Протокол № 11


засідання постійної комісії обласної ради

з питань освіти, науки, спорту та молодіжної політики

 

від 01.11.2022 р                                                           м. Івано-Франківськ

Всього членів комісії: 6 осіб.

Присутні: 5

Б. Томенчук – голова комісії

І. Тринів – заступник голови комісії.

О. Тебешевська – секретар комісії.

Присутні члени комісії: О. Когут, В. Магаль

Відсутні:. М. Рудик п/п

Запрошені: В. Гладій – перший заступник голови обласної ради;

М. Грицків – начальник договірно-правового відділу начальник управління з питань майна спільної власності територіальних громад
області;

Д. Дмитрук – заступник начальника відділу з питань правового забезпечення та роботи з
персоналом;

Р. Лавринович – в. о. директора юридичного департаменту обласної державної
адміністрації;

А. Сташків – заступник директора департаменту освіти, науки та молодіжної політики
обласної державної адміністрації.

Вів засідання Б. Томенчук – голова постійної комісії обласної ради з
питань освіти, науки, спорту та молодіжної політики.

 

Комісія розглянула і затвердила порядок денний:

 

Порядок денний:

 1. Про проєкт рішення обласної ради “Про затвердження Статуту
  Вигодської спеціальної школи Івано-Франківської обласної ради”.
 2. Про проєкт рішення обласної ради “Про затвердження Статуту
  Калуської спеціальної школи Івано-Франківської обласної ради”.
 3. Про проєкт рішення обласної ради “Про затвердження Статуту
  Печеніжинської спеціальної школи Івано-Франківської обласної ради”.
 4. 4. Про проєкт рішення обласної ради “Про затвердження Статуту
  Рогатинської спеціальної школи Івано-Франківської обласної ради”.
 5. Про проєкт рішення обласної ради “Про затвердження Статуту
  Черченської спеціальної школи Івано-Франківської обласної ради”.
 6. Лист облдержадміністрації від 28.10.2022. № 887/0/2-22/01-132 про внесення змін до рішення обласної ради від 16.09.2022. № 501-16/2022 “Про внесення змін до обласного бюджету на 2022 рік” та календарного плану заходів на 2022 рік Програми розвитку освіти.

7.Різне.

 

1СЛУХАЛИ:Про проєкт рішення обласної ради “Про затвердження Статуту Вигодської спеціальної школи Івано-Франківської обласної ради”.

 

 Доповідав:А. Сташків – заступник директора департаменту освіти і науки облдержадміністрації.
 Виступили:Б. Томенчук, М. Грицків, А. Сташків, Р. Д. Дмитрук,
В. Гладій, О. Тебешевська, І. Тринів,
 Вирішили:I. 1. У преамбулі проєкту рішення про затвердження Статуту в новій редакції вказати посилання на норми чинного законодавства, що зумовили підготовку
проєкту рішення, а саме: вимоги статті 9 розділу XII Прикінцевих та перехідних положень Закону України “Про освіту”, Положення про управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затверджене рішенням обласної ради від 10.06.2016. № 205-5/2016, Положення про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ, закладів, організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затверджене рішенням обласної ради від 17.05.2019. № 1135-28/2019.

2. Пункт 1.2.  Статуту викласти у такій редакції:

“1.2. Спеціальна школа є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Івано-Франківської області (комунальним закладом). Власником спеціальної школи є територіальні громади сіл, селищ, міст області в особі Івано-Франківської
обласної ради”.

3. Четвертий абзац  пункту 4.8. Статуту доповнити словами: “а також у спосіб, визначений рішенням обласної ради”.

4. Другий абзац пункту 11.4. Статуту викласти у новій редакції:

“Призначення на посаду, звільнення з посади,
повноваження та відповідальність директора
визначаються законодавством України, рішенням
обласної ради  та Статутом Спеціальної школи”.

5. Пункт 14.1. Статуту  викласти у такій редакції:

“14.1. Реорганізація і ліквідація Спеціальної школи допускається лише після   погодження з центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки відповідного рішення Засновника”.

6. У тексті Статуту слова “Міністерство освіти і науки України” замінити словами “центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і
науки” у відповідних відмінках.

II. Підтримати проєкт рішення з пропозиціями і внести на розгляд сесії обласної ради.

 Голосували: ЗА” – 5 ,

“ПРОТИ” – 0, “УТРИМАЛИСЬ” – 0.

Рішення прийнято.

