вуличного освітлення у 8 населених пунктах (у 5 з яких – з використанням відновлюваних джерел енергії).

 

 1. Об’єднання на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території, і населення, а також бюджетних коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання на пайових засадах об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури, шляхів місцевого значення, на капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення (як співфінансування на договірних засадах) та на заходи щодо охорони праці та охорони навколишнього природного середовища

На умовах співфінансування з місцевих бюджетів на                   31 об’єкті здійснюється робота щодо будівництва, реконструкції, капітального ремонту об’єктів соціальної сфери та розвитку інфраструктури із залученням коштів державного бюджету на загальну суму 70987,0 тис. грн. (в т.ч. 53519,0 тис. грн. – кошти державного бюджету, 17468,0 тис. грн. – кошти місцевих бюджетів).

Розвиток дорожнього господарства області у 2016 році, в основному, здійснюється на умовах співфінансування. Зокрема, передбачено видатки із державного бюджету – 983,6 млн. грн. (в т. ч. державний фонд регіонального розвитку – 91,5 млн. грн.), місцевого бюджету – 240,0 млн. гривень.

У 2016 році з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на реалізацію заходів відповідної обласної Програми до 2020 року виділено 103,48 млн. гривень для виконання             143 природоохоронних заходів. Станом на 01.11.2016 року з них профінансовано 77,663 млн. гривень.

Зокрема, проведено реконструкцію системи роздільної каналізації, каналізаційних мереж та споруд на них у стаціонарному відділенні територіального центру для постійного проживання громадян с. Красноїлля Верховинського району; здійснено нове будівництво роздільної системи каналізації на вулицях: Промислова, Коновальця, Колійова, Січових Стрільців, Сотника Орлика в                      м. Тлумачі; придбано 8 спецмашин для збору та перевезення побутових відходів.

Крім того, проводиться будівництво берегозакріплювальних споруд на річках області (всього 25 об’єктів); здійснюються роботи з будівництва каналізаційного колектора для скидання фільтрату з полігону твердих побутових відходів на міські очисні споруди згідно з кошторисною документацією «Фільтратопровід від полігону ТПВ в районі с. Рибне до точки врізки в міську каналізацію в  м. Івано-Франківську»; виготовлено проектно-кошторисну документацію на реконструкцію очисних споруд у м. Городенці.

З державного фонду охорони навколишнього природного середовища на виконання природоохоронних заходів в області передбачено кошти в сумі  33,627 млн. грн., з них профінансовано 19,15 млн. грн. для:

            – реконструкції центрального каналізаційного колектора та будівництва каналізаційних  мереж в районі вулиць Комунальна-Мельничука м. Надвірна (проводяться роботи із завершення об’єкта) в сумі 9150,0 тис. гривень;

            – розширення та реконструкції споруд для складування побутових та сільськогосподарських відходів на полігоні твердих побутових відходів у м. Снятині в сумі 10000,0 тис. гривень (проводяться роботи).

            Також в області поширюється практика залучення коштів великих підприємств та інвесторів до реалізації соціальних проектів на території їх присутності. Зокрема, активно співпрацюють у цьому напрямку ТОВ «Даноша», ПАТ «Івано-Франківськцемент», німецьке холдингове акціонерне товариство «Leoni AG».

 

 1. Залучення в порядку, встановленому законом, підприємств, установ та організацій, які не належать до комунальної власності, до участі в обслуговуванні населення на відповідній території, координація цієї роботи

Станом на 1 січня 2016 року в області налічувалося 1430 об’єктів роздрібної торгівлі, які належать підприємствам  (юридичним особам),  що здійснюють діяльність  у  сфері роздрібної  торгівлі, із них –              1117  магазинів та  313 напівстаціонарних  об’єктів.

У результаті виконання райдержадміністраціями та виконавчими комітетами міських рад міст обласного значення доручення облдержадміністрації  щодо сприяння обласним виробникам у розширенні фірмової торгової мережі кількість підприємств з торгівлі продукцією власного виробництва місцевих виробників зростає. Так, впродовж 2016 року 73 місцеві товаровиробники здійснювали торговельну діяльність у понад 280 фірмових магазинах, павільйонах і кіосках.

Крім того, за даними райдержадміністрацій та виконкомів міських рад міст обласного значення упродовж січня-вересня ц.р. в області додатково відкрито 150 об’єктів торгівлі та ресторанного господарства та 24 об’єкти побутового обслуговування населення. 

В області функціонують 92 ринки, з них: з продажу продовольчих товарів – 9, непродовольчих – 28, змішаного типу – 55. На ринках облаштовано 19,3 тис. торгових місць.

Всього з початку року в області проведено 2224 ярмарки, де населенню реалізовано сільськогосподарської  продукції  та  продуктів  її  переробки  на  суму 85,6  млн. гривень.

 

 1. Затвердження маршрутів і графіків руху місцевого пасажирського транспорту незалежно від форм власності, узгодження цих питань стосовно транзитного пасажирського транспорту

Автобусні маршрути, організатором перевезень на яких є обласна державна адміністрація, стабільно функціонують, затверджено відповідні розклади руху. В цілому в області забезпечено функціонування 898 автобусних маршрутів загального користування, з них 701 – приміський (у тому числі 351 – внутрішньорайонний) та           197 – міжміських.

У 2016 році відбулося 2 засідання обласного конкурсного комітету, на розгляд яких виносилися 130 об’єктів; на участь у конкурсах подано документи на 120 об’єктів, за результатами укладено 117 договорів з перевізниками на перевезення пасажирів.

