Про виконання обласного бюджету за 2016 рік


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання

(Тринадцята сесія)

РІШЕННЯ

від 10.03.2017. № 433-13/2017
м. Івано-Франківськ

 

Про виконання обласного
бюджету за 2016 рік

 

За 2016 рік до обласного бюджету надійшло доходів загального та спеціального фондів з урахуванням трансфертів в сумі 1 838 180,2 тис. гривень, що складає 105,1 відс. до затвердженого річного плану з урахуванням змін і на 210 676,1 тис. гривень або на 12,9 відс. більше у порівнянні з минулим роком (у співставних умовах).

Із загальної суми надходжень міжбюджетні трансферти склали 1 088 465,0 тис. гривень (базова дотація – 101 005,0 тис. гривень, стабілізаційна дотація – 4 612,4 тис. гривень, субвенції з державного бюджету – 954 448,0 тис. гривень та інші субвенції – 28 399,6 тис. гривень).

Доходів загального фонду (без урахування трансфертів) надійшло 454 672,3 тис. гривень, що становить 102,1 відс. (+9 459,5 тис. гривень) до затвердженого плану з урахуванням змін на рік.

Надходження податку на доходи фізичних осіб (питома вага у доходах загального фонду становить 74,0 відс.) склали 336 385,3 тис. гривень і зросли проти минулого року на 116 011,1 тис. гривень або на 52,6 відс. Затверджені планові показники з урахуванням змін на рік виконано на 101,1 відсотка.

До спеціального фонду надійшло доходів (без урахування трансфертів) у сумі 295 042,9 тис. гривень, що більше проти минулого року на 28 459,6 тис. гривень або на 10,7 відсотка. Найбільший обсяг поступлень (питома вага – 61,9 відс.) досягнуто по екологічному податку – 182 662,2 тис. гривень, що становить 182,7 відс. до уточненого плану на рік.

Видатків загального та спеціального фондів проведено в сумі 1 816 586,9 тис. гривень, у тому числі по загальному фонду – 1 297 885,6 тис. гривень, по спеціальному – 518 701,3 тис. гривень.

Видатки соціального спрямування у видатках загального фонду складають 91,1 відс. (1 182 650,7 тис. гривень), з них: на утримання закладів охорони здоров’я – 56,7 відс. (735 532,7 тис. гривень), освіти – 21,8 відс. (282 679,1 тис. гривень), соціального захисту та соціального забезпечення населення – 6,1 відс. (78 773,6 тис. гривень).

Із обсягу видатків загального фонду видатки по захищених статтях склали 1 099 089,3 тис. гривень або 84,7 відс., з яких: на виплату заробітної плати спрямовано 716 798,6 тис. гривень або 65,2 відс., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 79 256,6 тис. гривень (7,2 відс.), на інші захищені статті – 303 034,1 тис. гривень (27,6 відс.).

Впродовж 2016 року розподілено кошти резервного фонду обласного бюджету в сумі 2 117,19 тис. гривень.

Керуючись статтями 24 та 80 Бюджетного кодексу України, статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та враховуючи наведене, обласна рада

вирішила:

  1. Інформацію департаменту фінансів обласної державної адміністрації щодо виконання обласного бюджету за 2016 рік взяти до відома.
  2. Затвердити:

– звіт про виконання обласного бюджету за 2016 рік згідно з додатком 1;

– розподіл резервного фонду обласного бюджету за 2016 рік згідно з додатком 2.

 

 

Голова обласної ради                                                                        Олександр Сич


Додаток 1
до рішення обласної ради
від 10.03.2017. № 433-13/2017

ЗВІТ
про виконання обласного бюджету за 2016 рік

(тис.грн.)

