Обласний бюджет на 2017 рік


РІШЕННЯ

від 23.12.2016. № 408-12/2016
м. Івано-Франківськ

Про обласний бюджет
на 2017 рік

Керуючись статтею 77 Бюджетного кодексу України, статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України від 21.12.2016 р. № 1801-VIII “Про Державний бюджет України на 2017 рік”, обласна рада

вирішила:

 

1. Визначити на 2017 рік:– доходи обласного бюджету в сумі 7 256 740,3 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду обласного бюджету – 7 109 051,2 тис. гривень, доходи спеціального фонду обласного бюджету – 147 689,1 тис. гривень згідно з додатком 1;

– видатки обласного бюджету в сумі 7 247 530,3 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду обласного бюджету – 6 996 531,3 тис. гривень, видатки спеціального фонду обласного бюджету – 250 999,0 тис. гривень згідно з додатком 3;

– повернення кредитів до спеціального фонду обласного бюджету в сумі 2 025,0 тис. гривень згідно з додатком 4;

– надання кредитів з обласного бюджету в сумі 11 235,0 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду обласного бюджету – 9190,0 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду обласного бюджету – 2 045,0 тис. гривень згідно з додатком 4;

– профіцит загального фонду обласного бюджету в сумі 103 329,9 тис. гривень та дефіцит спеціального фонду обласного бюджету – 103 329,9 тис. гривень згідно з додатком 2.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів обласного бюджету у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду – 6 996 531,3 тис. гривень та спеціальному фонду – 250 999,0 тис. гривень згідно з додатком 3.

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів обласного бюджету в сумі 300,0 тис. гривень.

4. Затвердити міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5:

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (окремо за видами) у сумі 5 262 498,3 тис. гривень;

субвенції з обласного бюджету на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування:

– Волинському обласному бюджету для Волинської обласної психіатричної лікарні № 2 смт. Олика – 920,0 тис. гривень;

– Львівському обласному бюджету для Львівської лікарні відновного лікування № 2 “Центр реабілітації ветеранів ОУН-УПА “Говерла” – 940,0 тис. гривень;

– Львівському обласному бюджету для обласної клінічної лікарні – 280,0 тис. гривень;

інші субвенції місцевим бюджетам із загального фонду обласного бюджету на:

– поховання померлих (загиблих) учасників бойових дій та інвалідів війни в сумі 629,7 тис. гривень;

– пільги на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в сумі 845,7 тис. гривень;

– додаткові виплати ветеранам ОУН-УПА – 2 574,0 тис. гривень;

– виконання Програми розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки – 2 894,0 тис. гривень;

інші субвенції місцевим бюджетам зі спеціального фонду обласного бюджету:

– на виконання Програми розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки – 21 262,9 тис. гривень.

5. Встановити обсяг резервного фонду обласного бюджету на 2017 рік в сумі 1000,0 тис. гривень.

Обласній державній адміністрації спільно з обласною радою виділяти кошти з резервного фонду обласного бюджету на здійснення заходів згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 р. № 415 “Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету”, а у обсягах більше 100,0 тис. гривень – після погодження з постійною комісією обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків, крім заходів, пов’язаних з обороноздатністю держави.

Спрямовувати інші субвенції місцевим бюджетам на такі заходи за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків з подальшим затвердженням на сесії обласної ради.

6. Затвердити перелік захищених видатків загального фонду обласного бюджету на 2017 рік, а саме на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

підготовку кадрів вищими навчальними закладами І-ІV рівнів акредитації;

забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

заходи, пов’язані з обороноздатністю держави, що здійснюються за рахунок коштів резервного фонду обласного бюджету;

оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури.

7. Затвердити у складі видатків обласного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм на загальну суму 362 167,9 тис. гривень згідно з додатком 6.

8. Затвердити перелік розпорядників субвенції – переможців обласних конкурсів проектів та програм розвитку місцевого самоврядування в сумі 24 156,9 тис. гривень згідно з додатком 7.

9. Згідно з пунктом 8 статті 16 Бюджетного кодексу України надати дозвіл департаменту фінансів обласної державної адміністрації в межах поточного бюджетного періоду за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету на депозити відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України, з подальшим їх поверненням до кінця бюджетного періоду.

10. Головним розпорядникам коштів обласного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; проведення розрахунків за продукти харчування, придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів, за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

11. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право департаменту фінансів обласної державної адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів обласного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

12. Установити, що до доходів загального фонду обласного бюджету на 2017 рік належать надходження, визначені статтею 66 Бюджетного кодексу України, а також трансферти, що надаються з Державного бюджету України обласному бюджету, та субвенції, що передаються з інших місцевих бюджетів.

Установити, що частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань (засновником яких є обласна рада), що вилучається до бюджету, зараховується до обласного бюджету в розмірі 15 відсотків за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2017 році у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.

13. Обласній державній адміністрації до 01.03.2017 року подати до обласної ради для погодження з постійними комісіями обласної ради:

– з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу, з питань розвитку промисловості, будівництва, архітектури, дорожнього та житлово-комунального господарства, з питань бюджету, фінансів та податків пропозиції щодо пооб’єктного розподілу бюджету розвитку обласного бюджету;

– з питань екології та раціонального природокористування, з питань бюджету, фінансів та податків пропозиції щодо переліку природоохоронних заходів, що будуть фінансуватися за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища та переліку природоохоронних заходів, що будуть фінансуватися за рахунок залишку коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, що сформується станом на 01.01.2017 року.

Розподіл коштів обласного бюджету, що спрямовуються на природоохоронні заходи, будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів інфраструктури та соціально-культурної сфери також погоджувати з постійною комісією обласної ради з питань розвитку промисловості, будівництва, архітектури, дорожнього та житлово-комунального господарства.

