Протокол № 81 засідання постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків


від 17.12.2018 року

м. Івано-Франківськ

 

Всього членів комісії: 12 чол.

Присутні: М.Палійчук, М.Кузьма, Б.Кобилянський, В.Дудкевич, П.Книшук, Г.Макота, В.Попович, Б.Соляник, Д.Сіреджук

 

Запрошені:

О.Сич – голова обласної ради;

В.Гладій – перший заступник голови обласної ради;

І.Шевчук – депутат обласної ради;

М.Вітенко – депутат обласної ради;

М.Королик – депутат обласної ради;

О.Левицький депутат обласної ради;

І.Мацькевич – директор департаменту фінансів облдержадміністрації;

Г.Магулій – заступник директора департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації;

Н.Лисаківська – головний спеціаліст департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації;

М.Стовбан – директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації;

А.Пліхтяк – заступник начальника управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації;

В.Федорак – начальник управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації;

В.Корженьовський – директор департаменту соціальної політики облдержадміністрації;

А.Прокопів – начальник відділу земельних ресурсів та раціонального природокористування виконавчого апарату обласної ради;

Я.Ткачівський – головний редактор Всеукраїнського літературно-художнього і громадсько-політичного журналу “Перевал”.

 

Брали участь у роботі комісії:

Н.Косаревич – начальник відділу з питань бюджету та обласних програм виконавчого апарату обласної ради;

Р.Микитин – заступник начальника відділу з питань бюджету та обласних програм виконавчого апарату обласної ради;

М.Гринечко – начальник відділу патронатної служби голови обласної ради.

Представники засобів масової інформації

 

Голова постійної комісії: М.Палійчук

 

Секретар постійної комісії: М. Кузьма

 

Порядок денний:

 

 1. Про проект рішення обласної ради “Про Програму з виконання робіт із землеустрою для забезпечення оформлення права на земельні ділянки спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2019-2020 роки”.
 2. Про проект рішення обласної ради “Про внесення змін до регіональної цільової програми ведення містобудівного кадастру Івано-Франківської області на 2017-2019 роки”.
 3. Про проект рішення обласної ради “Про обласний бюджет на 2019 рік”.
 4. Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік.
 5. Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік.
 6. Про розпорядження облдержадміністрації та обласної ради від 03.12.2018. № 713/832-р.
 7. Про перерозподіл бюджетних призначень по департаменту соціальної політики облдержадміністрації.
 8. Про розподіл бюджетних коштів.
 9. Про розподіл бюджетних коштів.
 10. Про внесення змін до календарного плану заходів на 2018 рік обласної комплексної Програми соціального захисту населення Івано-Франківської області на 2017-2021 роки.
 11. Про внесення змін до календарного плану заходів на 2018 рік обласної програми підтримки сімей загиблих і постраждалих під час масових акцій громадського протесту в період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого
  2014 року, учасників бойових дій, осіб, які перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, що утворилися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України та інших громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення.
 12. Про перерозподіл бюджетних призначень по департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації.
 13. Про перерозподіл бюджетних призначень по департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації.
 14. Про розподіл видатків, передбачених управлінню культури, національностей та релігій облдержадміністрації.
 15. Різне.

 

 1. Слухали: А.Прокопіва про проект рішення обласної ради “Про Програму з виконання робіт із землеустрою для забезпечення оформлення права на земельні ділянки спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2019-2020 роки”.

Виступили: В.Попович, М.Палійчук.

Вирішили:

1) відділу земельних ресурсів та раціонального природокористування виконавчого апарату обласної ради надати постійній комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків інформацію про органи місцевого самоврядування, які не сприяють процесу виготовлення документацій із землеустрою земельних ділянок, на яких розташовано нерухоме майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;

2) рекомендувати внести проект рішення ради “Про Програму з виконання робіт із землеустрою для забезпечення оформлення права на земельні ділянки спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2019-2020 роки” на розгляд другого пленарного засідання двадцять шостої сесії обласної ради.

 

Голосували:

“за” – 9

“утримались” – 0

“проти” – 0

Рішення прийнято.

