Протокол № 45


 

засідання постійної комісії обласної ради
з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій

 

 

від 19.12.2022 року

м. Івано-Франківськ

 

Всього членів комісії: 10 осіб.

Присутні: Н.Іванів, В.Кушнір, О.Левицький, Д.Грицюк, І.Дебенко, О.Качур, М.Королик, Д.Сіреджук, Р.Ткач

 

Запрошені:

О.Сич – голова обласної ради;

М.Палійчук – заступник голови обласної ради;

В.Ільчишин – заступник голови обласної державної адміністрації;

І.Мацькевич – директор департаменту фінансів облдержадміністрації;

Д.Сурело – директор комунального підприємства Івано-Франківської обласної ради “БУДІНВЕСТ”;

І.Дмитренко – директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації;

У.Миронюк – в.о. директора департаменту соціальної політики облдержадміністрації;

А.Сташків – заступник директора департаменту освіти і науки облдержадміністрації;

Р.Лавринович – в.о. директора юридичного департаменту облдержадміністрації;

А.Пліхтяк – начальник управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації.

 

Брали участь у роботі комісії:

Н.Косаревич – начальник відділу з питань бюджету управління з питань бюджету та контролю за виконанням делегованих повноважень виконавчого апарату обласної ради;

Р.Микитин – заступник начальника відділу з питань бюджету управління з питань бюджету та контролю за виконанням делегованих повноважень виконавчого апарату обласної ради;

Л.Головатюк – начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради;

О.Моргулець – заступник начальника відділу електронного забезпечення виконавчого апарату обласної ради;

М.Гринечко – начальник відділу патронатної служби голови обласної ради;

Н.Федорчук – заступник начальника відділу з питань делегованих повноважень та обласних програм управління з питань бюджету та контролю за виконанням делегованих повноважень виконавчого апарату обласної ради.

 

Голова постійної комісії: Н.Іванів

 

Секретар постійної комісії: О. Левицький

 

 

Порядок денний:

 

 1. Про проєкт рішення обласної ради “Про обласний бюджет Івано-Франківської області на 2023 рік (код бюджету 09100000000)”.
 2. Про проєкт рішення обласної ради “Про внесення змін до обласного бюджету на 2022 рік”.
 3. Про проєкт рішення обласної ради “Про план роботи обласної ради восьмого демократичного скликання на 2023 рік”.
 4. Про проєкт рішення обласної ради “Про програму фінансової підтримки комунальних підприємств в умовах воєнного стану на 2023 рік”.
 5. Про внесення змін до Переліку заходів на 2022 рік регіональної цільової програми розвитку соціальної інфраструктури Івано-Франківської області на 2022-2025 роки.
 6. Про проєкт рішення обласної ради “Про внесення змін до рішення обласної ради від 24.12.2021. № 355-11/2021 “Про фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища за рахунок планових надходжень у 2022 році”.
 7. Про проєкт рішення обласної ради “Про внесення змін до Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки (зі змінами)”.
 8. Про проєкт рішення обласної ради “Про обласну цільову соціальну програму “Розвиток пластового руху Прикарпаття” на 2023-2027 роки”.
 9. Про проєкт рішення обласної ради “Про внесення змін до Комплексної програми розвитку агропромислового комплексу та сільських територій Івано-Франківської області на 2022-2025 роки”.
 10. Про внесення змін до календарного плану заходів на 2022 рік обласної програми підтримки сімей загиблих, постраждалих учасників Революції Гідності, осіб, які перебували і перебувають у складі добровольчих формувань, учасників бойових дій та інших громадян, які залучалися і залучаються та брали і беруть безпосередню участь у бойових діях, здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації проти України, починаючи з 20 лютого 2014 року, на 2022-2026 роки.
 11. Про перерозподіл бюджетних призначень по департаменту соціальної політики облдержадміністрації.
 12. Про внесення змін до календарного плану заходів на 2022 рік обласної комплексної програми соціального захисту населення Івано-Франківської області на 2022-2026 роки.
 13. Про перерозподіл бюджетних призначень по департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації.
 14. Різне.

 

 1. Слухали: І.Мацькевич про проєкт рішення обласної ради “Про обласний бюджет Івано-Франківської області на 2023 рік (код бюджету 09100000000)”.

Виступили: Р.Ткач, В.Ільчишин, О.Сич, О.Левицький, М.Палійчук, Н.Іванів.

 

Слухали: Про пропозиції постійної комісії обласної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій до проєкту рішення обласної ради “Про обласний бюджет Івано-Франківської області на 2023 рік (код бюджету 09100000000)”, а саме:

 

І. Викласти в такій редакції:

абзац 2 пункту 3 проєкту рішення:

Надати право обласній державній адміністрації за погодженням з обласною радою та відповідно до рішення постійної комісії обласної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій у міжсесійний період здійснювати внесення змін до доходів та видатків обласного бюджету за рахунок міжбюджетних трансфертів, розподіл і перерозподіл обсягів субвенцій та додаткових дотацій з державного бюджету місцевим бюджетам між місцевими бюджетами, перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету, передачу бюджетних призначень, з подальшим затвердженням на сесії обласної ради.

пункт 8 проєкту рішення:

Згідно з частиною восьмою статті 16 Бюджетного кодексу України надати дозвіл департаменту фінансів Івано-Франківської обласної державної адміністрації (І. Мацькевич) в межах поточного бюджетного періоду за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій (Н. Іванів) здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету на депозити відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України, з подальшим їх поверненням до кінця бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів.

підпункт 4 пункту 10 проєкту рішення:

4) в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за продукти харчування, придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів, за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі.

 

ІІ. Доповнити проєкт рішення:

пунктом 7 такого змісту:

Обласній державній адміністрації спільно з обласною радою виділяти кошти з резервного фонду обласного бюджету, а у обсягах більше
100 000 гривень – після погодження з постійною комісією обласної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій, крім заходів, пов’язаних з обороноздатністю держави.

Спрямовувати інші субвенції місцевим бюджетам на такі заходи за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій з подальшим затвердженням на сесії обласної ради.

пунктом 13 такого змісту:

Встановити, що розподіл вільного залишку коштів загального фонду та залишку коштів спеціального фонду, які сформуються станом на 01.01.2023 року у міжсесійний період здійснюється розпорядженнями голови обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації та голови обласної ради за погодженням із постійною комісією обласної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій з подальшим затвердженням на сесії обласної ради.

пунктом 14 такого змісту:

Головним розпорядникам коштів (виконавцям програм) підготувати та подати до обласної ради для розгляду відповідними постійними комісіями обласної ради та постійною комісією обласної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій переліки заходів щодо реалізації галузевих регіональних цільових програм на 2023 рік, які проводитимуться в межах коштів, передбачених цим рішенням.

