Обласний бюджет на 2023 рік


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання
(Дев’ятнадцята сесія)

РІШЕННЯ

 

23.12.2022                                 м. Івано-Франківськ                              № 576-19/2022

 

Про обласний бюджет
Івано-Франківської області
на 2023 рік
(код бюджету 09100000000)

 

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” Івано-Франківська обласна рада

вирішила:

 1. Визначити на 2023 рік:

доходи обласного бюджету в сумі 2 374 621 170 гривень, у тому числі доходи загального фонду обласного бюджету – 1 853 603 470 гривень та доходи спеціального фонду обласного бюджету – 521 017 700 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки обласного бюджету в сумі 2 373 421 170 гривень, у тому числі видатки загального фонду обласного бюджету – 1 776 568 100 гривень та видатки спеціального фонду обласного бюджету – 596 853 070 гривень;

повернення кредитів до спеціального фонду обласного бюджету в сумі 1 970 000 гривень;

надання кредитів з обласного бюджету в сумі 3 170 000 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду обласного бюджету – 1 200 000 гривень та надання кредитів із спеціального фонду обласного бюджету – 1 970 000 гривень;

профіцит за загальним фондом обласного бюджету в сумі 75 835 370 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом обласного бюджету в сумі 75 835 370 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів обласного бюджету в розмірі 500 000 гривень, що становить 0,028 відсотка видатків загального фонду обласного бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд обласного бюджету в розмірі 20 000 000 гривень, що становить 1,12 відсотка видатків загального фонду обласного бюджету, визначених цим пунктом.

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2023 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.
 2. Затвердити міжбюджетні трансферти на 2023 рік згідно з додатком 5 до цього рішення.

Надати право обласній державній адміністрації за погодженням з обласною радою та відповідно до рішення постійної комісії обласної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій у міжсесійний період здійснювати внесення змін до доходів та видатків обласного бюджету за рахунок міжбюджетних трансфертів, розподіл і перерозподіл обсягів субвенцій та додаткових дотацій з державного бюджету місцевим бюджетам між місцевими бюджетами, перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету, передачу бюджетних призначень, з подальшим затвердженням на сесії обласної ради.

Затвердити розподіл обсягу додаткової дотації між місцевими бюджетами на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я відповідно до Порядку розподілу додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я на 2023 рік, затвердженого розпорядженням обласної військової адміністрації від 08.12.2022 № 488, згідно з вимогами частини п’ятої статті 1036 Бюджетного кодексу України.

 1. Затвердити розподіл витрат обласного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 431 500 870 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.
 2. Установити, що у загальному фонді обласного бюджету на 2023 рік:

1) до доходів загального фонду обласного бюджету належать доходи, визначені статтею 66 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97 та 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України).

Установити, що частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань (засновником яких є обласна рада), що вилучається до бюджету, зараховується до обласного бюджету в розмірі 15 відсотків за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2023 році у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.

2) джерелами формування у частині кредитування є надання кредитів з бюджету, що здійснюється за рахунок надходжень загального фонду обласного бюджету.

 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду обласного бюджету на 2023 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є кошти, які передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду, визначені пунктом 10 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України;

3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктом 11 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

повернення кредитів, наданих з обласного бюджету індивідуальним сільським забудовникам;

повернення кредитів, наданих з обласного бюджету молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла;

повернення кредитів, наданих з обласного бюджету для підтримки малого і середнього підприємництва.

 1. Обласній державній адміністрації спільно з обласною радою виділяти кошти з резервного фонду обласного бюджету, а у обсягах більше 100 000 гривень – після погодження з постійною комісією обласної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій, крім заходів, пов’язаних з обороноздатністю держави.

Спрямовувати інші субвенції місцевим бюджетам на такі заходи за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій з подальшим затвердженням на сесії обласної ради.

 1. Визначити на 2023 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

обслуговування державного (місцевого) боргу;

соціальне забезпечення;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

підготовку кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти;

забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

наукову і науково-технічну діяльність;

компенсацію процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла;

заходи, пов’язані з обороноздатністю держави, що здійснюються за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету;

оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури;

програму державних гарантій медичного обслуговування населення;

середньострокові зобов’язання у сфері охорони здоров’я.

 1. Згідно з частиною восьмою статті 16 Бюджетного кодексу України надати дозвіл департаменту фінансів Івано-Франківської обласної державної адміністрації (І. Мацькевич) в межах поточного бюджетного періоду за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій (Н. Іванів) здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету на депозити відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України, з подальшим їх поверненням до кінця бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів.
 2. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право голові обласної державної адміністрації – начальнику обласної військової адміністрації (С. Онищук) відповідно до чинного законодавства отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів обласного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 3. Головним розпорядникам коштів обласного бюджету на виконання норм Бюджетного кодексу України забезпечити:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2023 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) забезпечення у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати та проведення в повному обсязі розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі.

 1. Надати право департаменту фінансів облдержадміністрації (І. Мацькевич) при внесенні змін та доповнень до класифікації доходів, відомчої та типової програмної класифікації видатків та кредитування приводити у відповідність до неї доходи, видатки, фінансування та кредитування обласного бюджету.
 2. Встановити, що розподіл вільного залишку коштів загального фонду та залишку коштів спеціального фонду, які сформуються станом на 01.01.2023 року у міжсесійний період здійснюється розпорядженнями голови обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації та голови обласної ради за погодженням із постійною комісією обласної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій з подальшим затвердженням на сесії обласної ради.
 3. Головним розпорядникам коштів (виконавцям програм) підготувати та подати до обласної ради для розгляду відповідними постійними комісіями обласної ради та постійною комісією обласної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій переліки заходів щодо реалізації галузевих регіональних цільових програм на
  2023 рік, які проводитимуться в межах коштів, передбачених цим рішенням.

Департаменту фінансів обласної державної адміністрації здійснювати фінансування програм, кошти на виконання яких передбачені в обласному бюджеті на 2023 рік, після погодження переліків заходів постійними комісіями обласної ради.

 1. Управлінню спорту та молодіжної політики обласної державної адміністрації погодити з постійними комісіями обласної ради з питань освіти, науки, спорту та молодіжної політики і з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій розподіл видатків, передбачених за кодом бюджетної програми 1115062 “Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні” для надання фінансової підтримки громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування.
 2. Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації погодити з постійними комісіями обласної ради з питань освіти, науки, спорту та молодіжної політики і з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій пооб’єктний розподіл видатків, передбачених на виконання заходів Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки.
 3. Управлінню культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації погодити з постійними комісіями обласної ради з питань культури, духовності та інформаційної політики і з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій розподіл видатків, передбачених за кодом бюджетної програми 1014020 “Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій” на проведення культурно-мистецьких заходів.
 4. Обласній державній адміністрації погоджувати пооб’єктний розподіл коштів, що спрямовуються на розвиток та утримання мереж автомобільних доріг загального користування місцевого значення Івано-Франківської області, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах області, з постійними комісіями обласної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій і з питань промисловості, підприємництва, будівництва та дорожнього господарства.
 5. Рішення набуває чинності з 01 січня 2023 року.
 6. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 7. Відповідно до частини червертої статті 28 Бюджетного кодексу України Івано-Франківській обласній військовій адміністрації (С. Онищук) забезпечити опублікування цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття.
 8. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови обласної ради М. Палійчука і постійну комісію обласної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій (Н. Іванів).

Голова обласної ради Олександр СИЧ


ДОДАТКИ


Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]