ПРОТОКОЛ № 3


П Р О Т О К О Л № 3
засідання постійної комісії обласної ради

з питань розвитку промисловості, будівництва, архітектури, дорожнього та житлово-комунального господарства

 

від 12.03.2016.

м.Івано-Франківськ

11.00 год. каб. 500

Всього членів комісії – 9 осіб

Були присутні на засіданні:

Шевченко
Віктор Леонідович

голова постійної комісії

Павлів

Роман Михайлович

заступник голови постійної комісії

Станіславський
Богдан Миколайович

секретар постійної комісії

Голіней
Юрій Дмитрович

член постійної комісії

Сенатович

Василь Федорович

член постійної комісії

Федишина

Ольга Миколаївна

член постійної комісії

Брали участь у засіданні:

Маланюк
Руслан Романович

позаштатний радник голови обласної ради, уповноважений представник громадської спілки “Івано-Франківська обласна організація учасників та ветеранів АТО ”

Пацак
Роман Дмитрович

заступник директора департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури обласної державної адміністрації

Буджак
Василь Степанович

начальник Служби автомобільних доріг в області

Попович

Володимир Васильович

директор департаменту економіки обласної державної адміністрації

Кишенюк
Володимир Володимирович

заступник директора департаменту промисловості та інфраструктури обласної державної адміністрації

Виноградник

Тарас Теофілович

голова постійної комісії обласної ради з питань захисту прав людини, законності, правопорядку, антикорупційної політики, люстрації та очищення влади

Дебенко

Ігор Богданович

голова постійної комісії обласної ради з питань європейської інтеграції, міжнародного співробітництва, інвестицій та розвитку туризму

Никорович

Святослав Ігорович

депутат обласної ради

Пришляк

Тетяна Іванівна

депутат Надвірнянської районної ради

Вань
Марія Анатоліївна

заступник начальника організаційного відділу виконавчого апарату обласної ради

Представники засобів масової інформації.

Порядок денний:

1.

СЛУХАЛИ:

Про проект рішення обласної ради “Про розподіл коштів бюджету розвитку обласного бюджету на 2016 рік”.

Доповідав:

Р. Пацакзаступник директора департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури обласної державної адміністрації

Виступили:

В. Шевченко, Т. Виноградник, І. Дебенко, С. Никорович, Б. Станіславський, В. Сенатович, Д. Голіней, О. Федишина, Р. Павлів, Т. Пришляк.

ВИРІШИЛИ:

Погодити внесення проекту рішення “Про розподіл коштів бюджету розвитку обласного бюджету на 2016 рік на розгляд президії та сесії обласної ради сьомого демократичного скликання з пропозицією:

внести зміни у додаток до проекту рішення обласної ради “Про розподіл коштів бюджету розвитку обласного бюджету на 2016 рік”:

збільшити суму по об’єкту “Капітальний ремонт прогонової будови пішохідного мостового переходу через р. Манявка біля школи по вул. Яреми в с. Грабів Рожнятівського району” (п. 48 додатка) на 242,062 тис. грн., при цьому вилучити з переліку об’єкт “Виготовлення та встановлення пам’ятного знака на місці фундаменту Караїмської кенаси по вул. Караїмській в м. Галичі (п. 85 додатка)

Голосували:

за основу:

за – 5 (пять)

проти – 0 (нуль)

утрималось – 1 (один)

за пропозицію:

за – 6 (шість)

проти – 0 (нуль)

утрималось – 0 (нуль)

в цілому:

за – 5 (пять)

проти – 0 (нуль)

утрималось – 1 (один)

Рішення прийнято.

2.

СЛУХАЛИ:

Про проект рішення обласної ради “Про стан, ремонт та утримання автомобільних доріг в області і фінансування цих робіт у 2016 році”.

Доповідав:

В. Буджак начальник Служби автомобільних доріг в області

Виступили:

Б. Станіславський, О. Федишина, В. Шевченко, Р. Павлів, Т. Виноградник, В. Сенатович, Д. Голіней.

ВИРІШИЛИ:

Погодити внесення проекту рішення “Про стан, ремонт та утримання автомобільних доріг в області і фінансування цих робіт у 2016 році на розгляд президії та сесії обласної ради сьомого демократичного скликання.

Голосували:

за – 6 (шість)

проти – 0 (нуль)

утрималось – 0 (нуль)

Рішення прийнято.

3.

СЛУХАЛИ:

Про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку області за 2015 рік і програму соціально-економічного та культурного розвитку області на 2016 рік

Доповідав:

В. Поповичдиректор департаменту економіки обласної державної адміністрації

Виступили:

В. Шевченко, О. Федишина, Б. Станіславський, В. Сенатович.