 

 1. Слухали: Г.Магулій про проект рішення обласної ради “Про внесення змін до регіональної цільової програми ведення містобудівного кадастру Івано-Франківської області на 2017-2019 роки”.

Виступив: М.Палійчук.

Вирішили: рекомендувати внести проект рішення ради “Про внесення змін до регіональної цільової програми ведення містобудівного кадастру Івано-Франківської області на 2017-2019 роки” на розгляд другого пленарного засідання двадцять шостої сесії обласної ради.

 

 1. Слухали: І.Мацькевич про проект рішення обласної ради “Про обласний бюджет на 2019 рік”.

Виступили: В.Попович, О.Сич, О.Левицький, Я.Ткачівський, М.Палійчук.

 

Виступили: О.Левицький з пропозицією додатково передбачити міському бюджету м. Івано-Франківська 10,0 млн. гривень за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я.

 

Голосували за пропозицію депутата обласної ради О.Левицького:

“за” – 7

“утримались” – 2

“проти” – 0

Рішення прийнято.

 

Слухали: Про пропозиції постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків до проекту рішення “Про обласний бюджету на 2018 рік”, а саме:

І. Викласти в такій редакції:

абзац 1 підпункту 3 пункту 10 проекту рішення:

3) доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

підпункт 4 пункту 10 проекту рішення:

4) в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за продукти харчування, придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів, за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

абзац 2 пункту 3 проекту рішення:

Надати право обласній державній адміністрації за погодженням з обласною радою та відповідно до рішення постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків у міжсесійний період здійснювати внесення змін до доходів та видатків обласного бюджету за рахунок міжбюджетних трансфертів з державного та інших бюджетів, розподіл і перерозподіл обсягів субвенцій та додаткових дотацій між місцевими бюджетами з подальшим затвердженням на сесії обласної ради.

доповнити пункт 3 проекту рішення абзацом 3 такого змісту:

Уповноважити голову обласної ради О. Сича у випадках, передбачених другим абзацом цього пункту, укладати договори про міжбюджетні трансферти з відповідними місцевими радами.

У зв’язку з цим абзац 3 пункту 3 вважати абзацом 4 пункту 3.

 

ІІ. Доповнити проект рішення:

пунктом 7 такого змісту:

Обласній державній адміністрації спільно з обласною радою виділяти кошти з резервного фонду обласного бюджету на здійснення заходів згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 р. № 415 “Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету”, а у обсягах більше 100,0 тис. гривень – після погодження з постійною комісією обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків, крім заходів, пов’язаних з обороноздатністю держави.

Спрямовувати інші субвенції місцевим бюджетам на такі заходи за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків з подальшим затвердженням на сесії обласної ради.

 

пунктом 15 такого змісту:

Обласній державній адміністрації до 18.01.2019 року подати до обласної ради для погодження з постійними комісіями обласної ради:

– з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу, з питань розвитку промисловості, будівництва, архітектури, дорожнього та житлово-комунального господарства, з питань бюджету, фінансів та податків пропозиції щодо пооб’єктного розподілу бюджету розвитку обласного бюджету;

– з питань екології та раціонального природокористування, з питань бюджету, фінансів та податків пропозиції щодо переліку природоохоронних заходів, що будуть фінансуватися за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища та переліку природоохоронних заходів, що будуть фінансуватися за рахунок залишку коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, що сформується станом на
01.01.2019 року.

пунктом 16 такого змісту:

Встановити, що розподіл вільного залишку коштів загального фонду та залишку коштів спеціального фонду, які сформуються станом на 01.01.2019 року у міжсесійний період здійснюється розпорядженнями голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради за погодженням із постійною комісією обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків з подальшим затвердженням на сесії обласної ради.

пунктом 17 такого змісту:

Головним розпорядникам коштів (виконавцям програм) підготувати та подати до обласної ради для розгляду відповідними постійними комісіями обласної ради та постійною комісією обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків переліки заходів щодо реалізації галузевих регіональних цільових програм на 2019 рік, які проводитимуться в межах коштів, передбачених цим рішенням.

