Про внесення змін до комплексної програми “Здоров’я населення Прикарпаття 2013-2020”


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання

(П’ята сесія)
РІШЕННЯ

 

від 26.05.2016. № 186-5/2016
м. Івано-Франківськ

 

Про внесення змін
до комплексної програми
“Здоров’я населення
Прикарпаття 2013-2020”

 

Заслухавши та обговоривши зміни до комплексної програми “Здоров’я населення Прикарпаття 2013-2020”, відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” обласна рада

вирішила:

 1. Внести зміни до комплексної програми “Здоров’я населення Прикарпаття 2013-2020” (далі – Програма), затвердженої рішенням обласної ради від 23.11.2012. № 717-19/2012:

1.1. Паспорт Програми викласти у новій редакції (додається).

1.2. Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування розділів “Зміцнення здоров’я дитячого населення”, “Лікування гематологічних захворювань”, “Ревматологія”, “Закупівля високовартісного медичного обладнання”, “Цукровий та нецукровий діабет” викласти у новій редакції (додається).

 1. Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації
  (М. Матейко):

2.1. При складанні та поданні департаменту фінансів обласної державної адміністрації (Г. Карп) бюджетних запитів на 2017 рік та наступні роки враховувати потребу в коштах на реалізацію заходів Програми.

2.2. Забезпечити неухильне виконання заходів Програми.

 1. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації (Г. Карп) при внесенні змін до обласного бюджету на 2016 рік та розробці проектів обласного бюджету на 2017-2020 роки передбачати кошти для виконання заходів Програми, виходячи з можливостей дохідної частини обласного бюджету.
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політики (М. Піцуряк).

 

 

Голова обласної ради                                                                                                    Олександр Сич

 

 

 

Паспорт
комплексної програми
“Здоров’я населення Прикарпаття
2013-2020”

 

 1. Ініціатор розроблення Програми – департамент охорони здоров’я облдержадміністрації.
 2. Розробник Програми – департамент охорони здоров’я облдержадміністрації.
 3. Термін реалізації Програми – 2013-2020 роки.
 4. Етапи фінансування Програми – 2013-2020 роки.
 5. Обсяги фінансування Програми: 1382340,6 тис. гривень.

тис.грн.

РокиОчікуваний обсяг фінансування
Всьогов т.ч. за джерелами фінансування
Обласний бюджетРайонні та міські бюджетиІнші
джерела
2013-20201382340,61316865,0Виходячи із наявних фінансових ресурсів місцевого бюджету65475,6
у т.ч.:   
2013110651,155555,155096,0
201492799,291509,51289,7
2015154582,3153092,31490,0
2016210546,3209031,01515,3
2017183638,0182121,11516,9
2018196228,7194696,81531,9
2019209649,5208131,61517,9
2020224245,5222727,61517,9

 

 1. Очікувані результати виконання Програми:

– збільшення середньої очікуваної тривалості життя на 2,2 роки;

– зниження смертності від хронічних  захворювань на 8-10 відсотків;

– зниження рівня інвалідизації і смертності пацієнтів, покращення якості їх життя та підвищення ступеня соціальної реабілітації.

 

 1. Термін проведення звітності: звіт про хід виконання Програми подається обласній раді щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом, відповідно до поставлених мети і завдань.

 

Замовник Програми

Департамент охорони здоров’я
облдержадміністрації                                                                                                     М. Матейко

 

Керівник Програми
Заступник голови
облдержадміністрації                                                                                                    І. Пасічняк

 

 

Обґрунтування доцільності внесення змін до
комплексної програми “Здоров’я населення Прикарпаття 2013-2020”

 

Загальна частина

Зміни до комплексної програми “Здоров’я населення Прикарпаття
2013-2020” необхідно внести для розв’язання проблеми забезпечення медичними препаратами закладів охорони здоров’я для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання, а також забезпечення хворих на цукровий діабет цукрознижуючими таблетованими препаратами, досягнення належного рівня діагностики та лікування пацієнтів хворих на легеневу та печінкову патології.

 

Аналіз проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання

Відсутність протягом 2015 року та І кварталу 2016 року державних поступлень в область життєво необхідних хіміотерапевтичних препаратів для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання, зумовлює необхідність вжити всіх можливих і невідкладних заходів із забезпечення закладів охорони здоров’я медичними препаратами для їх лікування.