КодНайменування доходів згідно із бюджетною класифікацієюПлан на 2016 рік з урахуван-ням змінВиконаноВідсоток виконання
 Загальний фонд   
11010000Податок та збір на доходи фізичних осіб332 723,7336 385,3101,1
11020000Податок на прибуток підприємств (крім підприємств державної та комунальної власності)38 629,044 614,6115,5
11020200Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності367,0294,580,3
13010100Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування13 690,013 760,5100,5
13020000Рентна плата за спеціальне використання води9 094,07 951,687,4
13030100Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення4 394,04 723,9107,5
21010300Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету105,0149,1142,0
21050000Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів8 070,09 174,7113,7
21080500Інші надходження450,0257,357,2
22010500Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів8,611,7136,0
22010700Плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольними напоями та тютюновими виробами2,34,7203,5
22010900Плата за державну реєстрацію (крім реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців)7,52,532,9
22011000Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами8 504,77 507,088,3
22011100Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами20 340,020 581,9101,2
22011800Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності530,0698,9131,9
22080400Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності5 890,06 561,6111,4
22130000Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами20,01,57,5
24060300Інші надходження 917,0376,941,1

 

КодНайменування доходів згідно із бюджетною класифікацієюПлан на 2016 рік з урахуван-ням змінВиконаноВідсоток виконання
24160100Концесійні платежі щодо об`єктів комунальної власності (крім тих, які мають цільове спрямування згідно із законом)1 470,01 614,2109,8
 Разом доходів загального фонду (без трансфертів)445 212,8454 672,3102,1
41000000Міжбюджетні трансферти загального фонду1 071 617,71 067 639,199,6
41020000Дотації105 617,4105 617,4100,0
41020100Базова дотація101 005,0101 005,0100,0
41020600Стабілізаційна дотація4 612,44 612,4100,0
41030000Субвенції загального фонду966 000,3962 021,799,6
41032600Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги4 415,14 399,999,7
41033700Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров`я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії611,0607,799,5
41033900Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам170 381,1170 381,1100,0
41034200Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам673 383,6673 383,6100,0
41034500Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій94 388,293 075,798,6
41035000Інша субвенція10 183,57 573,874,4
41035200Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду12 600,012 600,0100,0
41036100Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів I-II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов37,8 0,0
 ВСЬОГО ДОХОДІВ загального фонду1 516 830,51 522 311,4100,4
 Спеціальний фонд   
12020000Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів 13,1 
19010000Екологічний податок100 000,0182 662,2182,7
19050000Збір за забруднення навколишнього природного середовища 4,4 
21110000Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва500,0260,152,0
24062100Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності250,0404,7161,9
24110900Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла20,010,451,9

 

КодНайменування доходів згідно із бюджетною класифікацієюПлан на 2016 рік з урахуван-ням змінВиконаноВідсоток виконання
25000000Власні надходження бюджетних установ106 882,7110 630,5103,5
31030000Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим, та майна, що перебуває в комунальній власності3 000,01 057,635,3
 Разом доходів спеціального фонду (без трансфертів)210 652,7295 042,9140,1
41000000Міжбюджетні трансферти спеціального фонду21 919,420 825,895,0
41035000Інша субвенція21 919,420 825,895,0
 ВСЬОГО ДОХОДІВ спеціального фонду232 572,2315 868,7135,8
 Разом доходів загального та спеціального фондів1 749 402,71 838 180,2105,1

 

