Про виконання обласного бюджету за І півріччя 2017 року


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання

(Сімнадцята сесія)
РІШЕННЯ

від 15.09.2017. № 591-17/2017
м. Івано-Франківськ

Про виконання обласного
бюджету за І півріччя 2017 року

За І півріччя 2017 року до обласного бюджету надійшло доходів загального та спеціального фондів з урахуванням трансфертів в сумі 1 215 036,9 тис. гривень, що на 433 035,1 тис. гривень або на 55,4 відс. більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Із загальної суми надходжень міжбюджетні трансферти склали 711 184,9 тис. гривень (базова дотація – 57 749,7 тис. гривень, додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 88 571,2 тис. гривень, субвенції з державного бюджету – 556 788,6 тис. гривень та інші субвенції – 8 075,4 тис. гривень).

Доходів загального фонду (без урахування трансфертів) надійшло 290 235,5 тис. гривень, що становить 105,4 відс. до затвердженого плану на цей період з урахуванням змін та 53,3 відс. до уточненого плану на рік.

Надходження податку на доходи фізичних осіб (питома вага у доходах загального фонду – 82,0 відс.) склали 237 874,3 тис. гривень і зросли проти відповідного періоду минулого року на 87 149,1 тис. гривень або на 57,8 відс. Затверджені планові показники з урахуванням змін на цей період виконано на 107,2 відсотка.

До спеціального фонду надійшло доходів (без урахування трансфертів) у сумі 213 616,5 тис. гривень, що більше проти минулого року у 2,1 раза або на 112 112,1 тис. гривень. У розрізі платежів найбільший обсяг поступлень (питома вага – 46,1 відс.) по екологічному податку – 98 433,1 тис. гривень, що більше проти відповідного періоду минулого року у 2 рази або на 49 195,7 тис. гривень.

За звітний період надходження від проведення експерименту з фінансового забезпечення здійснення заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування склали 52 410,3 тис. гривень.

Видатків загального та спеціального фондів проведено в сумі 1 042 477,3 тис. гривень, у тому числі по загальному фонду – 805 347,1 тис. гривень, по спеціальному – 237 130,2 тис. гривень.

Видатки соціального спрямування у видатках загального фонду складають 94,0 відс. (756 705,2 тис. гривень), з них: на утримання закладів охорони здоров’я – 52,8 відс. (424 943,3 тис. гривень), освіти – 28,5 відс. (229 796,4 тис. гривень), соціального захисту та соціального забезпечення населення – 5,6 відс. (45 015,6 тис. гривень).

Із обсягу видатків загального фонду видатки по захищених статтях склали 752 867,9 тис. гривень або 93,5 відс., з яких: на виплату заробітної плати спрямовано 550 705,7 тис. гривень або 73,2 відс., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 48 456,5 тис. гривень (6,4 відс.), на інші захищені статті – 153 705,7 тис. гривень (20,4 відс.).

Впродовж І півріччя 2017 року розподілено коштів резервного фонду обласного бюджету в сумі 123,0 тис. гривень.

Керуючись статтями 24 та 80 Бюджетного кодексу України, статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та враховуючи наведене, обласна рада

вирішила:

  1. Інформацію департаменту фінансів обласної державної адміністрації щодо виконання обласного бюджету за І півріччя 2017 року взяти до відома.
  2. Затвердити:

– звіт про виконання обласного бюджету за І півріччя 2017 року згідно з додатком 1;

– розподіл резервного фонду обласного бюджету за І півріччя 2017 року згідно з додатком 2.

  

Голова обласної ради                                                                        Олександр Сич


Додаток 1
до рішення обласної ради
від 15.09.2017. № 591-17/2017

ЗВІТ
про виконання обласного бюджету за І півріччя 2017 року

(тис.грн.)