Важливим завданням області є також належне забезпечення потреб хворих на цукровий і нецукровий діабет, зокрема цукрознижуючими таблетованими препаратами.

В області склалась катастрофічна ситуація із забезпеченням закладів охорони здоров’я виробами медичного призначення та медичним обладнанням (хірургічним, діагностичним, тощо).

Через недофінансування медичної галузі та цінову нестабільність вже протягом багатьох років не оновлювалось матеріально-технічна база медичних закладів. На сьогодні  медичне обладнання, що використовується в лікувальних закладах області, є морально і технічно застарілим, вичерпало свій ресурс експлуатації.

Слід зазначити, що протягом останніх років розвиток вторинної ланки медичної галузі області не був на належному рівні. Окремою болючою проблемою стало забезпечення районних лікарень вкрай необхідним медичним обладнанням та медичними виробами (діагностичним, загальнохірургічним та ін.), закупівля яких майже не проводилася у зв’язку із незабезпеченістю районних бюджетів необхідними для цих заходів коштами. Основні кошти зазвичай спрямовувалися на первинний або третинний рівень. З районного бюджету коштами забезпечуються тільки захищені статті видатків. Придбання медичного обладнання та виробів здійснюється за спонсорські кошти.

На етапі реформування медичної галузі в умовах децентралізації державної влади в Україні, найважливішим постає питання  виконання функцій, покладених на спеціалізовані лікарняні заклади. Вторинна (спеціалізована) медична допомога вимагає застосування спеціальних методів діагностики та лікування із використанням сучасного медичного обладнання.

З метою дотримання етапності у діагностично-лікувальному процесі та забезпечення належного рівня діагностики пацієнтів нашої області, не зволікаючи з виконанням цілей, визначених Урядом щодо реформування медичної галузі, сьогодні в області дуже гостро стоїть питання про оновлення застарілої апаратури сучасним медичним обладнанням, що забезпечить проведення широкого спектру досліджень та дасть змогу покращити якість лікувального процесу.

Зокрема, через зростання кількості гострих пневмоній та щорічне збільшення хворих на неспецифічну легеневу патологію в області збільшується кількість пацієнтів (серед них вагітні жінки та породіллі), що проходять рентгенологічні обстеження в медичних закладах легеневого та туберкульозного профілів. Зважаючи на таку тенденцію, першочергово в області необхідно замінити 20 одиниць старих флюорографів та рентгенапаратів.

За останні роки в Івано-Франківській області спостерігається збільшення кількості хворих із захворюваннями печінки. Частина з них потребують хірургічного лікування. Зокрема, оперативні втручання на печінці необхідні пацієнтам з кистами, гемангіомами, пухлинами та метастатичними ураженнями печінки. Щорічно такого лікування потребують близько 90 – 100 хворих.

Через відсутність необхідної апаратури в закладах охорони здоров’я області частина пацієнтів скеровується в Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова НАМН України (НІХТ), що призводить до збільшення фінансових витрат на лікування хворих за межами області.

Більшість хворих не мають змоги отримати таке лікування через ряд причин, в т.ч. через його вартість і отримують тільки симптоматичне лікування, при цьому захворювання невідворотно прогресує, призводить до інвалідності та інколи навіть летальних наслідків.

Наявність апаратури для проведення оперативних втручань на печінці (зокрема, ультразвукового деструктора) сприятиме вчасному оздоровленню хворих, попередженню подальшого прогресування недуги та її ускладнень.

Внесення змін до розділів Програми сприятиме вирішенню проблем щодо  недостатнього забезпечення медичними препаратами онкохворих дітей та хворих на цукровий діабет, а також дозволить забезпечити належний рівень діагностики та лікування пацієнтів, в тому числі хворих на легеневу та печінкову патології.

 

Мета змін до Програми:

– збереження та зміцнення здоров’я;

– зниження інвалідності і смертності населення;

– підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги;

– забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров’я.

 

Шляхи та способи розв’язання проблем:

– збільшення обсягів фінансування окремих розділів Програми дозволить забезпечити належний рівень організації медичної допомоги населенню області.

