Про програму розвитку та вдосконалення служби екстреної (швидкої) та невідкладної медичної допомоги Івано-Франківської області на 2018-2022 роки


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання
(Дев
ятнадцята сесія)

РІШЕННЯ

 

від 22.12.2017. № 744-19/2017
м. Івано-Франківськ

 

 

Про програму розвитку та
вдосконалення служби екстреної
(швидкої) та невідкладної медичної
допомоги Івано-Франківської
області на 2018-2022 роки

 

Заслухавши та обговоривши проект програми розвитку та вдосконалення служби екстреної (швидкої) та невідкладної медичної допомоги Івано-Франківської області на 2018-2022 роки, відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”  обласна рада

вирішила:  

 1. Затвердити програму розвитку та вдосконалення служби екстреної (швидкої) та невідкладної медичної допомоги Івано-Франківської області на 2018-2022 роки (далі – Програма), (додається).
 2. Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації
  (М. Стовбан):

2.1. При складанні та поданні департаменту фінансів обласної державної адміністрації (І. Мацькевич) бюджетних запитів на 2018 та наступні роки враховувати потребу в коштах на реалізацію заходів Програми.

2.2. Забезпечити неухильне виконання заходів Програми.

 1. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації (І. Мацькевич) при складанні проектів обласного бюджету щороку передбачати кошти для виконання заходів Програми, виходячи з можливостей дохідної частини обласного бюджету.
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політики (М. Піцуряк).

 

 

 

 

Голова обласної ради                                                                         Олександр Сич


ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення обласної ради
від 22.12.2017. № 744-19/2017

 

 

  

Програма
розвитку та вдосконалення служби екстреної (швидкої) та невідкладної медичної допомоги Івано-Франківської області на 2018-2022 роки

  

 

 

 

 

Замовник Програми:
Департамент охорони
здоров’я обласної державної
адміністрації                                                                                          М. Стовбан

 

Керівник Програми:
Заступник голови
обласної державної
адміністрації                                                                                          І. Пасічняк


Паспорт
програми розвитку та вдосконалення служби екстреної (швидкої)
та невідкладної медичної допомоги Івано-Франківської області
на 2018-2022 роки

 

 1. Ініціатор розроблення Програми (замовник): департамент охорони здоров’я облдержадміністрації.
 2. Розробник Програми: департамент охорони здоров’я облдержадміністрації.
 3. Термін реалізації Програми: 2018-2022 роки.
 4. Етапи фінансування Програми: 2018-2022 роки.
 5. Обсяги фінансування Програми: 60 419,50 тис. гривень.

 

 РокиОбсяги фінансування, тис. гривень.
 Всьогов т. ч. за джерелами фінансування:
обласний бюджетрайонні та міські бюджети, бюджети ОТГ інші джерела
2018-2022,в тому числі:60 419,5060 419,50Виходячи з фінансових можливостей бюджету 
201817 311,5017 311,50
201916 811,5016 811,50
20209 143,509 143,50
20219 143,509 143,50
20228 009,508 009,50

 

 1. Очікувані результати виконання Програми:

– покращення доступності, своєчасності, якості та ефективності надання швидкої та невідкладної медичної допомоги мешканцям області;

– зниження летальності (смертності) від нещасних випадків, раптових захворювань, інвалідизації населення області, покращення якості життя, безпеки життєдіяльності населення;

– регулярне вдосконалення навичок та вмінь персоналу Івано-Франківського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф з порятунку пацієнтів та тактичної підготовки з організації надання медичної допомоги при нещасних випадках та масових ураженнях;

– забезпечення ефективної роботи колективів служби швидкої та невідкладної медичної допомоги, створення умов для високопрофесійної роботи, соціальної захищеності працівників;

– значне скорочення часу прибуття бригади до пацієнта та часу транспортування пацієнта до лікувального закладу, що дасть можливість знизити рівень смертності та інвалідності;

– зниження витрат на придбання паливно-мастильних матеріалів в межах 20 відсотків внаслідок оновлення парку санітарного транспорту.