КодНайменування видатківЗатверджено на 2016 рік з урахуванням змінВиконаноВідсоток виконання
 Загальний фонд   
010000Державне управління6501,26426,798,9
070000Освіта285524,8282679,199,0
080000Охорона здоров’я740479,0735532,799,3
090000Соціальний захист та соціальне забезпечення79165,878773,699,5
110000Культура і мистецтво57416,257361,499,9
120000Засоби масової інформації7219,07167,599,3
130000Фізична культура і спорт28361,128303,999,8
150000Будівництво39,539,5100,0
160000Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство23743,323743,0100,0
170000Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунiкацiї та iнформатика16872,012062,871,5
180000Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю66,266,2100,0
210000Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха2073,42060,399,4
250000Видатки, не віднесені до основних груп25799,124447,294,8
250323Субвенція на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування2140,01924,589,9
250352Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворилась на початок бюджетного періоду10541,210541,1100,0
250353Субвенція за рахунок залишку коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворилась на початок бюджетного періоду3576,03576,0100,0
250380Інші субвенції15577,215480,099,4
250384Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів I – II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов37,80,00,0
 Разом видатків загального фонду1305132,71290185,698,9
 Кредитування 7701,07700,0100,0
250908Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла7501,07500,0100,0
250911Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам200,0200,0100,0
 ВСЬОГО ВИДАТКІВ загального фонду1312833,71297885,698,9
 Фінансування   
 Дефіцит (-) /профіцит (+)203 996,8  
200000Внутрішнє фінансування-203 996,8  
208000Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів138 278,6  
208400Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -342 275,4  
 Спеціальний фонд   
010000Державне управління212,0212,0100,0
070000Освіта88410,646059,752,1
080000Охорона здоров’я41600,439570,695,1
090000Соціальний захист та соціальне забезпечення944,5943,899,9
100000Житлово-комунальне господарство600,0600,0100,0
110000Культура і мистецтво1230,71230,7100,0
120000Засоби масової інформації200,0199,499,7
130000Фізична культура і спорт912,3912,3100,0
150000Будівництво144278,8137320,495,2
170000Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунiкацiї та інформатика25092,124161,796,3
180000Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю400,0400,0100,0
200000Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека800,0632,779,1
210000Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха114,5114,5100,0
240000Цільові фонди13308,29044,268,0
250000Видатки, не віднесені до основних груп7150,35610,078,5
250344Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів13253,113055,298,5
250352Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворилась на початок бюджетного періоду1259,01202,895,5
250353Субвенція за рахунок залишку коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворилась на початок бюджетного періоду170,2170,2100,0
250380Інші субвенції141458,1127999,190,5
 Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ та організацій115503,6109550,694,8
 Разом видатків спеціального фонду596898,4518990,086,9
 Кредитування 20,0-288,7 
180404Підтримка малого і середнього підприємництва0,00,1 
 надання внутрішніх кредитів1500,01201,280,1
 повернення внутрішніх кредитів-1500,0-1201,180,1
250908Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла160,00,00,0
250909Повернення кредитів, наданих для кредитування громадян  на будівництво (реконструкцію) та придбання житла-140,0-288,8206,3
250911Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам385,0250,064,9
250912Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників-385,0-250,064,9
 ВСЬОГО ВИДАТКІВ спеціального фонду596918,4518701,386,9
 Фінансування    
 Дефіцит (-) /профіцит (+)-355725,3  
200000Внутрішнє фінансування355725,3  
208000Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів13449,9  
208400Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 342 275,4  
 ВСЬОГО ВИДАТКІВ загального і спеціального фондів1909752,11816586,995,1

 

 

Начальник організаційного відділу
виконавчого апарату обласної
ради – заступник керуючого
справами обласної ради                                                                    Любов Романів


 Додаток 2
до рішення обласної ради
від 10.03.2017. № 433-13/2017

 

 

Розподіл резервного фонду обласного бюджету
за 2016 рік

(грн.)