Департаменту фінансів обласної державної адміністрації здійснювати фінансування програм, кошти на виконання яких передбачені в обласному бюджеті на 2019 рік, після погодження переліків заходів постійними комісіями обласної ради.

пунктом 18 такого змісту:

Дозволити департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації як головному розпоряднику бюджетних коштів у разі неможливості забезпечення необхідного рівня спеціалізованої медичної допомоги у лікувально-профілактичних закладах області здійснювати видатки на лікування хворих за її межами у рамках бюджетних призначень, передбачених на виконання відповідних регіональних цільових програм.

пунктом 19 такого змісту:

Управлінню спорту обласної державної адміністрації погодити з постійними комісіями обласної ради з питань гуманітарної політики і свободи слова і з питань бюджету, фінансів та податків розподіл видатків, передбачених за КПКВКМБ 1115062 “Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні” для надання фінансової підтримки громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування.

пунктом 20 такого змісту:

Департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації погодити з постійними комісіями обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи слова і з питань бюджету, фінансів та податків пооб’єктний розподіл видатків, передбачених на виконання заходів Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки.

пунктом 21 такого змісту:

Управлінню культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації погодити з постійними комісіями обласної ради з питань гуманітарної політики і свободи слова і з питань бюджету, фінансів та податків розподіл видатків, передбачених за КПКВКМБ 1014082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва” на проведення культурно-мистецьких заходів.

пунктом 22 такого змісту:

Департаменту соціальної політики облдержадміністрації погодити з постійними комісіями обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політики, з питань бюджету, фінансів та податків розподіл видатків, передбачених за КПКВКМБ 0813242 “Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення” для надання фінансової підтримки громадським об’єднанням.

пунктом 23 такого змісту:

Головним розпорядникам коштів щотижнево після оплати товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти оприлюднювати на офіційних інтернет-сторінках інформацію про постачальника із зазначенням ціни за одиницю товару та вартості робіт і послуг в розрізі підвідомчих закладів та установ.

Рекомендувати підприємствам, які виконують будівельно-монтажні роботи на об’єктах соціально-культурної сфери області, на офіційних інтернет-сторінках оприлюднювати інформацію про детальну калькуляцію витрат таких робіт та ціни на будівельні матеріали, що використані для їх виконання.

пунктом 24 такого змісту:

Департаменту фінансів обласної державної адміністрації після затвердження місцевих бюджетів на 2019 рік провести аналіз їх забезпеченості видатками на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; проведення розрахунків за продукти харчування, придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів, за енергоносії, які споживаються бюджетними установами, та подати його обласній раді до 01.03.2019 року.

пунктом 25 такого змісту:

Обласній державній адміністрації:

– подати до обласної ради для погодження з постійними комісіями обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу, з питань розвитку промисловості, будівництва, архітектури, дорожнього та житлово-комунального господарства, з питань бюджету, фінансів та податків пропозиції щодо пооб’єктного розподілу видатків, передбачених за КПКВКМБ 1517462 “Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету”, відповідно до напрямів, визначених Концепцією розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Івано-Франківської області на 2018-2020 роки, погодженою постійними комісіями обласної ради 02.03.2018 року (зі змінами);

– щомісячно до 10 числа місяця, наступного за звітним подавати обласній раді інформацію про стан фінансування та освоєння коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах (пооб’єктно).

пунктом 26 такого змісту:

Обласній державній адміністрації щоквартально подавати інформацію обласній раді про виконання обласного бюджету у 2019 році за доходами і видатками за формою, встановленою постійною комісією обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків.

У зв’язку з цим пункти 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 проекту рішення вважати відповідно пунктами 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 27, 28, 29, 30.

 

Голосували за пропозиції постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків:

“за” – 9

“утримались” – 0

“проти” – 0

Рішення прийнято.

 

Вирішили:

1) департаменту фінансів облдержадміністрації запропонувати механізм надання фінансової підтримки місцевим друкованим засобам масової інформації за рахунок коштів обласного бюджету;

2) рекомендувати внести проект рішення “Про обласний бюджет на 2019 рік” на розгляд другого пленарного засідання двадцять шостої сесії обласної ради з врахуванням пропозицій депутата обласної ради О.Левицького та постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків.