 

Прогноз результатів

Внесення змін до Програми дасть змогу:

– збільшити середню очікувану тривалість життя на 2,2 роки;

– стабілізувати та досягти тенденції до зниження на 10 відсотків передчасної смертності працездатного населення.

 

Фінансово-економічне обґрунтування

Джерелом фінансування Програми є обласний, районні і міські бюджети, а також інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

 

Директор департаменту
охорони здоров’я
облдержадміністрації                                                  Мирон Матейко

 

 

Додаток 2

 

 

 

Перелік
заходів, обсяги та джерела фінансування розділу
“Зміцнення здоров’я дитячого населення”

№ п/пНайменування заходуВиконавецьТермін виконанняОрієнтовні обсяги фінансування, тис.грн.Очікувані результати
РокиВсього,
тис. грн.
в т.ч. за джерелами фінансування
обласний бюджетрайонні та міські бюджети міст обласного значенняінші джерела
12345678910
1Заходи з дитячої кардіоревматологіїДепартамент охорони здоров’я облдерж­адміністрації, обласна дитяча клінічна лікарня, райдержадміні­страції, виконкоми міських рад міст обласного значення2013-20202013-2020,
в т.ч. по роках:
12 579,5012 579,50Виходячи із наявних фінансових ресурсів місцевого бюджетуДосягнення стійкої клініко-лабораторної ремісії
20131 100,001 100,00
20141 210,001 210,00
20151 331,001 331,00
20161 464,101 464,10
20171 610,501 610,50
20181 771,601 771,60
20191 948,701 948,70
20202 143,602 143,60
12345678910
2Централізована закупівля лікарських засобів для лікування онкохворих дітейДепартамент охорони здоров’я облдерж­адміністрації, обласна дитяча клінічна лікарня2013-20202013-2020,
в т.ч. по роках:
12 736,8012 736,80Виходячи із наявних фінансових ресурсів місцевого бюджетуПокращення якості надання медичної допомоги, збільшення періоду ремісії
2013580,00580,00
2014638,00638,00
2015701,80701,80
20161 772,001 772,00
20171 950,001 950,00
20182 145,002 145,00
20192 350,002 350,00
20202 600,002 600,00
3Централізована закупівля медикаментів для дітей, хворих на церебральний паралічДепартамент охорони здоров’я облдерж­адміністрації, обласна дитяча клінічна лікарня2013-20202013-2020,
в т.ч. по роках:
10 006,4010 006,40Виходячи із наявних фінансових ресурсів місцевого бюджетуПокращення локомації
2013875,00875,00
2014962,50962,50
20151 058,801 058,80
20161 164,601 164,60
20171 281,101 281,10
20181 409,201 409,20
20191 550,101 550,10
20201 705,101 705,10

 

12345678910
4Централізована закупівля продуктів лікувального харчування для дітей, хворих на фенілкетонуріюДепартамент охорони здоров’я облдерж­адміністрації, обласна дитяча клінічна лікарня, райдерж­адміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення2013-20202013-2020,
в т.ч. по роках:
10 941,0010 941,00Виходячи із наявних фінансових ресурсів місцевого бюджетуПокращення психічного стану та життєдіяльності дітей, зменшення відсотка ускладнень від цього захворювання
2013956,70956,70
20141 052,401 052,40
20151 157,601 157,60
20161 273,401 273,40
20171 400,801 400,80
20181 540,801 540,80
20191 694,901 694,90
20201 864,401 864,40
5Закупівля медикаментів для дітей, хворих на синдром Шерешевського-Тернера, нецукровий діабет, адрено-генітальний синдромДепартамент охорони здоров’я облдерж­адміністрації, обласна дитяча клінічна лікарня, райдерж­адміністрації,  виконкоми міських рад міст обласного значення2013-20202013-2020,
в т.ч. по роках:
14 981,0014 981,00Виходячи із наявних фінансових ресурсів місцевого бюджетуПідвищення рівня компенсації, покращення фізичного розвитку, зменшення рівня первинного виходу на інвалідність внаслідок ускладнень
20131 310,001 310,00
20141 441,001 441,00
20151 585,101 585,10
20161 743,601 743,60
20171 918,001 918,00
20182 109,802 109,80
20192 320,702 320,70
20202 552,802 552,80

 

