Нагороди


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання
(Десята сесія)

РІШЕННЯ

 

 

від 12.11.2021. № 273-10/2021
м. Івано-Франківськ

 

 

 

Про Програму розвитку
місцевого самоврядування
в Івано-Франківській області
на 2022-2026 роки

 

 

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад”, “Про державні цільові програми”, Бюджетного кодексу України, враховуючи, що розвиток місцевого самоврядування є одним із пріоритетних напрямів державної політики України та з метою створення належних умов для підвищення ефективності діяльності місцевих рад, поліпшення їх матеріально-технічного забезпечення для вирішення нагальних потреб територіальних громад обласна рада

вирішила:

 1. Затвердити Програму розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на 2022-2026 роки (далі – Програма) (додаток 1).
 2. Виконавчому апарату обласної ради забезпечити організацію виконання Програми.
 3. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації при формуванні проєктів обласного бюджету на 2022 рік та наступні роки враховувати бюджетні запити обласної ради на виділення коштів для реалізації заходів Програми.
 4. Встановити, що бюджетні призначення для реалізації заходів Програми передбачаються при формуванні обласного бюджету і затверджуються рішенням обласної ради про бюджет на відповідний бюджетний період.
 5. Доручити голові обласної ради О. Сичу затвердити Положення про координаційну раду та її персональний склад.
 6. Затвердити:

– Положення про обласний конкурс проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування (додаток 2);

– Положення про обласний конкурс “Громада кращого довкілля” (додаток 3);

– Положення про обласний конкурс “Краща спортивна громада” (додаток 4);

– Положення про обласний конкурс “Краща етнокультурна громада”(додаток 5);

– Підпрограму підтримки ініціатив місцевих карпатських громад (додаток 6);

– Положення про порядок використання коштів Підпрограми “Фонд обласної ради на виконання депутатських повноважень” (додаток 7);

– Положення про порядок відшкодування депутатам обласної ради витрат, пов’язаних з депутатською діяльністю, (додаток 8).

 1. З метою відзначення жителів області, трудових колективів за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у соціально-економічний та культурний розвиток області, участь у процесах державотворення, а також з нагоди державних та професійних свят, ювілеїв тощо встановлюються такі нагороди обласної ради:

– Грамота голови Івано-Франківської обласної ради;

– Подяка голови Івано-Франківської обласної ради;

– Цінний подарунок голови Івано-Франківської обласної ради;

– інші спеціальні відзнаки чи медалі

та затвердити Положення про них (додаток 9).

 1. Рекомендувати обласній державній адміністрації при підготовці проєкту програми соціально-економічного та культурного розвитку області на 2022 рік врахувати завдання і заходи Програми розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на 2022 рік, а також враховувати завдання і заходи Програми на 2023-2026 роки при підготовці програм на відповідні бюджетні періоди.
 2. Рекомендувати районним, міським, селищним і сільським радам розглянути питання щодо розробки та прийняття програм розвитку місцевого самоврядування районів і відповідних територіальних громад на 2022-2026 роки.
 3. Відповідно до законів України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”, “Про телебачення і радіомовлення” та “Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації”, з метою оперативного інформування населення через засоби масової інформації про діяльність обласної ради та інших органів місцевого самоврядування області, утвердження свободи слова в Україні укласти угоди про співпрацю між обласною радою та засобами масової інформації області.
 4. Визнати таким, що втрачає чинність з 01 січня 2022 року, рішення обласної ради від 29.05.2020. № 1457-35/2020 “Про Програму розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на 2021 рік” (зі змінами).
 5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, міжрегіонального та міжнародного співробітництва (А. Іваськів).

 

 

Голова обласної ради                                                                         Олександр Сич


Додаток 9
до рішення обласної ради
від 12.11.2021. № 273-10/2021

 

Нагороди обласної ради
З метою відзначення жителів області, трудових колективів за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у соціально-економічний та культурний розвиток області, участь у процесах державотворення, а також з нагоди державних та професійних свят, ювілеїв тощо встановлюються такі нагороди обласної ради:
– Грамота голови Івано-Франківської обласної ради;
– Подяка голови Івано-Франківської обласної ради;
– Цінний подарунок голови Івано-Франківської обласної ради.
З нагоди пам’ятних дат та історичних подій можуть виготовлятися також інші спеціальні відзнаки чи медалі, опис яких затверджується розпорядженням голови обласної ради. Вручення таких відзнак чи медалей також може засвідчуватися відповідним посвідченням.