 1. 7. Термін проведення звітності:

               Відповідно до мети та завдань, визначених Програмою, замовник подає обласній раді:

               – звіт про результати виконання Програми за підсумками року – до 10 лютого наступного за звітним року;

               – інформацію про хід виконання Програми – щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

 

 

Замовник Програми:
Департамент охорони
здоров’я обласної державної
адміністрації                                                                                            М. Стовбан

 

Керівник Програми:
Заступник голови
обласної державної
адміністрації                                                                                            І. Пасічняк


 

Обґрунтування доцільності розроблення і прийняття
програми розвитку та вдосконалення служби екстреної (швидкої)
та невідкладної медичної допомоги Івано-Франківської області
на 2018-2022 роки

 

Аналіз проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання

Розроблення Програми зумовлене необхідністю забезпечення служби екстреної (швидкої) та невідкладної медичної допомоги належною матеріально-технічною базою, достатньою кількістю укомплектованих автомобілів для бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги (далі – Е(Ш)МД) типу В та С, квадроциклами для бригад Е(Ш)МД в гірських районах області, легковими автомобілями для адміністративних та господарських потреб Е(Ш)МД, лікувально-діагностичною апаратурою для бригад Е(Ш)МД, спеціальним одягом для бригад Е(Ш)МД, приміщенням та оснащенням для навчально-тренувального відділу (центру), оснащенням (обладнанням) для ремонту санітарного транспорту Івано-Франківського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (далі – Центр).  

З 161 автомобіля, що нині експлуатуються, 119 (74 відсотки) – не відповідають вимогам державного стандарту України (ДСТУ) та, відповідно, Європейському стандарту до медичних транспортних засобів, 100 автомобілів (62 відсотки) – з терміном експлуатації понад 10 років, з яких 65 одиниць
(40 відсотків) підлягають списанню або капітальному ремонту. Як наслідок, ремонт санітарних автомобілів, що експлуатуються більше 10-15 років, потребує значних сум  бюджетного фінансування.

Неякісний стан дорожнього покриття, гірська місцевість, відсутність у достатній кількості автотранспорту з підвищеною прохідністю  погіршує своєчасність надання населенню екстреної (швидкої) медичної допомоги.
А, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.11.2012 року
№ 1119, бригада екстреної (швидкої) медичної допомоги зобов’язана прибути на виклик до хворого у містах та населених пунктах поза межами міста не пізніше відповідно 10 та 20 хвилин з моменту надходження звернення до диспетчера.

Надання швидкої та невідкладної медичної допомоги є високотехнологічною медичною послугою і потребує значних фінансових витрат. Центр не забезпечений в достатньому обсязі лікувально-діагностичною апаратурою для бригад Е(Ш)МД. Морально і фізично застаріле лікувально-діагностичне обладнання, а в окремих випадках – повна відсутність обладнання, негативно впливає на якість надання громадянам екстреної медичної допомоги та унеможливлює виконання на догоспітальному етапі в повному обсязі медичної допомоги відповідно до Методики розробки та впровадження медичних стандартів (уніфікованих клінічних протоколів) медичної допомоги на засадах доказової медицини, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28.09.2012 року № 751.

Сьогодні нагальна потреба служби екстреної медичної допомоги області в дефібриляторах складає 103 шт., в кардіографах – 83 шт., апаратах штучної вентиляції легень (транспортних) – 30 шт.

Також є потреба в компресорній станції з розфасовки кисню в малолітражні балони, що дасть змогу безперебійно забезпечувати медичним киснем всі бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги області.

Відсутність єдиної диспетчерської служби унеможливлює дотримання Центром в повному обсязі основних принципів функціонування системи екстреної медичної допомоги, а саме: постійної готовності до надання екстреної медичної допомоги; оперативного та цілодобового реагування на виклики екстреної медичної допомоги; доступності екстреної медичної допомоги, її своєчасності, якості та пріоритетності; послідовності та безперервності надання екстреної медичної допомоги та її відповідності єдиним вимогам; регіональної екстериторіальності.  

Також відсутність єдиної диспетчерської служби унеможливлює ефективне (раціональне) управління виїзними бригадами екстреної (швидкої) медичної допомоги та використання санітарного транспорту, забезпечення координації дій на випадок виникнення надзвичайної ситуації природного або техногенного характеру.

Робота виїзного медичного персоналу в системі екстреної (швидкої)   медичної допомоги потребує від них регулярного вдосконалення навичок та вмінь з порятунку пацієнтів та тактичної підготовки з організації надання медичної допомоги при нещасних випадках та масових ураженнях. Тому будівництво приміщення для навчально-тренувального центру, закупівля оснащення (обладнання) для функціонування навчально-тренувального центру є нагальною потребою установи на теперішній час.  