12345678910
6СлухопротезуванняДепартамент охорони здоров’я облдерж­адміністрації, обласна дитяча клінічна лікарня2013-20202013-2020,
в т.ч. по роках:
5 946,705 946,70Виходячи із наявних фінансових ресурсів місцевого бюджетуЗабезпечення нормальної життєдіяльності дітей за рахунок слухопротезування
2013520,00520,00
2014572,00572,00
2015629,20629,20
2016692,10692,10
2017761,30761,30
2018837,50837,50
2019921,20921,20
20201 013,401 013,40
7Централізована закупівля ліків для дітей, хворих на мусковісцидозДепартамент охорони здоров’я облдерж­адміністрації, обласна дитяча клінічна лікарня, райдерж­адміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення2013-20202013-2020,
в т.ч. по роках:
3 428,303 428,30Виходячи із наявних фінансових ресурсів місцевого бюджетуТривала ремісія, компенсація стану, нормалізація фізичного розвитку та нутрітивного стану дітей
2013170,60170,60
2014187,70187,70
2015300,00300,00
2016470,00470,00
2017500,00500,00
2018550,00550,00
2019600,00600,00
2020650,00650,00

 

12345678910
8Централізована закупівля медикаментів для дітей з первинним (вродженим) імунодефіцитомДепартамент охорони здоров’я облдерж­адміністрації, обласна дитяча клінічна лікарня2013-20202013-2020,
в т.ч. по роках:
4 574,304 574,30Виходячи із наявних фінансових ресурсів місцевого бюджетуПокращення фізичного стану дітей
2013400,00400,00
2014440,00440,00
2015484,00484,00
2016532,40532,40
2017585,60585,60
2018644,20644,20
2019708,60708,60
2020779,50779,50
9Закупівля медикаментів для боротьби з епілепсією у дітейДепартамент охорони здоров’я облдерж­адміністрації, обласна дитяча клінічна лікарня2014-20202014-2020,
в т.ч. по роках:
10 875,0010 875,00Виходячи із наявних фінансових ресурсів місцевого бюджетуПокращення якості надання медичної допомоги дітям з епілепсією
20141 146,001 146,00
20151 261,001 261,00
20161 387,001 387,00
20171 526,001 526,00
20181 678,001 678,00
20191 846,001 846,00
20202 031,002 031,00

 

Директор департаменту охорони
здоров’я облдержадміністрації                                                                М.Матейко

 

 

Додаток 4

 

 

 

Перелік
заходів, обсяги та джерела фінансування розділу
“Лікування гематологічних захворювань”

 

№ п/пНайменування заходуВиконавецьТермін виконанняОрієнтовні обсяги фінансування, тис.грн.Очікувані результати
РокиВсього,
тис. грн.
в т.ч. за джерелами фінансування
обласний бюджетрайонні та міські бюджети міст обласного значенняінші джерела
12345678910
1Забезпечення пацієнтів, хворих на апластичну анемію,  імунодепресантамиДепартамент охорони здоров’я облдержадміністрації, обласна клінічна лікарня, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення2013-20202013-2020,
в т.ч. по роках:
8 424,88 424,8Виходячи із наявних фінансових ресурсів місцевого бюджетуПокращення якості та тривалості життя пацієнтів, хворих на апластичну анемію, зменшення інвалідизації
2013333,8333,8
2014850,0850,0
20151 010,01 010,0
20161 110,01 110,0
20171 221,01 221,0
20181 200,01 200,0
20191 300,01 300,0
20201 400,01 400,0

 

