Про виконання у 2016 році Обласної програми охорони навколишнього природного середовища до 2020 року


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання
(П’ятнадцята сесія)

РІШЕННЯ

від 12.05.2017. № 508-15/2017
м. Калуш

 

Про виконання у 2016 році Обласної
програми охорони навколишнього
природного середовища до 2020 року

 

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” обласна рада

вирішила:

  1. Звіт про виконання у 2016 році Обласної програми охорони навколишнього природного середовища до 2020 року взяти до відома.
  2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови обласної ради С. Басараба і постійну комісію обласної ради з питань екології та раціонального природокористування (А. Левкович).

 

Голова обласної ради                                                                         Олександр Сич

 


   Звіт
про виконання природоохоронних заходів у 2016 році Обласної програми охорони навколишнього природного середовища до 2020 року

В області діє Обласна програма охорони навколишнього природного середовища до 2020 року, затверджена рішенням обласної ради від 25.12.2015 року № 59-2/2015 (зі змінами). Відповідно до Програми з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища в 2016 році передбачено фінансування 159 природоохоронних заходів на загальну суму 103487,775 тис. гривень відповідно до прийнятих:

  • рішення обласної ради від 18.03.2016. № 119-4/2016 “Про фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища за рахунок планових надходжень у 2016 році” (зі змінами);
  • розпорядження обласної ради та облдержадміністрації від 05.07.2016 №465/600-р “Про спрямування залишку коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, який утворився станом на 01.01.2016 року” (зі змінами);
  • рішення сесії Івано-Франківської обласної ради від 21.10.2016 року № 320-10/2016 “Про фінансування природоохоронних заходів за рахунок понадпланових надходжень у 2016 році до обласного фонду охорони навколишнього природного середовища” (зі змінами).

Відповідно до вищезазначеної Програми в 2016 році з Державного фонду охорони навколишнього природного середовища виділено 10118,0 тис. гривень.

 Пріоритетні напрямки фінансування

Найбільшу частку фінансування з Фонду у 2016 році становили заходи з: охорони і раціонального використання водних ресурсів (44108,86 тис. грн. або 42,6 % від загального обсягу запланованих видатків з них фактично освоєно 35383,38 тис. гривень); охорони і раціонального використання земель (31153,311 тис. грн. або 30 % від загального обсягу запланованих видатків з них фактично освоєно 28970,12 тис. гривень); раціонального використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів (20733,95 тис.грн. або 20% від загального обсягу видатків з них фактично освоєно 16104,76 тис. гривень).

Загалом протягом року було профінансовано 69 заходів, спрямованих на охорону водних ресурсів, 30 заходів спрямованих на охорона і раціональне використання земель, 22 заходи профінансовано в напрямку поводження з відходами, 6 заходів спрямованих на збереження природно-заповідного фонду, 23 заходи фінансувалось на науку, інформацію і освіту, екологічну експертизу та організацію праці та 9 природоохоронних заходів по інших напрямках.

Фінансування заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища здійснювались за функціональною класифікацією видатків, представлених у таблиці.

тис. гривень

№ п/пФункціональна класифікація видатківЗапланова-ні видаткиПрофінансова-но станом на 01.01.2017Стан виконання
1Охорона і раціональне використання водних ресурсів (42,6%)44108,8643207,75735383,38
2Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів (20%)20733,9520594,46716104,76
3Охорона і раціональне використання земель (30%)31153,31130433,03328970,12
4Охорона атмосферного повітря (1%)910,0273,00,0
5Охорона і раціональне використання мінеральних ресурсів (0,35%)350,0350,04,136
6Збереження природно-заповідного фонду (2%)2061,912011,9111636,515
7Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів (0,55%)558,737558,538558,538
8Наука, інформація і освіта, підготовка кадрів, екологічна експертиза, організація праці (3,5%)3611,0072782,3012173,598
 Разом:103487,775100211,00784831,04

 Охорона і раціональне використання водних ресурсів

В 2016 році з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на охорону і раціональне використання водних ресурсів профінансовано 43207,757 тис. гривень з них освоєно 35383,38 тис. гривень.

Зокрема, завершено будівництво очисних споруд та каналізаційних мереж у селищі Рожнятів, реконструйовано систему роздільної каналізації, каналізаційних мереж та споруд на них в стаціонарному відділенні терцентру для постійного проживання громадян в с. Красноїлля Верховинського району, побудовано необхідні споруди для очищення стічних вод у 24 шкільних та дошкільних закладах освіти, побудовано каналізаційні мережі на 15 вулицях в області, розпочато роботи по будівництву очисних споруд в с-щах Верховина, Обертин, с. Коршів, Снятинському та Делятинському психоневрологічних інтернатах, а також каналізаційних мереж у селах Угорники, Копанки, Чукалівка, Лисець, Красноїлля, с-щах Брошнів-Осада, Обертин та у м. Косові. Проведено роботи щодо відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану на 11 річках області.

З державного фонду охорони навколишнього природного середовища у 2016 році профінансовано 6322,0 тис. гривень для завершення будівництва каналізаційних мереж і споруд в районі вулиць Комунальна-Мельничука в                  м. Надвірній та 1148,0 тис. гривень для виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію очисних споруд м. Коломия.

