Про виконання обласного бюджету за 9 місяців 2017 року


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання

(Дев’ятнадцята сесія)

РІШЕННЯ

 

від 08.12.2017. № 670-19/2017
м. Івано-Франківськ

 

Про виконання обласного
бюджету за 9 місяців 2017 року

 

За 9 місяців 2017 року до обласного бюджету надійшло доходів загального та спеціального фондів з урахуванням трансфертів в сумі
1 917 821,2 тис. гривень, що на 636 234,8 тис. гривень або на 49,6 відс. більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Із загальної суми надходжень міжбюджетні трансферти склали 1 130 875,5 тис. гривень (базова дотація – 86 623,2 тис. гривень, додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони
здоров’я – 132 857,1 тис. гривень, субвенції з державного бюджету – 898 699,9 тис. гривень та інші субвенції – 12 695,3 тис. гривень).

Доходів загального фонду (без урахування трансфертів) надійшло 447 294,6 тис. гривень, що становить 102,8 відс. до затвердженого плану з урахуванням змін на цей період та 78,2 відс. до уточненого плану на рік.

Надходження податку на доходи фізичних осіб (питома вага у доходах загального фонду – 81,0 відс.) склали 362 518,7 тис. гривень і зросли проти відповідного періоду минулого року на 125 689,8 тис. гривень або на 53,1 відс. Затверджені планові показники з урахуванням змін на цей період виконано на 102,8 відсотка.

До спеціального фонду надійшло доходів (без урахування трансфертів) у сумі 339 651,1 тис. гривень, що більше проти минулого року на 45,5 відс. або на 106 279,8 тис. гривень. В розрізі платежів найбільший обсяг поступлень (питома вага – 42,3 відс.) по екологічному податку – 143 809,7 тис. гривень.

За звітний період надходження від проведення експерименту з фінансового забезпечення здійснення заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування склали 87 020,3 тис. гривень.

Видатків загального та спеціального фондів проведено в сумі 1 672 719,0 тис. гривень, у тому числі по загальному фонду – 1 231 527,7 тис. гривень, по спеціальному – 441 191,3 тис. гривень.

Видатки соціального спрямування у видатках загального фонду складають 92,5 відс. (1 138 659,7 тис. гривень), з них: на утримання закладів охорони здоров’я – 53,7 відс. (661 844,6 тис. гривень), освіти – 26,0 відс. (319 886,2 тис. гривень), соціального захисту та соціального забезпечення населення – 5,8 відс. (71 645,2 тис. гривень).

Із обсягу видатків загального фонду видатки по захищених статтях склали 1 133 099,2 тис. гривень або 92,0 відс., з яких: на виплату заробітної плати спрямовано 817 532,6 тис. гривень або 72,2 відс., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 61 528,0 тис. гривень (5,4 відс.), на інші захищені статті – 254 038,6 тис. гривень (22,4 відс.).

Впродовж 9 місяців 2017 року розподілено коштів резервного фонду обласного бюджету в сумі 178,0 тис. гривень.

Керуючись статтями 24 та 80 Бюджетного кодексу України, статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та враховуючи наведене, обласна рада

вирішила:

  1. Інформацію департаменту фінансів обласної державної адміністрації щодо виконання обласного бюджету за 9 місяців 2017 року взяти до уваги.
  2. Затвердити:

– звіт про виконання обласного бюджету за 9 місяців 2017 року згідно з додатком 1;

– розподіл резервного фонду обласного бюджету за 9 місяців 2017 року згідно з додатком 2.

 

 

Голова обласної ради                                                                        Олександр Сич

 


Додаток 1
до рішення обласної ради
від 08.12.2017. № 670-19/2017

 

 

ЗВІТ
про виконання обласного бюджету за 9 місяців 2017 року

 

(тис.грн.)

КодНайменування доходів згідно із бюджетною класифікацієюЗатвер-джено на 2017 рік з урахуван-ням змінВиконаноВідсоток виконання
Загальний фонд  
11010000Податок та збір на доходи фізичних осіб461 450,1362 518,778,6
11020000Податок на прибуток підприємств (крім підприємств державної та комунальної власності)39 516,028 804,672,9
11020200Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності260,4126,248,5
13010100Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування14 100,010 007,871,0
13020000Рентна плата за спеціальне використання води7 920,07 113,289,8
13030100Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення4 700,04 666,599,3
21010300Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету150,525,316,8
21050000Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів5 000,04 459,789,2
21080500Інші надходження300,0145,048,3
22010500Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів8,67,081,6
22010700Плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольними напоями та тютюновими виробами2,51,662,4
22010900Плата за державну реєстрацію (крім реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців)3,52,264,2
22011000Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами8 006,26 160,076,9
22011100Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами20 850,015 449,874,1
22011800Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності650,0635,297,7
22080400Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності6 200,04 648,875,0

