Про внесення змін до комплексної цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту Івано-Франківської області на 2016-2020 роки


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання

(Дванадцята сесія)

РІШЕННЯ

 

від 23.12.2016. № 398-12/2016
м. Івано-Франківськ

 

Про внесення змін до комплексної
цільової соціальної програми розвитку
цивільного захисту Івано-Франківської
області на 2016-2020 роки

 

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” обласна рада

вирішила:

  1. Внести зміни до комплексної цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту Івано-Франківської області на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 03.07.2015. № 1686-37/2015, виклавши паспорт Програми, Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування обласної цільової програми, Перелік заходів підпрограми  протизсувного  захисту  території  області на 2016-2017 роки, Перелік заходів підпрограми накопичення обласного матеріального резерву для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій на 2016-2020 роки, Перелік заходів підпрограми забезпечення непрацюючого населення області засобами захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин на 2016-2020 роки, Перелік заходів підпрограми утримання обласних складів цивільного захисту (селище Отинія, селище Гвіздець Коломийського району) на 2016-2020 роки, Перелік заходів підпрограми організації запобіжних та  рятувальних  заходів  на  водних  об’єктах Івано-Франківської області на 2016-2020 роки, Перелік заходів підпрограми утримання обласної системи оповіщення та функціонування мобільно-оперативної групи обласної підсистеми  єдиної державної системи цивільного захисту на 2016-2020 роки в новій редакції (додаються).
  2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія та постійну комісію обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу (О. Дзеса).

 

Голова обласної ради                                                                   Олександр Сич

 


Паспорт
Комплексної цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту
Івано-Франківської області на 2016-2020 роки

 

  1. Ініціатор розроблення Програми (замовник): управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації.
  2. Розробник Програми: управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації.
  3. Термін реалізації Програми: 5 років.
  4. Етапи фінансування Програми: 2016-2020 роки.
  5. Очікувані обсяги фінансування Програми (тис. грн.):
 

Рік

Очікувані обсяги фінансування
Всьогов т.ч. за джерелами фінансування
державний

бюджет

обласний

бюджет

місцевий

бюджет

інші джерела
2016-202077532,0341845,0034957,03730,00
в т.ч.     
20164721,00 4575,00146,00
201747260,9841845,005269,98146,00
20186800,996654,99146,00
20198361,778215,77146,00
202010387,2910241,29146,00
  1. Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування Комплексної цільової соціальної програми  розвитку  цивільного захисту області на 2016-2020 роки та кошториси підпрограм (додаються).
  2. Очікувані результати виконання програми

         Реалізація заходів сприятиме:

– забезпеченню в області належного рівня цивільного захисту населення та захисту територій від загроз надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в мирний та особливий періоди;

– підвищенню готовності системи оповіщення керівного складу області та інформування населення про загрозу чи виникнення надзвичайних ситуацій;

– забезпеченню матеріально-технічними цінностями та технічними засобами мобільно-оперативної групи управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації;

– забезпеченню створення та накопичення матеріально-технічного резерву для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, проведення невідкладних відновних робіт;

– виконанню заходів з організації дозвілля населення на водних об’єктах та оснащенню обласної аварійно-водолазної служби сучасною спеціальною аварійно-рятувальною технікою, обладнанням, засобами малої механізації та зв’язку;

– підвищенню ефективності використання коштів для здійснення заходів цивільного захисту.

  1. Термін проведення звітності: звіт про хід виконання Програми подається обласній раді щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом, відповідно до поставлених мети та завдань.

 

Замовник програми:

Управління з питань цивільного
захисту Івано-Франківської
обласної державної адміністрації                                                        Стебницький В.М.     

 

Керівник програми

Перший заступник голови
Івано-Франківської обласної
державної адміністрації                                                                          Савка М.В.              

 


 

Обґрунтування

доцільності розроблення Комплексної цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту Івано-Франківської області на 

  2016-2020 роки

 

Загальна частина

Програма розроблена відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України щодо реалізації державної політики у сфері захисту населення та території від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру.