За даними державної статистичної звітності за ф. 2-ТП (водгосп) в 2016 р. господарствами та населенням області забрано 84,77 млн.м3 води, в т.ч. з поверхневих водойм – 78,19 млн. м3, з підземних джерел – 6,577 млн. мводи. Порівняно з 2015 роком забір води зменшився на 6,04 млн.м3.

При проведені гідрохімічних досліджень поверхневих вод області, лабораторією моніторингу вод та ґрунтів облводгоспу, якісний стан води в річках області характеризується показниками, які протягом останніх двох років дещо знижуються чи залишаються без змін. Тенденція до зменшення забруднень пояснюється зменшенням обсягів водовідведення забруднених стоків водокористувачами.

Раціональне використання і зберігання відходів
виробництва і побутових відходів

В 2016 році з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів профінансовано 20594,467 тис. гривень з них освоєно 16104,76 тис.гривень. Придбано 10 одиниць спецтехніки для населених пунктів області, продовжено роботи з розширення та реконструкції споруд для складування побутових та сільськогосподарських відходів на полігоні ТПВ в м. Снятині              (з Державного фонду ОНПС виділено 2648,0 тис. гривень та 1000,0 тис. гривень з обласного фонду ОНПС), а також з будівництва каналізаційного колектора для скидання фільтрату з полігону ТПВ на міські очисні споруди.

Охорона і раціональне використання земель

У 2016 році з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на охорону і раціональне використання земель профінансовано 30433,033 тис. гривень з них освоєно 28970,12 тис. гривень за які виконано 31 будівництво берегоукріплювальних споруд на річках області (протяжністю 4,33 км), що дало змогу частково захистити від шкідливої дії паводкових вод 40 населених пунктів, 375,0 га сільськогосподарських угіль та 207 садиб.

 Охорона атмосферного повітря

За даними Головного управління статистики в атмосферне повітря Івано-Франківської області у 2016 р. викиди забруднюючих речовин від стаціонарних джерел забруднення порівняно з 2015 р. зменшились на 12,2% та становили 196,7 тис. тонн. Крім того, від стаціонарних джерел забруднення у повітряний басейн надійшло 11,3 млн. т діоксиду вуглецю (на 2,7% менше порівняно з 2015 р.) – основного парникового газу, який впливає на зміну клімату. Основними забруднювачами повітря є підприємства з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води (87,8% загальнообласних обсягів).

Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів

У 2016 році з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на охорону і раціональне використання природних рослинних ресурсів профінансовано 558,538 тис. гривень та освоєно в повному обсязі для проведення заходів з охорони та відтворення природних рослинних ресурсів в ДП «Івано-Франківський лісовий селекційно-насіннєвий центр», озеленення міст Снятина, Коломиї та населених пунктів Городенківського району.

Збереження природно-заповідного фонду

У 2016 році з обласного фонду ОНПС на збереження природно-заповідного фонду профінансовано 2011,911 тис. гривень з яких освоєно 1636,515 тис. гривень. Кошти спрямовано на виконання природоохоронних заходів у дендрологічному парку загальнодержавного значення “Діброва”, заказнику “Княждвірський” Коломийського району, дендропарку загальнодержавного значення “Високогірний” та парку садово-паркового мистецтва місцевого значення “Арборетрум”, виготовлено проект землеустрою на ландшафтний заказник місцевого значення “Ріка Лімниця з водоохоронною смугою вздовж берегів шириною 100 м.” в межах Галицького району та продовжено аналогічні роботи в Калуському районі, створено обласне комунальне підприємство Івано-Франківської обласної ради “Дністровський регіональний ландшафтний парк імені Сергія Дідича”.

Наука, інформація і освіта, підготовка кадрів, екологічна експертиза, організація праці

В 2016 році з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на науку, інформацію і освіту, підготовку кадрів, екологічну експертизу, організацію праці профінансовано 2782,301 тис. гривень з них освоєно 2173,598 тис. гривень, за які виготовлялась проектно-кошторисна документація на реконструкцію очисних споруд, будівництво каналізаційних мереж та споруд, на проведення заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану русла річок на території області. З метою поширення знань з охорони навколишнього природного середовища видано “Екологічний паспорт” та “Регіональну доповідь”, атлас-каталог деревних і чагарникових порід та путівник дендропарку загальнодержавного значення “Високогірний”, фотоальбом з екологічної тематики “Край чорних лелек”, 4 передачі на телеканалі РАІ “Довкілля Прикарпаття” проведено фотовиставку “XI Національна фотобієналє Природа 2016” та міжнародний екофестиваль – 2016 у с. Шешори Косівського району.

Висновки: отже в 2016 році із 159 запланованих природоохоронних заходів на 100% виконано 110 обʼєктів, розпочано та продовжено роботи на 49 обʼєктах з них: 25 – це очисні споруди та каналізаційні мережі області, які потребують завершення у 2017 році; 9 берегоукріплень; 1 полігон ТПВ у м. Снятині та 14 інших природоохоронних заходи.

 

Начальник управління
екології та природних ресурсів
обласної державної адміністрації                                              Ріяфет Гасимов

 

 

 

 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]