№ з/пДата і № розпоря-дженняКому виділено коштиСума
104.02.2016.
№ 38/37-р
Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації для придбання 3000 (три тисячі) літрів бензину А-92 та закладення його до регіонального матеріального резерву з метою запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.59 970,0
224.02.2016.
№ 85/113-р
Департаменту соціальної політики облдержадміністрації для надання одноразової допомоги мешканцю м. Івано-Франківська (вул. Коновальця, 144а кв. 83) Шведову Андрію Миколайовичу на лікування.20 000,0
326.02.2016.
№ 92/120-р
Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації для придбання пального.93 000,0
402.03.2016.
№ 100/143-р
Калуському районному бюджету для надання допомоги мешканці села Голинь Калуського району Ляхович Є. М.8 170,0
528.03.2016.
№ 179/235-р
Верховинському районному бюджету для надання допомоги мешканці селища Верховина Верховинського району Кубайчук Г. І. на відбудову житлового будинку, пошкодженого пожежею 6 січня 2016 року.10 000,0
628.03.2016.
№ 180/236-р
Верховинському районному бюджету для надання допомоги жителю села Топільче Верховинського району Сав’юку Ф. І. на відбудову житлового будинку, пошкодженого пожежею 31 січня 2016 року.10 000,0
728.03.2016.
№ 181/237-р
Галицькому районному бюджету для надання допомоги мешканці м. Галич (вул. Святого Миколая, 8) Герулі О. В. на відбудову житлового будинку, пошкодженого пожежею 17 лютого 2016 року.5 000,0
828.03.2016.
№ 182/238-р
Снятинському районному бюджету для надання допомоги мешканці села Задубрівці Снятинського району Пастух М. Д. на відбудову житлового будинку, пошкодженого пожежею 9 лютого 2016 року.3 000,0
911.04.2016.
№ 220/305-р
Богородчанському районному бюджету для надання допомоги жителю селища Солотвин Богородчанського району Круку Н. І. на відбудову житлового будинку, пошкодженого пожежею 17 січня 2016 року.2 000,0
1013.04.2016.
№ 232/314-р
Департаменту соціальної політики облдержадміністрації для надання одноразової допомоги мешканцю Снятинського району (вул. Л.Українки, 8, с.Тулова) Морозевичу Олегу Михайловичу на лікування.45 000,0
1119.04.2016.
№ 237/319-р
Рожнятівському районному бюджету для надання допомоги жительці села Липовиця Рожнятівського району Михайлишин У. Л. на відбудову житлового будинку, пошкодженого пожежею 7 лютого 2016 року.2 000,0
1226.04.2016.
№ 265/385-р
Департаменту соціальної політики облдержадміністрації для надання матеріальної допомоги жительці м. Івано-Франківська (вул. Миколайчука 9, кв.42) Пилипій Ірині Василівні для оплати витрат, пов’язаних з перевезенням тіла чоловіка, який трагічно загинув у м. Лондоні (Великобританія).5 000,0

 

 

№ з/пДата і № розпоря-дженняКому виділено коштиСума
1304.05.2016.
№ 281/409-р
Івано-Франківському міському бюджету для надання одноразової допомоги Костіву Павлові Васильовичу, жителю м. Івано-Франківська (вул. Миколайчука, 17Б/21) на лікування дочки.5 000,0
1412.05.2016.
№ 295/425-р
Департаменту соціальної політики облдержадміністрації для надання одноразової допомоги мешканці м. Івано-Франківська (вул. Симоненка, 30/117) Качорак Наталії Дмитрівні на перевезення з Великої Британії тіла померлого чоловіка Качорака Володимира Ярославовича.5 000,0
1516.05.2016.
№ 303/440-р
Калуському районному бюджету для надання допомоги жителю села Старий Угринів Калуського району Перегіняку Я. Б. на відбудову господарських будівель, пошкоджених пожежею 16 січня 2016 року.2 000,0
1617.05.2016.
№ 305/442-р
Департаменту соціальної політики облдержадміністрації для надання жителю с. Лоєва Надвірнянського району (вул. Грушевського, 4), інваліду війни І групи Улящуку Дмитру Васильовичу матеріальної допомоги на лікування у зв’язку з важкою хворобою.5 000,0
1723.05.2016.
№ 324/457-р
Снятинському районному бюджету для надання допомоги жителю села Прутівка Снятинського району Федоруку М. П. на відбудову господарських будівель, пошкоджених пожежею 24 березня 2016 року.2 000,0
1802.06.2016.
№ 357/493-р
Калуському районному бюджету для надання допомоги жительці села Середній Угринів Калуського району Стефанів М. А. на відбудову літньої кухні, пошкодженої пожежею 26 березня 2016 року.2 000,0
1913.06.2016.
№ 386/526-р
Галицькому районному бюджету для надання допомоги жителю села Межигірці Галицького району Засідьку А. І. на відбудову господарської будівлі, пошкодженої пожежею 7 квітня 2016 року.3 000,0
2005.07.2016.
№ 463/594-р
Верховинському районному бюджету для надання допомоги жителю села Зелене Верховинського району Мартищуку В. М. на відбудову житлового будинку, пошкодженого пожежею 28 травня 2016 року.10 000,0
2105.07.2016.
№ 464/595-р
Калуському районному бюджету для надання допомоги мешканці села Сівка-Войнилівська Калуського району Семкович О. В. на відбудову господарської будівлі, пошкодженої пожежею 10 січня 2016 року.1 000,0
2221.07.2016.
№ 511/638-р
Рожнятівському районному бюджету для надання допомоги жителю села Суходіл Рожнятівського району Морозу Д. Д. на відбудову господарської будівлі, пошкодженої пожежею 13 травня 2016 року.5 000,0
2309.08.2016.
№ 537/670-р
Коломийському районному бюджету на ліквідацію наслідків стихійного лиха, що сталося 20 червня 2016 року, у тому числі:

8950,0 гривень – на відновлення будівлі сільського клубу в селі Молодилів;

149600,0 гривень – на відновлення покрівлі ЗОШ I-III ст. в селищі Отинія;

12000,0 гривень – на відновлення покрівлі навчально-виховного комплексу в селі Виноград.

170 550,0
2409.08.2016.
№ 538/671-р
Надвірнянському районному бюджету на ліквідацію наслідків стихійного лиха, що сталося 20 червня 2016 року, у тому числі:

96400,0 гривень – на відновлення даху Фитьківської ЗОШ I-III ст.;

101000,0 гривень – на відновлення даху корпусу дитячої лікарні і віконних блоків центральної районної лікарні в місті Надвірна.

197 400,0
2509.08.2016.
№ 539/672-р
Рожнятівському районному бюджету на ліквідацію наслідків стихійного лиха, що сталося 20 червня 2016 року, у тому числі:

171200,0 гривень – на відновлення даху патанатомічного, терапевтичного, поліклінічного, інфекційного, дитячого, хірургічного корпусів центральної районної лікарні в селищі Рожнятів;

42500,0 гривень – на відновлення даху АЗПСМ в селі Сваричів;

201000,0 гривень – на відновлення даху ЗОШ I-III ст. в селі Сваричів;

53200,0 гривень – на відновлення даху ДНЗ “Колобок” в селі Сваричів;

36200,0 гривень – на відновлення даху корпусів № 1, 2, 3 ЗОШ I-III ст. в селищі Рожнятів;

45300,0 гривень – на відновлення даху ЗОШ I-II ст. у селі Луги;

6800,0 гривень – на відновлення даху ЗОШ I-II ст. у селі Брошнів;

111500,0 гривень – на відновлення даху Народного дому в селі Спас;

51000,0 гривень – на відновлення даху клубу в селі Брошнів;

231700,0 гривень – на відновлення даху Народного дому в селі Сваричів;

9200,0 гривень – на відновлення даху клубу в селі Ясеновець;

20300,0 гривень – на відновлення даху Народного дому в селищі Рожнятів.

