Протокол № 4


Протокол № 4

 засідання постійної комісії обласної ради
з питань бюджету, фінансів та податків

 

від 13.01.2016 року

м. Івано-Франківськ

 

Всього членів комісії: 12 чол.

Присутні:  М.Палійчук, Б.Кобилянський, М.Кузьма, І.Данів, В.Дудкевич, Г.Карп, П.Книшук, Г.Макота, В.Попович, Д.Сіреджук, Б.Соляник

 

Запрошені:

О.Сич – голова обласної ради;

В.Гладій – перший заступник голови обласної ради;

М.Іваночко – депутат обласної ради;

Л.Балагура – заступник директора департаменту фінансів облдержадміністрації;

І.Шумега – генеральний директор Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського підприємства “Івано-Франківськоблагроліс”;

С.Борушок – начальник управління майна спільної власності територіальних громад області обласної ради;

В.Андріїв – голова громадської організації “Спілка добровольців АТО Прикарпаття”.

 

Брали участь у роботі комісії:

Н. Косаревич – начальник відділу забезпечення моніторингу обласних програм та аналізу бюджету виконавчого апарату обласної ради;

Р.Микитин – консультант відділу забезпечення моніторингу обласних програм та аналізу бюджету виконавчого апарату обласної ради.

 

Голова постійної комісії: М.Палійчук

 

Секретар постійної комісії: М. Кузьма

 

Порядок денний:

 

 1. Про розподіл коштів регіональної програми відтворення, поліпшення, раціонального використання та охорони лісових ресурсів Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського підприємства “Івано-Франківськоблагроліс” на 2016-2020 роки.
 2. Про проект рішення обласної ради “Про Програму фінансової підтримки обласного комунального підприємства “Торговий дім (об’єднання) “Галичина” на 2016 рік”.
 3. Про проект рішення обласної ради “Про Положення про постійні комісії обласної ради”.
 4. Про звернення обласної організації ФСТ “Динамо” України.
 5. Про проект рішення обласної ради “Про внесення змін до рішення обласної ради від 25.12.2015. № 62-2/2015 “Про обласний бюджет на 2016 рік”.
 6. Про проект рішення обласної ради “Про звернення обласної ради”.
 7. Різне.

 

 1. Слухали: І.Шумегу про розподіл коштів регіональної програми відтворення, поліпшення, раціонального використання та охорони лісових ресурсів Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського підприємства “Івано-Франківськоблагроліс” на 2016-2020 роки.

Виступив: М.Палійчук.

Вирішили: відповідно до листа Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського підприємства “Івано-Франківськоблагроліс” на 2016-2020 роки від 05.01.2015 року № 4 погодити розподіл коштів, передбачених департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації за КФКВ 200200 на виконання регіональної програми відтворення, поліпшення, раціонального використання та охорони лісових ресурсів Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського підприємства “Івано-Франківськоблагроліс” на 2016-2020 роки, в сумі 200,0 тис. гривень для здійснення охорони та збереження лісових ресурсів, зокрема:

 

№ п/пПідприємстваСума, грн.
1Богородчанський спеціалізований агролісгосп42000,0
2Долинський спеціалізований агролісгосп44000,0
3Коломийський спеціалізований агролісгосп43000,0
4Надвірнянський спеціалізований агролісгосп45000,0
5Снятинське спеціалізоване агролісництво26000,0
 ВСЬОГО:200000,0

 

Голосували:

“за” – 11

“утримались” – 0

“проти” – 0

Рішення прийнято.

 

 1. Слухали: С.Борушок про проект рішення обласної ради “Про Програму фінансової підтримки обласного комунального підприємства “Торговий дім (об’єднання) “Галичина” на 2016 рік”.

Виступили: І.Данів, М.Палійчук, В.Попович, .

Вирішили:

– управлінню майна спільної власності територіальних громад області обласної ради надати постійній комісії документальне підтвердження наявної заборгованості за отримані комунальні послуги (спожитий природний газ) в адміністративному будинку на вул. Василіянок, 62а у м. Івано-Франківську;

– рекомендувати внести проект рішення “Про Програму фінансової підтримки обласного комунального підприємства “Торговий дім (об’єднання) “Галичина” на 2016 рік” на розгляд чергової сесії обласної ради.

 

Голосували:

“за” – 11

“утримались” – 0

“проти” – 0

Рішення прийнято.

 

 1. Слухали: М.Палійчука про проект рішення обласної ради “Про Положення про постійні комісії обласної ради”.

