Про виконання обласного бюджету за 2015 рік


УКРАЇНА 
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання

(Четверта сесія) 
РІШЕННЯ

 

від 18.03.2016. № 115-4/2016
м. Івано-Франківськ

 

Про виконання обласного
бюджету за 2015 рік

 

За 2015 рік до обласного бюджету надійшло доходів загального  та  спеціального  фондів  з  урахуванням трансфертів в сумі 1 820 338,4 тис. гривень, що на 501 207,5 тис. гривень або на 38,0 відс. більше у порівнянні з минулим роком.

Із загальної суми надходжень міжбюджетні трансферти склали 1 255 206,6 тис. гривень (базова дотація – 90 873,8 тис. гривень, стабілізаційна дотація – 2 211,0 тис. гривень субвенції з державного бюджету – 1 134 583,5 тис. гривень та інші субвенції – 27 538,3 тис. гривень).

Доходів загального фонду (без урахування трансфертів) надійшло 426 963,0 тис. гривень, що становить 103,0 відс. до затвердженого плану на рік з  урахуванням змін.

Надходження податку на доходи фізичних осіб (питома вага у доходах загального фонду становить 51,6 відс.) склали 220 374,2 тис. гривень і зросли проти 2014 року, у співставних умовах, на 38 119,8 тис. гривень або на 20,9 відс. Планові показники виконано на 105,7 відсотка.

Екологічного податку (питома вага 30,1 відс.) надійшло 128 414,5 тис. гривень і більше проти минулого року на 10 308,9 тис. гривень або на 8,7 відсотка. Планові показники виконано на 95,5 відсотка.

До спеціального фонду надійшло доходів (без урахування трансфертів)  у сумі 138 168,8 тис. гривень, що більше проти 2014 року на 40 819,9 тис. гривень або на 41,9 відсотка.

Видатків загального та спеціального фондів проведено в сумі 1 738 276,1 тис. гривень, у тому числі по загальному фонду – 1 307 589,4 тис. гривень, по спеціальному – 430 686,7 тис. гривень.

Видатки соціального спрямування у видатках загального фонду складають 92,6 відс. (1 211 422,3 тис. гривень), з них: на утримання закладів охорони здоров’я – 49,5 відс. (647 147,1 тис. гривень), освіти – 31,8 відс. (415 524,1 тис. гривень), соціального захисту та соціального забезпечення населення – 5,1 відс. (67 173,7 тис. гривень).

Із обсягу видатків загального фонду видатки по захищених статтях склали 1 122 971,2 тис. гривень або 85,9 відс., з яких: на виплату заробітної плати спрямовано 769 090,5 тис. гривень або 58,8 відс., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 90 342,0 тис. гривень (6,9 відс.), на інші захищені  статті –  263 538,7 тис. гривень (20,1 відс.).

Впродовж 2015 року розподілено коштів резервного фонду обласного бюджету в сумі 2 766,20733 тис. гривень.

Керуючись статтями 24 та 80 Бюджетного кодексу України, статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та враховуючи наведене, обласна рада

вирішила:

  1. Інформацію департаменту фінансів обласної державної адміністрації щодо виконання обласного бюджету за 2015 рік взяти до уваги.
  2. Затвердити:

– звіт про виконання обласного бюджету за 2015 рік згідно з додатком 1;

– розподіл резервного фонду обласного бюджету за 2015 рік згідно з додатком 2.

 

 

Голова обласної ради                                                            Олександр Сич

 

 

 

 

Додаток 1
до рішення обласної ради
від 18.03.2016. № 115-4/2016

 

ЗВІТ
про виконання обласного бюджету за 2015 рік

 

 

КодНайменування доходів згідно із бюджетною класифікацієюПлан на 2015 рікВиконаноВідсоток виконання
Загальний фонд  
11010000Податок та збір на доходи фізичних осіб208 475,6220 374,2105,7
11020000Податок на прибуток підприємств ( крім підприємств державної та комунальної власності власності)16 466,020 530,6124,7
11020200Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності246,0257,0104,5
13010100Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування9 698,79 317,796,1
13020000Рентна плата за спеціальне використання води8 035,57 618,194,8
13030100Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення2 768,93 293,1118,9
19010000Екологічний податок134 436,6128 414,595,5
21010300Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету102,4102,4100,0
21050000Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів2 000,01 655,282,8
21080500Інші надходження464,7485,0104,4
22010500Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів0,88,61 072,5
22010700Плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольними напоями та тютюновими виробами1,63,1195,0
22010900Плата за державну реєстрацію (крім реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців)12,07,562,3
22011000Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами6 002,07 504,7125,0
22011100Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами18 435,719 346,5104,9
22011800Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності864,0492,557,0
22080400Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності4 415,85 594,6126,7