979 900,0
2611.08.2016.
№ 548/685-р
Богородчанському районному бюджету для надання допомоги жителю Богородчанського району Трофанюку В. В. на відбудову житлового будинку, пошкодженого пожежею 17 червня 2016 року.3 000,0
2715.08.2016.
№ 554/688-р
Верховинському районному бюджету для надання допомоги жительці с. Устеріки Верховинського району Танасійчук П. Т. на відбудову житлового будинку, пошкодженого пожежею 10 березня 2016 року.3 000,0
2813.09.2016.
№ 621/734-р
Галицькому районному бюджету для надання матеріальної допомоги жителю м. Галича (вул. Замкова, 57) Кузю Івану Михайловичу на лікування сина.10 000,0
Городенківському районному бюджету для надання матеріальної допомоги мешканці с.Сороки Городенківського району (вул. Наливайка, 7) Макарі Ганні Іванівні на оплату витрат, пов’язаних з перевезенням тіла матері з м. Плонська (Польща).4 000,0
2920.09.2016.
№ 636/744-р
Рогатинському районному бюджету для надання допомоги жительці села Залужжя Рогатинського району Магмет М. М. на відновлення даху житлового будинку, пошкодженого пожежею 14 липня 2016 року.3 000,0
3027.09.2016.
№ 657/771-р
Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації на придбання пального для закладки до регіонального матеріального резерву на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій.22 400,0
3107.10.2016
№ 687/791-р
Надвірнянському районному бюджету для надання допомоги жителю села Красна Надвірнянського району Андрейчуку М. П. на відновлення житлового будинку, пошкодженого пожежею 28 липня 2016 року.5 000,0
3217.10.2016.
№ 705/801-р
Снятинському районному бюджету для надання допомоги жителю селища Заболотів Снятинського району Яремію В. В. на відбудову господарської будівлі, пошкодженої пожежею 11 червня 2016 року.2 000,0
3320.10.2016.
№ 710/816-р
Верховинському районному бюджету для надання допомоги жительці селища Верховина Верховинського району Палійчук Г. В. на відновлення літньої кухні, пошкодженої пожежею 2 червня 2016 року.2 000,0
3407.11.2016.
№ 745/850-р
Рогатинському районному бюджету на ліквідацію наслідків стихійного лиха, що сталося 01 серпня 2016 року, у тому числі:

197 800,0 гривень – на відновлення даху Фразької ЗОШ
І-ІІ ст. в селі Фрага;

4 000,0 гривень – на відновлення покрівлі клубу в селі Фрага.