Виступили:

М.Палійчук з пропозицією доповнити пункт 21.1. статті 21 “Функціональна спрямованість постійних комісій обласної ради” Положення про постійні комісії обласної ради пунктами 12-17 такого змісту:

12) в межах відповідного бюджетного періоду погоджує розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету на депозити відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України, з подальшим їх поверненням до кінця бюджетного періоду;

13) погоджує пропозиції щодо:

– пооб’єктного розподілу бюджету розвитку обласного бюджету;

– переліку природоохоронних заходів, що будуть фінансуватися за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища та переліку природоохоронних заходів, що будуть фінансуватися за рахунок залишку коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, що склався станом на 1 січня календарного року;

14) погоджує внесення змін до доходів та видатків обласного бюджету за рахунок міжбюджетних трансфертів з державного та інших бюджетів, розподіл і перерозподіл обсягів субвенцій та додаткових дотацій між місцевими бюджетами;

15) погоджує розподіл вільного залишку коштів загального фонду та залишку коштів спеціального фонду, які склалися станом на 1 січня календарного року;

16) розглядає та погоджує переліки заходів щодо реалізації галузевих регіональних цільових програм на відповідний бюджетний період;

17) погоджує розподіл окремих видатків, передбачених головним розпорядникам коштів обласного бюджету.

 

Г.Карп з пропозицією внести зміни до пункту 21.1. статті 21 “Функціональна спрямованість постійних комісій обласної ради” Положення про постійні комісії обласної ради, зокрема:

– у підпункті 3 слова “бюджету області” замінити словами “місцевих бюджетів області”;

– у підпункті 4 після слова “проекти” текст доповнити словом “обласного”;

– у підпункті 11 після слова “надходжень” текст доповнити словами “та ефективного використання коштів”.

 

 

Вирішили:

1) прийняти за основу проект рішення обласної ради “Про Положення про постійні комісії обласної ради”;

2) прийняти пропозицію М.Палійчука;

3) прийняти пропозицію Г.Карп;

4) прийняти в цілому проект рішення “Про постійні комісії обласної ради” та рекомендувати його для розгляду на черговій сесії обласної ради.

 

Голосували (за кожну позицію окремо):

“за” – 11

“утримались” – 0

“проти” – 0

Рішення прийнято.

 

 1. Слухали: М.Палійчука про звернення обласної організації ФСТ “Динамо” України.

Виступили: В.Попович, Г.Карп.

Вирішили: департаменту фінансів та управлінню молоді і спорту облдержадміністрації опрацювати звернення обласної організації ФСТ “Динамо” України стосовно збільшення фінансової підтримки для діяльності організації.

 

Голосували:

“за” – 11

“утримались” – 0

“проти” – 0

Рішення прийнято.

 

 1. Слухали: Г.Карп про проект рішення обласної ради “Про внесення змін до рішення обласної ради від 25.12.2015. № 62-2/2015 “Про обласний бюджет на 2016 рік”.

Виступили: В.Попович, П.Книшук, І.Данів,  М.Палійчук.

Вирішили: прийняти за основу проект рішення обласної ради “Про внесення змін до рішення обласної ради від 25.12.2015. № 62-2/2015 “Про обласний бюджет на 2016 рік”

 

Голосували:

“за” – 11

“утримались” – 0

“проти” – 0

Рішення прийнято.

 

Виступив В.Попович з пропозицією здійснити перерозподіл видатків по управлінню спорту облдержадміністрації, а саме, зменшити бюджетні призначення за КФКВ 130102 “Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань” на суму 30,0 тис. гривень та відповідно збільшити бюджетні призначення за КФКВ 130115 “Центри “Спорт для всіх” та заходи з фізичної культури” на суму 30,0 тис. гривень на оплату праці.

 

Голосували за пропозицію В.Поповича:

“за” – 11

“утримались” – 0

“проти” – 0

Рішення прийнято.

 

Виступила Г.Карп з пропозиціями:

– у пункті 7 проекту рішення цифри “328538,4” замінити цифрами “331363,4”;

– у додатку 7 “Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів обласного бюджету у 2016 році” до проекту рішення по департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації:

 • по регіональній цільовій програмі розвитку молодіжного житлового будівництва в області на 2013-2017 роки, суму 3840,0 тис. гривень, визначену по загальному фонду замінити на 5840,0 тис. гривень та суму 4000,0 тис. гривень, визначену разом по загальному та спеціальному фондах, замінити на 6000,0 тис. гривень;
 • по регіональній цільовій програмі “Питна вода” на 2012-2020 роки зменшити обсяг фінансування по загальному фонду на суму 400,0 тис. гривень та відповідно збільшити обсяг фінансування по спеціальному фонду на суму 400,0 тис. гривень. У зв’язку з цим внести відповідні зміни у додатки 2, 3, 6 та 7 до проекту рішення;
 • загальну суму 184934,0 тис. гривень, визначену по загальному фонду, замінити на 187359,0 тис. гривень;
 • загальну суму 143604,4 тис. гривень, визначену по спеціальному фонду, замінити на 144004,4 тис. гривень;
 • загальну суму 328538,4 тис. гривень, визначену разом по загальному та спеціальному фондах, замінити на 331363,4 тис. гривень;