2.СЛУХАЛИ:Про проєкт рішення обласної ради “Про затвердження Статуту Калуської спеціальної школи Івано-Франківської обласної ради”.
 Доповідав:А. Сташків – заступник директора департаменту освіти і науки облдержадміністрації.
 Виступили:Б. Томенчук, О. Когут. М. Грицків, А. Сташків,
Д. Дмитрук, В. Гладій,О. Тебешевська, І. Тринів
 Вирішили:I. 1. У преамбулі проєкту рішення про затвердження Статуту в новій редакції вказати посилання на норми чинного законодавства, що зумовили підготовку
проєкту рішення, а саме: вимоги статті 9 розділу XII Прикінцевих та перехідних положень Закону України “Про освіту”, Положення про управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затверджене рішенням обласної ради від 10.06.2016. № 205-5/2016, Положення про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ, закладів, організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затверджене рішенням обласної ради від 17.05.2019. № 1135-28/2019.

2. Пункт 1.2.  Статуту викласти у такій редакції:

“1.2. Спеціальна школа є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Івано-Франківської області (комунальним закладом). Власником спеціальної школи є територіальні громади сіл, селищ, міст області в особі Івано-Франківської
обласної ради”.

3. Четвертий абзац  пункту 4.8. Статуту доповнити словами: “а також у спосіб, визначений рішенням обласної ради”.

4. Другий абзац пункту 11.4. Статуту викласти у новій редакції:

“Призначення на посаду, звільнення з посади,
повноваження та відповідальність директора
визначаються законодавством України, рішенням
обласної ради  та Статутом Спеціальної школи”.

5. Пункт 14.1. Статуту  викласти у такій редакції:

“14.1. Реорганізація і ліквідація Спеціальної школи допускається лише після   погодження з центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки відповідного рішення Засновника”.

6. У тексті Статуту слова “Міністерство освіти і науки України” замінити словами “центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і
науки” у відповідних відмінках.

II. Підтримати проєкт рішення з пропозиціями і внести на розгляд сесії обласної ради.

 Голосували:“ЗА” – 5

“ПРОТИ” – 0, “УТРИМАЛИСЬ” – 0.

Рішення прийнято.

3СЛУХАЛИ:Про проєкт рішення обласної ради “Про затвердження Статуту Печеніжинської спеціальної школи Івано-Франківської обласної ради”.
 Доповідав:А. Сташків – заступник директора департаменту освіти і науки облдержадміністрації.
 Виступили:Б. Томенчук, В. Гладій, О. Тебешевська, І. Тринів,
В. Магаль.
 Вирішили:I. 1. У преамбулі проєкту рішення про затвердження Статуту в новій редакції вказати посилання на норми чинного законодавства, що зумовили підготовку
проєкту рішення, а саме: вимоги статті 9 розділу XII Прикінцевих та перехідних положень Закону України “Про освіту”, Положення про управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затверджене рішенням обласної ради від 10.06.2016. № 205-5/2016, Положення про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ, закладів, організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затверджене рішенням обласної ради від 17.05.2019. № 1135-28/2019.

2. Пункт 1.2.  Статуту викласти у такій редакції:

“1.2. Спеціальна школа є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Івано-Франківської області (комунальним закладом). Власником спеціальної школи є територіальні громади сіл, селищ, міст області в особі Івано-Франківської
обласної ради”.

3. Четвертий абзац  пункту 4.8. Статуту доповнити словами: “а також у спосіб, визначений рішенням обласної ради”.

4. Другий абзац пункту 11.4. Статуту викласти у новій редакції:

“Призначення на посаду, звільнення з посади,
повноваження та відповідальність директора
визначаються законодавством України, рішенням
обласної ради  та Статутом Спеціальної школи”.

5. Пункт 14.1. Статуту  викласти у такій редакції:

“14.1. Реорганізація і ліквідація Спеціальної школи допускається лише після погодження з центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки відповідного рішення Засновника”.

6. У тексті Статуту слова “Міністерство освіти і науки України” замінити словами “центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і
науки” у відповідних відмінках.

II. Підтримати проєкт рішення з пропозиціями і внести на розгляд сесії обласної ради.

 Голосували: ЗА” – 5,

“ПРОТИ” – 0, “УТРИМАЛИСЬ” – 0.

Рішення прийнято.

4СЛУХАЛИ:Про проєкт рішення обласної ради “Про затвердження Статуту Рогатинської спеціальної школи Івано-Франківської обласної ради”.
 Доповідав:А. Сташків – заступник директора департаменту освіти і науки облдержадміністрації.
 Виступили:Б. Томенчук, В. Гладій, О. Тебешевська, І. Тринів,
О. Когут.
 Вирішили:I. 1. У преамбулі проєкту рішення про затвердження Статуту в новій редакції вказати посилання на норми чинного законодавства, що зумовили підготовку
проєкту рішення, а саме: вимоги статті 9 розділу XII Прикінцевих та перехідних положень Закону України “Про освіту”, Положення про управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затверджене рішенням обласної ради від 10.06.2016. № 205-5/2016, Положення про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ, закладів, організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затверджене рішенням обласної ради від 17.05.2019. № 1135-28/2019.

