Про внесення змін до комплексної програми “Здоров’я населення Прикарпаття 2013-2020”


 УКРАЇНА 
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання

(Четверта сесія) 
РІШЕННЯ

 

від 31.03.2016. № 154-4/2016
м. Івано-Франківськ

 

Про внесення змін
до комплексної програми
“Здоров’я населення
Прикарпаття 2013-2020″

 

Заслухавши та обговоривши зміни до комплексної програми “Здоров’я населення Прикарпаття 2013-2020”, відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” обласна рада

вирішила:

 1. Внести зміни до комплексної програми “Здоров’я населення Прикарпаття 2013-2020” (далі – Програма), затвердженої рішенням обласної ради від 23.11.2012. № 717-19/2012:

1.1. Паспорт Програми викласти у новій редакції (додається).

1.2. Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування розділів “Замісна ниркова терапія”, “Покращення життя людей з хронічними вірусними гепатитами”, “Цукровий діабет” викласти у новій редакції (додається).

 1.  Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації (М. Матейко):

2.1. При складанні та поданні департаменту фінансів обласної державної адміністрації (Г. Карп) бюджетних запитів на 2017 рік та наступні роки враховувати потребу в коштах на реалізацію заходів Програми.

2.2. Забезпечити неухильне виконання заходів Програми.

 1. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації (Г. Карп) при внесенні змін до обласного бюджету на 2016 рік та розробці проектів обласного бюджету на 2017-2020 роки передбачати кошти для виконання заходів Програми, виходячи з можливостей дохідної частини обласного бюджету.
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політики (М. Піцуряк).

 

 

Голова обласної ради                                                          Олександр Сич

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням обласної ради
від 31.03.2016. № 154-4/2016

 

 Зміни до комплексної програми
Здоров’я населення Прикарпаття 2013-2020

 

Замовник Програми:
Департамент охорони
здоров’я облдержадміністрації  М. Матейко

 

Керівник Програми:
Заступник голови
облдержадміністрації      І. Пасічняк

 

Паспорт
змін до комплексної програми 
“Здоров’я населення Прикарпаття 2013-2020”

 

 1. Ініціатор розроблення Програми – департамент охорони здоров’я облдержадміністрації.
 2. Розробник Програми – департамент охорони здоров’я облдержадміністрації.
 3. Термін реалізації Програми – 2013-2020 роки.
 4. Етапи фінансування Програми – 2013-2020 роки.
 5. Обсяги фінансування Програми: 1363181,6 тис. гривень.

тис. грн.

РокиОчікуваний обсяг фінансування
Всьогов т.ч. за джерелами фінансування
Обласний бюджетРайонні та міські бюджетиІнші
джерела
2013-20201363181,61297706,0Виходячи із наявних фінансових ресурсів місцевого бюджету65475,6
у т.ч.:
2013110651,155555,155096,0
201492799,291509,51289,7
2015154582,3153092,31490,0
2016200841,3199326,01515,3
2017181437,2179920,31516,9
2018193917,8192385,91531,9
2019207227,0205709,11517,9
2020221725,7220207,81517,9

 

 1. Очікувані результати виконання Програми:

– збільшення середньої очікуваної тривалості життя на 2,2 роки;

– зниження смертності від хронічних  захворювань на 8-10 відсотків;

– зниження рівня інвалідизації і смертності пацієнтів, покращення якості їх життя та підвищення ступеня соціальної реабілітації.

 

 1. Термін проведення звітності: щоквартально, до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом

 

 

 

Замовник Програми:
Департамент охорони
здоров’я облдержадміністрації                                                 М. Матейко

 

Керівник Програми:
Заступник голови облдержадміністрації                                   І. Пасічняк

 

 

Обґрунтування доцільності внесення змін до
комплексної програми Здоров’я населення Прикарпаття 2013-2020

Загальна частина

Зміни до комплексної програми “Здоров’я населення Прикарпаття
2013-2020” необхідно внести для розв’язання проблеми діагностики і лікування хворих на хронічні вірусні гепатити, належного забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет медичними препаратами, хворих на хронічну ниркову недостатність – витратними матеріалами для процедур гемодіалізу.

