З питань розвитку промисловості, будівництва, архітектури, комунікацій, дорожнього та житлово-комунального господарства


ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням обласної ради
від 18.03.2016. № 109-4/2016

 

Функціональна спрямованість
постійної комісії обласної ради з питань розвитку промисловості, будівництва, архітектури, комунікацій, дорожнього та житлово-комунального господарства

Комісія за дорученням обласної ради, голови обласної ради, першого заступника, заступника голови обласної ради або за власною ініціативою:

Розглядає та подає на затвердження обласній раді:

–  проекти рішень обласної ради з питань розвитку промисловості, планування територій, архітектури, будівництва, об’єктів соціально-культурного призначення і житла, комунікацій, розвитку дорожнього, транспортного та житлово-комунального господарства, мереж газо-, водо-, електропостачання, перевезень та зв’язку;

– проекти рішень обласної ради щодо програм соціально-економічного та культурного розвитку області, інших цільових програм в частині компетенції комісії.

Розглядає та надає висновки та рекомендації щодо:

– виконання регіональних правил забудови населених пунктів області, їх генеральних планів, поліпшення архітектурного вигляду забудов;

– охорони, реставрації, використання пам’яток архітектури і містобудування;

– затвердження переліків об’єктів будівництва, ремонту та реконструкції, які фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету, міжбюджетних трансфертів з державного та/або місцевого бюджету;

– виконання інвестиційних намірів щодо будівництва об’єктів соціально-культурного призначення та житла, ефективного використання бюджетних коштів усіх рівнів, залучених коштів і коштів інших джерел фінансування, що спрямовуються на цю мету;

– забезпечення паливно-енергетичними ресурсами господарського комплексу області, споживання енергоносіїв, проектів програм енергозбереження;

– покращення роботи паливно-енергетичного комплексу області, впровадження нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії та нових енергозберігаючих технологій;

– роботи і координації діяльності промислових підприємств незалежно від форм власності;

– відновлення виробництва, нарощування випуску власної продукції та розширення сфери виробництва товарів широкого споживання;

– розвитку житлово-комунального господарства області у сфері водо-, газо-, електро- і теплопостачання, водовідведення, обласного електротранспорту, експлуатації та ремонту житла, дорожнього і зеленого господарства та благоустрою, надання послуг населенню;

– забезпечення та потреби області в послугах зв’язку, перевезенні залізничним, автомобільним та іншими видами транспорту;

– оптимізації, функціонування житлово-комунального господарства та запровадження нових форм його організації;

– стану та розвитку різних галузей промисловості області.

Здійснює контроль за:

– ефективністю використання коштів загального та спеціального фондів обласного бюджету, які спрямовуються на розвиток промисловості, житлово-комунального і дорожнього господарства, будівництво, архітектуру;

– належним та своєчасним виконанням рішень обласної ради з питань, що належать до компетенції комісії.

Заслуховує звіти про виконання регіональних цільових програм.

Аналізує скарги жителів області на роботу житлово-комунального господарства та з інших питань, віднесених до відання комісії, розглядає їх на засіданнях комісії.

Проводить попередній розгляд проектів нормативних актів та місцевих програм, що стосуються містобудування та житлово-комунального господарства.

 Здійснює перевірки, обстеження та аналіз діяльності об’єктів житлово-комунального господарства і готує за їх наслідками відповідні пропозиції щодо шляхів вирішення проблемних питань.

Попередньо розглядає кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження обласною радою, готує висновки з цих питань, зокрема щодо:

– Івано-Франківського обласного навчально-курсового комбінату житлово-комунального господарства;

– обласного комунального підприємства “Західбудсервіс”;

– комунального підприємства обласної ради “Про-Експерт”.

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]