Про регіональну цільову програму підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення “Власний дім” на 2016-2020 роки


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання
(Друга сесія)
РІШЕННЯ

 

від 25.12.2015. № 54-2/2015

м. Івано-Франківськ

 

Про регіональну цільову
програму підтримки індивідуального
житлового будівництва на селі
та поліпшення житлово-побутових
умов сільського населення
“Власний дім” на 2016-2020 роки

 

Заслухавши та обговоривши інформацію про хід виконання регіональної цільової програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення “Власний дім” на 2012-2015 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 25.11.2011
№ 319-11/2011, та проект регіональної цільової програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення “Власний дім” на 2016-2020 роки, схвалений розпорядженням облдержадміністрації від 08.10.2015 № 670, на підставі статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” обласна рада

вирішила:

 1. Затвердити регіональну цільову програму підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення “Власний дім” на 2016-2020 роки (далі – Програма) (додається).
 2. Рекомендувати районним державним адміністраціям, районним радам, виконавчим комітетам міських рад міст обласного значення, департаменту агропромислового розвитку, департаменту фінансів обласної державної адміністрації при формуванні обласного та місцевих бюджетів на відповідні роки передбачати кошти на реалізацію програми “Власний дім” з урахуванням запитів обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі.
 3. Рішення обласної ради від 25.11.2011. № 319-11/2011 “Про регіональну цільову програму підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення “Власний дім” на 2012-2015 роки” вважати таким, що втратило чинність з 01.01.2016 року.
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійні комісії обласної ради з питань розвитку промисловості, будівництва, архітектури, дорожнього та житлово-комунального господарства (В. Шевченко) і з питань аграрної політики та земельних відносин (І. Приймак).

 

Голова обласної ради                                                    Олександр Сич

 

 

 

Затверджено
рішенням обласної ради
від 25.12.2015. № 54-2/2015

 

 

Регіональна цільова програма
підтримки індивідуального житлового будівництва на селі
та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення
“Власний дім” на 2016-2020 роки

 

 

 

Замовники Програми:
Департамент будівництва,
житлового-комунального господарства,
містобудування та архітектури
облдержадміністрації                                                          Ілійчук В.В.

 

Департамент
агропромислового розвитку
облдержадміністрації                                                          Савка М.В.

 

Обласний фонд підтримки
індивідуального житлового
будівництва на селі                                                             Гаврилко Т.Й.

 

Керівник Програми
Перший заступник голови
облдержадміністрації                                                          Басараб С.М.

 

ПАСПОРТ
регіональної цільової програми
підтримки індивідуального житлового будівництва
на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення
“Власний дім” на 2016-2020 роки

 1. Ініціатор розроблення Програми (замовник): департамент будівництва, житлового-комунального господарства, містобудування та архітектури та департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі.
 2. Розробник Програми: обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі.
 3. Термін реалізації Програми – 2016-2020 роки.
 4. Етапи фінансування Програми – 2016-2020 роки.
 5. Обсяг фінансування Програми. Прогнозні показники обсягу фінансування програми представлені в таблиці.

Роки

Прогнозні обсяги фінансування, тис.грн.
Всьогов т.ч. за джерелами фінансування
державний
бюджет
обласний
бюджет
районний (міський) бюджетінші
джерела
фінансування
2016-2020,
в т.ч.:
6120046980347510745
2016900067205851695
20171015075906401920
201813800109406952165
201913300102207502330
202014950115108052635
 1. Очікувані результати виконання Програми:

В результаті виконання Програми на період 2016-2020 років буде забезпечено житлом сільське населення шляхом кредитування індивідуального житлового будівництва, зокрема введено в експлуатацію 112 житлових будинки, проведено реконструкцію 52 житлових будинків, підключено до існуючих комунікацій 218 раніше збудованих осель.

 1. Термін проведення звітності: Звіт про хід виконання Програми надається обласній раді щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом, відповідно до поставлених мети та завдань.

Замовники Програми:
Департамент будівництва,
житлового-комунального господарства,
містобудування та архітектури
облдержадміністрації                                                          Ілійчук В.В.