Департаменту фінансів обласної державної адміністрації здійснювати фінансування програм, кошти на виконання яких передбачені в обласному бюджеті на 2023 рік, після погодження переліків заходів постійними комісіями обласної ради.

пунктом 15 такого змісту:

Управлінню спорту та молодіжної політики обласної державної адміністрації погодити з постійними комісіями обласної ради з питань освіти, науки, спорту та молодіжної політики і з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій розподіл видатків, передбачених за кодом бюджетної програми 1115062 “Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні” для надання фінансової підтримки громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування.

пунктом 16 такого змісту:

Департаменту освіти і науки облдержадміністрації погодити з постійними комісіями обласної ради з питань освіти, науки, спорту та молодіжної політики і з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій пооб’єктний розподіл видатків, передбачених на виконання заходів Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки.

пунктом 17 такого змісту:

Управлінню культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації погодити з постійними комісіями обласної ради з питань культури, духовності та інформаційної політики і з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій розподіл видатків, передбачених за кодом бюджетної програми 1014020 “Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій” на проведення культурно-мистецьких заходів.

пунктом 18 такого змісту:

Обласній державній адміністрації погоджувати пооб’єктний розподіл коштів, що спрямовуються на розвиток та утримання мереж автомобільних доріг загального користування місцевого значення Івано-Франківської області, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах області, з постійними комісіями обласної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій і з питань промисловості, підприємництва, будівництва та дорожнього господарства.

У зв’язку з цим пункти 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 проєкту рішення вважати відповідно пунктами 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22.

 

Голосували за пропозиції постійної комісії обласної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій:

“за” – 9

“утримались” – 0

“проти” – 0

Рішення прийнято

 

Вирішили:

1) департаменту фінансів облдержадміністрації внести відповідні зміни до проєкту рішення “Про обласний бюджет Івано-Франківської області на 2023 рік (код бюджету 09100000000)”;

2) рекомендувати внести проєкт рішення “Про обласний бюджет Івано-Франківської області на 2023 рік (код бюджету 09100000000)” на розгляд дев’ятнадцятої сесії обласної ради з врахуванням пропозицій постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій.

 

Голосували:

“за” – 9

“утримались” – 0

“проти” – 0

Рішення прийнято.

 

 1. Слухали: І.Мацькевич про проєкт рішення обласної ради “Про внесення змін до обласного бюджету на 2022 рік”.

Виступили: Р.Ткач, І.Мацькевич, Н.Іванів.

 

О.Левицький з пропозицією зменшити бюджетні призначення по головному розпоряднику коштів “Обласна рада (для КП “БУДІНВЕСТ”)” на виконання заходів регіональної цільової програми розвитку соціальної інфраструктури Івано-Франківської області на 2022-2025 роки по спеціальному фонду (видатки розвитку) на капітальний ремонт приміщень споруди цивільного захисту (укриття) КНП “Снятинська багатопрофільна лікарня” по вул. Стефаника, 4, м. Снятин, Снятинської міської ради, Івано-Франківської області на суму 500 000 гривень;

Спрямувати кошти в сумі 500 000 гривень як субвенцію з обласного бюджету бюджету Отинійської селищної територіальної громади для фінансування видатків КНП “Отинійська районна лікарня” Отинійської селищної ради (КЕКВ 2110, 2120).

 

Голосували за пропозицію О.Левицького:

“за” – 9

“утримались” – 0

“проти” – 0

Рішення прийнято.

 

Н.Іванів з пропозицією внести зміни до рішення обласної ради від 07.12.2022 № 558-18/2022 “Про внесення змін до обласного бюджету на 2022 рік”, а саме:

по бюджету Тлумацької міської територіальної громади кошти, передбачені по загальному фонду по об’єктах “Придбання насоса та матеріалів для ремонту мереж водопостачання в селі Прибилів Тлумацької міської ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області – 70 000 гривень” та “Придбання джерел живлення (генератори, вакуумні електричні батареї тощо) для обігріву приміщень бомбосховищ та для внутрішньо-переміщених (евакуйованих) осіб Тлумацької міської ради – 230 000 гривень” спрямувати по спеціальному фонду.

 

Голосували за пропозицію Н.Іваніва:

“за” – 9

“утримались” – 0

“проти” – 0

Рішення прийнято.

 

Н.Іванів з пропозицією внести зміни до рішення обласної ради від 11.11.2022 № 526-17/2022 “Про внесення змін до рішення обласної ради від 24.12.2021 № 355-11/2021 “Про фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища за рахунок планових надходжень у 2022 році”, а саме по бюджету Спаської сільської територіальної громади по спеціальному фонду вилучити позицію  “Придбання спецтехніки для збору та перевезення твердих побутових відходів на території Спаської сільської ради Калуського району Івано-Франківської області – 500 000 гривень”.

Передати кошти спеціального фонду обласного бюджету (за рахунок надходжень екологічного податку) до загального фонду обласного бюджету в сумі 500 000 гривень та спрямувати їх департаменту фінансів облдержадміністрації по спеціальному фонду (видатки розвитку) за кодом бюджетної програми 3719770 “Інші субвенції місцевим бюджетам” для надання субвенції бюджету Спаської сільської територіальної громади для фінансування об’єкта “Реконструкція котельні з переведенням на тверде паливо Суходільської гімназії Спаської сільської ради Калуського району Івано-Франківської області – 500 000 гривень”.

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду в сумі 500 000 гривень.

 

Голосували за пропозицію Н.Іваніва:

“за” – 9

“утримались” – 0

“проти” – 0

Рішення прийнято.

 

Вирішили:

1) рекомендувати внести проєкт рішення “Про внесення змін до обласного бюджету на 2022 рік” на розгляд дев’ятнадцятої сесії обласної ради;

2) відповідно до пропозицій О.Левицького та Н.Іваніва:

– зменшити бюджетні призначення по головному розпоряднику коштів “Обласна рада (для КП “БУДІНВЕСТ”)” на виконання заходів регіональної цільової програми розвитку соціальної інфраструктури Івано-Франківської області на 2022-2025 роки по спеціальному фонду (видатки розвитку) на капітальний ремонт приміщень споруди цивільного захисту (укриття) КНП “Снятинська багатопрофільна лікарня” по
вул. Стефаника, 4, м. Снятин, Снятинської міської ради, Івано-Франківської області на суму 500 000 гривень;

Спрямувати кошти в сумі 500 000 гривень по загальному фонду як субвенцію з обласного бюджету бюджету Отинійської селищної територіальної громади для фінансування видатків КНП “Отинійська районна лікарня” Отинійської селищної ради (КЕКВ 2110, 2120).

