З питань бюджету, фінансів та податків


ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням обласної ради
від 18.03.2016. № 109-4/2016

Функціональна спрямованість
постійної комісії обласної ради з питань бюджету,
фінансів та податків

Комісія за дорученням обласної ради, голови обласної ради, першого заступника, заступника голови обласної ради або за власною ініціативою:

Здійснює контроль за своєчасним формуванням та кількісними і якісними показниками наповнення дохідної, виконання видаткової частин обласного бюджету, використанням бюджетних коштів, у тому числі коштів загального та спеціального фондів за обсягами, термінами, структурою та їх цільовим призначенням.

Аналізує звіт обласної державної адміністрації про використання коштів резервного фонду обласного бюджет.

Здійснює аналіз виконання обласного бюджету та місцевих бюджетів області. Заслуховує з цього питання керівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації. Розглядає пропозиції з питань фінансування, оподаткування, формування, внесення змін та доповнень до обласного бюджету, подані постійними комісіями обласної ради, узагальнює і вносить їх на розгляд голові обласної ради та обласній рад.

Попередньо розглядає проекти обласного бюджету та звіти про їх виконання, вносить свої пропозиції щодо їх затвердження на сесії обласної ради. Готує висновки з цих питань, виступає на сесіях із співдоповідями.

Здійснює контроль за виконанням прийнятих обласною радою рішень з питань соціально-економічного розвитку та бюджету в частині витрат і раціонального використання коштів, фінансуванням регіональних цільових програм.

Проводить спільні з іншими постійними комісіями, департаментами і управліннями обласної державної адміністрації, фіскальною службою засідання комісії щодо аналізу виконання показників доходів та видатків обласного бюджету, виконання регіональних цільових програм, затверджених обласною радою.

Надає консультації органам державної влади та місцевого самоврядування, їх посадовим особам з питань використання коштів обласного бюджету. У ході проведення перевірок і аналізу стану економіки області розробляє заходи щодо вдосконалення процесу формування доходів місцевих бюджетів, пошуку резервів та джерел залучення додаткових надходжень до обласного бюджету і вносить відповідні пропозиції обласній раді.

Вивчає діяльність органів виконавчої влади з питань ефективності використання фінансових ресурсів обласного бюджету.

Попередньо розглядає питання та пропозиції щодо утворення цільових фондів, затвердження положень про ці фонди та звітів про їх використання.

Здійснює контроль за використанням бюджетних коштів, готує висновки з цих питань.

Погоджує проекти всіх нормативних актів ради незалежно від суб’єкта їх внесення, якщо вони стосуються планово-бюджетної сфери діяльності ради чи впливають на рівень видатків або надходжень та ефективного використання коштів обласного бюджету.

В межах відповідного бюджетного періоду погоджує розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету на депозити відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України, з подальшим їх поверненням до кінця бюджетного періоду.

Погоджує пропозиції щодо:

– пооб’єктного розподілу бюджету розвитку обласного бюджету;

– переліку природоохоронних заходів, що будуть фінансуватися за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища та переліку природоохоронних заходів, що будуть фінансуватися за рахунок залишку коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, що склався станом на 1 січня календарного року.

Погоджує внесення змін до доходів та видатків обласного бюджету за рахунок міжбюджетних трансфертів з державного та інших бюджетів, розподіл і перерозподіл обсягів субвенцій та додаткових дотацій між місцевими бюджетами.

Погоджує розподіл вільного залишку коштів загального фонду та залишку коштів спеціального фонду, які склалися станом на 1 січня календарного року.

Розглядає та погоджує переліки заходів щодо реалізації галузевих регіональних цільових програм на відповідний бюджетний період.

Погоджує розподіл окремих видатків, передбачених головним розпорядникам коштів обласного бюджету.

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]