З питань екології та раціонального природокористування


ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням обласної ради
від 18.03.2016. № 109-4/2016

Функціональна спрямованість
постійної комісії обласної ради з питань
екології та раціонального природокористування

 

 

Комісія за дорученням обласної ради, голови обласної ради, першого заступника, заступника голови обласної ради або за власною ініціативою:

Розглядає та подає на затвердження обласній раді:

– проекти рішень обласної ради про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів обласного значення, спеціальне водокористування, а також про скасування таких дозволів;

– проекти рішень обласної ради про надання надр у користування з метою геологічного вивчення і розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, а також для цілей, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, надання надр у користування для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення та припинення права на користування ділянкою надр;

– проект рішення обласної ради про перелік природоохоронних заходів, що фінансуються з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища та проекти рішень змін до такого переліку;

– проект рішення обласної ради про порядок використання коштів, що виділяються з обласного бюджету на ведення лісового господарства;

– проект рішення обласної ради про встановлення правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, зон санітарної охорони джерел водопостачання, обмеження або заборони використання підприємствами питної води у промислових цілях;

– проект рішення обласної ради про організацію територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів про оголошення природних та інших об’єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам’ятками історії або культури, які охороняються законом, прийняття рішень про оголошення в місцях масового розмноження та вирощування потомства дикими тваринами “сезону тиші” з обмеженням господарської діяльності та добуванням об’єктів тваринного світу;

– проект рішення обласної ради про оголошення геологічних об’єктів, що становлять наукову або культурну цінність, об’єктами природно-заповідного фонду місцевого значення;

– проект рішення обласної ради про боротьбу зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями, які передбачають за їх порушення адміністративну відповідальність;

– проект рішення обласної ради про віднесення водних об’єктів місцевого значення до об’єктів природно-заповідного фонду чи відповідних категорій особливої охорони, затвердження проектів зон санітарної охорони господарсько-питних водозаборів та проекти рішень обласної ради щодо інших питань  у галузі регулювання водних відносин;

– проекти рішень обласної ради про регіональні програми охорони довкілля, про участь у реалізації регіональних програм використання земель, підвищення родючості ґрунтів, охорони земель на території області; участь області у державних цільових, міждержавних, регіональних програмах використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів; державних та регіональних програмах з охорони, захисту, використання та відтворення лісів; місцевих програм розвитку мінерально-сировинної бази, раціонального використання і охорони надр;

– проекти рішень обласної ради з питань екології та раціонального природокористування.

Розглядає та надає висновки і рекомендації щодо:

– реалізації державної політики у галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів на території області;

– охорони навколишнього природного середовища, діяльності потенційно екологічно шкідливих підприємств на території області, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічного благополуччя;

– поводження з твердими побутовими відходами, зберігання і вивезенням токсичних відходів;

– вжиття необхідних заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, інформування про них населення;

– проектів розміщення на території області потенційно небезпечних підприємств, установ і організацій та проекти планування і забудови населених пунктів, їх генеральні плани та схеми промислових вузлів в частині екологічної безпеки та випливу на довкілля таких об’єктів;

– проектів розміщення на території області об’єктів електроенергетики в частині екологічної безпеки та впливу на довкілля таких об’єктів, виходячи з інтересів територіальних громад;

– режиму використання територій рекреаційних зон;

– здійснення заходів щодо охорони рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин та рослин;

– збереження і використання природних ресурсів області та обсягів їх використання;

– затвердження для підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території, лімітів викидів і скидів забруднюючих речовин у довкілля та лімітів розміщення відходів;

Розглядає питання дотримання встановлених норм якості питної води, атмосферного повітря та інші питання, пов’язані з забезпеченням якісного та екологічно безпечного середовища, за необхідності організовує проведення відповідної екологічної експертизи.

Забезпечує відкритість інформації про стан навколишнього природного середовища, виконання природоохоронних заходів та надходжень до бюджету області за використання надр, сплати екологічного податку, податку за водокористування та інших екологічних податків та платежів.

Здійснює контроль щодо:

– цільового використання коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища;

– прийняття в експлуатацію об’єктів, які фінансуються з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища;

– проведення органами місцевої виконавчої влади моніторингу навколишнього природного середовища;

– належного екологічного контролю у пунктах пропуску через державний кордон (на митних постах області);

– стану навколишнього природного середовища, санітарно-гігієнічною та епідемічною ситуацією, проведенням робіт з ліквідації стихійних лих;

– використання та охорони надр;

– виконання рішень обласної ради щодо реалізації екологічної політики, прав громадян на екологічно безпечне середовище та рекреаційну діяльність і раціональне природокористування.

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]