Протокол № 29


Протокол № 29
засідання постійної комісій обласної ради
 з питань гуманітарної політики та свободи слова

 

від 20.04.2018 р.                                                                           м. Івано-Франківськ.

 

Всього членів комісії: 8 осіб.

Присутні: 5

Ю. Черневий – голова комісії.

С. Адамович – заступник голови комісії.

Присутні члени комісії:

А. Романюк, М. Рудик,І. Тринів.

Відсутні: І. Оробець – п/п.

Д. Дзвінчук – п/п.

А. Мироняк –п/п.

У роботі комісії брали участь:

В. Гладій – перший заступник голови обласної ради.

Б. Медвідь – консультант організаційного відділу виконавчого апарату обласної ради.

Г. Магулій – заступник директора департаменту будівництва, житлово-комунального господарства,містобудування та архітектури облдержадміністрації.

А. Сташків – заступник директора – начальник управління соціально-економічного розвитку та молодіжної політики департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації.

В. Артим – заступник начальника управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю.

О. Оклієвич – начальник управління спорту облдержадміністрації.

Вів засідання Ю. Черневий – голова постійної комісії обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи слова.

Комісія розглянула і затвердила порядок денний:

 

Порядок денний:

 1. Про проект рішення обласної ради “ Про звернення обласної ради щодо розроблення Державної комплексної програми розвитку Галича”.
 2. Про проект рішення обласної ради “Про внесення змін до регіональної цільової програми “Духовне життя” на 2016-2020 роки”.
 3. Про рішення Рівненської обласної ради від 16 березня 2018 року
  № 932 “Про звернення Рівненської обласної ради до Комітету Верховної Ради України, Міністерства освіти і науки України щодо затвердження освітньої програми початкової школи науково-педагогічного проекту “Інтелект України” (I цикл, 1-2 класи) як типової навчальної програми.
 4. Лист облдержадміністрації від 15.03.2018 № 300/0/2-18/01-132 “Про календарний план заходів на 2018 рік регіональної цільової Програми підтримки книгодрукування на 2016-2020 роки”
 5. Лист облдержадміністрації від 20.03.2018 № 297/0/2-18/01-132 “Про календарний план заходів на 2018 рік підрозділу 2.11 “Розвиток інформаційного простору” розділу 2 ”Розвиток гуманітарної та соціальної сфери” програми соціально-економічного та культурного області на 2018 рік.
 6. Лист облдержадміністрації від 02.04.2018 № 334/0/2-18/01-132 “Про календарний план заходів на 2018 рік п. 7, 8 регіональної цільової програми “Відродження Галича як давньої столиці України” на 2018-2021 роки.
 7. Лист департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації від 19.03.2018 №222/01-1202.3 про виконання про розгляд колективної заяви батьків дітей Тлумацької школи-інтернату.
 8. Лист Комітету Верховної Ради України з питань сім’ї молодіжної політики, спорту та туризму щодо подання кандидатури на присудження Премії.
 9. Лист облдержадміністрації від 07.03.2018 №1342/1/1-18/01-132 на виконання доручення постійної комісії обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи слова “Інформація про функціонування спортивних майданчиків області”.
 10. Різне.

 

1.
СЛУХАЛИ:
Про проект рішення обласної ради “Про звернення обласної ради щодо розроблення Державної комплексної програми розвитку Галича”.

Доповідав
Адамович Сергій Васильович – депутат обласної ради.

Виступили:
Ю. Черневий, В. Гладій.

Вирішили:
Підтримати проект рішення обласної ради “Про звернення обласної ради щодо розроблення Державної комплексної програми розвитку Галича” і внести на розгляд сесії обласної ради.

Голосували:
“ЗА” – 5 осіб,

“ПРОТИ” – 0 осіб, “УТРИМАЛИСЬ” – 0 осіб.

Рішення прийнято.

2.
Слухали:
Про проект рішення обласної “Про внесення змін до регіональної цільової програми “Духовне життя” на 2016-2020 роки”.

Доповідав
Г. Магулій – заступник директора департаменту будівництва, житлово-комунального господарства,містобудування та архітектури облдержадміністрації.

Виступили:
С. Адамович, А. Романюк, Ю. Черневий, І. Тринів, В. Гладій.

Вирішили:
1. Підтримати проект рішення “Про внесення змін до регіональної цільової програми “Духовне життя”  на 2016-2020 роки” і рекомендувати внести на розгляд сесії обласної ради.

2. Департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації кошти, передбачені зазначеним проектом рішення, використовувати виключно на ремонтні і реставраційні роботи пам’яток сакральної архітектури.

Голосували:
” ЗА” – 5 осіб,

“ПРОТИ” – 0 особа, “УТРИМАЛИСЬ” – 0 осіб.

Рішення прийнято.

3
Слухали:
Про рішення Рівненської обласної ради від 16 березня 2018 року № 932 “Про звернення Рівненської обласної ради до Комітету Верховної Ради України, Міністерства освіти і науки України щодо затвердження освітньої програми початкової школи науково-педагогічного проекту “Інтелект України” (I цикл, 1-2 класи) як типової навчальної програми.

Інформував:
Ю. Черневий – голова постійної комісії

Виступили:
А. Романюк, І. Тринів, А. Сташків

Вирішили:
Рішення Рівненської обласної ради від 16 березня 2018 року № 932 “Про звернення Рівненської обласної ради до Комітету Верховної Ради України, Міністерства освіти і науки України щодо затвердження освітньої програми початкової школи науково-педагогічного проекту “Інтелект України” (I цикл, 1-2 класи) як типової навчальної програми.

Голосували:
” ЗА” – 5 осіб,

“ПРОТИ” – 0 особа, “УТРИМАЛИСЬ” – 0 осіб.

Рішення прийнято.
4.
Слухали:
Лист облдержадміністрації від 15.03.2018 № 300/0/2-18/01-132 “Про календарний план заходів на 2018 рік регіональної цільової Програми підтримки книгодрукування на 2016-2020 роки”

Доповідав:
В. Артим – заступник начальника управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю.

Виступили:
Ю. Черневий, С. Адамович, В. Гладій.

Вирішили:
Погодити календарний план заходів на 2018 рік регіональної цільової Програми підтримки книгодрукування на 2016-2020 роки”:

Підтримка випуску суспільно значущих художніх творів письменників та наукової інтелігенції Прикарпаття  (п. 1)- 200 тис. грн.

Підтримка випуску краєзнавчої та  історико-патріотичної  літератури про наш край авторів  з Прикарпаття (п. 2) – 170 тис. грн.

Підтримка випуску творів  відомих зарубіжних авторів, виданих українською мовою та творів, виданих мовами  нацменшин, науково-популярних, мистецьких та презентаційних видань про область (п. 3) – 150 тис. грн.

Підтримка випуску довідкових та інформаційних видань: енциклопедій; енциклопедичних словників; універсальних словників, довідників (навчальних, популярних), зокрема, науковців з Прикарпаття (п. 4) -80 тис. грн.

Проведення заходів з популяризації української книги, презентацій книжкової продукції видавництв області та вітчизняних видавничих підприємств (п.6) -50 тис. грн.

Проведення заходів з популяризації української книги, презентацій книжкової продукції видавництв області та вітчизняних видавничих підприємств (п.6) -50 тис. грн.

Організація діяльності експертної ради з питань книговидання,  сприяння оперативній взаємодії з видавництвами, видавничими організаціями, поліграфічними підприємствами та підприємствами книгорозповсюдження (п.7) – 20 тис. грн.

Створення та трансляція радіо- і телепередач, тематичних соціальних роликів з метою популяризації книги і читання (п.8) – 50 тис. грн.

Сприяння формування електронної бібліотеки, придбання електронних  версій книг на електронних носіях (п. 12) – 80 тис. грн.

Надання фінансової підтримки на забезпечення діяльності обласного відділу пошуково-видавничого агентства «Книга пам’яті України» з метою сприяння випуску книг історико-меморіального серіалу, видання літератури до визначних і пам’ятних дат (п.5) – 400 тис. грн.

Всього – 1200 тис. грн.

Голосували:
” ЗА” – 5 осіб,

“ПРОТИ” – 0 особа, “УТРИМАЛИСЬ” – 0 осіб.

Рішення прийнято.

5.
Слухали:
Лист облдержадміністрації від 20.03.2018 № 297/0/2-18/01-132 “Про календарний план заходів на 2018 рік підрозділу 2.11 “Розвиток інформаційного простору” розділу 2 ”Розвиток гуманітарної та соціальної сфери” програми соціально-економічного та культурного області на 2018 рік.

Доповідав:
В. Артим – заступник начальника управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю.

Виступили:
Ю Черневий, В. Гладій, А. Романюк.

Вирішили:
Погодити календарний план заходів на 2018 рік підрозділу 2.11 “Розвиток інформаційного простору” розділу 2 ”Розвиток гуманітарної та соціальної сфери” програми соціально-економічного та культурного області на 2018 рік.