При цьому зменшити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду в сумі 500 000 гривень;

– погодити внесення змін до рішення обласної ради від 07.12.2022 № 558-18/2022 “Про внесення змін до обласного бюджету на 2022 рік”, а саме:

у підпункті 2 пункту 5 по бюджету Тлумацької міської територіальної громади кошти, передбачені по загальному фонду по об’єктах “Придбання насоса та матеріалів для ремонту мереж водопостачання в селі Прибилів Тлумацької міської ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області – 70 000 гривень” та “Придбання джерел живлення (генератори, вакуумні електричні батареї тощо) для обігріву приміщень бомбосховищ та для внутрішньо-переміщених (евакуйованих) осіб Тлумацької міської ради – 230 000 гривень” спрямувати по спеціальному фонду.

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду в сумі 300 000 гривень;

– погодити внесення змін до рішення обласної ради від 11.11.2022 № 526-17/2022 “Про внесення змін до рішення обласної ради від 24.12.2021 № 355-11/2021 “Про фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища за рахунок планових надходжень у 2022 році”, а саме по бюджету Спаської сільської територіальної громади по спеціальному фонду вилучити позицію  “Придбання спецтехніки для збору та перевезення твердих побутових відходів на території Спаської сільської ради Калуського району Івано-Франківської області – 500 000 гривень”.

Передати кошти спеціального фонду обласного бюджету (за рахунок надходжень екологічного податку) до загального фонду обласного бюджету в сумі 500 000 гривень та спрямувати їх департаменту фінансів облдержадміністрації по спеціальному фонду (видатки розвитку) за кодом бюджетної програми 3719770 “Інші субвенції місцевим бюджетам” для надання субвенції бюджету Спаської сільської територіальної громади для фінансування об’єкта “Реконструкція котельні з переведенням на тверде паливо Суходільської гімназії Спаської сільської ради Калуського району Івано-Франківської області – 500 000 гривень”.

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду в сумі 500 000 гривень.

 

Голосували:

“за” – 9

“утримались” – 0

“проти” – 0

Рішення прийнято.

 

 1. Слухали: М.Палійчука про проєкт рішення обласної ради “Про план роботи обласної ради восьмого демократичного скликання на 2023 рік”.

Виступив: Н.Іванів.

Вирішили: рекомендувати внести проєкт рішення “Про план роботи обласної ради восьмого демократичного скликання на 2023 рік” на розгляд дев’ятнадцятої сесії обласної ради.

 

Голосували:

“за” – 9

“утримались” – 0

“проти” – 0

Рішення прийнято.

 

 1. Слухали: М.Палійчука про проєкт рішення обласної ради “Про програму фінансової підтримки комунальних підприємств в умовах воєнного стану на 2023 рік”.

Виступив: Н.Іванів.

Вирішили: рекомендувати внести проєкт рішення “Про програму фінансової підтримки комунальних підприємств в умовах воєнного стану на 2023 рік” на розгляд дев’ятнадцятої сесії обласної ради.

 

Голосували:

“за” – 9

“утримались” – 0

“проти” – 0

Рішення прийнято.

 

 1. Слухали: Д.Сурело про внесення змін до Переліку заходів на 2022 рік регіональної цільової програми розвитку соціальної інфраструктури Івано-Франківської області на 2022-2025 роки.

Виступили: Р.Ткач, О.Сич, Н.Іванів.

Вирішили:

 1. Відповідно до листа комунального підприємства Івано-Франківської обласної ради “БУДІНВЕСТ” від 16.12.2022 року № 260 погодити внесення змін до Переліку заходів на 2022 рік регіональної цільової програми розвитку соціальної інфраструктури Івано-Франківської області на 2022-2025 роки, а саме:

1) у додатку до протоколу постійної комісії обласної ради з питань бюджету, соціально – економічного розвитку та інвестицій від 17.11.2022 року № 42 по загальному фонду об’єкти:

– Капітальний ремонт дорожнього покриття масиву Шухевича (від вул.Т.Шевченка) в смт. Брошнів-Осада Брошнів-Осадської селищної ради об’єднаної територіальної громади Івано-Франківської області –
9 450,00 гривень;

– Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Стефаника (від буд. № 4) в смт. Брошнів-Осада Брошнів-Осадської селищної ради об’єднаної територіальної громади Івано-Франківської області –
9 450,00 гривень;

– Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. І.Франка від буд. № 26 в с.Креховичі Брошнів-Осадської селищної ради об’єднаної територіальної громади Івано-Франківської області – 3 999,00 гривень, перевести в спеціальний.

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду на суму 22 899,0 гривень.

2) по загальному фонду об’єкт “Поточний ремонт системи опалення для підготовки проведення опалювального сезону з метою забезпечення безперебійної її роботи в приміщенні за адресою вул. Є. Коновальця, 27 в м. Коломиї, Івано-Франківської області” – 50 000,0 гривень вилучити та відповідно спрямувати кошти бюджету Коломийської міської ради на придбання джерела резервного живлення для Єпархіального Управління Коломийської Єпархії ПЦУ місто Коломия вул. Є. Коновальця, 27 в сумі 50 000,0 гривень.

 

 1. Відповідно до листа комунального підприємства Івано-Франківської обласної ради “БУДІНВЕСТ” від 16.12.2022 року № 261 погодити внесення змін до Переліку заходів на 2022 рік регіональної цільової програми розвитку соціальної інфраструктури Івано-Франківської області на 2022-2025 роки, а саме:

1) зменшити обсяги фінансування по таких об’єктах:

– загальний фонд:

поточний ремонт протирадіаційного укриття № 33504, що розташоване у приміщенні Войнилівського ліцею Войнилівської селищної ради Калуського району Івано-Франківської області за адресою:
вул. Т. Шевченка, буд. 108, смт. Войнилів, Калуський район, Івано-Франківська область – 1 761 гривень;’

поточний ремонт приміщень рентгенкабінету КНП “Івано-Франківський обласний фтизіопульмонологічний центр Івано-Франківської обласної ради” (Центр легеневих захворювань) на вул. Івана Франка, 17 в м. Івано-Франківську – 47 679 гривень;

– спеціальний фонд:

капітальний ремонт приміщень Косівського ліцею ім. Михайла Павлика Косівської міської ради Косівського району Івано-Франківської області (для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб, в тому числі ремонт споруд цивільного захисту)     – 8 008 гривень;

ремонт споруд цивільного захисту – укриття в Хімчинському ліцеї “Інтелект” Рожнівської сільської ради Косівського району Івано-Франківської області – 3 747 гривень;

ремонт споруд цивільного захисту-укриття в Рожнівському ліцеї “Гуцульщина” їм. Федора Погребенника Рожнівської сільської ради Косівського району Івано-Франківської області – 3 750 гривень;

ремонт споруди цивільного захисту-укриття Фахового коледжу культури і мистецтв у м. Калуш, Калуської міської ради, Івано-Франківської області – 8 795 гривень;

