ПРОТОКОЛ № 2


засідання постійної комісії обласної ради з питань промисловості, підприємництва, будівництва та дорожнього господарства

 

від 09.02.2021 р.

м. Івано-Франківськ

16.00, каб. 500

Всього членів комісії – 9 осіб

Були присутні на засіданні:

Шевченко
Віктор Леонідович

– голова постійної комісії

Левконович
Надія Михайлівна

– заступник голови постійної комісії

Гладун
Василь Васильович

– секретар комісії

Вітенко
Микола Іванович

– член постійної комісії

Дяків
Юрій Миколайович

– член постійної комісії

Кукурудз
Ростислав Степанович

– член постійної комісії

Мазур
Юрій Йосифович

– член постійної комісії
Запрошені:
Палійчук
Микола Васильович
– заступник голови обласної ради
Онищук
Світлана Василівна
– заступник голови обласної державної адміністрації
Мацькевич
Ірина Богданівна
– директор департамент фінансів обласної державної адміністрації
Подошва
Сергій Валерійович
– директор департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури обласної державної адміністрації
Рачкевич
Володимир Степанович
– заступник директора департаменту розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури обласної державної адміністрації
Гаврилко
Тарас Йосипович
– голова Івано-Франківського обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі “Власний дім”
Сазонов
Андрій Віталійович
– директор ДП “Дороги Прикарпаття”
Брали участь у роботі комісії:
Вань
Марія Анатоліївна
– заступник начальника організаційного відділу виконавчого апарату обласної ради
Представники засобів масової інформації

Порядок денний:

1.            Про план роботи обласної ради восьмого демократичного скликання
на 2021 рік.
2.            Про звіт голови обласної державної адміністрації щодо здійснення повноважень, делегованих обласною радою обласній державній адміністрації.
3.            Про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку області на 2020 рік.
4.            Про програму соціально-економічного та культурного розвитку області на 2021 рік.
5.            Про розподіл коштів бюджету розвитку обласного бюджету на 2021 рік.
6.            Про затвердження Регіональної програми розвитку автомобільних доріг Івано-Франківської області на 2021-2025 роки.
7.            Про діяльність Івано-Франківського обласного фонду  підтримки індивідуального житлового будівництва на селі “Власний дім” у 2020 році.
8.            Про діяльність державного підприємства “Дороги Прикарпаття” у
2020 році.
9.            Різне.

 

 

1.Слухали:Про план роботи обласної ради восьмого демократичного скликання на 2021 рік.
Доповідав:М. Палійчук – заступник голови обласної ради.
Виступили:В. Шевченко.
Вирішили:Проєкт рішення “Про план роботи обласної ради восьмого демократичного скликання на 2021 рік” підтримати і пропонувати його на розгляд президії та сесії обласної ради.
Голосували:за – 7 (сім)проти – 0 (нуль)утрималось – 0 (нуль)Рішення прийнято.
2.Слухали:Про звіт голови обласної державної адміністрації щодо здійснення повноважень, делегованих обласною радою обласній державній адміністрації.
Доповідала:С. Онищук – заступник голови обласної державної адміністрації.
Виступили:В. Шевченко, М. Вітенко, Р. Кукурудз, С. Подошва, М. Палійчук, Ю. Мазур, І. Мацькевич.
Вирішили:1. Пропонувати обласній державній адміністрації доопрацювати звіт голови обласної державної адміністрації щодо здійснення повноважень, делегованих обласною радою обласній державній адміністрації, додавши до зазначеного звіту інформацію про окремі актуальні і життєво важливі питання для області, які були порушені членами комісії під час обговорення, але не висвітлені у запропонованому звіті, а також не вказані шляхи їх розв’язання або ж пропозиції щодо їх вирішення (перелік питань додається).2. Доопрацьований проєкт рішення “Про звіт голови обласної державної адміністрації щодо здійснення повноважень, делегованих обласною радою обласній державній адміністрації” розглянути на черговому засіданні комісії.
Голосували:за – 7 (сім)проти – 0 (нуль)утрималось – 0 (нуль)Рішення прийнято.
3.Слухали:Про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку області на 2020 рік.
Доповідав:С Подошва – директор департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури обласної державної адміністрації.
Виступили:В. Шевченко, М. Вітенко, Р. Кукурудз.
Вирішили:Інформацію про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку області на 2020 рік прийняти до відома.
Голосували:за – 7 (сім)проти – 0 (нуль)утрималось – 0 (нуль)Рішення прийнято.
4.Слухали:Про програму соціально-економічного та культурного розвитку області на 2021 рік.
Доповідав:С Подошва – директор департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури обласної державної адміністрації.
Виступили:М. Вітенко, В. Шевченко, Р. Кукурудз, Ю. Мазур, І. Мацькевич.
Вирішили:1. Не рекомендувати поданий проєкт рішення “Про програму соціально-економічного та культурного розвитку області на 2021 рік” до розгляду на сесії обласної ради.2. Пропонувати обласній державні адміністрації доопрацювати проєкт рішення “Про програму соціально-економічного та культурного розвитку області на 2021 рік”, враховуючи пропозиції та зауваження депутатів, зокрема:

 

 

– передбачити заходи по завершенню робіт із перетворення в електронну форму матеріалів Державного фонду документації із землеустрою, а саме: регіонального фонду, який включає проєкти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж міст, селищ та сіл; місцевого фонду, який включає в себе матеріали земельно-оціночних робіт, в тому числі документацію з оцінки земель населених пунктів.– обрати декілька пріоритетних напрямків розвитку на 2021 рік та реалізовувати їх;– визначити чіткі цілі на 2021 рік щодо розвитку гірських територій;– вказати конкретні переліки заходів, джерела залучення інвестицій у економіку області тощо.3. Доопрацьований проєкт рішення подати на розгляд постійної комісії.Голосували:за – 7 (сім)проти – 0 (нуль)утрималось – 0 (нуль)Рішення прийнято
5.Слухали:Про розподіл коштів бюджету розвитку обласного бюджету
на 2021 рік.
Доповідала:І. Мацькевич – директор департаменту фінансів обласної державної адміністрації.
Виступили:М. Вітенко, В. Шевченко, Р. Кукурудз.
Вирішили:Проєкт рішення “Про розподіл коштів бюджету розвитку обласного бюджету на 2021 рік” підтримати і пропонувати його на розгляд президії та сесії обласної ради.Голосували:за – 7 (сім)проти – 0 (нуль)утрималось – 0 (нуль)Рішення прийнято.
6.Слухали:Про затвердження Регіональної програми розвитку автомобільних доріг Івано-Франківської області на 2021-2025 роки.
Доповідав:В. Рачкевич – заступник директора департаменту розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури обласної державної адміністрації.
Виступили:М. Вітенко, В. Шевченко, А. Сазонов, І. Мацькевич, Ю. Мазур.
Вирішили:Проєкт рішення “Про затвердження Регіональної програми розвитку автомобільних доріг Івано-Франківської області на 2021-2025 роки ” підтримати і пропонувати його на розгляд президії та сесії обласної ради з врахуванням пропозиції комісії:– назву проєкту рішення викласти у редакції: “Про затвердження Регіональної програми розвитку автомобільних доріг та безпеки дорожнього руху Івано-Франківської області на 2021-2025 роки” і внести відповідні зміни у всьому тексті документа.Голосували:за – 7 (сім)проти – 0 (нуль)утрималось – 0 (нуль)Рішення прийнято.
7.Слухали:Про діяльність Івано-Франківського обласного фонду  підтримки індивідуального житлового будівництва на селі “Власний дім”
 у 2020 році.
Доповідав:Т. Гаврилко – голова Івано-Франківського обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі “Власний дім”.
Виступили:М. Вітенко, В. Шевченко.
Вирішили:Інформацію про діяльність Івано-Франківського обласного фонду  підтримки індивідуального житлового будівництва на селі “Власний дім” у 2020 році прийняти до відома.Голосували:за – 6 (шість)проти – 0 (нуль)утрималось – 0 (нуль)Рішення прийнято.
8.Слухали:Про діяльність державного підприємства “Дороги Прикарпаття”
у 2020 році.
Доповідав:А. Сазонов – директор ДП “Дороги Прикарпаття”.
Виступили:М. Вітенко, Н. Левконович, В. Шевченко, Р. Кукурудз.
Вирішили:Відеозвіт про діяльність державного підприємства “Дороги Прикарпаття” у 2020 році взяти до відома.Рекомендувати директору державного підприємства “Дороги Прикарпаття” А. Сазонову:– подати звіт про діяльність підприємства у паперовій формі;– розмістити поданий відеозвіт на вебсторінці
ДП “Дороги Прикарпаття”;– створити вебсайт ДП “Дороги Прикарпаття”, наповнивши його інформацією про дороги, які знаходяться в оперативному управлінні підприємства, відомостями про підрядників, іншою інформацією щодо діяльності підприємства;– забезпечити техніку, яка прибирає дороги,  
GPS-трекерами.Голосували:за – 6 (шість)проти – 0 (нуль)утрималось – 0 (нуль)Рішення прийнято.
9.Різне.

 

 

 

Голова постійної комісії                                                                      Віктор Шевченко

 

 

Секретар комісії                                                                                      Василь Гладун

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]