Обласною державною адміністрацією, як організатором перевезень на приміських та міжміських регулярних автобусних маршрутах, вжито заходів щодо запровадження низки нових маршрутів, зокрема: «Верхній Войнилів – Івано-Франківськ», «Косів – Поляниця ч/з Верховину», «Велика Тур’я – Івано-Франківськ», «Ясень – Калуш», «Бистриця – Івано-Франківськ», «Міжгір’я – Івано-Франківськ», а також відновлено курсування автобуса за маршрутом «Луковець Журівський – Івано-Франківськ», який не обслуговувався впродовж останніх 3 років.

Крім того, Укрзалізницею постійно аналізується попит населення на пасажирські перевезення, за результатами якого призначаються додаткові поїзди в найбільш популярних напрямках, зокрема в зимовий та літній періоди.

З Міжнародного аеропорту «Івано-Франківськ» здійснюються щоденні рейси регулярного маршруту «Івано-Франківськ – Київ», а також сезонні рейси до міст Туреччини, Італії, Іспанії та Польщі.

 

 1. Підготовка питань про визначення у встановленому законом порядку території, вибір, вилучення (викуп) і надання землі для містобудівних потреб, визначених містобудівною документацією

Департаментом будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури обласної державної адміністрації контролюються питання щодо визначення у встановленому законом порядку території, вибір, вилучення і надання землі для містобудівних потреб, визначених містобудівною документацією.

Планування територій здійснюється шляхом розроблення та затвердження генеральних планів населених пунктів, планів зонування територій і детальних планів території.

Із 804 населених пунктів області генеральними планами забезпечено 85 відсотків. За 9 місяців 2016 року на території області розроблено 3 плани зонування територій та 668 детальних планів.

 

 1. Організація охорони, реставрації, використання пам’яток історії та культури, архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та садибних комплексів, природних заповідників місцевого значення

Переважна більшість об’єктів культурної спадщини, архітектури та містобудування – споруди дерев’яної та мурованої сакральної архітектури, об’єкти житлового і громадського будівництва, зосередженого, в основному, в історичних містах.

Під охороною держави перебуває 587 об’єктів культурної спадщини, сакральної архітектури, в тому числі: церков – 446,       дзвіниць – 88, каплиць – 2, костелів – 31, синагог – 7, келій, палат духівництва – 6, монастирів – 7.  З них об’єктів культурної спадщини  національного значення – 122, місцевого значення – 465.

Майже всі об’єкти культурної спадщини сакральної архітектури передані у встановленому порядку у власність або користування релігійним організаціям. На них і покладено обов’язки щодо забезпечення дотримання чинного законодавства під час експлуатації будівель та проведення ремонтно-реставраційних робіт.

З метою захисту об’єктів культурної спадщини, швидкого реагування на різноманітні загрози щодо їх збереження в області діє регіональна цільова програма «Культура Івано-Франківщини на              2015-2020 роки», до якої включено окремий розділ «Збереження  культурної спадщини».

У 2016 році кошти з обласного бюджету  на виконання заходів Програми в розділі «Збереження  культурної спадщини» не виділялися.

На території області нараховується 1298 пам’яток містобудування та архітектури місцевого значення.

У 2003 році започатковано процес паспортизації цих пам’яток.

Рішенням обласної ради від 25.12.2015 р. № 55-2/2015 затверджено регіональну цільову програму паспортизації пам’яток містобудування та архітектури місцевого значення Івано-Франківської області на 2016-2020 роки. У 2016 році виготовлено 74 паспорти та освоєно 367,4 тис. гривень. За період з 2003 по 2016 рік включно виготовлено 466 паспортів пам’яток містобудування та архітектури місцевого значення.

Окрім цього, в області наявні 474 території та об’єкти природно-заповідного фонду загальною площею 218,8 тис. га, що становить 15,7 відс. території області. При цьому, статус загальнодержавного значення мають 32 об’єкти загальною площею 131,6 тис. га; місцевого значення – 442 об’єкти площею 87,2 тис. га.

На всі території та об’єкти природно-заповідного фонду, окрім установ природо-заповідного фонду,  видано охоронні зобов’язання та положення. Їх охорона здійснюється землевласниками, землекористувачами відповідно до чинного природоохоронного законодавства.

З метою забезпечення охорони природо-заповідних об’єктів у 2016 році розробляється  проект землеустрою щодо встановлення меж на місцевості території природо-заповідного фонду місцевого значення «Ріка Лімниця з водоохоронною смугою вздовж берегів            100 м» в межах Галицького району.

На виконання рішення обласної ради від 23.09.2016 р.                      № 286-9/2016 обласною державною адміністрацією підготовлено відповідні матеріали для створення обласного комунального підприємства Івано-Франківської обласної ради, що виконуватиме функції спеціальної адміністрації Дністровського регіонального парку.

 

 1. Підготовка висновків щодо проектів місцевих містобудівних програм відповідних адміністративно-територіальних одиниць, що затверджуються сільськими, селищними, міськими радами

В останні роки спостерігається тенденція динаміки росту оновлення містобудівної документації, як на регіональному, так і на місцевому рівнях. Для комплексного оновлення містобудівної документації області, у бюджетах всіх рівнів передбачені видатки в сумі 2657,9 тис. грн., з яких освоєно 654,8 тис. грн. та 132,0 тис. грн.  – кошти із інших джерел (кошти інвестора).

У 2016 році оновлено 32 генеральні плани населених пунктів області. Розроблено Схему планування території Івано-Франківської області.

Матеріали проекту «Схема планування території Івано-Франківської області» надіслані до ДП «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «ПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ» для здійснення експертизи відповідності містобудівної документації законодавству, будівельним нормам, державним стандартам і правилам, рішенням органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань планування і забудови територій.