КодНайменування доходів згідно із бюджетною класифікацієюЗатвер-джено на 2017 рік з урахуван-ням змінВиконаноВідсоток виконання
 Загальний фонд   
11010000Податок та збір на доходи фізичних осіб435750,1237874,354,6
11020000Податок на прибуток підприємств (крім підприємств державної та комунальної власності)39516,018155,545,9
11020200Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності260,4125,448,2
13010100Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування14100,06281,044,5
13020000Рентна плата за спеціальне використання води7920,04774,460,3
13030100Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення4700,02838,760,4
21010300Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету150,521,214,1
21050000Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів5000,01529,330,6
21080500Інші надходження300,0120,340,1
22010500Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів8,62,327,2
22010700Плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольними напоями та тютюновими виробами2,51,662,4
22010900Плата за державну реєстрацію (крім реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців)3,51,851,0
22011000Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами8006,23154,439,4
22011100Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами20850,010346,549,6
22011800Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності650,0431,366,4
22080400Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності6200,02901,146,8

 

КодНайменування доходів згідно із бюджетною класифікацієюЗатвер-джено на 2017 рік з урахуван-ням змінВиконаноВідсоток виконання
22130000Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами0,51,3263,7
24060300Інші надходження 300,0779,2259,7
24160100Концесійні платежі щодо об`єктів комунальної власності (крім тих, які мають цільове спрямування згідно із законом)1100,0896,081,5
 Разом доходів загального фонду (без трансфертів)544818,3290235,553,3
41000000Міжбюджетні трансферти загального фонду1380825,5704024,551,0
41020000Дотації292639,8146320,950,0
41020100Базова дотація115496,757749,750,0
41020200Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я177143,188571,250,0
41030000Субвенції загального фонду1088185,7557703,651,3
41032600Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги4894,22224,545,5
41033500Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання ангіографічного обладнання5320,1 0,0
41033600Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 979,8 
41033700Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров`я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії672,9306,045,5
41033900Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам174071,2107214,461,6
41034200Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам835551,3417705,950,0
41034500Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій45223,024179,053,5
41035000Інша субвенція880,0915,0104,0

 

КодНайменування доходів згідно із бюджетною класифікацієюЗатвер-джено на 2017 рік з урахуван-ням змінВиконаноВідсоток виконання
41036100Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I-II групи, визначених абзацами 11-14 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов 4179,0 
41036600Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування21573,0 0,0
 ВСЬОГО ДОХОДІВ загального фонду1925643,8994260,051,6
 Спеціальний фонд   
12020000Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів 32,4 
19010000Екологічний податок80000,098433,1123,0
19020000Надходження для фінансового забезпечення реалізації заходів, визначених пунктом 33 розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” Бюджетного кодексу України900000,052410,35,8
19050000Збір за забруднення навколишнього природного середовища 16,1 
21110000Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва200,0222,6111,3
24062100Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності320,0313,698,0
24110900Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла20,015,979,5
25000000Власні надходження бюджетних установ104453,862172,459,5
 Разом доходів спеціального фонду (без трансфертів)1084993,8213616,519,7

 

КодНайменування доходів згідно із бюджетною класифікацієюЗатвер-джено на 2017 рік з урахуван-ням змінВиконаноВідсоток виконання
41000000Міжбюджетні трансферти спеціального фонду57165,17160,412,5
41035000Інша субвенція6829,17160,4104,9
41036600Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування50336,0 0,0
 ВСЬОГО ДОХОДІВ спеціального фонду1142158,8220776,919,3
 Разом доходів загального та спеціального фондів3067802,61215036,939,6

 

