Про обласний бюджет Івано-Франківської області на 2024 рік (код бюджету 0910000000)


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання
(Двадцять восьма сесія)

РІШЕННЯ

22.12.2023                   м. Івано-Франківськ                     № 825-28/2023

 

 

Про обласний бюджет
Івано-Франківської області
на 2024 рік
(код бюджету 0910000000)

 

 

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” Івано-Франківська обласна рада

вирішила:

 1. Визначити на 2024 рік:

доходи обласного бюджету в сумі 2 403 583 300 гривень, у тому числі доходи загального фонду обласного бюджету – 2 205 717 800 гривень та доходи спеціального фонду обласного бюджету – 197 865 500 гривень, у тому числі бюджет розвитку – 7 542 200 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки обласного бюджету в сумі 2 402 583 300 гривень, у тому числі видатки загального фонду обласного бюджету – 2 128 084 709 гривень та видатки спеціального фонду обласного бюджету – 274 498 591 гривня;

повернення кредитів до спеціального фонду обласного бюджету в сумі 590 000 гривень;

надання кредитів з обласного бюджету в сумі 1 590 000 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду обласного бюджету – 1 000 000 гривень та надання кредитів із спеціального фонду обласного бюджету – 590 000 гривень;

профіцит за загальним фондом обласного бюджету в сумі 76 633 091 гривня згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом обласного бюджету в сумі 76 633 091 гривня згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів обласного бюджету у розмірі 500 000 гривень, що становить 0,023 відсотка видатків загального фонду обласного бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд обласного бюджету в розмірі 15 977 800 гривень, що становить 0,75 відсотка видатків загального фонду обласного бюджету, визначених цим пунктом.

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів обласного бюджету на 2024 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.
 2. Затвердити міжбюджетні трансферти на 2024 рік згідно з додатком 5 до цього рішення.

Надати право обласній державній адміністрації за погодженням з обласною радою та відповідно до рішення постійної комісії обласної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій у міжсесійний період здійснювати внесення змін до доходів та видатків обласного бюджету за рахунок міжбюджетних трансфертів, розподіл і перерозподіл обсягів субвенцій та додаткових дотацій з державного бюджету місцевим бюджетам між місцевими бюджетами, перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету, передачу бюджетних призначень з подальшим затвердженням на сесії обласної ради.

Затвердити розподіл обсягу додаткової дотації між місцевими бюджетами на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я відповідно до Порядку розподілу додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я на 2024 рік, затвердженого розпорядженням обласної військової адміністрації від 23.11.2023 № 474, згідно з вимогами частини п’ятої статті 1036 Бюджетного кодексу України.

За результатами прийнятих обласною радою рішень про передачу/врахування міжбюджетних трансфертів між обласним бюджетом та іншими місцевими бюджетами, а також у випадках, передбачених абзацом другим цього пункту, уповноважити Івано-Франківську обласну державну адміністрацію (С. Онищук) укладати угоди про передачу міжбюджетних трансфертів.

 1. Затвердити розподіл витрат обласного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 459 364 900 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.
 2. Установити, що у загальному фонді обласного бюджету на 2024 рік:

1) до доходів загального фонду обласного бюджету належать доходи, визначені статтею 66 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97 та 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України).

Установити, що частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань (засновником яких є обласна рада), що вилучається до бюджету, зараховується до обласного бюджету в розмірі 15 відсотків за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2024 році у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.

2) джерелами формування у частині кредитування є надання кредитів з бюджету, що здійснюється за рахунок надходжень загального фонду обласного бюджету.

 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду обласного бюджету на 2024 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є кошти, які передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду, визначені пунктом 10 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України;

3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктом 11 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України, а також повернення довгострокових кредитів, наданих з обласного бюджету індивідуальним забудовникам житла на селі.

 1. Обласній державній адміністрації спільно з обласною радою виділяти кошти з резервного фонду обласного бюджету, а у обсягах більше 100 000 гривень – після погодження з постійною комісією обласної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій, крім заходів, пов’язаних з обороноздатністю держави.