Департамент
агропромислового розвитку
облдержадміністрації                                                          Савка М.В.

Обласний фонд підтримки
індивідуального житлового
будівництва на селі                                                             Гаврилко Т.Й.

Керівник Програми
Перший заступник голови
облдержадміністрації                                                          Басараб С.М.

Обґрунтування
доцільності розроблення регіональної цільової програми
підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення
“Власний дім” на 2016-2020 роки

 

I. Загальні положення

Регіональна цільова програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення “Власний дім” на 2016-2020 роки розроблена на виконання Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 1998 р. № 1597 (із змінами та доповненнями), з метою покращення житлових умов сільських жителів. Реалізує програму – обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі (далі – Фонд).

Програма розроблена на період 2016-2020 років з розподілом коштів та завдань щодо введення в експлуатацію житлових будинків та комунікацій, що забезпечують вимоги комфортності житла та інших побутових потреб селян в районах області (додаток 1).

Програма спрямована на:

– реалізацію державної політики у галузі індивідуального житлового будівництва у сільській місцевості на підставі його довготермінового пільгового кредитування;

– поліпшення житлових і соціально-побутових умов сільського населення та підвищення рівня інженерного облаштування села через впровадження нових проектів із покращеними рішеннями архітектурно-планувального та конструкторсько-технологічного напрямку, використання ефективних матеріалів та обладнання, застосування енергозберігаючих технологій;

– завантаження потужностей будівельної індустрії для забезпечення потреб у матеріалах, виробах та конструкціях;

– перерозподіл трудових ресурсів та закріплення кадрів і особливо молоді в сільській місцевості;

– створення нових робочих місць і підвищення рівня зайнятості населення.

Метою програми є підвищення рівня надання громадянам пільгових довгострокових кредитів для будівництва житла, створення додаткових умов для забезпечення житлом сільських жителів, які потребують покращення житлових умов.

II. Основні завдання Програми

Основні завдання Програми:

– зростання обсягів житлового будівництва на селі шляхом надання довгострокових (до 20 років) кредитів;

– збільшення кількості введеного в експлуатацію житла завдяки першочерговому інвестуванню незавершених будівництвом житлових будинків з високим рівнем готовності;

– соціальна орієнтованість будівництва – першочергове надання кредитів багатодітним та молодим сім’ям, працівникам соціальної сфери села, учасникам АТО та громадянам, які перебувають на обліку внутрішньо переміщених осіб;

– залучення до роботи та закріплення молодих спеціалістів у сільській місцевості;

– удосконалення планування територій у сільській місцевості з наданням практичної допомоги, разом з сільськими та селищними радами, індивідуальним забудовникам у вирішенні питань вибору та оформлення земельних ділянок, проектів будівель тощо;

– виконання заходів щодо реалізації програми (додаток 2).

IІІ. Матеріально-технічне забезпечення Програми

З метою розширення обсягів послуг, матеріально-технічне забезпечення індивідуальних забудовників передбачено вести за однією з двох схем:

– самостійне придбання забудовником всієї номенклатури будівельних матеріалів, конструкцій, виробів, обладнання та апаратури в повному або частковому об’ємі на вільному ринку за рахунок власних і залучених коштів;

– повна або часткова (за вибором забудовника) комплектація житлових будинків і допоміжних приміщень необхідними матеріалами та обладнанням структурними підрозділами Фонду через систему комплектації на договірній основі в рахунок наданого пільгового кредиту.

ІV. Науково-технічне забезпечення Програми

Для здешевлення вартості будівництва та експлуатації індивідуальних житлових будинків, підвищення якості і скорочення термінів будівництва Фонд спільно з департаментом будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації, проектними організаціями, підприємствами будівельної індустрії, підрядними організаціями області планує:

– забезпечити розробку та впровадження проектів індивідуальних житлових будинків з використанням покращених архітектурно-планувальних та конструкторсько-технологічних рішень (тришарові стінові панелі, ефективна кладка стін зі штучних матеріалів із застосуванням утеплювачів, утеплені покриття, вікна із енергозберігаючими склопакетами, прогресивні покрівельні матеріали тощо);

