Протокол № 3


Протокол № 3
засідання постійної комісії обласної ради
з питань освіти, науки, спорту та молодіжної політики

 

 від 13. 04. 2021 р                                                                         м. Івано-Франківськ

Всього членів комісії: 6 осіб.

Присутні: 4

Б. Томенчук – голова комісії

І. Тринів – заступник голови комісії

О. Тебешевська – секретар комісії

Присутні члени комісії: О. Когут.

Відсутні: В. Магаль, М. Рудик.

Запрошені: В. Гладій – перший заступник голови обласної ради;

М. Палійчук – заступник голови обласної ради;

Н. Іванів – голова постійної комісії обласної ради з питань

Є. Бардяк –депутат обласної ради;

Б. Медвідь – консультант виконавчого апарату обласної ради;

С. Подошва – директор департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації;

В. Кімакович – директор департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації.

А. Сташків – заступник директора департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації;

І. Любінець – заступник директора регіонального центру оцінювання якості освіти.

І. Осадча – заступник директора регіонального центру оцінювання якості освіти.

К. Лисейко  – заступник начальника управління спорту облдержадміністрації.

І. Цепенда – ректор Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника.

Р. Зуб’як – ректор  Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. 

О. Дергачова – доктор філологічних наук, професор кафедри педагогіки початкової освіти.

 

Вів засідання Б. Томенчук – голова постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, спорту та молодіжної політики.

 

Комісія розглянула і затвердила порядок денний:

 

Порядок денний:

 1. Про літературну хрестоматію з історії України.
 2. Про проєкт рішення обласної ради “Про програму соціально-економічного та культурного розвитку області на 2021 рік”.
 3. Про проєкт рішення обласної ради “Про створення комунального закладу “Обласний пластовий вишкільний центр Івано-Франківської обласної ради”.
 4. Про проєкт рішення обласної ради “Про призначення директора комунального закладу “Обласний пластовий вишкільний центр Івано-Франківської обласної ради”.
 5. Про проєкт рішення обласної ради “Про звернення обласної ради щодо необґрунтованого зменшення розміру освітньої субвенції на оплату праці педагогічних працівників”.
 6. Про проєкт рішення обласної ради “Про звернення обласної ради щодо передачі шкільних автобусів у комунальну власність територіальних громад”.
 7. Про проєкт рішення “Про внесення змін до Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки (зі змінами)”.
 8. Лист облдержадміністрації про розподіл коштів передбачених за кодом бюджетної програми “Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні”.
 9. Лист облдержадміністрації від 12.04.2021. № 318/0/2-21/01-132 про розподіл резерву коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам .
 10. Стан підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року у розрізі територій, предметів тестування та округів тестування. Проблеми, шляхи розв’язання.
 11. Про виконання рішення обласної ради від 23.12.2020. № 26-2/2020 “Про внесення змін до Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки (зі змінами)”.
 12. Про лист Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу про нагородження Грамотою Верховної Ради України.
 13. Різне.

 

1.СЛУХАЛИ:Про літературну хрестоматію з історії України.

 

 Інформував:Б. Томенчук – голова постійної комісії.
 Виступили:І. Цепенда – ректор Прикарпатського національного
університету ім. В. Стефаника.О. Дергачова – доктор філологічних наук,
професор кафедри педагогіки початкової освіти.

М. Палійчук – заступник голови обласної ради.

Р. Зуб’як – ректор  Івано-Франківського обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти. 

 Вирішили:Інформацію про видання літературної хрестоматії з історії України взяти до уваги.
 Голосували:” ЗА” – 4 ,

“ПРОТИ” – 0, “УТРИМАЛИСЬ” – 0.

Рішення прийнято.

2СЛУХАЛИ:Про проєкт рішення обласної ради “Про програму соціально-економічного та культурного розвитку області на 2021 рік”.
 Доповідав:С. Подошва – директор департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації;

 

 Виступили:Б. Томенчук, В. Гладій, І. Тринів.