Правовою підставою розроблення Програми є Закон України від 2 жовтня 2012 року № 5403 “Про Кодекс цивільного захисту України” та постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2015 року № 101 “Про затвердження типових положень про функціональну і територіальну підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту”.

Враховуючи особливості Прикарпаття, пов’язані з наявністю 518 потенційно-небезпечних об’єктів, розгалуженої мережі малих та великих річок, а також активізацією зсувних процесів при виникненні масштабних повеней, значно знижують загальний рівень безпеки у техногенній та природній сферах.

Погіршення стану основних виробничих фондів підприємств, а також наявність на території області 13 хімічно-небезпечних об’єктів підвищують рівень загрози виникнення техногенних аварій, а забезпечення непрацюючого населення області засобами індивідуального захисту органів дихання складає всього п’ять відсотків.

Розгалужена мережа водних об’єктів, масовий наплив туристів у гірські та перед гірські райони області призводять до щорічного підвищення рівня невиробничого травматизму та загибелі відпочиваючих на водних об’єктах.

Матеріально-технічне оснащення аварійно-рятувальних підрозділів обласної рятувально-водолазної служби на водних об’єктах застаріле та потребує оновлення.

В області функціонує та потребує модернізації і удосконалення обласна система централізованого оповіщення та інформування керівного складу та населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру.

Зношеність основних фондів культурної спадщини та промислових підприємств спонукає до створення страхового фонду документації для можливого відтворення історичних виробів старовини та унікального обладнання.

Оперативне та своєчасне забезпечення голів обласної ради та обласної державної адміністрації, їх заступників, керівників служб цивільного захисту, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій інформацією про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій для оперативного керівництва рятувальними та відновлювальними роботами та підготовка матеріалів про наслідки надзвичайних ситуацій для подальшого надання їх Кабінету Міністрів України, Міністерству фінансів України, Міністерству економічного розвитку і торгівлі України, Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій щодо виділення з державного та місцевого бюджетів коштів на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій повністю залежить від здатності мобільно-оперативної групи обласної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту вчасно реагувати на передумови та факти виникнення надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру.

Для надання матеріальної допомоги постраждалому населенню в районах виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення проведення аварійно-відновлювальних робіт виникає потреба щодо створення, накопичення, збереження та щорічного оновлення обласного матеріально-технічного резерву, а також утримання складів цивільного захисту де зберігається вказаний резерв.

Враховуючи особливу важливість завдань цивільного захисту пов’язаних з захистом життя людей при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій та на виконання вимог Кодексу цивільного захисту України щодо реалізації державної політики у сфері захисту населення та території від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру та інших нормативних актів держави розроблено Комплексну цільову соціальну програму розвитку цивільного захисту Івано-Франківської області на 2016-2020 роки.

 

Мета Програми

Метою програми є забезпечення розвитку цивільного захисту області та фінансування заходів щодо реалізації державної політики у сфері захисту населення та території від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру, підвищення рівня безпеки населення при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, удосконалення обласної системи централізованого оповіщення, підтримання в належному стані обласної водолазно-рятувальної служби та мобільно-оперативної групи обласної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту до дій за призначенням, накопичення, збереження та щорічного оновлення обласного матеріально-технічного резерву, засобів індивідуального захисту органів дихання, утримання складів цивільного захисту та створення страхового фонду документації.

 

Основні завдання Програми

        Основними завданнями Програми є:

– підвищення рівня готовності системи цивільного захисту області до дій за призначенням та успішна реалізація державної політики у сфері захисту населення та території від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру;

– забезпечення належного рівня безпеки населення і захисту територій, об’єктів підвищеної небезпеки від загроз надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру;

– модернізація та удосконалення обласної системи централізованого оповіщення та інформування керівного складу та населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру;

– підвищення ефективності функціонування обласної водолазно-рятувальної служби та системи моніторингу і прогнозування надзвичайних ситуацій;

– створення, накопичення, збереження та щорічного оновлення обласного матеріально-технічного резерву, а також утримання складів цивільного захисту де зберігається вказаний резерв;

– підтримання в готовності мобільно-оперативної групи обласної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту щодо своєчасного реагування на передумови та факти виникнення надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру;

– зменшення ризиків виникнення надзвичайних ситуацій та їх наслідків, а також кількості постраждалого населення та загиблих від надзвичайних ситуацій;

– підвищення ефективності використання коштів для здійснення заходів цивільного захисту;

– надання громадянам, постраждалих від наслідків надзвичайних ситуацій, матеріальної та фінансової допомоги для забезпечення їх життєдіяльності.