– при проектуванні і будівництві мереж водо-, газо- та електропостачання в місцях компактної забудови широко застосовувати пластмасові труби, будинкові регулятори та лічильники газу;

– застосовувати котли і водонагрівачі з підвищеним коефіцієнтом корисної дії, лічильники холодної води, а також регулятори системи опалення;

– забезпечити використання ефективних утеплювачів (пінобетон, полістирол та інші) для конструкцій будинків (стіни, перекриття, покриття);

– забезпечити застосування спеціальних сухих сумішей для кладки стін, бетонних та опоряджувальних робіт; плитки керамічної для оздоблення фасадів; плитки бетонної для оздоблення цоколів; плитки бетонної для мощення тротуарів тощо.

V. Фінансове забезпечення Програми

Фінансове забезпечення програми здійснюватиметься за рахунок коштів державного, обласного та місцевих бюджетів, виходячи з можливостей їх дохідної частини та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

Формування коштів Фонду передбачається із залученням різних джерел фінансування на трьох рівнях:

– державному;

– обласному;

– районному (міському).

Розподіл коштів на фінансування будівництва житла здійснюється у такому порядку: 60% вартості за рахунок коштів державного бюджету, 40% – за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Контроль за використанням коштів здійснюють Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації, районні (міські) ради та Фонд.

Головними напрямками використання коштів є:

– видача довгострокових (до 20 років) пільгових (під 3% річних) кредитів на будівництво (добудову, купівлю) індивідуального житла та будівництво господарських споруд;

– газифікація будинків;

– електрифікація будинків;

– забезпечення будинків системами водопостачання та водовідведення;

– будівництво позамайданчикових та частково (до 50%) майданчикових інженерних мереж у місцях компактної забудови;

– інші витрати, спрямовані на підтримку будівництва індивідуального житла в сільській місцевості області.

VІ. Очікувані результати виконання Програми

У результаті виконання Програми планується досягти поліпшення житлово-побутових умов сільського населення області, виходячи з наступних прогнозних показників (додаток 1).

 

 

Голова Фонду                                                                       Т.Й.Гаврилко

 

 

Додаток 1
до регіональної цільової програми підтримки
індивідуального житлового будівництва на селі
та поліпшення житлово-побутових умов
сільського населення “Власний дім”
на 2016-2020 роки

 

 

Прогнозні показники
регіональної цільової програми індивідуального житлового будівництва на селі
та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення
“Власний дім” на 2016-2020 роки

ПоказникиОдиниці виміруВсьогов т.ч. по роках
20162017201820192020
Будівництво житла, в т.ч.:од.1442125303236
Реконструкція житлових будинків (добудова)од.5212914710
Газифікація садибод.73810161920
Водозабезпечення садибод.1451522353538
Введення житла в експлуатаціюод.1121618212532
кв.м1400020002250262531254000
Введення в експлуатацію комунікаційод.1301416273241

Продовження додатка 1
до регіональної цільової програми підтримки
індивідуального житлового будівництва на селі
та поліпшення житлово-побутових умов
сільського населення “Власний дім”
на 2016-2020 роки

Прогнозні показники
введення в експлуатацію житла та комунікацій
на 2016-2020 роки

Потреба по рокахОд. виміруВсьогов т.ч. для кредитування забудовників сільських населених пунктів районів, міст
БогородчанськийВерховинськийГалицькийГороденківськийДолинськийКалуськийКоломийськийКосівськийНадвірнянськийРогатинськийРожнятівськийСнятинськийТисменицькийТлумацькийм.Болехівм.Івано-Франківськм.Яремче
2016
Введено в експлуатацію:
житлоод.161111112121112
кв.м2000125125125125125125250125250125125125250
комунікаціїод.1412221222
2017
Введено в експлуатацію:
житлоод.18111123113211
кв.м2250125125125125250375125125375250125125
комунікаціїод.16231235
2018
Введено в експлуатацію:
житлоод.21111123221421
кв.м2625125125125125250375250250125500250125
комунікаціїод.27524114451
2019
Введено в експлуатацію:
житлоод.25111232113222112
кв.м3125125125125250375250125125375250250250125125250
комунікаціїод.325233221455
2020
Введено в експлуатацію:
житлоод.3211212342224211211
кв.м4000125125250125250375500250250250500250125125250125125
комунікаціїод.41102341335433
2016-2020
Введено в експлуатацію:
житлоод.11233656101577416855336
кв.м140003753757506257501250187587587550020001000625625375375750
комунікаціїод.13012020111688521820010009