 

Голосували:

“за” – 9

“утримались” – 0

“проти” – 0

Рішення прийнято.

 

 1. Слухали: І.Мацькевич про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік.

Виступив: М.Палійчук.

Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від 13.12.2018 року № 1309/02-18/01-132:

 1. Погодити передачу залишку коштів спеціального фонду обласного бюджету, який склався станом на 01.01.2018 року, до загального фонду обласного бюджету в сумі 153,36722 тис. гривень та спрямувати його управлінню культури, національностей та релігій облдержадміністрації по загальному фонду (видатки споживання):

– за КПКВКМБ 1014020 “Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій” в сумі 23,36722 тис. гривень;

– за КПКВКМБ 1014081 “Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва” – 130,0 тис. гривень.

 1. Погодити внесення змін до рішення обласної ради від 07.12.2018.
  № 992-26/2018 “Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік”, а саме:

у пункті 8 абзац 5 – вилучити;

у додатку 10 по головному розпоряднику коштів “Департамент фінансів облдержадміністрації” за КПКВКМБ 3719770 “Інші субвенції місцевим бюджетам” по Богородчанському районному бюджету назву об`єкта “Капітальний ремонт (заміна вікон) в Старунській ЗОШ І-ІІІ ступеня с. Старуня Богородчанського району” замінити на “Капітальний ремонт (заміна вікон) в Старунському НВК с. Старуня Богородчанського району”.

 1. Погодити перерозподіл в межах бюджетних призначень, передбачених на 2018 рік, по головних розпорядниках коштів обласного бюджету, а саме:

3.1. Департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації за загальним фондом (видатки споживання) по КПКВКМБ 0611090 “Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми” зменшивши призначення по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв на суму 7,8 тис. гривень та відповідно збільшивши інші поточні видатки;

3.2. Обласній державній адміністрації за загальним фондом (видатки споживання) по КПКВМБ 0221140 “Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти” зменшивши призначення по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв на суму 8,0 тис. гривень та відповідно збільшивши інші поточні видатки.

 3.3. Управлінню культури, національностей та релігій облдержадміністрації, зменшивши бюджетні призначення за КПКВКМБ 1014081 “Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва” по загальному фонду (видатки споживання) на суму 7,20 тис. гривень та відповідно збільшивши їх по загальному фонду (видатки споживання) за КПКВКМБ 1014060 “Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів” на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

 1. Погодити перерозподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот згідно з додатком 1.
 2. Зменшити бюджетні призначення управлінню з питань цивільного захисту облдержадміністрації в сумі 32,0 тис. гривень по загальному фонду (видатки споживання) за КПКВКМБ 2918110 “Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха на виконання заходів підпрограми забезпечення непрацюючого населення області засобами захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин на 2016 – 2020 роки та відповідно збільшити їх департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації по загальному фонду (видатки споживання) за КПКВКМБ 0712152 “Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я” на виконання заходів обласної програми підтримки сімей загиблих і постраждалих під час масових акцій громадянського протесту в період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого
  2014 року, учасників бойових дій, осіб, які перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, що утворилися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, та інших громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення.

 

Голосували:

“за” – 9

“утримались” – 0

“проти” – 0

Рішення прийнято.

 

 1. Слухали: І.Мацькевич про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік.

Виступив: М.Палійчук.

Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від 17.12.2018 року № 1324/0/2-18/01-132:

 1. Погодити перерозподіл в межах бюджетних призначень, передбачених на 2018 рік по головному розпоряднику коштів обласного бюджету – департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації за загальним фондом (видатки споживання) по КПКВКМБ 0611140 “Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти”, зменшивши призначення по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв на суму 49,1 тис. гривень та відповідно збільшивши інші поточні видатки.
 2. Погодити внесення змін до рішення обласної ради від 21.09.2018. № 938-23/2018 “Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік”, а саме:

у пункті 14 абзац “– по розпоряднику коштів “Городенківський районний бюджет” назву об`єкта “Облаштування фонтану в міському парку м. Городенка” замінити на “Реконструкція фонтану в міському парку м. Городенка” викласти в такій редакції: “– по розпоряднику коштів “Городенківський районний бюджет” назву об`єкта “Облаштування фонтану в міському парку м. Городенка” замінити на “Роботи, пов`язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойми (реконструкція) на території міського парку в місті Городенка”.