Члени бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги не в повному обсязі забезпечені спеціальним робочим одягом та взуттям, а також на випадок роботи у несприятливих або шкідливих умовах – спеціальним захисним одягом та засобами індивідуального захисту відповідно до вимог Типового положення про бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.11.2012 року № 1114. 

Зобов’язання органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування в цій ситуації полягають в тому, щоб забезпечити покращення матеріально-технічної бази служби екстреної (швидкої) медичної допомоги області, що сприятиме праву громадян України та інших осіб на безоплатну, доступну, своєчасну та якісну екстрену медичну допомогу відповідно до Закону України “Про екстрену медичну допомогу”.

Мета Програми

Програма направлена на забезпечення доступності, своєчасності та якості надання екстреної (швидкої) та невідкладної медичної допомоги населенню, збереження здоров’я населення області, своєчасну ліквідацію медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, раціональне використання кадрових, матеріально-технічних і фінансових ресурсів, поліпшення організації і вдосконалення системи управління службою.

Основні завдання Програми

Для досягнення визначеної цією Програмою мети слід забезпечити:

– підвищення доступності, своєчасності, ефективності та якості надання швидкої та невідкладної медичної допомоги на всіх етапах;

– зниження рівня показників летальності (смертності) та інвалідизації жителів Івано-Франківської області на етапах надання швидкої та невідкладної медичної допомоги;

– раціональне та ефективне використання кадрових та матеріальних ресурсів служби швидкої та невідкладної медичної допомоги;

– впровадження єдиних технологій та клінічних протоколів надання швидкої та невідкладної медичної допомоги і системи управління якістю;

– впровадження програм професійної підготовки і перепідготовки кадрів, що відповідають сучасним вимогам;

– розвиток та удосконалення автоматизованої системи управління служби швидкої та невідкладної медичної допомоги.

Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу:

– покращити доступність, своєчасність, якість та ефективність надання швидкої та невідкладної медичної допомоги мешканцям області;

– регулярно вдосконалювати навички і вміння з порятунку пацієнтів та тактичну підготовку з організації надання медичної допомоги при нещасних випадках та масових ураженнях;

– знизити летальність (смертність) від нещасних випадків, раптових захворювань, інвалідизацію населення області, покращити якість життя, безпеку життєдіяльності населення;

– забезпечити ефективну роботу колективів служби швидкої та невідкладної медичної допомоги, створити умови для високопрофесійної роботи, соціальної захищеності працівників;

– значно скоротити час прибуття бригади до пацієнта та час транспортування пацієнта до лікувального закладу, що дасть можливість знизити рівень смертності та інвалідності;

– забезпечити зниження витрат на придбання паливно-мастильних матеріалів в межах 20 відсотків внаслідок заміни зношеного санітарного транспорту на новий;

– зниження витрат на обслуговування та ремонт автотранспорту до 35 відсотків видатків щорічно внаслідок створення станції технічного обслуговування.

Фінансове забезпечення виконання Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів обласного, районних та міських бюджетів,  бюджетів об’єднаних територіальних громад, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Обсяг фінансування Програми визначається щороку, виходячи з можливостей дохідної частини обласного бюджету.

 

В. о. директора департаменту
охорони здоров’я облдержадміністрації                                 Микола Стовбан


Додаток
до програми розвитку
та вдосконалення служби
екстреної (швидкої) та
невідкладної медичної допомоги
Івано-Франківської області
на 2018-2022 роки

 

  

 

Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування
програми розвитку та вдосконалення служби екстреної
(швидкої) та невідкладної медичної допомоги Івано-Франківської області на 2018-2022 роки

 

 