Голосували:

” ЗА” – 5 осіб,

“ПРОТИ” – 0 особа, “УТРИМАЛИСЬ” – 0 осіб.

Рішення прийнято.

6.
Слухали:
Лист облдержадміністрації від 02.04.2018 № 334/0/2-18/01-132 “Про календарний план заходів на 2018 рік п. 7, 8 регіональної цільової програми “Відродження Галича як давньої столиці України” на 2018-2021 роки.

Доповідав:
В. Артим – заступник начальника управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю.

Виступили:
Ю. Черневий, С. Адамович, І. Тринів, М. Рудик, В. Гладій, А. Романюк.

Вирішили:
Погодити календарний план заходів на 2018 рік п. 7, 8 регіональної цільової програми “Відродження Галича як давньої столиці України” на 2018-2021 роки.

Голосували:

” ЗА” – 5 осіб,

“ПРОТИ” – 0 особа, “УТРИМАЛИСЬ” – 0 осіб.

Рішення прийнято.

7
Слухали:

Лист департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації від 19.03.2018 №222/01-1202.3 про виконання про розгляд колективної заяви батьків дітей Тлумацької школи-інтернату.

Доповідав:

А. Сташків – заступник директора – начальник управління соціально-економічного розвитку та молодіжної політики департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації

Виступили:

В. Гладій, Ю Черневий, І. Тринів, М. Рудик, А. Романюк,
С. Адамович

Вирішили:

1. Лист департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації про розгляд колективної заяви батьків дітей Тлумацької школи-інтернату взяти до відома.

2. Департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації підготувати наступні питання для розгляду на засіданні постійної комісії з питань гуманітарної політики та свободи слова:

1. Про реформування обласних шкіл-інтернатів.

2. Про стан і перспективи розвитку початкової школи та формування мережі опорних навчальних закладів області.

3. Про перехід вищих навчальних закладів області I-II рівня акредитації на фінансування з обласного бюджету у 2018 році.

8.
Слухали:

Лист Комітету Верховної Ради України з питань сім’ї молодіжної політики, спорту та туризму щодо подання кандидатури на присудження Премії.

Голосували:

” ЗА” – 5 осіб,

“ПРОТИ” – 0 особа, “УТРИМАЛИСЬ” – 0 осіб.

Рішення прийнято.

Доповідав:
Ю. Черневий – голова постійної комісії.

Голосували:

” ЗА” – 5 осіб,

“ПРОТИ” – 0 особа, “УТРИМАЛИСЬ” – 0 осіб.

Рішення прийнято.

Виступили:

В. Гладій, М. Рудик, С. Адамович.

Голосували:

” ЗА” – 5 осіб,

“ПРОТИ” – 0 особа, “УТРИМАЛИСЬ” – 0 осіб.

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Рекомендувати Бардяк Є. М. – голову Івано-Франківської обласної організації “Молода Просвіта“ представити до відзначення Премією Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування.

2. Департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації подати відповідні матеріали на розгляд сесії обласної ради.

Голосували:

” ЗА” – 5 осіб,

“ПРОТИ” – 0 особа, “УТРИМАЛИСЬ” – 0 осіб.

Рішення прийнято.

Голосували:

” ЗА” – 5 осіб,

“ПРОТИ” – 0 особа, “УТРИМАЛИСЬ” – 0 осіб.

Рішення прийнято.

Голосували:

” ЗА” – 5 осіб,

“ПРОТИ” – 0 особа, “УТРИМАЛИСЬ” – 0 осіб.

Рішення прийнято.

9.
Слухали:
Лист облдержадміністрації від 07.03.2018 №1342/1/1-18/01-132 на виконання доручення постійної комісії обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи слова “Інформація про функціонування спортивних майданчиків області”.

Доповідав:
О. Оклієвич – начальник управління спорту облдержадміністрації.

Виступили:
Ю Черневий, В. Гладій, М. Рудик, І. Тринів, А. Романюк,
С. Адамович.

Вирішили:
Інформацію про функціонування спортивних майданчиків області взяти до відома.

Голосували:

” ЗА” – 5 осіб,

“ПРОТИ” – 0 особа, “УТРИМАЛИСЬ” – 0 осіб.

Рішення прийнято.

10.
Слухали:
Різне.
 

Голова постійної комісії                                                             Юрій Черневий

  

Заступник голови
постійної комісії                                                                              Сергій Адамович

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]