Про регіональну цільову програму з профілактики та лікування раку грудної залози на 2018-2020 роки


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання
(Дев
ятнадцята сесія)

РІШЕННЯ

 

від 22.12.2017. № 745-19/2017
м. Івано-Франківськ

 

 

Про регіональну цільову
програму з профілактики
та лікування раку грудної
залози на 2018-2020 роки

 

 

Заслухавши та обговоривши проект регіональної цільової програми з профілактики та лікування раку грудної залози  на 2018-2020 роки, відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”  обласна рада

вирішила:

 1. Затвердити регіональну цільову програму з профілактики та лікування раку грудної залози на 2018-2020 роки (далі – Програма), (додається).
 2. Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації
  (М. Стовбан):

2.1. При складанні та поданні департаменту фінансів обласної державної адміністрації (І. Мацькевич) бюджетних запитів на 2018 та наступні роки враховувати потребу в коштах на реалізацію заходів Програми.

2.2. Забезпечити неухильне виконання заходів Програми.

 1. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації (І. Мацькевич) при складанні проекту обласного бюджету на 2018 та наступні роки передбачати кошти для виконання заходів Програми, виходячи з можливостей дохідної частини обласного бюджету.
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політики (М. Піцуряк).

 

 

 

 

Голова обласної ради                                                                         Олександр Сич


ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення обласної ради
від 22.12.2017. № 745-19/2017

 

  

Регіональна цільова програма
 з профілактики та лікування раку грудної залози  
на 2018-2020 роки

 

 

 

 

Замовник Програми:
Департамент охорони
здоров’я обласної державної
адміністрації                                                                                              М. Стовбан

 

Керівник Програми:
Заступник голови
обласної державної
адміністрації                                                                                              І. Пасічняк


   Паспорт
регіональної цільової програми з профілактики
та лікування раку грудної залози на 2018 – 2020 роки

 

 1. Ініціатор розроблення Програми (замовник): департамент охорони здоров’я облдержадміністрації.
 2. Розробник Програми: департамент охорони здоров’я облдержадміністрації.
 3. Термін реалізації Програми: 2018- 2020 роки.
 4. Етапи фінансування Програми: 2018-2020 роки.
 5. Обсяги фінансування Програми (тис.грн.):  74051,4 тис. гривень.    
РокиОбсяги фінансування, тис. гривень

 

ВсьогоВ т.ч. за джерелами фінансування
обласний бюджетрайонні, міські бюджети та бюджети ОТГінші джерела
2018-2020 в т.ч.83396,00383396,003Виходячи із наявних фінансових ресурсів місцевого бюджету
201852927,80152927,801
201919440,80119440,801
202011027,40111027,401
 1. Очікувані результати виконання Програми:

– підвищення   рівня   поінформованості  населення   області щодо ризиків виникнення раку грудної залози;

– раннє виявлення  захворювань грудної залози;

– стовідсоткове охоплення жінок, хворих на рак грудної залози, сучасними методами діагностики, в т.ч. імуногістохімічної;

– зменшення смертності, збільшення тривалості та поліпшення якості життя жінок, хворих на рак грудної залози, завдяки своєчасній діагностиці та високій доступності лікування, в т.ч. інноваційними препаратами;

– забезпечення ефективної  адекватної соціальної підтримки хворих на рак грудної залози;

– економічний ефект за рахунок економії витрат на лікування раку грудної залози;

– зменшення загального обсягу працевтрат.

 1. Термін проведення звітності:

Відповідно до мети та завдань, визначених Програмою, замовник подає обласній раді:

– звіт про результати виконання Програми за підсумками року – до 10 лютого наступного за звітним року;

– інформацію про хід виконання Програми – щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

 

Замовник Програми:
Департамент охорони
здоров’я обласної державної
адміністрації                                                                                   М. Стовбан

 

Керівник Програми:
Заступник голови
обласної державної
адміністрації                                                                                  І. Пасічняк


 Обгрунтування доцільності
розроблення регіональної цільової програми з профілактики
 та лікування раку грудної залози на 2018-2020 роки

 

Загальна частина

Регіональна цільова програма з профілактики та лікування раку грудної залози на 2018-2020 роки спрямована на реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я щодо задоволення потреб населення у профілактиці і спеціалізованій допомозі відповідно до світових стандартів, що стало можливим завдяки приєднанню України до Паризької Хартії боротьби з раком.