Продовження додатка 1
до регіональної цільової програми підтримки
індивідуального житлового будівництва на селі
та поліпшення житлово-побутових умов
сільського населення “Власний дім”
на 2016-2020 роки

 

Прогнозні показники
регіональної цільової програми індивідуального житлового будівництва на селі
та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення
“Власний дім” на 2016-2020 роки

Потреба по рокахОд. виміруВсьогов т.ч. для кредитування забудовників сільських населених пунктів районів, міст
БогородчанськийВерховинськийГалицькийГороденківськийДолинськийКалуськийКоломийськийКосівськийНадвірнянськийРогатинськийРожнятівськийСнятинськийТисменицькийТлумацькийм.Болехівм.Івано-Франківськм.Яремче
2016
Потреба в коштах, всього, в т.ч.: тис.грн90002003003003009508009003004503501150750300750300300600
державний бюджет:6720115200152201788609503223300289835666212641242208536
загальний фонд56205114611916675447733617826426468262895608208165479
спецфонд110064543335341321674536251533811733344357
обласний бюджет5854242333222337124322441223241244030
загальний фонд2001212121212121014121410121210141010
спецфонд3853030212010216110201031102031103020
районний (міський) бюджет16954358115671401583265311837274625668345234
загальний фонд1195203580501201202403010025220303030202025
спецфонд500232335172038862318125432263814329
інші джерела фінансування
2017
Потреба в коштах, всього, в т.ч.: тис.грн101503003003053006508951100500450300115010506006003003001050
державний бюджет:759020819635196474682679420297241801957510480241203970
загальний фонд64401431400159438545504370260213643917387444206159912
спецфонд115065563537361371755037281584012336354458
обласний бюджет6404446363626357526342745263446254435
загальний фонд2501415151516141316141613161415151415
спецфонд3903031212110216210201132102031103020
районний (міський) бюджет19204858234681501783465411932304675674345345
загальний фонд14152535200501301402603010020250353035202035
спецфонд5052323341820388624191254322639143310
інші джерела фінансування
2018тис.грн
Потреба в коштах, всього, в т.ч.: 138003508006004508009501250900850350155013506008502003001650
державний бюджет:10940248693276333611717804806633284116712495077231272001562
загальний фонд974018163623829357357262475359425410041207380685901541502
спецфонд120067573840381451805339301634212738374660
обласний бюджет6954748393929398030382949293748294738
загальний фонд3001717181818181719181817181717191717
спецфонд3953031212111216311201132112031103021
районний (міський) бюджет21655559285781601943666417937334725679445350
загальний фонд16553035250601401552804016025280403040302040
спецфонд5102524351820398624191254322639143310
інші джерела фінансування
2019                   
Потреба в коштах, всього, в т.ч.: тис.грн133005080060060080010001550950950350205010506003003003001050
державний бюджет:10220-6168522447159773510808537212751632950503169232190964
загальний фонд8970-1296271844285565858957966802431465904369129193143902
спецфонд125050584043411501855741321674613440394762
обласний бюджет7505151414133418433403353334051335141
загальний фонд3502020202022202022202220222020222020
спецфонд4003131212111216411201133112031113121
районний (міський) бюджет23306064335881702243866418942365675780355945
загальний фонд18153540300701501853004017030310353040202535
спецфонд5152524351820398624191255322740153410
інші джерела фінансування
2020
Потреба в коштах, всього, в т.ч.: тис.грн14950300550100030010001350140012501350450195010506007503003001050
державний бюджет:115101814325201677851060897114110553671490948498605219186959
загальний фонд10210111372478122742904707108110123331320900358563177136894
спецфонд130070604245431561906043341704814042425065
обласний бюджет8055454454535458735453555354555365445
загальний фонд4002323242424242224242422242423252323
спецфонд4053131212111216511211133112132113122
районний (міський) бюджет26356564435881802454167425048405675790456046
загальний фонд21154040400701602053305023035350353050302535
спецфонд5202524351820408624201355322740153511
інші джерела фінансування
2016-2020
Потреба в коштах, всього, в т.ч.: тис.грн6120012002750280519504200499562003900405018007850525027003250140015005400
державний бюджет:46980691220612071368325538033963344330061456592547702230261810619874991
загальний фонд4098035719211019116830633083306631782810130751144556158924298747574689
спецфонд6000316285188200192720897265196149811214641189187230302
обласний бюджет3475238241194193145193397148189148243145188241147236189
загальний фонд15008687898992888295889482928785958485
спецфонд19751521541051045310531553101541615310115652152104
районний (міський) бюджет10745271303140438980099918403098551961682335282391192277220
загальний фонд8195150185123030070080514101907601351410175150195120110170
спецфонд25501211181748910019443011995612721601321967216750
інші джерела фінансування