 1. Погодити внесення змін до рішення обласної ради від 07.12.2018. № 992-26/2018 “Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік”, а саме:

у абзаці 1 підпункту 9 пункту 5 слово “управлінню” замінити на “департаменту”;

пункт 9 викласти в такій редакції: “9. Спрямувати залишок коштів спеціального фонду обласного бюджету, який склався станом на 01.01.2018 року за рахунок надходжень транспортного збору, в сумі 121,17690 тис. гривень департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації за КПКВКМБ 1517461 “Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету” для капітального ремонту моста на автомобільній дорозі С091316 Підпечери-Тисмениця на км 6+513 в м. Тисмениця Івано-Франківської області”.

у додатку 10:

по головному розпоряднику коштів “Управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації” КПКВКМБ “1014020” замінити на “2919800”;

по головному розпоряднику коштів “Департамент фінансів облдержадміністрації” за КПКВКМБ 3719770 “Інші субвенції місцевим бюджетам”:

по бюджету Більшівцівської об`єднаної територіальної громади назву об`єкта “Зміцнення матеріально-технічної бази будинку культури смт. Більшівці, Більшівцівської селищної ради ОТГ Івано-Франківської області” замінити на “Зміцнення матеріально-технічної бази Більшівцівського народного дому Більшівцівської селищної ради ОТГ Івано-Франківської області”;

по Калуському районному бюджету у позиції “Експлуатаційне утримання дорожнього господарства доріг загального користування місцевого значення Калуського району” обсяг фінансування по загальному фонду (видатки споживання) “200,0” замінити на “199,0”;

по головному розпоряднику коштів “Департамент будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації” доповнити позицією по спеціальному фонду (видатки розвитку) “1517461 Капітальний ремонт моста на автомобільній дорозі С091316 Підпечери-Тисмениця на км 6+513 в м. Тисмениця Івано-Франківської області – 1,0 тис. гривень”.

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду в сумі 1,0 тис. гривень.

по бюджету Олешанської об`єднаної територіальної громади по об`єктах “Придбання ліхтарів вуличного освітлення для населених пунктів Олешанської ОТГ – 60,0 тис. гривень”, “Придбання і встановлення дверей в Будзинську гімназію Олешанської сільської ради об`єднаної територіальної громади Тлумацького району Івано-Франківської області – 11,0 тис. гривень”, “Придбання і монтаж шкільної мережі Інтернет для Делівського ліцею Олешанської сільської ради ОТГ Тлумацького району Івано-Франківської області – 20,0 тис. гривень” зменшити бюджетні призначення по спеціальному фонду (видатки розвитку) та відповідно збільшити їх по загальному фонду (видатки споживання).

При цьому зменшити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду в сумі 91,0 тис. гривень.

підпункт 8 пункту 5 викласти в такій редакції:

“8) управлінню з питань цивільного захисту облдержадміністрації за КПКВКМБ 2918110 “Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха” зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) по підпрограмі забезпечення непрацюючого населення області засобами захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин в сумі 10,0 тис. гривень та збільшити їх по спеціальному фонду (видатки розвитку) на виконання заходів регіональної цільової програми надання шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України, військово-патріотичного виховання молоді на 2018-2020 роки в сумі 10,0 тис. гривень.

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду в сумі 91,0 тис. гривень.”