Аналіз проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання

В Україні рак грудної залози, як і в усьому світі, посідає перше місце в структурі захворюваності жіночого населення на злоякісні новоутворення.

Кожна п’ята жінка серед вперше діагностованих випадків злоякісних новоутворень страждає на рак грудної залози.

Щорічно в Україні діагностується більше 16 тисяч  випадків цієї недуги, в Івано-Франківській області – 340-360 випадків. Кількість жінок, хворих на рак грудної залози, в області – 3476, з них 2127 – перебувають на обліку 5 та більше років.

Через незадовільне фінансування галузі, низький рівень оснащення діагностичною апаратурою лікпрофзакладів, низьку онкограмотність населення, затратне і малоефективне лікування залишається високим відсоток хворих, у яких захворювання діагностується на пізніх стадіях і, як наслідок, висока смертність. Щорічно в Україні від раку грудної залози помирає до 8000 жінок. В Івано-Франківській області в 2016 році померли 164 жінки, з них
35 відсотків – працездатного віку.

Мета Програми

Основна мета Програми – покращення діагностики з метою раннього виявлення захворювання на рак грудної залози та лікування з використанням найефективніших інноваційних препаратів, направлених на зменшення смертності, збільшення тривалості та поліпшення якості життя хворих на рак грудної залози, в першу чергу працездатного віку, та попередження негативного впливу захворювання на соціально-економічний розвиток держави.

Шляхи та способи розв’язання проблеми

Для розв’язання проблеми необхідно:

 • підвищити ефективність інформаційно-освітніх заходів серед різних категорій населення для зміни психологічних і поведінкових дій людей;
 • інформувати населення з питань профілактики розвитку раку грудної залози;
 • надавати лікувально-профілактичну і діагностичну допомогу;
 • об’єднати зусилля державних органів та громадських організацій, співпрацювати з міжнародними організаціями з питань профілактики виникнення та лікування раку грудної залози.

Очікувані результати виконання Програми

– підвищення   рівня   поінформованості  населення   області щодо ризиків виникнення раку грудної залози;

 • раннє виявлення захворювань грудної залози;
 • стовідсоткове охоплення жінок, хворих на рак грудної залози, сучасними методами діагностики, в т.ч. імуногістохімічної;
 • зменшення смертності, збільшення тривалості та поліпшення якості життя жінок, хворих на рак грудної залози, завдяки своєчасній діагностиці та високій доступності лікування, в т.ч. інноваційними препаратами;
 • забезпечення ефективної адекватної соціальної підтримки хворих на рак грудної залози;
 • економічний ефект за рахунок економії витрат на лікування раку грудної залози;

– зменшення загального обсягу працевтрат.

Фінансово-економічне обґрунтування

Джерелом фінансування Програми є обласний, районні і міські бюджети, бюджети об’єднаних територіальних громад, а також інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

  

 

В. о. директора департаменту
охорони здоров’я облдержадміністрації                                 Микола Стовбан


   

Додаток
до регіональної цільової  програми
профілактики та лікування раку
грудної залози на 2018-2020 роки

 

  

Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування
регіональної цільової програми профілактики та лікування раку грудної залози
на 2018-2020 роки

 

з/п

Найменування

заходу

ВиконавціТермін

виконання, роки

 

 

Орієнтовні обсяги фінансування,

тис. грн.

Очікувані

результати

РокиВсього

тис. грн

 

В т.ч. за джерелами фінансування

(тис. грн.)

