З питань захисту прав учасників і ветеранів антитерористичної операції на Сході України та їх сімей


ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням обласної ради
від 18.03.2016. № 109-4/2016

 

Функціональна спрямованість
постійної комісії обласної ради з питань
з питань захисту прав учасників і ветеранів антитерористичної 
операції на Сході України та їх сімей

 

Комісія за дорученням обласної ради, голови обласної ради, першого заступника голови обласної ради, заступника голови обласної ради або за власною ініціативою:

Розглядає проекти рішень Ради:

– щодо охорони здоров’я, праці та зайнятості і соціального захисту учасників, ветеранів АТО та їх сімей, проводить вивчення відповідних питань, подає висновки і рекомендації;
– про створення, фінансування та діяльність на території Івано-Франківської області мережі реабілітаційних центрів і центрів соціальної адаптації для учасників АТО.

Вносить пропозиції і контролює питання щодо раціонального використання коштів обласного бюджету, які спрямовані на фінансування програм призначених для учасників, ветеранів АТО та їх сімей, залучення додаткових, у тому числі інвестиційних, джерел фінансування.

Розглядає програми розвитку матеріально-технічної бази реабілітаційних центрів і центрів соціальної адаптації для учасників АТО та інших установ області.

Подає для узагальнення постійній комісії з питань бюджету, фінансів та податків пропозиції щодо внесення змін та доповнень до обласного бюджету.

Взаємодіє із громадськими організаціями у межах своїх повноважень.

Спільно із постійною комісією з питань охорони здоров’я та соціальної політики вивчає та заслуховує питання щодо реабілітації та медичної допомоги учасникам та ветеранам АТО.

Сприяє:

– залученню для виконання соціальних програм направлених на роботу з учасниками, ветеранами АТО та їх сім’ями громадських і благодійних організацій, спонсорів і меценатів;
– встановленню зв’язків, обміну досвідом з радами, громадськими організаціями медичного та соціального напрямків областей і міст України, а також інших держав пов’язаних з питаннями, що стосуються учасників, ветеранів АТО та їх сімей.

Вносить свої пропозиції обласній раді та контролює виконання рішень ради з питань:

– пов’язаних з покращенням соціального захисту учасників, ветеранів АТО та їх сімей;
– охорони здоров’я та реабілітації учасників, ветеранів АТО та їх сімей;
– освіти та перекваліфікації учасників, ветеранів АТО та їх сімей;
– житлового та земельного забезпечення учасників, ветеранів АТО та їх сімей;
– дозвілля та творчої, духовної реалізації учасників, ветеранів АТО та їх сімей.

Подає рекомендації обласній раді та обласній державній адміністрації про утворення фондів соціальної допомоги учасникам, ветеранам АТО та їх сім’ям, порядок і умови використання коштів цих фондів.

Подає пропозиції щодо надання учасникам, ветеранам АТО та їхнім сім’ям грошових виплат (пенсій, допомог, одноразових виплат), забезпечення медикаментами, технічними та іншими засобами.

Проводить спільні та виїзні засідання з іншими постійними комісіями, департаментами, управліннями облдержадміністрації, обласними громадськими організаціями, при необхідності за результатами засідань вносить пропозиції на сесію обласної ради.

Контролює:

– у межах своїх повноважень застосування законів України, нормативних документів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань захисту прав учасників і ветеранів антитерористичної операції, членів їх сімей;.
– належне та своєчасне виконання рішень обласної ради з питань компетенції комісії;
– використання коштів обласного бюджету спрямованих на реалізацію програм призначених для учасників, ветеранів АТО та їх сімей;
– роботу органів виконавчої влади з питань учасників, ветеранів АТО та їхніх сімей, вживає заходів щодо сприяння реалізації програм, спрямованих на покращення соціального захисту учасників, ветеранів АТО та їх сімей, проводить конференції, круглі столи та наради з цих питань.

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]