 1. Зменшити бюджетні призначення департаменту фінансів облдержадміністрації по загальному фонду (видатки споживання) за КПКВКМБ 3719710 “Субвенція на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування” на суму 250,0 тис. гривень (Волинському обласному бюджету для Волинської обласної психіатричної лікарні № 2 смт. Олика) та відповідно збільшити їх:

– департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації по загальному фонду (видатки споживання) на 50,0 тис. гривень, в тому числі за КПКВКМБ 0712152 “Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я” на виконання заходів обласної програми підтримки сімей загиблих і постраждалих під час масових акцій громадянського протесту в період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, учасників бойових дій, осіб, які перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, що утворилися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, та інших громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення на суму 40,0 тис. гривень, за КПКВКМБ 0712130 “Проведення незалежної медико-соціальної експертизи (МСЕК) – на 10,0 тис. гривень ;

– службі у справах дітей облдержадміністрації по загальному фонду (видатки споживання) за КПКВКМВ 0913111 “Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах” на суму 100,0 тис. гривень, в тому числі на оплату праці – 68,0 тис. гривень;

– департаменту соціальної політики облдержадміністрації по загальному фонду ( видатки споживання ) за КПКВКМБ 0813242 “Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення” на суму 100,0 тис. гривень для виплати одноразової грошової допомоги на лікування та вирішення невідкладних соціально-побутових питань жителям області.

 1. Зменшити бюджетні призначення департаменту фінансів облдержадміністрації по загальному фонду (видатки споживання) за:

КТПКВКМБ 3719230 “Субвенція з обласного бюджету виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку” на суму 313 994,6 тис. гривень згідно з додатком.

КТПКВКМБ 3719250 “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом” гроші ходять за дитиною”, оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя” на суму 2 500,0 тис. гривень згідно з додатком.

 1. Врахувати в доходах обласного бюджету по загальному фонду за:

КБКД 41036100 субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та які потребують поліпшення житлових умов в сумі 2510,6 тис. гривень та спрямувати її департаменту соціальної політики облдержадміністрації по загальному фонду (видатки споживання) за КТПКВКМБ 0819241;

КБКД 41036100 субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та визнані інвалідами війни ІІІ групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни”, та які потребують поліпшення житлових умов в сумі 604,1 тис. гривень та спрямувати її департаменту соціальної політики облдержадміністрації по загальному фонду (видатки споживання) за КТПКВКМБ 0819242.

 

Голосували:

“за” – 9

“утримались” – 0

“проти” – 0

Рішення прийнято.

 

 1. Слухали: А.Пліхтяка про розпорядження облдержадміністрації та обласної ради від 03.12.2018. № 713/832-р.

Виступив: М.Палійчук.

Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від 13.12.2018 року № 1304/0/2-18/01-132 погодити розпорядження облдержадміністрації та обласної ради від 03.12.2018. № 713/832-р “Про внесення змін до розпорядження облдержадміністрації та обласної ради від 26.02.2018 року № 100/117-р (зі змінами)”.

 

Голосували:

“за” – 9

“утримались” – 0

“проти” – 0

Рішення прийнято.

 

 1. Слухали: В.Корженьовського про перерозподіл бюджетних призначень по департаменту соціальної політики облдержадміністрації.

Виступив: М.Палійчук.

Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від 13.12.2018 року № 1305/0/2-18/01-132 погодити перерозподіл бюджетних призначень по департаменту соціальної політики облдержадміністрації, а саме, зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) за КПКВКМБ 0813102 “Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби” на суму 28,0 тис. гривень та відповідно збільшити їх по загальному фонду (видатки споживання) за КПКВКМБ 0813105 “Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю” на суму 28,0 тис. гривень.

 

Голосували:

“за” – 9

“утримались” – 0

“проти” – 0

Рішення прийнято.

 

 1. Слухали: В.Корженьовського про розподіл бюджетних коштів.

Виступив: М.Палійчук.

Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від 17.12.2018 року № 1320/0/2-18/01-132 погодити розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та визнані інвалідами війни ІІІ групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни”, та які потребують поліпшення житлових умов, на 2018 рік, в сумі 604,1 тис. гривень, яка передбачена департаменту соціальної політики облдержадміністрації по загальному фонду (видатки споживання) за КТПКВКМБ 0819242:

 

№ з/пАдміністративно-територіальна одиницяСума коштів, грн.
1Косівський район604100,0
Всього:604100,0

 

Голосували:

“за” – 9

“утримались” – 0

“проти” – 0

Рішення прийнято.