Продовження додатка 1
до регіональної цільової програми підтримки
індивідуального житлового будівництва на селі та
поліпшення житлово-побутових умов сільського
населення “Власний дім” на 2016-2020 роки

Прогнозні показники регіональної цільової програми індивідуального житлового будівництва на селі
та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення “Власний дім” на 2016-2020 роки

Потреба по рокахОд. виміруВсьогов т.ч. для кредитування забудовників сільських населених пунктів районів, міст
БогородчанськийВерховинськийГалицькийГороденківськийДолинськийКалуськийКоломийськийКосівськийНадвірнянськийРогатинськийРожнятівськийСнятинськийТисменицькийТлумацькийм.Болехівм.Івано-Франківськм.Яремче
Будівництво житла, в т.ч.:од.144359691116995169984511
Реконструкція житлових будинківод.52114574519815
Газифікація садибод.742111341063145114
Водозабезпечення садибод.145135310633620251320
Потреба в коштах, всього, в т.ч.:тис.грн.6120012002750280519504200499562003900405018007850525027003250140015005400
державний бюджет:46980691220612071368325538033963344330061456592547702230261810619874991
загальний фонд4098035719211019116830633083306631782810130751144556158924298747574689
спецфонд6000316285188200192720897265196149811214641189187230302
обласний бюджет3475238241194193145193397148189148243145188241147236189
загальний фонд15008687898992888295889482928785958485
спецфонд19751521541051045310531553101541615310115652152104
районний (міський) бюджет10745271303140438980099918403098551961682335282391192277220
загальний фонд8195150185123030070080514101907601351410175150195120110170
спецфонд25501211181748910019443011995612721601321967216750
інші джерела фінансування
Введення в експлуатацію:
житлоод.11233656101577416855336
кв.м140003753757506257501250187587587550020001000625625375375750
комунікаціїод.13012020111688521820010009

Продовження додатка 1
до регіональної цільової програми підтримки
індивідуального житлового будівництва на селі та
поліпшення житлово-побутових умов сільського
населення “Власний дім” на 2016-2020 роки

Прогнозні показники регіональної цільової програми індивідуального житлового будівництва на селі
та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення “Власний дім” на 2016-2020 роки
2016 рік

Потреба по рокахОд. виміруВсьогов т.ч. для кредитування забудовників сільських населених пунктів районів, міст
БогородчанськийВерховинськийГалицькийГороденківськийДолинськийКалуськийКоломийськийКосівськийНадвірнянськийРогатинськийРожнятівськийСнятинськийТисменицькийТлумацькийм.Болехівм.Івано-Франківськм.Яремче
Будівництво житлаод.211112221112111112
Реконструкція житлових будинківод.121212122
Комунікації:
газифікація садибод.91211211
водопостачання садибод.152355
Потреба в коштах, всього, в т.ч.: тис.грн.90002003003003009508009003004503501150750300750300300600
державний бюджет:6720115200152201788609503223300289835666212641242208536
загальний фонд56205114611916675447733617826426468262895608208165479
спецфонд110064543335341321674536251533811733344357
обласний бюджет5854242333222337124322441223241244030
загальний фонд2001212121212121014121410121210141010
спецфонд3853030212010216110201031102031103020
районний (міський) бюджет16954358115671401583265311837274625668345234
загальний фонд1195203580501201202403010025220303030202025
спецфонд500232335172038862318125432263814329
інші джерела фінансування