з/пНайменування  заходуВиконавецьТермінвико-нання,рокиОрієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.  Очікувальнірезультати
 Роки Всьогов т.ч. за джерелами фінансування
обласнийбюджетрайонні та міські бюджети, бюджети ОТГіншідже-рела
12345678910
1.Будівництво приміщення для навчально-тренувального відділу (центру)Департаментохорони здоров’я обласної державної адміністрації,комунальний заклад  “Івано-Франківський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” 2018-20222018-2022в т.ч.:20182019202020212022  11 796,0
в т.ч. 5 898,05 898,0—
11 796,0
в т.ч.5 898,05 898,0—
Виходячи з фінансових можливостей бюджету   Регулярне вдосконалення навичок та вмінь персоналу з по-рятунку пацієнтів та тактичної підготовки з організації надання медичної допомоги при нещасних випадках та масових ураженнях
12345678910
2.Закупівля манекенів для оснащення навчально-тренувального центруДепартаментохорони здоров’я обласної державної адміністрації,комунальний заклад  “Івано-Франківський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” 2018-20222018-2022в т.ч.:20182019202020212020 2 500,0
в т.ч. 500,0500,0500,0500,0500,0
2 500,0
в т.ч.500,0500,0500,0500,0500,0
Виходячи з фінансових можливостей бюджету   Регулярне вдосконалення навичок та вмінь персоналу з по-рятунку пацієнтів та тактичної підготовки з організації надання медичної допомоги при нещасних випа-дках та масових ураженнях
3. Придбання для бригад Е(Ш)МД  укомплектова-них автомобілів типу В Департаментохорони здоров’я обласної державної адміністрації,
комунальний заклад “Івано-Франківський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” 
2018-20222018-2022в т.ч.:20182019202020212020 14 000,0
в т.ч. 3 000,03 000,03 000,03 000,02 000,0
14 000,0
в т.ч.3 000,03 000,03 000,03 000,02 000,0
Виходячи з фінансових можливостей бюджету Надання спеціалізованої медичної допомоги
4.Придбання для бригад Е(Ш)МД  укомплектова-них автомобілів типу СДепартаментохорони здоров’я обласної державної адміністрації,комунальний заклад  “Івано-Франківський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф”

   

2018-20222018-2022в т.ч.:20182019202020212022 10 500,0
в т.ч.3 000,03 000,01 500,01 500,01 500,0
10 500,0
в т.ч.3 000,03 000,01 500,01 500,01 500,0
Виходячи з фінансових можливостей бюджету Надання спеціалізованої медичної допомоги
12345678910
5.Придбання квадроциклівдля бригад Е(Ш)МД                (для роботи в гірських районах області) Департаментохорони здоров’я обласної державної адміністрації,комунальний заклад  “Івано-Франківський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф”2018-20222018-2022в т.ч.:201820192020202120221 080,0
в т.ч.270,0270,0270,0270,0-
1 080,0
в т.ч.270,0270,0270,0270,0-
Виходячи з фінансових можливостей бюджету Надання спеціалізованої медичної допомоги жителям населених пунктів, яким надано статус гірських
6.Закупівля лікувально-діагностичної апаратури та обладнання для бригад Е(Ш)МД, в тому числі дефібриляторів, електрокардіог-рафів, апаратів для штучної вентиляції легень (транспортних)Департаментохорони здоров’я обласної державної адміністрації,
комунальний заклад  “Івано-Франківський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” 
2018-20222018-2022в т.ч.:20182019202020212022 8 675,0
в т.ч.2 105,01 605,01 605,01 605,01 755,0
8 675,0
в т.ч.2 105,01 605,01 605,01 605,01 755,0
Виходячи з фінансових можливостей бюджету Надання спеціалізованої медичної допомоги, зниження летальності (смертності) від нещасних випадків, раптових захворювань, інвалідизації населення області
12345678910
7.Закупівля спеціального одягу (зимового, літнього) для бригад Е(Ш)МДДепартаментохорони здоров’я обласної державної адміністрації,
комунальний заклад  “Івано-Франківський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф”
2018-20222018-2022в т.ч.:20182019202020212022 11 328,5
в т.ч.2 268,52 268,52 268,52 268,52 254,5
11 328,5
в т.ч.2 268,52 268,52 268,52 268,52 254,5
Виходячи з фінансових можливостей бюджету Забезпечення ефективної роботи колективів служби швидкої та невідкладної медичної допомоги, створення умов для високо-професійної роботи
8.Придбання легкових автомобілів для адміністратив-них та господарських потреб Е(Ш)МДДепартаментохорони здоров’я обласної державної адміністрації, комунальний заклад  “Івано-Франківський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” 2018-20222018-2022в т.ч.:20182019202020212022 540,0
в т.ч.270,0270,0—
540,0
в т.ч.270,0270,0—
Виходячи з фінансових можливостей бюджету Виконання адміністративно-господарських функцій.

 

 

 

 

В. о.  директора департаменту
охорони здоров’я облдержадміністрації                                     Микола Стовбан

 

 

 

 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]