 

Фінансове забезпечення Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок державного та обласного бюджетів, а також інших джерел фінансування відповідно до вимог чинного законодавства.

Обсяг фінансування з обласного бюджету для реалізації заходів Програми буде передбачатись щорічно, виходячи із можливостей його дохідної частини.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми визначається, виходячи із конкретних завдань та заходів, направлених на покращення системи цивільного захисту області.

 

На виконання заходів, передбачених Програмою, необхідно:

 

Рік

Очікувані обсяги фінансування
Всьогов т.ч. за джерелами фінансування
державний

бюджет

обласний

бюджет

місцевий

бюджет

інші джерела
2016-202077532,0341845,0034957,03730,00
в т.ч.     
20164721,00 4575,00146,00
201747260,9841845,005269,98146,00
20186800,996654,99146,00
20198361,778215,77146,00
202010387,2910241,29146,00

 

 Очікувані результати виконання програми

Реалізація заходів комплексної цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту Івано-Франківської області на 2016-2020 роки сприятиме:

– підвищенню рівня готовності органів управління цивільного захисту щодо виконання вимог державної політики у сфері захисту населення та території від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру;

– зменшенню економічних та матеріальних втрат від можливих надзвичайних ситуацій;

– підвищенню готовності системи оповіщення керівного складу області та інформування населення про загрозу чи виникнення надзвичайних ситуацій;

– підвищенню повноти інформаційного забезпечення моніторингу надзвичайних ситуацій та підготовці оперативної і своєчасної інформації головам обласної ради та обласної державної адміністрації, їх заступникам, керівникам служб цивільного захисту, органам виконавчої влади та місцевого самоврядування, регіональній комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій;

– підвищенню ефективності управління процесами цивільного захисту;

– підвищенню ефективності реагування на надзвичайні ситуації за рахунок розвитку сил обласної водолазно-рятувальної служби та удосконалення системи реагування на надзвичайні ситуації;

– підвищенню рівня захисту населення від надзвичайних ситуацій;

– підвищенню технічної готовності органів управління та сил цивільного захисту до виконання завдань, що можуть виникнути під час надзвичайних ситуацій;

– забезпеченню матеріально-технічними цінностями та технічними засобами мобільно-оперативної групи обласної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту;

– забезпеченню створення матеріально-технічного резерву.

В процесі виконання заходів Програми передбачається досягти соціальних наслідків – підвищення безпеки життєдіяльності населення при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій.

Економічна ефективність програмних заходів оцінюватиметься шляхом порівняння розміру збитків, які передбачається запобігти у результаті здійснення заходів, з розміром витрат на ці заходи та розміри збитків, які не вдалося запобігти в минулі роки, а також кількістю врятованих життів та матеріальних цінностей в процесі виникнення надзвичайних ситуацій.

Актуальність розроблення і прийняття комплексної цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту Івано-Франківської області на 2016-2020 роки зумовлена необхідністю підвищення рівня координації дій органів управління цивільного захисту, готовності мобільно-оперативної групи обласної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, обласної водолазно-рятувальної служби та забезпечення матеріально-технічними ресурсами для ефективного та якісного розв’язання проблем у сфері цивільного захисту відповідно до вимог законодавчих та нормативних актів держави.