О. Тебешевська, внесла пропозицію до програми соціально-економічного та культурного розвитку області на 2021 рік :

Викласти п’ятий абзац основних завдань та заходів на 2021 рік підпункту “У галузі загальної середньої освіти” пункту 2.2 “Освіта” розділу 2 “Розвиток гуманітарної та соціальної сфери” у такій редакції:

“оснащення загальноосвітніх шкіл засобами навчання (з мультимедійними засобами) з української мови, української літератури, історії України, фізики, хімії, біології, географії, математики, інформатики, трудового навчання”.

 

 Вирішили:Підтримати проєкт рішення обласної ради “Про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку області на 2020 рік” з пропозицією і внести на розгляд сесії обласної ради.
 Голосували:“ЗА” – 4

“ПРОТИ” – 0, “УТРИМАЛИСЬ” – 0.

Рішення прийнято.

3СЛУХАЛИ:Про проєкт рішення обласної ради “Про створення комунального закладу “Обласний пластовий вишкільний центр Івано-Франківської обласної ради”.

 

 Доповідав:В. Кімакович – директор департаменту освіти,
науки та молодіжної політики облдержадміністрації і запропонував повернети проєкт рішення на доопрацювання. 
 Виступили:Б. Томенчук,
 Вирішили:Повернути проєкт рішення обласної ради “Про
створення комунального закладу “Обласний пластовий
вишкільний центр Івано-Франківської обласної ради” на
доопрацювання департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації. 
 Голосували:” ЗА” – 4,

“ПРОТИ” – 0, “УТРИМАЛИСЬ” – 0.

Рішення прийнято.

4СЛУХАЛИ:Про проєкт рішення обласної ради  “Про призначення директора комунального закладу “Обласний пластовий вишкільний центр Івано-Франківської обласної ради”.

 

 Доповідав:В. Кімакович – директор департаменту освіти,
науки та молодіжної політики облдержадміністрації і запропонував повернути проєкт рішення на доопрацювання. 
 Виступили:Б. Томенчук, І. Тринів.
 Вирішили:Повернути проєкт рішення обласної ради “Про
призначення директора комунального закладу “Обласний пластовий вишкільний центр Івано-Франківської обласної ради” на доопрацювання департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації. 
 Голосували:” ЗА” – 4,

“ПРОТИ” – 0, “УТРИМАЛИСЬ” – 0.

Рішення прийнято.

 

5СЛУХАЛИ:Про проєкт рішення обласної ради “Про звернення обласної ради щодо необґрунтованого зменшення розміру освітньої субвенції на оплату праці педагогічних
працівників”. 
 Доповідав:Є. Бардяк –депутат обласної ради.

 

 ВиступилиБ. Томенчук, О. Тебешевська, І. Тринів.
 Вирішили:Підтримати проєкт рішення обласної ради “Про звернення обласної ради щодо необґрунтованого зменшення розміру освітньої субвенції на оплату праці педагогічних
працівників” і внести на розгляд сесії обласної ради. 
 Голосували” ЗА” – 4 ,

“ПРОТИ” – 0, “УТРИМАЛИСЬ” – 0 .

Рішення прийнято.

6СЛУХАЛИ:Про проєкт рішення обласної ради “Про звернення
обласної ради щодо передачі шкільних автобусів у
комунальну власність територіальних громад”. 
 Доповідав:І. Тринів – заступник голови комісії.
 ВиступилиБ. Томенчук, Н. Іванів, М. Бардяк,О. Тебешевська.
 Вирішили:Підтримати проєкт рішення обласної ради “Про звернення
обласної ради щодо передачі шкільних автобусів у
комунальну власність територіальних громад” і внести на розгляд сесії обласної ради. 
 Голосували:” ЗА” – 4,

“ПРОТИ” – 0 , “УТРИМАЛИСЬ” – 0.

Рішення прийнято.

7.СЛУХАЛИ:Про проєкт рішення обласної ради “Про внесення змін до Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки (зі змінами)”.

