Про виконання обласного бюджету за 2017 рік


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання

(Двадцята сесія)

РІШЕННЯ

 

від 02.03.2018. № 806-20/2018
м. Івано-Франківськ

 

Про виконання обласного
бюджету за 2017 рік

 

За 2017 рік до обласного бюджету надійшло доходів загального та спеціального фондів з урахуванням трансфертів в сумі 2 917 254,6 тис. гривень, що на 1 079 074,4 тис. гривень або на 58,7 відс. більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Із загальної суми надходжень міжбюджетні трансферти склали 1 814 974,3 тис. гривень (базова дотація – 115 496,7 тис. гривень, додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 177 143,1 тис. гривень, стабілізаційна дотація – 8 847,0 тис. гривень, субвенції з державного бюджету – 1 490 793,9 тис. гривень та інші субвенції – 22 693,6 тис. гривень).

Доходів загального фонду (без урахування трансфертів) надійшло 620 945,9 тис. гривень, що становить 102,5 відс. до затвердженого плану з урахуванням змін на рік.

Надходження податку на доходи фізичних осіб (питома вага у доходах загального фонду – 81,1 відс.) склали 503 439,9 тис. гривень і зросли проти відповідного періоду минулого року на 167 054,6 тис. гривень або на 49,7 відс. Затверджені планові показники з урахуванням змін на цей період виконано на 103,1 відсотка.

До спеціального фонду надійшло доходів (без урахування трансфертів) у сумі 481 334,4 тис. гривень, що більше проти минулого року на 63,1 відс. або на 186 291,5 тис. гривень. У розрізі платежів найбільший обсяг поступлень (питома вага – 40,1 відс.) по екологічному податку – 192 903,7 тис. гривень.

За звітний період надходження від проведення експерименту з фінансового забезпечення здійснення заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування склали 127 294,8 тис. гривень.

Видатків загального та спеціального фондів проведено в сумі 2 628 613,9 тис. гривень, у тому числі по загальному фонду – 1 760 307,5 тис. гривень, по спеціальному – 868 306,4 тис. гривень.

Видатки соціального спрямування у видатках загального фонду складають 91,9 відс. (1 617 651,3 тис. гривень), з них: на утримання закладів охорони здоров’я – 52,9 відс. (930 360,8 тис. гривень), освіти – 26,1 відс. (459 806,2 тис. гривень), соціального захисту та соціального забезпечення населення –
5,9 відс. (103 985,6 тис. гривень).

Із обсягу видатків загального фонду видатки по захищених статтях склали 1 603 262,7 тис. гривень або 91,1 відс., з яких: на виплату заробітної плати спрямовано 1 107 754,7 тис. гривень або 69,1 відс., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 99 509,4 тис. гривень (6,2 відс.), на інші захищені статті – 395 998,6 тис. гривень (24,7 відс.).

Впродовж 2017 року розподілено кошти резервного фонду обласного бюджету в сумі 915,428 тис. гривень.

Керуючись статтями 24 та 80 Бюджетного кодексу України, статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та враховуючи наведене, обласна рада

вирішила:

  1. Інформацію департаменту фінансів обласної державної адміністрації щодо виконання обласного бюджету за 2017 рік взяти до уваги.
  2. Затвердити:

– звіт про виконання обласного бюджету за 2017 рік згідно з додатком 1;

– розподіл резервного фонду обласного бюджету за 2017 рік згідно з додатком 2.

 

 Голова обласної ради                                                                        Олександр Сич


 

Додаток 1
до рішення обласної ради
від 02.03.2018. № 806-20/2018

 

ЗВІТ
про виконання обласного бюджету за 2017 рік (тис.грн.)

 

КодНайменування доходів згідно із бюджетною класифікацієюЗатвер-джено на 2017 рік з урахуван-ням змінВиконаноВідсоток виконання
 Загальний фонд   
11010000Податок та збір на доходи фізичних осіб488 228,2503 439,9103,1
11020000Податок на прибуток підприємств (крім підприємств державної та комунальної власності)39 516,040 981,6103,7
11020200Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності260,4128,749,4
13010100Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування14 100,013 469,295,5
13020000Рентна плата за спеціальне використання води9 670,09 707,2100,4
13030100Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення6 800,06 820,6100,3
21010300Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету150,539,025,9
21050000Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів6 800,07 371,9108,4
21080500Інші надходження300,0463,1154,4
22010500Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів8,612,5145,1
22010600Плата за ліцензії на право експорту, імпорту та оптової торгівлі спирту етилового, коньячного та плодового 0,8 
22010700Плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольними напоями та тютюновими виробами2,53,1124,8
22010900Плата за державну реєстрацію (крім реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців)3,55,8166,2
22011000Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами8 006,27 160,889,4
22011100Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами21 995,020 719,594,2
22011800Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності650,0889,5136,8
22080400Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності6 200,06 665,1107,5