 

 1. Видача замовникам відповідно до законодавства містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок за межами населених пунктів

У 2016 році замовникам будівництва органами містобудування та архітектури видано 605 містобудівних умов та обмежень, у тому числі   78 – за межами населених пунктів.

Розроблення детальних планів територій за межами населених пунктів та внесення змін до них здійснюються на підставі розпоряджень відповідних державних адміністрацій.

З метою розміщення об’єктів індивідуального, садибного та дачного типу, будинків, господарських будівель, споруд, гаражів та елементів інженерного захисту органами архітектури у звітному періоді надано 2051 будівельний паспорт, що свідчить про розвиток індивідуального будівництва на території області. Суб’єктам містобудування надано 102 паспорти прив’язки розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності.

 

 1. Забезпечення відповідно до законодавства розвитку науки, усіх видів освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту, туризму; сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел, роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту, сім’ї та молоді

Освіта

У звітному періоді збережено позитивні тенденції розвитку освіти в області. Відповідно до завдань Програми освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки забезпечено розширення мережі дошкільних навчальних закладів, зокрема: відкрито 4 дошкільні заклади  у пристосованих приміщеннях (Верховинський, Косівський, Снятинський райони); відновлено роботу 1 дошкільного закладу  (Снятинський район);  відкрито 1 новозбудований дошкільний заклад (м. Івано-Франківськ); реорганізовано 13 загальноосвітніх навчальних закладів у навчально-виховні комплекси (Галицький, Долинський, Коломийський, Косівський, Тисменицький, Тлумацький райони; Верхнянська об’єднана територіальна громада); відкрито 6 груп у діючих дошкільних закладах (Богородчанський, Верховинський, Рожнятівський райони, м. Івано-Франківськ). Додатково створено близько 1000 місць для дітей дошкільного віку.

Станом на 01.10.2016 року функціонує 421 дошкільний навчальний заклад (понад 33,6 тис. дітей). Крім того, організовано роботу 326 груп для дітей дошкільного віку при загальноосвітніх навчальних закладах (4,8 тис. дітей), соціально-педагогічним патронатом охоплено 24 дитини дошкільного віку.

Продовжується робота з оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів. Впродовж січня-вересня 2016 року реорганізовано 16 навчальних закладів (понижено ступінь, перетворено у філії), призупинено діяльність 1 закладу.

Крім того, створено 3 опорні школи, яким виділено по три шкільні автобуси (придбані за кошти освітньої субвенції на умовах співфінансування місцевих бюджетів) та 8,2 млн. грн. (освітня субвенція) на оновлення матеріально-технічної бази, проведення поточних і капітальних ремонтів. Це Більшівцівська ЗОШ І-ІІІ ст. Галицької районної ради; Рогатинська спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 із поглибленим вивченням іноземної мови Рогатинської районної ради та Войнилівська ЗОШ І-ІІІ ст. Калуської районної ради.

Створюються умови для навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами. У 2016-2017 навчальному році організовано інклюзивне навчання у 57 класах у 46 загальноосвітніх школах (охоплено 59 дітей з особливими освітніми потребами).

Позитивно вирішується питання безкоштовного підвезення до місця навчання (роботи) і додому учнів та педагогічних працівників сільської місцевості, які проживають за межею пішохідної доступності. У 2016-2017 навчальному році безкоштовним підвезенням забезпечено 12802 учні (96,3 відс.) та 1571 педагогічного працівника (64,2 відсотка).

У поточному році за кошти освітньої субвенції з державного бюджету із залученням коштів місцевих бюджетів закуплено та передано 26 шкільних автобусів (17 – для загальноосвітніх шкіл,             9 – для опорних шкіл, 3 – для шкіл об’єднаних територіальних громад).

У звітному періоді на проведення ремонтних робіт у закладах освіти місцевими бюджетами та іншими формами фінансування профінансовано 47,3 млн. гривень. За ці кошти проводились роботи із заміни дерев`яних віконних блоків на металопластикові та водопровідних і каналізаційних мереж, роботи з ремонту покрівель, облаштування внутрішніх санвузлів, ремонту внутрішніх систем опалення, із заміни теплових мереж та опалювальних котлів, переведення закладів на альтернативні види палива тощо. На завершення реконструкції навчального корпусу Солотвинської ЗОШ (Богородчанський район) виділено та освоєно 700,0 тис. гривень.

Здійснюється виплата стипендії голів  обласної державної адміністрації та обласної ради, яку отримують  30 особливо обдарованих учнів, 10 студентів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації та                10 студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації в розмірах 885 грн.,  1008 грн. та 1327,5 грн. відповідно на суму 598,9 тис. гривень в рік.

Виплачено одноразову фінансову допомогу  в розмірі 6 тис. гривень 25 учням-випускникам, які стали переможцями Всеукраїнських олімпіад, конкурсів на суму 150 тис. гривень.

З метою підвищення престижу роботи учителів, за кошти обласного бюджету 22 видатним діячам освіти Прикарпаття та ветеранам праці здійснюється виплата стипендії голів облдержадміністрації та обласної ради в розмірі мінімальної заробітної плати на суму 380 тис. гривень в рік.

Оскільки одним із пріоритетних завдань у розвитку галузі освіти є забезпечення належних умов навчання учнів та роботи педагогів, в рамках реалізації Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки за кошти обласного бюджету придбано 238 шт. персональних комп’ютерів та ноутбуків і 61 комплект шкільних меблів.