 

КодНайменування доходів згідно із бюджетною класифікацієюПлан на 2015 рікВиконаноВідсоток виконання
22130000Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами70,024,935,5
24060300Інші надходження917,0562,261,3
24160100Концесійні платежі щодо об`єктів комунальної власності (крім тих, які мають цільове спрямування згідно із законом)997,01 370,5137,5
 Разом доходів загального фонду (без трансфертів)414 410,3426 963,0103,0
41000000Міжбюджетні трансферти загального фонду1241807,51228602,798,9
41020000Дотації93 084,893 084,8100,0
41020100Базова дотація90 873,890 873,8100,0
41020600Стабілізаційна дотація2 211,02 211,0100,0
41030000Субвенції загального фонду1148722,71135517,998,9
41032600Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги4 304,04 304,0100,0
41033500Субвенція на підготовку робітничих кадрів з державного бюджету місцевим бюджетам192 834,3192 834,3100,0
41033700Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров`я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії608,8606,099,5
41033900Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам174 748,0179 005,5102,4
41034200Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам693 526,3693 526,3100,0
41034500Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій61 490,061 490,0100,0
41036600Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування17 436,90,0

 

КодНайменування доходів згідно із бюджетною класифікацієюПлан на 2015 рікВиконаноВідсоток виконання
4103700Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів1 171,81 168,299,7
41039700Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на часткове фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які до 2015 року отримували підтримку з Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності1 649,21 649,2100,0
41035000Інша субвенція953,4934,498,0
 ВСЬОГО ДОХОДІВ загального фонду1656217,81655565,7100,0
Спеціальний фонд 
12020000Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів35,7
19050000Збір за забруднення навколишнього природного середовища0,8 
21090000Кошти від використання (реалізації) частини виробленої продукції, що залишається у власності держави відповідно до угод про розподіл продукції, та/або кошти у вигляді грошового еквівалента такої державної частини продукції-14,5
21110000Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва810,11 549,5191,3
24062100Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності198,6278,9140,4
24110900Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла1,321,71 666,2
25000000Власні надходження бюджетних установ130 299,7133 002,8102,1
50110000Цільові фонди, утворені Верховною Радою автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади19,1
31030000Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності2 500,03 274,8131,0
 Разом доходів спеціального фонду (без трансфертів)133 809,7138 168,8103,3
41000000Міжбюджетні трансферти спеціального фонду30 666,926 603,986,8

 

КодНайменування доходів згідно із бюджетною класифікацієюПлан на 2015 рікВиконаноВідсоток виконання
41036600Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування635,7
41035000Інша субвенція30 031,126 603,988,6
 ВСЬОГО ДОХОДІВ спеціального фонду164 476,6164 772,7100,2
 Разом доходів загального та спеціального фондів1820694,41820338,4100,0

 

КодНайменування видатківЗатверджено                       на 2015 рік з урахуванням змінВиконаноВідсоток виконання
Загальний фонд 
010000Державне управління6001,95889,898,1
070000Освіта421917,1415524,198,5
080000Охорона здоров’я725132,6647147,189,2
090000Соціальний захист та соціальне забезпечення67680,967173,799,3
110000Культура і мистецтво55623,055430,799,7
120000Засоби масової інформації5894,75882,499,8
130000Фізична культура і спорт26307,426146,799,4
160000Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство25920,925920,9100,0
180000Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю360,6360,099,8
200000Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека390,0154,439,6
210000Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха2013,52012,9100,0
250000Видатки, не віднесені до основних груп38913,037922,997,5
250315Інші додаткові дотації655,0655,0100,0
250323Субвенція на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування2251,02104,793,5
250344Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів145,8145,8100,0
250380Інші субвенції12829,212757,899,4
250383Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування17436,90,00,0
Разом видатків загального фонду1409473,51305228,992,6
Кредитування 2360,52360,5100,0
250908Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла2160,52160,5100,0