ВИРІШИЛИ:

Погодити внесення проекту рішення “Про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку області за 2015 рік і програму соціально-економічного та культурного розвитку області на 2016 рік” на розгляд президії та сесії обласної ради сьомого демократичного скликання.

Голосували:

за – 5 (пять)

проти – 0 (нуль)

утрималось – 1 (один)

Рішення прийнято.

4.

СЛУХАЛИ:

Про проект рішення обласної ради “Про Положення про постійні та тимчасові комісії обласної ради”.

Доповідав:

В. Шевченко голова постійної комісії з питань розвитку промисловості, будівництва, архітектури, дорожнього та житлово-комунального господарства

Виступили:

О. Федишина

ВИРІШИЛИ:

Погодити внесення проекту рішення “Про Положення про постійні та тимчасові комісії обласної ради” на розгляд президії та сесії обласної ради сьомого демократичного скликання, виклавши функціональну спрямованість комісії у такій редакції:

20.5. Комісія з питань розвитку промисловості, будівництва, архітектури, дорожнього та житлово-комунального господарства

Комісія за дорученням обласної ради, голови обласної ради, першого заступника, заступника голови обласної ради або за власною ініціативою:

20.5.1. Розглядає та подає на затвердження обласній раді:

проекти рішень обласної ради з питань розвитку промисловості, планування територій, архітектури, будівництва, об’єктів соціально-культурного призначення і житла, комунікацій, розвитку дорожнього, транспортного та житлово-комунального господарства, мереж газо-, водо-, електропостачання, перевезень та зв’язку;

проекти рішень обласної ради щодо програм соціально-економічного та культурного розвитку області, інших цільових програм в частині компетенції комісії.

20.5.2. Розглядає та надає висновки та рекомендації щодо:

виконання регіональних правил забудови населених пунктів області, їх генеральних планів, поліпшення архітектурного вигляду забудов;

охорони, реставрації, використання пам’яток архітектури і містобудування;

затвердження переліків об’єктів будівництва, ремонту та реконструкції, які фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету, міжбюджетних трансфертів з державного та/або місцевого бюджету;

виконання інвестиційних намірів щодо будівництва об’єктів соціально-культурного призначення та житла, ефективного використання бюджетних коштів усіх рівнів, залучених коштів і коштів інших джерел фінансування, що спрямовуються на цю мету;

забезпечення паливно-енергетичними ресурсами господарського комплексу області, споживання енергоносіїв, проектів програм енергозбереження;

– покращення роботи паливно-енергетичного комплексу області, впровадження нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії та нових енергозберігаючих технологій;

роботи і координації діяльності промислових підприємств незалежно від форм власності;

відновлення виробництва, нарощування випуску власної продукції та розширення сфери виробництва товарів широкого споживання;

розвитку житлово-комунального господарства області у сфері водо-, газо-, електро- і

теплопостачання, водовідведення, обласного електротранспорту, експлуатації та ремонту житла, дорожнього і зеленого господарства та благоустрою, надання послуг населенню;

забезпечення та потреби області в послугах зв’язку, перевезенні залізничним, автомобільним та іншими видами транспорту;

– оптимізації, функціонування житлово-комунального господарства та запровадження нових форм його організації;

стану та розвитку різних галузей промисловості області.

20.5.3. Здійснює контроль за:

ефективністю використання коштів загального та спеціального фондів обласного бюджету, які спрямовуються на розвиток промисловості, житлово-комунального і дорожнього господарства, будівництво, архітектуру;

належним та своєчасним виконанням рішень обласної ради з питань, що належать до компетенції комісії.

20.5.4. Заслуховує звіти про виконання регіональних цільових програм.

20.5.5. Аналізує скарги жителів області на роботу житлово-комунального господарства та з інших питань, віднесених до відання комісії, розглядає їх на засіданнях комісії.

20.5.6. Проводить попередній розгляд проектів нормативних актів та місцевих програм, що стосуються містобудування та житлово-комунального господарства.

20.5.7. Здійснює перевірки, обстеження та аналіз діяльності об’єктів житлово-комунального господарства і готує за їх наслідками відповідні пропозиції щодо шляхів вирішення проблемних питань.

20.5.8. Попередньо розглядає кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження обласною радою, готує висновки з цих питань, зокрема щодо:

Івано-Франківського обласного навчально-курсового комбінату житлово-комунального господарства;

обласного комунального підприємства “Західбудсервіс”;

комунального підприємства обласної ради “Про-Експерт”.

Голосували:

за – 6 (шість)

проти – 0 (нуль)

утрималось – 0 (нуль)

Рішення прийнято.

5.

СЛУХАЛИ:

Про проект рішення обласної ради “Про затвердження в новій редакції Регламенту Івано-Франківської обласної ради”.