 

Продовження додатка 1
до регіональної цільової програми підтримки
індивідуального житлового будівництва на селі та
поліпшення житлово-побутових умов сільського
населення “Власний дім” на 2016-2020 роки

Прогнозні показники регіональної цільової програми індивідуального житлового будівництва на селі
та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення “Власний дім” на 2016-2020 роки
2017 рік

Потреба по рокахОд. виміруВсьогов т.ч. для кредитування забудовників сільських населених пунктів районів, міст
БогородчанськийВерховинськийГалицькийГороденківськийДолинськийКалуськийКоломийськийКосівськийНадвірнянськийРогатинськийРожнятівськийСнятинськийТисменицькийТлумацькийм.Болехівм.Івано-Франківськм.Яремче
Будівництво житлаод.2511111231112222112
Реконструкція житлових будинківод.911111211
Комунікації:
газифікація садибод.10222211
водопостачання садибод.225211355
Потреба в коштах, всього, в т.ч.: тис.грн.101503003003053006508951100500450300115010506006003003001050
державний бюджет:759020819635196474682679420297241801957510480241203970
загальний фонд64401431400159438545504370260213643917387444206159912
спецфонд115065563537361371755037281584012336354458
обласний бюджет6404446363626357526342745263446254435
загальний фонд2501415151516141316141613161415151415
спецфонд3903031212110216210201132102031103020
районний (міський) бюджет19204858234681501783465411932304675674345345
загальний фонд14152535200501301402603010020250353035202035
спецфонд5052323341820388624191254322639143310
інші джерела фінансування

 

Продовження додатка 1
до регіональної цільової програми підтримки
індивідуального житлового будівництва на селі та
поліпшення житлово-побутових умов сільського
населення “Власний дім” на 2016-2020 роки

Прогнозні показники регіональної цільової програми індивідуального житлового будівництва на селі
та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення “Власний дім” на 2016-2020 роки
2018 рік

Потреба по рокахОд. виміруВсьогов т.ч. для кредитування забудовників сільських населених пунктів районів, міст
БогородчанськийВерховинськийГалицькийГороденківськийДолинськийКалуськийКоломийськийКосівськийНадвірнянськийРогатинськийРожнятівськийСнятинськийТисменицькийТлумацькийм.Болехівм.Івано-Франківськм.Яремче
Будівництво житлаод.301121223221322213
Реконструкція житлових будинківод.14112112312
Комунікації:
газифікація садибод.161232113111
водопостачання садибод.3510211114555
Потреба в коштах, всього, в т.ч.: тис.грн.138003508006004508009501250900850350155013506008502003001650
державний бюджет:10940248693276333611717804806633284116712495077231272001562
загальний фонд974018163623829357357262475359425410041207380685901541502
спецфонд120067573840381451805339301634212738374660
обласний бюджет6954748393929398030382949293748294738
загальний фонд3001717181818181719181817181717191717
спецфонд3953031212111216311201132112031103021
районний (міський) бюджет21655559285781601943666417937334725679445350
загальний фонд16553035250601401552804016025280403040302040
спецфонд5102524351820398624191254322639143310
інші джерела фінансування

 

Продовження додатка 1
до регіональної цільової програми підтримки
індивідуального житлового будівництва на селі та
поліпшення житлово-побутових умов сільського
населення “Власний дім” на 2016-2020 роки

Прогнозні показники регіональної цільової програми індивідуального житлового будівництва на селі
та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення “Власний дім” на 2016-2020 роки
2019 рік