 

КодНайменування видатківЗатверджено                       на 2015 рік з урахуванням змінВиконаноВідсоток виконання
250911Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам200,0200,0100,0
ВСЬОГО ВИДАТКІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ1411834,01307589,492,6
Фінансування 
Дефіцит (-) /профіцит (+)244383,80,0
200000Внутрішнє фінансування-244383,80,0
208000Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів23479,90,0
208400Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)-267863,70,0
Спеціальний фонд 
010000Державне управління175,0171,898,2
070000Освіта38125,38863,823,2
080000Охорона здоров’я54690,354626,899,9
090000Соціальний захист та соціальне забезпечення1344,71332,399,1
100000Житлово-комунальне господарство400,0392,498,1
110000Культура і мистецтво1391,51391,3100,0
130000Фізична культура і спорт103,549,347,6
150000Будівництво84890,079181,893,3
170000Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика21647,320588,595,1
180000Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю1400,0600,042,9
200000Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека7164,04167,958,2
240000Цільові фонди2712,41131,341,7
250000Видатки, не віднесені до основних груп29094,527600,094,9
250380Інші субвенції84681,877617,691,7
250344Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів15272,715252,299,9
250383Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування635,70,00,0

 

КодНайменування видатківЗатверджено                       на 2015 рік з урахуванням змінВиконаноВідсоток виконання
Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ та організацій144210,4137317,995,2
Разом видатків спеціального фонду487939,1430284,988,2
Кредитування 291,3401,8137,9
180404Підтримка малого і середнього підприємництва0,0164,5
надання внутрішніх кредитів1500,01165,377,7
повернення внутрішніх кредитів-1500,0-1000,866,7
250908Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію)  та придбання житла275,0273,799,5
250909Повернення кредитів, наданих для кредитування громадян  на будівництво (реконструкцію)  та придбання житла-158,7-211,4133,2
250911Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам555,0555,0100,0
250912Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників-380,0-380,0100,0
ВСЬОГО ВИДАТКІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ488230,4430686,788,2
Фінансування   
Дефіцит (-) /профіцит (+)-309843,1 0,0
200000Внутрішнє фінансування309843,1 0,0
208000Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів41979,40,0
208400Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)267863,7 0,0
 ВСЬОГО ВИДАТКІВ ЗАГАЛЬНОГО І СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДІВ1900064,41738276,191,5

 

 

Керуючий справами

обласної ради                                                             Василь Скрипничук

 

 

 

Додаток 2
до рішення обласної ради
від 18.03.2016. № 115-4/2016

 

Розподіл резервного фонду обласного бюджету
за 2015 рік

(грн.)