благоустрій території по вул. І.Франка у смт. Яблунів Яблунівської селищної ради Косівського району Івано-Франківської області –
2 838 гривень;

капітальний ремонт приміщення Космацького ліцею імені Омеляна Ковча по вул. Шевченка, 5-а у с. Космач, Космацької сільської ради Косівського району Івано-Франківської області (для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб) – 10 610 гривень;

благоустрій території міжбудинкового проїзду по вулиці
Чорновола, 155 в м. Івано-Франківську – 1 884 гривень;

благоустрій території міжбудинкового проїзду по вулиці Лемківська в м. Івано-Франківську – 1 884 гривень;

благоустрій території міжбудинкового проїзду по вул. Гімназійна в м. Івано-Франківську – 1 884 гривень;

благоустрій території вулиці Грушевського (біля школи) в с. Задубрівці, Снятинської територіальної громади – 11 827 гривень;

капітальний ремонт даху Ганьківського ліцею Заболотівської селищної ради територіальної громади – 27 142 гривень;

капітальний ремонт системи опалення Ворохтянського ліцею Надвірнянського району – 450 000 гривень;

капітальний ремонт системи опалення Гаврилівського ліцею Переріслянської територіальної громади Надвірнянського району –
200 000 гривень;

2) спрямувати зазначені кошти:

по спеціальному фонду на:

благоустрій території в селі Космач Дзвиняцької сільської ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області – 21 000 гривень;

благоустрій території в селі Луквиця Дзвиняцької сільської ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області – 30 000 гривень;

благоустрій території в с. Космач, вул. Молодіжна, 2 Дзвиняцької сільської ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області –
5 340 гривень;

реконструкцію приміщення школи з подальшим перепрофілюванням школи І ст. в навчально-виховний комплекс “Школа-садок” с. Вороненко Яремчанської міської ради” (для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб) – 285 113,06 гривень;

по загальному фонду на:

поточний ремонт протирадіаційного укриття № 33473, що розташоване у приміщенні Войнилівського закладу дошкільної освіти ясел-садка “Берізка” Войнилівської селищної ради Калуського району Івано-Франківської області за адресою: вул. І. Франка, буд. 2, смт. Войнилів, Калуський район, Івано-Франківська область –
290 355,94 гривень;

поточний ремонт системи опалення та водопостачання громадського будинку для внутрішньо переміщених осіб по вул. Молодіжна 1 “в” у
с. Збора Верхнянської сільської ради Калуського району Івано-Франківської області – 150 000 гривень;

При цьому зменшити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду в сумі 390 915,94 гривень;

3) назву об’єкта “Поточний ремонт Рудниківського ліцею Заболотівської селищної ради Коломийського району Івано-Франківської області – 190 000 гривень” замінити на “Капітальний ремонт Рудниківського ліцею Заболотівської селищної ради Коломийського району Івано-Франківської області (для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб) – 190 000 гривень”.

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду в сумі 190 000 гривень;

4) зменшити обсяги фінансування по спеціальному фонду по таких об’єктах:

капітальний ремонт приміщень для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб в Ланчинському закладі дошкільної освіти (ясла-садок) “Ромашка”, Ланчинської селищної ради Надвірнянського району Івано-Франківської області – на суму
26 983 гривень;

ремонт споруди цивільного захисту – укриття Голинського ліцею Калуської міської ради Івано-Франківської області – на суму
21 288 гривень;

капітальний ремонт приміщень для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб в Комарівському закладі дошкільної освіти (ясла-садок) “Сонечко” Галицької міської ради Івано-Франківської області – на суму 16 334 гривень;

ремонт споруди цивільного захисту – укриття ліцею № 20 Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської області – на суму
7 843 гривень;

ремонт споруди цивільного захисту – укриття ліцею № 19 Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської області – на суму
9 852 гривень;

ремонт споруди цивільного захисту – укриття дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 17 “Ромашка” Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської області – на суму 6 039 гривень;

ремонт споруди цивільного захисту – укриття комунального некомерційного підприємства “Міська дитяча клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради” – на суму 9 319 гривень;

ремонт споруди цивільного захисту – укриття Гвіздецького ліцею Гвіздецької селищної ради Коломийського району Івано-Франківської області – на суму 29 984 гривень;

ремонт споруди цивільного захисту – укриття Крихівецького ліцею Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської області –
на суму 17 220 гривень;

5) погодити внесення змін у додаток 4 до рішення обласної ради від 16.09.2022  № 501-16/2022 ” Про внесення змін до обласного бюджету на 2022 рік”, а саме по розпоряднику коштів Обласна рада (для КП “БУДІНВЕСТ”) Регіональна цільова програма розвитку соціальної інфраструктури Івано-Франківської області на 2022-2025 роки – зменшити на 400 000 гривень обсяг фінансування по об’єкту “Благоустрій території на розі вулиць Тролейбусна та Хіміків у м. Івано-Франківську Івано-Франківської територіальної громади Івано-Франківської області”;

6) зменшити обсяг фінансування по спеціальному фонду по об’єктах:

“Капітальний ремонт споруди цивільного захисту – укриття Ліцею імені В’ячеслава Чорновола, Івано-Франківської міської ради” на суму 150 000 гривень;

“Капітальний ремонт приміщень корпусу № 2 для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб в Саджавському ліцеї Богородчанської селищної ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області” на суму 5 138 гривень

7) cпрямувати кошти в сумі 700000 гривень на “Капітальний ремонт КНП “Івано-Франківський обласний дитячий психоневрологічний санаторій Івано-Франківської обласної ради” у с-щі Єзупіль, Єзупільської територіальної громади, Івано-Франківської області (для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб)”.

 

Голосували:

“за” – 9

“утримались” – 0

“проти” – 0

Рішення прийнято.

 

 1. Слухали: А.Пліхтяка про проєкт рішення обласної ради “Про внесення змін до рішення обласної ради від 24.12.2021. № 355-11/2021 “Про фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища за рахунок планових надходжень у 2022 році”.

Виступив: Н.Іванів.

Вирішили: рекомендувати внести проєкт рішення “Про внесення змін до рішення обласної ради від 24.12.2021. № 355-11/2021 “Про фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища за рахунок планових надходжень у 2022 році” на розгляд дев’ятнадцятої сесії обласної ради.

 

Голосували:

“за” – 9

“утримались” – 0

“проти” – 0

Рішення прийнято.

 

 1. Слухали: А.Сташківа про проєкт рішення обласної ради “Про внесення змін до Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки (зі змінами)”.

Виступили: О.Левицький, Н.Іванів.

Вирішили: рекомендувати внести проєкт рішення “Про внесення змін до Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки (зі змінами)” на розгляд дев’ятнадцятої сесії обласної ради.