Збережено мережу дитячих стаціонарних закладів відпочинку та оздоровлення (влітку 2016 року функціонували 374 заклади). Впродовж літньої оздоровчої кампанії відпочинком та оздоровленням забезпечено понад 39,0 тис. дітей. За кошти обласного бюджету оздоровлено: 135 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 14 дітей-інвалідів; 200 дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей; 399 обдарованих дітей; 223 дитини учасників АТО; 27 дітей внутрішньо переміщених осіб; 54 дитини, які  перебувають на диспансерному обліку; 5 дітей працівників агропромислового комплексу; 5 дітей – громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Станом на 01.10.2016 року на обліку служб у справах дітей області перебувало 1472 дитини-сироти та дитини, позбавлені батьківського піклування, функціонують 10 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховується 52 дитини, 82 прийомні сім’ї (121 дитина), 1159 дітей влаштовані в сім’ї опікунів та піклувальників. 

Впродовж звітного періоду в сім’ї громадян влаштовано  під опіку, піклування 121 дитину-сироту та дитину, позбавлену батьківського піклування, створено 4 прийомні сім’ї (влаштовано 9 дітей), дитячий будинок сімейного типу (влаштовано 8 дітей), усиновлено 16 дітей. Загалом, сімейними формами виховання дітей охоплено 90,5 відс. дітей.

На території області проживають 9 вихованців двох дитячих будинків сімейного типу, 4 прийомні сім’ї (7 дітей) та 4 дитини з сімей піклувальників, які прибули з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції.

У січні – вересні 2016 року 149 дітям надано статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування. З них:                            6 – усиновлено, 97 – влаштовано під опіку, піклування, 3 – у прийомну сім’ю, 3 – у дитячий будинок сімейного типу, 8 – тимчасово влаштовано у сім’ї громадян, 32 – у державні заклади (19 – у центри соціально-психологічної реабілітації дітей,  3 – у Надвірнянський будинок дитини, 3 – у лікувальні заклади, 4 – в ПТУ, 2 – у спеціальну школу-інтернат, 1 – у містечко «Милосердя»).

З метою захисту прав та інтересів дітей рішенням сесії обласної ради від 25.12.2015 року № 49-2/2015 затверджено регіональну цільову програму соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, захисту їх житлових прав, попередження дитячої бездоглядності та безпритульності на              2016-2020 роки. За 9 місяців 2016 року на придбання житла для              9 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та 7 осіб з їх числа з обласного бюджету передбачено кошти в сумі                       2 310,0 тис. гривень.

Однак, поряд із позитивною динамікою розвитку освіти, є проблемні питання, які потребують координації зусиль усіх органів місцевої влади з метою їх вирішення.

Зокрема, продовження будівництва (добудови) загальноосвітніх шкіл у селах Раковець Богородчанського району, Крилос Галицького району, Чорний Потік Надвірнянського району, у місті Яремче тощо.

 Також, починаючи з другого півріччя 2016 року, гостро стояло питання своєчасної виплати заробітної плати працівникам освітньої галузі. Завдяки скоординованим діям, станом на 01.12.2016 року, прострочена кредиторська заборгованість із виплати заробітної плати працівникам закладів освіти відсутня.

Охорона здоров’я

Для реалізації заходів медичних програм у 2016 році передбачено 180,9 млн. грн., що на 54,9 відс. більше у порівнянні з 2015 роком. За 9 місяців 2016 року використано 121,2 млн. грн. для забезпечення пільгових категорій населення області життєво необхідними лікарськими засобами та виробами медичного призначення.

 Для забезпечення безкоштовною медичною та психологічною допомогою осіб, які постраждали внаслідок антитеротистичної операції на сході держави, та членів їх сімей виділено з обласного бюджету         2,0 млн. грн., використано за звітний період 1,5 млн. гривень.

Проведено ряд заходів щодо покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я області. Зокрема, у Долинській ЦРЛ  відкрито реконструйоване терапевтичне відділення, у Рогатинській ЦРЛ –  кардіологічне, у Городенківській ЦРЛ – відділення трансфузіології, у Калуській ЦРЛ – рентгенологічне відділення, у Богородчанській ЦРЛ – відділення дезінфекції та фтизіатричний кабінет, у Коломийській ЦРЛ – урологічне відділення, у Тлумацькій ЦРЛ – терапевтичне відділення.

Повністю реконструйоване і дооснащене приміщення Торговицької амбулаторії загальної практики сімейної медицини (далі – АЗПСМ) у Городенківському районі. У Дзвиняцькій АЗПСМ Богородчанського району відкрито кабінет відновного лікування з тренажерним залом та кабінетом  водолікування. У с. Микуличин Яремчанської міської ради при АЗПСМ відкрито пункт базування бригади екстреної та швидкої медичної допомоги обласного центру екстреної медичної допомоги і медичних катастроф.

Для Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні придбано апарат штучного кровообігу та започатковано операції на відкритому серці.

В обласному клінічному онкологічному диспансері реконструйовано клінічний мамологічний центр з сучасною операційною та кабінетом психологічної і фізичної реабілітації онкохворих, відкрито лапароскопічний  кабінет і проведені перші малоінвазивні втручання у пацієнтів з онкопатологією.

В області функціонують 5 центрів первинної медико-санітарної допомоги: Городенківський та Коломийський районні, Калуський,  Коломийський та Снятинський міські. Створено нову амбулаторію загальної практики сімейної медицини № 7 Коломийського міського центру ПМСД.  