Спрямувати частину коштів бюджету розвитку обласного бюджету на 2017 рік в сумі 1000,0 тис. гривень департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації за КПКВК 4716310 “Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку територій” на капітальний ремонт комунального закладу “Івано-Франківський обласний госпіталь ветеранів війни” в м. Коломиї.

14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду обласного бюджету на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69-1 Бюджетного кодексу України, та субвенції, що передаються з інших місцевих бюджетів.

Джерелами формування в частині фінансування є кошти, які передаються з іншої частини бюджету.

Джерелами формування в частині кредитування є повернення кредитів, наданих на будівництво (реконструкцію) житла для молодих сімей та одиноких громадян, а також відсотків за користування ними індивідуальним сільським забудовникам та для підтримки малого і середнього підприємництва.

15. Надати право обласній державній адміністрації за погодженням з обласною радою та відповідно до рішення постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків у міжсесійний період здійснювати внесення змін до доходів та видатків обласного бюджету за рахунок міжбюджетних трансфертів з державного та інших бюджетів, розподіл і перерозподіл обсягів субвенцій та додаткових дотацій між місцевими бюджетами з подальшим затвердженням на сесії обласної ради.

Уповноважити голову обласної ради О. Сича у випадках, передбачених першим абзацом цього пункту, укладати договори про міжбюджетні трансферти з відповідними місцевими радами.

16. Встановити, що розподіл вільного залишку коштів загального фонду та залишку коштів спеціального фонду, які сформуються станом на 01.01.2017 року у міжсесійний період здійснюється розпорядженнями обласної державної адміністрації та обласної ради за погодженням із постійною комісією обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків з подальшим затвердженням на сесії обласної ради.

17. Надати право департаменту фінансів облдержадміністрації за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків при внесенні змін та доповнень до класифікації доходів, відомчої та типової програмної класифікації видатків та кредитування приводити у відповідність до неї доходи, видатки, фінансування та кредитування обласного бюджету з подальшим затвердженням на сесії обласної ради.

18. Дозволити департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації як головному розпоряднику бюджетних коштів у разі неможливості забезпечення необхідного рівня спеціалізованої медичної допомоги у лікувально-профілактичних закладах області здійснювати видатки на лікування хворих за її межами у рамках відповідних призначень, передбачених на виконання відповідних регіональних цільових програм.

19. Управлінню спорту обласної державної адміністрації погодити з постійними комісіями обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи слова і з питань бюджету, фінансів та податків розподіл видатків, передбачених за КПКВК 13151100 “Інші видатки” для надання фінансової підтримки громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування.

20. Управлінню культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації погодити з постійними комісіями обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи слова і з питань бюджету, фінансів та податків розподіл видатків, передбачених за КПКВК 2414030 “Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи” на проведення культурно-мистецьких заходів.

21. Департаменту соціальної політики облдержадміністрації погодити з постійними комісіями обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політики, з питань бюджету, фінансів та податків розподіл видатків, передбачених за КПКВК 1513400 “Інші видатки на соціальний захист населення” для надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів.

22. Головним розпорядникам коштів (виконавцям програм) підготувати та подати до обласної ради для розгляду відповідними постійними комісіями обласної ради та постійною комісією обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків переліки заходів щодо реалізації галузевих регіональних цільових програм на 2017 рік, які проводитимуться в межах коштів, передбачених цим рішенням.

Переліки заходів щодо реалізації у 2017 році регіональної цільової програми зовнішнього освітлення селищних та сільських населених пунктів області до 2020 року і регіональної програми будівництва, реконструкції та модернізації об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури Івано-Франківської області до 2020 року також погоджувати із постійною комісією обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу.

Департаменту фінансів обласної державної адміністрації здійснювати фінансування програм, кошти на виконання яких передбачені в обласному бюджеті на 2017 рік, після погодження переліків заходів постійними комісіями обласної ради.

23. Головним розпорядникам коштів щотижнево після оплати товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти оприлюднювати на офіційних інтернет-сторінках інформацію про постачальника із зазначенням ціни за одиницю товару та вартості робіт і послуг в розрізі підвідомчих закладів та установ.

Рекомендувати підприємствам, які виконують будівельно-монтажні роботи на об’єктах соціально-культурної сфери області, на офіційних інтернет-сторінках оприлюднювати інформацію про детальну калькуляцію витрат таких робіт та ціни на будівельні матеріали, що використані для їх виконання.

24. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації після затвердження місцевих бюджетів на 2017 рік провести аналіз їх забезпеченості видатками на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; проведення розрахунків за продукти харчування, придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів, за енергоносії, які споживаються бюджетними установами, та подати його обласній раді до 01.03.2017 року.

25. Обласній державній адміністрації щоквартально подавати інформацію обласній раді про виконання обласного бюджету у 2017 році за доходами і видатками за формою, встановленою постійною комісією обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків.

26. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

27. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків.

Голова обласної ради                                                                  Олександр Сич

Додатки до рішення


Рішення від 23.12.2016. № 408-12/2016 “Про обласний бюджет на 2017 рік”


Перелік рішень

п/п

Дата, номер рішення

Назва рішення

110.03.2017. 436-13/2017Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік
224.03.2017. 468-13/2017Про внесення змін до рішення обласної ради від 23.12.2016. № 408-12/2016 “Про обласний бюджет на 2017 рік”
312.05.2017. 512-15/2017Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік
430.06.2017. 531-16/2017Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік
515.09.2017. 592-17/2017Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік
627.10.2017. 650-18/2017Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік
708.12.2017. 671-19/2017Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік
822.10.2017. 729-19/2017Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік
Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]