Аналіз проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання

Вірусні гепатити з парентеральним механізмом передачі збудників, одним з яких – гепатит С, є важливою проблемою сучасної медичної науки і практичної охорони здоров`я усіх країн світу. Це обумовлено широким розповсюдженням, високим рівнем захворюваності, вираженим поліморфізмом клінічних проявів, численністю шляхів та факторів передачі збудника, а також надзвичайно несприятливими наслідками, до яких може призвести гепатит, – формування всього спектру хронічних уражень печінки, в тому числі цирозу і гепатоцелюлярної карциноми. В останні роки помітна тенденція до збільшення випадків хронічних форм захворювання. На сьогоднішній день захворюваність на вірусні гепатити  в Україні становить 9%. Однак, за результатами вибіркового моніторингу груп ризику, рівень інфікування вірусом гепатиту С серед деяких з них значно перевищує середньосвітові показники і сягає 40-60%.

За оцінками експертів ВООЗ, на хронічний гепатит С страждає біля 150 млн. осіб. 350 тисяч осіб щорічно помирає внаслідок ураження печінки вірусом гепатиту С. Вже зараз загальна кількість хворих на гепатити у світі в 14-15 разів перевищує кількість ВІЛ-інфікованих. Вірусні гепатити у 50-100 разів є більш заразними, ніж ВІЛ.

За оціночними даними ВООЗ, 57% випадків цирозу печінки і 78% випадків первинного раку печінки зумовлено впливом вірусів гепатиту В або С. Окрім цього, гепатит С має багато позапечінкових проявів, що ускладнює їх діагностику та може перешкоджати призначенню відповідного лікування.

За ступенем негативного впливу на здоров’я населення та масштабами захворюваності вірусні гепатити в Україні займають домінуюче місце в структурі інфекційної патології разом із грипом та гострими інфекційними захворюваннями верхніх дихальних шляхів.

Слід зазначити, що на теперішній час досягнуто прогресу у лікуванні гепатиту С. Тепер його можна вважати виліковним захворюванням. Окрім цього, наукові дослідження в цьому напрямку продовжуються, та нові препарати здатні значно підвищити ефективність лікування. Велике значення у досягненні основної мети терапії є своєчасне виявлення хвороби, визначення її стадії та призначення оптимальної схеми лікування.

Ураженість хронічними вірусними гепатитами в Івано-Франківській
області – 7% від загальної кількості населення.

Внесення змін до розділів Програми, очікуваною метою яких є  забезпечення жителів області замісною нирковою терапією та покращення якості надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет, зумовлене прийняттям розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1340-р “Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2015 рік, та перерозподіл обсягу освітньої і медичної субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам у 2015 році”, яким для Івано-Франківської області передбачено збільшення обсягів на цільові видатки для лікування хворих на цукровий і нецукровий діабет та на лікування методом гемодіалізу в загальній сумі 46131,7 тис. гривень.

 

Мета змін до Програми:

– збереження та зміцнення здоров’я;

– зниження інвалідності і смертності населення;

– підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги;

– забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров’я.

 

Шляхи та способи розв’язання проблем: стабілізація в області епідемічної ситуації, зниження рівня захворюваності, інвалідизації та смертності від вірусних гепатитів шляхом реалізації державної політики щодо забезпечення доступу населення до профілактичних заходів, послуг з лікування та медикаментозного забезпечення; безкоштовний доступ до раннього виявлення вірусних гепатитів В і С та повного лікування хворих; належного забезпечення, за умови відсутності інфляційних процесів в 2016 році, потреб хворих на цукровий і нецукровий діабет та пацієнтів, що лікуються методом замісної ниркової терапії.

Прогноз результатів

Внесення змін до Комплексної програми дасть змогу:

– збільшити середню очікувану тривалість життя на 2,2 роки;

– досягти тенденції до зниження смертності від хронічних інфекційних захворювань (хронічних гепатитів В і С) на 10 відсотків;

– стабілізувати та досягти тенденції до зниження передчасної смертності у працездатного віку на 10 відсотків.

 

Фінансово-економічне обґрунтування

Джерелом фінансування Програми є обласний, районні і міські бюджети, а також інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

 

  

Директор департаменту
охорони здоров’я
облдержадміністрації                                                                   Мирон Матейко

 

 

 

 

 

Додаток 7
до комплексної програми
“Здоров’я населення Прикарпаття 2013-2020”

Перелік
заходів, обсяги та джерела фінансування розділу
“Замісна ниркова терапія”