– абзац 2 пункту 17 вилучити;

– здійснити перерозподіл видатків по управлінню спорту облдержадміністрації, а саме, зменшити бюджетні призначення за КФКВ 130110 “Фінансова підтримка спортивних споруд” на суму 48,7 тис. гривень та відповідно збільшити бюджетні призначення за КФКВ 130105 “Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту” на суму 48,7 тис. гривень.

 

Голосували (за кожну пропозицію Г.Карп окремо):

“за” – 11

“утримались” – 0

“проти” – 0

Рішення прийнято.

 

Слухали: Пропозиції постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політики стосовно викладення в новій редакції пункту 16 та абзацу 2 пункту 17.

Виступили: В.Попович, О.Сич, Г.Карп, В.Гладій, М.Палійчук.

Вирішили:

1) зняти з розгляду пропозицію стосовно викладення абзацу 2 пункту 17 у новій редакції, оскільки постійною комісією обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків підтримано пропозицію Г. Карп щодо вилучення абзацу 2 пункту 17 із проекту рішення;

2) департаменту фінансів облдержадміністрації уточнити з постійною комісією з питань охорони здоров’я та соціальної політики її пропозицію стосовно викладення в новій редакції пункту 16 та у разі досягнення спільної позиції з цього питання внести її на обговорення депутатів на сесії обласної ради.

 

Слухали: Пропозицію постійної комісії обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу щодо доповнення проекту рішення пунктом такого змісту:

“Рекомендувати органам місцевого самоврядування при внесенні змін до місцевих бюджетів на 2016 рік передбачити кошти на здійснення компенсаційних виплат за пільгове перевезення окремих категорій громадян на рівні не нижчому ніж у 2015 році”.

Виступили: В.Попович, Г.Карп, М.Палійчук.

 

Голосували за пропозицію постійної комісії:

“за” – 11

“утримались” – 0

“проти” – 0

Рішення прийнято.

 

Слухали: пропозицію постійної комісії обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи слова стосовно передбачення в проекті рішення обласної ради видатків на оплату праці бухгалтерів та інструкторів-методистів громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування.

Виступили: О.Сич, В.Попович, Г.Карп, І.Данів, В.Гладій, В.Андріїв, М.Палійчук.

Вирішили: відхилити пропозицію постійної комісії обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи слова.

 

Голосували:

“за” – 10

“утримались” – 0

“проти” – 0

Рішення прийнято.

 

Вирішили: із врахуванням пропозицій постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків прийняти в цілому проект рішення “Про внесення змін до рішення обласної ради від 25.12.2015. № 62-2/2015 “Про обласний бюджет на 2016 рік” та рекомендувати його для розгляду на черговій сесії обласної ради.

 

Голосували:

“за” – 11

“утримались” – 0

“проти” – 0

Рішення прийнято.

 

 1. 6. Слухали: В.Гладія про проект рішення обласної ради “Про звернення обласної ради”.

Виступили: М.Палійчук, Г.Карп, О.Сич.

Вирішили:

1) викласти останній абзац тексту звернення в новій редакції:

“Враховуючи вищенаведене, звертаємося до Верховної Ради України з пропозицією скасувати Закон України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо цільового спрямування екологічного податку” від 24.12.2015 року № 918-VIII та внести зміни до Закону України “Про Державний бюджет України на 2016 рік”. В іншому випадку просимо Кабінет Міністрів України передбачити обласному та місцевим бюджетам відповідний фінансовий ресурс на компенсацію втрат у зв’язку з ухваленням вищезазначених законів, а також на фінансування підготовки фахівців та робітничих кадрів у професійно-технічних закладах державної форми власності.”;

2) із врахуванням пропозиції постійної комісії рекомендувати внести проект рішення “Про звернення обласної ради” на розгляд чергової сесії обласної ради.

 

Голосували:

“за” – 11

“утримались” – 0

“проти” – 0

Рішення прийнято.

 

 

Голова постійної комісії                                                                    Микола Палійчук

 

 

Секретар постійної комісії                                                               Микола Кузьма

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]