Протокол № 46 засідання постійної комісії обласної ради з питань екології та раціонального природокористування


07.11.2019 р.

 

Присутні члени комісії:

Андрій Левкович, Володимир Магаль, Олег Токарчук, Андрій Іваськів, Володимир Поліш

 

Запрошені:

Ігор Фріс – народний депутат України

Ріяфет Гасимов – начальник державної екологічної інспекції Карпатського округу

Ольга Гуменяк – заступник начальника управління екології та природних ресурсів ОДА

Юрій Качак – громадський активіст

Роксолана Джура – Бурштинський міський голова

 

Головував:

Секретар комісії  Андрій Левкович

 

Порядок денний

 

 1. Інформація щодо виконання природоохоронного заходу «проведення моніторингу за станом атмосферного повітря на території Бурштинської міської ради».
 2. Про проект рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної ради від 15.02.2019. 1056-27/2019 “Про фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища за рахунок планових надходжень у 2019 році” (зі змінами).
 3. Про проект рішення обласної ради «Про виконання постанови Восьмого апеляційного адміністративного суду у справі № 857/5629/19 (№ 0940/2394/18) та рішення Івано-Франківського окружного адміністративного суду у справі № 0940/2394/18 щодо надання товариству з додатковою відповідальністю “Рогатинпісок” гірничого відводу для розробки Північно-Західної ділянки Москалівського родовища піску».
 4. Про проект рішення обласної ради «Про погодження надання у користування ділянки надр з метою геологічного вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку, з подальшим видобуванням нафти, газу природного, конденсату Рибницької площі, шляхом продажу на аукціоні спеціального дозволу на користування надрами».
 5. Про проект рішення обласної ради «Про погодження надання приватному підприємству “Прикарпаткомплект” у користування ділянки надр».
 6. Про проект рішення обласної ради «Про надання товариству з додатковою відповідальністю “Рогатинпісок” гірничого відводу для розробки Стратинського родовища піску».
 7. Про розпорядження облдержадміністрації та обласної ради від 24.10.2019 року № 532/590-р «Про внесення змін до розпорядження облдержадміністрації та обласної ради від 27.03.2019 № 111/175-р (зі змінами)».

 

 1. Слухали: Про інформацію щодо виконання природоохоронного заходу «проведення моніторингу за станом атмосферного повітря на території Бурштинської міської ради».

 

Інформувала: Джура Роксолана Олександрівна – Бурштинський міський голова.

Повідомила присутніх про те, що виконавчим комітетом Бурштинської міської ради проаналізовано отримані результати виконаних ТОВ «Ирбис-Юг» робіт з проведення моніторингу за станом атмосферного повітря на території Бурштинської міської ради у відповідності до договору № 292 від 10.06.2019 року.

В наданих товариством матеріалах відсутня інформація щодо виконання підпункту 5.5 Технічного завдання, зокрема: «Розрахунок концентрації забруднюючих речовин (п.4.2) в атмосферному повітрі міста, показників та інгредієнтів атмосферних опадів у відповідності до Наказу Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.1996 №173 «Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів».

Натомість, в РОЗДІЛІ І наданого Звіту є п.1.4 «Розрахунок розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі за допомогою програми EOL+», що не передбачено Технічним завданням.

Також, у Звіті відсутня чітка інформація щодо: узагальнених даних про рівень забруднення на території моніторингу за певний проміжок часу; узагальнені дані про склад та обсяги викидів забруднюючих речовин; оцінка складу та обсягів викидів забруднюючих речовин (п.12 Технічного завдання).

При визначені основних забруднювачів атмосферного повітря в м. Бурштин та оцінці їх впливу на атмосферне повітря міста (п.4.3., п.9.2.) не враховано вплив викидів автотранспорту (CO, NH3, CH4, NOx, SO2, Pb, CO2, НМЛОС). При цьому через місто Бурштин пролягають діві траси Н 09 та ТО 910 національного значення з інтенсивним рухом автотранспорту, який спричиняє значні викиди в атмосферне повітря.

В розділі II надана інформація щодо захворюваності жителів міста Бурштин по вікових категоріях, але не наведена математична оцінка кореляції між захворюваністю та викидами в атмосферне повітря, відсутня порівняльна характеристика захворюваності з іншими районами та містами Івано-Франківської області, висновки є загальними та недостатньо обґрунтованим;

Водночас, термін моніторинг – це комплекс заходів, які забезпечують систематичний контроль (стеження) за станом та розвитком певних процесів, в даному випадку викидів шкідливих речовин підприємствами забруднювачами. А у наданому звіті відбір проб відбувся одноразово (10 липня 2019 року) і без врахування вимоги пункту 10 Технічного завдання, щодо врахування напрямку вітру.

Бурштинська міська рада, просила ТОВ «Ирбис-Юг» привести до вимог Технічного завдання надання послуги «Моніторинг стану атмосферного повітря на території Бурштинської міської ради Івано-Франківської області», згідно договору
№ 292 від 10.06.2019 року.