Положення про Грамоту голови Івано-Франківської обласної ради
1. Грамотою голови Івано-Франківської обласної ради (далі – Грамота) нагороджуються жителі області, трудові колективи за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у соціально-економічний та культурний розвиток області, участь у процесах державотворення, а також з нагоди державних та професійних свят, ювілеїв тощо.
Грамотою можуть бути нагороджені громадяни України та інших держав.
Особа може бути представлена до нагородження Грамотою один раз.
2. Опис Грамоти затверджується розпорядженням голови обласної ради.
3. Клопотання щодо нагородження Грамотою подаються на ім’я голови обласної ради депутатами обласної ради, депутатськими фракціями в обласній раді, органами місцевого самоврядування, державними органами, установами, підприємствами незалежно від форм власності, а також громадськими організаціями, військовими частинами, Всеукраїнськими та міжнародними організаціями тощо.
4. До подання про відзначення Грамотою додаються біографічна довідка та відомості про досягнення, за які особа представляється до відзначення, підписані керівником установи, закладу, організації, де така особа працює.
5. Подання про відзначення Грамотою вноситься, як правило, до обласної ради не пізніше ніж за місяць до дати нагородження. У поданні обов’язково вказується дата нагородження.
Документи, внесені з порушенням вимог цього Положення, повертаються посадовій особі чи органу, який вніс подання про відзначення, із супровідним листом обласної ради.
6. Про нагородження Грамотою видається розпорядження голови обласної ради.
7. Вручення Грамоти здійснюється на сесії обласної ради або ж на інших урочистих заходах.

Положення про Подяку голови Івано-Франківської обласної ради
1. Подякою голови Івано-Франківської обласної ради (далі – Подяка) нагороджуються жителі області, трудові колективи за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у соціально-економічний та культурний розвиток області, участь у процесах державотворення, а також з нагоди державних та професійних свят, ювілеїв тощо.
Подякою можуть бути нагороджені громадяни України та інших держав.
Особа може бути представлена до нагородження Подякою один раз.
2. Опис Подяки затверджується розпорядженням голови обласної ради.
3. Клопотання щодо нагородження Подякою подаються на ім’я голови обласної ради депутатами обласної ради, депутатськими фракціями в обласній раді, органами місцевого самоврядування, державними органами, установами, підприємствами незалежно від форм власності, а також громадськими організаціями, військовими частинами, Всеукраїнськими та міжнародними організаціями тощо.
4. До подання про відзначення Подякою додаються біографічна довідка та відомості про досягнення, за які особа представляється до відзначення. підписані керівником установи, закладу, організації, де така особа працює, а також копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера особи.
5. Подання про відзначення Подякою вноситься до обласної ради, як правило, не пізніше ніж за місяць до дати нагородження. У поданні обов’язково вказується дата нагородження.
Документи, внесені з порушенням вимог цього Положення, повертаються посадовій особі чи органу, який вніс подання про відзначення, із супровідним листом обласної ради.
6. Про нагородження Подякою видається розпорядження голови обласної ради.
7. Особам, нагородженим Подякою, вручається грошова премія у розмірі 1 (одна) тисяча гривень.
8. Вручення Подяки здійснюється на сесії обласної ради або ж на інших урочистих заходах.

Положення про Цінний подарунок голови Івано-Франківської обласної ради
1. Цінним подарунком голови Івано-Франківської обласної ради (далі – Цінний подарунок) нагороджуються жителі області, трудові колективи за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у соціально-економічний та культурний розвиток області, участь у процесах державотворення, а також з нагоди державних та професійних свят, ювілеїв тощо.
Цінним подарунком можуть бути нагороджені громадяни України та інших держав.
Особа може бути представлена до нагородження Цінним подарунком один раз.
2. Цінними подарунками є наручні (чоловічі та жіночі) годинники або інші цінні речі з відповідним написом.
3. Клопотання щодо нагородження Цінним подарунком подаються на ім’я голови обласної ради депутатами обласної ради, депутатськими фракціями в обласній раді, органами місцевого самоврядування, державними органами, установами, підприємствами незалежно від форм власності, а також громадськими організаціями, військовими частинами, Всеукраїнськими та міжнародними організаціями тощо.
4. До подання про відзначення Цінним подарунком додаються біографічна довідка та відомості про досягнення, за які особа представляється до відзначення, підписані керівником установи, закладу, організації, де така особа працює.
5. Подання про відзначення Цінним подарунком вноситься до обласної ради, як правило, не пізніше ніж за місяць до дати нагородження. У поданні обов’язково вказується дата нагородження.
Документи, внесені з порушенням вимог цього Положення, повертаються посадовій особі чи органу, який вніс подання про відзначення, із супровідним листом обласної ради.
6. Про нагородження Цінним подарунком видається розпорядження голови обласної ради.
7. Вручення Цінного подарунка здійснюється на сесії обласної ради або ж на інших урочистих заходах.

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]