 

 

Начальник управління з питань
цивільного захисту обласної
державної адміністрації                                                   Володимир Cтебницький


Додаток 1
до комплексної цільової соціальної програми
розвитку цивільного захисту Івано-Франківської області на 2016- 2020 роки

 

Перелік
заходів, обсяги та джерела фінансування обласної цільової Програми

 

Замовники програми: Управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації

 

Назва програми: Комплексна цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту Івано-Франківської області

на 2016-2020 роки

з/п

Найменування

заходу

ВиконавецьТермін виконання РокиОрієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.Очікувані результати
Всьогов т.ч. за джерелами фінансування
Держ. бюджетОбласний бюджетМісце-

вий бюджет

Інші джере-ла
1234567891011
1.Проведення робіт з протизсувного захисту території області на

2017 рік

Управління ЦЗ ОДА20172017

 

 

 

41845,0

 

 

 

41845,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення житлом, покращення умов життє-забезпечення, функціонування народно-господарського комплексу області, ліквідація наслідків зсувних процесів
2.Накопичення регіонального  матеріального резерву для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій на 2016-2020 рокиУправління ЦЗ ОДА2016-20202016-2020

2016

2017

2018

2019

2020

750,0

 

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

 

750,0

 

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

 

 

Сприятиме здійсненню невідкладних аварійно-рятувальних робіт у разі виникнення надзвичай-них ситуацій
3.Забезпечення непрацюючого населення області засобами захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин на 2016-2020 рокиУправління ЦЗ ОДА2016-20202016-2020

2016

2017

2018

2019

2020

750,0

 

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0-

 

500,0

 

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

 

250,0

 

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

Забезпечення непрацю-

ючого населення області засобами захисту органів дихання

4.Утримання обласних складів цивільного захисту (селище Отинія, селище Гвіздець Коломийського району) на 2016-2020 рокиУправління ЦЗ ОДА2016-20202016-2020

 

2016

2017

2018

2019

2020

3100,2

 

 

348,3

456,8

584,2

749,0

961,9

 

 

3100,2

 

 

348,3

456,8

584,2

749,0

961,9

 

 

 

 

Забезпечення утримання обласних складів цивільного захисту
5.Організація запобіжних та рятувальних заходів на водних об’єктах Івано-Франківської області на 2016-2020 рокиОбласна рятувально-водолазна служба2016-20202016-2020

2016

2017

2018

2019

2020

18557,08

 

2206,20

2779,23

3549,79

4498,97

5522,89

 

 

18557,08

 

2206,20

2779,23

3549,79

4498,97

5522,89

 

 

 

 

Підвищиться ступінь реагування на нещасні випадки та надзвичайні ситуації на водних об’єктах області
6.Утримання обласної системи оповіщення та функціонування мобільно-оперативної групи обласної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту на 2016-2020 рокиУправління ЦЗ ОДА2016-20202016-2020

 

2016

2017

2018

2019

2020

11987,3

 

 

1758,3

1771,6

2258,6

2705,3

3493,5

 

 

 

11987,3

 

 

1758,3

1771,6

2258,6

2705,3

3493,5

 

 

 

 

 

 

 

Підвищиться рівень оперативності реагування на надзвичайні ситуації та інформування керівництва ОДА,

 облради,  начальників служб ЦЗ про розвиток, локалізацію, ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій

 

7.Створення страхового фонду документації Івано-Франківської області на 2016-2020 рокиУправління ЦЗ ОДА2016-20202016-2020

 

2016

2017

2018

2019

2020

542,45

 

 

108,20

108,35

108,40

108,50

109,00

 

 

62,45

 

 

12,20

12,35

12,40

12,50

13,00

 

 

480,0

 

 

96,0

96,0

96,0

96,0

96,0

У разі руйнації споруд можливим буде їх відновлення за допомогою сфотографованої документації
 Всього 2016-202077532,0341845,034957,03730,0 

 

 

 Начальник управління
з питань цивільного захисту
обласної державної адміністрації                                  Володимир Стебницький                                                                  

 


 

Додаток 3
до комплексної цільової соціальної програми
розвитку цивільного захисту Івано-Франківської області на 2016- 2020 роки

 

Перелік

заходів підпрограми накопичення обласного матеріального резерву для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій

 на 2016-2020 роки

 

з/п

Найменування

заходу

ВиконавецьТермін виконання РокиОрієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.Очікувані результати
Всьогов т.ч. за джерелами фінансування
Держ. бюджетОбласний бюджетМісце-

вий бюджет

Інші джере-ла
1.Накопичення регіонального матеріального резерву для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій на 2016-2020 рокиУправління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації

 