 

КодНайменування доходів згідно із бюджетною класифікацієюЗатвер-джено на 2017 рік з урахуван-ням змінВиконаноВідсоток виконання
22130000Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами0,58,41 674,2
24060300Інші надходження 1 102,81 170,5106,1
24160100Концесійні платежі щодо об`єктів комунальної власності (крім тих, які мають цільове спрямування згідно із законом)1 880,01 888,8100,5
 Разом доходів загального фонду (без трансфертів)605 674,2620 945,9102,5
41000000Міжбюджетні трансферти загального фонду1 498 054,91 479 728,098,8
41020000Дотації301 486,8301 486,8100,0
41020100Базова дотація115 496,7115 496,7100,0
41020200Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я177 143,1177 143,1100,0
41020600Стабілізаційна дотація8 847,08 847,0100,0
41030000Субвенції загального фонду1 196 568,11 178 241,298,5
41032600Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги4 894,24 894,2100,0
41033500Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання ангіографічного обладнання11 538,011 538,0100,0
41033700Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров`я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії672,9646,896,1
41033900Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам206 316,2206 316,2100,0
41034200Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам842 582,6842 582,6100,0
41034400Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації57,8 0,0
41034500Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій109 011,8109 011,8100,0
41035000Інша субвенція6 323,03 251,651,4

 

КодНайменування доходів згідно із бюджетною класифікацієюЗатвер-джено на 2017 рік з урахуван-ням змінВиконаноВідсоток виконання
41036600Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування15 171,6 0,0
 ВСЬОГО ДОХОДІВ загального фонду2 103 729,12 100 673,999,9
 Спеціальний фонд   
12020000Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів 45,3 
19010000Екологічний податок157 200,0192 903,7122,7
19020000Надходження для фінансового забезпечення реалізації заходів, визначених пунктом 33 розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” Бюджетного кодексу України137 803,2127 294,892,4
19050000Збір за забруднення навколишнього природного середовища 19,2 
21110000Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва200,01 255,6627,8
24062100Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності320,0703,6219,9
24110900Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла20,049,9249,5
25000000Власні надходження бюджетних установ154 314,9159 062,2103,1
 Разом доходів спеціального фонду (без трансфертів)449 858,1481 334,4107,0
41000000Міжбюджетні трансферти спеціального фонду340 519,5335 246,498,5
41033300Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості236 538,4236 538,4100,0
41034500Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій79 266,079 266,0100,0
41035000Інша субвенція21 042,019 442,092,4

 

КодНайменування доходів згідно із бюджетною класифікацієюЗатвер-джено на 2017 рік з урахуван-ням змінВиконаноВідсоток виконання
41036600Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування3 673,2 0,0
 ВСЬОГО ДОХОДІВ спеціального фонду790 377,7816 580,8103,3
 Разом доходів загального та спеціального фондів2 894 106,82 917 254,6100,8

 

 

Начальник організаційного
відділу виконавчого апарату
обласної ради – заступник
керуючого справами
обласної ради                                                                                        Любов Романів

 


Додаток 2
до рішення обласної ради
від 02.03.2018. № 806-20/2018

 

Розподіл резервного фонду обласного бюджету за 2017 рік (грн.)

№ з/пДата і № розпоря-дженняКому виділено коштиСума
117.03.2017.
№ 130/193-р
Надвірнянському районному бюджету для надання допомоги жительці села Лоєва Надвірнянського району Турчиняк Г. Д. на відновлення житлового будинку, пошкодженого пожежею 8 січня 2017 року.10 000,0
217.03.2017.
№ 131/194-р
Надвірнянському районному бюджету для надання допомоги жительці села Пасічна Надвірнянського району Цюрак Я. Я. на відновлення житлового будинку, пошкодженого стихією 4 січня 2017 року.10 000,0
317.03.2017.
№ 132/195-р
Департаменту соціальної політики обласної державної адміністрації для надання одноразової допомоги жительці м. Івано-Франківська (вул. Горбачевського, 9/8) Савці Любові Володимирівні на перевезення з Російської Федерації тіла померлого чоловіка Савки Василя Івановича.5 000,0
424.03.2017.
№ 153/233-р
Верховинському районному бюджету для надання допомоги жительці села Буковець Верховинського району Півнюк Г. М. на відновлення житлового будинку, пошкодженого стихією 4 січня 2017 року.10 000,0
510.05.2017.
№ 244/395-р
Яремчанському міському бюджету для надання допомоги жителю села Микуличин Яремчанської міської ради
Павуку В. М. на відновлення житлового будинку, пошкодженого пожежею 24 січня 2017 року.
10 000,0
616.05.2017.
№ 258/423-р
Калуському районному бюджету для надання допомоги жительці села Старий Угринів Калуського району

Кравецькій М. П. на відновлення господарських будівель, пошкоджених пожежею 15 січня 2017 року.