 

Голосували:

“за” – 9

“утримались” – 0

“проти” – 0

Рішення прийнято.

 

 1. Слухали: А.Сташківа про проєкт рішення обласної ради “Про обласну цільову соціальну програму “Розвиток пластового руху Прикарпаття” на 2023-2027 роки”.

Виступили: О.Сич, Н.Іванів.

Вирішили: рекомендувати внести проєкт рішення “Про обласну цільову соціальну програму “Розвиток пластового руху Прикарпаття” на 2023-2027 роки” на розгляд дев’ятнадцятої сесії обласної ради.

 

Голосували:

“за” – 9

“утримались” – 0

“проти” – 0

Рішення прийнято.

 

 1. Слухали: А.Хамчич про проєкт рішення обласної ради “Про внесення змін до Комплексної програми розвитку агропромислового комплексу та сільських територій Івано-Франківської області на 2022-2025 роки”.

Виступили: М.Палійчук, О.Сич, Р.Ткач, Н.Іванів.

Вирішили: рекомендувати внести проєкт рішення “Про внесення змін до Комплексної програми розвитку агропромислового комплексу та сільських територій Івано-Франківської області на 2022-2025 роки” на розгляд дев’ятнадцятої сесії обласної ради з врахуванням пропозицій постійної комісії обласної ради з питань аграрної політики, земельних відносин та розвитку гірських територій.

 

Голосували:

“за” – 9

“утримались” – 0

“проти” – 0

Рішення прийнято.

 

 1. Слухали: У.Миронюк про внесення змін до календарного плану заходів на 2022 рік обласної програми підтримки сімей загиблих, постраждалих учасників Революції Гідності, осіб, які перебували і перебувають у складі добровольчих формувань, учасників бойових дій та інших громадян, які залучалися і залучаються та брали і беруть безпосередню участь у бойових діях, здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації проти України, починаючи з 20 лютого 2014 року, на 2022-2026 роки.

Виступив: Н.Іванів.

Вирішили: відповідно до листів обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації від 07.12.2022 року № 1034/0/2-22/01-132 та від 09.12.2022 року № 1057/0/2-22/01-132 погодити внесення змін до календарного плану заходів на 2022 рік обласної програми підтримки сімей загиблих, постраждалих учасників Революції Гідності, осіб, які перебували і перебувають у складі добровольчих формувань, учасників бойових дій та інших громадян, які залучалися і залучаються та брали і беруть безпосередню участь у бойових діях, здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації проти України, починаючи з 20 лютого 2014 року, на
2022-2026 роки (додатки 1, 2).

 

Голосували:

“за” – 9

“утримались” – 0

“проти” – 0

Рішення прийнято.

 

 1. Слухали: У.Миронюк про перерозподіл бюджетних призначень по департаменту соціальної політики облдержадміністрації.

Виступив: Н.Іванів.

Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації від 12.12.2022 року № 1059/0/2-22/01-132 погодити перерозподіл бюджетних призначень, передбачених департаменту соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації на 2022 рік, а саме:

зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) за кодом бюджетної програми 0819770 “Інші субвенції з місцевого бюджету” на оплату витрат, пов’язаних із похованням учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та постраждалих учасників Революції Гідності, бюджету Івано-Франківської міської територіальної громади на суму 1 451 (одна тисяча чотириста п’ятдесят одна) гривня та відповідно збільшити їх бюджету Дубівської сільської територіальної громади.

 

Голосували:

“за” – 9

“утримались” – 0

“проти” – 0

Рішення прийнято.

 

 1. Слухали: У.Миронюк про внесення змін до календарного плану заходів на 2022 рік обласної комплексної програми соціального захисту населення Івано-Франківської області на 2022-2026 роки.

Виступив: Н.Іванів.

Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації від 13.12.2022 року № 1065/0/2-22/01-132 погодити зміни до календарного плану заходів на 2022 рік обласної комплексної програми соціального захисту населення Івано-Франківської області на 2022-2026 роки (додаток 3).

 

Голосували:

“за” – 9

“утримались” – 0

“проти” – 0

Рішення прийнято.

 

 1. Слухали: І.Дмитренка про перерозподіл бюджетних призначень по департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації.

Виступив: Н.Іванів.

 

Слухали: Про пропозицію постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політики від 15.12.2022 року, а саме:

Зменшити видатки на виконання заходів програми розвитку та фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я Івано-Франківської обласної ради на 2022-2023 роки, а саме КНП “Івано-Франківський обласний фтизіопульмонологічний центр Івано-Франківської обласної ради” та КНП “Івано-Франківський спеціальний заклад надання психіатричної допомоги Івано-Франківської обласної ради” в сумі 138 968,46 гривень по кожному закладу та спрямувати їх відповідно в сумі 277 936,92 гривень КНП “Івано-Франківська обласна дитяча клінічна лікарня” на виконання заходів комплексної програми “Здоров’я населення Прикарпаття на 2021-2025 роки”.

 

Голосували:

“за” – 9

“утримались” – 0

“проти” – 0

Рішення прийнято.

 

Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації від 14.12.2022 року № 1069/0/2-22/01-132 та пропозиції постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політики:

 1. Здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації на 2022 рік по загальному фонду (видатки споживання), перерозподіл видатків:

1.1. На проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії за рахунок         коштів дотації з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету, а саме:

– зменшити їх обсяг за кодом бюджетної програми 0712020 “Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню” на суму
1 280 000,00 (один мільйон двісті вісімдесят тисяч) гривень, а саме: комунальному некомерційному підприємству “Івано-Франківський обласний клінічний кардіологічний центр Івано-Франківської обласної ради” на суму 180 000,00 (сто вісімдесят тисяч) гривень, комунальному некомерційному підприємству “Івано-Франківський обласний фтизіопульмонологічний центр Івано-Франківської обласної ради” на суму 700 000,00 (сімсот тисяч) гривень, комунальному некомерційному підприємству “Івано-Франківська обласна клінічна інфекційна лікарня Івано-Франківської обласної ради” на суму 400 000,00 (чотириста тисяч) гривень;

– збільшити їх обсяг за кодом бюджетної програми 0712010 “Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню” на суму 1 280 000,00 (один мільйон двісті вісімдесят тисяч) гривень для комунального некомерційного підприємства “Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради”.