 1. Слухали: В.Корженьовського про розподіл бюджетних коштів.

Виступив: М.Палійчук.

Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від 17.12.2018 року № 1321/0/2-18/01-132 погодити розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та які потребують поліпшення житлових умов, на 2018 рік, в сумі 2510,6 тис. гривень, яка передбачена департаменту соціальної політики облдержадміністрації по загальному фонду (видатки споживання) за КТПКВКМБ 0819241:

 

№ з/пАдміністративно-територіальна одиницяСума коштів, грн.
1Галицький район743718,99
2Коломийський район604015,61
3Косівський район1162865,40
Всього:2510600,00

 

Голосували:

“за” – 9

“утримались” – 0

“проти” – 0

Рішення прийнято.

 

 1. Слухали: В.Корженьовського про внесення змін до календарного плану заходів на 2018 рік обласної програми підтримки сімей загиблих і постраждалих під час масових акцій громадського протесту в період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, учасників бойових дій, осіб, які перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, що утворилися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України та інших громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення.

Виступив: М.Палійчук.

Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від 17.12.2018 року № 1323/0/2-18/01-132 погодити внесення змін до календарного плану заходів на 2018 рік обласної програми підтримки сімей загиблих і постраждалих під час масових акцій громадського протесту в період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, учасників бойових дій, осіб, які перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, що утворилися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України та інших громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення (додаток 3).

 

Голосували:

“за” – 9

“утримались” – 0

“проти” – 0

Рішення прийнято.

 1. Слухали: В.Корженьовського про внесення змін до календарного плану заходів на 2018 рік обласної комплексної Програми соціального захисту населення Івано-Франківської області на 2017-2021 роки.

Виступив: М.Палійчук.

Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від 17.12.2018 року № 1322/0/2-18/01-132 погодити внесення змін до календарного плану заходів на 2018 рік обласної комплексної Програми соціального захисту населення Івано-Франківської області на 2017-2021 роки (додаток 4).

 

Голосували:

“за” – 9

“утримались” – 0

“проти” – 0

Рішення прийнято.

 

 1. Слухали: М.Стовбана про перерозподіл бюджетних призначень по департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації.

Виступив: М.Палійчук.

Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від 14.12.2018 року № 1312/0/2-18/01-132:

 1. Погодити перерозподіл бюджетних призначень, передбачених департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації на 2018 рік, а саме:

– зменшити бюджетні призначення:

за КПКВКМБ 0712152 “Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я” по загальному фонду (видатки споживання) на суму 600,0 тис. грн. на виконання заходів комплексної програми “Здоров’я населення Прикарпаття 2013-2020” та по спеціальному фонду (видатки розвитку) на суму 9,0 тис. грн. на виконання заходів регіональної цільової програми розвитку донорства крові, її компонентів та виготовлення препаратів з них на 2018-2020 роки;

– збільшити бюджетні призначення:

за КПКВКМБ 0712070 “Екстрена та швидка медична допомога населенню” – 5,0 тис. гривень;

за КПКВКМБ 0712151 “Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я” – 54,0 тис. гривень;

за КПКВКМБ 0712020 “Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню” – по загальному фонду (видатки споживання) на суму 50,0 тис. грн. та по спеціальному фонду (видатки розвитку) на суму 500,0 тис. грн.

– в межах заходів комплексної програми “Здоров’я населення Прикарпаття 2013-2020” зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) за КПКВКМБ 0712152 “Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я” на суму 2060,965 тис. грн. та відповідно збільшити їх за КПКВКМБ 0712144 “Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет”;

– в межах коштів додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я (видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв) зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) за КПКВКМБ 0712020 “Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню” на суму 150,0 тис. грн. та збільшити їх за КПКВКМБ 0711120 “Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)” на суму 150,0 тис. гривень;

– за КПКВКМБ 0711140 “Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти” зменшити бюджетні призначення по КЕКВ 2110 “Оплата праці” на суму 19,1 тис. гривень та відповідно збільшити їх на інші видатки.