2. Пункт 1.2.  Статуту викласти у такій редакції:

“1.2. Спеціальна школа є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Івано-Франківської області (комунальним закладом). Власником спеціальної школи є територіальні громади сіл, селищ, міст області в особі Івано-Франківської
обласної ради”.

3. Четвертий абзац  пункту 4.8. Статуту доповнити словами: “а також у спосіб, визначений рішенням обласної ради”.

4. Другий абзац пункту 11.4. Статуту викласти у новій редакції:

“Призначення на посаду, звільнення з посади,
повноваження та відповідальність директора
визначаються законодавством України, рішенням
обласної ради  та Статутом Спеціальної школи”.

5. Пункт 14.1. Статуту  викласти у такій редакції:

“14.1. Реорганізація і ліквідація Спеціальної школи допускається лише після   погодження з центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки відповідного рішення Засновника”.

6. У тексті Статуту слова “Міністерство освіти і науки України” замінити словами “центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і
науки” у відповідних відмінках.

II. Підтримати проєкт рішення з пропозиціями і внести на розгляд сесії обласної ради.

 Голосували:” ЗА” – 5,

“ПРОТИ” – 0, “УТРИМАЛИСЬ” – 0.

Рішення прийнято.

5. СЛУХАЛИ::Про проєкт рішення обласної ради “Про затвердження Статуту Черченської спеціальної школи Івано-Франківської обласної ради”.
 Доповідав:А. Сташків – заступник директора департаменту освіти і науки облдержадміністрації.
 Виступили:Б. Томенчук, В. Гладій, О. Тебешевська.
 Вирішили:I. 1. У преамбулі проєкту рішення про затвердження Статуту в новій редакції вказати посилання на норми чинного законодавства, що зумовили підготовку
проєкту рішення, а саме: вимоги статті 9 розділу XII Прикінцевих та перехідних положень Закону України “Про освіту”, Положення про управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затверджене рішенням обласної ради від 10.06.2016. № 205-5/2016, Положення про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ, закладів, організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затверджене рішенням обласної ради від 17.05.2019. № 1135-28/2019.

2. Пункт 1.2.  Статуту викласти у такій редакції:

“1.2. Спеціальна школа є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Івано-Франківської області (комунальним закладом). Власником спеціальної школи є територіальні громади сіл, селищ, міст області в особі Івано-Франківської
обласної ради”.

3. Четвертий абзац  пункту 4.8. Статуту доповнити словами: “а також у спосіб, визначений рішенням обласної ради”.

4. Другий абзац пункту 11.4. Статуту викласти у новій редакції:

“Призначення на посаду, звільнення з посади,
повноваження та відповідальність директора
визначаються законодавством України, рішенням
обласної ради  та Статутом Спеціальної школи”.

5. Пункт 14.1. Статуту  викласти у такій редакції:

“14.1. Реорганізація і ліквідація Спеціальної школи допускається лише після   погодження з центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки відповідного рішення Засновника”.

6. У тексті Статуту слова “Міністерство освіти і науки України” замінити словами “центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і
науки” у відповідних відмінках.

II. Підтримати проєкт рішення з пропозиціями і внести на розгляд сесії обласної ради.

 Голосували: ЗА” – 5,

“ПРОТИ” – 0, “УТРИМАЛИСЬ” – 0.

Рішення прийнято.

 СЛУХАЛИ:Лист облдержадміністрації від 28.10.2022. № 887/0/2-22/01-132 про внесення змін до рішення обласної ради від 16.09.2022. № 501-16/2022 “Про внесення змін до обласного бюджету на 2022 рік” та календарного плану заходів на 2022 рік Програми розвитку освіти.
 Доповідав:А. Сташків – заступник директора департаменту освіти і науки облдержадміністрації.
 Виступив:Б. Томенчук
 Вирішили:Погодити внесення змін до рішення обласної ради від 16.09.2022. № 501-16/2022 “Про внесення змін до
обласного бюджету на 2022 рік” та календарного
плану заходів на 2022 рік Програми розвитку освіти.
 Голосували: ЗА” – 5,

“ПРОТИ” – 0, “УТРИМАЛИСЬ” – 0.

Рішення прийнято.

 СЛУХАЛИ:Різне.

 

 

 

 

Голова комісії                                                       Богдан Томенчук

 

 

Секретар комісії                                                   Оксана Тебешевська
Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]