Позитивною подією стало відкриття і функціонування госпіталю для ветеранів війни на 75 ліжок на базі вузлової лікарні Львівської залізниці у м. Коломиї. Благодійним фондом «Україна Інкогніта» для госпіталю закуплено реабілітаційну кабіну і апарат ударно-хвильової терапії, обласною державною адміністрацією – новий УЗД-апарат Samsung Ace R7.

Впродовж звітного періоду заклади охорони здоров’я області отримали медичне  обладнання на  загальну суму  19637,6  тис. грн.               (2 апарати ультразвукової діагностики, хірургічне, лабораторне, ендоскопічне, фізіотерапевтичне, стерилізаційне та обладнання для інтенсивної терапії, медичний інструментарій).

На виконання заходів комплексної програми «Здоров’я населення Прикарпаття 2013 – 2020» закуплено апарат штучної вентиляції легень з повітряним компресором для обласного перинатального центру, комплект відеоендоскопічної системи з відеогастроскопом та відеоконопоскопом і 2 наркозні станції для обласної дитячої клінічної лікарні.

Продовжується оптимізація ліжкового фонду. За 9 місяців            2016 року скорочено 340 ліжок та 301 посаду. Показник забезпечення стаціонарними ліжками склав 77,1 на 10 тис. населення.

Разом з тим, є потреба у координації зусиль усіх органів місцевої влади для вирішення наступних проблемних питань у галузі охорони здоров’я: завершення реформи служби екстреної медичної допомоги; оснащення закладів дитинства і рододопомоги найсучаснішою апаратурою та обладнанням; ініціювання на усіх рівнях питань завершення будівництва об’єктів охорони здоров’я області, зокрема, поліклініки Коломийської ЦРЛ, Галицької ЦРЛ, операційного корпусу обласної клінічної лікарні, нового обласного перинатального центру, окремих сільських закладів; розвиток кардіохірургії в обласному центрі шляхом створення повноцінного центру кардіохірургії в комунальному закладі (Івано-Франківський ЦМКЛ) з виконанням операцій на відкритому серці; модернізація і розвиток охорони здоров’я первинної ланки медицини (першочергово сільських закладів), у тому числі на засадах загальної практики сімейної медицини; сприяння організації надання медичної допомоги населенню новостворених ОТГ.

   Про вжиті заходи із забезпечення виплат заробітних плат працівникам бюджетної сфери

   З метою збалансування показників місцевих бюджетів, підвищення рівня їх фінансової забезпеченості та недопущення виникнення простроченої кредиторської заборгованості із виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери проведена відповідна робота. Так, впродовж поточного року додатково на вказану мету спрямовано 138,7 млн. грн. за рахунок власних ресурсів місцевих бюджетів різних рівнів.

Крім того, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.09.2016 року № 707 області надано стабілізаційну дотацію з державного бюджету в сумі 73,6 млн. грн., та збільшено згідно з розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 року № 827-р обсяг освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на суму 141,7 млн. грн. (в тому числі цільові видатки на придбання автобусів та оновлення матеріально-технічної бази – 34,2 млн. гривень).

   Питання своєчасної та у повному обсязі виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ у 2016 році і надалі залишається на постійному контролі обласної державної адміністрації та місцевих органів виконавчої влади. Так, за інформацією центральних органів виконавчої влади, у грудні п.р. очікується надходження в область додаткового обсягу медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

Культура

Впродовж 9 місяців 2016 року проводилась робота щодо забезпечення виконання завдань та заходів регіональної цільової програми «Культура Івано-Франківщини» на 2016-2020 роки», обласної програми «Теплий заклад культури Прикарпаття» на 2016-2020 роки», регіональної цільової програми «Просвіта: ХХІ століття» на                   2013-2016 роки» та «Духовне життя» на 2016-2020 роки». На виконання вищезазначених програм з обласного бюджету були виділені кошти у сумі 3453,3 тис. грн., що становить 73,0 відс. виконання відносно річних бюджетних призначень.

У рамках виконання регіональної цільової програми «Культура Івано-Франківщини» на 2016-2020 роки» проведено культурно-мистецькі заходи на суму 881,3 тис. грн. (86,0 відс. від запланованого).

Резонансними культурно-мистецькими подіями були:                        VІ Різдвяний фестиваль «Коляда на Майзлях»; обласний етап Всеукраїнського огляду-конкурсу закладів культури клубного типу у сільській місцевості; комплекс заходів, присвячених 145-річчю від дня народження Василя Стефаника; Міжнародний етнокультурний фестиваль країн Карпатського Єврорегіону «Карпатський простір»; проект «У нас єдина доля – ім’я їй Україна», присвячений 25-річчю незалежності України; урочиста академія, присвячена 160-річчю від дня народження Івана Франка; V Міжнародний фольклорний фестиваль етнографічних регіонів України «Родослав», присвячений 150-річчю від дня народження Михайла Грушевського.

Поряд з цим, є потреба у продовженні реконструкції обласного академічного українського музично-драматичного театру імені І.Франка, виділенні фінансового ресурсу на модернізацію матеріально-технічної бази закладів культури, особливо у сільській місцевості, передбаченні коштів на реставрацію об’єктів сакральної архітектури обласного значення.

Фізична культура і спорт

Впродовж січня-вересня 2016 року в області проведено                             252 спортивні заходи, у яких взяли участь 10514 осіб.                              2715 спортсменів області взяли участь у 272 Всеукраїнських та міжнародних змаганнях і навчально-тренувальних зборах з різних видів спорту.

На змаганнях міжнародного та всеукраїнського рівнів спортсменами області здобуто 501 нагороду різного ґатунку, з яких   184 – золоті, 164 –  срібні та 153 бронзові нагороди.