1.2. На проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії за рахунок коштів обласного бюджету, а саме:

– зменшити видатки:

за кодом бюджетної програми 0712020 “Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню” на суму 2 589 000,00 (два мільйони п’ятсот вісімдесят дев’ять тисяч) гривень, а саме: комунальному некомерційному підприємству “Обласний заклад з надання психіатричної допомоги Івано-Франківської обласної ради” на суму 1 200 200,00 (один мільйон двісті тисяч двісті) гривень, комунальному некомерційному підприємству “Прикарпатський обласний клінічний центр психічного здоров’я Івано-Франківської обласної ради” на суму 257 800,00 (двісті п’ятдесят сім тисяч вісімсот) гривень, комунальному некомерційному підприємству “Івано-Франківський обласний клінічний кардіологічний центр Івано-Франківської обласної ради” на суму 247 800,00 (двісті сорок сім тисяч вісімсот) гривень, комунальному некомерційному підприємству “Прикарпатський наркологічний центр Івано-Франківської обласної ради” на суму 26 000,00 (двадцять шість тисяч) гривень, комунальному некомерційному підприємству “Івано-Франківський обласний фтизіопульмонологічний центр Івано-Франківської обласної ради” на суму 682 700,00 (шістсот вісімдесят дві тисячі сімсот) гривень, комунальному некомерційному підприємству “Івано-Франківська обласна клінічна інфекційна лікарня Івано-Франківської обласної ради” на суму
174 500,00 (сто сімдесят чотири тисячі п’ятсот) гривень;

за кодом бюджетної програми 0712040 “Санаторно-курортна допомога населенню” на суму 432 900,00 (чотириста тридцять дві тисячі дев’ятсот) гривень комунальному некомерційному підприємству “Івано-Франківський обласний спеціалізований (спеціальний) кістково-туберкульозний санаторій “Смерічка” Івано-Франківської обласної ради”;

за кодом бюджетної програми 0712050 “Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування” на суму 60 000,00 (шістдесят тисяч) гривень комунальному некомерційному підприємству “Івано-Франківський обласний спеціалізований будинок дитини Івано-Франківської обласної ради”;

за кодом бюджетної програми 0712120 “Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров’я” на суму 105 500,00 (сто п’ять тисяч п’ятсот) гривень комунальному некомерційному підприємству “Івано-Франківський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики Івано-Франківської обласної ради”;

– збільшити видатки:

за кодом бюджетної програми 0712010 “Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню” на суму 1 570 500,00 (один мільйон п’ятсот сімдесят тисяч п’ятсот) гривень для комунального некомерційного підприємства “Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради” на суму 370 500,00 (триста сімдесят тисяч п’ятсот) гривень та для комунального некомерційного підприємства “Івано-Франківська обласна дитяча клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради” на суму
1 200 000,00 (один мільйон двісті тисяч) гривень;

за кодом бюджетної програми 0712020 “Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню” на суму 400 000,00 (чотириста тисяч) гривень для комунального некомерційного підприємства “Прикарпатський клінічний онкологічний центр Івано-Франківської обласної ради”;

за кодом бюджетної програми 0712030 “Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим” на суму
1 066 900,00 (один мільйон шістдесят шість тисяч дев’ятсот) гривень для комунального некомерційного підприємства “Івано-Франківський обласний перинатальний центр Івано-Франківської обласної ради”;

за кодом бюджетної програми 0714030 “Забезпечення діяльності бібліотек” для комунального закладу “Обласна наукова медична бібліотека” на суму 150 000,00 (сто п’ятдесят тисяч) гривень.

1.3. За кодом бюджетної програми 0711120 “Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти” по загальному фонду (видатки споживання) збільшити видатки на оплату праці в сумі
40 000,00 (сорок тисяч) гривень за рахунок зменшення інших видатків.

1.4. За кодом бюджетної програми 0712152 “Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я” зменшити видатки по загальному фонду (видатки споживання) на виконання заходів комплексної програми “Здоров’я населення Прикарпаття на 2021-2025 роки” на суму
1 310 343,01 (один мільйон триста десять тисяч триста сорок три) гривень 01 копійка та обласної програми підтримки сімей загиблих, постраждалих учасників Революції Гідності, осіб, які перебували і перебувають у складі добровольчих формувань, учасників бойових дій та інших громадян, які залучалися і залучаються та брали і беруть безпосередню участь у бойових діях, здійсненні заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації проти України, починаючи з 20 лютого 2014 року, на 2022-2026 роки на суму
363 000,00 (триста шістдесят три тисячі) гривень;

збільшити видатки по загальному фонду (видатки споживання) на виконання заходів програми розвитку та фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я Івано-Франківської обласної ради на 2022-2023 роки на суму 1 673 343,01 (один мільйон шістсот сімдесят три тисячі триста сорок три) гривень 01 копійка.

При цьому зменшити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду на суму 360 992,00 (триста шістдесят тисяч дев’ятсот дев’яносто дві) гривні.

1.5. За кодом бюджетної програми 0712050 “Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування” зменшити видатки за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я комунальному некомерційному підприємству “Івано-Франківський обласний спеціалізований будинок дитини Івано-Франківської обласної ради” на суму 474 000,00 (чотириста сімдесят чотири тисячі) гривень та відповідно збільшити їх за кодом бюджетної програми 0712020 “Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню” комунальному некомерційному підприємству “Івано-Франківський спеціальний заклад надання психіатричної допомоги Івано-Франківської обласної ради” на суму 474 000,00 (чотириста сімдесят чотири тисячі) гривень.

 1. Внести зміни до календарного плану заходів на 2022 рік комплексної програми “Здоров’я населення Прикарпаття на 2021-2025 роки” згідно з додатком 4.
 2. Внести зміни до календарного плану заходів на 2022 рік програми розвитку та фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я Івано-Франківської обласної ради на 2022-2023 роки згідно з додатком 5.
 3. Внести зміни до календарного плану календарний план заходів на 2022 рік обласної програми підтримки сімей загиблих, постраждалих учасників Революції Гідності, осіб, які перебували і перебувають у складі добровольчих формувань, учасників бойових дій та інших громадян, які залучалися і залучаються та брали і беруть безпосередню участь у бойових діях, здійсненні заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації проти України, починаючи з 20 лютого 2014 року, на 2022-2026 роки (додаток 6).