№ п/пНайменування заходуВиконавецьТермін виконанняОрієнтовні обсяги фінансування, тис.грн.Очікувані результати
РокиВсього,
тис. грн.
в т.ч. за джерелами фінансування
обласний бюджетрайонні та міські бюджети  міст обласного значенняінші джерела
1ГемодіалізДепартамент охорони здоров’я облдержадміністрації, обласна клінічна лікарня2013-20202013-2020,
в т.ч. по роках:
613 840,2613 840,2Забезпечення замісною нирковою терапією жителів області
201322 000,022 000,0
201440 000,040 000,0
201578 100,078 100,0
2016102 640,2102 640,2
201786 100,086 100,0
201890 400,090 400,0
201994 900,094 900,0
202099 700,099 700,0
2Перитоніальний діалізДепартамент охорони здоров’я облдержадміністрації, обласна клінічна лікарня2013-20202013-2020,
в т.ч. по роках:
62 540,062 540,0Забезпечення замісною нирковою терапією жителів області
20132 200,02 200,0
20143 000,03 000,0
20159 300,09 300,0
20169 040,09 040,0
20179 300,09 300,0
20189 600,09 600,0
20199 900,09 900,0
202010 200,010 200,0
3Отруєння грибами гепато-нефротропної діїДепартамент охорони здоров’я облдержадміністрації, обласна клінічна лікарня2013-20202013-2020,
в т.ч. по роках:
1 027,21 027,2Зниження летальності та інвалідності
201337,237,2
2014100,0100,0
2015110,0110,0
2016125,0125,0
2017140,0140,0
2018155,0155,0
2019170,0170,0
2020190,0190,0
4Закупівля лікарських засобів для боротьби з анемією у хворих з хронічною хворобою нирок, що лікуються методами замісної ниркової терапіїДепартамент охорони здоров’я облдержадміністрації2014-20202013-2020,
в т.ч. по роках:
9 800,09 800,00Покращення якості та збільшення тривалості життя людей, що лікуються замісною нирковою терапією, можливість трансплантації нирки в коротші терміни
2013
2014800,0800
20151 000,01000
20161 200,01200
20171 400,01400
20181 600,01600
20191 800,01800
20202 000,02000
5Закупівля медикаментів та медичних засобів для проведення процедур гемодіалізуДепартамент охорони здоров’я облдержадміністрації, обласна клінічна лікарня2016-20202013-2020,
в т.ч. по роках:
5 700,05 700,00Забезпечення пацієнтів медикаментами та медичними засобами для проведення процедур гемодіалізу
2013
2014
2015
20161 000,01 000,0
20171 100,01 100,0
20181 200,01 200,0
20191 200,01 200,0
20201 200,01 200,0

 

 

Директор департаменту
охорони здоров’я облдержадміністрації                                                Мирон Матейко

 

 

Додаток 18
до комплексної програми
“Здоров’я населення Прикарпаття 2013-2020”

 

 

Перелік
заходів, обсяги та джерела фінансування розділу
“Покращення життя людей з хронічними вірусними гепатитами”

 