Потреба по рокахОд. виміруВсьогов т.ч. для кредитування забудовників сільських населених пунктів районів, міст
БогородчанськийВерховинськийГалицькийГороденківськийДолинськийКалуськийКоломийськийКосівськийНадвірнянськийРогатинськийРожнятівськийСнятинськийТисменицькийТлумацькийм.Болехівм.Івано-Франківськм.Яремче
Будівництво житлаод.321222242215221112
Реконструкція житлових будинківод.71111111
Комунікації:
газифікація садибод.19233321311
водопостачання садибод.35110122112555
Потреба в коштах, всього, в т.ч.: тис.грн.133005080060060080010001550950950350205010506003003003001050
державний бюджет:10220-6168522447159773510808537212751632950503169232190964
загальний фонд8970-1296271844285565858957966802431465904369129193143902
спецфонд125050584043411501855741321674613440394762
обласний бюджет7505151414133418433403353334051335141
загальний фонд3502020202022202022202220222020222020
спецфонд4003131212111216411201133112031113121
районний (міський) бюджет23306064335881702243866418942365675780355945
загальний фонд18153540300701501853004017030310353040202535
спецфонд5152524351820398624191255322740153410
інші джерела фінансування

 

Продовження додатка 1
до регіональної цільової програми підтримки
індивідуального житлового будівництва на селі та
поліпшення житлово-побутових умов сільського
населення “Власний дім” на 2016-2020 роки

Прогнозні показники регіональної цільової програми індивідуального житлового будівництва на селі
та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення “Власний дім” на 2016-2020 роки
2020 рік

Потреба по рокахОд. виміруВсьогов т.ч. для кредитування забудовників сільських населених пунктів районів, міст
БогородчанськийВерховинськийГалицькийГороденківськийДолинськийКалуськийКоломийськийКосівськийНадвірнянськийРогатинськийРожнятівськийСнятинськийТисменицькийТлумацькийм.Болехівм.Івано-Франківськм.Яремче
Будівництво житлаод.3611312343314222112
Реконструкція житлових будинківод.10111111211
Комунікації:
газифікація садибод.2034133411
водопостачання садибод.3810222135535
Потреба в коштах, всього, в т.ч.: тис.грн.14950300550100030010001350140012501350450195010506007503003001050
державний бюджет:115101814325201677851060897114110553671490948498605219186959
загальний фонд10210111372478122742904707108110123331320900358563177136894
спецфонд130070604245431561906043341704814042425065
обласний бюджет8055454454535458735453555354555365445
загальний фонд4002323242424242224242422242423252323
спецфонд4053131212111216511211133112132113122
районний (міський) бюджет26356564435881802454167425048405675790456046
загальний фонд21154040400701602053305023035350353050302535
спецфонд5202524351820408624201355322740153511
інші джерела фінансування

Голова фонду                                                                                                 Т.Й.Гаврилко

 

Додаток 2
до регіональної цільової програми підтримки
індивідуального житлового будівництва на селі
та поліпшення житлово-побутових умов сільського
населення “Власний дім” на 2016-2020 роки

Перелік
заходів, обсяги та джерела фінансування регіональної цільової програми підтримки індивідуального
житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення
“Власний дім” на 2016-2020 роки

 

Замовники: департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, департамент будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації, обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі

Назва Програми: регіональна цільова програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення “Власний дім” на 2016-2020 роки


з/п
Найменування
заходу
ВиконавецьТермін
виконання
орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн.Очікувані
результати
рокивсьогов т.ч. за джерелами фінансування
державний
бюджет
обласний
бюджет
районний
(міський)
бюджет
інші джерела фінансування
1Надання пільгових довгострокових кредитів індивідуальним сільським забудовникам в обсягах наявних ресурсівОбласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, департамент будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значенняЩорічно в затверджені терміни2016
2017
2018
2019
20202016-2020
9000
10150
13800
13300
1495061200
6720
7590
10940
10220
1151046980
585
640
695
750
8053475
1695
1920
2165
2330
263510745
Зростання обсягу житлового будівництва, розвиток інфраструктури та підвищення рівня інженерного облаштування села, поліпшення житлових і соціально-побутових умов сільського населення
2Висвітлення в засобах масової інформації відомостей щодо ходу реалізації програми на території областіОбласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі2016-2020Доведення до відома мешканців області інформації про хід реалізації програми
3Проведення засідань (круглих столів) та інших заходів з представниками територіальних громад з питань реалізації програмиОбласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селіПостійноОзнайомлення сільського населення області з програмою “Власний дім”

 

 

 

 

Голова Фонду                                                                                         Т.Й. Гаврилко

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]