№ з/пДата і № розпоря­дженняКому виділено коштиСума
112.01.2015.
№ 4/1-р
Управлінню Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області – 41250,0 (сорок одна тисяча двісті п’ятдесят) гривень для придбання 2500 літрів дизельного палива для виконання завдань з надання допомоги населенню під час надзвичайних ситуацій в області та на Сході України.41250,0
Управлінню Міністерства внутрішніх справ України в області – 104500,0 (сто чотири тисячі п’ятсот) гривень на закупівлю пального для автомобільної техніки та здійснення перевезення особового складу управління в зону АТО.104500,0
Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації – 11325,0 (одинадцять тисяч триста двадцять п’ять) гривень на закупівлю матеріальних засобів для відділення інспекторів прикордонної служби з місцем дислокації населений пункт Івано-Франківськ для виконання завдань щодо упередження проявів диверсійних та терористичних актів.11325,0
222.01.2015.
№ 21/11-р
Управлінню облдержадміністрації з питань ресурсного забезпечення – 1684,0 (одна тисяча шістсот вісімдесят чотири) гривні з метою забезпечення придбання дизельного палива.1684,0
328.01.2015.
№ 27/17-р
Снятинському районному бюджету – 31620 (тридцять одна тисяча шістсот двадцять) гривень для надання одноразової допомоги мешканці с. Джурів Снятинського району Шкрібляк В. Г. на відбудову житлового будинку.31620,0
410.02.2015.
№ 50/65-р
Управлінню облдержадміністрації з питань ресурсного забезпечення – 4830 (чотири тисячі вісімсот тридцять) гривень з метою забезпечення придбання дизельного палива для перевезення дітей з м. Лисичанська Луганської області під час їх перебування на території області.4830,0
516.02.2015.
№ 65/82-р
Управлінню облдержадміністрації з питань ресурсного забезпечення – 152998,63 (сто п’ятдесят дві тисячі дев’ятсот дев’яносто вісім) гривень 63 коп., у тому числі:152998,63
98998,63 (дев’яносто вісім тисяч дев’ятсот дев’яносто вісім) гривень 63 коп. для закупівлі медикаментів та виробів медичного призначення для Артемівської центральної районної лікарні Донецької області з метою лікування постраждалих у зоні АТО.
54000,0 (п’ятдесят чотири тисячі) гривень для закупівлі комплектів постільної білизни в кількості 200 шт. і халатів хірургічних в кількості 100 шт. для Артемівської центральної районної лікарні Донецької області з метою забезпечення лікування постраждалих у зоні АТО.
618.02.2015.
№ 76/91-р
Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації – 70150,0 (сімдесят тисяч сто п’ятдесят) гривень для проведення заходів з інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо особливостей мобілізаційної підготовки та організації інформаційного супроводу заходів мобілізації та розміщення у зв’язку з цим соціальної реклами в населених пунктах області.70150,0
711.03.2015.
№ 124/179-р
Івано-Франківському міському бюджету – 2000,0 (дві тисячі) гривень для надання одноразової допомоги Мальцю Івану Васильовичу, жителю с. Вовчинець Івано-Франківської міської ради (вул. Вовчинецька, 50), на лікування.2000,0
Тисменицькому районному бюджету – 5000,0 (п’ять тисяч) гривень для надання одноразової допомоги Гаврилів Марії Іванівні, мешканці с. Чукалівка Тисменицького району, на лікування чоловіка.5000,0
811.03.2015.
№ 125/180-р
Косівському районному бюджету – 40000,0 (сорок тисяч) гривень для надання допомоги жителям селища Кути Косівського району на відбудову дев’ятиквартирного житлового будинку на вул. Павлика, 3, пошкодженого пожежею 5 вересня 2014 року.40000,0
912.03.2015.
№ 134/182-р
Управлінню облдержадміністрації з питань ресурсного забезпечення – 92925,0 (дев’яносто дві тисячі дев’ятсот двадцять п’ять) гривень:

– 52980,0 (п’ятдесят дві тисячі дев’ятсот вісімдесят) гривень для оплати транспортних послуг для перевезення військових вантажів за маршрутом з м. Сарни до селища Делятин;

– 3900,0 (три тисячі дев’ятсот) гривень на закупівлю бензину для забезпечення управлінням ДАІ УМВС України в області супроводу та охорони з перевезення вантажу за маршрутом з м. Сарни до селища Делятин;

– 36045,0 (тридцять шість тисяч сорок п’ять) гривень на оплату транспортних послуг з перевезення особового складу військовослужбовців 128-ої гірсько-піхотної бригади Міністерства оборони України з м. Артемівська Донецької області до м. Івано-Франківська.

92925,0
1024.03.2015.
№ 171/232-р
Управлінню облдержадміністрації з питань ресурсного забезпечення – 106000,0 (сто шість тисяч) гривень:

– 16000,0 (шістнадцять тисяч) гривень для оплати транспортних послуг за перевезення співробітників управління МВС України в області в зону проведення АТО;

– 90000,0 (дев’яносто тисяч) гривень для придбання дизельного пального.