На ХХХІ літніх Олімпійських іграх нашу область представляли                   4 учасники.

Обласним, районними та міськими центрами з фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» проведено 380 заходів, у яких взяли участь 38220 громадян.

Івано-Франківським регіональним центром з фізичної культури та спорту інвалідів «Інваспорт» проведено 20 обласних змагань, у яких взяли участь 554 спортсмени-інваліди. 190 спортсменів-інвалідів представляли нашу область на 40 національних та міжнародних змаганнях (здобули 35 золотих, 36 срібних та 41 бронзову нагороди). Три спортсмени представляли нашу область на ХV Паралімпійських іграх.

Вживаються заходи щодо розвитку фізичної культури та спорту серед сільського населення. У сільських спортивних іграх взяли участь 5462 учасники. 11 вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивного товариства «Колос» стали призерами Всеукраїнських змагань з вільної боротьби, боксу та пауерліфтингу.

У рамках реалізації завдань регіональної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури та спорту і регіональної цільової програми «Спортивний майданчик» на 2012-2016 роки за звітний період в області облаштовано 10 майданчиків для ігрових видів спорту із синтетичним покриттям розміром 42х22 м та 24х15 м. Встановлено 13 антивандальних тренажерних майданчиків для загальної фізичної підготовки.

Проблемним, та таким, що впливає на можливість залучення населення, особливо дітей та молоді, до занять спортом, є питання відсутності сучасного спортивного інвентарю та обладнання у більшості закладів фізичної культури і спорту.

Туризм

За 10 місяців 2016 року область відвідало 2,2 млн. туристів проти 1,5 млн. туристів за аналогічний період 2015 року.

На Прикарпатті функціонують близько 400 туристично-рекреаційних закладів на 18,5 тис. місць, послуги розміщення надають понад 800 садиб сільського зеленого туризму; зареєстровано близько               200 суб’єктів туристичної діяльності, з них 33 мають туроператорську ліцензію. Працює 11 центрів і пунктів туристичної інформації.

За 10 місяців 2016 року до бюджету сплачено 1950,67 тис. грн. туристичного збору, що на 620 тис. грн. більше, ніж за аналогічний період 2015 року.

У квітні 2016 року відкрито Центр спадщини Вигодської вузькоколійки – унікальний в Україні інтерактивний музей у селищі Вигода Долинського району.

У травні 2016 року в Івано-Франківську відкрито Туристично-інвестиційний центр.

У 2016 році у рамках реалізації заходів проекту ЄС «Івано-Франківська область – край для туризму» туристичний потенціал Прикарпаття представлено на туристичних виставках у містах Києві, Одесі, Чернігові, Запоріжжі, Чернівцях, Ужгороді, Львові.

З метою розвитку в’їзного туризму, популяризації туристичного потенціалу проведено презентацію в рамках Міжнародного мистецького фестивалю країн Карпатського регіону «Карпатський Простір», організовано ознайомлювальні тури для туроператорів і представників ЗМІ Ізраїлю, Республіки Польщі; розпочато роботу зі створення спільно з компанією «Google» туристичного порталу discoverif.com; надіслано презентаційні відеоматеріали про туризм для потенційної участі у проекті телеканалу KBS «FoodOdyssey» (Республіка Корея).

Англомовні презентації про туристичний потенціал області надіслано у Посольство України у Грецькій Республіці для представлення на міжнародній конференції «Розвиток туризму уздовж Шовкового шляху: розвиток економічних та культурних зв’язків», представнику України при Європейському Союзі для поширення на публічному заході «DANUBE UP 2016».

 

 1. Підготовка і подання на затвердження ради пропозицій щодо організації територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів щодо оголошення природних та інших об’єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам’ятками історії або культури, які охороняються законом, підготовка і подання на затвердження ради пропозицій щодо оголошення в місцях масового розмноження та вирощування потомства дикими тваринами “сезону тиші” з обмеженням господарської діяльності та добуванням об’єктів тваринного світу

Відповідно до Указу Президента України від 27.07.2016 р. № 312 «Про території та об’єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного значення» гідрологічну пам’ятку природи «Манявський водоспад» оголошено гідрологічною пам’яткою природи загальнодержавного значення; а також змінено межі лісового заказника загальнодержавного значення «Скит Манявський» з 356 га до 354 га (2 га земель державної власності, які перебувають у постійному користуванні державного підприємства «Солотвинське лісове господарство» вилучаються для потреб розміщення та  облаштування сільського кладовища).

За клопотанням Українського товариства охорони птахів в області ініційовано розширення національних природних парків «Карпатський», «Верховинський» та «Гуцульщина». 

 

 1. Вжиття необхідних заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до закону, інформування про них населення, залучення в установленому законом порядку до цих робіт підприємств, установ та організацій, а також населення

У поточному році органи управління цивільного захисту області проводили свою роботу в режимі підвищеної готовності до дій за призначенням.

Відповідно до Класифікатора надзвичайних ситуацій у 2016 році на території області виникло 5 надзвичайних ситуацій, з них –                    2 місцевого і 3 об’єктового рівнів.

Внаслідок надзвичайної ситуації місцевого рівня, що виникла         20-21 червня (сильний вітер, дощ з градом), в області загинула 1 особа та 5 травмовано, було повалено понад 600 дерев, пошкоджено             2237 покрівель будинків у приватному секторі, 37 у навчальних і дошкільних закладах, закладах охорони здоров’я, культури тощо.

Для усунення наслідків стихії з резервного фонду обласного бюджету Надвірнянському, Рожнятівському, Коломийському, Рогатинському районам, які постраждали найбільше, спрямовано 1549,7 тис. грн., з яких на проведення ремонтних робіт у закладах охорони здоров’я – 314,7 тис. грн., освіти – 798,3 тис. грн., культури –                           436,7 тис. гривень.