2016-20202016-2020

2016

2017

2018

2019

2020

750

 

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

 

750,0

 

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

 

 

Сприятиме здійсненню невідкладних аварійно-рятувальних робіт у разі виникнення надзвичай-них ситуацій

 

 

Начальник управління
з питань цивільного захисту
обласної державної адміністрації          Володимир Стебницький

 


 

Додаток 4
до комплексної цільової соціальної програми
розвитку цивільного захисту Івано-Франківської області на 2016- 2020 роки

 

Перелік

заходів підпрограми  забезпечення непрацюючого населення області засобами захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин на 2016-2020 роки

з/п

Найменування

заходу

ВиконавецьТермін виконання РокиОрієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.Очікувані результати
Всьогов т.ч. за джерелами фінансування
Держ. бюджетОбласний бюджетМісце-

вий бюджет

Інші джере-ла
1.Забезпечення непрацюючого населення області засобами захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин на 2016-2020 рокиУправління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації

 

2016-20202016-2020

 

2016

2017

2018

2019

2020

 

 

 

750,0

 

 

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

 

 

500,0

 

 

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

 

 

250,0

 

 

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

Забезпечення непрацюю-

чого населення області засобами захисту органів дихання

 

  

Начальник управління
з питань цивільного захисту
обласної державної адміністрації                 Володимир Стебницький                                                                                                                          


Додаток 5
до комплексної цільової соціальної програми
розвитку цивільного захисту Івано-Франківської області на 2016- 2020 роки

 

 Перелік

заходів підпрограма утримання обласних складів цивільного захисту (селище Отинія, селище Гвіздець, Коломийського району)

на 2016-2020 роки

 

з/п

Найменування

заходу

ВиконавецьТермін виконання РокиОрієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.Очікувані результати
Всьогов т.ч. за джерелами фінансування
Держ. бюджетОбласний бюджетМісце-

вий бюджет

Інші джере-ла
1234567891011
1.Фінансове забезпечення утримання обласних складів цивільного захисту (селище Отинія, селище Гвіздець Коломийського району) на 2016-2020 роки в тому числі:Управління з питань  цивільного захисту обласної державної адміністрації2016-20202016-2020

2016

2017

2018

2019

2020

3100,2

 

348,3

456,8

584,2

749,0

961,9

 

3100,2

 

348,3

456,8

584,2

749,0

961,9

 

 

Забезпечення утримання складів
1.1.Оплата праці працівників складів 2016-20202016-2020

2016

2017

2018

2019

2020

2833,8

 

304,6

408,8

531,4

690,9

898,1

 

2833,8

 

304,6

408,8

531,4

690,9

898,1

 

 

 
1234567891011
1.2.Оплата за комунальні послуги (електроенергія, вода, дрова, телефон та інші послуги) 2016-20202016-2020

2016

2017

2018

2019

2020

205,4

 

33,7

37,0

40,7

44,8

49,2

 

205,4

 

33,7

37,0

40,7

44,8

49,2

 

 

 
1.3.Витрати на утримання складів 2016-20202016-2020

2016

2017

2018

2019

2020

61,0

 

10,0

11,0

12,1

13,3

14,6

 

61,0

 

10,0

11,0

12,1

13,3

14,6

 

 

 

 

 

Начальник управління з
питань цивільного захисту
обласної державної адміністрації                     Володимир Стебницький                                                                                                       


 

 

                                                                                                                                                                 Додаток 6

до комплексної цільової  соціальної програми
розвитку цивільного захисту Івано-Франківської області на 2016-2020 роки

Перелік

заходів  підпрограми організації запобіжних  та рятувальних  заходів на водних об’єктах Івано-Франківської області

на 2016-2020роки 

  