5 000,0
716.05.2017.
№ 259/424-р
Рожнятівському районному бюджету для надання допомоги жительці села Суходіл Рожнятівського району Кравчук Г. В. на відновлення житлового будинку, пошкодженого пожежею 30 січня 2017 року.5 000,0
816.05.2017.
№ 260/425-р
Рожнятівському районному бюджету для надання допомоги жительці села Небилів Рожнятівського району
Пулик Л. В. на відновлення господарської будівлі, пошкодженої пожежею 7 січня 2017 року.
5 000,0
916.05.2017.
№ 261/426-р
Снятинському районному бюджету для надання допомоги жительці селища Заболотів Снятинського району Бойчук Г. І. на відновлення житлового будинку, пошкодженого пожежею 27 січня 2017 року.5 000,0
1016.05.2017.
№ 262/427-р
Яремчанському міському бюджету для надання допомоги жителю селища Ворохта Яремчанської міської ради Максимюку В. П. на відновлення житлового будинку, пошкодженого пожежею 11 березня 2017 року.25 000,0
1122.05.2017.
№ 276/454-р
Печеніжинській селищній раді об’єднаної територіальної громади Коломийського району для надання допомоги жителю села Рунгури Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної громади Коломийського району Вальтнер В. М. на відновлення житлового будинку, пошкодженого пожежею 10 березня 2017 року.10 000,0
1225.05.2017.
№ 288/463-р
Снятинському районному бюджету для надання допомоги жительці села Троїця Снятинського району Ілюк Г. В. на відновлення господарських будівель, пошкоджених пожежею 13 січня 2017 року.3 000,0
1331.05.2017.
№ 299/499-р
Верховинському районному бюджету для надання допомоги жительці села Пробійнівка Верховинського району Куриндаш О. М. на відновлення житлового будинку, пошкодженого пожежею 19 березня 2017 року.10 000,0
1407.06.2017.
№ 319/515-р
Богородчанському районному бюджету для надання допомоги жительці села Горохолина Богородчанського району Рудницькій Г. П. на відновлення літньої кухні, пошкодженої пожежею 26 лютого 2017 року.5 000,0
1527.06.2017.
№ 362/567-р
Косівському районному бюджету для надання допомоги жительці села Баня-Березів Косівського району
Григорчук О. В. на відновлення господарських будівель, пошкоджених пожежею 25 березня 2017 року.
5 000,0
1614.07.2017.
 № 395/601-р
Снятинському районному бюджету для надання одноразової допомоги жительці села Бучачки
(вул. Л. Українки, 40) Снятинського району Білик Наталії Петрівні для перевезення тіла чоловіка Білика Віталія Миколайовича, який трагічно загинув у Республіці Польща 27.03.2017 року.
10 000,0
1727.07.2017.
№ 436/620-р
Галицькому районному бюджету для надання матеріальної допомоги жительці села Тустань Галицького району Грудзевич Марії Дмитрівні для перевезення тіла сина Грудзевича Петра Васильовича, який помер на території Португалії.10 000,0
1827.07.2017.
№ 437/621-р
Городенківському районному бюджету для надання одноразової допомоги жительці села Ясенів-Пільний Городенківського району Візінській Світлані Миколаївні для перевезення з Італії тіла її матері Никифорук Марії Михайлівни.10 000,0
1927.07.2017.
 № 438/622-р
Тисменицькому районному бюджету для надання допомоги жительці села Драгомирчани Тисменицького району Силич М. Ф. на відновлення житлового будинку, пошкодженого пожежею 18 травня 2017 року.5 000,0
2005.09.2017.
№ 521/678-р
Рогатинському районному бюджету для надання матеріальної допомоги жителю села Чернів Рогатинського району Остащуку В. С. на відновлення житлового будинку, пошкодженого буревієм 25 липня 2017 року.10 000,0
2119.09.2017.
№ 542/712-р
Городенківському районному бюджету для надання матеріальної допомоги жительці села Вікно Городенківського району Гев’юк О. М. на відновлення житлового будинку, пошкодженого пожежею 19 липня 2017 року.10 000,0
2220.10.2017.
№ 620/781-р
Верховинському районному бюджету для надання матеріальної допомоги жителю села Зелене Верховинського району Зеленчуку М. В. на відновлення житлового будинку, пошкодженого пожежею 9 серпня 2017 року.10 000,0
2304.12.2017.
№ 732/856-р
Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації для відновлення покрівлі корпусу № 10 Комунального закладу “Івано-Франківський обласний клінічний шкірно-венерологічний диспансер”, пошкодженої негодою
5-6 жовтня 2017 року.
97 428,0
2415.12.2017.
№ 769/890-р
Косівському районному бюджету на придбання будівельних матеріалів для проведення відновлювальних робіт на об’єктах соціально-культурного призначення, пошкоджених сильним вітром 12 грудня 2017 року.260 000,0
2520.12.2017.
№ 791/898-р
Косівському районному бюджету на відновлення покрівлі даху Рожнівського навчально-виховного комплексу “Гуцульщина” ім. Ф. Погребенника НаУКМА Косівської районної ради с. Рожнів Косівського району, пошкодженої внаслідок сильного вітру 29-30 жовтня 2017 року.230 000,0
2620.12.2017
№ 792/899-р
Косівському районному бюджету для надання допомоги жителю села Нижній Березів Косівського району
Одокійчуку С. Д. на відновлення житлового будинку, пошкодженого внаслідок сильного вітру 21 квітня 2017 року.
5 000,0
2720.12.2017.
№ 793/900-р
Косівському районному бюджету для надання допомоги жителю селища Яблунів Косівського району Бойчуку І. В. на відновлення покрівлі житлового будинку, пошкодженої внаслідок сильного вітру 23-24 лютого 2017 року.5 000,0
2820.12.2017.
№ 794/901-р
Рожнятівському районному бюджету для надання допомоги жительці села Рівня Рожнятівського району Жолобак М. М. на відновлення господарської будівлі, пошкодженої пожежею 11 вересня 2017 року.5 000,0
2920.12.2017.
№ 795/902-р
Івано-Франківському міському бюджету для надання одноразової матеріальної допомоги жительці
м. Івано-Франківська Стецюк Ользі Михайлівні на перевезення з Великої Британії тіла її сина Стецюка Романа Васильовича.
10 000,0
3027.12.2017.
№ 816/932-р
Богородчанському районному бюджету для надання матеріальної допомоги жителю села Пороги Богородчанського району Дзебчуку Р. М. на відновлення господарського комплексу, пошкодженого пожежею 29 жовтня 2017 року.10 000,0
3127.12.2017
 № 817/933-р
Снятинському районному бюджету для надання матеріальної допомоги жителю села Задубрівці Снятинського району Якуб’яку І. В. на відновлення житлового будинку, пошкодженого буревієм 29 жовтня 2017 року.25 000,0
3227.12.2017.
№ 818/934-р
Болехівському міському бюджету для надання допомоги жительці села Міжріччя Болехівської міської ради Макоті Н. М. на відновлення господарської будівлі, пошкодженої пожежею 30 червня 2017 року.5 000,0
3327.12.2017.
№ 827/936-р
Яремчанському міському бюджету для надання
допомоги, у т. ч:
 
