Про звіт постійної комісії обласної ради з питань аграрної політики та земельних відносин


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання
(Двадцять третя сесія)

РІШЕННЯ

 

від 21.09.2018. № 945-23/2018
м. Івано-Франківськ

 

Про звіт постійної комісії
обласної ради з питань
аграрної політики та
земельних відносин

 

Заслухавши звіт постійної комісії обласної ради з питань аграрної політики та земельних відносин, обласна рада

вирішила:

Звіт постійної комісії обласної ради з питань аграрної політики та земельних відносин взяти до уваги (додається).

 

Голова обласної ради                                                                          Олександр Сич

 


Додаток
до рішення обласної ради
від 21.09.2018. № 945-23/2018

 

Звіт
постійної комісії обласної ради з питань
аграрної політики та земельних відносин

 

Постійна комісія обласної ради з питань аграрної політики та земельних відносин утворена відповідно до рішень обласної ради від 17.12.2015. № 6-1/2015 “Про утворення постійних комісій обласної ради” та від 17.12.2015. № 7-1/2015 “Про обрання голів, заступників, голів, секретарів та членів постійних комісій обласної ради”.

До складу постійної комісії входить 6 депутатів. Голова комісії – Приймак Іван Васильович, заступник голови комісії – Тимофійчук Богдан Володимирович, секретар – Вітенко Михайло Дмитрович. Члени комісії – Грицюк Дмитро Онуфрійович, Загурський Олег Васильович, Никорович Святослав Ігорович.

Постійна комісія сформована з досвідчених у місцевому самоврядуванні та виробничій сфері депутатів, фахівців аграрного сектора та професіоналів у галузі земельних відносин. Саме це дає змогу оперативно приймати об’єктивні виважені рішення з актуальних питань, які за дорученням керівництва обласної ради чи власною ініціативою розглядаються на засіданнях комісії.

Свою діяльність постійна комісія здійснює на принципах законності, гласності, рівноправності, та керується вимогами Конституції України, законів України, Регламенту обласної ради, та Положенням про постійні комісії обласної ради, згідно якого визначено функціональну спрямованість роботи комісії.

Вирішуючи питання, що належать до повноважень постійної комісії з питань аграрної політики та земельних відносин, користується у своїй роботі також низкою інших законодавчих та нормативно-правових актів, що регулюють земельні, податкові відносини, питання аграрного сектору економіки, ринку та оцінки земель тощо.

Відповідно до Конституції України, ст.47 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” постійна комісія є органом ради, що обирається з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до функціонального відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.

За звітний період постійна комісія обласної ради з питань аграрної політики та земельних відносин провела 24 засідання (одне з них – спільне з постійною комісією з питань екології та раціонального природокористування), на яких було розглянуто 148 питань. Засідання скликаються в міру необхідності з метою розгляду та прийняття фахових рекомендацій у межах функціональних повноважень, визначених чинним законодавством та положенням.

До обов’язків постійної комісії входить попередній розгляд та погодження питань, які плануються до розгляду на сесіях обласної ради.

Постійна комісія приймає пропозиції та рекомендації виважено, більшістю голосів після ретельного вивчення та обговорення.

Увага депутатів завжди прикута до таких значущих питань, як виконання галузевих програм сільського, лісового господарства, покращення якості земель, землеустрою, інвентаризації та ведення державного земельного кадастру, а також використання коштів обласного бюджету, передбачених для їх реалізації.

Всього таких обласних програм на сьогодні діє 13, але тільки для шести з них у 2018 році передбачено фінансування з обласного бюджету.

– Про регіональну цільову програму заходів та робіт у галузі розвитку земельних відносин в Івано-Франківській області до 2020 року (від 21.06.2011. № 202-7/2011) – передбачено 255 тис. грн;

– Про Програму формування регіональних ресурсів продовольчого зерна у Івано-Франківській області на період до 2020 року (від 16.09.2011. № 238-9/2011) – не фінансується;

– Про регіональну цільову програму розвитку овочівництва та переробної галузі на період до 2020 року (від 08.06.2012. № 546-15/2012) – не фінансується;

– Про комплексну регіональну цільову програму розвитку водного господарства на період до 2021 року в області (від 23.11.2012. № 723-19/2012) – передбачено 267,1 тис. грн;

– Про регіональну цільову програму розвитку рибництва на період до 2020 року (від 18.04.2013. № 898-21/2013) – не фінансується;

– Про регіональну цільову програму виробництва екологічно чистої продукції на період до 2020 року (від 20.08.2013. № 1029-23/2013) – не фінансується;