обласний

бюджет

районні, міські бюджети та бюджети ОТГінші дже-рела
12345678910
1.Залучення засобів масової інформації, навчальних закладів і громадських організацій до інформування населення  області щодо профілактики, раннього виявлення та ефективного лікування раку грудної залозиДепартамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації, обласний лікувально-фізкультурний центр “Здоров’я”, Івано-Франківська облдержте-лерадіокомпанія “Карпати”, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

 

2018-2020

 

2018-2020

 

в т.ч.:

2018

2019

2020

Виходячи із наявних фінансових ресурсів місцевого бюджету

 

 

Підвищення онкограмот-ності населення

 

12345678
2.Забезпечення насе-лення області друко-ваною продукцією (листівки, буклети, плакати тощо) щодо профілактики онкологічних захворювань, можливостей діагностики та лікування раку грудної залози в сучасних умовах

 

Департамент охорони здоров’я  обласної державної адміністрації, департамент освіти, науки та молодіжної політики   обласної державної адміністрації, обласний лікувально-фізкультурний центр “Здоров’я”2018-2020

 

2018-2020

 

в т.ч.:

2018

2019

2020

Виходячи із наявних фінансових ресурсів місцевого бюджету

 

 

 

Підвищення онкограмот-ності населення
3.Організація проведення “круглих столів”, конферен цій, публікацій у пресі, виступів на радіо і телебаченні з питань профілактики раку грудної залози, ранньої діагностики та ефективного лікування цієї патології із залученням до участі в них спеціалістів охорони здоров’я

 

Департамент охорони здоров’я  обласної державної адміністрації, обласний лікувально-фізкультурний центр “Здоров’я”, комунальний заклад “Прикарпатський онкологічний центр”2018-2020

 

2018-2020

 

в т.ч.:

2018

2019

2020

Виходячи із наявних фінансових ресурсів місцевого бюджету

 

 

 

Підвищення онкограмот-ності населення
4.Проведення заходів  до щорічного дня боротьби з раком грудної залозиДепартамент охорони здоров’я  обласної державної адміністрації,  обласний лікувально-фізкультурний центр “Здоров’я”, комунальний заклад “Прикарпатський онкологічний центр”2018-2020

 

2018-2020

 

в т.ч.:

2018

2019

2020

 

Виходячи із наявних фінансових ресурсів місцевого бюджету

 

 

 

Підвищення онкограмот-ності населення
12345678910
5.Придбання томографа магнітно-резонансного 1,5 теслового для комунального закладу “Прикарпатський клінічний онкологічний центр”

 

Департамент охорони здоров’я  обласної державної адміністрації2018-2020

 

2018-2020

 

в т.ч.:

2018

2019

2020

 

42000,0

 

в т.ч.:

42000,0

 

42000,0

 

в т.ч.:

42000,0

 

Виходячи із наявних фінансових ресурсів місцевого бюджету

 

 

 

 

Покращення діагностики злоякісних захворювань
6.Придбання датчика лінійного ультразвукового Philips L12-5  50 ммДепартамент охорони здоров’я  обласної державної адміністрації2018-2020

 

2018-2020

 

в т.ч.:

2018

2019

2020

260,0

 

в т.ч.:

260,0

260,0

 

в т.ч.:

260,0

Виходячи із наявних фінансових ресурсів місцевого бюджету

 

 

Покращення діагностики злоякісних захворювань
7.Придбання біопсійного пістолета BARD MAGNUMДепартамент охорони здоров’я  обласної державної адміністрації2018-20202018-2020

 

в т.ч.:

2018

2019

2020

93,0

 

в т.ч.:

93,0

93,0

 

в т.ч.:

93,0

Виходячи із наявних фінансових ресурсів місцевого бюджету

 

 

 

 

 

 

 

Покращення діагностики злоякісних захворювань
8.Придбання голок для біопсії м’яких тканин для автоматичної системи MDL, Bard Magnum 16Gх200Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації2018-2020

 

2018-2020

 

в т.ч.:

2018

2019

2020

390,0

 

в т.ч.

130,0

130,0

130,0

390,0

 

в т.ч.

130,0

130,0

130,0

Виходячи із наявних фінансових ресурсів місцевого бюджету

 

 

Покращення діагностики злоякісних захворювань

 

12345678910
9.Придбання мамогра-фа Siemens цифрового Mammomat Fusion для комунального закладу “Прикарпатський клінічний онкологічний центр”Департамент охорони здоров’я  обласної державної адміністрації2018-2020

 

2018-2020

 

в т.ч.:

2018

2019

2020

 

7750,0

 

в т.ч.

7750,0

 

7750,0

 

в т.ч.

7750,0

 

Виходячи із наявних фінансових ресурсів місцевого бюджету

 

 

 

 

Покращення діагностики злоякісних захворювань
10.Придбання апарата для імуногістологічної обробки та діагностики тканинДепартамент охорони здоров’я  обласної державної адміністрації2018-20202018-2020

 

в т.ч.:

2018

2019

2020

0,003

 

в т.ч.