106000,0
Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації – 99900,0 (дев’яносто дев’ять тисяч дев’ятсот) гривень для придбання піноутворювача.99900,0
1113.03.2015.
№ 137/184-р
Тлумацькому районному бюджету – 46530,0 (сорок шість тисяч п’ятсот тридцять) гривень на погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в УДКСУ в Тлумацькому районі станом на 01.01.2015 року, для проведення першочергових заходів із заміни аварійного водогону, пошкодженого внаслідок прориву на ділянці Нижнів-Попелів села Нижнів Тлумацького району.46530,0
1208.04.2015.
№ 227/317-р
Рожнятівському районному бюджету – 5000,0 (п’ять тисяч) гривень для надання допомоги багатодітній матері, мешканці села Небилів Рожнятівського району Країло С.Р. на відбудову житлового будинку, пошкодженого пожежею 11 лютого 2015 року.5000,0
1308.04.2015.
№ 228/318-р
Тлумацькому районному бюджету – 4000,0 (чотири тисячі) гривень для проведення першочергових заходів із ліквідації наслідків пожежі, яка виникла у житловому будинку на вул.О.Кобилянської, 30 у м. Тлумачі 14 лютого 2015 року.4000,0
1417.04.2015
№ 250/339-р
Богородчанському районному бюджету – 23200,0 (двадцять три тисячі двісті) гривень для надання допомоги мешканці села Підгір’я Богородчанського району Лиходій Галині Миколаївні на відбудову житлового будинку, пошкодженого пожежею 16 лютого 2015 року.23200,0
1528.04.2015.
№ 259/375-р
Снятинському районному бюджету – 5000,0 (п’ять тисяч) гривень для надання допомоги жителю села Тростянець Снятинського району Микитюку Ю.С. на відбудову житлового будинку, пошкодженого пожежею 26 лютого 2015 року.5000,0
1612.05.2015.
301/407-р
Верховинському районному бюджету – 10000,0 (десять тисяч) гривень для надання допомоги мешканці села Буковець Верховинського району Лесюк К.П. на відбудову житлового будинку, пошкодженого пожежею 24 березня 2015 року.10000,0
1712.05.2015.
№ 302/408-р
Рогатинському районному бюджету – 2000,0 (дві тисячі) гривень для надання допомоги мешканці села Помонята Рогатинського району Стахів Н.М. на відбудову житлового будинку, пошкодженого пожежею 7 січня 2015 року.2000,0
1812.05.2015.
№ 303/409-р
Управлінню облдержадміністрації з питань ресурсного забезпечення – 24184,7 (двадцять чотири тисячі сто вісімдесят чотири) гривні 70 копійок на оплату послуг з перевезення та поховання загиблих бійців Івано-Франківської області під Іловайськом.24184,7
1913.05.2015.
№ 309/423-р
Управлінню облдержадміністрації з питань ресурсного забезпечення  – 21852,0 (двадцять одна тисяча вісімсот п’ятдесят дві) гривні на придбання паливно-мастильних матеріалів для здійснення першочергових заходів щодо організації робіт із будівництва оборонних споруд у зоні проведення антитерористичної операції на Сході України.21852,0
2025.05.2015.
№ 333/450-р
Надвірнянському районному бюджету – 2000,0 (дві тисячі) гривень для надання допомоги мешканці селища Битків Надвірнянського району Ломпас Г.Ю. на відбудову житлового будинку, пошкодженого пожежею 8 березня 2015 року.2000,0
2127.05.2015.
№ 350/457-р
Департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації – 800000,0 (вісімсот тисяч) гривень для проведення найнеобхідніших першочергових робіт з укріплення підмостового русла на об’єкті “Відновлення зруйнованого металевого моста через р. Чечва на автомобільній дорозі Пійло-Довга Калуська після повені 23-27 липня 2008 року в с. Пійло Калуського району”, пошкодженого паводковими водами в травні 2015 року.800000,0
