З питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу


ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням обласної ради
від 18.03.2016. № 109-4/2016

Функціональна спрямованість
постійної комісії обласної ради з питань
соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю,
розвитку малого і середнього бізнесу

 

Комісія за дорученням обласної ради, голови обласної ради, першого заступника, заступника голови обласної ради або за власною ініціативою:

Попередньо розглядає програми соціально-економічного розвитку області, інші питання соціально-економічного та культурного розвитку, комунальної власності та приватизації майна спільної власності територіальних громад області, розвитку малого і середнього бізнесу.

Вивчає діяльність обласної державної адміністрації, її структурних підрозділів, підприємств, установ та організацій, їх філій та відділень з питань соціально-економічного розвитку, спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, приватизації, малого і середнього бізнесу, транспорту та зв’язку.

Заслуховує інформацію обласної державної адміністрації про хід виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку області, інших цільових програм, що належать до компетенції комісії.

Вивчає і бере участь у підготовці питань щодо стану та розвитку відповідних галузей економічного та суспільного життя, готує висновки та пропозиції з цих питань.

Здійснює контроль за реалізацією державної та регіональної політики щодо розвитку малого і середнього бізнесу, у сфері управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, а також корпоративних прав.

Сприяє створенню умов, спрямованих на розвиток та організацію міжрегіонального співробітництва у сфері соціально-економічного розвитку, а також розвитку міжнародного співробітництва у галузі економіки та інших сферах, які відносяться до компетенції комісії.

Розглядає питання щодо:

– ефективності використання і збереження закріпленого за підприємствами, установами, організаціями майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;

– передачі об’єктів права державної власності, зокрема тих, що не ввійшли до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації чи корпоратизації, у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст області та об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області у державну власність;

Розглядає проекти програм розвитку малого і середнього бізнесу, підприємництва, регуляторної політики.

Аналізує регуляторний вплив нормативно-правових актів обласної ради.

Забезпечує подання експертного висновку до проекту регуляторного акта.

Проводить аналіз господарсько-економічної діяльності підприємств, засновником яких є обласна рада та тих, що відносяться до відання комісії, а також заслуховує звіти керівників з цих питань.

Розглядає питання щодо дотримання умов договорів купівлі-продажу приватизованих об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

Вивчає і розглядає питання щодо створення, реорганізації та ліквідації підприємств, установ і організацій, заснованих на спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

Попередньо розглядає проекти рішень обласної ради щодо порядку та умов відчуження комунального майна, проектів програм приватизації та переліків об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, які підлягають приватизації, здійснює контроль ходу виконання цих програм, розглядає звіти про результати відчуження об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

Здійснює попередній розгляд питань, що стосуються володіння, користування та розпорядження об’єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, у тому числі всіх питань, що стосуються  передачі цих об’єктів в постійне або тимчасове користування, оренди, продажу і купівлі, використання як застави, відчуження, умов використання об’єктів, що приватизуються, передаються у користування чи оренду.

Вносить на розгляд обласної ради пропозиції, що стосуються надання преференцій конкретним суб’єктам малого та середнього бізнесу, які займаються пріоритетними напрямками діяльності у галузі виробництва.

Здійснює контроль:

– за виконання рішень ради, спрямованих на розвиток малого і середнього бізнесу, соціально-економічного розвитку, та тих, що належать до компетенції комісії;

– за станом фінансового забезпечення програм сприяння розвитку малого і середнього бізнесу за рахунок обласного бюджету;

– за управлінням майном, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, в межах, визначених обласною радою, в тому числі контроль за укладанням договорів на оренду комунальної власності;

– реалізацією державної та регіональної політики з питань розвитку малого і середнього бізнесу, у сфері управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, корпоративних прав;

– за ефективністю використання бюджетних коштів, загального і спеціальних фондів, у тому числі фондів за цільовим призначенням, обсягами, що спрямовуються на соціально-економічний розвиток територій, на виконання обласних цільових програм, що належать до відання комісії, управління спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, розвиток малого та середнього бізнесу відповідно до чинного законодавства, вивчає і вносить пропозиції щодо раціонального використання фінансових ресурсів;

– виконанням висновків та рекомендацій, прийнятих на засіданнях комісії.

Забезпечує тісну співпрацю з асоціаціями підприємців, що діють на території області, торгово-промисловою палатою тощо.

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]