0,001

0,001

0,001

0,003

 

в т.ч.

0,001

0,001

0,001

Виходячи із наявних фінансових ресурсів місцевого бюджету

 

 

Покращення діагностики злоякісних захворювань
11.Придбання кріостата для експрес- дослідженняДепартамент охорони здоров’я  обласної державної адміністрації2018-2020

 

2018-2020

 

в т.ч.:

2018

2019

2020

1116,0

 

в т.ч.

1116,0

1116,0

 

в т.ч.

1116,0

Виходячи із наявних фінансових ресурсів місцевого бюджету

 

 

Покращення діагностики злоякісних захворювань
12.Придбання наборів реактивів для імуногістохіміїДепартамент охорони здоров’я  облдержадміністрації2018-2020

 

2018-2020

 

в т.ч.:

2018

2019

2020

4500,0

 

в т.ч.

1500,0

1500,0

1500,0

4500,0

 

в т.ч.

1500,0

1500,0

1500,0

Виходячи із наявних фінансових ресурсів місцевого бюджету

 

 

Покращення діагностики злоякісних захворювань

 

12345678910
13.Придбання мікротома роторного НМ 325, ThermoДепартамент охорони здоров’я   обласної державної адміністрації2018-2020

 

2018-2020

 

в т.ч.:

2018

2019

2020

359,6

 

в т.ч.

359,6

359,6

 

в т.ч.

359,6

Виходячи із наявних фінансових ресурсів місцевого бюджету

 

 

Покращення діагностики злоякісних захворювань
14.Придбання мікроскопа бінокулярного ZEISS, Primo StarДепартамент охорони здоров’я   обласної державної адміністрації2018-2020

 

2018-2020

 

в т.ч.:

2018

2019

2020

93,0

 

в т.ч.

93,0

93,0

 

в т.ч.

93,0

Виходячи із наявних фінансових ресурсів місцевого бюджету

 

 

Покращення діагностики злоякісних захворювань
15.Забезпечення хворих на рак грудної залози препаратом “Трастузумаб”Департамент охорони здоров’я   обласної державної адміністрації2018-2020

 

2018-2020

 

в т.ч.:

2018

2019

2020

23834,4

 

в т.ч.

7944,8

7944,8

7944,8

23834,4

 

в т.ч.

7944,8

7944,8

7944,8

Виходячи із наявних фінансових ресурсів місцевого бюджету

 

 

Покращення діагностики злоякісних захворювань
16.Забезпечення хворих на рак грудної залози хіміотерапевтичними препаратами (ад’ювантна хіміотерапія)Департамент охорони здоров’я  обласної державної адміністрації, комунальний заклад “Прикарпатський онкологічний центр”

 

2018-2020

 

2018-2020

 

в т.ч.:

2018

2019

2020

3000,0

 

в т.ч.

1000,0

1000,0

1000,0

3000,0

 

в т.ч.

1000,0

1000,0

1000,0

Виходячи із наявних фінансових ресурсів місцевого бюджету

 

 

Покращення діагностики злоякісних захворювань
17.Забезпечення медичної, соціальної, психологічної та санаторно-курортної реабілітації хворих на рак грудної залозиДепартамент охорони здоров’я  обласної державної адміністрації2018-2020

 

2018-2020

 

в т.ч.:

2018

2019

2020

 

 

Виходячи із наявних фінансових ресурсів місцевого бюджету

 

 

 

Поліпшення умов реабілітації пролікованих хворих

 

12345678
18.Забезпечення участі фахівців-онкологів у міжнародних науково-практичних конференціяхДепартамент охорони здоров’я  обласної державної адміністрації, комунальний заклад “Прикарпатський клінічний онкологічний центр”2018-2020

 

2018-2020

 

в т.ч.:

2018

2019

2020

У межах асигнувань, передбачених кошторисом за кошти небюджетних джерел

 

 

 

Поліпшення якості життя пролікованих хворих

 

 

 

 

В. о. директора департаменту
охорони здоров’я облдержадміністрації                                      Микола Стовбан 

 

 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]