Доповідав:

В. Шевченко голова постійної комісії з питань розвитку промисловості, будівництва, архітектури, дорожнього та житлово-комунального господарства

Виступили:

О. Федишина

ВИРІШИЛИ:

Відповідно до Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про звернення громадян” щодо електронного звернення та електронної петиції від 2 липня 2015 року № 577-VII передбачити в проекті рішення обласної ради “Про затвердження у новій редакції Регламенту Івано-Франківської обласної ради” розділ про електронні петиції та рекомендувати його на розгляд президії та сесії обласної ради сьомого демократичного скликання.

Голосували:

за – 6 (шість)

проти – 0 (нуль)

утрималось – 0 (нуль)

Рішення прийнято.

6.

СЛУХАЛИ:

Про план роботи обласної ради сьомого демократичного скликання на 2016 рік.

Доповідав:

В. Шевченко голова постійної комісії з питань розвитку промисловості, будівництва, архітектури, дорожнього та житлово-комунального господарства

Виступили:

О. Федишина

ВИРІШИЛИ:

Погодити внесення проекту рішення “Про план роботи обласної ради сьомого демократичного скликання на 2016 рік” на розгляд президії та сесії обласної ради сьомого демократичного скликання.

Голосували:

за – 6 (шість)

проти – 0 (нуль)

утрималось – 0 (нуль)

Рішення прийнято.

7.

СЛУХАЛИ:

Про календарний план заходів на 2016 рік Програми енергозбереження для населення Івано-Франківської області на 2015-2018 роки”

Доповідав:

В. Кишенюкзаступник директора департаменту промисловості та інфраструктури обласної державної адміністрації

Виступили:

В. Шевченко

ВИРІШИЛИ:

Погодити календарний план заходів на 2016 рік Програми енергозбереження для населення Івано-Франківської області на 2015-2018 роки” відповідно до листа обласної державної адміністрації від 01.02.2016. № 651/9-213/089, збільшивши видатки на виконання заходу “Відшкодування частини відсоткової ставки за кредитами, отриманими населенням (фізичними особами, ОСББ, ЖБК) на заходи з енергозбереження” на суму 150,0 тис. гривень та відповідно зменшивши видатки на суму 150,0 тис. гривень для виконання заходів “Популяризація економічних, екологічних та соціальних переваг енергозбереження, підвищення громадського освітнього рівня у цій сфері” та “Організаційні заходи по супроводу програми”.

Голосували:

за – 6 (шість)

проти – 0 (нуль)

утрималось – 0 (нуль)

Рішення прийнято.

8.

РІЗНЕ:

8.1.

СЛУХАЛИ:

Про депутатське звернення депутата обласної ради Ольги Федишиної щодо необхідності врегулювання пасажирських перевезень по маршрутах Надвірнянського району.

Доповідав:

Ольга Федишиначлен постійної комісії з питань розвитку промисловості, будівництва, архітектури, дорожнього та житлово-комунального господарства

Виступили:

Т. Пришляк, Ю. Голіней, В. Шевченко

ВИРІШИЛИ:

1. Звернутись до обласної державної адміністрації з проханням врегулювати питання пасажирських перевезень у Надвірнянському районі.

2. Рекомендувати обласній державній адміністрації включити до складу обласного комітету з проведення конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території області представників депутатського корпусу обласної ради сьомого демократичного скликання.

3. Звернутись до начальника Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області з проханням здійснювати контроль за дотриманням порядку пасажирських перевезень у Надвірнянському районі.

Голосували:

за – 6 (шість)

проти – 0 (нуль)

утрималось – 0 (нуль)

Рішення прийнято.

8.2.

СЛУХАЛИ:

Про звернення Снятинського та Долинського міських голів щодо передачі з державної до комунальної власності територіальної громади Івано-Франківської області філії Державного науково-дослідного інституту “НДІпроектреконструкція”

Інформував:

В. Шевченко голова постійної комісії з питань розвитку промисловості, будівництва, архітектури, дорожнього та житлово-комунального господарства

Виступили:

Р. Павлів, О. Федишина

ВИРІШИЛИ:

1. Звернутись до директора Івано-Франківської філії Державного науково-дослідного інституту “НДІпроектреконструкція” з проханням підготувати звіт про діяльність підприємства за попередній рік і заслухати його на засіданні комісії.

2. На засідання комісії з цього питання запросити Снятинського та Долинського міських голів.

Голосували:

за – 6 (шість)

проти – 0 (нуль)

утрималось – 0 (нуль)

Рішення прийнято.

Голова постійної комісії                                   В. Шевченко

Секретар постійної комісії                               Б. Станіславський

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]