 

 Доповідав:В. Кімакович – директор департаменту освіти,
науки та молодіжної політики облдержадміністрації.
 ВиступилиБ. Томенчук, І. Тринів.
 Вирішили:Підтримати проєкт рішення обласної ради “Про внесення змін до Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки (зі змінами)” і внести на розгляд сесії
обласної ради. 
 Голосували” ЗА” – 4 ,

“ПРОТИ” – 0 , “УТРИМАЛИСЬ” – 0 .

Рішення прийнято.

8.СЛУХАЛИ:Лист облдержадміністрації про розподіл коштів передбачених за кодом бюджетної програми “Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні”.

 

 Доповідав:К. Лисейко  – заступник начальника управління
спорту облдержадміністрації.
 ВиступилиІ. Тринів, Б. Томенчук.
 Вирішили:Погодити розподіл коштів передбачених за кодом бюджетної програми “Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні”.

 

 Голосували” ЗА” – 4,

“ПРОТИ” – 0, “УТРИМАЛИСЬ” – 0.

Рішення прийнято.

9.СЛУХАЛИ:Лист облдержадміністрації від 12.04.2021. № 318/0/2-21/01-132 про розподіл резерву коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам .

 

 Доповідав:І В. Кімакович – директор департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації і запропонував повернути проєкт рішення на доопрацювання
 ВиступилиБ. Томенчук, І. Тринів.
 Вирішили:Погодити розподіл резерву коштів освітньої субвенції
 з державного бюджету місцевим бюджетам відповідно
до листа облдержадміністрації від 12.04.2021.
№ 318/0/2-21/01-132.
 Голосували” ЗА” – 4,

“ПРОТИ” – 0, “УТРИМАЛИСЬ” – 0.

Рішення прийнято.

 

10.СЛУХАЛИ:Стан підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року у розрізі територій, предметів тестування та округів тестування. Проблеми, шляхи розв’язання.
 Доповідали:І. Любінець – заступник директора регіонального центру оцінювання якості освіти.

І. Осадча – заступник директора регіонального центру оцінювання якості освіти.

 

 ВиступилиБ. Томенчук, Р. Зуб’як. В. Кімакович.
 Вирішили:Інформацію про стан підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року у розрізі територій, предметів тестування та округів тестування. Проблеми, шляхи розв’язання взяти до уваги.
 Голосували” ЗА” – 4,

“ПРОТИ” – 0 , “УТРИМАЛИСЬ” – 0 .

Рішення прийнято.

 

11.СЛУХАЛИ:Про виконання рішення обласної ради від 23.12.2020.
№ 26-2/2020 “Про внесення змін до Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки (зі змінами)”. 
 Доповідав:В. Кімакович – директор департаменту освіти,
науки та молодіжної політики облдержадміністрації. 
 Виступили:В. Кімакович, А. Сташків, Р. Зуб’як.
 Вирішили:Інформацію про виконання рішення обласної ради від 23.12.2020. № 26-2/2020 “Про внесення змін до Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки (зі змінами)” взяти до уваги.

 

 Голосували” ЗА” – 4,

“ПРОТИ” – 0, “УТРИМАЛИСЬ” – 0.

Рішення прийнято.

12.СЛУХАЛИ:Про лист Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу про нагородження Грамотою Верховної Ради України.

 

 Інформував:Б. Томенчук – голова постійної комісії.
 Виступили:І. Тринів, О. Тебешевська.
 Вирішили:Підтримати проєкт рішення “Про представлення до
нагородження Грамотою Верховної Ради України
Мазака А. В.” і внести на розгляд сесії обласної ради. 
 Голосували” ЗА” – 4,

“ПРОТИ” – 0, “УТРИМАЛИСЬ” – 0.

Рішення прийнято.

13.СЛУХАЛИ:Різне.

 

 

 

Голова комісії                                                                       Богдан Томенчук

Секретар комісії                                                                   Оксана Тебешевська
Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]