Про виконання регіональної цільової програми впровадження в області ІІІ фази Швейцарсько-Українського проекту “Підтримка децентралізації в Україні” DESPRO на 2014-2017 роки”


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання
(Двадцята сесія)

РІШЕННЯ

від 02.03.2018. № 814-20/2018
м. Івано-Франківськ

 

Про виконання регіональної
цільової програми впровадження
в області ІІІ фази Швейцарсько-
Українського проекту “Підтримка
децентралізації в Україні” DESPRO
на 2014-2017 роки”

 

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши та обговоривши звіт про виконання регіональної цільової програми впровадження в області ІІІ фази Швейцарсько-Українського проекту “Підтримка децентралізації в Україні” DESPRO на 2014-2017 роки”, обласна рада

вирішила:

  1. Інформацію управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій облдержадміністрації про виконання регіональної цільової програми впровадження в області ІІІ фази Швейцарсько-Українського проекту “Підтримка децентралізації в Україні” DESPRO на 2014-2017 роки” взяти до відома.
  2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення обласної ради від 03.02.2014 № 1178-27/2014 “Про регіональну цільову програму впровадження в області ІІІ фази Швейцарсько-Українського проекту “Підтримка децентралізації в Україні” DESPRO на 2014-2017 роки”.

 

Голова обласної ради                                                                             Олександр Сич


Звіт про виконання регіональної цільової програми впровадження в області ІІІ фази Швейцарсько-Українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO на 2014-2017 роки»

 

Передумови проекту. У 2005 році на офіційний запит Президента України до Уряду Швейцарії про надання допомоги у сфері децентралізації Швейцарське бюро співробітництва (SDC) підтримало проект «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO.

Мета проекту – розбудова ефективних механізмів надання якісних публічних послуг на рівні громади та посилення національного діалогу щодо реформ місцевого самоврядування і децентралізації.

В Україні проект впроваджується з 2007 року та передбачає 3 фази реалізації:
I фаза (2007-2010), II фаза (2010-2013), III фаза (2013-2017). Івано-Франківщина увійшла до складу 5 цільових регіонів (Вінницька, Дніпропетровська, Полтавська і Сумська області), що брали участь у ІІІ фазі проекту.

Мета ІІІ фази – покращення якості і доступності окремих публічних послуг за участі місцевих громад та влади, які є інституційно міцними, здатними спільними зусиллями сприяти процесу реформування системи місцевого самоврядування.

Завдання 1. Упровадження сталих моделей децентралізованого надання послуг: розвиток механізмів децентралізованого надання послуг на рівні малих міст і сіл цільових регіонів, їх інтеграція у процеси національних реформ у сфері децентралізації з метою подальшого поширення на інші регіони.

Завдання 2. Сприяння процесу впровадження реформ щодо децентралізації та місцевого самоврядування в Україні: надання дорадчої підтримки з питань децентралізації і реформування місцевого самоврядування ключовим національним інституціям та асоціаціям органів місцевого самоврядування, що ґрунтується на накопиченому в ході реалізації проекту досвіді з надання послуг на місцевому рівні, співпраці між різними рівнями влади й залученні громад у процес реформ.

Важливість реалізації для Івано-Франківщини: область є одним з регіонів, в яких:

– найнижчий рівень охоплення сільського населення централізованим водопостачанням і водовідведенням;

– значна кількість сільських територій користується привізною і неякісною водою, порушуючи екологічно безпечні умови життєдіяльності їх населення.

Цільова група – відібрані за конкурсом сільські населені пункти, яким притаманні «проблемність» сфери сільського водопостачання, середній рівень соціально-економічного розвитку, високий рівень співпраці між органами виконавчої влади і місцевого самоврядування, організаційна і фінансова спроможність району.

Донор – Швейцарська Конфедерація через Швейцарське бюро співробітництва (SDC). Донорська підтримка здійснюється за умови співфінансування проектів з місцевих бюджетів (обласний, районні, сільські) та внесків громад-учасниць Проекту.

Стан реалізації проекту. Наприкінці 2013 року підписано Меморандум про взаєморозуміння і співробітництво між проектом DESPRO, облдержадміністрацією та обласною радою, відповідно до якого й задля підтримки і координації впровадження DESPRO в області затверджено регіональні наглядовий комітет і координаційну раду проекту. Рішенням обласної ради від 03.02.2014 р. № 1178-27/2014 затверджено Регіональну цільову програму впровадження в області ІІІ фази Швейцарсько-Українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO на 2014-2017 роки», на виконання заходів якої у 2014 році спрямовано з обласного бюджету на співфінансування проектів громад з водопостачання 500,0 тис. грн., у 2015 – 800,0 тис. грн., у 2016 – 700,0 тис. грн., у 2017 – 100 тис. гривень.

