З питань європейської інтеграції, міжнародного співробітництва, інвестицій та розвитку туризму


ЗАТВЕРДЖЕНО
від 18.03.2016. № 109-4/2016
рішенням обласної ради

Функціональна спрямованість
постійної комісії обласної ради з питань європейської інтеграції,
міжнародного співробітництва, інвестицій 

Комісія за дорученням обласної ради, голови обласної ради, першого заступника, заступника голови обласної ради або власною ініціативою:

Розглядає та подає на затвердження обласній раді:

– проекти рішень обласної ради та проекти регіональних програм з питань європейської інтеграції, міжнародного співробітництва, інвестицій та розвитку туризму;

– проекти рішень обласної ради про створення спеціальних вільних та інших зон, зміну статусу цих зон, внесення до відповідних органів пропозицій з цих питань;

– проекти рішень обласної ради про впровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності на окремих територіях пріоритетного розвитку області;

– проекти рішень обласної ради про вступ до міжнародних асоціацій, інших міжнародних об’єднань.

Розглядає та надає висновки і рекомендації щодо:

– проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку області в межах компетенції комісії та готує доповіді та співдоповіді із зазначених питань;

–        фінансування (співфінансування) заходів обласних програм з питань

європейської інтеграції, міжнародного співробітництва, інвестицій та розвитку туризму, а також ефективності використання бюджетних коштів передбачених на їх реалізацію;

– проектів планування і забудови населених пунктів, їх генеральні плани та схеми промислових зон, в частині залучення інвестицій, використання і резервування територій та об’єктів області в рекреаційних цілях;

– визначення режиму використання територій рекреаційних зон;

– організації охорони, реставрації, використання пам’яток історії та культури, архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та садибних комплексів, природних заповідників місцевого значення;

– розвитку туристичної галузі області та створення матеріально-технічної бази для розміщення, харчування, транспортного, торговельного, медичного, спортивного, культурного обслуговування туристів та підвищення якості туристичних послуг;

– впливу на розвиток туризму суміжних галузей економіки;

– реалізації державної зовнішньоекономічної політики на території області;

– укладення та реалізації угод про транскордонне співробітництво, суб’єктом яких є область;

– здійснення торгово-економічного співробітництва на міжрегіональному та міждержавному рівнях, зокрема міжрегіональною асоціацією “Карпатський Єврорегіон”, Єврорегіон “Верхній Прут”;

– програм зовнішньоекономічної діяльності в області, заходів щодо підвищення їх ефективності, поліпшення структури експорту і імпорту товарів, надання рекомендацій з цих питань суб’єктам господарської діяльності області.

Сприяє створенню умов та розвитку міжнародних і транскордонних відносин області з регіонами різних держав відповідно до місцевих, міжнародних та міждержавних угод.

Сприяє активізації зовнішньоекономічних зв’язків та виходу на зовнішній ринок підприємств, установ та організацій, розташованих на території області, в тому числі враховуючи вступ України в зону вільної торгівлі з країнами ЄС.

Сприяє створенню умов для надходження зовнішніх інвестицій на розвиток малого та середнього бізнесу та інвестиційній діяльності на території області.

Сприяє розвитку державного-приватного партнерства на території області та співпрацює з підприємствами, спілками підприємців, бізнес-асоціаціями та торгово-промисловою палатою, що діють на території області.

Бере участь у розробці та розгляді проектів (програм) міжнародної технічної допомоги, зокрема транскордонних програм, надає пропозиції щодо їх співфінансування.

Аналізує зовнішньоекономічну діяльність підприємств, організацій, установ та фізичних осіб-підприємців області.

Аналізує соціологічні дослідження, експертні пропозиції та вивчення громадської думки з питань європейської інтеграції, міжнародного співробітництва, інвестицій та розвитку туризму.

Здійснює контроль щодо:

– виконання обласних комплексних і цільових програм з питань європейської інтеграції, міжнародного співробітництва, інвестицій та туризму;

– виконання угод про транскордонне співробітництво, суб’єктом яких є Івано-Франківська область;

– підготовки проектів та реалізації програм міжнародної технічної допомоги на території області;

– забезпечення розвитку в області всіх видів туризму, розвитку і вдосконалення туристичних та рекреаційних заходів усіх форм власності;

– виконання рішень обласної ради з питань, що належать до компетенції комісії.

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]