Спрямовувати інші субвенції місцевим бюджетам на такі заходи за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій з подальшим затвердженням на сесії обласної ради.

 1. Визначити на 2024 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

обслуговування державного (місцевого) боргу;

соціальне забезпечення;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

підготовку кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти;

забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

наукову і науково-технічну діяльність;

компенсацію процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла;

заходи, пов’язані з обороноздатністю держави, що здійснюються за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету;

оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури;

оплату енергосервісу;

виплати за державними деривативами;

програму державних гарантій медичного обслуговування населення;

середньострокові зобов’язання у сфері охорони здоров’я.

 1. Згідно з частиною восьмою статті 16 Бюджетного кодексу України надати дозвіл департаменту фінансів Івано-Франківської обласної державної адміністрації в межах поточного бюджетного періоду за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету на депозити відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України, з подальшим їх поверненням до кінця бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів.
 2. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право голові Івано-Франківської обласної державної адміністрації – начальнику Івано-Франківської обласної військової адміністрації (С. Онищук) за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів обласного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 3. Головним розпорядникам коштів обласного бюджету на виконання норм Бюджетного кодексу України забезпечити:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2024 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати,  проведення в повному обсязі розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі.

 1. Надати право департаменту фінансів облдержадміністрації (С. Соколик) при внесенні змін та доповнень до класифікації доходів, відомчої та типової програмної класифікації видатків та кредитування приводити у відповідність до неї доходи, видатки, фінансування та кредитування обласного бюджету.
 2. Встановити, що розподіл вільного залишку коштів загального фонду та залишку коштів спеціального фонду, які сформуються станом на 01.01.2024 року у міжсесійний період здійснюється розпорядженнями голови обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації та голови обласної ради за погодженням із постійною комісією обласної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій з подальшим затвердженням на сесії обласної ради.
 3. Головним розпорядникам коштів (виконавцям програм) підготувати та подати до обласної ради для розгляду відповідними постійними комісіями обласної ради та постійною комісією обласної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій переліки заходів щодо реалізації галузевих регіональних цільових програм на 2024 рік, які проводитимуться в межах коштів, передбачених цим рішенням.

Департаменту фінансів обласної державної адміністрації здійснювати фінансування програм, кошти на виконання яких передбачені в обласному бюджеті на 2024 рік, після погодження переліків заходів постійними комісіями обласної ради.

 1. Управлінню спорту та молодіжної політики обласної державної адміністрації погодити з постійними комісіями обласної ради з питань освіти, науки, спорту та молодіжної політики і з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій розподіл видатків, передбачених за кодом бюджетної програми 1115062 “Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні” для надання фінансової підтримки громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування.
 2. Департаменту освіти і науки облдержадміністрації погодити з постійними комісіями обласної ради з питань освіти, науки, спорту та молодіжної політики і з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій пооб’єктний розподіл видатків, передбачених на виконання заходів Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2024-2030 роки.
 3. Управлінню культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації погодити з постійними комісіями обласної ради з питань культури, духовності та інформаційної політики і з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій розподіл видатків, передбачених за кодом бюджетної програми 1014020 “Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій” на проведення культурно-мистецьких заходів.
 4. Обласній державній адміністрації до 01 лютого 2024 року подати до обласної ради пропозиції щодо зменшення обсягів видатків обласного бюджету по головних розпорядниках коштів на реалізацію місцевих регіональних цільових програм згідно з додатком 7 до цього рішення в частині незахищених видатків бюджету і відповідно спрямувати ці кошти на заходи з підсилення обороноздатності держави.
 5. Рішення набирає чинності з 01 січня 2024 року.
 6. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 7. Відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України Івано-Франківській обласній військовій адміністрації (С. Онищук) забезпечити опублікування цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття.
 8. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови обласної ради М. Палійчука і постійну комісію обласної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій (Н. Іванів).

Голова обласної ради                                                       Олександр СИЧ


Додатки до рішення обласної ради від 22.12.2023 № 825-28/2023


 

 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]