З питань охорони здоров’я та соціальної політики


ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням обласної ради
від 18.03.2016. № 109-4/2016

 

Функціональна спрямованість
постійної комісії обласної ради з питань
охорони здоров’я та соціальної політики

 

Комісія за дорученням обласної ради, голови обласної ради, першого заступника, заступника голови обласної ради або за власною ініціативою:

Розглядає проекти рішень обласної ради щодо охорони здоров’я, праці та зайнятості населення і соціального захисту громадян, в тому числі учасників АТО, інвалідів, сиріт, напівсиріт, дітей-інвалідів, багатодітних сімей, громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, малозабезпечених сімей, проводить вивчення відповідних питань, подає висновки і рекомендації.

Попередньо розглядає проекти рішень ради, вносить пропозиції і контролює питання щодо раціонального використання коштів обласного бюджету при фінансуванні закладів охорони здоров’я та соціального забезпечення, залучення додаткових, у тому числі інвестиційних, джерел фінансування.

Розробляє разом з департаментом охорони здоров’я обласної державної адміністрації програми щодо розвитку матеріально-технічної бази медичних установ області, вдосконалення структури, управління галуззю, оптимізації мережі лікувально-профілактичних закладів, впорядкування альтернативних форм медичної допомоги.

Розглядає та вивчає, а також вносить свої пропозиції обласній раді та контролює виконання рішень ради з питань:

–  пов’язаних з поліпшенням умов праці, побуту і відпочинку населення області, особливо серед матерів, дітей і підлітків;

– медичного обслуговування дітей у дошкільних та навчально-виховних закладах незалежно від їх відомчого підпорядкування;

– літнього оздоровлення дітей в санаторно-курортних та інших закладах;

–  виробництва, реалізації і споживання продуктів дитячого харчування.

Здійснює контроль за забезпеченням пільгових категорій населення області лікарськими засобами та виробами медичного призначення.

Сприяє залученню до виконання соціальних програм громадських і благодійних організацій, спонсорів і меценатів.

Розробляє разом з департаментом соціальної політики обласної державної адміністрації програми щодо надання допомоги учасникам АТО, зайнятості населення та соціального захисту, розвитку матеріально-технічної бази соціальних установ області, вдосконалення структури управління галуззю.

Розробляє пропозиції щодо медичного забезпечення соціально-незахищених верств населення, особливо учасників АТО, людей похилого віку та дітей.

Подає рекомендації обласній раді та обласної державної адміністрації про утворення фондів соціальної допомоги учасникам АТО, інвалідам, дітям-сиротам, дітям-інвалідам та одиноким матерям, порядок і умови використання коштів цих фондів.

Подає пропозиції щодо надання учасникам АТО, інвалідам грошових виплат (пенсій, допомог, одноразових виплат), забезпечення медикаментами, технічними та іншими засобами.

Аналізує та подає рекомендації щодо забезпечення в області санітарного та епідеміологічного благополуччя населення.

Аналізує стан забезпечення населення якісними медикаментами, функціонування закладів фармацевтичної галузі усіх форм власності та вносить рекомендації з цих питань.

Перевіряє в межах повноважень ради роботу закладів охорони здоров’я та соціальної політики, забезпечує контроль за додержанням підприємствами, установами, організаціями та іншими роботодавцями законодавства про працю, зайнятість та соціальний захист громадян, готує за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради.

Сприяє встановленню зв’язків, обміну досвідом з радами, громадськими організаціями медичного та соціального напрямків областей і міст України, а також інших держав.

Вивчає та розглядає питання, пов’язані зі станом матеріально-побутового забезпечення та потребами соціально незахищених верств населення, вжиттям заходів щодо створення спеціалізованих служб для надання соціальних та інших послуг цим громадянам.

Готує висновки з питань, пов’язаних із розширенням системи адресної соціальної допомоги і підтримки малозабезпечених громадян та сімей з дітьми, які відповідно до законодавства мають право на її отримання, утриманням мережі будинків-інтернатів, підвищенням рівня обслуговування громадян, які перебувають у закладах соціального захисту населення.

Розглядає проекти територіальних програм зайнятості населення області, звіти про їх виконання.

Розглядає перед внесенням на розгляд обласної ради програми соціально-економічного розвитку області, зайнятості та соціального захисту населення, готує висновки, доповіді та співдоповіді.

Заслуховує звіти обласного центру зайнятості про заходи, здійснені в пошуках та створенні робочих місць, про їх співпрацю з підприємствами державної, комунальної та приватної форм власності.

Сприяє реалізації на території області заходів у сфері соціально-трудових відносин, безпечної життєдіяльності, оплати, охорони і належних умов праці, зайнятості, пенсійного забезпечення та соціального захисту населення.

Попередньо розглядає питання щодо реорганізації, ліквідації, скорочення працівників в установах охорони здоров’я та соціального захисту населення області, пропонує висновки та рекомендації з цих питань.

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]