№ п/пНайменування заходуВиконавецьТермін виконанняОрієнтовні обсяги фінансування, тис.грн.Очікувані результати
РокиВсього,
тис. грн.
в т.ч. за джерелами фінансування
обласний бюджетрайонні та міські бюджети
міст обласного значення
інші джерела
1Санпросвітробота серед населення про шляхи зараженняДепартамент охорони здоров’я облдержадміністрації, обласна клінічна інфекційна лікарня, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення2013-20202013-2020,
в т.ч. по роках:
130,00119,50Виходячи із наявних фінансових ресурсів місцевого бюджету10,50Ознайомлення 90% населення з профілактикою вірусних гепатитів
20137,005,002,00
20146,505,001,50
20154,002,501,50
201618,0016,501,50
201719,5018,501,00
201822,0021,001,00
201925,0024,001,00
202028,0027,001,00
2Забезпечення вільного доступу населення до тестування та консультаційДепартамент охорони здоров’я облдержадміністрації, обласна клінічна інфекційна лікарня, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення2013-20202013-2020,
в т.ч. по роках:
13 921,4013 321,40Виходячи із наявних фінансових ресурсів місцевого бюджету600,00Раннє виявлення та облік хворих інфікованих вірусом гепатитів
2013195,00120,0075,00
2014195,00120,0075,00
2015195,00120,0075,00
20162 114,102 039,1075,00
20172 358,802 283,8075,00
20182 633,002 558,0075,00
20192 942,502 867,5075,00
20203 288,003 213,0075,00
3Організація навчання з питань безпечного способу життя людей хворих на вірусні гепатитиДепартамент охорони здоров’я облдержадміністрації, обласна клінічна інфекційна лікарня, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення2013-20202013-2020,
в т.ч. по роках:
119,00109,00Виходячи із наявних фінансових ресурсів місцевого бюджету10,00Зменшення захворювання на гепатити, що передаються гемоконтактним шляхом
20136,205,001,20
20146,205,001,20
20153,702,501,20
201616,2015,001,20
201718,3017,001,30
201820,3019,001,30
201922,8021,501,30
202025,3024,001,30
4Відкриття центру фібротестування при обласній клінічній інфекційній лікарніДепартамент охорони здоров’я облдержадміністрації, обласна клінічна інфекційна лікарня2013-20202013-2020,
в т.ч. по роках:
10 580,7010 230,70350,00Моніторинг розвитку патологічного процесу у хворих з вірусним гепатитом та переходу в цироз
2013130,0090,0040,00
2014111,0075,0036,00
201565,0035,0030,00
20161 625,701 576,9048,80
20171 815,501 766,7048,80
20182 027,901 979,1048,80
20192 268,802 220,0048,80
20202 536,802 488,0048,80
5Забезпечення праймерами та системами для визначення генотипу, ДНК і РНК вірусних гепатитів рівнів вірусного навантаження лабораторії ОКІЛ для моніторингу протікання хронічних вірусних гепатитівДепартамент охорони здоров’я облдержадміністрації, обласна клінічна інфекційна лікарня2013-20202013-2020,
в т.ч. по роках:
2 840,002 779,0061,00Покращення якості лікування хворих на вірусні гепатити
2013158,00154,004,00
2014157,00149,008,00
2015155,00147,008,00
2016372,00365,007,00
2017419,00410,009,00
2018467,00460,007,00
2019524,00516,008,00
2020588,00578,0010,00
6Створення єдиної системи обліку хворих на вірусні гепатити та єдиної системи профілактики захворюванняДепартамент охорони здоров’я облдержадміністрації, обласна клінічна інфекційна лікарня, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення2013-20202013-2020,
в т.ч. по роках:
877,20877,20Виходячи із наявних фінансових ресурсів місцевого бюджетуСвоєчасне і якісне лікування хворих, зниження до 1% імовірності зараження на гемоконтактні гепатити
201319,5019,50
20144,504,50
20153,503,50
2016132,90132,90
2017148,80148,80
2018168,00168,00
2019188,00188,00
2020212,00212,00
7Забезпечення лікування та профілактики хронічних вірусних гепатитівДепартамент охорони здоров’я облдержадміністрації, обласна клінічна інфекційна лікарня, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення2013-20202013-2020,
в т.ч. по роках:
28 568,0028 068,00Виходячи із наявних фінансових ресурсів місцевого бюджету500,00Покращення якості життя хворих, продовженя їх працездатного віку на 25 років та зниження інвалідизації на 90%
20133 006,003 000,006,00
20142 062,502 000,0062,50
20154 062,504 000,0062,50
20163 070,003 000,0070,00
20173 430,003 360,0070,00
20183 852,003 765,0087,00
20194 290,004 218,0072,00
20204 795,004 725,0070,00
8Організація діяльності мобільної амбулаторії, відділення денного перебування хворих для консультації, обстеження та лікування пацієнтівДепартамент охорони здоров’я облдержадміністрації, обласна клінічна інфекційна лікарня2013-20202013-2020,
в т.ч. по роках:
2 555,502 555,50Покращення доступу населення до лікування та обстеження, особливо осіб з сільської та гірської місцевостей
20131 000,001 000,00
201480,0080,00
201570,0070,00
2016220,50220,50
2017247,00247,00
2018277,00277,00
2019311,00311,00
2020350,00350,00

 

 

 

Директор департаменту
охорони здоров’я облдержадміністрації                                                Мирон Матейко

 

 

Додаток 21
до комплексної програми
“Здоров’я населення Прикарпаття 2013-2020”

 

 

Перелік
заходів, обсяги та джерела фінансування розділу
“Цукровий та нецукровий діабет”

 

№ п/пНайменування заходуВиконавецьТермін виконанняОрієнтовні обсяги фінансування, тис.грн.Очікувані результати
РокиВсього,
тис. грн.
в т.ч. за джерелами фінансування
обласний бюджетрайонні та міські бюджети міст обласного значенняінші джерела
1Закупівля медикаментів для лікування хворих на цукровий та нецукровий діабетДепартамент охорони здоров’я облдержадміністрації, обласна клінічна лікарня2014-20202014-2020,
в т.ч. по роках:
166 707,7166 707,7Виходячи із наявних фінансових ресурсів місцевого бюджетуПокращення якості надання медичної допомоги хворим на цукровий та нецукровий діабет
201414 880,814 880,8
201518 000,018 000,0
201630 326,930 326,9
201722 000,022 000,0
201824 500,024 500,0
201927 000,027 000,0
202030 000,030 000,0

 

 

Директор департаменту
охорони здоров’я облдержадміністрації                                                Мирон Матейко

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]