 

Голосували:

“за” – 9

“утримались” – 0

“проти” – 0

Рішення прийнято

 

 

 

Голова постійної комісії                                  Назарій ІВАНІВ

 

 

 

Секретар постійної комісії                               Олександр ЛЕВИЦЬКИЙ

 

 

 

Додаток 1

до протоколу постійної комісії обласної ради з питань бюджету, соціально-економічного

розвитку та інвестицій

від 19.12.2022 № 45

 

Зміни до календарного плану заходів на 2022 рік

обласної програми підтримки сімей загиблих, постраждалих учасників Революції Гідності, осіб, які перебували і перебувають у складі добровольчих формувань, учасників бойових дій та інших громадян, які залучалися і залучаються та брали і беруть безпосередню участь у бойових діях, здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації проти України, починаючи з 20 лютого 2014 року, на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням Івано-Франківської обласної ради від 11.05.2022 № 417-14/2022

 

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетівНазва заходуВиконавецьТермін виконанняСума, тис.грн.Запропо-новані зміни, тис.грн.Уточнений план, тис.грн.
1234567
0813242Надання матеріальної допомоги у зв’язку з втратою члена сім’ї, смерть якого пов’язана із здійсненням заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації проти України, починаючи з 20 лютого 2014 року ( в т. ч. який брав участь в антитерористичній операції та Операції Об’єднаних Сил в районах їх проведення) (п. 3.4 за порядком)Департамент соціальної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконкоми сільських, селищних рад, міських радвпродовж року7117,0+2000,09117,0
Всього за КПКВКМБ 0813242+2000,0

 

 

Додаток 2

до протоколу постійної комісії обласної ради з питань бюджету, соціально-економічного

розвитку та інвестицій

від 19.12.2022 № 45

 

Зміни до календарного плану заходів на 2022 рік

обласної програми підтримки сімей загиблих, постраждалих учасників Революції Гідності, осіб, які перебували і перебувають у складі добровольчих формувань, учасників бойових дій та інших громадян, які залучалися і залучаються та брали і беруть безпосередню участь у бойових діях, здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації проти України, починаючи з 20 лютого 2014 року, на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням Івано-Франківської обласної ради від 11.05.2022 № 417-14/2022

 

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетівНазва заходуВиконавецьТермін виконанняСума, тис.грн.Запропо-новані зміни, тис.грн.Уточнений план, тис.грн.
0813242Надання матеріальної допомоги на лікування особам, які перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, учасників бойових дій та інших громадян, які залучалися і залучаються та брали і берутьбезпосередню участь у бойових діях, здійсненні заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації проти України, починаючи з 20 лютого 2014 року ( в т. ч. особам, які залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній операції та Операції Об’єднаних Сил в районах їх проведення); членам їх сімей, членам сімей загиблих осіб, які залучалися та бралиДепартамент соціальної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконкоми сільських, селищних рад, міських радвпродовж року2080,0-608,2021471,798

 

продовження додатка 2

 

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетівНазва заходуВиконавецьТермін виконанняСума, тис.грн.Запропо-новані зміни, тис.грн.Уточнений план, тис.грн.
безпосередню участь у бойових діях, здійсненні заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації проти України, починаючи з 20 лютого 2014 року, (в т. ч. особам, які залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній операції та Операції Об’єднаних Сил в районах їх проведення (п. 3.7 за порядком)
0813242Надання матеріальної допомоги у зв’язку з втратою члена сім’ї, смерть якого пов’язана із здійсненням заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації проти України, починаючи з 20 лютого 2014 року ( в т. ч. який брав участь в антитерористичній операції та Операції Об’єднаних Сил в районах їх проведення) (п. 3.4 за порядком)Департамент соціальної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконкоми сільських, селищних рад, міських радвпродовж року9117,0+858,8629975,862
0813242Надання матеріальної допомоги сім’ям зниклих безвісти осіб під час участі у бойових діях, здійсненні заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації проти України, починаючи з 20 лютого 2014 року ( в т. ч. під час проведення антитерористичної операції та Операції Об’єднаних Сил) (п. 3.6 за порядком)Департамент соціальної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації, Головне управління Національної поліції України в Івано-Франківській області, Івано-Франківський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, районні державні адміністрації виконкоми сільських, селищних, міських радвпродовж року2800,0-201,6602598.34

 

 

продовження додатка 2

 

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетівНазва заходуВиконавецьТермін виконанняСума, тис.грн.Запропо-новані зміни, тис.грн.Уточнений план, тис.грн.
0813242Надання матеріальної допомоги сім’ям загиблих, в тому числі неповнолітнім дітям, учасників бойових дій, які залучалися та брали безпосередню участь у бойових діях, здійсненні заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації проти України, починаючи з 20 лютого 2014 року ( в т. ч. які залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній операції та Операції Об’єднаних Сил в районах їх проведення) у зв’язку з втратою годувальника (п.3.9 за порядком)Департамент соціальної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконкоми сільських, селищних рад, міських радвпродовж року98,0-49,049,0
Всього за КПКВКМБ 08132420

 

 

 

Додаток 3

до протоколу постійної комісії обласної ради з питань бюджету, соціально-економічного

розвитку та інвестицій

від 19.12.2022 № 45

 

Зміни до календарного плану заходів на 2022 рік

обласної комплексної програми соціального захисту населення Івано-Франківської області у 2022-2026 роках

 

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетівНазва заходуВиконавецьТермін виконанняСума, тис.грн.Запроп-оновані зміни, тис.грн.Уточ-нений план, тис.грн.
0813242Виплата одноразової грошової допомоги на лікування та вирішення невідкладних соціально-побутових питань жителям області у встановленому порядку (п.2.2 за порядком)Департамент соціальної політики облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських, селищних, сільських радвпродовж року3950,0+74,24024,2
0813242Виплата матеріальної допомоги громадянам, яким виповнилося 100 і більше років (п.4.1 за порядком)Департаменти соціальної політики, охорони здоров’я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських, селищних, сільських радвпродовж року410,0-60,0350,0
0813242Забезпечення обробки інформації для призначення та виплати всіх видів соціальних допомог, компенсаційних виплат, пільг, субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, твердого палива та скрапленого газу, архівування документів (п.8.3 за порядком)Департамент соціальної політики облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських, селищних, сільських радвпродовж року220,0-14,0206,0
0813242Виплата допомоги на здійснення заходів з ліквідації наслідків повені, зсуву, пожежі та інших природних стихій особам, чиї житлові та/або господарські будівлі пошкоджені (знищені) внаслідок повені, зсуву, пожежі та інших природних стихій (п.12.1 за порядком)Департамент соціальної політики облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських, селищних, сільських радвпродовж року400,0+13,0413,0

продовження додатка 3

 

0813242Публікація в друкованих виданнях прийнятих розпоряджень голови  облдержадміністрації з питань соціального захисту  населення, інших документів з питань соціального захисту населення  п.6.11 за порядком)Департамент соціальної політики облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських, селищних, сільських радвпродовж року38,0-13,224,8
 Всього за КПКВКМБ 0813242   0 

 

 

 

Додаток 4

до протоколу постійної комісії обласної ради з питань бюджету, соціально-економічного

розвитку та інвестицій

від 19.12.2022 № 45

 

Зміни до календарного плану заходів на 2022 рік

комплексної програми “Здоров’я населення Прикарпаття на 2021-2025 роки”

 