12345678910
2Забезпечення ліками пацієнтів, хворих на хронічні злоякісні лімфопроліферативні захворюванняДепартамент охорони здоров’я облдержадміністрації, обласна клінічна лікарня, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення2013-20202013-2020,
в т.ч. по роках:
7 350,07 350,0Виходячи із наявних фінансових ресурсів місцевого бюджетуПокращення якості та тривалості життя пацієнтів, хворих  на хронічні злоякісні лімфопроліферативні захворювання крові, зменшення інвалідизації
2013800,0800,0
2014850,0850,0
2015850,0850,0
2016900,0900,0
2017900,0900,0
2018950,0950,0
20191 000,01 000,0
20201 100,01 100,0
3Забезпечення лікарськими засобами хворих на мієлоїдну лейкемію, онкогематологічні захворюванняДепартамент охорони здоров’я облдержадміністрації, обласна клінічна лікарня, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення2013-20202013-2020,
в т.ч. по роках:
20 200,020 200,0Виходячи із наявних фінансових ресурсів місцевого бюджетуЗабезпечення якісного та безпечного лікування хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію,  підвищення тривалості та якості їх життя, соціальної адаптації, зниження рівня смертності та інвалідизації
20131 000,01 000,0
20141 100,01 100,0
20151 500,01 500,0
20162 700,02 700,0
20173 000,03 000,0
20183 300,03 300,0
20193 600,03 600,0
20204 000,04 000,0

 

 

Директор департаменту охорони
здоров’я облдержадміністрації                                                                М.Матейко

 

 

Додаток 6

Перелік
заходів, обсяги та джерела фінансування розділу
“Ревматологія”

№ п/пНайменування заходуВиконавецьТермін виконанняОрієнтовні обсяги фінансування, тис.грн.Очікувані результати
РокиВсього,
тис. грн.
в т.ч. за джерелами фінансування 
обласний бюджетрайонні та міські бюджети міст обласного значенняінші джерела 
1Забезпечення хворих на ювенільний ревматоїдний артрит лікарськими засобамиДепартамент охорони здоров’я облдержадміністрації, обласна клінічна лікарня2013-20202013-2020,
в т.ч. по роках:
18 983,7018 983,70Зниження показника тимчасової непрацездатності; скорочення кількості і тривалості госпіталізації одного пацієнта в рік; зменшення потреби в протезуванні та інших ортопедичних втручаннях на суглобах; зменшення первинного виходу на інвалідність; покращення якості та тривалості життя
20131 660,001 660,00
20141 826,001 826,00
20152 008,602 008,60
20162 209,502 209,50
20172 430,402 430,40
20182 673,502 673,50
20192 940,802 940,80
20203 234,903 234,90

 

Директор департаменту охорони
здоров’я облдержадміністрації                                                                М.Матейко

 

 

Додаток 15

Перелік
заходів, обсяги та джерела фінансування  розділу
“Закупівля високовартісного медичного обладнання”

№ п/пНайменування заходуВиконавецьТермін виконанняОрієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.Очікувані результати
РокиВсього,
тис. грн.
в т.ч. за джерелами фінансування
обласний бюджетрайонні та міські бюджети міст обласного значенняінші джерела
1Закупівля високовартісного медичного обладнання та виробів медичного призначення для лікувально-профілактичних закладів областіДепартамент охорони здоров’я облдержадміні­страції2013-20202013-2020,
в т.ч. по роках:
101 785,00101 785,00Поліпшення якості діагностики та надання медичних послуг населенню області
20135 000,005 000,00
20145 500,005 500,00
201512 000,0012 000,00
201617 285,0017 285,00
201714 000,0014 000,00
201815 000,0015 000,00
201916 000,0016 000,00
202017 000,0017 000,00

 

Директор департаменту охорони
здоров’я облдержадміністрації                                                                М.Матейко

 

Додаток 21

Перелік
заходів, обсяги та джерела фінансування розділу
“Цукровий та нецукровий діабет”

№ п/пНайменування заходуВиконавецьТермін виконанняОрієнтовні обсяги фінансування, тис.грн.Очікувані результати
РокиВсього,
тис. грн.
в т.ч. за джерелами фінансування
обласний бюджетрайонні та міські бюджети міст обласного значенняінші джерела
1Закупівля медикаментів для лікування хворих на цукровий та нецукровий діабетДепартамент охорони здоров’я облдержадміністрації, обласна клінічна лікарня2014-20202014-2020,
в т.ч. по роках:
170 007,7170 007,7Виходячи із наявних фінансових ресурсів місцевого бюджетуПокращення якості надання медичної допомоги хворим на цукровий та нецукровий діабет
201414 880,814 880,8
201518 000,018 000,0
201633 626,933 626,9
201722 000,022 000,0
201824 500,024 500,0
201927 000,027 000,0
202030 000,030 000,0

 

 

Директор департаменту охорони
здоров’я облдержадміністрації                                                                М.Матейко

 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]