2228.05.2015.
№ 357/458-р
Управлінню облдержадміністрації з питань ресурсного забезпечення – 10000,0 (десять тисяч) гривень на придбання одноразового посуду для особового складу у зоні проведення антитерористичної операції на Сході України.10000,0
2311.06.2015.
№ 384/485-р
Калуському районному бюджету – 166100,0 (сто шістдесят шість тисяч сто) гривень для проведення першочергових заходів з ліквідації наслідків стихії, яка сталася на території Калуського району 6 травня 2015 року.166100,0
2416.06.2015.
№ 388/494-р
Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації – 40000,0 (сорок тисяч) гривень для закупівлі засобів індивідуального медичного захисту (медичних аптечок).40000,0
2519.06.2015.
№ 401/508-р
Управлінню облдержадміністрації з питань ресурсного забезпечення – 8000,0 (вісім тисяч) гривень на придбання одноразового посуду для особового складу військової частини 1241 у зоні проведення антитерористичної операції на Сході України.8000,0
2607.07.2015.
№ 436/530-р
Управлінню облдержадміністрації з питань ресурсного забезпечення – 83200,0 (вісімдесят три тисячі двісті) гривень для закупівлі паливно-мастильних матеріалів та оплати послуг з перевезення волонтерської допомоги у зону проведення антитерористичної операції на Сході України.83200,0
2713.07.2015.
№ 447/551-р
Управлінню облдержадміністрації з питань ресурсного забезпечення – 18320,0 (вісімнадцять тисяч триста двадцять) гривень для забезпечення оплати транспортних послуг з перевезення делегації у зв’язку із візитом Святішого Патріарха Київського і всієї Русі-України Філарета.18320,0
2814.07.2015.
№ 452/558-р
Галицькому районному бюджету – 2000,0 (дві тисячі) гривень для надання одноразової допомоги Середюк Ярославі Зеновіївні, мешканці м. Галича (вул. Черемшини, 3), на лікування дочки.2000,0
2917.07.2015.
№ 468/580-р
Управлінню облдержадміністрації з питань ресурсного забезпечення – 21000,0 (двадцять одна тисяча) гривень на придбання 1000 л дизельного палива для проведення невідкладних заходів щодо організації робіт із завершення будівництва інженерних споруд з метою зміцнення обороноздатності держави у зоні проведення антитерористичної операції.21000,0
3014.08.2015.
№ 519/619-р
Рожнятівському районному бюджету – 2000,0 (дві тисячі) гривень для надання допомоги жительці села Сваричів Рожнятівського району Брижатій Н. М. на відбудову господарських будівель, пошкоджених пожежею 9 квітня 2015 року.2000,0
3117.08.2015.
№ 524/624-р
Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації – 112200,0 (сто дванадцять тисяч двісті) гривень на придбання паливно-мастильних матеріалів та закладки їх до обласного матеріального резерву для виконання заходів з ліквідації пожеж на території області.112200,0
3231.08.2015.
№ 556/635-р
Калуському районному бюджету – 2000,0 (дві тисячі) гривень для надання допомоги мешканці села Старий Угринів Калуського району Іванковій О. Г. на відбудову житлового будинку, пошкодженого пожежею 20 травня 2015 року.2000,0
3301.09.2015.
№ 562/636-р
Управлінню облдержадміністрації з питань ресурсного забезпечення – 12528,0 (дванадцять тисяч п’ятсот двадцять вісім) гривень на оплату транспортних послуг для перевезення військових вантажів за маршрутом з м. Сарни до селища Делятин.12528,0
3408.09.2015.
№ 578/660-р
Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації – 114000,0 (сто чотирнадцять тисяч) гривень:

– 15000 (п’ятнадцять тисяч) гривень для оплати послуг Державному спеціалізованому підприємству “Львівський державний міжобласний спецкомбінат” за транспортування радіоактивного матеріалу на експертизу до Інституту ядерних досліджень НАН України в м. Києві;

– 99000 (дев’яносто дев’ять тисяч) гривень для придбання паливно-мастильних матеріалів та закладки їх до обласного матеріального резерву для виконання робіт з ліквідації пожеж на території області.

114000,0
3511.09.2015.
№ 580/662-р
Тисменицькому районному бюджету – 50000,0 (п’ятдесят тисяч) гривень на фінансування робіт із розчистки території в урочищі “Сад”, за межами населеного пункту м. Тисмениця Тисменицького району, для виділення земельних ділянок учасникам антитерористичної операції в східних областях України.50000,0
3614.09.2015.
№ 587/670-р
Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації – 25000,0 (двадцять п’ять тисяч) гривень для придбання пального з метою перевезення у зону АТО бронетранспортера БТР-60, придбаного та відремонтованого громадськістю області.25000,0
3728.09.2015.
№ 620/698-р
Долинському районному бюджету – 1000,0 (одна тисяча) гривень для надання допомоги мешканці села Оболоня Долинського району Попович Я. М. на відбудову господарської будівлі, пошкодженої пожежею 29 липня 2015 року.1000,0
3815.10.2015.
№ 682/726-р
Департаменту соціальної політики облдержадміністрації – 14410.0 (чотирнадцять тисяч чотириста десять) гривень для оплати транспортних послуг з перевезення делегації області для участі у Всеукраїнському форумі учасників антитерористичної операції.14410,0
3921.10.2015.
№ 702/746-р
Коломийському районному бюджету – 3000,0 (три тисячі) гривень для надання допомоги жителю села Закрівці Коломийського району Дутчаку В.П. на відбудову господарської будівлі, пошкодженої пожежею 29 серпня 2015 року.3000,0
4021.10.2015.
№ 703/747-р
Тисменицькому районному бюджету – 95000,0 (дев’яносто п’ять тисяч) гривень для надання допомоги мешканці села Загвіздя Тисменицького району Лапці Т.М. на відбудову житлового будинку, пошкодженого стихією 22-24 липня 2015 року.95000,0
4122.10.2015.
№ 707/748-р
Верховинському районному бюджету – 2000,0 (дві тисячі) гривень для надання допомоги жителю села Красник Верховинського району Зеленчуку М.Д. на відбудову житлового будинку, пошкодженого пожежею 28 серпня 2015 року.2000,0
4211.11.2015.                № 737/772-рТисменицькому районному бюджету – 2000,0 (дві тисячі) гривень для надання допомоги жительці села Угринів Тисменицького району Пілецькій П.В. на відновлення житлового будинку, пошкодженого пожежею 9 вересня 2015 року.2000,0
4317.11.2015.
№ 768/778-р
Верховинському районному бюджету – 2000,0 (дві тисячі) гривень для надання допомоги жительці села Грамотне Верховинського району Дроняк Н.П. на відбудову житлового будинку, пошкодженого пожежею 10 жовтня 2015 року.2000,0
4423.11.2015.
№ 798/787-р
Калуському районному бюджету – 2000,0 (дві тисячі) гривень для надання допомоги жителю села Добровляни Калуського району Жовніровичу Р.М. на відбудову житлового будинку, пошкодженого сильним вітром 13 квітня 2015 року.2000,0
4507.12.2015.
№ 842/802-р
Тисменицькому районному бюджету – 1000,0 (одна тисяча) гривень для надання допомоги жителю села Загвіздя Тисменицького району Кудлі О.В. на відбудову господарської будівлі, пошкодженої пожежею 11 жовтня 2015 року.1000,0
4617.12.2015.             № 873/807-рДепартаменту соціальної політики облдержадміністрації – 99500,0 (дев’яносто дев’ять тисяч п’ятсот) гривень для відновлення частини даху житлового корпусу Залучанського дитячого будинку-інтернату, знищеного внаслідок вітру 01.12.2015 року.99500,0
4717.12.2015.             № 874/811-рКоломийському районному бюджету – 30000,0 (тридцять тисяч) гривень на відновлення покрівлі будинку культури в селі Велика Кам’янка Коломийського району, пошкодженої внаслідок сильних поривів вітру 1 грудня 2015 року.30000,0
4817.12.2015.
№ 875/810-р
Коломийському районному бюджету – 90000,0 (дев’яносто тисяч) на відновлення покрівлі Отинійського дошкільного навчального закладу (ясел-садка) “Веселка”, пошкодженої внаслідок сильних поривів вітру 1 грудня 2015 року.90000,0
4917.12.2015.
№ 876/808-р
Тисменицькому районному бюджету – 2000,0 (дві тисячі) гривень для надання допомоги жительці села Угринів Тисменицького району Гунчак Є.М. на відбудову житлового будинку, пошкодженого пожежею 16 листопада 2015 року.2000,0
5017.12.2015.
№ 877/812-р
Тисменицькому районному бюджету – 1000,0 (одна тисяча) гривень для надання допомоги жительці села Стриганці Тисменицького району Кузенко М.І. на відбудову господарської будівлі, пошкодженої пожежею 16 вересня 2015 року.1000,0
5123.12.2015.                     № 890/821-рУправлінню облдержадміністрації з питань ресурсного забезпечення – 42000,0 (сорок дві тисячі) гривень для оплати вартості перевезення гуманітарного вантажу з м. Трір, Німеччина, до м. Івано-Франківська.42000,0
5229.12.2015.                № 929/828-рДепартаменту соціальної політики облдержадміністрації – 5000,0 (п’ять тисяч) гривень для надання одноразової допомоги жительці с. Сілець Тисменицького району Шидивар Надії Михайлівні на перевезення з Республіки Польща тіла померлого чоловіка Шидивара Петра Степановича для поховання.5000,0
ВСЬОГО: 2766207,33

 

 

 

Керуючий справами

обласної ради                                                             Василь Скрипничук

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]