КодНайменування видатківЗатверджено на 2017 рік з урахуванням змінВиконаноВідсоток виконання
 Загальний фонд   
0100Державне управління10109,23370,533,3
1000Освіта487200,6229796,447,2
2000Охорона здоров’я912703,4424943,346,6
3000Соціальний захист та соціальне забезпечення103701,945015,643,4
4000Культура і мистецтво83600,039659,647,4
5000Фізична культура і спорт39065,317290,344,3
6300Будівництво48,00,00,0
6600Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунiкацiї та інформатика1730,00,00,0
7200Засоби масової інформації8876,73667,841,3
7300Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство35943,317302,648,1
7400Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю3100,0675,821,8
7800Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха2680,11240,946,3
8000Видатки, не віднесені до основних груп1417,4211,114,9
8290Субвенція на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування2140,0505,623,6
8600Інші видатки31327,413826,044,1
8500Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування21573,00,00,0
8800Інші субвенції10427,96436,861,7
 Разом видатків загального фонду1755644,2803942,345,8
 Кредитування 8659,61404,816,2
7450Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва100,00,00,0
8103Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла8309,61280,015,4
8106Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам250,0124,849,9
 ВСЬОГО ВИДАТКІВ загального фонду1764303,8805347,145,6

 

КодНайменування видатківЗатверджено на 2017 рік з урахуванням змінВиконаноВідсоток виконання
 Фінансування   
 Дефіцит (-) /профіцит (+)161340,0  
200000Внутрішнє фінансування-161340,0  
208100Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів на початок періоду28288,9  
208300Інші розрахунки (передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету)66101,0  
208400Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -255729,9  
 Спеціальний фонд   
0100Державне управління450,0170,037,8
1000Освіта15310,0400,62,6
2000Охорона здоров’я46323,16013,813,0
3000Соціальний захист та соціальне забезпечення2210,00,00,0
4000Культура і мистецтво1120,0637,256,9
5000Фізична культура і спорт654,5400,061,1
6000Житлово-комунальне господарство1300,00,00,0
6300Будівництво88572,833724,638,1
6600Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунiкацiї та інформатика940844,062633,16,7
7200Засоби масової інформації150,00,00,0
7400Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю1000,0290,029,0
7600Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека200,00,00,0
7800Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха100,00,00,0
8000Видатки, не віднесені до основних груп225,2225,2100,0
8370Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів10348,36201,359,9
8500Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування50336,00,00,0
8600Інші видатки8376,458,60,7
8800Інші субвенції137172,563903,146,6
9100Цільові фонди13513,82557,418,9

 

КодНайменування видатківЗатверджено на 2017 рік з урахуванням змінВиконаноВідсоток виконання
 Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ та організацій109714,160321,355,0
 Разом видатків спеціального фонду1427920,7237536,316,6
 Кредитування 20,0-406,1 
7450Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва0,0-183,0 
 надання внутрішніх кредитів1500,0337,722,5
 повернення внутрішніх кредитів-1500,0-520,734,7
8103Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла160,00,00,0
8104Повернення коштів, наданих для кредитування громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла-140,0-223,1159,4
8106Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам385,0192,049,9
8107Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників-385,0-192,049,9
 ВСЬОГО ВИДАТКІВ спеціального фонду1427940,7237130,216,6
 Фінансування    
 Дефіцит (-) /профіцит (+)-280521,6  
200000Внутрішнє фінансування280521,6  
208100Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів на початок періоду24791,7  
208400Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 255729,9  
 ВСЬОГО ВИДАТКІВ загального і спеціального фондів3192244,51042477,332,7

 

 Начальник організаційного
відділу виконавчого апарату
обласної ради – заступник
керуючого справами
обласної ради                                                                                     Любов Романів


Додаток 2
до рішення обласної ради
від 15.09.2017. № 591-17/2017

Розподіл резервного фонду обласного бюджету
за І півріччя 2017 року

(грн.)