Інші 4 надзвичайні ситуації виникли в результаті отруєння харчовими продуктами та призвели до госпіталізації 160 осіб.

Крім того, в результаті нещасних випадків у 2016 році загинули 323 особи, з них 14 дітей.

Найбільше людських втрат зареєстровано внаслідок дорожньо-транспортних пригод (108 осіб, з них 2 дитини).

Внаслідок різкого погіршення погодних умов 12-13 листопада 2016 року, яке було спричинене сильним снігопадом, хуртовинами, штормовим вітром, в області було повністю знеструмлено 47 та частково – 75 населених пунктів, відключені 52 лінії електропередач та 510 трансформаторних підстанцій. У результаті снігових заметів було ускладнено автомобільне сполучення до 53 населених пунктів у                   7 районах області.

З метою забезпечення ліквідації наслідків хуртовини було забезпечено управління, взаємодію та координацію дій органів управління, сил та засобів з ліквідації наслідків стихії. З регіонального матеріального резерву виділено 5 тонн пального. До проведення робіт з розчищення автодоріг було залучено спеціальну техніку «ДП «Івано-Франківський облавтодор», управління ДСНС України у області, а також комунальну техніку районів та міст.

З метою забезпечення захисту населення і території від негативного впливу техногенно-природних руйнівних факторів, підвищення готовності до дій органів управління та сил територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту впродовж 2016 року:

– здійснено контроль за виконанням вимог законодавства з питань цивільного захисту в шести районних та міських ланках територіальної підсистеми цивільного захисту, одночасно надано допомогу органам місцевого самоврядування, особливо новоутвореним об’єднаним територіальним громадам, щодо здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади у сфері цивільного захисту;

– організовано і проведено 9 засідань регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на яких розглянуто 23 питання щодо нормалізації умов життєзабезпечення населення і господарського комплексу краю;

– розроблено 18 документів стосовно дій органів управління та сил територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту при загрозі або виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, реагування за найбільш ймовірними для території регіону і основних суб’єктів господарювання видами надзвичайних ситуацій;

– на об’єктовому рівні проведено 119 комплексних навчань з цивільного захисту, 318 комплексних тренувань, 325 тренувань формувань цивільного захисту;

– проведені роботи щодо удосконалення регіональної автоматизованої системи централізованого оповіщення з використанням ПАК «АТРИС», залучення оператора мобільного зв’язку «Київстар» для передачі штормових повідомлень за допомогою SMS-розсилок. З метою підтримки системи оповіщення в постійній готовності до використання за призначенням у 2016 році проведено            97 технічних перевірок, через засоби оповіщення передано                     143 штормові попередження та повідомлення про можливі ускладнення погодних умов. В ході проведення щомісячних та щоквартальних перевірок роботи системи оповіщення цивільного захисту області у радіоефірі повідомлялась інформація про правила поведінки населення при загрозі чи виникненні надзвичайних ситуацій;

– забезпечено технічну інвентаризацію захисних споруд та приведення їх у придатний до використання стан. На сьогодні придатними для можливого укриття населення в області є:                    543 протирадіаційні укриття на 96,53 тис. осіб, 2940 підвальних приміщень на 32,05 тис. осіб, та 210125 найпростіших укриттів (підвальні та інші заглиблені приміщення переважно в приватних будинках та садибах) на 937,96 тис. осіб;

– проводилась робота щодо поповнення матеріально-технічних резервів та покращення оснащенням аварійно-рятувальних підрозділів. До обласного матеріального резерву закладено матеріальних цінностей на загальну суму 3,4 млн. гривень;

– на території Старобогородчанської об’єднаної територіальної громади відкрито підрозділ місцевої пожежної охорони, який став 26-м в області;

– на виконання заходів цільової програми фінансування мобілізаційних заходів і цивільного захисту населення та заходів з територіальної обороноздатності на 2016 рік з обласного бюджету виділено 572,4 тис грн., що дало можливість придбати 3,1 тис. літрів пального та закупити найнеобхідніші матеріали.

З метою проведення роз’яснювальної та профілактичної роботи у сфері цивільного захисту впродовж 2016 року опубліковано в друкованих засобах масової інформації 140 статей; передано по радіо 442 виступи та повідомлення; на телеканалах – 145 репортажів; випущено 1165 одиниць інформаційно-роз’яснювальних матеріалів.

 1. Координація на відповідній території діяльності місцевих землевпорядних органів

Для забезпечення скоординованих дій обласної державної адміністрації, місцевих державних адміністрацій, територіальних органів земельних ресурсів в області розроблена Регіональна цільова програма заходів та робіт у галузі розвитку земельних відносин до 2020 року (зі змінами), яка затверджена рішенням обласної ради від 21.06.2011 р. № 202-7/2011.

Для її реалізації у 2016 році із обласного бюджету виділено кошти, як субвенції місцевим бюджетам, у сумі 200,0 тис. грн. на поновлення грошової оцінки земель 25 населених пунктів. Місцевими бюджетами використано 1793,022 тис. грн., які надійшли в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.

В області проведено первинну нормативну грошову оцінку земель у всіх 804 населених пунктах, що складає 100 відсотків. Розроблено та затверджено облдержадміністрацією план-графік робіт щодо проведення поновлення нормативної грошової оцінки земель                 204 населених пунктів на 2015-2016 оціночний рік. Проведено коректуру (поновлення) нормативної грошової оцінки земель 76 населених пунктів, зокрема 3 селищ, та 73 сіл.