 

 

КодНайменування доходів згідно із бюджетною класифікацієюЗатвер-джено на 2017 рік з урахуван-ням змінВиконаноВідсоток виконання
22130000Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами0,51,3263,7
24060300Інші надходження 1 102,81 119,1101,5
24160100Концесійні платежі щодо об`єктів комунальної власності (крім тих, які мають цільове спрямування згідно із законом)1 600,01 402,787,7
 Разом доходів загального фонду (без трансфертів)571 821,1447 294,678,2
41000000Міжбюджетні трансферти загального фонду1 376 584,61 044 548,775,9
41020000Дотації292 639,8219 480,375,0
41020100Базова дотація115 496,786 623,275,0
41020200Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я177 143,1132 857,175,0
41030000Субвенції загального фонду1 083 944,8825 068,476,1
41032600Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги4 894,23 559,272,7
41033500Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання ангіографічного обладнання11 538,011 538,0100,0
41033600Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань2 431,3
41033700Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров`я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії672,9489,672,8
41033900Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам174 071,2133 151,076,5
41034200Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам835 551,3626 628,675,0
41034500Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій45 223,045 223,0100,0
41035000Інша субвенція5 339,41 929,436,1
41035400Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами118,1

 

 

КодНайменування доходів згідно із бюджетною класифікацієюЗатвер-джено на 2017 рік з урахуван-ням змінВиконаноВідсоток виконання
41036600Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування6 654,80,0
41037000Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів0,2
 ВСЬОГО ДОХОДІВ загального фонду1 948 405,71 491 843,276,6
Спеціальний фонд 
12020000Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів36,4
19010000Екологічний податок130 500,0143 809,7110,2
19020000Надходження для фінансового забезпечення реалізації заходів, визначених пунктом 33 розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” Бюджетного кодексу України900 000,087 020,39,7
19050000Збір за забруднення навколишнього природного середовища16,9
21110000Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва200,01 012,7506,4
24062100Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності320,0470,5147,0
24110900Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла20,030,3151,5
25000000Власні надходження бюджетних установ118 430,3107 254,190,6
 Разом доходів спеціального фонду (без трансфертів)1 149 470,3339 651,129,5
41000000Міжбюджетні трансферти спеціального фонду141 155,586 326,961,2
41034500Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій75 561,075 561,0100,0
41035000Інша субвенція15 258,510 765,970,6

 

КодНайменування доходів згідно із бюджетною класифікацієюЗатвер-джено на 2017 рік з урахуван-ням змінВиконаноВідсоток виконання
41036600Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування50 336,00,0
 ВСЬОГО ДОХОДІВ спеціального фонду1 290 625,8425 978,033,0
 Разом доходів загального та спеціального фондів3 239 031,51 917 821,259,2

 

 


Начальник організаційного

відділу виконавчого апарату
обласної ради – заступник
керуючого справами
обласної ради                                                                                        Любов Романів


Додаток 2
до рішення обласної ради
від 08.12.2017. № 670-19/2017

 

 

Розподіл резервного фонду обласного бюджету
за 9 місяців 2017 року

(грн.)