– Про комплексну програму розвитку агропромислового комплексу та сільських територій Івано-Франківської області на 2016-2020 роки (від 16.10.2015. № 1830-39/2015) – передбачено 2367,1 тис. грн;

– Про регіональну цільову програму підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення “Власний дім” на 2016-2020 роки ( від 25.12.2015. № 54-2/2015) – передбачено 645,0 тис. грн;

– Про затвердження обласної цільової Програми розвитку лісового та мисливського господарства Івано-Франківської області на 2017-2021 роки (від 21.10.2016. № 315-10/2016) – не фінансується;

– Регіональна цільова програма проведення лабораторно-діагностичних та лікувально-профілактичних робіт у сфері ветеринарної медицини в Івано-франківській області на 2017-2018 роки (від 23.12.2016. № 406-12/2016) – передбачено 500,0 тис. грн;

– Про Програму з виконання робіт із землеустрою для забезпечення оформлення права на земельні ділянки спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2017-2018 роки (від 30.06.2017. № 546-16/2017) – передбачено 40,0 тис. грн;

– Про регіональну цільову програму боротьби з карантинним бур’яном – амброзією полинолистою в Івано-Франківській області на 2017-2021 роки (від 15.09.2017. № 609-17/2017) – не фінансується;

– Про Програму з виконання робіт із землеустрою для забезпечення оформлення права на землі лісового фонду на 2018-2022 роки (від 22.06.2018. № 858-22/2018) – передбачено 250 тис. грн;

Всі ці програми та рішення з профільних питань перебувають на контролі комісії. За результатами вивчення питань, які належать до компетенції комісії, готуються висновки та рекомендації і направляються виконавцям.

На засіданнях комісії в порядку контролю погоджуються календарні плани фінансування галузевих програм, розглядаються питання та подаються пропозиції щодо ефективності використання коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.

Також за ініціативи постійної комісії на сесіях обласної ради прийнято низку звернень з питань, що належать до функціональної компетенції та потребують законодавчого врегулювання на загальнодержавному рівні. Зокрема:

– щодо відновлення діяльності державної інспекції сільського господарства в Івано-Франківській області;

– щодо необхідності вжиття негайних заходів для запобігання виникненню надзвичайної екологічної ситуації у зв’язку з масовими вирубками та знищенням лісів в Україні;

– щодо внесення Коломийської філії ДП “Укрветсанзавод” до переліку об’єктів державної власності, що підлягають приватизації у 2017 році;

– про необхідність відхилити законопроект № 4010а “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правового регулювання користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис)”;

– щодо недопущення скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення;

– щодо негативних наслідків використання авіації при обробці сільськогосподарських культур пестицидами та агрохімікатами;

– щодо прийняття законопроекту № 4355 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з управління земельними ресурсами та посилення державного контролю за використанням та охороною земель”;

– щодо недопущення передачі у концесію державних лісогосподарських підприємств;

– про необхідність законодавчого врегулювання питання внесення борщівника Сосновського (Heracleum sosnowskyj) до переліку регульованих шкідливих організмів;

– про підтримку звернення депутатів Волинської обласної ради до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та обласних рад щодо забезпечення законодавчих умов для розробки торфовищ;

– щодо Стратегії реформування лісового господарства України;

– щодо врегулювання на законодавчому рівні можливості справляння до обласного бюджету плати за землі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;

– щодо захисту інтересів українських виробників сільськогосподарської продукції;

– про необхідність внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання створення та діяльності дрібних фермерських господарств і врегулювання розподілу повноважень у сфері земельних відносин.

Необхідно також звернути увагу на ефективність та цільове використання земель сільськогосподарського призначення, розвиток соціальної інфраструктури сільських населених пунктів.

Депутати постійної комісії плідно співпрацюють з галузевими управліннями облдержадміністрації, райдержадміністрацій, районних та міських рад, об’єднаними територіальними громадами, установами різних форм власності, громадськими організаціями.

Членів постійної комісії об’єднує відповідальне ставлення до депутатської діяльності та активна життєва позиція. Депутати працюють злагоджено і відповідально з метою вирішення основних завдань, поставлених перед комісією, а освітній рівень членів комісії, досвід роботи, комунікабельність, дозволяють компетентно та ґрунтовно вирішувати питання, які вносяться на розгляд постійної комісії, приймати виважені рішення, висновки та рекомендації.

 

Голова постійної комісії
обласної ради з питань
аграрної політики та земельних відносин                                      Іван Приймак

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]