У 2014 році експертами DESPRO підготовлено стратегії водозабезпечення Коломийського і Тлумацького районів до 2020 року, які базуються на результатах опитування громадської думки щодо реальних потреб населення у централізованому водопостачанні та спроможності громад реалізовувати проекти із будівництва нових систем водопостачання та їх подальшого утримання, а також на проблемах із доступом населення до якісної питної води і утримання наявного водопровідно-каналізаційного господарства.

В цілому, в області було відібрано 9 проектів з будівництва водогонів у сільській місцевості, зокрема 3 – в Тлумацькому (села Озеряни, Підвербці, Вікняни), 3 – у Долинському (села Гериня, Оболоня і Тростянець), 2 – у Калуському (с. Вістова і Верхнянська об’єднана територіальна громада) і 1 – у Коломийському (с. Велика Кам’янка) районах. Крім цього, реалізовано пілотний проект з покращення доступу населення до послуги водопостачання в одному малому місті, а саме у м. Тлумач.

У 2015 році урочисто відкрито водогони в с. Гериня Долинського (вартість проекту – 800,0 тис. грн., грантові кошти – 370 тис. грн.) та в с. Озеряни Тлумацького (вартість проекту – 1,1 млн грн., грантові кошти – 550 тис. грн.) районів.

Протягом 2015 року по пілотному проекту з будівництва/реконструкції мереж централізованого водопостачання в м. Тлумач (із врахуванням проведеного під час розробки в рамках Проекту стратегії з водозабезпечення Тлумацького району аналізу, низького рівня централізованого водопостачання міста, наявності схеми його оптимізації та робочих проектів реконструкції) здійснювались роботи І-ої черги з реконструкції 1,5 км мережі, загальна протяжність якої 8,4 км. Із загальної вартості 2,5 млн грн. було профінансовано близько 1,8 млн грн., з яких 1,0 млн грн. – кошти DESPRO, 198,8 тис. грн. – кошти міського бюджету, 30,0 тис. грн. – кошти районного бюджету, 270,0 тис. грн. – кошти обласного бюджету та 262,5 тис. грн. – внесок населення.

В обласному бюджеті на 2016 рік було передбачено 700,0 тис. грн. на співфінансування заходів програми, які були розподілені наступним чином: надано субвенції з обласного бюджету на виконання заходів програми, а саме: Долинському районному бюджету – 150,0 тис. грн. (с. Тростянець); Коломийському районному бюджету – 50,0 тис. грн. (с. Велика Кам’янка); Тлумацькому районному бюджету – 350,0 тис. грн. (м. Тлумач – 300,0 тис. грн.  с. Підвербці – 50,0 тис. грн.); бюджету Верхнянської об’єднаної територіальної громади – 150,0 тис. гривень.

Відповідно до звернення мешканців села Оболоня Долинського району про виділення додаткових коштів для завершення проекту покращення водопостачання було організовано робочу зустріч 18.11.2016 р. за участі представників профільних структурних підрозділів облдержадміністрації, обласної ради, Долинської райдержадміністрації, Оболонської сільської ради, громадської організації «Аква Віта». За результатами зустрічі облдержадміністрацією було ініційовано внесення змін до програми з метою передбачення коштів у сумі 100 тис. грн. в обласному бюджеті на 2017 рік для співфінансування завершення проекту покращення водопостачання в с. Оболоня. Зміни до програми затверджені рішенням обласної ради від 23.12.2016 р. № 394-12/2016.

В обласному бюджеті на 2017 рік було передбачено 100,0 тис. грн. на співфінансування заходів програми. Регіональна координаційна рада проекту, заслухавши інформацію про стан реалізації проектів із водопостачання населених пунктів Долинського, Калуського, Коломийського, Тлумацького районів, розподілила кошти у сумі 100 тис. грн. як субвенцію Долинському районному бюджету для співфінансування проекту з водопостачання села Оболоня Долинського району. Рішенням обласної ради від 10.03.2017 р. № 436-13/2017 таку субвенцію з обласного бюджету було профінансовано.

Упродовж 2016-2017 рр. в області завершено реалізацію проектів з будівництва нових систем водопостачання та утримання наявного водопровідно-каналізаційного господарства у Долинському (с. Оболоня, ґрантові кошти – 469 тис. грн.; с. Тростянець, ґрантові кошти – 770 тис. грн.), Калуському (с. Вістова, ґрантові кошти – 420 тис. грн.; Верхнянська об’єднана територіальна громада, ґрантові кошти – 300 тис. грн.), Коломийському (с. Велика Кам’янка, ґрантові кошти – 450 тис. грн.), Тлумацькому (м. Тлумач, ґрантові кошти – 2 194 089 грн.,   с. Підвербці, ґрантові кошти –  478 624 грн., с. Вікняни, ґрантові кошти – 428 тис. грн.) районах.

 

Начальник управління
міжнародного співробітництва,
євроінтеграції, туризму та
інвестицій облдержадміністрації                                                   Олександр Зрайко

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]