№ з/пДата і № розпоря-дженняКому виділено коштиСума
117.03.2017.
№ 130/193-р
Надвірнянському районному бюджету для надання допомоги жительці села Лоєва Надвірнянського району Турчиняк Г. Д. на відновлення житлового будинку, пошкодженого пожежею 8 січня 2017 року.10 000,0
217.03.2017.
№ 131/194-р
Надвірнянському районному бюджету для надання допомоги жительці села Пасічна Надвірнянського району Цюрак Я. Я. на відновлення житлового будинку, пошкодженого стихією 4 січня 2017 року.10 000,0
317.03.2017.
№ 132/195-р
Департаменту соціальної політики обласної державної адміністрації для надання одноразової допомоги жительці м. Івано-Франківська (вул. Горбачевського, 9/8) Савці Любові Володимирівні на перевезення з Російської Федерації тіла померлого чоловіка Савки Василя Івановича.5 000,0
424.03.2017.
№ 153/233-р
Верховинському районному бюджету для надання допомоги жительці села Буковець Верховинського району Півнюк Г. М. на відновлення житлового будинку, пошкодженого стихією 4 січня 2017 року.10 000,0
510.05.2017.
№ 244/395-р
Яремчанському міському бюджету для надання допомоги жителю села Микуличин Яремчанської міської ради
Павуку В. М. на відновлення житлового будинку, пошкодженого пожежею 24 січня 2017 року.
10 000,0
616.05.2017.
№ 258/423-р
Калуському районному бюджету для надання допомоги жительці села Старий Угринів Калуського району Кравецькій М. П. на відновлення господарських будівель, пошкоджених пожежею 15 січня 2017 року.5 000,0
716.05.2017.
№ 259/424-р
Рожнятівському районному бюджету для надання допомоги жительці села Суходіл Рожнятівського району Кравчук Г. В. на відновлення житлового будинку, пошкодженого пожежею 30 січня 2017 року.5 000,0
816.05.2017.
№ 260/425-р
Рожнятівському районному бюджету для надання допомоги жительці села Небилів Рожнятівського району
Пулик Л. В. на відновлення господарської будівлі, пошкодженої пожежею 7 січня 2017 року.
5 000,0
916.05.2017.
№ 261/426-р
Снятинському районному бюджету для надання допомоги жительці селища Заболотів Снятинського району Бойчук Г. І. на відновлення житлового будинку, пошкодженого пожежею 27 січня 2017 року.5 000,0
1016.05.2017.
№ 262/427-р
Яремчанському міському бюджету для надання допомоги жителю селища Ворохта Яремчанської міської ради Максимюку В. П. на відновлення житлового будинку, пошкодженого пожежею 11 березня 2017 року.25 000,0
1122.05.2017.
№ 276/454-р
Печеніжинській селищній раді об’єднаної територіальної громади Коломийського району для надання допомоги жителю села Рунгури Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної громади Коломийського району Вальтнер В. М. на відновлення житлового будинку, пошкодженого пожежею 10 березня 2017 року.10 000,0
1225.05.2017.
№ 288/463-р
Снятинському районному бюджету для надання допомоги жительці села Троїця Снятинського району Ілюк Г. В. на відновлення господарських будівель, пошкоджених пожежею 13 січня 2017 року.3 000,0
1331.05.2017.
№ 299/499-р
Верховинському районному бюджету для надання допомоги жительці села Пробійнівка Верховинського району Куриндаш О. М. на відновлення житлового будинку, пошкодженого пожежею 19 березня 2017 року.10 000,0
1407.06.2017.
№ 319/515-р
Богородчанському районному бюджету для надання допомоги жительці села Горохолина Богородчанського району Рудницькій Г. П. на відновлення літньої кухні, пошкодженої пожежею 26 лютого 2017 року.5 000,0
1527.06.2017.
№ 362/567-р
Косівському районному бюджету для надання допомоги жительці села Баня-Березів Косівського району
Григорчук О. В. на відновлення господарських будівель, пошкоджених пожежею 25 березня 2017 року.
5 000,0
1614.07.2017 р.      № 395/601-рСнятинському районному бюджету для надання одноразової допомоги жительці села Бучачки
(вул. Л. Українки, 40) Снятинського району Білик Наталії Петрівні для перевезення тіла чоловіка Білика Віталія Миколайовича, який трагічно загинув у Республіці Польща 27.03.2017 року.
10 000,0
1727.07.2017 р.      № 436/620-рГалицькому районному бюджету для надання матеріальної допомоги жительці села Тустань Галицького району Грудзевич Марії Дмитрівні для перевезення тіла сина Грудзевича Петра Васильовича, який помер на території Португалії.10 000,0
1827.07.2017 р.      № 437/621-рГороденківському районному бюджету для надання одноразової допомоги жительці села Ясенів-Пільний Городенківського району Візінській Світлані Миколаївні для перевезення з Італії тіла її матері Никифорук Марії Михайлівни.10 000,0
1927.07.2017 р.      № 438/622-рТисменицькому районному бюджету для надання допомоги жительці села Драгомирчани Тисменицького району Силич М. Ф. на відновлення житлового будинку, пошкодженого пожежею 18 травня 2017 року.5 000,0
2005.09.2017 р.      № 521/678-рРогатинському районному бюджету для надання матеріальної допомоги жителю села Чернів Рогатинського району Остащуку В. С. на відновлення житлового будинку, пошкодженого буревієм 25 липня 2017 року.10 000,0
2119.09.2017 р.      № 542/712-рГороденківському районному бюджету для надання матеріальної допомоги жительці села Вікно Городенківського району Гев’юк О. М. на відновлення житлового будинку, пошкодженого пожежею 19 липня 2017 року.10 000,0
ВСЬОГО: 178 000,0

 

 

 

Начальник організаційного
відділу виконавчого апарату
обласної ради – заступник
керуючого справами
обласної ради                                                                                     Любов Романів

 

 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]