 

Виступили: Андрій Левкович, Андрій Іваськів, Володимир Магаль, Ігор Фріс, Ріяфет Гасимов, Ольга Гуменяк

 

Вирішили рекомендувати:

 

У зв’язку з неповним звітом (дослідженням), наданим ТОВ «Ирбис-Юг», який не відповідає технічному завданню надання послуги «Моніторинг стану атмосферного повітря на території Бурштинської міської ради Івано-Франківської області», комісія не рекомендує Бурштинській міській раді, як розпоряднику коштів, по природоохоронному заході «Проведення моніторингу за станом атмосферного повітря на території Бурштинської міської ради» підписувати акт виконаних робіт.

 

Голосували: За – 5   Проти –   0  Утримались – 0

 

 1. Слухали: Про проект рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної ради від 15.02.2019. 1056-27/2019 “Про фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища за рахунок планових надходжень у 2019 році” (зі змінами).

 

Доповідала: Гуменяк Ольга Миколаївна – заступник начальника управління екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації

 

Виступили: Андрій Левкович, Володимир Магаль, Олег Токарчук

 

Вирішили:

Проект рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної ради від 15.02.2019. 1056-27/2019 “Про фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища за рахунок планових надходжень у 2019 році” (зі змінами) погодити та рекомендувати до розгляду на сесії обласної ради.

 

Голосували: За – 5   Проти –   0  Утримались – 0

 

 1. Слухали: Про проект рішення обласної ради «Про виконання постанови Восьмого апеляційного адміністративного суду у справі № 857/5629/19 (№ 0940/2394/18) та рішення Івано-Франківського окружного адміністративного суду у справі № 0940/2394/18 щодо надання товариству з додатковою відповідальністю “Рогатинпісок” гірничого відводу для розробки Північно-Західної ділянки Москалівського родовища піску».

 

Доповідали: Андрій Левкович – голова комісії;

Гуменяк Ольга Миколаївна – заступник начальника управління екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації

 

Виступили: Андрій Левкович, Олег Токарчук

 

Вирішили:

Проект рішення обласної ради «Про виконання постанови Восьмого апеляційного адміністративного суду у справі № 857/5629/19 (№ 0940/2394/18) та рішення Івано-Франківського окружного адміністративного суду у справі
№ 0940/2394/18 щодо надання товариству з додатковою відповідальністю “Рогатинпісок” гірничого відводу для розробки Північно-Західної ділянки Москалівського родовища піску» взяти до відома та рекомендувати до розгляду на сесії обласної ради.

 

Голосували: За – 5   Проти –   0  Утримались – 0

 

 1. Слухали: Про проект рішення обласної ради «Про погодження надання у користування ділянки надр з метою геологічного вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку, з подальшим видобуванням нафти, газу природного, конденсату Рибницької площі, шляхом продажу на аукціоні спеціального дозволу на користування надрами».

Доповідала: Гуменяк Ольга Миколаївна – заступник начальника управління екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації

 

Виступили: Андрій Левкович, Володимир Магаль, Олег Токарчук

 

Вирішили:

Проект рішення обласної ради «Про погодження надання у користування ділянки надр з метою геологічного вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку, з подальшим видобуванням нафти, газу природного, конденсату Рибницької площі, шляхом продажу на аукціоні спеціального дозволу на користування надрами» погодити та рекомендувати до розгляду на сесії обласної ради.

 

Голосували: За – 5   Проти –   0  Утримались – 0

 

 1. Слухали: Про проект рішення обласної ради «Про погодження надання приватному підприємству “Прикарпаткомплект” у користування ділянки надр».

 

Доповідала: Гуменяк Ольга Миколаївна – заступник начальника управління екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації

 

Виступили: Андрій Левкович, Володимир Магаль, Олег Токарчук

 

Вирішили:

Проект рішення обласної ради «Про погодження надання приватному підприємству “Прикарпаткомплект” у користування ділянки надр» погодити та рекомендувати до розгляду на сесії обласної ради.

 

Голосували: За – 5   Проти –   0  Утримались – 0

 

 1. Слухали: Про проект рішення обласної ради «Про надання товариству з додатковою відповідальністю “Рогатинпісок” гірничого відводу для розробки Стратинського родовища піску».

 

Доповідала: Гуменяк Ольга Миколаївна – заступник начальника управління екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації

 

Виступили: Андрій Левкович, Володимир Магаль, Олег Токарчук

 

Вирішили:

Проект рішення обласної ради «Про надання товариству з додатковою відповідальністю “Рогатинпісок” гірничого відводу для розробки Стратинського родовища піску» погодити та рекомендувати до розгляду на сесії обласної ради.

 

Голосували: За – 1   Проти –   0  Утримались – 4

Проект рішення не погоджено

 

 1. Слухали: Про розпорядження облдержадміністрації та обласної ради від 24.10.2019 року № 532/590-р «Про внесення змін до розпорядження облдержадміністрації та обласної ради від 27.03.2019 № 111/175-р (зі змінами)».

 

Доповідала: Гуменяк Ольга Миколаївна – заступник начальника управління екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації

 

Виступили: Андрій Левкович, Андрій Іваськів, Олег Токарчук

 

Вирішили:

Погодити Розпорядження облдержадміністрації та обласної ради
від 24.10.2019 року № 532/590-р «Про внесення змін до розпорядження облдержадміністрації та обласної ради від 27.03.2019 № 111/175-р (зі змінами)».

 

Голосували: За – 5   Проти –   0  Утримались – 0

 

 

Голова комісії                                                                             Андрій Левкович

Секретар комісії                                                                          Андрій Іваськів

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]