ВиконавецьНайменування заходуТермін виконанняПередбачений обсяг, тис. грн.Зміни, що вносяться, тис. грн.Уточнений план, тис. грн.
Департамент охорони здоров’я облдержадміністраціїЗабезпечення хворих на первинний імунодефіцит, що потребують імунозамісної терапії, препаратами імуноглобулініввпродовж року500,000-176,78000323,22000
Забезпечення хворих на ювенільний ревматоїдний артрит лікарськими засобамивпродовж року488,883006,89900495,78200
Забезпечення лікарськими засобами хворих на мієлоїдну лейкемію, онкогематологічні захворюваннявпродовж року500,00000-5,02549494,97451
Забезпечення пацієнтів, хворих на апластичну анемію, імунодепресантамивпродовж року70,000-70,000000,00000
Закупівля продуктів лікувального харчування для лікування глутарової ацидурії І типувпродовж року300,000-0,02160299,97840
Забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення (набір для реагентів визначення такролімусу та циклоспорину А) для імуносупресивної терапії для пацієнтів з трансплантованими органами в післяопераційному періодівпродовж року1 755,34400-7,881201 747,46280
КНП “Івано-Франківська обласна дитяча клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради”Закупівля медикаментів для дітей, хворих на синдром Шерешевського-Тернера, нецукровий діабет, адреногенітальний синдромвпродовж року54,40000-54,400000,00000
Централізована закупівля медикаментів для дітей, хворих на церебральний паралічвпродовж року300,00000-14,80113285,19887
Централізована закупівля продуктів лікувального харчування для дітей, хворих на фенілкетонуріювпродовж року799,00000-49,94668749,05332

 

продовження додатка 4

 

ВиконавецьНайменування заходуТермін виконанняПередбачений обсяг,
тис. грн.
Зміни, що вносяться, тис. грн.Уточнений план, тис. грн.
КНП “Івано-Франківська обласна дитяча клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради”Заходи з дитячої кардіоревматологіївпродовж року620,00000-620,000000,00000
Централізована закупівля лікарських засобів для лікування онкохворих дітейвпродовж року581,90000-31,95333549,94669
Слухопротезуваннявпродовж року619,00000-0,24600618,75400
Централізована закупівля ліків для дітей, хворих на мусковісцидозвпродовж року900,000000,00000900,00000
Закупівля медикаментів для боротьби з епілепсією у дітейвпродовж року400,00000-31,09550368,90450
Вроджена неонатальна гіпоглікеміявпродовж року204,00000-204,000000,00000
Медикаментозне забезпечення дітей з розсіяним склерозомвпродовж року600,00000-10,15608589,84392
Медикаментозне забезпечення дітей, хворих на хворобу Коновалова-Вільсонавпродовж року35,90000-35,900000,00000
КНП “Івано-Франківський обласний клінічний кардіологічний центр Івано-Франківської обласної ради”Закупівля наборів для ендоваскулярної тромбекстракції при судинних захворюваннях головного мозкувпродовж року600,00000-0,37100599,62900
Закупівля виробів медичного призначення (штучні водії ритму серця, кардіовертер, кардіовертери-дефібрилятори, тощо)впродовж року800,00000-0,71000799,29000
Закупівля виробів медичного призначення (штучні та біологічні протези клапанів серця, оксигенатори)впродовж року1 200,00000-3,954001 196,04600
Разом по програмі-1 310,34301

 

 

Додаток 5

до протоколу постійної комісії обласної ради з питань бюджету, соціально-економічного

розвитку та інвестицій

від 19.12.2022 № 45

 

Зміни до календарного плану заходів на 2022 рік

програми розвитку та фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я

Івано-Франківської обласної ради на 2022-2023 роки

 

ВиконавецьНайменування заходуТермін виконанняСума, тис. грн.Зміни, що вносяться, тис. грн.Уточнений план, тис. грн.
КНП “Івано-Франківський обласний дитячий санаторій “Сніжинка” Івано-Франківської обласної ради”Забезпечення оплати поточних видатків комунальних некомерційних підприємств, які не долучені до програми медичних гарантійвпродовж року4 230,00000-380,400003 849,60000
КНП “Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради”Забезпечення роботи обласної військово-лікарської комісії обласного збірного пункту (оплата праці медичного персоналу)впродовж року312,00000-131,79656180,20344
КНП “Прикарпатський обласний клінічний центр психічного здоров’я Івано-Франківської обласної ради”впродовж року21,40111-21,401110,00000
КНП “Прикарпатський клінічний шкірно-венерологічний центр Івано-Франківської обласної ради”впродовж року42,90000-9,4970033,40300
КНП “Івано-Франківський обласний клінічний кардіологічний центр Івано-Франківської обласної ради”впродовж року52,90000-21,7470031,15300
КНП “Обласна клінічна стоматологічна поліклініка Івано-Франківської обласної ради”впродовж року64,10000-53,1271210,97288
КНП “Івано-Франківський обласний фтизіопульмонологічний центр Івано-Франківської обласної ради”Забезпечення співфінансування та підтримки комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я Івано-Франківської обласної радивпродовж року4 400,000001 861,031546 261,03154
КНП “Івано-Франківський спеціальний заклад надання психіатричної допомоги Івано-Франківської обласної ради”впродовж року256,93620791,272261 048,20846

 

продовження додатка 5

 

ВиконавецьНайменування заходуТермін виконанняСума, тис. грн.Зміни, що вносяться, тис. грн.Уточнений план, тис. грн.
КНП “Івано-Франківський обласний спеціалізований будинок дитини Івано-Франківської обласної ради”Обладнання системами протипожежного захисту, вогнезахисне просочення дерев’яних конструкційвпродовж року1 500,00000-360,992001 139,00800
Разом по програмі1 673,34301

 

Додаток 6

до протоколу постійної комісії обласної ради з питань бюджету, соціально-економічного

розвитку та інвестицій

від 19.12.2022 № 45

 

Зміни до календарного плану заходів на 2022 рік

обласної програми підтримки сімей загиблих, постраждалих учасників Революції Гідності, осіб, які перебували і перебувають у складі добровольчих формувань, учасників бойових дій та інших громадян, які залучалися і залучаються та брали і беруть безпосередню участь у бойових діях, здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації проти України, починаючи з 20 лютого 2014 року, на 2022-2026 роки

 

ВиконавецьНайменування заходуТермін виконанняПередба-чений обсяг, тис. грн.Зміни, що вносяться, тис. грн.Уточнений план,тис. грн.
КНП “Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради”Лікування постраждалих осіб, які перебували чи перебувають у складі добровольчих формувань, учасників бойових дій та інших громадян, які залучалися і залучаються та брали і беруть  безпосередню участь у бойових діях, здійсненні заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації проти України, починаючи з 20 лютого 2014 року (в т.ч. бійців-добровольців та та інших громадян, які залучалися і брали безпосередню участь  в антитерористичній операції та Операції Об’єднаних сил в районах її проведення) першочергово, у медичних закладах Івано-Франківської області та інших областей (згідно з медичними показами)впродовж року400,180-363,00037,180

 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]