жительці селища Ворохта Круциляк А. Ю. на відновлення квартири, пошкодженої пожежею 24 вересня 2017 року;10 000,0
жителю селища Ворохта Лейбюку В. В. на відновлення квартири, пошкодженої пожежею 24 вересня 2017 року;10 000,0
жительці селища Ворохта Чикоті О. І. на відновлення квартири, пошкодженої пожежею 24 вересня 2017 року;10 000,0
жителю селища Ворохта Голобіну О. Ю. на відновлення квартири, пошкодженої пожежею 24 вересня 2017 року.10 000,0
3427.12.2017.
№ 826/935-р
Матеївецькій сільській раді об’єднаної територіальної громади Коломийського району для надання допомоги, у т. ч.: 
жителю села Дебеславці Ілюку Б. С. на відновлення господарської будівлі, пошкодженої пожежею
26 листопада 2017 року;
5 000,0
жителю села Дебеславці Козловському М. М. на відновлення господарської будівлі, пошкодженої пожежею
6 грудня 2017 року;
5 000,0
жительці села Матеївці Бівзюк С. І. на відновлення житлового будинку, пошкодженого пожежею 25 жовтня 2017 року;10 000,0
жительці села Дебеславці Тарнавській П. С. на відновлення господарської будівлі, пошкодженої пожежею
3 червня 2017 року;
5 000,0
жителю села Дебеславці Слободяну Б. Д. на відновлення господарської будівлі, пошкодженої пожежею
5 грудня 2017 року;
5 000,0
жителю села Дебеславці Білаку В. В. на відновлення господарської будівлі, пошкодженої пожежею
25 листопада 2017 року.
5 000,0
ВСЬОГО: 915 428.0

 

 

Начальник організаційного
відділу виконавчого апарату
обласної ради – заступник
керуючого справами
обласної ради                                                                                     Любов Романів

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]