– за КПКВКМБ 0712151 “Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я” зменшити бюджетні призначення по КЕКВ 2110 “Оплата праці” на суму 30,230 тис. гривень та відповідно збільшити їх на інші видатки.

– зменшити бюджетні призначення за КПКВКМБ 0712020 “Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню” по загальному фонду (видатки споживання) на суму 60,0 тис. грн. та відповідно збільшити їх по спеціальному фонду (видатки розвитку).

– зменшити бюджетні призначення за КПКВКМБ 0712151 “Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я” по спеціальному фонду (видатки розвитку) на суму 38,999 тис. грн. та відповідно збільшити їх по загальному фонду (видатки споживання).

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду на суму 512,001 тис. гривень.

 1. Погодити перерозподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань в межах загального фонду бюджетних призначень, передбачених департаменту фінансів облдержадміністрації, на 2018 рік, а саме:

– зменшити бюджетні призначення:

Косівському районному бюджету на суму 300,0 тис. гривень;

– збільшити бюджетні призначення:

Івано-Франківському міському бюджету на суму 100,0 тис. гривень,

Долинському районному бюджету – 150,0 тис. гривень,

Рожнятівському районному бюджету – 50,0 тис. гривень.

 1. Внести зміни до календарного плану заходів на 2018 рік регіональних цільових програм галузі “Охорона здоров’я” (додаток 5).

 

Голосували:

“за” – 9

“утримались” – 0

“проти” – 0

Рішення прийнято.

 

 1. Слухали: М.Стовбана про перерозподіл бюджетних призначень по департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації.

Виступили: В.Попович, О.Сич, П.Книшук, М.Палійчук.

Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від 14.12.2018 року № 1316/0/2-18/01-132 погодити перерозподіл бюджетних призначень, передбачених департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації на 2018 рік, а саме:

– зменшити бюджетні призначення:

за КПКВКМБ 0712152 “Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я” по загальному фонду (видатки споживання) на виконання заходів комплексної програми “Здоров’я населення Прикарпаття 2013-2020” на суму 1800,0 тис. гривень;

– збільшити бюджетні призначення:

за КПКВКМБ 0712010 “Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню” – 430,0 тис. гривень;

за КПКВКМБ 0712020 “Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню” – 350,0 тис. гривень;

за КПКВКМБ 0712070 “Екстрена та швидка медична допомога населенню” – 1020,0 тис. гривень;

 

Голосували:

“за” – 9

“утримались” – 0

“проти” – 0

Рішення прийнято.

 

 1. Слухали: В.Федорака про розподіл видатків, передбачених управлінню культури, національностей та релігій облдержадміністрації.

Виступив: В.Попович, О.Сич, М.Палійчук.

Вирішили: відповідно до листа обласної державної адміністрації від 17.12.2018 року № 1319/0/2-18/01-132 погодити розподіл видатків, передбачених управлінню культури, національностей та релігій облдержадміністрації:

 1. На виконання регіональної цільової програми “Культура Івано-Франківщини” на 2016-2020 роки за КПКВКМБ 1014020 “Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій” – в сумі 56,0 тис. гривень на проведення культурно-мистецьких заходів (п.8.10) (додаток 6).
 2. На виконання регіональної цільової програми “Просвіта ХХІ століття” на 2017-2021 роки:

за КПКВКМБ 1014081 “Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва” – в сумі 110,0 тис. гривень для проведення заходів та фінансової підтримки Івано-Франківського ОО ВУТ “Просвіта” ім. Т.Шевченка.

 1. На виконання регіональної цільової програми “Духовне життя” на
  2016-2020 роки:

за КПКВКМБ 1014082 “Інші заходи в галузі культури і мистецтва” – в сумі 180,0 тис. гривень на виконання заходів регіональної цільової програми “Духовне життя” на 2016-2020 роки (додаток 7).

 

Голосували:

“за” – 9

“утримались” – 0

“проти” – 0

Рішення прийнято.

 

Голова постійної комісії                                                                    Микола Палійчук

Секретар постійної комісії                                                               Микола Кузьма


Додатки до протоколу

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]