201 800,0
3507.11.2016.
№ 746/851-р
Рогатинському районному бюджету для надання допомоги жительці села Помонята Рогатинського району Кузик Н. Я. на відбудову господарської будівлі, пошкодженої внаслідок пожежі 21 серпня 2016 року.3 000,0
3607.11.2016.
№ 747/852-р
Рогатинському районному бюджету для надання допомоги жителю села Фрага Рогатинського району Думі І. М. на відновлення житлового будинку, пошкодженого внаслідок буревію 1 серпня 2016 року.5 000,0
3708.11.2016
№ 750/853-р
Рожнятівському районному бюджету для надання допомоги жительці селища Брошнів-Осада Рожнятівського району Хиляк Л. П. на відбудову господарської будівлі, пошкодженої пожежею 24 липня 2016 року.5 000,0
3816.11.2016.
№ 774/881-р
Департаменту соціальної політики облдержадміністрації для надання одноразової допомоги мешканці селища Солотвин Богородчанського району Пасечній Лілії Андріївні для перевезення з Республіки Польща тіла померлого чоловіка Пасечного Володимира Васильовича.5 000,0
3905.12.2016.
№ 833/931-р
Долинському районному бюджету для надання допомоги жителю села Солуків Долинського району Новікову Ю. І. на відбудову житлового будинку, пошкодженого внаслідок пожежі 20 липня 2016 року.5 000,0
4005.12.2016.
№ 834/932-р
Рогатинському районному бюджету для надання допомоги жительці села Фрага Рогатинського району Коритко Г. Б. на відновлення житлового будинку, пошкодженого внаслідок буревію 1 серпня 2016 року.1 000,0
4105.12.2016.
№ 835/933-р
Рогатинському районному бюджету для надання допомоги жителю села Фрага Рогатинського району Сташківу Р. В. на відновлення житлового будинку, пошкодженого внаслідок буревію 1 серпня 2016 року.1 000,0
4212.12.2016.
№ 856/960-р
Івано-Франківському міському бюджету для надання допомоги жительці м. Івано-Франківська Лехкар Д. М., яка проживає на вул. Страчених, 5, кв. 6, на відновлення однокімнатної квартири, пошкодженої пожежею 19 серпня 2016 року.10 000,0
4315.12.2016.
№ 868/984-р
Управлінню з питань цивільного захисту облдержадміністрації для придбання пального для закладки до регіонального матеріального резерву на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій.100 000,0
4419.12.2016.
№ 879/1002-р
Калуському районному бюджету для надання допомоги жителю села Голинь Калуського району Солдату В. Б. на відновлення господарської будівлі, пошкодженої пожежею 17 липня 2016 року.2 000,0
4519.12.2016.
№ 880/1003-р
Надвірнянському районному бюджету для надання допомоги жительці селища Делятин Надвірнянського району Турчиняк М. Д. на відновлення житлового будинку, пошкодженого пожежею 10 липня 2016 року.10 000,0
4620.12.2016.
№ 885/1004-р
Тисменицькому районному бюджету для надання допомоги жителю села Підлісся Тисменицького району Ломею М. І. на відбудову житлового будинку, пошкодженого пожежею 13 жовтня 2016 року.5 000,0
4722.12.2016.
№ 894/1017-р
Коломийському районному бюджету для надання допомоги жительці села Великий Ключів Коломийського району Туглук Г. М. на відновлення житлового будинку, пошкодженого пожежею 9 жовтня 2016 року.15 000,0
4827.12.2016.
№ 921/1054-р
Рожнятівському районному бюджету для надання допомоги жительці села Сваричів Рожнятівського району Коник М. В. на відновлення житлового будинку, пошкодженого пожежею 2 листопада 2016 року.10 000,0
4927.12.2016.
№ 922/1053-р
Калуському районному бюджету для надання допомоги жительці села Грабівка Калуського району Срібняк Н. М. на відновлення житлового будинку, пошкодженого пожежею 9 жовтня 2016 року.10 000,0
5027.12.2016.
№ 926/1060-р
Тисменицькому районному бюджету для надання допомоги жительці села Драгомирчани Тисменицького району Гриньків М. І. на відновлення житлового будинку, пошкодженого пожежею 18 листопада 2016 року (протокол постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків від 28.12.2016 року № 34).10 000,0
5127.12.2016
№ 927/1061-р
Рожнятівському районному бюджету для надання допомоги жителю села Сваричів Рожнятівського району Легдану С. С. на відновлення житлового будинку та господарської споруди, пошкоджених стихією 20-21 червня 2016 року.1 000,0
5227.12.2016.
№ 928/1062-р
Рожнятівському районному бюджету для надання допомоги жительці села Верхній Струтинь Рожнятівського району Мацьків Н. Б. на відновлення житлового будинку, пошкодженого пожежею 16 листопада 2016 року.2 000,0
5328.12.2016.
№ 932/1063-р
Снятинському районному бюджету для надання допомоги жительці села Іллінці Снятинського району Беженар Н. І. на відбудову житлового будинку, пошкодженого пожежею 28 серпня 2016 року.5 000,0
5428.12.2016.
№ 933/1064-р
Снятинському районному бюджету для надання допомоги жительці села Іллінці Снятинського району Пітатєлєвій О. М. на відбудову житлового будинку, пошкодженого пожежею 28 серпня 2016 року.5 000,0
ВСЬОГО: 2 117 190,0

 

Начальник організаційного відділу
виконавчого апарату обласної
ради – заступник керуючого
справами обласної ради                                                                    Любов Романів

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]