Про регіональну цільову програму забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду в Державному архіві Івано-Франківської області на 2016-2018 роки


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання

(П’ята сесія)

РІШЕННЯ

від 10.06.2016. № 229-5/2016
м. Івано-Франківськ

 

Про регіональну цільову
програму забезпечення
збереженості документів
Національного архівного фонду
в Державному архіві
Івано-Франківської області
на 2016-2018 роки

 

Відповідно до підпункту 16 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про Національний архівний фонд та архівні установи”, з метою зміцнення матеріально-технічної бази Державного архіву області, забезпечення належних умов для зберігання та використання документів Національного архівного фонду  обласна рада

вирішила:

  1. Затвердити регіональну цільову програму забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду в Державному архіві Івано-Франківської області на 2016-2018 роки (далі – Програма), що додається.
  2. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації (Г. Карп) при внесенні змін до обласного бюджету на 2016 рік та при формуванні проектів обласного бюджету на 2017-2018 роки передбачати кошти на виконання заходів Програми, виходячи з можливостей дохідної частини обласного бюджету.
  3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія та постійну комісію обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу (О. Дзеса).

 

Голова обласної ради                                                                   Олександр Сич


ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням обласної ради
від 10.06.2016. № 229-5/2016

 

 

 

 

Регіональна цільова програма
забезпечення збереженості документів Національного
архівного фонду в Державному архіві  Івано-Франківської області
на 2016-2018 роки

 

 

 

 

 

 

 

Замовник Програми

 

Державний архів
Івано-Франківської області                                                    Ігор Гриник

 

Керівник Програми

 

Заступник голови – керівник апарату
облдержадміністрації                                                               Валерій Крецул

 


 

Паспорт
регіональної цільової програми забезпечення збереженості документів
Національного архівного фонду в Державному архіві 
Івано-Франківської області на 2016-2018 роки

 

  1. Ініціатор розроблення Програми (замовник) – Державний архів Івано-Франківської області.
  2. Розробник Програми – Державний архів Івано-Франківської області.
  3. Термін реалізації Програми – з 2016 по 2018 роки.
  4. Етапи фінансування Програми – щорічно.
  5. Обсяг фінансування Програми – 2686,7 тис. грн.

 

РокиОбсяги фінансування, тис. грн.
Всьогов т. ч. за джерелами фінансування
обласний бюджетмісцевий бюджетінші
джерела
2016-20182686,72686,7
в т.ч.    
2016439,2439,2
20171327,51327,5
2018920,0920,0

 

  1. Очікувані результати виконання Програми.

Реалізація Програми дозволить забезпечити:

– підвищення рівня зберігання та використання документів Національного архівного фонду України в Державному архіві області;

– впровадження сучасних інформаційних технологій для забезпечення технічного захисту інформації та ефективного використання архівних документів для задоволення запитів громадян у необхідній інформації;

– зміцнення матеріально-технічної бази Державного архіву Івано-Франківської області та покращення умов роботи працівників архіву.

 

  1. Термін проведення звітності: звіт про хід виконання Програми подається обласній раді щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом, відповідно до поставлених мети та завдань.

 

 

Замовник Програми

 

Державний архів
Івано-Франківської області                                                             Ігор Гриник

 

Керівник Програми

 

Заступник голови – керівник апарату
облдержадміністрації                                                                         Валерій Крецул

 


 

Регіональна цільова програма забезпечення збереженості документів
Національного архівного фонду в Державному архіві
Івано-Франківської області на 2016-2018 роки

 

Загальні положення

Національний архівний фонд – це сукупність документів, що відображають історію духовного та матеріального життя українського народу, є надбанням української нації та складовою частиною вітчизняної і світової історико-культурної спадщини.

Документи Національного архівного фонду, що належать державі, утворилися в результаті діяльності підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, що діяли та діють на території Івано-Франківської області і підлягають постійному зберіганню в Державному архіві Івано-Франківської області.

Забезпечення збереженості архівних документів полягає у створенні та дотриманні оптимальних умов їх зберігання з метою підтримання в часі фізико-хімічних характеристик матеріальної основи документів.

Державний архів Івано-Франківської області здійснює управління архівною справою і діловодством на території області, є документальною базою з історії краю. У восьми архівосховищах установи зберігається 3651 фонд, що становить 797 530 справ, починаючи з XVIII століття. Крім того, в архіві зберігається 525 034 тематичних карток, включених до каталогів, 4792 описи документів, 28 фондів (31790 одиниць зберігання) особового складу ліквідованих підприємств, установ та організацій, які необхідні для соціального захисту громадян. Бібліотека архіву нараховує 19068 книг і брошур, 27699 журналів, 2131 підшивку газет.

За документами архіву щорічно виконується понад 3000 запитів громадян, юридичних та фізичних осіб, а в читальному залі обслуговується більше 700 користувачів, у тому числі від 40 до 50 іноземців.

Архівні документи дедалі ширше використовуються для забезпечення  управлінської діяльності органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств та організацій усіх форм власності, задоволення запитів громадян соціально-правового характеру, науково-дослідних та культурно-просвітницьких цілей. Забезпечення гарантованої збереженості документів НАФ насамперед залежить від стану матеріально-технічної бази Державного архіву області, яка потребує зміцнення.