№ з/пДата і № розпоря-дженняКому виділено коштиСума
117.03.2017.
№ 130/193-р
Надвірнянському районному бюджету для надання допомоги жительці села Лоєва Надвірнянського району Турчиняк Г. Д. на відновлення житлового будинку, пошкодженого пожежею 8 січня 2017 року.10 000,0
217.03.2017.
№ 131/194-р
Надвірнянському районному бюджету для надання допомоги жительці села Пасічна Надвірнянського району Цюрак Я. Я. на відновлення житлового будинку, пошкодженого стихією 4 січня 2017 року.10 000,0
317.03.2017.
№ 132/195-р
Департаменту соціальної політики обласної державної адміністрації для надання одноразової допомоги жительці м. Івано-Франківська (вул. Горбачевського, 9/8) Савці Любові Володимирівні на перевезення з Російської Федерації тіла померлого чоловіка Савки Василя Івановича.5 000,0
424.03.2017.
№ 153/233-р
Верховинському районному бюджету для надання допомоги жительці села Буковець Верховинського району Півнюк Г. М. на відновлення житлового будинку, пошкодженого стихією 4 січня 2017 року.10 000,0
510.05.2017.
№ 244/395-р
Яремчанському міському бюджету для надання допомоги жителю села Микуличин Яремчанської міської ради
Павуку В. М. на відновлення житлового будинку, пошкодженого пожежею 24 січня 2017 року.
10 000,0
616.05.2017.
№ 258/423-р
Калуському районному бюджету для надання допомоги жительці села Старий Угринів Калуського району Кравецькій М. П. на відновлення господарських будівель, пошкоджених пожежею 15 січня 2017 року.5 000,0
716.05.2017.
№ 259/424-р
Рожнятівському районному бюджету для надання допомоги жительці села Суходіл Рожнятівського району Кравчук Г. В. на відновлення житлового будинку, пошкодженого пожежею 30 січня 2017 року.5 000,0
816.05.2017.
№ 260/425-р
Рожнятівському районному бюджету для надання допомоги жительці села Небилів Рожнятівського району
Пулик Л. В. на відновлення господарської будівлі, пошкодженої пожежею 7 січня 2017 року.
5 000,0
916.05.2017.
№ 261/426-р
Снятинському районному бюджету для надання допомоги жительці селища Заболотів Снятинського району Бойчук Г. І. на відновлення житлового будинку, пошкодженого пожежею 27 січня 2017 року.5 000,0
1016.05.2017.
№ 262/427-р
Яремчанському міському бюджету для надання допомоги жителю селища Ворохта Яремчанської міської ради Максимюку В. П. на відновлення житлового будинку, пошкодженого пожежею 11 березня 2017 року.25 000,0
1122.05.2017.
№ 276/454-р
Печеніжинській селищній раді об’єднаної територіальної громади Коломийського району для надання допомоги жителю села Рунгури Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної громади Коломийського району Вальтнер В. М. на відновлення житлового будинку, пошкодженого пожежею 10 березня 2017 року.10 000,0
1225.05.2017.
№ 288/463-р
Снятинському районному бюджету для надання допомоги жительці села Троїця Снятинського району Ілюк Г. В. на відновлення господарських будівель, пошкоджених пожежею 13 січня 2017 року.3 000,0
1331.05.2017.
№ 299/499-р
Верховинському районному бюджету для надання допомоги жительці села Пробійнівка Верховинського району Куриндаш О. М. на відновлення житлового будинку, пошкодженого пожежею 19 березня 2017 року.10 000,0
1407.06.2017.
№ 319/515-р
Богородчанському районному бюджету для надання допомоги жительці села Горохолина Богородчанського району Рудницькій Г. П. на відновлення літньої кухні, пошкодженої пожежею 26 лютого 2017 року.5 000,0
1527.06.2017.
№ 362/567-р
Косівському районному бюджету для надання допомоги жительці села Баня-Березів Косівського району
Григорчук О. В. на відновлення господарських будівель, пошкоджених пожежею 25 березня 2017 року.
5 000,0
ВСЬОГО: 123 000,0

  

Начальник організаційного
відділу виконавчого апарату
обласної ради – заступник
керуючого справами
обласної ради                                                                                     Любов Романів

 

 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]