За січень-вересень 2016 року від плати за землю до місцевих бюджетів надійшло 313,8 млн. грн., що на 42 відс. більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року (198,5 млн. гривень).

До бюджету області від продажу земель за 9 місяців 2016 року надійшло 38 млн. гривень.  Фізичні та юридичні особи викупили  76 га раніше орендованих земель несільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, а бюджети різних рівнів поповнились на  27,2 млн. гривень. Найбільше коштів надійшло до місцевих бюджетів міст Івано-Франківська, та Калуша, Косівського, Рожнятівського та Тисменицького районів.

На земельних торгах (аукціонах) продано 43 земельні ділянки загальною площею 40,9 га на суму 10,6 млн. грн., що на  4 млн. грн. більше в порівнянні з минулим роком.

Оголошено земельні аукціони з продажу права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, які відбудуться у грудні п.р., по десятьох земельних ділянках загальною площею 140 га на території Городенківського, Долинського, Коломийського та Рогатинського районів.

Сільськогосподарськими підприємствами, агроформуваннями  області станом на 01.10.2016 укладено 137239 договорів оренди земельних часток (паїв) із власниками земельних часток (паїв) на площу 105,7 тис. гектарів.

Всі договори оренди землі укладено з орендною платою від              3 відсотків і більше.

На території області, у порівнянні з 2015 роком, збільшилася кількість укладених договорів оренди з орендною платою більше трьох відсотків на 8968 договори.

Розрахунок орендарів з орендодавцями за використання земельних часток (паїв) станом на 01.11.2016 року проведено на суму              54,8 млн. грн., що складає 56,5 відс. від загальної суми виплат.

 

 

 1. Здійснення контролю за використанням коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, пов’язаних із вилученням (викупом) земельних ділянок

Відповідно до ст. 209 Земельного кодексу України втрати сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, зумовлені вилученням сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників, підлягають відшкодуванню і зараховуються до відповідних бюджетів у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України (на спецрахунок обласної ради надходить 25 відс. від загальної суми втрат).

У 2016 році на спеціальний рахунок обласної ради від втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва надійшло 773,9 тис. гривень.

Загальний залишок коштів від сплати втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва на рахунку обласної ради на сьогодні становить 917,12 тис. гривень.

 

 

           

 1. Забезпечення виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих районними, обласними радами

Структурними підрозділами обласної державної адміністрації вживаються заходи у випадках та в порядку, передбаченому чинним законодавством України щодо відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих обласною радою.

 

Інші заходи, спрямовані на виконання делегованих повноважень

У 2016 році управлінням екології та природних ресурсів облдержадміністрації погоджено 167 природоохоронних заходів, які фінансуються з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на загальну суму більше 100,0 млн. гривень. Видатків з обласного фонду здійснено на суму 78,3 млн. гривень.

Внесено на розгляд та прийнято обласною радою рішення про погодження клопотання щодо приведення існуючого поділу лісів у відповідність до Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок по Прикарпатському військовому лісгоспу державного підприємства «Івано-Франківський військовий лісгосп» площею 7466,0 га, з яких: ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення – 5014,0 га; захисні ліси – 11,0 га; експлуатаційні ліси – 2441,0 га.

Проект рішення про розподіл лісів за розрядами такс на розгляд обласної ради в 2016 році не виносився.

Використання заповідних територій в рекреаційних та оздоровчих цілях регулюється Проектами організації території – для національних природних парків, для інших – Положеннями або лімітуванням рекреаційного навантаження. Ліміти встановлюються щорічно і затверджуються: для заповідних територій загальнодержавного значення – Міністерством екології та природних ресурсів України, для територій місцевого значення – обласною радою.

В області є значна кількість територій та об’єктів природно-заповідного фонду, які використовуються  в оздоровчих та рекреаційних цілях. Головну роль відіграють національні природні парки – «Галицький», «Карпатський» та «Гуцульщина», природні комплекси яких мають важливе значення для розвитку туризму та рекреації.

Природоохоронними та рекреаційними установами місцевого значення є регіональні ландшафтні парки: «Дністровський» – вздовж р.Дністер на території Городенківського та Тлумацького районів,  «Поляницький» – на території Болехівської міської ради.

Від рекреаційної діяльності Карпатським національним природним парком за 10 місяців 2016 року отримано понад                      1 млн. гривень.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.08.1998 року № 1218 «Про порядок розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів» управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації щороку погоджує та затверджує ліміти на утворення та розміщення відходів у навколишньому середовищі.

Ліміти на утворення та розміщення відходів на 2016 рік затверджено для 25 суб‘єктів господарювання області.

Зареєстровано 168 декларацій про утворення відходів у               2016 році.

Ліміти на скиди забруднюючих речовин у поверхневі водойми надаються підприємствам та організаціям у складі нормативів гранично допустимих скидів відповідно до статті 70 Водного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 11.09.1996 року          № 1100 «Про Порядок розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та перелік забруднюючих речовин, скидання яких нормується».

Нормативи граничних скидів речовин в поверхневі водні об’єкти затверджені для 105 спецводокористувачів області, в т.ч. у 2016 році – для 55 суб‘єктів господарювання.

За 9 місяців 2016 року управлінням екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації видано дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами ІІ-ІІІ групи 203 суб’єктам господарської діяльності.

Виконання повноважень, делегованих обласній державній адміністрації обласною радою, перебуває на постійному контролі керівництва облдержадміністрації.

 

 

 

Голова обласної
державної адміністрації
 

Олег Гончарук

  

 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]