Заходи Програми спрямовані на вирішення питань щодо надійного забезпечення збереженості документів НАФ в Державному архіві Івано-Франківської області, впровадження сучасних інформаційних технологій, підвищення рівня пожежної безпеки приміщень архіву, задоволення потреб громадськості в необхідних обсягах архівної інформації.

 

Мета Програми

Регіональна цільова програма забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду в Державному архіві Івано-Франківської області на 2016-2018 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Закону України “Про Національний архівний фонд та архівні установи” з метою створення належних умов для зберігання, примноження та використання  документів Національного архівного фонду  України.

Реалізація Програми забезпечить здійснення заходів, спрямованих на забезпечення надійних умов збереження документів Національного архівного фонду  та документів, необхідних для соціального захисту громадян, їх законних прав та інтересів.

Мета Програми – створення належних умов для покращення умов зберігання та використання документів Національного архівного фонду України.

 

Основні завдання Програми

Реалізація Програми спрямовується на вирішення таких завдань:

– зміцнення матеріально-технічної бази Державного архіву області для гарантованого збереження документів Національного архівного фонду України;

– забезпечення потреб громадськості в інформації шляхом використання оцифрованих архівних документів;

– підвищення рівня охоронно-пожежної безпеки приміщень архіву;

– забезпечення технічного захисту інформації документів Національного архівного фонду України.

 

Очікувані результати виконання Програми

Реалізація Програми дозволить забезпечити:

– підвищення рівня зберігання та використання документів Національного архівного фонду України;

– впровадження сучасних інформаційних технологій для забезпечення технічного захисту інформації та ефективного використання документів Національного архівного фонду України;

– задоволення потреб громадськості в необхідних обсягах архівної інформації;

– зміцнення матеріально-технічної бази Державного архіву Івано-Франківської області та покращення умов роботи працівників архіву.

 

Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

Орієнтовний обсяг фінансування заходів Програми становить 2686,7 тис. грн.  за рахунок коштів обласного бюджету.

 

Організація і контроль за ходом виконання Програми

Організація виконання Програми покладається на Державний архів Івано-Франківської області, який несе відповідальність за реалізацію і кінцеві результати виконання заходів Програми, раціональне використання фінансових ресурсів. Щоквартально, до 15 числа місяця наступного за звітним кварталом протягом 2017-2019 років Державний архів Івано-Франківської області подає інформацію про виконання заходів Програми обласній раді та обласній державній адміністрації.


 

Додаток
до регіональної цільової програми
забезпечення збереженості документів
Національного архівного фонду в
Державному архіві Івано-Франківської
області на 2016-2018 роки

 

ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ, ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБЕРЕЖЕНОСТІ ДОКУМЕНТІВ НАЦІОНАЛЬНОГО АРХІВНОГО ФОНДУ
В ДЕРЖАВНОМУ АРХІВІ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2016-2018 РОКИ

Назва замовника: Державний архів Івано-Франківської області

Назва програми: Регіональна цільова програма забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду в Державному архіві Івано-Франківської області на 2016-2018 роки

№ з/пНайменування заходуВідповідальні за виконанняТермін виконанняДжерела фінансуванняОрієнтовні обсяги фінансування,
тис. грн.
по роках:
Очікуваний результат
Всього201620172018
12345678910
1.Розробка проектно-кошторисної документації на завершення реконструкції приміщень архівуДержавний архів Івано-Франківської області2016Обласний бюджет56,256,2Завершення реконструкції архівосховищ, створення належних умов для зберігання документів НАФ
2.Виконання проектно-кошторисних робіт із влаштування у 8 (восьми) архівосховищах автоматичної системи пожежогасінняДержавний архів Івано-Франківської області2017Обласний бюджет82,582,5Обладнання архівосховищ автоматичною системою пожежогасіння
3.Завершення ремонту приміщення для реставрації архівних документівДержавний архів Івано-Франківської області2017-2018Обласний бюджет420,0220,0200,0Покращення технічного стану приміщень архіву
4.Здійснення заходів щодо забезпечення технічного захисту інформаціїДержавний архів Івано-Франківської області2016-2018Обласний бюджет128,028,050,050,0Запобігання несанкціонованому доступу до документації з грифом ДСК
5.Придбання картонних архівних коробок для кар тонування документів НАФДержавний архів Івано-Франківської області2016-2018Обласний бюджет500,0140,0180,0180,0Забезпечення збереженості документів НАФ
6.Облаштування всіх робочих місць в читальному залі комп’ютерною технікоюДержавний архів Івано-Франківської області2016-2018Обласний бюджет290,090,0100,0100,0Задоволення потреб громадян в необхідних обсягах інформації
7.Придбання стелажів для архівосховищДержавний архів Івано-Франківської області2016-2018Обласний бюджет465,0125,0200,0140,0Створення належних умов для збереженості документів НАФ
8.Придбання копіювальної техніки для оцифровування документів НАФДержавний архів Івано-Франківської області2016-2017Обласний бюджет250,090,0160,0Забезпечення потреб громадськості в інформації шляхом використання оцифрованих архівних документів
9.Придбання серверного обладнанняДержавний архів Івано-Франківської області2017-2018Обласний бюджет495,0245,0250,0Забезпечення збереженості електронних копій документів НАФ
 Всього   2686,7439,21327,5920,0 

 

Директор Державного архіву області                                                           Ігор Гриник        

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]