з/п

Напрямок виділення коштівПередбачено коштів (тис. грн.)Примітка
20162017201820192020Разом
123456789
 1.Заходи щодо запобігання загибелі людей на водних об’єктах  14,516,018,019,522,090,0 
1.1. атестування місць масового відпочинку на водних об’єктах3,03,54,04,55,020,0 
1.2. надання допомоги органам виконавчої влади і місцевого самоврядування у створенні сезонних  рятувальних постів на водоймах2,52,5     3,03,04,015,0 
1.3. організаційні заходи щодо недопущення відпочинку населення на технічних водоймах та у місцях заборонених для купання1,51,52,02,02,59,5 
1.4. підготовка та переатестація водолазів у спеціалізованих центрах МНС України3,54,04,04,55,021,0 
1.5. заходи щодо запобігання травматизму та безпечного відпочинку людей на водних об’єктах4,04,55,05,55,524,5 
2.Забезпечення водолазним, рятувальним спорядженням

спецодягом та ПММ

171,2106,09271,59248,09196,51993,48 
3.Реєстрація, технічний огляд, придбання та ремонт плавзасобів33,6875,411,778,29,0207,98 
4.Утримання будівель рятувально-водолазних станцій 47,38 56,8450,96155,18 
5.Фінансове забезпечення утримання  обласної рятувально-водолазної служби1986,822534,363248,504096,345244,4217110,44 
5.1. оплата праці працівників рятувально-водолазної служби1692,812234,62904,983776,474909,4115518,27 
5.2. придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря32,633,2239,4541,4243,49190,18 
5.3. витрати на службові відрядження8,08,48,89,249,744,14 
5.4. витрати на забезпечення зв’язку та інші послуги24,1226,5329,1830,6432,17142,64 
5.6. витрати на оплату електроенергії8,199,09,29,6610,146,15 
5.7. витрати на оплату природного газу97,5104,25117,97124,7130,1574,52 
5.8. відшкодування пільгових пенсій123,6118,36138,92104,21109,45594,54 
 Всього2206,202779,233549,794498,975522,8918557,08 

 

 

Начальник управління
з питань цивільного захисту
обласної державної адміністрації             Володимир Стебницький

 


  

 

 Додаток 7
до комплексної цільової соціальної програми
розвитку цивільного захисту Івано-Франківської
області на 2016- 2020 роки

 

 

Перелік

заходів підпрограми утримання обласної системи оповіщення та функціонування мобільно-оперативної групи обласної підсистеми

 єдиної державної системи цивільного захисту на 2016-2020 роки

  

з/п

Напрямок виділення коштівПередбачено коштів (тис. грн.)Примітка
20162017201820192020Разом
123456789
   1.Фінансове забезпечення утримання обласної системи оповіщення, мобільно-оперативної групи, телекомунікаційних засобів, автотранспорту, резервного електроживлення, утримання приміщень та технічного оснащення кризового центру і оперативно-чергової служби

 

1242,71684,62143,42689,33477,511237,5 
1.1. утримання автомобілів143,7157,3173,0190,3209,4873,7 
1.2. заробітна плата працівників мобільно-оперативної групи1059,81415,01839,52391,43108,79814,4 
1.3. витрати на службові відрядження5,96,67.37,88,636,2 
1.4. витрати на забезпечення зв’язку та системи оповіщення8,810,512,615,118,165,1 
1.5. придбання витратних матеріалів для оргтехніки, комплектуючих до комп’ютерів, запасних частин для поточного ремонту апаратури оповіщення та зв’язку7,26,47,79,211,141,6 
1.6. придбання канцелярських, господарських та інших товарів10,512,113,916,018,470,9 
1.7. ремонт приміщень70,080,050,090,0290,0 
1.8. утримання  автономної дизельної електростанції6,86,79.49.513,245,6 

 

 

123456789
 2.Оснащення обласної системи оповіщення та мобільно-оперативної групи сучасними телекомунікаційними засобами збору та передачі інформації, оперативним спецавтотранспортом, засобами захисту та контролю за середовищем

 

515,687,0115,216,016,0749,8 
2.1. придбання засобів оповіщення, зв’язку та управління102,632,0115,216,016,0281,8 
2.2. оновлення оперативного спецавтотранспорту350,0350,0 
2.3. придбання приборів радіаційного і хімічного контролю18,025,043,0 
2.4. придбання засобів індивідуального захисту45,030,075,0 
 Всього1758,31771,62258,62705,33493,511987,3 

 

 

Начальник управління
з питань цивільного захисту
обласної державної адміністрації                     Володимир Стебницький                                                                                                                   

 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]