З питань гуманітарної політики та свободи слова


ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням обласної ради
від 18.03.2016. № 109-4/2016

 

Функціональна спрямованість
постійної комісії обласної ради з питань гуманітарної
політики та свободи

 

Комісія за дорученням обласної ради, голови обласної ради, першого заступника, заступника голови обласної ради або за власною ініціативою:

Попередньо розглядає і погоджує проекти рішень обласної ради з питань освіти і науки, культури і мистецтва, інформаційної політики, діяльності засобів масової інформації, свободи слова, національного та духовного відродження, а також питань молодіжної політики, фізичної культури і спорту в області та проекти відповідних галузевих програм.

Попередньо розглядає програму соціально-економічного та культурного розвитку області в межах компетенції комісії, готує доповіді та співдоповіді із зазначених питань.

Розглядає питання, пов’язані з реалізацією державної політики в галузі утвердження в суспільстві загальнолюдських цінностей, а також питання, пов’язані з відродженням і розвитком культури українського народу, культур національних меншин, які проживають на території області, забезпеченням охорони пам’яток історії та культури, створенням умов для розвитку самодіяльного мистецтва, формуванням здорових потреб і високих естетичних смаків населення, збереженням існуючої матеріально-технічної бази закладів культури області.

Вивчає та розглядає питання, пов’язані з реалізацією державної політики в галузі освіти і науки, забезпеченням закладами освіти державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, професійно-технічної, загальної та вищої освіти незалежно від їх підпорядкування і форм власності, розвитком мережі закладів освіти області, їх створенням, реорганізацією та ліквідацією.

Спільно з постійною комісією обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політики вивчає та заслуховує питання, пов’язані з охороною здоров’я дітей і організацією оздоровчих заходів, створення безпечних умов навчання і праці учасників навчально-виховного процесу, вживає заходів з метою захисту прав та інтересів неповнолітніх, які виховуються в сім’ях опікунів, школах-інтернатах, дитячих і сімейних будинках та інших закладах, у тому числі приватних.

Розглядає питання, пов’язані зі свободою слова, видавничою справою, поліграфією та книгорозповсюдженням, випуском друкованих і електронних засобів масової інформації, забезпеченням та вдосконаленням системи інформаційної безпеки.

Взаємодіє з громадськими організаціями, об’єднаннями, фондами, творчими спілками у межах своїх повноважень.

Сприяє створенню цільових благодійних фондів, діяльність яких спрямована на підтримку молодіжних, дитячих закладів, фізкультурно-спортивних програм, активізацію національно-патріотичного виховання, фізкультурно-оздоровчої роботи, наданню організаційної та консультаційно-методичної допомоги молодіжним, дитячим, фізкультурно-спортивним громадським організаціям.

Розглядає та вивчає питання навчання, виховання дітей, розвитку молоді і спорту, сприяє задоволенню їх інтересів.

Вивчає та розглядає питання, пов’язані з реалізацією в області державної політики у галузі фізичної культури, спорту, розвитку олімпійського, неолімпійського та паралімпійського руху в області, організації самодіяльного масового спорту, фізичної культури і спорту серед інвалідів, ветеранів, надання закладами фізичної культури і спорту оздоровчих послуг населенню, сприяє розширенню мережі цих закладів.

Сприяє збереженню та розвитку мережі спортивних шкіл усіх типів, спеціалізованих навчальних, дошкільних закладів, установ спортивного профілю, створенню нових спортивних шкіл та відділень за видами спорту.

Аналізує ефективність використання бюджетних коштів загального і спеціального фондів, що спрямовуються на ці галузі. Вивчає і вносить пропозиції щодо раціонального використання фінансування освітніх, наукових культурно-мистецьких, спортивних та молодіжних програм.

Аналізує соціологічні дослідження, експертні пропозиції та вивчення громадської думки з питань гуманітарної політики.

Вивчає ефективність використання коштів, передбачених на висвітлення діяльності обласної ради та органів місцевого самоврядування.

Здійснює контроль:

– за забезпеченням у сільській місцевості регулярного безкоштовного підвезення до місця навчання і додому дітей дошкільного віку, учнів та педагогічних працівників;

– за організацією матеріально-технічного та фінансового забезпечення закладів освіти, культури, фізичної культури та спорту, засобів масової інформації, засновником яких є обласна рада;

– за роботою закладів культури у проведенні ними культурно-освітньої роботи серед населення;

– за організацією медичного обслуговування та харчування у закладах освіти, культури, фізкультури і спорту, які відносяться до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;

– за забезпеченням розвитку в області всіх видів освіти, розвитку і вдосконалення мережі освітніх закладів та закладів фізичної культури і спорту усіх форм власності;

– за наданням неповнолітнім, студентам, пенсіонерам та інвалідам права на пільгове користування об’єктами культури, фізкультури і спорту;

– за забезпеченням охорони пам’яток історії та культури, збереженням та використання культурного надбання громад області.

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]